Klasyfikacja przedmiotowa

Klasyfikacja przedmiotowa

Kod Kategoria Add Mod
A Sztuka
Use all A* codes for: specialist and general adult titles, including both highly illustrated and more text based works. For a hobby or recreational approach, prefer a WF* code as the main subject and supplement with A* code(s) where appropriate. Use all A* codes with: other subject categories and qualifiers as appropriate, in particular STYLE 6*, plus PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers
1.4
AB Sztuka – zagadnienia ogólne
ABA Teoria sztuki
Zobacz też: QDTN Estetyka
ABC Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
ABK Fałszerstwa i kradzież dzieł sztuki
ABQ Finansowe aspekty sztuki
Stosuj dla sprzedaży i aukcji dzieł sztuki, finansowania, mecenatu i sponsoringu
AF Dziedziny sztuk pięknych
Stosuj z kodami AF* oraz z odpowiednimi kodami AG* i kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
1.4
AFC Malarstwo
Class here: painting or paintings in general, or in any medium with no more specific category below. Use all AFC* codes for: works about a painting or paintings, by individuals or groups, including the history of particular paintings, or a particular style of painting. Use with: STYLE 6* Qualifiers as appropriate. Use with: AGA for History of artworks, AGB for monographs of painters, AGZ for specialist works about technique, etc. Prefer: WF* codes as the main subject for more amateur, hobby or recreational approaches
1.4
AFCC Akwarela
Class here: gouache
1.4
AFCL Malarstwo olejne
AFCM Murale i malowidła ścienne
Stosuj dla: malarstwa iluzorycznego, fresków, malarstwa sklepiennego
1.3 1.4
AFCP Paintings and painting in ink
Class here: ink wash
1.4
AFF Rysunek
Class here: sketches. Use all AFF* codes for: works about a drawing or drawings, by individual artists or groups, including the history of particular drawings, or a particular style or technique of drawing. Use with: STYLE 6* Qualifiers as appropriate. Use with: AGA for History of artworks, AGB for monographs of artists, AGZ for specialist works about technique. Prefer: WF* codes as the main subject for more amateur, hobby or recreational approaches
1.4
AFFC Drawing and drawings in pencil, charcoal, crayon or pastel
Class here: graphite, chalk, conté
1.4
AFFK Drawing and drawings in pen or brush and ink 1.4
AFH Grafika
Class here: etchings, silk screens, screenprints, woodcuts, lithographs, line engravings, aquatints, dry point, mezzotints, monotypes, woodblocks
1.4
AFJ Inne techniki graficzne
Stosuj dla: kolażu, fotomontażu, graffiti i sztuki ulicznej, body artu i tatuażu
1.4
AFJY Body art and tattoos
Class here: body piercing, body painting as art. Use with: AFKP for performance art
1.4
AFK Rzeźba i inne sztuki wizualne
Use for: general works on non-graphic forms of art, or art using forms not listed below, including newer forms of media
1.4
AFKB Rzeźba
Class here: statues, figurines, monumental sculpture. Use for: works about three-dimensional art made in any material, and for works about the art form, or associated traditions and techniques
1.4
AFKC Snycerstwo i relief
Class here: petroglyphs, small-scale and monumental carvings. Use for: both the technique and works about specific carved objects or carved designs in any material
1.4
AFKG Złotnictwo, biżuteria – sztuka i wzornictwo
Stosuj dla złotnictwa, platernictwa, jajek Fabergé itd.
Zobacz też: WFJ Wyrób biżuterii, WCP Antyki i przedmioty kolekcjonerskie – biżuteria, WCR Antyki i przedmioty kolekcjonerskie – złoto, srebro i inne metale (oprócz biżuterii), WFP Metaloplastyka
AFKN Instalacje artystyczne
Class here: land art, site-specific art, environmental art
1.4
AFKP Performance
AFKV Sztuka elektroniczna, wideo-art i holografia
Class here: computer, electronic, holographic, virtual, cyborg, interactive, internet, generative, telematic, sound and evolutionary arts
Zobacz też: UG* Nowe media w praktyce i podkategoriami
1.4
AFP Ceramika i szklarstwo artystyczne
Stosuj dla: ceramiki, garncarstwa, mozaik, i witraży artystycznych
Zobacz też: WFN Garncarstwo, ceramika i wyroby szklane
1.4
AFT Rzemiosło artystyczne
Stosuj dla: ornamenty, detale dekoracyjne oraz elementy książek artystycznych
Zobacz też: WF* Rękodzieło, plastyka i rzemiosło i podkategoriami
1.4
AFW Tkaniny artystyczne
Stosuj dla dywanów, tapiserii i innych tekstyliów jako dzieł sztuki
Zobacz też: AKT Moda i tekstylia, WFB* Robótki ręczne i podkategoriami, WFF Wyrób dywanów, WFG Przędzenie i tkanie
1.4
AG Sztuki piękne – ujęcia i tematy
Stosuj z kodami AF* i kwalifikatorami stylu
1.4
AGA Historia sztuki
Stosuj kody AGA w połączeniu z innymi kodami dla sztuk w miarę potrzeb; gdzie to potrzebne, używaj kwalifikatorów stylu, miejsca i chronologicznych
AGB Artyści, monografie o sztuce
Use for: works on both individual artists and ateliers or workshops that produced under a single artist’s name
1.4
AGC Katalogi wystaw i kolekcji
Use for: publications that are linked to a temporary exhibition or the catalogues of permanent collections such as art galleries, museums or individual collectors. Use with: other A* codes to indicate Art form and a PLACE 1* Qualifiers if it is the catalogue of a permanent location such as a specific gallery or museum
Zobacz też: WTHM Przewodniki turystyczne – muzea, obiekty historyczne, galerie itd., GLZ Muzeologia i dziedzictwo narodowe
1.4
AGH Ludzkie postacie w sztukach plastycznych
Class here: figure painting or drawing, illustrations of human anatomy for artists, anatomical drawing, or any art that depicts the human or parts of the human body. Use with: AGZ for techniques of drawing
1.4
AGHF Portrety i autoportrety w sztuce 1.3
AGHN Akty artystyczne
AGHX Sztuka erotyczna
Stosuj z kwalifikatorem 5X w miarę potrzeb.
Zobacz też: AJCX Fotografia erotyczna i akty
AGK Życie rodzinne, świeckie, osobiste w sztukach plastycznych
Stosuj dla scenek rodzajowych, tematów związanych z życiem codziennym.
1.3
AGN Przedstawienia przyrody w sztuce
Use for: any depiction of nature in any artistic form or tradition. Use with: AKLB for illustration, or PS* for art that has or was originally for, a scientific purpose
1.4
AGNA Zwierzęta w sztuce
Stosuj dla malarzy zwierząt, przedstawień dzikiej natury, wizerunków ptaków, owadów, ryb itp.
1.3 1.4
AGNB Sztuka botaniczna
Class here: botanical illustration. Use for: flowers or plants depicted in any art form or tradition. Use with: PST for botanical art that has a scientific purpose
1.4
AGNL Pejzaże /mariny 1.3
AGNS Martwe natury
Tu klasyfikuj przedstawienia motywu vanitas, stosuj dla przedstawień obiektów nieożywionych, zarówno naturalnych, jak i stworzonych przez człowieka.
1.3
AGP Przedstawienia wytworów działalności ludzkiej w sztuce (miasta, maszyny itd.)
Class here: buildings, cityscapes, machines, transport etc, depicted in any art form or tradition
1.4
AGR Sztuka religijna
Stosuj z kodami QR* w miarę potrzeb
1.4
AGT Public art
Use for: works on art in any media that were planned and executed with the intention of being staged in the public realm, often outside and accessible to all, either permanent or temporary, and which may be specially commissioned for a site or unofficial or unauthorised
1.4
AGTS Urban arts
Class here: guerrilla art, graffiti art, flyposting, sticker art, yarn bombing, street installations, urban styles etc. Use for: works about visual or applied art forms in urban areas, inspired by urban lifestyles or environment and in the public space
1.4
AGZ Techniki i teorie w sztuce
Stosuj dla podręczników i prac specjalistycznych na temat technik artystycznych, teorii koloru, perspektywy itd.
Zobacz też: WFA Malowanie i podręczniki plastyki
1.4
AGZC Colours and colour theory
Class here: colour science in art. Use with: P* or T* codes for more scientific or technical works
1.4
AJ Fotografia i fotografika
AJC Kolekcje fotograficzne
Use for: works that are or are about collections or curated selections of photos usually with a common theme or principle or representing the collection of a museum, gallery, agency or collector. Use with: AG* codes for specific treatments or subjects or other codes indicating the theme as appropriate
Zobacz też: WQP Dawne fotografie wybranych miejsc
1.3
AJCD Fotografowie i fotograficy
Class here: photographic monographs
1.4
AJCP Fotografia portretowa: portrety i autoportrety
Use for: works that present an individual or individuals and groups through photos, including selfies and individual models, as well as works on portrait photography. Use with: AJTF for works on the practical techniques of portrait photography
1.1 1.4
AJCX Fotografia erotyczna i akty
Stosuj z kwalifikatorem 5X w miarę potrzeb
Zobacz też: AGHX Sztuka erotyczna
AJF Fotoreportaż
Stosuj dla fotoreportażu
Zobacz też: DNP Reportaż i dziennikarstwo śledcze
1.4
AJT Sprzęt i techniki fotograficzne
Class here: cameras, lenses, lighting, film, flash, darkroom techniques and photo processing, retouching and digital manipulation, principles of colour, composition, black and white etc
Zobacz też: UGP Oprogramowanie do obróbki zdjęć
1.4
AJTA Obsługa aparatów fotograficznych
Use for: any publication about a specific camera type or brand
1.4
AJTF Techniki fotograficzne (zagadnienia szczegółowe)
Stosuj dla aerofotografii
1.4
AJTH Digital photography 1.4
AJTV Reżyseria zdjęć
Zobacz też: AFKV Sztuka elektroniczna, wideo-art i holografia, ATFX Aspekty techniczne produkcji filmowej, ATJX Aspekty techniczne produkcji telewizyjnej
1.3
AK Wzornictwo przemysłowe i sztuka użytkowa
Stosuj z kodami AK* oraz kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
1.4
AKB Projektanci
Używaj z innymi kodami tematycznymi, aby w razie potrzeby doprecyzować pole projektowania, np. AKT dla projektantów mody oraz AGA dla projektów historycznych
1.4
AKC Projektowanie graficzne
AKD Typografia i liternictwo
Class here: typefaces, font design and fonts, sign painting, shufa, shodo, khatt and other forms of calligraphy as an art
Zobacz też: WFU Kaligrafia i pismo odręczne
1.4
AKH Projektowanie książek
Class here: cover design, fine binding, paper marbling, etc as arts. Use for: works on the arts of designing and creating books
Zobacz też: WFT Papiernictwo, AKLB Ilustracja, KNTP1 Wydawnictwa i handel książkami
1.4
AKHM Rękopisy i iluminacje
Stosuj dla miniatur, iluminacji lub zdobionych rękopisów
1.3 1.4
AKL Ilustracja i sztuka użytkowa
AKLB Ilustracja
Class here: book illustrations and information graphics as an art. Use for: works on illustration as an art form as well as illustration, both contemporary and historical, used for scientific, technical, narrative and other purposes
Zobacz też: AFF Rysunek
1.4
AKLC Komiksy i powieści graficzne
Use all AKLC* codes with: X* subject codes to indicate the form of the comic book involved, with AGZ for specialist works about the techniques of drawing comic book art or characters, with AKX for histories of comic book art. Prefer: WF* codes as the main subject for more amateur, hobby or recreational approaches or UGL for more technical digital illustration
Zobacz też: AFF Rysunek
1.4
AKLC1 Powieści graficzne i manga
W miarę potrzeb oznacz formę dzieła sztuki, używając właściwego kodu X*
Zobacz też: XA* Komiks i powieść graficzna – style i odmiany i podkategoriami, XR* Komiks i powieść graficzna – przewodniki i recenzje i podkategoriami, AFF Rysunek
1.2
AKLF Sztuka w grach wideo (ang. computer game art)
Stosuj dla aspektów artystycznych gier i grafiki komputerowej
Zobacz też: UGG Projektowanie gier komputerowych
1.1
AKLP Plakat
AKP Wzornictwo produktu / wzornictwo przemysłowe
Class here: universal or accessible design for products, Industrial design. Use for: works about product design in general, including associated trade or brand names, about design of an individual product or types of products, about functionality and safety, sustainable design of products etc
Zobacz też: TBD Projektowanie techniczne, UGC Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
1.4
AKR Projektowanie mebli
AKT Moda i tekstylia
Stosuj z: AKB dla projektantów mody, z AGA dla historii mody, oraz z odpowiednim kwalifikatorem chronologicznym
Zobacz też: TDPF* Tekstylia i włókiennictwo i podkategoriami, KNDD Przemysł włókienniczy, odzieżowy i tekstylny, KNSX Przemysł mody i urody, WJF Poradniki modowe
1.3
AKTF Fashion and textile design: accessories
Class here: millinery, cordwainer, glove making, fashion and style in bags, hats, shoes and other accessories . Use for: works, usually illustrated, that look at aspects of the design, or the aesthetics of different accessories in fashion or costume
1.4
AKTR Stroje narodowe i regionalne
Stosuj dla strojów ludowych i tradycyjnych. Używaj z kwalifikatorem miejsca w miarę potrzeb.
1.3 1.4
AKX History of design
Use with: other AK* and also STYLE 6*, PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
AM Architektura
Stosuj z kodami AM oraz kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
1.4
AMA Teoria architektury
AMB Architekci i biura projektowe
Class here: architectural monographs
1.4
AMC Projektowanie i koncepcje architektoniczne
Stosuj dla rysunków architektonicznych, przekrojów, elewacji, materiałów, inżynierii architektonicznej
Zobacz też: TN* Inżynieria lądowa, budownictwo i nadzór budowlany i podkategoriami
1.4
AMCD Detale architektoniczne, elementy i motywy
Stosuj do publikacji, prac, które analizują poszczególne elementy budynku lub konstrukcji, np. okna, drzwi, projekt dachu, ornamenty itp.
1.3
AMCM Materials in architecture
Use for: works, often highly illustrated, that look at structures specifically from the point of view of the materials they are made from, such as concrete, brick, steel, glass, wood etc. Prefer: TN* codes for more technical, structural engineering approaches
Zobacz też: TN* Inżynieria lądowa, budownictwo i nadzór budowlany i podkategoriami
1.4
AMCR Architektura przyjazna środowisku
Stosuj dla zrównoważonej i energooszczędnej architektury
1.4
AMD Architektura – praktyka zawodowa
AMG Architektura obiektów użyteczności publicznej
Stosuj dla budynków użyteczności publicznej, komercyjnych i przemysłowych; także sal koncertowych, aren, stadionów, pomników, zabytków, szpitali, latarni morskich, bibliotek, muzeów, galerii, przestrzeni wystawienniczych, dworców, lotnisk itp.
Zobacz też: JWT Instytucje wojskowe, WTHM Przewodniki turystyczne – muzea, obiekty historyczne, galerie itd.
1.4
AMK Architektura obiektów mieszkalnych
Stosuj dla domów prywatnych, domów, mieszkań, apartamentów, loftów. Stosuj w razie potrzeby z AMR – projekt wnętrza
Zobacz też: WJK Poradniki wystroju wnętrz i dekoracji, AMR Projektowanie wnętrz
1.4
AMKH Architektura: działki i domki letniskowe
Class here: works on cabins, huts, sheds, tree houses, follies, tiny houses, summerhouses, outhouses, boathouses etc. Use for: works about smaller domestic, but not necessarily residential, buildings and structures, often connected with leisure, holidays, recreation or pleasure
1.2 1.4
AMKL Architektura zamków i fortyfikacji
AMKS Architektura: pałace, dwory, rezydencje 1.2
AMN Architektura obiektów sakralnych
Stosuj dla monografii budowli lub publikacji o aspektach architektonicznych opactw, katedr, kościołów, meczetów, synagog, świątyń itp.
1.4
AMR Projektowanie wnętrz
Stosuj dla publikacji specjalistycznych – profesjonalnych studiów architektury wnętrz i wzornictwa
Zobacz też: WJK Poradniki wystroju wnętrz i dekoracji
1.4
AMV Architektura i projektowanie krajobrazu
Zobacz też: WMD Projektowanie i planowanie ogrodów
1.3
AMVD Architektura w urbanistyce
Zobacz też: RPC Urbanistyka
AMX Historia architektury
Use with: STYLE 6*, PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
AT Aktorstwo i sztuki sceniczne
Use all AT* codes with: STYLE 6*, PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
ATC Aktorzy i wykonawcy
Stosuj dla osobistości medialnych, prezenterów. Stosuj z kodami AT* dla wskazania konkretnie teatru, filmu, telewizji, radia itd.
Zobacz też: DNBF* Biografie artystów i ludzi show biznesu i podkategoriami
1.3
ATD Teatrologia
Zobacz też: DD* Sztuki teatralne i podkategoriami
ATDC Techniki aktorskie
Stosuj dla monologów, przesłuchań itd.
ATDF Reżyseria i produkcja teatralna
ATDH Aspekty techniczne produkcji teatralnej
Stosuj dla techniki teatralnej, kostiumologii, charakteryzacji, oświetlenia, scenografii itd.
ATDS Zarządzanie teatrem
ATF Film i kino
Stosuj kody ATF tylko dla aspektów artystycznych
Zobacz też: KNTC Radio i telewizja, przemysł filmowy
1.4
ATFA Filmoznawstwo i krytyka filmowa
Use for: works on national cinemas, history or critiques of individual films, film studios, movie franchises
1.4
ATFB Reżyserzy i producenci
ATFD Scenariusze filmowe
ATFG Przewodniki i recenzje filmowe
ATFN Style i gatunki filmowe
Stosuj dla konkretnych gatunków, np. filmu noir, westernów, horrorów itd.
Zobacz też: ATM* Film, television, radio and performing arts genres i podkategoriami
1.4
ATFR Filmy dokumentalne
Use for: works on short or long form documentaries, for documentary film making for the big and small screen, works on scripted, largely factual programming
1.4
ATFV Filmy animowane
Use for: works about animated films or shorts. Use with: AGZ for techniques of animation
Zobacz też: UGN Animacja cyfrowa
1.4
ATFV1 Anime
Stosuj dla filmów animowanych w stylu japońskim
Zobacz też: AKLC1 Powieści graficzne i manga
1.3
ATFX Aspekty techniczne produkcji filmowej
Stosuj dla kinematografii, montażu, garderoby i makijażu, oświetlenia, scenerii, kostiumów itp.
Zobacz też: CBVS Scenariuszopisarstwo, UG* Nowe media w praktyce i podkategoriami
1.4
ATJ Telewizja
Stosuj kody ATJ* tylko dla aspektów artystycznych
Zobacz też: KNTC Radio i telewizja, przemysł filmowy
1.4
ATJD Scenariusze telewizyjne
Zobacz też: WHG Humor w programach telewizyjnych
1.2
ATJS Seriale i filmy telewizyjne oraz teatr telewizji
Stosuj dla publikacji poświęconych serialom, operom mydlanym, teatrowi telewizji itd.
Zobacz też: ATM* Film, television, radio and performing arts genres i podkategoriami
1.4
ATJX Aspekty techniczne produkcji telewizyjnej
Stosuj dla reżyserii obrazu telewizyjnego, kamer telewizyjnych, montażu, garderoby i makijażu, oświetlenia, scenerii, kostiumów itp.
1.4
ATL Radio
Stosuj kody ATL* tylko dla aspektów artystycznych
Zobacz też: KNT Media, rozrywka i komunikacja
1.4
ATLD Słuchowiska, występy i scenariusze radiowe 1.2
ATM Film, television, radio and performing arts genres
Use for: the performing arts aspects of these genres only. Use with: other AT* codes to indicate that a work is about a particular genre of film, tv show, stage production etc. Prefer: F* codes for fictionalised works in particular genres, including tie-ins
Zobacz też: ATJS Seriale i filmy telewizyjne oraz teatr telewizji, ATFN Style i gatunki filmowe
1.4
ATMB Film, television, radio genres: Action, adventure, crime and thrillers
Class here: works about martial arts, disaster, mysteries, suspense, gangster, heist, spy, espionage, westerns, action-based war films, shows, programmes or series
1.4
ATMC Film, television, radio genres: Comedy and humour
Use for: works about humour-based films, shows, programmes or series
1.4
ATMF Film, television, radio genres: Drama
Use for: works about films, shows, programmes or series
1.4
ATMH Film, television, radio genres: Historical
Class here: period drama, peplums, historical biographies, historical epic films, samurai cinema etc. Use for: works on films, shows, programmes or series where the historical period is one of the most important aspects
1.4
ATMN Film, television, radio genres: Science fiction, fantasy and horror 1.4
ATMP Film, television, radio genres: superhero and comic book inspired
Use for: works about films, shows, programmes or series inspired by comic book characters or stories
1.4
ATN Internet i media cyfrowe: sztuka i twórczość internetowa
Stosuj dla różnych aspektów Internetu w funkcji mediów, zwłaszcza dla materiałów pochodzenia internetowego, gwiazd Internetu, blogerów, podcastów
Zobacz też: UD* Komputery i IT: przewodniki dla konsumentów i użytkowników i podkategoriami, KNTV Przemysł gier komputerowych i wideo, KNTX Przemysł informatyczny
1.2
ATQ Taniec
Stosuj z kodami ATQ* i kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
1.4
ATQC Choreografia
ATQL Balet
ATQR Taniec towarzyski
Stosuj dla tańca latynoamerykańskiego
1.3
ATQT Taniec współczesny
ATQV Tancerze / choreagrofowie
Stosuj dla zespołów tanecznych, grup tanecznych
1.3
ATQZ Taniec ludowy
ATX Inne sztuki performatywne
Stosuj dla sztuki mimu, nō, teatru ulicznego, kabaretu, prestidigitatorstwa, teatru variétés, żonglerki, cyrku itd.
