Kluczowe wymagania wobec systemów CMMS

Specjalizowane systemy klasy CMMS przeznaczone są do wsparcia szeroko rozumianego Utrzymania Ruchu w firmach produkcyjnych. System CMMS obejmuje wszystkie fazy cyklu życia aktywów materialnych oraz usług, tj. od planowania inwestycji, ich specyfikacji, projektowania, wykonywania operacji serwisowych i remontowych oraz ich utrzymywania i zarządzania. System CMMS umożliwia menadżerom skuteczniejsze zarządzanie sprzętem i zasobami materialnymi oraz ich utrzymywanie i konserwację.

Kiedy wdrożyć?

 • Gdy przedsiębiorstwo zarządza rozbudowanym parkiem maszynowym;
 • Gdy wykorzystywane maszyny różnią się od siebie stanem i przeznaczeniem;
 • Gdy zachodzi potrzeba precyzyjnego określenia daty wykonywanych przeglądów;
 • Gdy przedsiębiorstwo wymaga dokładnych danych o kosztach eksploatacji maszyn.

Kluczowe wymagania wobec systemów CMMS

Park maszynowy

 • Inwentaryzacja parku maszynowego;
 • Modelowanie struktury maszyn i urządzeń na hali produkcyjnej;
 • Gromadzenie i rejestrowanie danych na temat wyposażenia przedsiębiorstwa;
 • Prosty mechanizm aktualizowania rejestru wyposażenia;
 • Zarządzanie magazynem części zamiennych, narzędzi i akcesoriów;
 • Mechanizm wystawiania zamówień na konieczne do zakupu części zamienne/materiały;
 • Planowanie cyklicznych przeglądów maszyn;
 • Planowanie cyklicznych remontów maszyn;
 • Planowanie cyklicznych konserwacji maszyn;
 • Zarządzanie rozliczeniem, zakupami i sprzedażą wyposażenia;
 • Definiowanie zakresu przestoju maszyn według zdefiniowanych kryteriów;
 • Zarządzanie gwarancjami maszyn i urządzeń;
 • Alarmowanie o awariach za pomocą automatycznej wysyłki wiadomości SMS lub e-mail do służb utrzymania ruchu;
 • Alarmowanie służb utrzymania ruchu o niezamkniętych zleceniach;
 • Diagnostyka techniczna;
 • Możliwość zdefiniowania czynności nadrzędnych w pracach służb utrzymania ruchu;
 • Mechanizm weryfikacji realizacji zadań;
 • Definiowanie instrukcji realizacji czynności;
 • Definiowanie kosztów związanych z realizacją prac służb utrzymania ruchu

Zarządzanie kadrami

 • Gromadzenie danych personalnych pracowników służb utrzymania ruchu;
 • Generowanie raportów i analiz statystycznych na temat awaryjności maszyn na potrzeby kadry zarządzającej;
 • Monitorowanie wszystkich zleceń naprawy z możliwością przypisania ich konkretnym pracownikom;
 • Harmonogramowanie zadań związanych z przeglądami;
 • Tworzenie wykresów obrazujących najbardziej newralgiczne obszary w przedsiębiorstwie;
 • Sugerowanie pracownikom kolejności wykonywanych działań serwisowych, przeglądowych i remontowych w celu optymalizacji pracy;
 • Możliwość przypisania maszyny osobie odpowiedzialnej;
 • Alert/przypomnienie o terminie zbliżających się koniecznych do wykonania czynności;
 • Możliwość pracy na urządzeniach mobilnych.

Zarządzanie dokumentacją

 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń w formie elektronicznej;
 • Szybkie i intuicyjne wyszukiwanie informacji i dokumentów;
 • Prowadzenie statystyk awarii dla całego parku maszynowego;
 • Prowadzenie dokumentacji na temat historii awarii każdej maszyny;
 • Gromadzenie danych o kontrahentach i dostawcach, podwykonawcach oraz klientach firmy;
 • Dostęp do rzeczywistych zdjęć obiektów;
 • Zarządzanie cyklem życia urządzeń i maszyn;
 • Generowanie zleceń serwisowych;
 • Możliwość analizy kosztów, przestojów i ich czasu trwania oraz graficzna prezentacja (wykresy);
 • Monitorowanie wskaźników awaryjności;
 • Możliwość definiowania szablonów dokumentów.

Instalacja

 • Pełna integracja oraz wspólna baza danych z systemami klasy: ERP, MES, SCADA, APS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*