1.3
ATXC Cyrk i umiejętności cyrkowe
Stosuj dla klaunów, linoskoczków, akrobatów
Zobacz też: ATXZ Przedstawienia z udziałem zwierząt
1.3
ATXD Komedia i stand-up
Stosuj dla komedii improwizowanej, alternatywnej, skeczy, komików
1.3
ATXF Sztuczki magiczne i magia
Stosuj dla iluzji, prestidigitatorstwa, trików karcianych, magików
Zobacz też: QRYX2 Magia, alchemia, hermetyzm, VXWM Magia, zaklęcia i alchemia
1.3
ATXM Lalkarstwo i teatr kukiełkowy
ATXP Pokazy, widowiska, parady
ATXZ Przedstawienia z udziałem zwierząt
ATXZ1 Walki byków
ATY History of Performing Arts
Use with: other AT* codes as appropriate
1.4
ATZ Film, television, radio and performing arts: companion works
Use for: non-fiction, companion works to TV series, films, shows, franchises, etc. These are typically uncritical, such as a compendium of characters, a guide to the making of, or art of a series. Use with: other AT* codes as appropriate. Prefer: FYV or FZ for tie-in versions of novels, novelisations or novels inspired by a particular film, series, show or franchise
Zobacz też: FYV Proza: adaptacje i inspiracje, FZ Proza w opracowaniach tematycznych, YFZZ Children’s / Teenage fiction: Companion works
1.4
AV Muzyka
Stosuj z kodami AV* i kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
1.4
AVA Teoria muzyki i muzykologia
AVC Krytyka muzyczna
AVD Dyskografie i opracowania dla słuchaczy
AVL Style i gatunki muzyczne
Stosuj z kodami AVL*, zawsze dodając kwalifikator stylu
1.4
AVLA Muzyka klasyczna i orkiestrowa
AVLC Muzyka chóralna
AVLF Opera
Class here: comic opera, operetta, Opéra comique, sainete, Singspiel, Zarzuela
1.4
AVLK Muzyka sakralna
Class here: spirituals, hymns. Use for: works on music associated with, or used in, sacred rituals or religious observance. Use with: QR* codes as appropriate
1.4
AVLM Muzyka filmowa i sceniczna
Stosuj dla muzyki filmowej i musicali
1.1 1.4
AVLP Muzyka rozrywkowa
Stosuj dla jazzu, rocka, popu, soulu, rapu itp. Używaj dla wszystkich form muzyki popularnej w odróżnieniu od muzyki tradycyjnej i poważnej, zawsze dodając kwalifikator stylu dla wskazania konkretnego gatunku muzycznego
1.4
AVLT Muzyka tradycyjna i ludowa
Use for: works about songs and tunes which have often been performed, by custom, over a long period (usually several generations). They are most often folk songs, country dance or similar types of music, often associated with the folklore, traditions or cultural heritage of a region. Use with: PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.4
AVLW Muzyka etniczna
Stosuj jeśli to wskazane z kwalifikatorem miejsca 1*
1.4
AVLX Muzyka elektroniczna
Use for: works on all forms of music produced using electronic musical instruments, digital instruments or circuitry-based music technology
Zobacz też: AVRS Elektroniczne instrumenty muzyczne
1.4
AVM Historia muzyki
Stosuj jeśli to wskazane z kwalifikatorami stylu 6*, miejsca 1* i chronologicznym 3*
1.3
AVN Kompozytorzy i autorzy piosenek
AVP Muzycy, wokaliści, zespoły i grupy
Class here: conductors, orchestras and other musical or singing ensembles or individuals
1.4
AVQ Partytury, libretta i teksty piosenek
Class here: sheet music. Use with: AVR* codes to indicate if the music is for a particular type of instrument
1.4
AVQS Śpiewniki
Stosuj też dla łatwych utworów na fortepian, gitarę itd.
AVR Instrumenty muzyczne
AVRG Instrumenty klawiszowe
Class here: Harpsichord, Organ
1.4
AVRG1 Fortepian 1.2
AVRJ Instrumenty perkusyjne
Class here: Drums
1.4
AVRL Instrumenty strunowe
AVRL1 Gitara
AVRL2 Instrumenty strunowe szarpane
Class here: Harp
1.4
AVRL3 Skrzypce 1.2
AVRN Instrumenty dęte
Class here: brass instruments such as trumpet, trombone, cornet, reed instruments such as oboe or saxophone, and woodwind instruments such as recorder, flute, clarinet
1.4
AVRQ Mechaniczne instrumenty muzyczne
AVRS Elektroniczne instrumenty muzyczne
Zobacz też: AVLX Muzyka elektroniczna
AVS Nauka muzyki (gry na instrumentach), nauczanie muzyki
Stosuj do publikacji dot. nauki gry na instrumentach
1.4
AVSA Techniki wokalne
Stosuj do nauki śpiewu
1.4
AVSD Music composition
Class here: orchestration, musical arrangement, transposition, songwriting
1.4
AVX Reżyseria dźwięku i nagrania muzyczne
Use for: works about the recording and reproduction of music and sound, both general works and practical approaches. For more technical works use with or prefer the appropriate codes from T* or U*
Zobacz też: KNT Media, rozrywka i komunikacja, TTA Akustyka i inżynieria dźwięku, UDM Muzyka w formie cyfrowej i sprzęt – poradniki użytkownika, UGM Cyfrowa edycja muzyki (profesjonalna)
1.4
C Języki i językoznawstwo
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CB Języki – słowniki, poradniki i podręczniki
Use all CB* codes with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
CBD Słowniki
Jeśli to zasadne używaj kwalifikatora języka 2*
1.4
CBDX Słowniki dwu- i wielojęzyczne
Jeśli to zasadne używaj kwalifikatora języka 2*
1.3
CBF Tezaurusy
Jeśli to zasadne używaj kwalifikatora języka 2*
1.3
CBG Podręczniki gramatyki
Use with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
1.3
CBP Poradniki wystąpień publicznych
Stosuj dla ogólnych poradników występów publicznych, np. zbiory mów i cytatów. Dla mów ślubnych stosuj kod WJW
1.4
CBV Kreatywne pisanie
CBVS Scenariuszopisarstwo
CBW Tworzenie i redakcja tekstu
Stosuj dla poradników ogólnych, poradnikach stylu i sposobu pisania oraz pisania listów itp.
1.3
CBX Historia języka i zagadnienia ogólne
Use for: more general or popular works on language. Prefer: CF* for more scientific or academic studies
1.4
CF Językoznawstwo
Stosuj z kodami CF* oraz kwalifikatorami językowymi w miarę potrzeb; stosuj kody CF* tylko dla publikacji akademickich i specjalistycznych
1.4
CFA Filozofia języka
Zobacz też: GTD Semiotyka i semiologia
CFB Socjolingwistyka
CFC Alfabetyzm / Czytelnictwo / Piśmiennictwo
Zobacz też: JNF Strategie i polityka edukacyjna, VSL Kształcenie dorosłych – przewodniki i poradniki: czytanie
CFD Psycholingwistyka i lingwistyka kognitywna
Stosuj też dla neurolingwistyki
1.4
CFDC Akwizycja języka
CFDM Dwujęzyczność i wielojęzyczność
CFF Językoznawstwo historyczne i porównawcze
Stosuj też dla publikacji dot. etymologii, pokrewieństwa języków
Zobacz też: CBX Historia języka i zagadnienia ogólne
CFFD Dialektologia
Use with: CB* codes for dictionaries etc as well as PLACE 1* and LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
Zobacz też: WHL Humor slangowy i gwarowy
1.4
CFG Semantyka, analiza dyskursu i stylistyka
Stosuj też dla pragmatyki, leksykologii i retoryki
CFH Fonetyka i fonologia
CFK Gramatyka – składnia i morfologia
CFL Paleografia (nauka o rozwoju pisma)
Stosuj dla nauki o piśmie i jego systemach
1.2
CFLA Systemy pisma i alfabety
CFM Leksykografia
CFP Translatoryka
Stosuj też dla hermeneutyki
CFX Lingwistyka komputerowa i korpusowa 1.3
CFZ Język migowy, alfabet Braille’a i inne formy komunikacji
CJ Nauka języków
Stosuj kody CJ* dla materiałów do nauki języków obcych dla dorosłych, w tym materiały metodyczne (dla nauczycieli); stosuj z kwalifikatorami językowymi i kwalifikatorami celów edukacyjnych w miarę potrzeb
Zobacz też: YPC* Edukacja – język, literatura, pisanie i czytanie i podkategoriami, 4LE* Egzaminy i certyfikaty w nauczaniu języka angielskiego i podkategoriami, 4LZ* Nauczanie języka specjalistycznego i kursy języków innych niż angielskiego i podkategoriami
1.4
CJA Glottodydaktyka i metodyka nauczania języków obcych
CJAB Language teaching and learning: first or native languages
Use for: all material for or about the teaching or learning of a first language or languages
Zobacz też: YPCA Edukacja – pierwszy język (ojczysty)
1.4
CJAD Language teaching and learning: second or additional languages
Use for: all material for or about the teaching or learning of, or in, an additional language or languages
Zobacz też: YPCK Edukacja – języki obce nowożytne, 4L* Kursy i certyfikaty językowe i podkategoriami, 4TP Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL), 4TQ For Intercultural bilingual education (IBE)
1.4
CJB Materiały do nauki jezyków obcych
CJBG Podręczniki gramatyki, słownictwa i wymowy
Class here: verbs, nouns, adjectives, conjunctions, phrasal verbs, tenses, idioms etc
1.4
CJBR Książki w opracowaniu dla osób uczących się języków
Stosu dla powstałych w tym celu lub uproszczonych wersji tekstów napisanych dla uczących się języków. Są one zwykle klasyfikowane według poziomu języka i zakresu słownictwa. Użyj kwalifikatorów JĘZYK 2 * i CEL EDUKACYJNY 4 * Można także dodawać inne kody tematyczne wskazujące, czy są to historie (F *) lub literatura faktu
1.4
CJBT Samouczki językowe
Stosuj dla materiałów do nauki języka przeznaczonych do samodzielnego uczenia się. Użyj z kwalifikatorami JĘZYK 2 * i EDUKACYJNY CEL 4 *
Zobacz też: WTK Rozmówki językowe
1.3
CJC Nauka języków – doskonalenie umiejętności podstawowych
Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJCK Nauka języków – mówienie
Jeśli to zasadne używaj kwalifikatora języka 2* i celu edukacyjnego 4*
1.3
CJCL Nauka języków – rozumienie ze słuchu
Jeśli to zasadne używaj kwalifikatora języka 2* i celu edukacyjnego 4*
1.3
CJCR Nauka języków – czytanie
Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJCW Nauka języków – pisanie
Jeśli to zasadne używaj kwalifikatora języka 2* i celu edukacyjnego 4*
1.3
CJP Nauka języków – ujęcia tematyczne
Jeśli to zasadne używaj kwalifikatora języka 2* i celu edukacyjnego 4* i innych kodów
1.4
CJPD Nauka języków – język biznesowy
Jeśli to zasadne używaj kwalifikatora języka 2* i celu edukacyjnego 4* i innych kodów
1.4
CJPG Nauka języków – język naukowo-techniczny
Jeśli to zasadne używaj kwalifikatora języka 2* i celu edukacyjnego 4* i innych kodów
1.4
D Poezja, dramat, literatura faktu i literaturoznawstwo
Use all D* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘D’ itself, but select specific categories from section D*. Use all D* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular STYLE 6*, PLACE 1*, LANGUAGE 2* or TIME PERIOD 3* Qualifiers
1.4
DB Literatura starożytna, antyczna i średniowieczna
Stosuj dla tekstów innych niż sagi i eposy, napisanych w językach dawnych, starożytnych lub klasycznych, najlepiej z kodem D* dla kwalifikatory formy literackiej
1.4
DBS Sagi i mity
Stosuj dla sag starożytnych i średniowiecznych, w oryginale lub we współczesnym tłumaczeniu. Stosuj kwalifikatory miejsca w miarę potrzeb. Stosuj kod FN dla współczesnych wersji fabularyzowanych mitów i legend
Zobacz też: FT Sagi rodzinne, FN Mity i legendy
1.1 1.4
DBSG Mity starożytnej Grecji i Rzymu
Używaj dla klasycznych tekstów legend w oryginalnym języku, wersji z komentarzem lub współczesnego tłumaczenia
Zobacz też: QRSG Religia i mitologia starożytnej Grecji, QRSL Religia i mitologia starożytnego Rzymu
1.1 1.4
DBSN Sagi islandzkie i staroskandynawskie
Używaj dla tekstów sag islandzkich i staronordyjskich w oryginalnym języku, wersji z przypisami lub współczesnego tłumaczenia
Zobacz też: QRSW Religia i mitologia nordycka
1.1 1.3
DC Poezja
Stosuj z kodami DC* i z kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
1.4
DCA Poezja do XIX wieku
Use with: DCF or DCQ and DB* as appropriate
1.4
DCC Poezja współczesna i najnowsza (od ok. 1900 roku)
Use with: DCF or DCQ or DCR* as appropriate
1.4
DCF Poezja (autorzy indywidualni)
Use with: DCA or DCC or DCR* as appropriate
1.4
DCQ Antologie poezji (różni autorzy)
Class here: anthologies of poems by genre or by tradition. Use with: DCA or DCC or DCR* as appropriate; PLACE 1* Qualifiers only to indicate national context where significant, e.g. an anthology of the poetry of Australia or the poetry of Mexico; TIME PERIOD 3* qualifiers for an anthology of a specific period; LANGUAGE 2* Qualifiers only with poetry anthologies where the language of the poems is a key part of the content, e.g. an anthology of Anglo-Saxon poetry in both Anglo-Saxon and a modern translation, meant to be used for improving understanding of Anglo-Saxon
Zobacz też: DNT Antologie
1.4
DCR Poetry by form
Use for: collections of poetry by single or multiple poets, where the form is one of the major aspects for classification or search. Use all DCR* codes with: other DC* or DB* codes as appropriate
1.4
DCRB Poetry by form: Haiku
Class here: Senryu, Haikai
1.4
DCRC Poetry by form: Tanka
Class here: Kyoka, Waka
1.4
DCRG Poetry by form: Ghazal 1.4
DCRH Poetry by form: Calligram 1.4
DCRL Poetry by form: Limerick 1.4
DCRS Poetry by form: Sonnet 1.4
DD Sztuki teatralne
Stosuj z kodami DD* i kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
Zobacz też: ATFD Scenariusze filmowe, ATJD Scenariusze telewizyjne, ATLD Słuchowiska, występy i scenariusze radiowe
1.4
DDA Sztuki klasyczne i do XIX wieku
DDC Sztuki współczesne i najnowsze (od ok. 1900 roku)
DDL Komedie
Stosuj dla fars
1.2 1.4
DDT Tragedie
Stosuj dla tragedii
1.2 1.3
DDV Monologues / Duologues 1.4
DN Biografie i literatura faktu
Uwaga: stosując kod DN*, oznaczaj także temat, np. SFH „Golf” z DNBS
Zobacz też: FC Biografie fabularyzowane
1.4
DNB Biografie
DNBA Autobiografie
DNBB Biografie przedsiębiorców i przemysłowców
DNBB1 Autobiografie przedsiębiorców i przemysłowców
DNBF Biografie artystów i ludzi show biznesu
Stosuj też dla biografii celebrytów
1.4
DNBF1 Autobiografie artystów i ludzi show biznesu
Stosuj też dla autobiografii celebrytów
1.4
DNBH Biografie postaci historycznych, polityków i wojskowych
DNBH1 Autobiografie postaci historycznych, polityków i wojskowych
DNBL Biografie ludzi pióra
Class here: literary biography, biographies of novelists, poets, playwrights, journalists etc
1.4
DNBL1 Autobiografie ludzi pióra
Class here: literary autobiography, autobiographies of novelists, poets, playwrights, journalists etc
1.4
DNBM Biografie filozofów i socjologów 1.2
DNBM1 Autobiografie filozofów i socjologów 1.2
DNBP Biografie poszukiwaczy przygód i odkrywców 1.3
DNBP1 Autobiografie poszukiwaczy przygód i odkrywców 1.3
DNBR Biografie członków rodów panujących
DNBR1 Autobiografie członków rodów panujących
DNBS Biografie sportowców
DNBS1 Autobiografie sportowców
DNBT Biografie naukowców, inżynierów i lekarzy
DNBT1 Autobiografie naukowców, inżynierów i lekarzy
DNBX Biografie duchownych i autorytetów religijnych
DNBX1 Autobiografie duchownych i myślicieli religijnych
DNBZ Biografie zbiorowe
Stosuj dla biografii kilku osób w jednym tomie; używaj po odpowiednim kodzie DNB*, w miarę możliwości wskazując temat
Zobacz też: GBCB Słowniki biograficzne (Kto jest kim)
DNC Wspomnienia
Wspomnienia są zwykle mniej zorganizowane i wyczerpujące niż kompletne autobiografie i często dotyczą wycinka życia (np. dzieciństwa, okresu sprawowania urzędu itd.), a nie jego całości; stosuj z kodem autobiografii DNB* powyżej dla wskazania tematu
DND Dzienniki, pamiętniki i listy
Stosuj do zbiorów wpisów do dziennika/pamiętnika i zbiorów listów, a nie dla książek napisanych od początku jako autobiografie. W miarę możliwości stosuj z kodami DNB* dla wskazania rodzaju autobiografii
1.4
DNG Historie życia zwierząt
Stosuj dla historii życia konkretnych zwierząt – występujących na scenie, koni wyścigowych, psów ratowników itd.
1.3
DNL Eseistyka literacka
Stosuj tylko dla esejów, przeważnie na różne tematy, autorstwa znanych pisarzy; określaj temat eseju, np. filozofia, ekonomia
1.3
DNP Reportaż i dziennikarstwo śledcze
Stosuj dla zbiorów artykułów. Używaj z odpowiednimi kodami, na przykład kodem ekonomicznym K * lub kodem fikcji F *
Zobacz też: WTL* Literatura podróżnicza i podkategoriami, AJF Fotoreportaż
1.4
DNS Mowy
Stosuj dla zbiorów spisanych mów; używaj innych kodów dla wskazania tematu
Zobacz też: QRVH Kazania
DNT Antologie
Stosuj dla wszystkich antologii oprócz antologii poezji; używaj innych kodów dla wskazania tematu lub gatunku literackiego
Zobacz też: DCQ Antologie poezji (różni autorzy)
DNX Opowieści oparte na faktach
Stosuj kody DNX* dla popularnych relacji z wydarzeń autentycznych opowiedzianych w sposób fabularny
1.4
DNXC Opowieści oparte na faktach – kryminały
Stosuj z JKV* lub z innymi kodami
1.3
DNXC3 Opowieści oparte na faktach: przestępstwa: seryjni mordercy i mordercy 1.3
DNXH Opowieści oparte na faktach – odkrycia / geografia / historia
Stosuj dla literatury faktu na temat odkryć historycznych lub z zakresu nauk ścisłych
1.2
DNXM Opowieści oparte na faktach – wojna i walka zbrojna
DNXP Opowieści oparte na faktach – bohaterstwo, sztuka przetrwania
Stosuj dla zmagań fizycznych wynikających z wypadków, konfliktów, katastrof itd.
Zobacz też: DNXR Opowieści oparte na faktach – sztuka przetrwania, molestowanie, niesprawiedliwość
1.2
DNXR Opowieści oparte na faktach – sztuka przetrwania, molestowanie, niesprawiedliwość
Stosuj dla opisów cierpień fizycznych lub psychicznych wynikających z celowego działania, wadliwego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości itd. Stosuj dla wspomnień osób, które przeżyły tragedie, świadków. Stosuj kod DNXC dla obiektywnych lub kryminologicznych opisów działalności przestępczej
Zobacz też: DNXC Opowieści oparte na faktach – kryminały, DNXP Opowieści oparte na faktach – bohaterstwo, sztuka przetrwania
1.2 1.3
DNXZ Opowieści oparte na faktach – wyznania erotyczne
DS Literaturoznawstwo i krytyka literacka
Use all DS* codes with: LANGUAGE 2* Qualifiers to indicate the language of the literature in question and PLACE 1* Qualifiers to indicate the location of a literary tradition for a work of literary criticism or national or regional context where significant, e.g. work about the Literature in English of Australia or the Literature in Spanish of Mexico, but DO NOT USE for an actual work (e.g. a novel) from that tradition, or where it was published. Use TIME PERIOD 3* Qualifiers to give greater precision to studies of a period
1.4
DSA Teoria literatury
DSB Literaturoznawstwo
DSBB Literaturoznawstwo – starożytność i średniowiecze 1.1
DSBC Literaturoznawstwo – XIV–XVI wiek
DSBD Literaturoznawstwo – XVII–XVIII wiek
DSBF Literaturoznawstwo – XIX wiek
DSBH Literaturoznawstwo – XX wiek
DSBH5 Literaturoznawstwo – literatura postkolonialna 1.4
DSBJ Literaturoznawstwo – XXI wiek
DSC Literaturoznawstwo – poezja
Use for: critical books on poetry or individual poets and also for general books that talk about poems or poetry, including the appreciation of poetry
1.4
DSG Literaturoznawstwo – dramat
DSK Literaturoznawstwo – proza
DSM Literaturoznawstwo porównawcze 1.2
DSR Literaturoznawstwo – publikacje encyklopedyczne i informacyjne
DSRC Literaturoznawstwo – przewodniki, leksykony i recenzje książek
Zobacz też: FZ Proza w opracowaniach tematycznych, XR* Komiks i powieść graficzna – przewodniki i recenzje i podkategoriami
DSY Literaturoznawstwo – literatura dziecięca i młodzieżowa (ogólne)
DSYC Literatura dziecięca i młodzieżowa – recenzje i opracowania tematyczne
F Proza fabularna
Symbole F* można stosować z kwalifikatorem Miejsca lub Chronologicznym tam, gdzie to szczególnie przydatne; symbole z literatury faktu dodawać można dla określenia tematyki przeważającej w publikacji
1.4
FB Proza literacka
FB stosuj tylko dla literatury pięknej i niegatunkowej, gdzie brak dat; najlepiej stosować FBA lub FBC tam, gdzie to możliwe; kwalifikatory FB* można stosować z kwalifikatorami tematów, gatunków i innych cech
1.4
FBA Współczesna proza literacka
Literatura piękna i niegatunkowa, która po raz pierwszy została opublikowana w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat
1.4
FBAN Proza ,uliczna’
Stosuj dla prozy dziejącej się w mieście. Używaj dla opowieści których akcja dzieje się w miejskich enklawach, często są ponure, toczą się w podziemnym światku
1.3
FBC Klasyka literatury pięknej
Literatura piękna i niegatunkowa, która po raz pierwszy została opublikowana w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat; zob. też „klasyka” dla literatury gatunkowej
Zobacz też: DBS* Sagi i mity i podkategoriami, FFC Klasyka kryminału i powieści detektywistyczne, FLC Klasyka fantastyki naukowej
1.4
FC Biografie fabularyzowane
Stosuj dla biografii realnych postaci, ale z dużą dozą beletrystyki; można używać z kodami FV
Zobacz też: DN* Biografie i literatura faktu i podkategoriami
1.1 1.4
FD Beletrystyka spekulatywna
FDB Dystopie i utopie
Akcja dzieje się w społecznościach zdegradowanych lub dysfunkcjonalnych; w miarę potrzeb stosuj wraz z oznaczeniem FL* lub innym F*
1.1
FDK Alternatywne wizje historii
Stosuj dla beletrystyki oprócz science-fiction, której akcja dzieje się w świecie, który mógłby istnieć, gdyby historia potoczyła się inaczej (np. gdyby Niemcy wygrały II Wojnę Światową)
FDM Afrofuturism / Black Speculative fiction
Use with: FL* for Black Science Fiction, or FK* or FM* codes as appropriate
1.4
FF Literatura kryminalna i detektywistyczna
FFC Klasyka kryminału i powieści detektywistyczne
Dla kryminałów opublikowanych w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat
1.4
FFD Kryminały i powieści detektywistyczne: prywatny detektyw / detektyw-amator
Stosuj do historii, w których główny detektyw nie jest oficjalnym funkcjonariuszem policji lub śledczym
1.3
FFH Kryminały historyczne i powieści detektywistyczne
Dla współczesnych książek osadzonych w realiach historycznych (np. w epoce wiktoriańskiej, średniowieczu, starożytnym Rzymie); w miarę potrzeb stosuj kwalifikatory miejsca i chronologiczne
1.3
FFJ Detektywistyczna powieść obyczajowa (cosy mystery)
Dla opowieści detektywistycznych osadzonych w realiach wspólnot tradycyjnych lub wiejskich, z niewielką ilością przemocy i z detektywem, który nie jest profesjonalistą
FFK Komedie kryminalne
FFL Kryminały typu hardboiled i roman noir
Hardboiled – bohater (detektyw) ma cechy antybohatera, jest cyniczny; roman noir – głównym bohaterem jest często przestępca lub ofiara, dominuje atmosfera pesymizmu
FFP Kryminały detektywistyczno-policyjne
Stosuj dla policji i śledztw kryminalnych
1.3
FFS Literatura kryminalna – detektyw kobieta
FG Beletrystyka – tematyka sportowa
Po FG* można dodać oznaczenie S dla konkretnego sportu
1.1
FH Thrillery i suspens
FHD Thrillery szpiegowskie
FHK Thrillery naukowe (technothriller)
Thrillery, w których występują motywy naukowe, techniczne, informatyczne, medyczne itd. jako istotne elementy fabuły
1.1
FHP Thrillery prawnicze i polityczne
FHQ Thrillery ezoteryczne
Zawierają elementy zaczerpnięte z tradycji starożytnej, wiedzy tajemnej, ezoteryki (np. Święty Graal)
FHX Thrillery psychologiczne
FJ Literatura przygodowa
Use for: works that primarily emphasise physical, and sometimes violent, action, that often have a sense of danger and are meant to give the reader a sense of excitement or adventure
Zobacz też: FH Thrillery i suspens
1.4
FJH Literatura przygodowo-historyczna
Powieści przygodowa, których akcja dzieje się w przeszłości; w miarę możliwości preferowane jest odpowiednie oznaczenie FJM; stosuj również oznaczenie miejsca i chronologiczne
FJM Wojna, walka zbrojna i literatura militarna
Class here: Special forces stories. Use for: stories that primarily emphasise the action or adventure side of war or combat, but prefer other F* codes and TIME PERIOD 1* qualifiers for works where war or conflict is part of the background of the story or that examine the impact of war but where the primary theme could not be seen as action or adventure
1.4
FJMC Literatura przygodowa – wojny napoleońskie
FJMF Literatura przygodowa – I Wojna Światowa
FJMS Literatura przygodowa – II Wojna Światowa
FJMV Literatura przygodowa – wojna w Wietnamie
FJN Morskie opowieści
Stosuj dla literatury marynistycznej
1.3 1.4
FJW Westerny
FK Horrory i literatura grozy
FKC Klasyczne horrory i opowieści o duchach
Stosuj dla klasycznego gotyckiego horroru. Dla horrorów i opowieści o duchach powszechnie uważanych za klasykę gatunki i zazwyczaj opublikowanych co najmniej 50 lat temu
1.4
FKM Horrory współczesne zwykle opublikowane w ciągu ostatnich 50 lat
Use for: horror set in the present day or contemporary settings, typically first published in the last few decades
1.4
FKW literatura grozy – okultyzm
FL Fantastyka naukowa (science fiction)
FLC Klasyka fantastyki naukowej
Dla publikacji fantastycznonaukowych wydanych przed ok. 1960 rokiem lub powszechnie uważanych za klasykę gatunku, zazwyczaj opublikowane co najmniej 50 lat temu.
1.4
FLG Fantastyka naukowa – podróże w czasie
FLM Fantastyka naukowa – steampunk
Dla publikacji fantastycznonaukowych – alternatywnych wizji świata opartych na ewolucji XIX-wiecznych maszyn parowych, stosuj też dla dieselpunku i retrofuturyzmu.
1.3
FLP Fantastyka naukowa – niedaleka przyszłość
Dla literatury typu cyberpunk, skupiającej się na marginesie wysoko zaawansowanego technicznie społeczeństwa informacyjnego
1.3
FLPB Fantastyka naukowa: cyberpunk / biopunk
Stosuj do literatury opowiadającej o postaciach marginalizowanych lub zmagających się z niską jakością życia w wysoce zaawansowanym technologicznie społeczeństwie lub do opowieści o wpływie biotechnologii lub inżynierii genetycznej
1.3
FLQ Fantastyka naukowa – apokaliptyczna i postapokaliptyczna 1.1
FLR Fantastyka naukowa – militarna
Stosuj dla literatury fantastycznonaukowej osadzonej w realiach wojskowych z fabułą skupioną na użyciu uzbrojenia
Zobacz też: FLS Fantastyka naukowa – cywilizacje pozaziemskie
1.1
FLS Fantastyka naukowa – cywilizacje pozaziemskie
Stosuj dla fantastyki naukowej osadzonej w kosmosie, zwykle opowiadającej o zaawansowanych cywilizacjach i technologiach
FLU Fantastyka naukowa – obcy / UFO
Stosuj dla publikacji o pierwszym spotkaniu lub inwazji obcych
1.1 1.3
FLW Fantastyka naukowa – eksploracja kosmosu
Class here: colonisation of space
1.3
FM Fantasy
FMB Fantasy epickie, fantasy heroiczne
Class here: high fantasy
1.3
FMH Fantasy historyczne
FMK Fantasy humorystyczne
FMM Realizm magiczny
Use for: works that incorporates fantastic, magical, mythical or supernatural elements into an otherwise real-world or mundane setting. Use with: FBA or FBC for literary works that incorporate magical realism, for example, those of the kind frequently associated with literature from Latin America
1.1 1.4
FMR Romans fantasy
Stosuj dla opowiadań fantasy wykorzystujących elementy i konwencje gatunku romansu, ale które pozostają przede wszystkim i rozpoznawalną historią fantasy
Zobacz też: FRV Mroczny romans, FRT Romans fantasy i nadprzyrodzony
1.3
FMT Mroczne fantasy
Stosuj dla opowieści fantasy o mroczniejszych i przerażających motywach, zawierających elementy horroru lub mających groźną atmosferę lub wywołujących strach
1.3
FMW Współczesne fantasy
Stosuj dla fantasy umiejscowionego we współczesności
1.3
FMX Miejskie fantasy
FN Mity i legendy
Stosuj dla mitów i legend, ludowych i bajkowych opowieści. Także dla nowoczesnego retellingu lub tego typu tradycyjnych opowieści skierowanych głównie do osób dorosłych
Zobacz też: DBS* Sagi i mity i podkategoriami, QRS* Starożytne religie i mitologie i podkategoriami, JBGB Folklor, mity i legendy, YFJ Tradycyjne opowieści i baśnie dla dzieci i młodzieży, YNRU Publikacje o mitologii i starożytnych religiach dla dzieci i młodzieży
1.4
FNF Fairy and Folk tales
Class here: folk and fairy tales from any culture told in a story form. Use for: modern retellings in novel form or collections of these type of traditional stories aimed primarily at adults, or stories recognisably inspired by traditional fairy stories
Zobacz też: JBGB Folklor, mity i legendy, YFJ Tradycyjne opowieści i baśnie dla dzieci i młodzieży, YNXB4 Publikacje dla dzieci i młodzieży – wróżki, elfy itp.
1.4
FNM Myths and Legends
Class here: myths and legends from any culture told in story form. Use for: modern retellings in novel form or collections of these type of traditional stories aimed primarily at adults, or stories recognisably inspired by traditional myths. Use with: QRS* or QRR* codes to indicate which tradition, as appropriate
Zobacz też: DBS* Sagi i mity i podkategoriami, JBGB Folklor, mity i legendy, QRS* Starożytne religie i mitologie i podkategoriami, YFJ Tradycyjne opowieści i baśnie dla dzieci i młodzieży, YNRU Publikacje o mitologii i starożytnych religiach dla dzieci i młodzieży
1.4
FP Proza erotyczna
Stosuj dla historii o charakterze erotycznym, które dotyczą relacji seksualnych i tematów związanych z seksem. Nie stosuj do historii miłosnych. NIE używaj z FRX. Stosuj z kwalifikatorem 5X w miarę potrzeb
Zobacz też: FRX Romans erotyczny
1.3
FQ Proza lifestyle’owa
Stosuj dla beletrystyki dla dziewczyn (chick lit) i dla chłopaków( lid lit), komedii romantycznej, lekkiej, zazwyczaj beztroskiej literatury osadzonej we współczesności, odnoszącej się do codziennych tematów, stylu życia
1.1 1.4
FR Romans
FRD Romans współczesny
Stosuj dla romansu, w którym główne postacie żyją i pracują we współczesnym świecie, który jest znajomy czytelnikowi
1.3
FRF Literatura romantyczna/ romans platoniczny
Stosuj dla historii o miłości platonicznej kameralnych, czułych romansów, które nie zawierają wulgarnego języka ani opisów fizycznej bliskości. Stosuj z FW dla romansu religijnego – jeśli jest to właściwe, i odpowiednio z wartościami 5P * i kwalifikatorami grup docelowych i okolicznościowych
1.3
FRH Romans historyczny
Stosuj dla romansów osadzonych w przeszłości (zazwyczaj przed życiem pisarza), gdzie okres historyczny jest znaczącą lub istotną częścią fabuły, i które przedstawiają realia i warunki społeczne ze szczegółami (np. Romans Regencji). Stosuj w miarę potrzeb oznaczenie miejsca 1*i chronologiczne 3 *
1.3
FRJ Romans osadzony na Dzikim Zachodzie, na wsi lub na odludziu
Stosuj dla romansów w stylu kowbojskim. Użyj dla romansu, który ma miejsce w wiejskim otoczeniu, często na farmach, ranczach lub w małych społecznościach wiejskich, zwykle daleko od jakiegokolwiek miasta.
1.3
FRM Romans z dreszczykiem
FRP Romans z mundurowym
Stosuj dla romansów w których bohater jest przedstawicielem wojska, służb zbrojnych, strażaków, policji, pilotów, personelu pokładowego, itp.
1.3
FRQ Romans medyczny
Stosuj dla romansów, w których występuje lekarz, pielęgniarka itp.
1.3
FRT Romans fantasy i nadprzyrodzony
Stosuj dla romansów o wampirach. Użyj dla: romantycznej opowieści, która łączy elementy z gatunku fantasy lub przedstawia mityczne stwory lub elementy nadprzyrodzone, ale pozostaje przede wszystkim romantyczną historią. Używaj z kodami FM * w razie potrzeby
1.3
FRU Romans podczas podróży w czasie 1.3
FRV Mroczny romans
Stosuj dla romansów, w których tematy są mroczne, często eksplorują tematy zła lub horroru, zazwyczaj zawierają antybohatera i / lub sytuacje stresujące
1.3
FRX Romans erotyczny
Dla literatury typu romansowego, ale z ostrymi scenami erotycznymi; w miarę potrzeb stosuj z oznaczeniem 5X
Zobacz też: FP Proza erotyczna
1.3
FS Literatura obyczajowo-rodzinna
Stosuj dla powieści osadzonych w realiach życia domowego i rodzinnego
Zobacz też: FT Sagi rodzinne
1.1 1.4
FT Sagi rodzinne
Stosuj dla powieści, które opisują życie rodziny bądź rodzin na przestrzeni pokoleń; nie stosować dla sag islandzkich ani staroskandynawskich
Zobacz też: FS Literatura obyczajowo-rodzinna
1.4
FU Literatura humorystyczna
Stosuj dla publikacji, których główną funkcją jest funkcja humorystyczna; w miarę potrzeb stosuj z innymi oznaczeniami F*
FUP Satyra i parodia
Dla literatury humorystycznej o charakterze satyrycznym lub parodiującej istniejące dzieła, gatunki lub pisarzy
Zobacz też: WHP Parodia i satyra, FYH Pastisz
FV Literatura historyczna
Stosuj dla współczesnych historii osadzonych w przeszłości (zazwyczaj przed życiem pisarza), gdzie okres historyczny jest znaczącą lub istotną częścią fabuły, i które przedstawiają realia i warunki społeczne ze szczegółami. Stosuj w miarę potrzeb z innymi kodami F oraz z oznaczeniem miejsca 1*i chronologicznym 3*
Zobacz też: FFH Kryminały historyczne i powieści detektywistyczne, FJH Literatura przygodowo-historyczna, FMH Fantasy historyczne, FRH Romans historyczny
1.3
FW Beletrystyka – religia i duchowość
Dla beletrystyki mającej konkretny przekaz religijny lub duchowy; w miarę potrzeb stosuj z odpowiednim oznaczeniem5PG* QR* lub VX*
1.3
FX Beletrystyka – typy problematyki
Stosuj (jak wszystkie kody FX*) z innymi kodami F* dla wskazania głównej problematyki dzieła literackiego. Kody FX * nigdy nie powinny być głównym oznaczeniem
1.1 1.4
FXB Beletrystyka – problematyka dorastania
Stosuj też dla Bildungsroman
1.1
FXD Beletrystyka – miłość i związki
Stosuj dla beletrystyki, w której związki lub miłość to główny temat, ale nie jest to romans.
1.3 1.4
FXE Beletrystyka – problematyka ekologiczna
Stosuj dla beletrystyki, która za główny temat ma problem związany z ochroną środowiska
1.2
FXL Beletrystyka – problematyka śmierci, żałoby, straty
Stosuj dla beletrystyki, która za główny temat ma problemy związane ze stratą lub żałobą
1.2
FXM Beletrystyka – problematyka życia wewnętrznego
Dla beletrystyki skupiającej się szczególnie na wnętrzu bohaterów, ich motywacjach, uczuciach i myślach. Dla thrillerów psychologicznych stosuj FHX
1.1
FXN Narrative theme: Identity / belonging
Use for: fiction where the identity, the sense of, or search for, identity (of whatever kind, social, cultural, religious, gender, etc) of the main character(s) is the main, or one of the main themes of the story. Use with: other subject codes and INTEREST 5* Qualifiers as appropriate
1.4
FXP Beletrystyka – problematyka polityczna
Dla beletrystyki skupiającej się szczególnie na polityce lub ustroju politycznym
1.1
FXQ Narrative theme: displacement, exile, migration
Use for: fiction that has major themes relating to diasporas, dispersion, asylum, deracination, forced relocation, cultural transitions, forced journeys, etc
1.4
FXR Beletrystyka – charakterystyczna lokalizacja
Stosuj dla beletrystyki osadzonej w rzeczywistym miejscu (często, choć niekoniecznie na wsi lub w realiach historycznych), tak ważnym dla struktury całego dzieła, że jego akcja nie mogłaby się dziać nigdzie indziej, np. francuska tradycja roman du terroir (skupiająca się na życiu wiejskim, religii i rodzinie). Stosuj z właściwymi kwalifikatorami miejsca
1.2
FXS Beletrystyka – problematyka społeczna
Dla beletrystyki skupiającej się szczególnie na temacie lub problemie społecznym Stosuj z kodami JBF *, aby podać więcej szczegółów dotyczących problemów społecznych
1.1 1.3
FY Proza – dodatkowe cechy wyróżniające
Stosuj (jak wszystkie kody FY*) z innymi kodami F* dla wskazania gatunku lub odmiany. Kody FY nigdy nie określają tematu
1.4
FYB Opowiadania
FYD Epistolografia
Stosuj dla beletrystyki napisanej w formie w serii dokumentów, listów, pamiętników, e-maili, blogów itp.
1.3
FYH Pastisz
Stosuj dla beletrystyki celowo kopiującej styl innego (przeważnie wcześniejszego) autora, jednak nie w celach parodystycznych, niekiedy w kontynuacji powieści napisanej przez pastiszowanego autora lub przy wykorzystaniu jego bohaterów
Zobacz też: FUP Satyra i parodia
FYM Kolaż literacki
Stosuj dla beletrystyki łączącej wcześniejszy tekst (często klasycznej powieści) z innym, odmiennym gatunkiem, np. horrorem w spójną całość; używaj z innymi kodami F* lub D*, by wskazać wykorzystane elementy
Zobacz też: FUP Satyra i parodia
1.1
FYQ Fiction: special features: Yaoi / BL novels
Use with: other F* codes to indicate genre, for example FR* codes for Romance stories, 5LKE * codes if they are about that generation
Zobacz też: XAMT Manga – yaoi
1.4
FYR Proza gatunkowa
Używaj dla ranobe (powieści w japońskim stylu) light fiction oraz dla romansu, fantastyki naukowej lub innych rodzajów gatunku, zazwyczaj publikowanych w odcinkach co miesiąc, Użyj z: innym kodem F * wskazującym rodzaj lub typ. Kody FYR nigdy nie powinny być głównym ani głównym kodem podmiotu
1.3 1.4
FYS Fiction: special features: ranobe (‘light novels’)
Use for: short fiction aimed at adults, usually driven primarily by dialogue and character and generally accompanied by illustrations in manga/anime or similar styles. Use with: other F* codes to indicate the genre. FYS may be used as a main subject as appropriate
1.4
FYT Proza w przekładzie
Stosuj dla prozy w przekładzie z języków obcych. Nie używaj kwalifikatorów miejsca ani językowych do szczegółowego oznaczenia języka oryginału. Można jednak używać kwalifikatora miejsca, jeśli ma on związek z fabułą lub scenerią książki. Dodatkowo stosuj kody F*, aby upewnić się, że ta klasyfikacja ma znaczenie poza samym przekładem dzieła. Kody FYT nigdy nie powinny być głównym ani głównym kodem tematycznym
1.4
FYV Proza: adaptacje i inspiracje
Stosuj dla publikacji, które powstały jako produkty uboczne lub towarzyszące innym produktom medialnym, na przykład do powieści zainspirowanej popularną serią filmową, grą online lub serialem telewizyjnym. NIE używaj do tytułów, na podstawie których powstały filmy itp.
1.3 1.4
FYW Fiction: special features: game-related
Class here: LitRPG, GameLit, RoLit. Use for: fiction that is structured like a videogame, or features the same kind of challenges as would be found in a game, or is about or set in a videogame. Use with: other F* codes especially FL* or FM* as appropriate
1.4
FZ Proza w opracowaniach tematycznych
Stosuj też dla opracowań poświęconych beletrystyce, niemających charakteru krytycznego, takich jak np.: atlas mitycznego świata, kompendium postaci, przewodnik po serii itp.
Zobacz też: DSR Literaturoznawstwo – publikacje encyklopedyczne i informacyjne, XR* Komiks i powieść graficzna – przewodniki i recenzje i podkategoriami
1.4
G Publikacje informacyjne i interdyscyplinarne
Use all G* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘G’ itself, but select specific categories from section G*. Use all G* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
GB Encyklopedie i leksykony
GBA Encyklopedie wiedzy ogólnej
Stosuj tylko do publikacji ogólnych (niespecjalistycznych)
GBC Opracowania tematyczne (referencyjne)
Stosuj GBC po innym kodzie wskazującym temat lub zakres publikacji
Zobacz też: CB* Języki – słowniki, poradniki i podręczniki i podkategoriami, DSR* Literaturoznawstwo – publikacje encyklopedyczne i informacyjne i podkategoriami
GBCB Słowniki biograficzne (Kto jest kim)
Stosuj z kodami GBC*, używaj jednocześnie kodu tematu dla wskazania tematu lub zakresu publikacji
1.3
GBCD Słowniki specjalistyczne
Stosuj dla słowników poświęconych konkretnej dziedzinie, jak np. słowniki terminologii prawniczej. Stosuj z innymi kodami tematycznymi
1.2 1.4
GBCQ Księgi cytatów, przysłów, mądrości
Stosuj dla zbiorów powiedzeń i aforyzmów, przydatnych cytatów do konkretnych celów
1.3
GBCR Bibliografie, katalogi
Zobacz też: AVD Dyskografie i opracowania dla słuchaczy
GBCS Wydawnictwa ciągłe, czasopisma, abstrakty, indeksy
GBCT Katalogi
Use for: works listing individuals or organisations (generally arranged alphabetically, thematically, phonetically, etc) with details such as names, addresses, and telephone numbers
1.4
GBCY Roczniki i almanachy
GBD Miscellanea i kompendia
Stosuj dla utworów zawierających kompilację z różnych źródeł, które mogą zawierać wiele tematów oraz różne formy, takie jak cytaty, fakty, ilustracje itp. Stosuj z: innymi kodami tematów (np. do bestiariuszy stosuj z kodami WN *)
Zobacz też: WDKX Gry edukacyjne, quizy
1.3
GL Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i muzealnictwo
GLC Organizacja i zarządzanie w bibliotekarstwie i archiwistyce
GLCA Poszukiwanie i udostępnianie informacji
GLF Informatyka i internet w bibliotekarstwie
GLH Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów
GLK Klasyfikacja bibliograficzna i indeksowanie
Stosuj dla indeksowania, katalogowania i klasyfikacji
GLM Informacja i usługi biblioteczne
Stosuj dla publikacji poświęconych bibliotekom specjalistycznym, publicznym i szkolnym, wypożyczeniom i obsłudze czytelnika
GLP Archiwizacja, ochrona zbiorów i digitalizacja
GLZ Muzeologia i dziedzictwo narodowe
Stosuj dla publikacji poświęconych muzealnictwu, ochronie dziedzictwa kulturowego, miejsc kultury i pamięci, pomników itd.
Zobacz też: ABC Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, AGC Katalogi wystaw i kolekcji, NK* Archeologia i podkategoriami, RNK Ochrona środowiska, TNKX Konserwacja budynków i materiałów budowlanych, NK* Archeologia i podkategoriami
1.4
GP Informacja naukowa
GPF Teoria informacji
GPFC Cybernetyka i teoria systemów
Stosuj dla kontroli systemów, entropii
GPH Analiza danych
Stosuj dla danych wizualnych i infografik
Zobacz też: UN* Bazy danych i podkategoriami, UX* Informatyka stosowana i podkategoriami, UYZF Wizualizacja informacji
1.4
GPJ Kodowanie i kryptologia
Class here: cryptography
Zobacz też: URY Szyfrowanie danych
1.4
GPQ Teoria decyzji
Zobacz też: KJMD Podejmowanie decyzji w zarządzaniu
GPQD Ocena ryzyka
Class here: risk management, risk analysis
1.4
GPS Metodologia badań
Stosuj z innymi kodami tematycznymi dla metod badawczych poszczególnych dyscyplin
Zobacz też: JHBC Badania socjologiczne i statystyka, KJT Badania operacyjne
1.3
GT Zagadnienia interdyscyplinarne
GTB Historia nauki (głównie nauki humanistyczne i społeczne)
Dla prac historycznych dot. nauk innych niż ścisłe, przyrodnicze i medyczne
Zobacz też: PDA Filozofia nauki, PDX Historia nauki
1.1
GTC Teoria komunikacji
Stosuj dla podręczników teorii komunikacji w ujęciu lingwistycznym, społecznym, technicznym itd.
Zobacz też: JBCT* Medioznawstwo i podkategoriami
GTD Semiotyka i semiologia
Zobacz też: CFA Filozofia języka
GTK Kognitywistyka
Stosuj dla prac interdyscyplinarnych
Zobacz też: QDTM Filozofia umysłu, JM* Psychologia i podkategoriami, MKJ Neurologia i neurofizjologia, PSAN Neurobiologia, UYQ* Sztuczna inteligencja i podkategoriami, UXJ Aplikacje komputerowe w naukach społecznych i psychologii
1.1
GTM Studia regionalne
Stosuj dla prac interdyscyplinarnych dot. tematów związanych z określonym obszarem geograficznym (stosuj zawsze z kwalifikatorem miejsca)
Zobacz też: RGL Geografia regionalna
1.4
GTP Studia nad rozwojem
Zobacz też: KCM Ekonomia rozwoju i rynków wschodzących
GTQ Globalizacja
GTT Flagi, godła, symbole, logotypy
Zobacz też: NHTG Genealogia, heraldyka, nazwiska i tytuły
GTU Badania nad pokojem i konfliktem zbrojnym
Zobacz też: JWLP Operacje pokojowe
GTV Instytucje społeczeństw rozwiniętych
Zobacz też: JPSN Instytucje międzynarodowe
GTZ Wiedza ogólna
Stosuj dla publikacji przeznaczonych specjalnie do zajęć z wiedzy ogólnej w szkołach średnich i na studiach I stopnia
Zobacz też: WDKX Gry edukacyjne, quizy, YPWL Edukacja– wiedza ogólna
1.4
J Społeczeństwo i nauki społeczne
Use all J* codes for: specialist and some general adult titles, but see also V* codes for practical approaches to many topics. Use all J* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate. In J* use the most appropriate code(s) available, as many social sciences are broad topics that can have many alternative terms or names
1.4
JB Społeczeństwo i kultura – zagadnienia ogólne
Use all JB* codes for: both general and academic works on social topics. Use with: JH* codes for sociology textbooks and other specialist works as appropriate
Zobacz też: VFV* Rodzina i związki – poradniki i podkategoriami
JBC Kulturoznawstwo i medioznawstwo
JBCC Kulturoznawstwo
Stosuj dla studiów międzykulturowych
1.4
JBCC1 Kultura popularna
JBCC2 Kultura materialna
Stosuj dla publikacji interdyscyplinarnych dot. roli przedmiotów w społeczeństwie, historii przedmiotów, roli społecznej, konserwacji i interpretacji funkcji
1.3
JBCC3 Kulturoznawstwo – socjologia mody
Class here: ideas of beauty or body image in culture, fashions in different cultures or societies. Use with: NHTB for an historical approach or AKT* codes as appropriate
1.4
JBCC4 Kulturoznawstwo – socjologia żywienia
Use for: works that examine the traditions, habits, customs, rituals, ceremonies, taboos linked to food and drink in different cultures, food or drink as intangible cultural heritage. Use with: NHTB for an historical approach and with WB* codes as appropriate
1.4
JBCC6 Kulturoznawstwo – zwyczaje i tradycje
Class here: studies of traditional rituals and ceremonies; cultural taboos or superstitions, social behaviour, values and norms as defined by society, institutions, traditions and cultural beliefs
Zobacz też: JBGB Folklor, mity i legendy
1.2 1.4
JBCC7 Cross-cultural studies and topics
Class here: cross-cultural encounters, cross-cultural exchanges, cultural clashes. Use for: works that examine social and cultural topics and issues around the meeting of different of cultures, including conflicts, negative or positive exchanges, on a personal or a societal level. Use with: NH* codes for historical topics
1.4
JBCC8 Cultural policies and debates
Use for: works about current debates, policies, ideas, controversies around the role of culture or cultural heritage in society
1.4
JBCC9 Historia idei
Use for: works that look at the expression, preservation, and change of human ideas over time. Use with: other J* or NH* or QD* codes as appropriate
1.4
JBCT Medioznawstwo
Zobacz też: GTC Teoria komunikacji
JBCT1 Medioznawstwo – socjologia Internetu i mediów cyfrowych
Use for: all aspects of online, digital and social media and their role or impact in society, including things such as blogging, tweeting, influencers, spread of real and false information, changing habits and behaviour linked to digital media
Zobacz też: ATN Internet i media cyfrowe: sztuka i twórczość internetowa
1.4
JBCT2 Medioznawstwo – socjologia telewizji
Use for: works on both traditional and new forms of consuming small screen entertainment, including streaming and on demand services, impacts and influences on culture, links to popular culture, etc
1.4
JBCT3 Medioznawstwo – socjologia reklamy
JBCT4 Medioznawstwo – dziennikarstwo
Zobacz też: KNTP Branża wydawnicza i dziennikarska
1.2
JBCT5 Disinformation and misinformation
Class here: propaganda, ‘fake news’. Use for: the purposeful use of false or misleading information, manipulation of thoughts and actions by use of information, the spread of misleading or non-fact based information. Use with: JBCT1 for works about the role of digital platforms
1.4
JBF Socjologia i etyka
Zobacz też: PDR Wpływ nauki i techniki na społeczeństwo, QDTQ Etyka i filozofia moralna, RNT Aspekty społeczne ochrony środowiska
JBFA Dyskryminacja społeczna i równe traktowanie
Klasyfikuj tu tematy związane z rasizmem, ksenofobią, seksizmem, homofobią, islamofobią, antysemityzmem itp. Stosuj dla zagadnień związanych z nierównym traktowaniem i dyskryminacją, także z dyskryminacją pozytywną.
1.4
JBFA1 Racism and racial discrimination
Class here: institutional racism, xenophobia. Use for: works about discrimination and prejudice based on skin colour, race or ethnic origin, or prejudices based on the perception that someone is foreign or from outside the community, and issues of inequality and discrimination, as well as measures to address racism
1.4
JBFB Integracja i asymilacja w społeczeństwie 1.3
JBFC Bieda i prekariat
Stosuj dla niedożywienia z ubóstwa, banków żywności, bezrobocia lub zatrudnienia w kontekście ubóstwa
1.4
JBFD Mieszkalnictwo i bezdomność
Class here: the unhoused, issues around providing houses, cost of homes, lack of accommodation etc
1.4
JBFF Społeczne skutki katastrof
Stosuj dla: głodu, niedożywienia, przymusowego przemieszczania się ludzi w wyniku katastrof itp. W razie konieczności stosuj z innymi kodami tematycznymi
Zobacz też: RNR Katastrofy naturalne
1.4
JBFG Uchodźcy i azyl polityczny
Class here: asylum seekers, sanctuary. Use with: other codes for specific topics, such as JBFA for discrimination, JBFD for housing topics, NHTB for social history, FX for novels, etc
1.4
JBFG1 Pomoc w uciecze i unikaniu odpowiedzialności
Stosuj dla tytułów o podziemnych kanałach przerzutu, ucieczce przed represjami, niewolnictwem, konfliktami itp. Treści dotyczących pomocy uchodźcom w ucieczce od represji, niewolnictwa, konfliktów itp. Stosuj z: Kodami NH * w razie potrzeby i kwalifikatorami miejsca * i chronologicznym 3 * – w zależności od potrzeb.
1.3
JBFH Migracja, imigracja i emigracja
Stosuj także dla publikacji o diasporach
1.4
JBFJ Handel ludźmi
Stosuj dla pracy przymusowej, przymusowych małżeństw, niewolnictwa seksualnego, współczesnego niewolnictwa, zmuszania do prostytucji, pracy dzieci
Zobacz też: NHTS Niewolnictwo i zniesienie niewolnictwa
1.3
JBFK Społeczeństwo a przemoc i wykorzystywanie
Class here: ill-treatment, maltreatment or wilful neglect in society, violence based on cultural traditions, violence against particular groups or individuals, institutional violence, violent criminal behaviour in society etc. Use for: works about perceptions of violence and insecurity in society, as well as works on actual violence, abuse and neglect
Zobacz też: JKV Przestępczość i kryminologia
1.4
JBFK1 Przemoc wobec dzieci
Class here: child neglect
1.4
JBFK2 Przemoc seksualna i molestowanie
Stosuj dla przemocy seksualnej, gwałtu, napaści na tle seksualnym
Zobacz też: JKVN Violent crimes
1.3
JBFK3 Przemoc domowa
Stosuj dla przemocy domowej, przemocy w rodzinie
1.4
JBFK4 Prześladowanie i znęcanie się
Stosuj tutaj: mobbing, trolling społecznościowy, cyberprzemoc
1.3 1.4
JBFL Control, privacy and safety in society
Use for: issues and debates around privacy, use of data, the role of government and big corporations, security, anti-terrorism, rights of the individual versus the rights of society, surveillance, public safety, social control and coercion
Zobacz też: JPV Kontrola polityczna i swobody obywatelskie
1.4
JBFM Społeczne aspekty niepełnosprawności
Use for: works that look at societal barriers to a person with impairments, the way societies treat disabled persons, the impact of policies, etc. Use with: 5PM* Qualifiers as appropriate and other codes for specific topics, such as JBFA for discrimination, JBFD for housing topics, JKS* for welfare, NHTB for social history, FX for novels etc
1.4
JBFN Społeczne aspekty zdrowia, choroby i uzależnienia
Stosuj z kodami MBP to oznaczenia aspektów społecznych opieki zdrowotnej
1.4
JBFN2 Drugs and alcohol: social aspects
Class here: drug or alcohol addiction, opioid addiction, substance abuse. Use for: works about impact of drugs and alcohol addiction or abuse on society, groups or individuals, intervention strategies, public policies etc
1.4
JBFQ Ruchliwość społeczna
JBFS Konsumpcjonizm
JBFU Społeczeństwo a zwierzęta
Stosuj dla publikacji dot. praw zwierząt, wiwisekcji, polowań itd.
1.4
JBFV Problemy i debaty etyczne
Use with: other categories to indicate works that treat a subject as an ethical debate
Zobacz też: PSAD Bioetyka, QDTQ Etyka i filozofia moralna
1.4
JBFV1 Problemy etyczne – aborcja i kontrola urodzin 1.1
JBFV2 Problemy etyczne – kara śmierci
Class here: the death penalty
1.1 1.4
JBFV3 Problemy etyczne – cenzura
Class here: debates around freedom of speech, censorship vs security, etc
1.1 1.4
JBFV4 Problemy etyczne – eutanazja i prawo do śmierci
Class here: assisted suicide, assisted death. Use with: LNT for legal aspects
1.1 1.4
JBFV5 Problemy etyczne – postęp nauki, techniki i medycyny 1.1
JBFW Seks, seksualność – aspekt społeczny
Stosuj do publikacji dot. roli seksu w społeczeństwie, a także pornografii i przemysłu seksualnego, pracy związanej z seksem i prostytucji
Zobacz też: JMU Psychologia zachowań seksualnych, VFVC Seks i seksualność – poradniki
1.3
JBFX Postawy społeczne
Stosuj też do: poprawności politycznej
1.4
JBFZ Prognozy społeczne
JBG Popularne wierzenia i wiedza nienaukowa 1.2
JBGB Folklor, mity i legendy
Stosuj dla: Atlantydy, Świętego Graala, Zielonego Człowieka, Ukrytych Ludzi, itp. Używaj do: badań non-fiction, tradycyjnych opowieści lub tekstów związanych z przekazywaniem ustnym opowieści i folkloru
Zobacz też: FN Mity i legendy, QRS* Starożytne religie i mitologie i podkategoriami, VXQM* Potwory i istoty z legend i mitów i podkategoriami
1.4
JBGX Teorie spiskowe
Stosuj dla teorii spiskowych, mistyfikacji itd.
1.2 1.3
JBS Grupy społeczne
Use all JBS* codes with: other codes for specific topics, such as JBFA for discrimination, NHTB for social history, FX* for novels and INTEREST 5* Qualifiers as appropriate
1.4
JBSA Klasy społeczne
Class here: class conflict, social stratification, socio-economic groups. Use for: works that examine class, a particular class, characteristics and distinctions of that class, interaction between different strata of society, perceptions and prejudices about particular classes
1.4
JBSC Społeczności wiejskie
Class here: small settlements in rural areas, people living in the countryside, semi-rural areas, isolated communities
1.4
JBSD Społeczności miejskie
Class here: inner cities, suburbs, city and town dwellers, suburban communities. Use for: any works on urban or semi-urban settings
1.4
JBSF Gender studies (teoria płci)
Use for: works that examine social roles based on the sex of the person (gender role) or personal identification of one‘s own gender based on an internal awareness (gender identity), as well as works that look at sex (based on the anatomy of an individual‘s reproductive system, and secondary sex characteristics), including intersex people
1.4
JBSF1 Gender studies – dziewczęta i kobiety
Class here: Women’s studies. Use with: other subject codes when a work is primarily about women or girls. Use with: JBFA for discrimination based on gender or sexism, NHTB for women’s history, etc
1.4
JBSF11 Feminizm
JBSF2 Gender studies – mężczyźni i chłopcy
Class here: Men‘s studies, topics around masculinity. Use with: other subject codes when a work is primarily about men or boys
1.4
JBSF3 Gender studies – transpłciowość, transseksualizm, interseksualizm
Class here: transsexual, transgender, gender non-conforming, non-binary, genderqueer, gender minority, two spirit, third gender etc. Use for: works that look at those whose gender is different (wholly or partially) from that assigned to them at birth, or gender variance in cultures who have established more than two genders. Use with: JBFA for issues around discrimination and transphobia
1.2 1.4
JBSJ Socjologia orientacji seksualnej / badania LGBT
Stosuj tutaj: badania queer, badania różnorodności seksualnej. Stosuj z kodami 5PS* dla określenia obszaru zainteresowania
Zobacz też: JBSF3 Gender studies – transpłciowość, transseksualizm, interseksualizm
1.4
JBSL Etnologia
Stosuj z kodami 5PB* dla określenia obszaru zainteresowania
1.4
JBSL1 Mniejszości etniczne i wielokulturowość
Stosuj dla: socjologii ras ludzkich i relacji między rasami, mniejszości etnicznych
Zobacz też: JBFA Dyskryminacja społeczna i równe traktowanie
1.4
JBSL11 Ludy tubylcze
JBSL13 Dziedzictwo multikulturowe, mieszane grupy rasowe 1.3
JBSP Grupy wiekowe i generacje
Use for: works that look at different generations, or topics, issues, problems for different generations or generational misunderstandings or conflicts, intergenerational topics, etc
1.4
JBSP1 Grupa wiekowa – dzieci
JBSP2 Grupa wiekowa – nastolatkowie
JBSP3 Grupa wiekowa – dorośli
JBSP4 Grupa wiekowa – osoby starsze
JBSR Grupy społeczne – grupy i wspólnoty religijne
Stosuj również z kodem 5PG* dla określenia obszaru zainteresowania i kodami QR* w miarę potrzeby
JBSW Grupy społeczne – alternatywne style życia
Use for: lifestyles that are diverse in regards to the mainstream or perceived to be outside the cultural norms
1.4
JBSX Tajne stowarzyszenia
Stosuj też dla masonerii
Zobacz też: QRY* Alternatywne systemy wierzeń i podkategoriami, FHQ Thrillery ezoteryczne
JBSY Grupy społeczne – kluby i stowarzyszenia
Stosuj dla publikacji dot. Dobrowolnego stowarzyszania się, ‚powinowactwa z wyboru’, na temat tego, dlaczego i w jaki sposób ludzie utożsamiają się z konkretnymi grupami
JH Socjologia i antropologia
Używaj kodów JH* dla podręczników akademickich i prac specjalistycznych; stosuj z innymi kodami J* dla wskazania w miarę potrzeb poszczególnych tematów
JHB Socjologia
Zobacz też: LAQ Prawo i społeczeństwo, socjologia prawa, MBS Socjologia medycyny
JHBA Teorie społeczne
JHBC Badania socjologiczne i statystyka
Zobacz też: GPS Metodologia badań
JHBD Demografia
JHBK Socjologia rodziny i relacji międzyludzkich
Stosuj też dla socjologii seksualności
Zobacz też: JBFW Seks, seksualność – aspekt społeczny, VFV* Rodzina i związki – poradniki i podkategoriami
1.4
JHBL Socjologia pracy
Stosuj dla socjologii zatrudnienia / bezrobocia
1.3
JHBS Socjologia sportu i wypoczynku
JHBZ Socjologia śmierci
Zobacz też: VFJX Radzenie sobie ze śmiercią i sieroctwem
JHM Antropologia 1.2
JHMC Antropologia społeczna (kulturowa)
Stosuj dla: etnografii, opracowań dot. relacji rodzinnych, zwyczajów i tradycji
Zobacz też: JBCC* Kulturoznawstwo i podkategoriami
1.4
JK Usługi społeczne i pomoc społeczna oraz kryminologia
JKS Pomoc społeczna i usługi społeczne
JKSB Pomoc społeczna i zasiłki
JKSB1 Pomoc dzieciom
Class here: child protection and safeguarding, social work services aimed at support of vulnerable/under-privileged youths in society
Zobacz też: LNMK Prawo rodzinne – dzieci
1.4
JKSF Adopcja i rodziny zastępcze
JKSG Opieka nad osobami starszymi
Class here: elder abuse, maltreatment and neglect, institutions for the care of older people. Use for: social care aspect, community and government policies and associated professions or roles
1.4
JKSL Care of people with specific needs
Class here: care of people with visible or hidden disabilities, people with physical and sensory impairments, care of neurodivergent persons with additional needs. Use for: social care aspect, community and government policies and associated professions or roles. Use with: 5PM* qualifiers as appropriate
1.4
JKSM Opieka nad chorymi psychicznie
Use for: social care aspect, community and government policies and associated professions or roles. Use with: 5PM* qualifiers as appropriate
Zobacz też: MBPK Opieka psychiatryczna, VFJQ Radzenie sobie z problemami ze zdrowiem psychicznym
1.4
JKSN Praca socjalna
JKSN1 Organizacje charytatywne, wolontariat i filantropia
JKSN2 Doradztwo i informacja społeczna
JKSR Programy pomocowe
Class here: works on international and foreign aid or assistance, humanitarian aid, disaster relief. Use for: domestic and international programmes, either short term or long term aid programmes, relief initiatives etc
1.4
JKSW Służby ratunkowe
JKSW1 Policja i służby bezpieczeństwa
JKSW2 Straż pożarna
JKSW3 Ratownictwo (w tym medyczne)
Use for: non-medical works about paramedical and equivalent emergency services
Zobacz też: MQF Pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne
1.4
JKV Przestępczość i kryminologia
Zobacz też: DNXC Opowieści oparte na faktach – kryminały
JKVC Przyczyny i zapobieganie przestępczości
Class here: surveillance, anti-terrorism measures, protection of the public from crime, policies around prevention and causes of crime, Social control theory
1.4
JKVF Dochodzenie kryminalne
JKVF1 Forensyka
Zobacz też: JMK Psychologia kryminologiczna i sądowa, MKT Medycyna sądowa
JKVG Handel narkotykami i przemyt
JKVJ Przestępczość miejska, napady z bronią w ręku
Stosuj dla: rabunku, kradzieży kieszonkowej, wandalizmu, przestępstwa z użyciem noża, przestępstwa z użyciem broni
1.3
JKVK Przestępczość korporacyjna
Class here: financial crimes, fraud, scams, embezzlement, bribery and corruption etc
1.3
JKVM Przestępczość zorganizowana
Dla publikacji o gangach, mafii, bandytyzmie, piractwie
1.3
JKVN Violent crimes
Class here: murder, unlawful killings, kidnapping, torture, assault, honour crimes, rape and crimes of sexual violence, etc. Use for: works that examine different aspects of different types of violent crime. Use with: DNXC* codes for journalistic style accounts of actual violent crimes
1.4
JKVP Penologia i więziennictwo
Stosuj dla prac dotyczących: więzień i zakładów karnych, systemów i teorii karnych
Zobacz też: JWXR Jeńcy wojenni
JKVQ Przestępcy
JKVQ1 Resocjalizacja przestępców
JKVQ2 Młodociani przestępcy
Class here: juvenile delinquency
JKVS Kuratela sądowa
JKVV Wiktymologia i ofiary przestępczości
Stosuj dla publikacji o prawach ofiar
Zobacz też: DNXR Opowieści oparte na faktach – sztuka przetrwania, molestowanie, niesprawiedliwość
1.3
JM Psychologia
Stosuj kody JM* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; używaj kodów VS* dla publikacji poradnikowych skierowanych do nieprofesjonalistów
Zobacz też: VSP* Psychologia popularna i podkategoriami
JMA Teorie, systemy, szkoły i poglądy psychologiczne
Zobacz też: QDTM Filozofia umysłu
1.2
JMAF Psychoanaliza (psychologia Freudowska)
Stosuj dla psychoanalizy
1.2
JMAF1 Psychoanaliza Lacanana 1.3
JMAJ Psychologia analityczna i Jungowska
JMAL Behawioryzm 1.2
JMAN Psychologia humanistyczna
JMAP Psychologia pozytywna 1.2
JMAQ Psychologia poznawcza, kognitywistyka
JMB Metodologia badań psychologicznych
JMBT Psychometria i testy psychologiczne
Class here: psychometrics
1.4
JMC Psychologia dziecięca i rozwojowa
Zobacz też: JNC Psychopedagogika
JMD Psychologia starzenia się
JMF Psychologia rodzinna
JMG Psychologia płci
JMH Psychologia grup i zbiorowości
JMHC Komunikowanie interpersonalne
Class here: psychology of communication, both verbal and non-verbal
Zobacz też: GTC Teoria komunikacji
1.3 1.4
JMJ Psychologia pracy i przemysłu
Zobacz też: SCGP Psychologia sportu
JMK Psychologia kryminologiczna i sądowa
Zobacz też: JKV* Przestępczość i kryminologia i podkategoriami
JML Psychologia eksperymentalna
JMM Psychofizjologia i neuropsychologia
JMP Psychopatologia
Zobacz też: MKM* Psychologia kliniczna i podkategoriami
JMQ Psychologia emocji
Class here: affective neuroscience
1.4
JMR Procesy poznawcze
Stosuj dla publikacji dot. nauki, pamięci, inteligencji, rozumowania i percepcji
1.4
JMS Psychologia ‚ja’, świadomości, tożsamości i osobowości
JMT Psychologia stanów świadomości
Stosuj dla publikacji psychologicznych dot. świadomości i nieświadomości, marzeń sennych i snu, odmiennych stanów świadomości, hipnozy, stanów po spożyciu środków odurzających
Zobacz też: VXN Senniki i interpretacja snów
JMU Psychologia zachowań seksualnych
Zobacz też: VFVC Seks i seksualność – poradniki, JBFW Seks, seksualność – aspekt społeczny
JMX Parapsychologia
Używaj dla poważnych opracowań naukowych
Zobacz też: VXP Umiejętności i zjawiska parapsychologiczne
JN Pedagogika
Use all JN* codes for: works about education as a practice or subject, but use YP* codes for schoolbooks or educational material for pupils in pre-tertiary education
1.4
JNA Pedagogika ogólna 1.1
JNAM Etyczne i społeczne cele pedagogiki
Stosuj dla publikacji na temat teorii edukacji ukazujących ją w kontekście społecznym
1.1 1.2
JNB Historia pedagogiki
Class here: history of specific schools, colleges, as well as general history
JNC Psychopedagogika
JND Systemy i instytucje kształcenia
Class here: issues of selection, admissions, inspection, governance etc. Use with: PLACE 1* Qualifiers for comparisons between different education systems
1.4
JNDG Tworzenie podstaw programowych
JNDH Ewaluacja w edukacji
JNE Pedagogika społeczna
Stosuj dla pedagogiki społecznej jako dziedziny nauki
1.3
JNF Strategie i polityka edukacyjna
Stosuj dla: strategii edukacyjnych dla nauki czytania, rachunków itd. oraz dla polityki dot. edukacji ustawicznej, dostępności edukacji itd.
1.2
JNFC Psycholog/pedagog szkolny
Stosuj też dla doradztwa duchowego, problemów studentów, wagarów, zachowania dyscypliny itp.
1.2 1.4
JNFK Strategie i polityka edukacyjna – przeciwdziałanie wykluczeniom
Stosuj zarówno do formułowania polityki, jak i praktycznych zastosowań
1.2 1.3
JNG Opieka i edukacja małego dziecka
Stosuj dla prac skierowanych do fachowców zajmujących się opieką nad dziećmi lub ogólnych publikacji dotyczących tematu
Zobacz też: JNLA Przedszkola
1.3
JNH Edukacja domowa
JNK Zarządzanie w szkolnictwie 1.3
JNKG Finanse w szkolnictwie
JNKH Kadra nauczycielska
JNL Instytucje oświatowe – szkoły i przedszkola
Zobacz też: VSK Doradztwo edukacyjne
1.3
JNLA Przedszkola
JNLB Szkoły podstawowe i gimnazja
Class here: elementary, preparatory, infant and junior schools
JNLC Szkoły średnie
Class here: senior and high schools
JNLP Szkolnictwo prywatne i społeczne
JNLR Szkoły wyznaniowe
JNLV Szkoły/ edukacja na świeżym powietrzu
Stosuj dla edukacji, nauki na wolnym powietrzu, szkół leśnych, naturalnych. Dla zorganizowanej nauki, która odbywa się w plenerze
1.3
JNM Edukacja wyższa
Stosuj dla edukacji pomaturalnej – uniwersytetów, szkół wyższych zawodowych oraz studiów policealnych
Zobacz też: VSK Doradztwo edukacyjne
1.4
JNMT Kształcenie nauczycieli
JNP Edukacja dorosłych i kształcenie ustawiczne
Class here: lifelong learning, popular education, community education, ‘Bildung’. Use for: works about education or training of adult learners that are neither university nor vocational training
Zobacz też: VSL Kształcenie dorosłych – przewodniki i poradniki: czytanie, VSN Kształcenie dorosłych – przewodniki i poradniki: liczenie
1.4
JNQ Kształcenie otwarte i na odległość
JNR Doradztwo zawodowe
JNRD Doświadczenie zawodowe, staże i staże 1.3
JNRV Kształcenie zawodowe lub przemysłowe
Stosuj do publikacji na temat kształcenia zawodowego; podręczniki kształcenia zawodowego oznaczaj odpowiednim kodem dziedziny
1.4
JNS Kształcenie uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi
Class here: special education, mixed classes of students with different cultural or linguistic backgrounds etc
1.4
JNSC Kształcenie uczniów niepełnosprawnych fizycznie
Stosuj dla publikacji dot. kształcenia uczniów z zaburzeniami słuchu lub wzroku oraz innymi problemami fizycznymi
1.4
JNSG Kształcenie uczniów z problemami w nauce
Stosuj dla publikacji dot. Kształcenia uczniów z dysleksją, autyzmem, dyskalkulią, problemami z zachowaniem lub zaburzeniami umysłowymi, które powodują szczególne potrzeby edukacyjne
1.3
JNSL Nauczanie studentów z trudnościami społecznymi, emocjonalnymi lub behawioralnymi 1.3
JNSP Nauczanie uzdolnionych lub utalentowanych uczniów 1.3
JNSR Edukacja i nauczanie wyrównawcze
Stosuj dla edukacji rozwojowej, edukacji kompensacyjnej
1.3
JNSV Education of bilingual or multilingual students
Class here: works looking at the theory of education through a secondary language, education in mixed language classes, works about the education of pupils who speak another language, but where the language teaching itself is not the focus of the education
1.4
JNT Techniki nauczania i pracy z uczniem
Stosuj dla publikacji dot. Dyscypliny w klasie, wychowawstwa, planowania lekcji
1.4
JNTC Rozwijanie kompetencji
Class here: competency-based education and training, competency learning. Use for: works that examine the practical approach to developing competencies and concrete skills in education or training
1.2 1.4
JNTP Nauczanie związane z realizacją projektu 1.3
JNTR Play-based learning
Use for: works that examine the theories or approaches to using play and activity to teach and learn
1.4
JNTS Teaching of reading, writing and numeracy
Use for: works about the theory or different approaches of learning or teaching the basic skills
Zobacz też: CJCR Nauka języków – czytanie, CJCW Nauka języków – pisanie, JNF Strategie i polityka edukacyjna, YPCA2 Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – doskonalenie umiejętności czytania i pisania
1.4
JNU Nauczanie poszczególnych przedmiotów
Stosuj wraz z kodem konkretnego przedmiotu YP* w miarę potrzeb
JNUM Materiały dydaktyczne dla nauczyciela
Stosuj dla materiałów interaktywnych i podręczników dla nauczycieli itd.; wraz z kodem konkretnego przedmiotu YP* w miarę potrzeb
1.4
JNUM1 Plany lekcji
Stosuj wraz z kategorią nauczanego przedmiotu, używaj w razie potrzeby kwalifikatorów YP * Kody edukacyjne
1.3
JNV Pomoce i technologie dydaktyczne, nauczanie wspomagane komputerowo
Używaj dla technologii i mediów w klasie szkolnej
1.4
JNW Zajęcia pozalekcyjne
Stosuj dla publikacji dot. wycieczek, zielonych szkoł, zawodów sportowych, przedstawień itd.; posiłków w szkole, czasu na zabawę, zajęć po szkole, kół zainteresowań
1.3
JNZ Techniki uczenia się
JP Polityka i administracja
JPA Politologia
Zobacz też: QDTS Filozofia społeczna i polityczna
JPB Politologia porównawcza
JPF Doktryny polityczne
Use for: works on different parts of the political spectrum
1.4
JPFA Green politics / ecopolitics / environmentalism
Class here: green movements, activist organisations
Zobacz też: RNA Myśl ekologiczna i ideologie ekologiczne, RNB Organizacje ochrony środowiska naturalnego
1.4
JPFB Anarchizm
JPFC Marksizm i komunizm
Class here: Communism, Marxism-Leninism, Trotskyism, Maoism, extreme-left, radical left, hard left, democratic socialists, populist socialists, social populists, left-wing populism
1.4
JPFF Socjalizm i demokratyczna lewica
Class here: social democracy, socialism
1.4
JPFK Liberalizm i demokratyczne centrum
Class here: Communitarianism, Centrism
1.4
JPFM Konserwatyzm i demokratyczna prawica
Class here: Conservatism, Christian Democracy
1.4
JPFN Nacjonalizm
Class here: ethnic nationalism, language nationalism, nationalist or nativist movements. Use for: works that examine any form of nationalism. Use with: NH* codes for history titles and INTEREST 5* Qualifiers as appropriate
1.4
JPFN2 Pan-nationalism
Use for: works about specific forms of nationalism that look beyond traditional boundaries of basic national identities, in order to create a ‘higher’ pan-national (all-inclusive) identity, based on various common denominators. Use with: NH* codes for history titles and INTEREST 5* Qualifiers as appropriate
1.4
JPFQ Faszyzm i nazizm
Class here: Fascism and neo-fascism, Nazism and neo-Nazism, ultra-nationalism, Extreme right, alt right, hard right, radical right, Palaeoconservatism, nativism, right-wing populism
1.4
JPFR Teokracja i ideologie religijne
Class here: Theocracy. Use for: works about religion used as a source of political ideology, identity or action. Use with: QR* codes to indicate particular religion as appropriate
1.4
JPH Ustroje i instytucje polityczne
JPHC Konstytucja, rząd i państwo
JPHF Wybory i referenda
Stosuj też dla psefologii, systemów głosowania, prawa wyborczego
1.4
JPHL Przywództwo polityczne
JPHV Ustroje polityczne – demokracja
JPHX Ustroje polityczne – totalitaryzm i dyktatura
Class here: authoritarianism, tyranny, absolutism
1.4
JPL Partie polityczne
Use for: works that look at individual or multiple political parties, or examine particular party platforms or programs. Use with: JPF* codes for works about a particular party on the political spectrum
1.4
JPN Rdzenni mieszkańcy: rząd
Class here: works on policies, government
1.3 1.4
JPP Administracja publiczna
patrz też KNV
Zobacz też: KNV Służba cywilna i sektor publiczny
JPQ Rządy centralne (narodowe, federalne)
JPQB Polityka rządów centralnych (narodowych, federalnych)
Zobacz też: KCP Ekonomia polityczna
JPR Rządy i samorządy lokalne (regionalne, stanowe)
Stosuj dla administracji w obrębie kraju, która nie ma charakteru miejskiego (dla nich stosuj JPT)
Zobacz też: JPT Administracja miejska i aglomeracyjna
1.3
JPRB Polityka rządów i samorządów lokalnych (regionalnych, stanowych)
Stosuj dla polityki administracyjnej w obrębie kraju, która nie ma charakteru miejskiego (dla niej stosuj JPT)
Zobacz też: JPT Administracja miejska i aglomeracyjna
1.3
JPS Stosunki międzynarodowe
Class here: International politics, foreign policy
1.4
JPSD Dyplomacja
JPSF Kontrola uzbrojenia
Stosuj też dla: wyścigu zbrojeń itd.
1.4
JPSH Szpiegostwo i wywiad
Class here: surveillance, counterintelligence, spying, military intelligence
1.4
JPSL Geopolityka
JPSN Instytucje międzynarodowe
Stosuj dla ONZ i jego agencji, instytucji UE , organizacji międzyrządowe i pozarządowych (IGOs i NGOs) itp. Stosuj z kwalifikatorami 1QF *(miejsca), jeśli to ma zastosowanie
Zobacz też: GTV Instytucje społeczeństw rozwiniętych
1.3
JPT Administracja miejska i aglomeracyjna
Może dotyczyć aglomeracji, np. Greater London, Bay Area, lub gmin i innych jednostek podziału miast
1.2 1.3
JPV Kontrola polityczna i swobody obywatelskie
Stosuj też dla: propagandy politycznej
JPVC Edukacja obywatelska
JPVH Prawa człowieka i prawa obywatelskie
Class here: freedom of speech, of information, of worship; land rights, etc
Zobacz też: LNDC Prawa człowieka i swobody obywatelskie z perspektywy prawa
JPVR Prześladowania polityczne
JPVR1 Political abduction, imprisonment, ‘Disappearance’ and assassination
Use for: works about forced abduction, imprisonment, or unlawful killings used as a form of political oppression, the ‘Disappeared’ in various societies, the search for the people or their bodies, etc. Use with: LBBR or LNDC for legal aspects or NH* codes for historical material
1.4
JPW Aktywizm polityczny
JPWA Badania opinii publicznej, sondaże
JPWC Kampanie i marketing polityczny
JPWG Grupy nacisku i ruchy obywatelskie, akcje pokojowe
Stosuj dla: lobbingu, demonstracji, nieposłuszeństwa obywatelskiego, biernego oporu, niepodporządkowania się autorytetom itd.
1.3
JPWH Organizacje pozarządowe
JPWL Terroryzm i walka zbrojna
Stosuj dla zamachów na życie polityków
Zobacz też: JWCG Zbrojne działania nieregularne, walka partyzancka
1.2
JPWQ Ugrupowania i ruchy rewolucyjne
Zobacz też: NHTV Rewolucje, powstania, rebelie
JPWS Konflikty zbrojne
Stosuj dla: powstań, zamieszek, zorganizowanych walk zbrojnych innych niż pełnowymiarowa wojna
JPZ Korupcja polityczna
Stosuj dla: korupcji w rządzie i sektorze publicznym, korupcji sądowej i policyjnej itp.
Zobacz też: JKV* Przestępczość i kryminologia i podkategoriami
1.4
JW Działania wojenne i obronność
JWA Teoria działań wojennych i nauki wojskowe
Use with: RG* codes for Military Geography topics
1.4
JWC Siły zbrojne
JWCD Wojska lądowe i wojna na lądzie
JWCG Zbrojne działania nieregularne, walka partyzancka
Stosuj do treści o zbrojnych ruchach oporu. Używaj z kodami NHW * i kwalifikatorami miejsca 1 * i chronologicznymi 3 * jeśli to zasadne
1.4
JWCK Marynarka wojenna i wojna na morzu
Zobacz też: NHTM Historia morska
JWCM Lotnictwo wojskowe i wojna w powietrzu
JWCS Siły specjalne
JWJ Administracja wojskowa
Stosuj dla publikacji dot. Personelu wojskowego, dyscypliny wojskowej, zaopatrzenia i finansowania wojska itd.
JWK Strategia wojskowa
Stosuj dla taktyki wojskowej, obrony cywilnej
1.4
JWKF Wywiad wojskowy
JWL Wojna i działania obronne
Zobacz też: NHW* Historia militarna i podkategoriami
JWLF Bitwy i kampanie
JWLP Operacje pokojowe
Zobacz też: GTU Badania nad pokojem i konfliktem zbrojnym
JWM Uzbrojenie i wyposażenie
Stosuj kody JWC* dla wskazania rodzaju sił zbrojnych
Zobacz też: WCK Militaria, broń i zbroje
JWMC Broń biologiczna i chemiczna
JWMN Broń atomowa
JWMV Transport wojskowy
Stosuj kody JWC* dla wskazania rodzaju sił zbrojnych oraz z kodami WG *, jeśli to zasadne.
1.3
JWT Instytucje wojskowe
Stosuj dla: pułków, umundurowania, stopni wojskowych, pomników, cmentarzy wojennych itd.
Zobacz też: AMG Architektura obiektów użyteczności publicznej, WCK Militaria, broń i zbroje
1.4
JWTU Mundury wojskowe / insygnia 1.3
JWX Inne tematy związane z obronnością
Zobacz też: TTM Inżynieria wojskowa
JWXF Handel bronią
Class here: Armaments, weapons industry
1.4
JWXJ Non-combatants
Class here: civilians, journalists, aid workers, combat medics, military chaplains, neutrals etc
1.4
JWXK Zbrodnie wojenne
Zobacz też: NHTZ Ludobójstwo i czystki etniczne, NHTZ1 Holocaust
JWXN Wojska najemne
Class here: soldiers of fortune, private armies and private defence companies. Use for: works about soldiers who fight for money or personal gain
1.4
JWXR Jeńcy wojenni
JWXT Bunt
JWXV Weterani wojenni
JWXZ Podręczniki sztuki wojennej
K Ekonomia, finanse, biznes i zarządzanie
Use all K* codes for: specialist (professional and academic) and general adult titles, but see also VS* codes for practical approaches to many topics. Use all K* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
KC Ekonomia
KCA Teoria i filozofia ekonomii
Stosuj dla historii myśli ekonomicznej, przypisując także kwalifikator czasowy
1.2
KCB Makroekonomia
KCBM Monetaryzm
Stosuj dla polityki monetarnej
1.3
KCC Mikroekonomia
Stosuj dla: handlu wewnętrznego, aktywności konsumenckiej, decyzji biznesowych itd.
1.4
KCCD Domestic or internal trade
Class here: wholesale and retail trade. Use for: works on the economics of exchange of domestic goods within the boundaries of a country
Zobacz też: KCLT Handel międzynarodowy
1.4
KCD Ekonomika przemysłu
KCF Ekonomika pracy /dochodów
Stosuj dla polityki płac i płac, dochodu podstawowego, zarobków
Zobacz też: JBFC Bieda i prekariat
1.3
KCG Wzrost gospodarczy
KCH Ekonometria i statystyka ekonomiczna
KCJ Prognozowanie ekonomiczne
KCK Ekonomia behawioralna
KCL Ekonomia międzynarodowa
Stosuj dla: finansów międzynarodowych
Zobacz też: RGCM Geografia ekonomiczna
1.3
KCM Ekonomia rozwoju i rynków wschodzących
Zobacz też: GTP Studia nad rozwojem
KCLT Handel międzynarodowy
Stosuj dla międzynarodowych umów handlowych
Zobacz też: KCCD Domestic or internal trade
1.3 1.4
KCP Ekonomia polityczna
KCS Systemy i instytucje ekonomiczne
Stosuj dla publikacji dot. systemów wolnorynkowych, gospodarki przejściowej, planowej, barterowej, ekonomii partycypacyjnej czy ekonomii prezentów, itd.
1.3
KCSA Kapitalizm
Stosuj dla leseferyzmu, gospodarki rynkowej, wolnego rynku
1.3 1.4
KCSD Mieszane systemy gospodarcze
Stosuj dla społecznych gospodarek rynkowych, ekonomii dobrobytu
1.3 1.4
KCSG Planowane systemy gospodarcze
Stosuj dla centralnie planowanej gospodarki, gospodarki nakazowej
1.3
KCST Circular economic systems
Class here: Circularity models. Use for: works about circular economic models based on repairing, remaking, reusing, redesigning goods and sustainable economic models aimed at eliminating waste and creating a continual use of resources
1.4
KCV Ekonomia sektorowa
KCVD Ekonomia rolnictwa
KCVG Ekonomia środowiska
Class here: green economy, green accounting, ecotaxation, environmental economic strategies and policies
1.4
KCVJ Ekonomia zdrowia
KCVK Ekonomia dobrobytu
KCVM E-gospodarka /ekonomia cyfrowa lub internetowa 1.3
KCVP Ekonomia wiedzy
Stosuj dla ekonomii informacji
1.3 1.4
KCVQ Service sector economics
Use for: works that look of the economics of the service sector, usually firms offering ‘intangible goods’ such as entertainment, retail, insurance, tourism, banking and other services
1.4
KCVS Ekonomika miast
KCX Kryzysy finansowe i gospodarcze
KCY Ekonomia (w ujęciu popularnym)
Stosuj dla publikacji przeznaczonych dla nieprofesjonalistów
KCZ Historia gospodarcza
Skorzystaj z Kodów NH * i w razie potrzeby kwalifikatora miejsca 1 * i chronologicznego 3 * stosownie do potrzeb
1.3
KF Finanse i rachunkowość
Stosuj kody KF* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; używaj kodów VS* dla poradników praktycznych dla nieprofesjonalistów
KFC Rachunkowość
Zobacz też: UFK Oprogramowanie dla księgowości
KFCC Rachunek kosztów
KFCF Rachunkowość finansowa
KFCM Rachunkowość zarządcza i księgowość
Stosuj też dla audytu
KFCP Rachunkowość w finansach publicznych
KFCR Sprawozdawczość finansowa
Class here: International Financial Reporting Standards (IFRS), generally accepted accounting principles (GAAP) and works on other recognised international or national standards
1.4
KFCX Rachunkowość – podręczniki i poradniki
Class here: revision or preparation for recognised international or national accountancy and bookkeeping qualifications, for example ACCA, CIMA or ICAEW etc. Use with: 4CP* codes as appropriate
Zobacz też: KFFX Bankowość i finanse – podręczniki i poradniki
1.4
KFF Finanse
Stosuj dla ogólnych prac dotyczących sektora usług finansowych, fintech itp., Ale zobacz także kody U *, szczególnie UXT dla technologii finansowych
Zobacz też: VSB Finanse osobiste
1.4
KFFD Finanse publiczne i podatki
Zobacz też: KCP Ekonomia polityczna
KFFH Finanse korporacyjne
KFFJ Waluty / wymiana walut
Stosuj dla handlu walutami, rynków pieniężnych, kryptowalut (w aspekcie finansowym / inwestycyjnym) itp.
Zobacz też: UNKD Księgi rozproszone
1.3
KFFK Bankowość
KFFL Pożyczki i instytucje kredytowe
KFFM Inwestycje i papiery wartościowe
Stosuj dla: towarów, akcji i obligacji, funduszy hedgingowych, transakcji pochodnych itd.
Zobacz też: VSB Finanse osobiste
KFFN Ubezpieczenia i matematyka ubezpieczeniowa
KFFP Emerytury
Zobacz też: VSR Emerytura
KFFR Nieruchomości
Zobacz też: VSH Handel nieruchomościami – kupno, sprzedaż, prawo
KFFX Bankowość i finanse – podręczniki i poradniki
Class here: revision or preparation for recognised international or national banking, finance, insurance qualifications, for example IMC, CFA, FIA etc. Use with: 4CP* codes as appropriate
Zobacz też: KFCX Rachunkowość – podręczniki i poradniki
1.4
KJ Biznes i zarządzanie
Stosuj kody KJ* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; używaj kodów VS* dla poradników praktycznych dla nieprofesjonalistów
KJB Nauka o przedsiębiorczości
KJBX Biznes i zarządzanie – podręczniki i poradniki
KJC Strategie biznesowe
KJD Innowacje biznesowe
Use for: works on business and the effect of new technologies, strategies, innovation in business
Zobacz też: KJH Przedsiębiorczość
1.4
KJDD Twórcza destrukcja
Stosuj dla tworzenia nowych rynków, które zwykle niszczą i zastępują istniejące rynki
KJE Aspekty biznesowe handlu elektronicznego
Class here: electronic commerce, internet commerce. Use for: works about the buying and selling of goods or services using the internet, and the transfer of money and data to execute these transactions
Zobacz też: KJSG Marketing internetowy
1.4
KJF Konkurencja w biznesie
KJG Etyka i odpowiedzialność społeczna biznesu
KJH Przedsiębiorczość
KJJ Biznes a środowisko, biznes ekologiczny
KJK Międzynarodowy biznes
KJL Konsulting
Stosuj tutaj: uzyskiwanie lub udzielanie porad dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w tym uzyskiwanie dotacji, dotacji, finansowanie badań
1.3
KJM Zarządzanie i techniki zarządzania
Zobacz też: VSC Poradnictwo zawodowe, sukces i kariera
KJMB Przywództwo i motywacja w zarządzaniu
Stosuj dla zarządzania zmianami
1.3
KJMD Podejmowanie decyzji w zarządzaniu
Zobacz też: GPQ Teoria decyzji
KJMK Zarządzanie wiedzą
Zobacz też: KCVP Ekonomia wiedzy
KJMP Zarządzanie projektami
Class here: Agile, Scrum, etc, project and programme management methodologies
1.4
KJMQ Zarządzanie jakością
KJMT Zarządzanie czasem
KJMV Szczegółowe dziedziny zarządzania
KJMV1 Zarządzanie finansami i budżetem
KJMV2 Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zobacz też: VSC Poradnictwo zawodowe, sukces i kariera
KJMV21 Zarządzanie efektywnością, szacowanie wyników, oceny
Class here: professional aptitude tests, performance testing, reviews and evaluations
Zobacz też: VSC Poradnictwo zawodowe, sukces i kariera
1.3 1.4
KJMV22 Różnorodność, inkluzywność w miejscu pracy 1.3 1.4
KJMV4 Zarządzanie nieruchomościami firmy
Class here: management of physical assets, Facilities management
1.4
KJMV5 Zarządzanie produkcją i kontrolą jakości
KJMV6 Zarządzanie w badaniach i rozwoju
KJMV7 Zarządzanie sprzedażą
Zobacz też: KJS Sprzedaż i marketing
KJMV8 Zarządzanie zaopatrzeniem
KJMV9 Zarządzanie logistyką i dystrybucją
Zobacz też: KNP Handel hurtowy i detaliczny
KJN Negocjacje biznesowe
KJP Komunikacja w biznesie
KJQ Matematyka i informatyka w biznesie
KJR Zarządzanie korporacyjne – funkcje organów zarządczych
Stosuj też dla zadań sekretarza spółki
Zobacz też: KJG Etyka i odpowiedzialność społeczna biznesu
1.1
KJS Sprzedaż i marketing
Class here: general works on selling techniques, sales skills
Zobacz też: KJMV7 Zarządzanie sprzedażą
1.4
KJSA Reklama
Stosuj dla branży reklamowej
1.3
KJSC Marka i budowanie świadomości marki
KJSG Marketing internetowy
Stosuj dla wykorzystania mediów społecznościowych i zasobów internetowych w marketingu
Zobacz też: KJE Aspekty biznesowe handlu elektronicznego
1.4
KJSJ Marketing bezpośredni / telemarketing 1.3
KJSM Badania rynku
KJSP Public relations
KJSU Obsługa klienta
KJT Badania operacyjne
Zobacz też: PBW Matematyka stosowana
KJU Nauka o organizacji
Stosuj dla zarządzania zmianami organizacyjnymi
1.3
KJV Struktura właścicielska i organizacja przedsiębiorstw
KJVB Przejęcia, fuzje i wykup
KJVD Prywatyzacja
KJVF Franczyza
KJVG Korporacje międzynarodowe
KJVN Własność państwowa, nacjonalizacja
KJVP Monopole
KJVS Małe przedsiębiorstwa i samozatrudnienie
Stosuj dla treści o tworzeniu i zakładaniu własnego biznesu, freelancingu
1.4
KJVT Outsourcing
Use for: works that look at using external contractors and resources or using an organisation’s own internal resources
1.4
KJVV Joint venture
Class here: Business partnerships, collaborations
1.4
KJVW Akcjonariat pracowniczy i spółdzielnie pracy
KJVX Organizacje non-profit
KJW Biuro i miejsce pracy
KJWB Zarządzanie biurem
KJWF Systemy i wyposażenie biurowe
KJWS Umiejętności biurowe i urzędnicze
KJWX Metody pracy
Stosuj do: pracy zdalnej, centrów obsługi telefonicznej itd.
1.4
KJZ Historia konkretnych firm
Zobacz też: NHTK Industrializacja i historia przemysłu
KN Przemysł i usługi
Stosuj dla (wszystkie kody KN *) badań całych sektorów lub prac, które analizują aspekty tych tematów z perspektywy biznesu lub studiów przemysłowych
1.3
KNA Rolnictwo i podstawowe gałęzie przemysłu
Stosuj dla ogólnych prac w tych sektorach lub branżach, które nie mają własnych oddzielnych kodów
Zobacz też: KCVD Ekonomia rolnictwa
1.3
KNAC Agriculture, agribusiness and food production industries
Use for: titles about the agriculture and food production sector from a business or industrial studies perspective
Zobacz też: TV* Rolnictwo i podkategoriami
1.3
KNAF Rybołówstwo i branże pokrewne
Stosuj dla przemysłu wielorybniczego. Dla tytułów dotyczących sektora rybołówstwa z perspektywy biznesowej lub badań przemysłowych
Zobacz też: TVT Hodowle wodne, hodowla ryb
1.3
KNAL Leśnictwo
Stosuj dla tytułów dotyczących przemysłu lub branży związanej z lasem – jego sadzeniem, zarządzaniem, wykorzystywaniem, konserwacją i odtwarzaniem oraz do powiązanych zasobów
Zobacz też: TDPJ Drewno i obróbka drewna, TVR Leśnictwo i gospodarka leśna
1.3
KNAT Przemysły wydobywcze
Stosuj dla wydobywania, wiercenia, pogłębiania. Tytułów traktujących o problemie z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych
Zobacz też: RBGL Geologia ekonomiczna, TTU Inżynieria górnicza i wydobywcza
1.3
KNB Przemysł energetyczny i media (infrastruktura)
Stosuj dla tytułów traktujących o problemie z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych
Zobacz też: TH* Energetyka i inżynieria energetyczna i podkategoriami
1.3
KNBL Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
Stosuj dla testów o przedsiębiorstwach użyteczności publicznej i prywatnej, energetyce jądrowej itp. Stosuj dla tytułów traktujących o problemie z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych
Zobacz też: THY* Wytwarzanie, dystrybucja i magazynowanie energii oraz mocy i podkategoriami
1.3
KNBP Przemysł naftowy i gazowy
Stosuj dla tytułów traktujących o problemie z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych
Zobacz też: RBGL Geologia ekonomiczna, TDCF Paliwa i pochodne ropy naftowej
1.3 1.4
KNBT Alternatywne i odnawialne źródła energii
Stosuj dla prac o w branży energii odnawialnej (hydroelektrycznej, wiatrowej, słonecznej, falowej itp.) Z perspektywy biznesowej lub przemysłowej
Zobacz też: THV Alternatywne i odnawialne źródła energii i ich technologie
1.3
KNBW Przemysł wodny
Stosuj dla tekstów o państwowych i prywatnych firmach komunalnych, przedsiębiorstwach wody pitnej i ścieków. Z perspektywy biznesowej lub przemysłowej
Zobacz też: TQSR Składowanie i neutralizacja odpadów, TQSW Wodociągi i uzdatnianie wody
1.3
KND Przemysł przetwórczy
Stosuj dla prac ogólnych dotyczących wszelkich typów przetwórstwa. Z perspektywy biznesowej lub przemysłowej
Zobacz też: TDP* Inne technologie przetwórcze i wytwórcze i podkategoriami
1.3
KNDC Przemysł chemiczny, biotechnologiczny i farmaceutyczny
Stosuj dla przemysłu petrochemicznego i tworzyw sztucznych. Użyj dla prac, które traktują temat perspektywy biznesu lub badań przemysłowych
Zobacz też: TDC* Chemia przemysłowa i inżynieria chemiczna i podkategoriami
1.3
KNDD Przemysł włókienniczy, odzieżowy i tekstylny
Używaj dla tekstów przemyśle lub firmach produkujących odzież, tkaniny itp. Używaj dla prac, które patrzą na te sektory z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych
Zobacz też: TDPF Tekstylia i włókiennictwo, AKT Moda i tekstylia
1.3
KNDR Przemysł wytwarzający środki transportu
Stosuj dla tekstów o przemyśle samochodowym, stoczniowym, lotniczym. Użyj dla prac, które patrzą na te sektory z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych. Stosuj z kodami WG *, aby wskazać rodzaj pojazdu, jeśli jest to właściwe
Zobacz też: TR* Inżynieria transportu i podkategoriami
1.3 1.4
KNG Przemysł transportowy
Stosuj dla: wszelkich typów transportu – drogowego, morskiego, szynowego, powietrznego itd. Użyj dla prac, które patrzą na te sektory z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych. Stosuj z kodami WG *, aby wskazać rodzaj pojazdu, jeśli jest to właściwe
Zobacz też: KNDR Przemysł wytwarzający środki transportu, TR* Inżynieria transportu i podkategoriami, WG* Publikacje popularne na temat transportu i podkategoriami
1.3
KNJ Przemysł ciężki
Stosuj dla prac, które poruszają temat z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych.
1.3
KNJC Budownictwo
Stosuj dla prac, które poruszają temat z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych.
Zobacz też: TN* Inżynieria lądowa, budownictwo i nadzór budowlany i podkategoriami
1.3
KNJH Przemysł żelaza, stali i innych metali
Stosuj dla prac, które poruszają temat z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych.
Zobacz też: TDPM Metalurgia
1.3
KNP Handel hurtowy i detaliczny
Stosuj dla prac o dystrybucji, magazynowaniu, które poruszają temat z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych.
Zobacz też: KJMV9 Zarządzanie logistyką i dystrybucją
1.3
KNS Działalność usługowa
Stosuj dla prac, które poruszają temat z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych.
Zobacz też: TTVC Hotelarstwo i turystyka – zawody
1.3
KNSB Działalność w usługach gastronomicznych
Stosuj dla tematów związanych z kateringiem
Zobacz też: TDCT Technologia żywności, TTVC2 Catering i przygotowywanie posiłków – wyrób i sprzedaż
1.3
KNSG Branże hotelarskie, wypoczynkowe i turystyczne
Stosuj dla branży hotelarskiej. Używaj dla tytułów dotyczących biznesu lub branż związanych ze spędzaniem wolnego czasu
Zobacz też: TTVC Hotelarstwo i turystyka – zawody, WT* Turystyka i wypoczynek i podkategoriami
1.3 1.4
KNSJ Branża zarządzania wydarzeniami
Stosuj dla prac, które poruszają temat z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych
1.3
KNSX Przemysł mody i urody
Stosuj do tekstów o firmach zajmujących się makijażem, perfumami. Stosuj dla prac, które poruszają temat z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych
Zobacz też: AKT Moda i tekstylia, JBCC3 Kulturoznawstwo – socjologia mody, KNDD Przemysł włókienniczy, odzieżowy i tekstylny, TTVH Fryzjerstwo i kosmetyka, WJF Poradniki modowe
1.3
KNT Media, rozrywka i komunikacja
Stosuj też dla przemysłu telekomunikacyjnego, pocztowego itd. Stosuj dla prac, które poruszają temat z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych
Zobacz też: GTC Teoria komunikacji, JBCT Medioznawstwo
1.3
KNTC Radio i telewizja, przemysł filmowy
Stosuj dla przemysłu wideo
1.1 1.4
KNTF Przemysł muzyczny
Stosuj dla produkcji nagrań i koncertów, wydawnictw muzycznych itd.
1.1 1.4
KNTP Branża wydawnicza i dziennikarska 1.2
KNTP1 Wydawnictwa i handel książkami
Stosuj dla publikacji drukowanych, e-booków i publikacji cyfrowych, czasopism naukowych
1.2 1.4
KNTP2 Wiadomości i dziennikarstwo
Stosuj dla wiadomości drukowanych i internetowych, gazet, magazynów
1.2
KNTR Printing and reprographic industries
Class here: printed packaging and labelling industries
1.4
KNTV Przemysł gier komputerowych i wideo
Stosuj dla branży zajmującej się rozrywką interaktywną
1.3
KNTX Przemysł informatyczny
Stosuj dla tekstów o sektorze lub przemyśle technologicznym, Dolinie Krzemowej
Zobacz też: KJE Aspekty biznesowe handlu elektronicznego
1.3
KNV Służba cywilna i sektor publiczny
Zobacz też: JPP Administracja publiczna
KNX Stosunki między pracodawcą i pracownikami, BHP
Stosuj dla: związków zawodowych, strajków, arbitrażu i negocjacji, zagadnień BHP. Używaj dla wszystkich gałęzi przemysłu (nie tylko wytwórczego czy ciężkiego)
1.3
KNXC Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy 1.1 1.3
KNXN Arbitraż i negocjacje 1.1
KNXU Związki zawodowe
Stosuj dla związków zawodowych, organizacji pracowniczych
1.1 1.3
L Prawo
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles
1.4
LA Nauki prawne – zagadnienia ogólne
LAB Metodologia, teoria i filozofia prawa
LAF Systemy prawne
Use for: works about different legal systems or to indicate a particular type of law is from a particular system. Use all LAF* codes with: other L* codes and PLACE 1* Qualifiers, as appropriate, to indicate the type of legal system and the type of laws and the jurisdiction
1.4
LAFC Systemy prawne – prawo precedensowe
LAFD Systemy prawne – prawo kontynentalne (kodeksowe)
Use for: works about bodies of law or civil law systems that are based on a code of law, legal codes or law codes
Zobacz też: LAFR Systemy prawne – prawo rzymskie
1.4
LAFF Systems of law: customary law
Use for: works about bodies of law or legal systems wholly or partially based on custom and precedent
1.4
LAFG Systems of law: mixed systems
Use for: works about bodies of law or legal systems that are based on more than one legal system
1.4
LAFR Systemy prawne – prawo rzymskie
LAFS Systemy prawne – prawo islamskie
Zobacz też: LW Szariat
LAFT Systemy prawne – prawo żydowskie
LAFX Systemy prawne – prawo kanoniczne
LAM Komparatystyka prawnicza
LAQ Prawo i społeczeństwo, socjologia prawa
LAQG Prawo i społeczeństwo, zagadnienia związane z płcią
LAR Aspekty prawne kryminologii
LAS Kompetencje i praktyki prawne
LASD Reprezentowanie grup interesu
LASH Tworzenie tekstów, pism prawniczych
Stosuj dla nauk akademickich
1.3
LASK Negocjacje i rozmowa kwalifikacyjna w aspekcie prawnym
Stosuj dla komunikacji werbalnej w aspekcie prawnym
1.3
LASN Metody badawcze w prawie
Stosuj dla prawniczych narzędzi online, baz danych prawnych itp
1.3
LASP Prawnicze zawody pomocnicze
LAT Prawo – praktyka zawodowa
Zobacz też: LNAL Systemy prawne – regulacja zawodów prawniczych
LATC Etyka prawnicza i odpowiedzialność zawodowa prawników
LAY Prawo w innych zawodach i dyscyplinach
Zobacz też: VSD Prawo dla laików (w tym dot. obywatelstwa)
LAZ Historia prawa
LB Prawo międzynarodowe
LBB Prawo międzynarodowe publiczne
LBBC Prawo międzynarodowe publiczne – traktaty i inne źródła prawa
LBBC1 Prawo międzynarodowe publiczne – prawo zwyczajowe
LBBD Prawo międzynarodowe publiczne – prawo dyplomatyczne
LBBF Prawo międzynarodowe publiczne – jurysdykcje i immunitety
LBBJ Prawo międzynarodowe publiczne – terytorium i państwowość
LBBK Prawo międzynarodowe publiczne – prawo morza
Stosuj dla prawa dotyczącego granic morskich, zasobów itd. w odniesieniu do suwerennych państw
Zobacz też: LBDM Prawo międzynarodowe – transport i handel: prawo morskie, LNCB5 Prawo transportu morskiego
LBBL Prawo międzynarodowe publiczne – zdrowie
LBBM Prawo międzynarodowe publiczne – gospodarcze i handlowe
LBBM1 Prawo międzynarodowe publiczne – gospodarcze i handlowe: cła
LBBM3 Prawo międzynarodowe publiczne – gospodarcze i handlowe: porozumienia inwestycyjne i spory inwestycyjne
LBBM5 Prawo międzynarodowe publiczne – gospodarcze i handlowe: energia i zasoby naturalne
LBBM7 Prawo międzynarodowe publiczne – gospodarcze i handlowe: korporacje
LBBP Prawo międzynarodowe publiczne – środowisko naturalne
LBBP1 Prawo międzynarodowe publiczne – rolnictwo
LBBQ Prawo międzynarodowe publiczne – administracja
LBBR Prawo międzynarodowe publiczne – prawa człowieka
Class here: substantive rights and inalienable rights in International Law
1.4
LBBR1 Prawo międzynarodowe publiczne – praca i sprawy socjalne
LBBS Prawo międzynarodowe publiczne – prawo konfliktów zbrojnych
Stosuj też dla uchodźctwa
LBBU Prawo międzynarodowe publiczne – organizacje i instytucje międzynarodowe
LBBV Prawo międzynarodowe publiczne – odpowiedzialność państw i innych podmiotów
LBBZ Prawo międzynarodowe publiczne – karne
LBD Prawo międzynarodowe – transport, komunikacja i handel
LBDA Prawo międzynarodowe – transport: przestrzeń powietrzna i kosmiczna
LBDK Prawo międzynarodowe – handel zagraniczny i konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
LBDM Prawo międzynarodowe – transport i handel: prawo morskie
Stosuj dla: prawa dotyczącego transportu morskiego, ubezpieczeń, piractwa w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, a nie suwerennych państw
Zobacz też: LBBK Prawo międzynarodowe publiczne – prawo morza, LNCB5 Prawo transportu morskiego
LBDT Prawo międzynarodowe – komunikacja, telekomunikacja i media
LBG Prawo prywatne międzynarodowe – kolizja norm
LBH Prawo międzynarodowe – spory międzynarodowe i postępowanie cywilne
LBHG Prawo międzynarodowe – sądy i postępowanie
LBHT Prawo międzynarodowe – arbitraż
LBJ Prawo międzynarodowe – własność intelektualna
LBK Prawo międzynarodowe – sport
LBL Prawo międzynarodowe – raporty
LN Prawo poszczególnych jurysdykcji i gałęzie prawa
Z kodami LN* stosuj także kwalifikatory miejsca dla wskazania konkretnej jurysdykcji
LNA Systemy prawne – zagadnienia ogólne
LNAA Systemy prawne – sądy i postępowanie
LNAA1 Systemy prawne – kompetencje sądów
LNAA2 Systemy prawne – obraza sądu
LNAC Systemy prawne – postępowanie cywilne, załatwienie sporu, proces
Zobacz też: LNFX Postępowanie karne
LNAC1 Odszkodowania i inne
LNAC12 Odszkodowanie
LNAC14 Zadośćuczynienie
LNAC16 Nakazy i zakazy sądowe
LNAC3 Postępowanie cywilne – postępowanie dowodowe
LNAC4 Postępowanie cywilne – konkretne procedury
LNAC5 Arbitraż, mediacja i inne sposoby załatwienia sporu
Class here: moderation and legal negotiation
1.4
LNAF Systemy prawne – koszty i finansowanie
LNAL Systemy prawne – regulacja zawodów prawniczych
LNB Prawo cywilne – zagadnienia ogólne
LNBA Osoby fizyczne i prawne
LNBB Dokumenty stanu cywilnego
LNC Prawo handlowe i prawo konkurencji – zagadnienia ogólne
LNCB Prawo handlowe
LNCB1 Prawo dotyczące franczyzy
LNCB2 Prawo dotyczące handlu elektronicznego
LNCB3 Prawo dotyczące sprzedaży towarów
LNCB4 Prawo dotyczące outsourcingu
LNCB5 Prawo transportu morskiego
Stosuj dla prawa krajowego regulującego działalność morską
Zobacz też: LBBK Prawo międzynarodowe publiczne – prawo morza, LBDM Prawo międzynarodowe – transport i handel: prawo morskie
1.3
LNCB6 Prawo lotnicze
LNCB7 Prawo prawne w gastronomii i rzemiośle
Use for: works on laws and regulations covering preparation and cooking of food for consumption and the laws relating to the institutions, businesses or individuals who prepare, sell or serve food to the public, including hygiene, sanitary and safety laws
Zobacz też: LNTV Prawo dotyczące żywności
1.4
LNCB8 Hospitality, Travel and Tourism law
Class here: Holiday law. Use for: works that relate to laws and regulations in the hospitality, travel and tourism industries
1.4
LNCC Zgodność z regulacjami prawnymi i normami
LNCD Prawo spółek
LNCD1 Prawo dotyczące fuzji
LNCE Prawo dotyczące rejestracji
LNCF Prawo dotyczące funkcjonowania spółdzielni i spółek osobowych
LNCG Prawo dotyczące przekształceń spółek
LNCH Prawo konkurencji
LNCJ Prawo umów
LNCK Przestępstwa gospodarcze
LNCL Prawo dotyczące umów agencyjnych
LNCN Prawo zamówień publicznych
LNCQ Prawo budowlane i inne techniczne
LNCQ1 Prawo budowlane i inne techniczne – prywatne
LNCQ2 Prawo budowlane i inne techniczne – publiczne
LNCR Prawo dotyczące energetyki i zasobów naturalnych
LND Prawo konstytucyjne i administracyjne – zagadnienia ogólne
LNDA Obywatelstwo i narodowość
LNDA1 Prawo imigracyjne
LNDA3 Prawo dotyczące udzielania azylu
LNDB Podział administracyjny i administracja publiczna
LNDB1 Administracja publiczna – zagadnienia ogólne
LNDB2 Postępowanie i sądy administracyjne
LNDB3 Majątek skarbu państwa i własnośc publiczna
LNDB4 Sankcje administracyjne
LNDB5 Wywłaszczenie
LNDB6 Rozporządzenia i postanowienia administracyjne
LNDB7 Prawo dotyczące usług publicznych
Zobacz też: LNCN Prawo zamówień publicznych
1.2
LNDB8 Prawo dotyczące badań naukowych i szkolnictwa wyższego
Zobacz też: PDJ Regulacje dotyczące prowadzenia badań i doświadczeń
LNDC Prawa człowieka i swobody obywatelskie z perspektywy prawa
Class here: substantive rights as applied to a jurisdiction
Zobacz też: JPVH Prawa człowieka i prawa obywatelskie
1.4
LNDC1 Prawo konstytucyjne i prawa człowieka
LNDC2 Ochrona danych osobowych
LNDC4 Swoboda wypowiedzi
LNDC5 Historia państwa i prawa, konstytucjonalizm
LNDE Prawo dotyczące służby publicznej i cywilnej 1.3
LNDF Prawo dostępu do informacji
LNDG Prawo wyznaniowe, konkordaty
LNDH Władza wykonawcza
LNDJ Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa
LNDK Prawo dotyczące obronności i służby wojskowej
LNDL Prawo bezpieczeństwa wewnętrznego, dotyczące policji i posiadania broni
LNDM Funkcja kontrolna władzy sądowniczej
LNDP Funkcjonowanie parlamentu i legislacja
LNDS Prawo wyborcze
LNDU Prawo samorządowe (na szczeblu lokalnym)
LNDV Prawo samorządowe (na szczeblu regionalnym)
LNDX Konstytucja
LNE Prawo administracyjne gospodarcze i publiczne gospodarcze
LNEA Prawo finansowe administracyjne i finansów publicznych
LNEB Zagraniczna polityka ekonomiczna i prawo celne
LNEC Prawo dotyczące ulg i subwencji
LNEF Prawo zamówień i usług publicznych
LNF Prawo i postępowanie karne
LNFB Sądownictwo karne
LNFG Prawo karne – przestępstwa przeciwko władzy wykonawczej
LNFG1 Przestępstwa przeciwko państwu, administracji publicznej i wymiarowi sprawiedliwości
LNFG2 Przestępstwa – zagospodarowanie przestrzenne, urbanistyka, ochrona pamięci oraz środowiska naturalnego
LNFJ Prawo karne – przestępstwa przeciwko osobom
LNFJ1 Molestowanie i nękanie 1.4
LNFJ2 Przemoc na tle płciowym 1.4
LNFL Prawo karne – przestępstwa przeciw mieniu
LNFN Oszustwa
LNFQ Prawo karne – młodociani przestępcy
LNFR Przestępstwa przeciwko zdrowiu, bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu
LNFS Prawo karne – dodatkowe środki karne
LNFT Przestępstwa i wykroczenia drogowe
LNFU Przestępstwa karnoskarbowe
LNFV Prawo karne – terroryzm
LNFW Korupcja
LNFX Postępowanie karne
LNFX1 Orzekanie i wymiar kary
LNFX3 Postępowanie karne – postępowanie dowodowe
LNFX31 Postępowanie karne – śledztwo i procedury
LNFX5 Prawo dotyczące funkcjonowania policji
LNFX51 Prawo dotyczące funkcjonowania policji – nakaz wstępny
LNFX7 Prawo dotyczące więziennictwa
LNFY Proces z ławą przysięgłych
LNH Prawo pracy
LNHD Dyskryminacja i molestowanie w pracy
LNHH Prawo bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czas pracy
LNHJ Pogwałcenie przepisów prawa pracy i grożące za nie kary
LNHR Prawo dotyczące stosunków między pracowawcą a pracownikami oraz związków zawodowych
LNHU Umowy o zatrudnienie
LNHW Prawo dotyczące kształcenia profesjonalnego
LNHX Prawo pracy – postępowanie i załatwianie sporów
LNJ Prawo dotyczące mediów i rozrywki
LNJD Prawo dotyczące zniesławienia i pomówienia
LNJS Prawo dotyczące sportu
LNJX Prawo dotyczące reklamy, marketingu i sponsoringu
LNK Prawo dotyczące środowiska naturalnego, zagospodarowania przestrzennego i przewozowe – zagadnienia ogólne
LNKF Prawo dotyczące rolnictwa
LNKG Prawo dotyczące zwierząt
LNKJ Prawo ochrony środowiska
LNKK Prawo dotyczące ochrony przeciwpożarowej i katastrof naturalnych
LNKN Prawo dotyczące ochrony przyrody
LNKP Prawo dotyczące zasobów wody pitnej
LNKT Prawo przewozowe
LNKV Prawo dotyczące dróg i autostrad
LNKW Prawo dotyczące planowania przestrzennego
LNKX Prawo dotyczące konserwacji zabytów
LNL Prawo kapitałowe i fundacyjne
LNM Prawo rodzinne
LNMB Prawo rodzinne – małżeństwo, separacja i rozwód
LNMC Prawo rodzinne – konkubinat
LNMF Prawo rodzinne – związki jednopłciowe
LNMI Prawo rodzinne – rozdzielność majątkowa
LNMK Prawo rodzinne – dzieci
LNP Prawo finansowe – zagadnienia ogólne
LNPA Prawo dotyczące rachunkowości i audytu
LNPB Prawo bankowe
LNPC Prawo upadłościowe
Stosuj dla publikacji prawniczych i pokrewnych na temat upadłości lub restrukturyzacji firm z problemami finansowymi
1.2
LNPC1 Prawo upadłościowe – postępowanie pozasądowe
Stosuj dla publikacji na temat problemów finansowych firm innych niż związane z drogą prawną, jak np. umowy dobrowolne
1.2
LNPD Prawo i regulacje dotyczące rynków kapitałowych i papierów wartościowych
LNPF Prawo i regulacje dotyczące usług finansowych
LNPN Prawo ubezpieczeń
LNPP Prawo emerytalne
LNQ Prawo pocztowe i telekomunikacyjne
Zobacz też: LNCB2 Prawo dotyczące handlu elektronicznego
LNQD Prawo ochrony danych osobowych
LNQE Przestępczość elektroniczna
LNR Prawo własności intelektualnej
LNRC Prawo autorskie
LNRD Prawo patentowe
LNRF Prawo dotyczące znaków towarowych
LNRL Prawo dotyczące wzorów przemysłowych
LNRV Prawo dotyczące informacji niejawnych
Zobacz też: LNQD Prawo ochrony danych osobowych
LNS Prawo własności – zagadnienia ogólne
Zobacz też: LNKW Prawo dotyczące planowania przestrzennego
LNSH Prawo nieruchomości
LNSH1 Prawo własności i hipoteczne
LNSH3 Prawo najmu
LNSH5 Prawo przeniesienia własności
LNSH7 Prawo dotyczące ekspertyz
LNSH9 Prawo mieszkaniowe
LNSP Prawo własności osobistej
LNT Prawo medyczne i opieka społeczna
LNTC Prawo dotyczące działalności dobroczynnej
LNTD Prawo oświatowe
LNTH Prawo dotyczące opieki społecznej i zasiłków
LNTH1 Prawo ubezpieczeń społecznych
LNTJ Prawo dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa publicznego
LNTM Prawo medyczne i opieka zdrowotna
LNTM1 Prawo dotyczące zdrowia psychicznego
LNTM2 Prawo dotyczące lekarstw i sprzętu medycznego
LNTN Prawo farmaceutyczne
LNTQ Prawo dotyczące osób niepełnosprawnych
LNTS Prawo dotyczące osób starszych
LNTU Prawo ochrony konsumenta
LNTV Prawo dotyczące żywności
Use for: works on laws and regulations covering food standards, including food imports and exports, associated animal welfare regulations, food safety, traceability, on labelling and product withdrawals and recalls, allergy advice etc
Zobacz też: LNCB7 Prawo prawne w gastronomii i rzemiośle
1.4
LNTX Prawo dotyczące licencji, gier i prowadzenia lokali
Use for: works on laws relating to selling of alcohol, gambling etc, including their prohibition, and laws relating to establishments
1.4
LNU Prawo podatkowe
LNUC Podatek od firm
LNUD Lokalne podatki i opłaty, ceny urzędowe, akcyza 1.4
LNUP Podatek dochodowy od osób fizycznych
LNUS Podatek od towarów i cło
Class here: laws relating to value added taxes (VAT), systems of general sales taxes
1.4
LNUT Podatek od funduszy powierniczych, spadkowy i od darowizn
LNUU Podatek od nieruchomości, wycena nieruchomości
LNUV Podatek akcyzowy
Class here: laws relating to charges levied on goods such as alcohol, fuel, tobacco
1.4
LNUW Inne podatki od transakcji
LNUX Międzynarodowe prawo podatkowe
LNUY Postępowanie podatkowe
LNV Prawo dotyczące odszkodowań
Zobacz też: LNAC14 Zadośćuczynienie
LNVC Niedbalstwo
Stosuj zarówno w kontekście prywatnym, jak i zawodowym
LNVF Immisja
LNVJ Szkoda niemajątkowa
LNW Prawo spadkowe i dziedziczenie
LNX Prawo publiczne 1.2
LNZ Źródła prawa
Use with: other L* codes for identifying sources and type of Law
1.4
LNZC Źródła prawa – prawo precedensowe
Use for: works about judicial decisions deciding law, ‘judge made law’
1.4
LNZL Źródła prawa – ustawodawstwo
Class here: material sources of law from institutions, or social groups, that are authorised to create laws
1.4
LW Szariat
LWF Szariat – cztery szkoły jurysprudencji muzułmańskiej (Fikh)
LWFA Szariat – szkoła szafi’icka
LWFB Szariat – szkoła hanbalicka
LWFC Szariat – szkoła malikicka
LWFD Szariat – szkoła hanaficka
LWK Szariat – główne zagadnienia i praktyki
LWKF Szariat – relacje rodzinne
LWKG Szariat – zbrodnia i kara
LWKH Szariat – dziedziczenie i dysponowanie mieniem
LWKL Szariat – ekonomia i finanse
LWKM Szariat – odżywianie się
LWKN Szariat – alkohol i hazard
LWKP Szariat – zwyczaje i normy zachowania
LWKR Szariat – wymiar sprawiedliwości (w tym kary i apostazja)
Stosuj dla fatwy
1.3
LWKT Szariat – powinności religijne
LWKT1 Szariat – powinności religijne: oczyszczenie
LWKT2 Szariat – powinności religijne: dżihad
LWKT3 Szariat – powinności religijne: modlitwa i obrzędy pogrzebowe
LWKT4 Szariat – powinności religijne: zakat (jałmużna)
LWKT5 Szariat – powinności religijne: post
LWKT6 Szariat – powinności religijne: pielgrzymka
LX Prawo – repetytoria
M Medycyna i opieka zdrowotna
Use all M* codes for: academic, technical and specialist healthcare and medical material only. Use with: Qualifiers NOT generally required and NOT usually mixed with other Subject codes. Prefer: V* codes for health topics aimed at a broad general adult audience
1.4
MB Medycyna – zagadnienia ogólne
MBD Medyczna praktyka zawodowa
MBDC Etyka medyczna i odpowiedzialność zawodowa lekarzy
MBDP Relacje lekarz-pacjent
MBDS Bezpieczeństwo pacjenta
Stosuj dla publikacji fachowych i specjalistycznych dotyczących procedur, zasad norm i szkolenia personelu mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów w obrębie systemu opieki zdrowotnej
Zobacz też: MJCJ3 Zakażenia szpitalne
1.1
MBF Informatyka w medycynie
Zobacz też: PSAX Biologia obliczeniowa, bioinformatyka
MBG Sprzęt i techniki medyczne
MBGL Diagnostyka laboratoryjna
MBGR Badania naukowe w medycynie
MBGR1 Badania kliniczne
MBGT Medycyna na odległość (telemedycyna)
Class here: telehealth, mHealth, eHealth, video or electronic consultations, teletherapy. Use with: other M* codes to indicate the speciality as appropriate
1.4
MBN Zdrowie publiczne i profilaktyka medyczna
MBNC Badania przesiewowe
Stosuj dla tekstów o masowych badaniach przesiewowych o wysokim stopniu ryzyka lub selektywnych badaniach przesiewowych populacji lub grup
1.3
MBNH Zdrowie publiczne i edukacja zdrowotna
Stosuj dla publikacji specjalistycznych i profesjonalnych na temat edukacji zdrowotnej, edukacji pacjenta, szkoleń dla specjalistów w dziedzinie edukacji zdrowotnej
1.3
MBNH1 Higiena
MBNH2 Wpływ czynników środowiskowych na zdrowie
Class here: Environmental health, impact of environment on health, etc
1.4
MBNH3 Dietetyka i żywienie
Use for: medical and academic works on the relationship between diet, health and disease
Zobacz też: VFM Fitness i diety
1.4
MBNH4 Kontrola urodzin, antykoncepcja, planowanie rodziny
MBNH9 Psychologia zdrowia
MBNK Szczepienia ochronne 1.3
MBNS Epidemiologia i statystyka medyczna
Class here: works that deal with applications of statistics to medicine and the health sciences or with the study of the incidence, distribution, and possible control of diseases (both epidemic and disease in general) and other non-disease, health-related conditions
1.4
MBP Opieka zdrowotna i służba zdrowia
MBPA Podstawowa opieka zdrowotna
MBPC Medycyna rodzinna, lekarze rodzinni
Class here: Family practice
1.4
MBPK Opieka psychiatryczna
MBPM Administracja i zarządzanie w opiece zdrowotnej
MBPN Opieka domowa
Stosuj dla opieki nad osobami starszymi, rekonwalescentami, domowej i w hospicjach, zakładach prowadzonych przez pielęgniarki, opieką pośrednią
Zobacz też: JKSG Opieka nad osobami starszymi, MQCL4 Pielęgniarstwo geriatryczne, MQCL9 Pielęgniarstwo paliatywne
1.2 1.3
MBPR Ubezpieczenia medyczne
MBQ Medycyna a prawo
MBS Socjologia medycyny
MBX Historia medycyny
Zobacz też: NHTF Historia – epidemie, zarazy itd.
MF Medycyna przedkliniczna – nauki podstawowe
Zobacz też: PSB Biochemia
MFC Anatomia
MFCC Cytologia
MFCH Histologia
MFCR Anatomia narządów i układów
MFCX Sekcja zwłok
MFG Fizjologia
MFGC Cytofizjologia
MFGG Fizjologia narządów i układów
MFGM Metabolizm
MFGT Electrophysiology
Class here: electroencephalography, electrocardiogram, Electrocorticography, EEG, ECG, Electroneuronography
1.4
MFGV Biomechanika i kinezjologia medyczna
Stosuj też dla fizjologii narządu ruchu
Zobacz też: SCGF Nauki o sporcie, wychowanie fizyczne
MFK Rozrodczość, wzrastanie i rozwój człowieka
MFKC Medycyna rozrodu
MFKC1 Bezpłodność i zapłodnienie
Stosuj dla technologii wspomaganego rozrodu
1.3
MFKC3 Embriologia
MFKH Wzrastanie i rozwój człowieka
MFKH3 Dojrzewanie i starzenie
MFN Genetyka medyczna
MJ Medycyna kliniczna i interna
MJA Diagnostyka medyczna
MJAD Badanie lekarskie
MJC Choroby i wady
MJCG Choroby i wady wrodzone
MJCG1 Choroby i wady dziedziczne
MJCJ Choroby zakaźne
Class here: transmissible / communicable diseases, epidemic diseases, viral, bacterial and parasitic infections, treatments and prevention
Zobacz też: MKFM Mikrobiologia kliniczna
1.4
MJCJ1 Choroby przenoszone drogą płciową
Class here: Sexually transmitted infections
1.4
MJCJ2 HIV/AIDS
Use for: medical works about human immunodeficiency virus infections and acquired immune deficiency syndrome
1.4
MJCJ3 Zakażenia szpitalne
Class here: nosocomial (healthcare-acquired) infections, iatrogenic infections
Zobacz też: MBDS Bezpieczeństwo pacjenta
1.4
MJCL Onkologia
MJCL1 Radioterapia
MJCL2 Chemioterapia
MJCM Immunologia
MJCM1 Alergologia
Class here: Anaphylaxis, hay fever (allergic rhinitis), food allergies. Use for: medical works about allergic diseases
1.4
MJD Kardiologia
MJE Ortopedia
Zobacz też: MNS Chirurgia ortopedyczna
MJF Hematologia
MJG Endokrynologia
MJGD Diabetologia
Use for: medical works about Type 1 and Type 2 diabetes, Gestational diabetes mellitus, Maturity onset diabetes of the young (MODY)
1.4
MJH Gastroenterologia
MJJ Hepatologia
MJK Dermatologia
MJL Pulmonologia (pneumonologia)
MJM Reumatologia
MJP Otorynolaryngologia
Class here: Ear, Nose and Throat, otolaryngology (head and neck surgery), Laryngology, Rhinology, Otology and neurotology. Use with: MN* codes for works about surgical techniques
1.4
MJPD Audiologia i foniatria
MJQ Okulistyka
Class here: ophthalmic, ocular or eye surgery. Use with: MN* codes for works about surgical techniques
1.4
MJR Nefrologia
MJRD Hemodializa
MJS Urologia
Stosuj też dla zaburzeń seksualnych
MK Specjalizacje medyczne, gałęzie medycyny
MKA Anestezjologia
MKAL Leczenie bólu
MKB Medycyna paliatywna
MKC Ginekologia i położnictwo
MKCM Perinatologia 1.3
MKD Pediatria
MKDN Neonatologia
MKE Stomatologia
Class here: preventive, therapeutic and cosmetic dentistry, dental hygiene. Use for: works about basic, general and clinical dentistry. Use with: MQC* for dental nursing, MBPM for Dental administration etc
1.4
MKED Orthodontics
Class here: dentofacial orthopaedics, orthodontia
1.4
MKEH Dentistry specialities
Class here: Prosthodontics, Endodontics, Periodontics, Paediatric dentistry, dental anaesthesiology
Zobacz też: MKED Orthodontics
1.4
MKEP Chirurgia twarzowo-szczękowa
MKF Patomorfologia
MKFC Cytopatologia
MKFH Histopatologia
Stosuj też dla biopsji
MKFK Choroby przewlekłe
Class here: Chronic fatigue syndrome
1.2 1.4
MKFM Mikrobiologia kliniczna
Zobacz też: MJCJ Choroby zakaźne
MKFP Parazytologia kliniczna
MKFS Choroby psychosomatyczne 1.2
MKG Farmakologia
Use for: works on basic, general and clinical pharmacology
1.4
MKGT Toksykologia kliniczna
MKGW Psychofarmakologia
MKH Medycyna regeneracyjna 1.1
MKHC Medycyna regeneracyjna – komórki macierzyste 1.1 1.2
MKJ Neurologia i neurofizjologia
Use for: works on neurological and neurodegenerative disorders, and diseases and disorders of the nervous system
1.4
MKJA Autyzm i zespół Aspergera
MKJD Choroba Alzheimera i otępienie
MKL Psychiatria
MKLD Zaburzenia psychiczne 1.3
MKM Psychologia kliniczna
Zobacz też: JMP Psychopatologia
MKMT Psychoterapia
MKMT1 Psychoterapia – zagadnienia ogólne
MKMT2 Psychoterapia grupowa
MKMT3 Psychoterapia dzieci i młodzieży
MKMT4 Psychoterapia par i rodzinna
MKMT5 Psychoterapia – poradnictwo
MKMT6 Terapia poznawczo-behawioralna
MKN Geriatria
MKP Ratownictwo medyczne
MKPB Urazy i wstrząs
Stosuj dla zespołu stresu pourazowego (PTSD)
1.3
MKPD Oparzenia
MKPL Intensywna terapia
MKR Medycyna nuklearna
MKS Diagnostyka obrazowa (radiologia)
Zobacz też: TTBM Systemy i technologia obrazowania
MKSF Obrazowanie medyczne: ultrasonografia (USG) 1.3
MKSG Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR, MRI) (medycyna) 1.3
MKSH Obrazowanie medyczne: rentgenografia 1.3
MKSJ Obrazowanie medyczne: tomografia 1.3
MKT Medycyna sądowa
MKV Medycyna środowiskowa
MKVB Medycyna lotnicza
MKVD Medycyna nurkowania i hiperbaryczna
MKVP Medycyna pracy
Zobacz też: KNX Stosunki między pracodawcą i pracownikami, BHP
MKVQ Medycyna podróżnicza 1.3
MKVT Medycyna tropikalna
MKW Medycyna sportowa
Zobacz też: SCGF Nauki o sporcie, wychowanie fizyczne
MKZ Metody leczenia, terapie
Zobacz też: MJCL1 Radioterapia, MJCL2 Chemioterapia, MKMT* Psychoterapia i podkategoriami, MQS Fizjoterapia, MQT* Terapia zajęciowa i podkategoriami
MKZD Leczenie zaburzeń odżywiania
MKZF Leczenie otyłości
MKZL Leczenie zaburzeń mowy
Class here: Speech-Language Pathology, all therapies associated with speech and language
1.4
MKZR Leczenie uzależnień
MKZS Leczenie zaburzeń snu
Class here: Somnipathy and insomnia, sleep apnoea
1.4
MKZV Terapia genowa
MN Chirurgia
Zobacz też: MKEP Chirurgia twarzowo-szczękowa
MNB Metody chirurgii
MNC Chirurgia ogólna
MND Chirurgia jamy brzusznej
MNG Chirurgia gastroenterologiczna
MNH Chirurgia klatki piersiowej
MNJ Chirurgia naczyniowa
MNK Chirurgia onkologiczna
MNL Chirurgia stanów nagłych
MNN Neurochirurgia
MNP Chirurgia plastyczna
MNPC Chirurgia estetyczna
MNQ Transplantologia
MNS Chirurgia ortopedyczna
Zobacz też: MJE Ortopedia
MNZ Opieka pooperacyjna
Zobacz też: MQCL6 Pielęgniarstwo operacyjne
MQ Pielęgniarstwo i usługi pomocnicze medycyny
Use for: works for healthcare professionals, allied professions or ancillary roles that do not have their own code, or for general works
1.4
MQC Pielęgniarstwo
MQCA Podstawy pielęgniarstwa
MQCB Pielęgniarstwo w ujęciu naukowym
MQCH Relacja personel pielęgniarski-pacjent
MQCL Specjalności pielęgniarskie
MQCL1 Pielęgniarstwo wypadkowe i stanów nagłych
MQCL2 Pielęgniarstwo w intensywnej terapii
Class here: critical care nursing
1.4
MQCL3 Pielęgniarstwo pediatryczne
Class here: Children‘s nursing
1.4
MQCL4 Pielęgniarstwo geriatryczne
Class here: gerontological nursing, nursing and care of elderly
1.4
MQCL5 Pielęgniarstwo psychiatryczne
Class here: Mental health nursing
1.4
MQCL6 Pielęgniarstwo operacyjne
Class here: Perioperative and theatre nursing
Zobacz też: MNZ Opieka pooperacyjna
1.4
MQCL7 Nurse practitioner/ Advanced Practice nursing and equivalents 1.4
MQCL9 Pielęgniarstwo paliatywne
Class here: Palliative nursing, end of life care
1.4
MQCM Farmakologia w pielęgniarstwie
MQCW Socjologia pielęgniarstwa
MQCX Pielęgniarstwo środowiskowe
Class here: health visitors, general practice nursing and other nursing specialities outside of a hospital setting
1.4
MQCZ Zarządzanie w pielęgniarstwie
MQD Położnictwo (pielęgniarstwo)
MQDB Metody porodu
MQF Pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne
MQG Asystenci medyczni
Class here: clinical assistants, healthcare assistants, physicians’ associates. Use for: qualified healthcare professionals training or trained to assist doctors, physicians and other qualified medical professionals. Use with: other M* codes to indicate a speciality
1.3 1.4
MQH Rentgenografia (technicy RTG)
MQK Podologia (podiatria)
MQP Aptekarstwo
MQR Optometria
MQS Fizjoterapia
Class here: physical therapy, exercise prescription
1.4
MQT Terapia zajęciowa
Class here: Recreational Therapy, Horticultural therapy
1.4
MQTC Arteterapia
Class here: art, music, drama therapy
1.4
MQU Poradnictwo medyczne
MQV Rehabilitacja
MQVB Rehabilitacja po urazach mózgowo-rdzeniowych
MQW Inżynieria biomedyczna
MQWB Ortezy
MQWP Protezy
MQZ Funkcjonowanie prosektorium
MR Podręczniki, repetytoria i kompendia medyczne
MRG Podręczniki i kompendia medyczne
Stosuj z kwalifikatorami miejsca 1 * lub celów edukacyjnych 4 * jeśli jest to zasadne
1.3
MRGD Repetytoria medyczne do egzaminu MRCP
Brytyjski lekarski egzamin państwowy
MRGK Repetytoria medyczne do egzaminu MRCS
Brytyjski lekarski egzamin państwowy
MRGL Repetytoria medyczne do egzaminu PLAB
Brytyjski lekarski egzamin państwowy
MRT Atlasy i tabele medyczne
Class here: anatomical charts, atlases and posters
1.4
MX Medycyna alternatywna
Stosuj kody MX* dla publikacji przeznaczonych dla studentów kierunków medycznych oraz pracowników opieki zdrowotnej; używaj kodów VXH* dla poradników popularnych związanych ze zdrowiem
Zobacz też: VXH* Terapie alternatywne, uzdrawianie i podkategoriami
1.4
MXH Chiropraktyka i kręgarstwo
MZ Medycyna weterynaryjna
MZA Veterinary medicine: general 1.4
MZAB Veterinary medicine: research 1.4
MZAD Veterinary medicine: reference and statistics 1.4
MZB Pre-clinical veterinary medicine: basic sciences 1.4
MZC Medycyna weterynaryjna – małe zwierzęta
Class here: veterinary medicine of small pets, canine and feline medicine, avian practice
Zobacz też: MZG Medycyna weterynaryjna – zwierzęta egzotyczne i w zoo
1.4
MZD Medycyna weterynaryjna – duże zwierzęta
Class here: veterinary medicine of domestic / farm animals
Zobacz też: MZG Medycyna weterynaryjna – zwierzęta egzotyczne i w zoo
1.4
MZDH Medycyna weterynaryjna – hodowla koni
MZF Medycyna weterynaryjna – zwierzęta laboratoryjne
MZG Medycyna weterynaryjna – zwierzęta egzotyczne i w zoo
MZH Medycyna weterynaryjna – anatomia i fizjologia zwierząt
MZK Medycyna weterynaryjna – patomorfologia i histologia
MZL Dietetyka weterynaryjna
MZM Medycyna weterynaryjna – choroby zakaźne 1.4
MZMP Bakteriologia, wirologia i parazytologia weterynaryjna
MZP Farmakologia weterynaryjna
MZR Radiologia weterynaryjna
MZS Chirurgia weterynaryjna
MZSN Anestezjologia weterynaryjna
MZT Stomatologia weterynaryjna
MZV Pielęgniarstwo weterynaryjne
MZX Weterynaryjna medycyna alternatywna
N Historia i archeologia
Use all N* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘N’ itself, but select specific categories from section N*. Use all N* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. A History work will usually need more than one subject category, from either History or non-History subjects to give greater detail, for example categories from Social Sciences (J*) with NHTB
1.4
NH Historia
Stosuj dla ogólnych opracowań. Używaj z odpowiednią kategorią Tematu, ale preferuj ,historię’ kategorii z tego samego przedmiotu, jeśli istnieją, np. PDX Historia nauki, Historia religii QRAX lub Historia ekonomiczna KCZ. Stosuj z (wszystkie kody NH *) innymi kodami tematów, aby podać więcej szczegółów, a także z kwalifikatorem miejsca 1 * i / lub chronologicznym 3 * w zależności od potrzeb
1.4
NHA Teoria i metodologia badań historycznych
NHAH Historiografia
NHAP Dokumenty źródłowe w badaniach historycznych
Use for: works about the subject, and also the historical documents published in contemporary or modern formats, usually as annotated versions of the original text or modern translations
Zobacz też: CFL Paleografia (nauka o rozwoju pisma)
1.4
NHB Historia powszechna
Stosuj dla tytułów, które dotyczą historii światowej, mają charakter ogólny i które nie pasują do bardziej precyzyjnych kategorii. Aby doprecyzować temat użyj z odpowiednią kategorią tematyczną, jeśli to możliwe wybieraj kategorie szczegółowe
1.4
NHC Historia starożytna
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami miejsca i chronologicznymi
1.4
NHD Historia Europy
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHDA Historia Starożytnego Rzymu
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
NHDC Historia Celtów
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
NHDE Historia Wikingów
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
NHDG Historia Normanów
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
NHDJ Historia średniowiecza
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
NHDL Historia renesansu
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
NHDN Historia okresu reformacji
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
NHF Historia Azji
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHG Historia Bliskiego Wschodu
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
NHH Historia Afryki
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHHA Historia Afryki w erze prekolonialnej
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHK Historia obu Ameryk
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHKA Historia obu Ameryk w erze prekolumbijskiej
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHM Historia Australazji i Pacyfiku
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHQ Historia poszczególnych obszarów
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHT Wydarzenia i tematy historyczne
Stosuj kody NHT* w miarę możliwości; używaj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi 3* i miejsca1 * – jeśli to zasadne
1.3
NHTB Historia społeczna i kulturalna
Use with: other subject codes, especially J* codes, to indicate what branch of, or topic in, social or cultural history the work is about, for example, for labour history use with JHBL, or JBSF1 for women‘s history
1.4
NHTD Tradycja oralna
NHTF Historia – epidemie, zarazy itd.
Class here: the Black Death, epidemics and pandemics in history
Zobacz też: MBX Historia medycyny
1.4
NHTG Genealogia, heraldyka, nazwiska i tytuły
Zobacz też: GTT Flagi, godła, symbole, logotypy, VFXB1 Imiona dla dzieci – przewodniki dla rodziców, WQY Historia rodzinna, genealogia
NHTK Industrializacja i historia przemysłu
Class here: industrial or technological revolutions, impact of industrial or technological changes on society
Zobacz też: KJZ Historia konkretnych firm
1.4
NHTM Historia morska
Class here: Nautical histories of seafaring, sailors, piracy, whaling, fishing, navigation, exploration, maritime trade, shipping, sea-related communities, etc. Use for: any historical aspect of human interaction with or activity at sea
1.4
NHTP Geografia historyczna
NHTP1 Mapy i atlasy historyczne
Use for: works that present a history of a topic through maps – of any sort, including old maps or purpose drawn – as well as a standard atlas of history
Zobacz też: RGXB Atlasy i mapy świata, RGV Kartografia, odwzorowania
1.4
NHTQ Kolonializm i imperializm
Class here: colonisation, studies of colonies or empires
Zobacz też: NHTR Ruchy narodowe i niepodległościowe, postkolonializm
1.4
NHTR Ruchy narodowe i niepodległościowe, postkolonializm
Stosuj dla dekolonizacji
1.4
NHTS Niewolnictwo i zniesienie niewolnictwa
Use for: works about any form or aspect of historical slavery in different societies, cultures or regions
1.4
NHTT Inwazje i okupacje 1.4
NHTV Rewolucje, powstania, rebelie
Zobacz też: JPWQ Ugrupowania i ruchy rewolucyjne
NHTW Zimna wojna
Class here: The Cold War, phoney wars. Use for: works that examine conflicts between nations that do not involve direct military action but are pursued primarily through economic and political actions, propaganda, espionage or proxy wars waged by surrogates
1.4
NHTX Violence, intolerance and persecution in history
Class here: Purges, pogroms, violent repression, cruelties, atrocities, massacres etc. Use for: works that examine these themes in history, aspects of these topics or specific events in different societies, cultures or regions
1.4
NHTZ Ludobójstwo i czystki etniczne
NHTZ1 Holocaust
NHW Historia militarna
Ze wszystkimi kodami NHW* stosuj odpowiednie kwalifikatory miejsca i chronologiczne
Zobacz też: JW* Działania wojenne i obronność i podkategoriami
NHWA Dawna sztuka wojenna
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3 * jeśli to zasadne
1.3
NHWD Medieval warfare (predating gunpowder warfare)
Use for: works that look at warfare post-antiquity, usually periods of greater use of mounted cavalry, and technologies such as the stirrup, or heavily armoured knights or castles, but prior to modern technologies such as gunpowder warfare. Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
NHWF Wczesnonowożytna sztuka wojenna (w tym po wynalezieniu broni palnej)
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3* jeśli to zasadne
1.4
NHWL Nowożytna sztuka wojenna
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3* – jeśli to zasadne
1.4
NHWR Wojny i kampanie
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3* – jeśli to zasadne
1.4
NHWR1 Bitwy
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3* – jeśli to zasadne
1.4
NHWR3 Wojny domowe
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3* – jeśli to zasadne
1.3
NHWR5 I Wojna Światowa
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3* – jeśli to zasadne
1.3
NHWR7 II Wojna Światowa
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3* – jeśli to zasadne
1.3
NHWR9 Konflikty zbrojne po II Wojnie Światowej
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3* – jeśli to zasadne
1.3
NK Archeologia
NKA Teoria badań archeologicznych
NKD Archeologia według okresu i obszaru
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
NKDS Archaeological sites
Class here: works about specific sites or digs
1.4
NKL Archeologia krajobrazu
NKP Archeologia środowiska
NKR Archeologia podwodna
Class here: maritime or marine archaeology
1.4
NKT Archeologia przemysłowa
NKV Archeologia pól bitewnych
NKX Metodologia i techniki badań archeologicznych
P Matematyka i nauki ścisłe
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PB Matematyka
PBB Filozofia matematyki
PBC Podstawy matematyki
PBCD Logika matematyczna
PBCH Teoria zbiorów
PBCN Systemy liczbowe
PBD Matematyka dyskretna
Stosuj też dla matematyki zbiorów skończonych
PBF Algebra
PBG Teoria grup
PBH Teoria liczb
PBJ Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego
PBK Rachunek różniczkowy i całkowy, analiza matematyczna
PBKA Rachunek różniczkowy i całkowy
PBKB Analiza rzeczywista, zmienne rzeczywiste
PBKD Analiza zespolona, zmienne zespolone
PBKF Analiza funkcjonalna i transformaty
Stosuj dla transformaty Fouriera, Hilberta, Laplace’a i Laurenta
PBKJ Rachunek różniczkowy, równania różniczkowe
PBKL Rachunek całkowy, równania całkowe
PBKQ Rachunek wariacyjny
PBKS Analiza numeryczna
PBM Geometria
PBMB Trygonometria
PBMH Geometria euklidesowa
PBML Geometria nieeuklidesowa
PBMP Geometria różniczkowa i riemannowska
PBMS Geometria analityczna
PBMW Geometria algebraiczna
PBMX Geometria fraktalna
PBP Topologia
PBPD Topologia algebraiczna
PBPH Topologia analityczna
PBT Probabilistyka i statystyka
PBTB Twierdzenie Bayesa
PBU Optymalizacja
PBUD Teoria gier
PBUH Programowanie liniowe
PBV Kombinatoryka i teoria grafów
PBW Matematyka stosowana
Zobacz też: PDE Matematyka w naukach przyrodniczych, TBJ Matematyka dla inżynierów, UYAM Matematyka w informatyce
PBWH Modelowanie matematyczne
PBWL Procesy stochastyczne
PBWR Zjawiska nieliniowe
PBWS Teoria chaosu
PBWX Teoria zbiorów rozmytych
PBX Historia matematyki
PD Nauki ścisłe
Use for: the natural sciences as well as general works on the different branches of science. Use with: other subject codes as appropriate
1.4
PDA Filozofia nauki
PDC Nomenklatura i klasyfikacja w nauce
PDD Standardy i pomiary naukowe
PDE Matematyka w naukach przyrodniczych
Zobacz też: PBW Matematyka stosowana
PDG Przemysłowe zastosowania badań naukowych i innowacje technologiczne
PDJ Regulacje dotyczące prowadzenia badań i doświadczeń
Stosuj dla publikacji przeznaczonych dla naukowców (przepisów prawa i innych zarządzeń). Używaj z innymi kodami P* dla wskazania konkretnej dziedziny
Zobacz też: LNDB8 Prawo dotyczące badań naukowych i szkolnictwa wyższego
1.1 1.3
PDK Finansowanie i polityk względem nauki
PDM Badania naukowe
PDN Wyposażenie, technologie i doświadczenia naukowe
PDR Wpływ nauki i techniki na społeczeństwo
Stosuj z właściwymi kodami J*, gdzie tylko to możliwe
Zobacz też: JBFV5 Problemy etyczne – postęp nauki, techniki i medycyny, UBJ Aspekty etyczne i społeczne technologii informacyjnej (IT)
1.4
PDT Nanonauka
Stosuj dla nauki o nanomateriałach i ich syntezy oraz dla chemii nanocząstek
Zobacz też: TBN Nanotechnologia
1.1 1.3
PDX Historia nauki
Zobacz też: TBX Historia inżynierii i techniki
PDZ Popularyzacja nauki
Stosuj z innymi kodami P* dla wskazania dziedziny
Zobacz też: WNW* Publikacje popularne na temat historii naturalnej Ziemi i podkategoriami, WNX Publikacje popularne na temat astronomii i kosmosu
PDZM Matematyka popularna i rekreacyjna
Używaj z innymi kodami PB * wskazującymi obszar matematyki, w zależności od potrzeb
1.3
PG Astronomia; czas i przestrzeń
Zobacz też: TTD* Inżynieria przestrzeni kosmicznej i podkategoriami
PGC Astronomia teoretyczna i matematyczna
Zobacz też: PHVB Astrofizyka
PGG Obserwacje astronomiczne – obserwatoria, sprzęt i metodologia
Zobacz też: WNX Publikacje popularne na temat astronomii i kosmosu
PGK Kosmologia i wszechświat
PGM Galaktyki i gwiazdy
Class here: exoplanets, extrasolar planets
1.4
PGS Układ słoneczny – Słońce i planety
Class here: the Moons of the different planets
1.4
PGT Wykresy i atlasy astronomiczne
PGZ Czas (chronologia), rachuba czasu, czas standardowy
PH Fizyka
PHD Mechanika klasyczna
PHDB Mechanika elementarna
PHDD Mechanika analityczna
PHDF Fizyka: mechanika płynów 1.3
PHDS Akustyka, drgania mechaniczne
PHDT Dynamika i statyka
PHDV Grawitacja
PHDY Energia
PHF Stany skupienia materii
PHFB Fizyka niskich temperatur
PHFC Fizyka materii skondensowanej (ciał stałych i cieczy)
PHFC1 Fizyka miękkiej materii
PHFC2 Fizyka mezoskopowa
PHFG Fizyka gazów
PHFP Fizyka plazmy
PHH Termodynamika
PHJ Optyka
PHJL Fizyka laserów
PHK Elektryczność, elektromagnetyzm i magnetyzm
PHM Fizyka atomowa i molekularna
Class here: Microphysics
1.4
PHN Fizyka jądrowa
PHP Fizyka cząstek i wysokich energii
PHQ Fizyka kwantowa (mechanika kwantowa, kwantowa teoria pola)
PHR Relatywistyka
Stosuj dla fizyki czasu
1.2
PHS Fizyka statystyczna
PHU Fizyka matematyczna
Class here: computational physics
1.4
PHV Fizyka stosowana
PHVB Astrofizyka
PHVD Fizyka medyczna
PHVG Geofizyka
Zobacz też: RBG* Geologia, geomorfologia, litosfera i podkategoriami
PHVJ Fizyka atmosfery
PHVN Biofizyka
PHVQ Fizyka chemiczna
PHVS Kriogenika
PN Chemia
Zobacz też: TDC Chemia przemysłowa i inżynieria chemiczna, TQ* Ochrona i inżynieria środowiska i podkategoriami
PNB Chemia medyczna
Stosuj dla projektowania i rozwoju leków
Zobacz też: MKG Farmakologia
1.1
PNC Chemia środowiska
Dla praktycznych zastosowań chemii środowiska używaj kodów TQ*. Stosuj dla chemii atmosfery gleby i wody oraz dla usuwania zanieczyszczeń chemicznych
Zobacz też: RBGK Geochemia, TQ* Ochrona i inżynieria środowiska i podkategoriami
1.1
PND Chemia żywności
Dla praktycznych zastosowań chemii żywności używaj kodu TDCT2
Zobacz też: TDCT2 Inżynieria wytwarzania żywności
1.1 1.4
PNF Chemia analityczna
PNFC Chromatografia
PNFR Rezonans magnetyczny (chemia)
PNFS Analiza widmowa, spektrochemia, spektrometria mas
PNK Chemia nieorganiczna
PNN Chemia organiczna
PNND Chemia związków organometalicznych
PNNP Chemia polimerów
PNR Chemia fizyczna
PNRA Chemia obliczeniowa 1.1
PNRC Chemia koloidów
PNRD Kataliza chemiczna
PNRD1 Biokataliza chemiczna 1.1
PNRE Chemia doświadczalna 1.2
PNRH Elektrochemia i magnetochemia
Stosuj dla chemii baterii
1.2
PNRL Chemia jądrowa, fotochemia i radiochemia
PNRP Chemia kwantowa i teoretyczna
PNRR Fizyczna chemia organiczna 1.1
PNRS Chemia ciała stałego
PNRW Termochemia i termodynamika chemiczna
PNRX Fizykochemia powierzchni
PNT Krystalografia
PNV Chemia minerałów, kryształów i kamieni szlachetnych 1.2
PS Biologia / Nauki o życiu
Stosuj kody PS* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; kody WN* stosuj dla historii naturalnej itd. i z przeznaczeniem dla czytelnika nieprofesjonalnego
Zobacz też: WN* Publikacje popularne – przyroda i podkategoriami
PSA Nauki o życiu – zagadnienia ogólne
PSAB Taksonomia i systematyka
PSAD Bioetyka
Stosuj dla tematów związanych z etyką badań w biologii i medycynie
Zobacz też: JBFV Problemy i debaty etyczne, MBDC Etyka medyczna i odpowiedzialność zawodowa lekarzy
1.2
PSAF Ekologia, biosfera
Stosuj dla wyczerpujących publikacji naukowych, obiektywnych i obszernych prac dot. organizmów żywych i ich związków ze środowiskiem
Zobacz też: RNC Ekologia stosowana
PSAG Ksenobiotyki
PSAJ Ewolucjonizm
PSAK Genetyka (niemedyczna)
Stosuj też dla DNA, genomu itd.
Zobacz też: MFN Genetyka medyczna, TCBG Inżynieria genetyczna
PSAN Neurobiologia
Stosuj kod MKMT6 „Terapia poznawczo-behawioralna” dla terapeutycznych aspektów neurobiologii
Zobacz też: GTK Kognitywistyka, MKJ Neurologia i neurofizjologia, MKMT6 Terapia poznawczo-behawioralna
1.1
PSAN1 Neurobiologia komórkowa i cząsteczkowa 1.1
PSAN2 Neurobiologia rozwojowa 1.1
PSAN3 Neuroanatomia i obrazowanie w neurobiologii 1.1
PSAN4 Spostrzeganie i motoryka 1.1
PSAN5 Neurobiologia poznawczo-behawioralna 1.1
PSAX Biologia obliczeniowa, bioinformatyka
Zobacz też: MBF Informatyka w medycynie
PSB Biochemia
Stosuj dla immunologii biochemicznej, toksykologii (w ujęciu niemedycznym), enzymologii, lipidologii itd.
PSC Biologia rozwoju
PSD Biologia molekularna
PSE Biologia chemiczna
Stosuj dla biologii syntetycznej
1.1
PSF Biologia komórkowa (cytologia)
PSG Mikrobiologia (niemedyczna)
Stosuj dla biologii pierwotniaków, bakteriologii, wirologii i parazytologii (w ujęciu niemedycznym)
PSGN Pierwotniaki
PSP Hydrobiologia
Zobacz też: RBK Hydrologia
PSPA Fikologia (algologia) 1.2
PSPF Biologia wód słodkich
Zobacz też: RBKF Limnologia (wody śródziemne)
PSPM Biologia morska
Zobacz też: RBKC Oceanografia (morza i oceany)
PSQ Mikologia
Stosuj dla porostów
1.3
PST Botanika
PSTB Biologia roślin 1.1
PSTH Rośliny kwitnące (okrytonasienne) 1.3
PSTJ Drzewa iglaste i nagonasienne
Stosuj dla sagowcowych, miłorzębowych, gniotowców
1.3
PSTM Paprocie, mchy i wątrobowce
Widłaki, glewiki
1.3
PSV Zoologia
Zobacz też: WNC Publikacje popularne na temat dzikiej przyrody
PSVA Zoologia: bezkręgowce
Stosuj dla: pierścienic, wijów, szkarłupni (rozgwiazd, jeżowców), meduz
Zobacz też: WNCN Publikacje popularne na temat motyli i innych owadów oraz pająków
1.3
PSVA2 Owady (entomologia)
Stosuj dla tekstów o gąsienicach, motylach i ćmach
1.3
PSVA4 Skorupiaki (karcynologia)
Stosuj dla tekstów o krabach, homarach, rakach, krewetkach, krylu, kulankowatych, pąklach itp.
1.3
PSVA6 Mięczaki (malakologia)
Stosuj dla tekstów o głowonogach, ośmiornicach, kalmarach, ślimakach, małżach, ostrygach, sercówkach, przegrzebkach itp.
1.3
PSVA8 Pajęczaki (arachnologia)
Stosuj dla tekstów o pająkach, skorpionach, kleszczach, roztoczach itp.
1.3
PSVC Biologia ryb (ichtiologia)
Zobacz też: WNCS Publikacje popularne na temat organizmów wodnych
PSVF Biologia płazów i gadów (herpetologia)
Zobacz też: WNCK Publikacje popularne na temat płazów i gadów
PSVJ Biologia ptaków (ornitologia)
Zobacz też: WNCB Publikacje popularne na temat ptaków i obserwacji ptaków
PSVM Biologia ssaków (teriologia)
Zobacz też: WNCF Publikacje popularne na temat ssaków
1.3
PSVM1 Biologia stekowców i torbaczy
PSVM2 Biologia ssaków morskich i słodkowodnych
Stosuj dla waleni i nozdrzaków (wieloryby, delfiny, krowy morskie itd.) Stosuj dla ssaków wodnychi ziemno-wodnych
Zobacz też: PSVM Biologia ssaków (teriologia), WNCS Publikacje popularne na temat organizmów wodnych
1.3
PSVM3 Biologia ssaków naczelnych (prymatologia)
Class here: lemurs, monkeys, apes
PSVP Etologia i zachowanie zwierząt 1.3
PSX Biologia człowieka
PSXE Człowiek pierwotny
Stosuj dla tekstów o paleoantropologii, hominidach, ludzkich przodkach i archaicznych ludziach
1.3
Q Filozofia i religia
Use all Q* codes for: academic, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘Q’ itself, but select specific categories from section Q*. QRA* and QRV* codes should be used with other QR* codes to denote which particular religion
Zobacz też: VX* Umysł, ciało, duch i podkategoriami
1.4
QD Filozofia
QDH Historia filozofii, tradycje filozoficzne
Class here: History of Philosophy. Use all QDH* codes with: other Q* codes, relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
QDHA Filozofia starożytna
Class here: Socrates, Plato, Aristotle, Pythagoras, Pre-Socratic and Hellenistic philosophy, Stoicism, Sophism, Cynicism, Epicureanism etc and associated schools of thought
1.4
QDHC Filozofia Wschodniej Azji i Indii
Zobacz też: QRRL1 Konfucjanizm, QRRL5 Taoizm
QDHC2 Joga (jako filozofia)
Zobacz też: VFMG1 Joga (ćwiczenia)
1.3
QDHF Filozofia średniowieczna
Stosuj dla filozofii scholastycznej, Tomasza z Akwinu itd.
1.4
QDHH Filozofia humanistyczna
Stosuj dla renesansu, humanizmu, Erazma z Rotterdamu
Zobacz też: QRYA Humanistyczne i świeckie alternatywy dla religii
1.2 1.3
QDHK Filozofia islamska i arabska
Zobacz też: QRP* Islam i podkategoriami
QDHL Jewish philosophy
Class here: Maimonides
1.4
QDHM Filozofia zachodnia – oświecenie
Class here: Empiricism, Rationalism, Descartes to Kant
QDHP African philosophy
Class here: Africana philosophy and critical theory
1.4
QDHR Filozofia nowożytna – od XIX wieku
Class here: Post-Kantian philosophy, Continental philosophy, Critical theory. Use for: works about either Modern (c 17th to early 20th century) or Contemporary (20th and 21st century) philosophy from the ‘Western’ tradition
1.4
QDHR1 Idealizm
QDHR3 Pragmatyzm
QDHR5 Fenomenologia i egzystencjalizm
QDHR7 Strukturalizm i poststrukturalizm
QDHR9 Filozofia analityczna i pozytywizm logiczny
QDT Działy filozofii
Zobacz też: CFA Filozofia języka, JNA Pedagogika ogólna, KCA Teoria i filozofia ekonomii, PBB Filozofia matematyki, PDA Filozofia nauki
QDTJ Metafizyka i ontologia
Zobacz też: QRAB Filozofia religii
QDTK Epistemologia i teoria poznania
QDTL Logika (filozofia)
QDTM Filozofia umysłu
Zobacz też: JMA Teorie, systemy, szkoły i poglądy psychologiczne, GTK Kognitywistyka
QDTN Estetyka
Zobacz też: ABA Teoria sztuki
QDTQ Etyka i filozofia moralna
Zobacz też: JBFV Problemy i debaty etyczne, KJG Etyka i odpowiedzialność społeczna biznesu, LATC Etyka prawnicza i odpowiedzialność zawodowa prawników, MBDC Etyka medyczna i odpowiedzialność zawodowa lekarzy, PSAD Bioetyka
QDTS Filozofia społeczna i polityczna
Zobacz też: JPA Politologia, JPF Doktryny polityczne, LAB Metodologia, teoria i filozofia prawa
QDX Filozofia w ujęciu popularnym
Stosuj dla publikacji dostępnych dla czytelnika nieprofesjonalnego, dotyczących praktycznej realizacji idei filozoficznych
Zobacz też: JBFV Problemy i debaty etyczne, VSP Psychologia popularna
QR Religie i wierzenia
QRA Religioznawstwo
Class here: Religious Studies. Use all QRA* codes with: other QR* code indicating religion concerned
1.4
QRAB Filozofia religii
QRAB1 Istnienie i natura Boga
QRAC Religioznawstwo porównawcze
QRAF Relacje między wyznaniami
QRAM Spory i debaty religijne
Stosuj kody QRAM* z innymi kodami QR* dla wskazania konkretnej religii lub QRAC dla ujęcia porównawczego
QRAM1 Etyka teologiczna
QRAM2 Religia a polityka
QRAM3 Religia a nauka
QRAM6 Fundamentalizm religijny
QRAM7 Bluźnierstwo, herezja, apostazja
QRAM9 Nietolerancja, prześladowania religijne
Use for: works about discrimination, intolerance, violence or persecution of, or within, a religion, by others with different beliefs. Use with: JBFA for issues of discrimination in societies based on religious identity
1.4
QRAX Historia religii
QRD Hinduizm
QRDB Odłamy hinduizmu
QRDF Święte teksty hinduizmu
Use all QRDF* codes with: QRVC for critiques or examination of sacred texts
1.4
QRDF1 Wedy, Upaniszady
QRDF2 Bhagawadgita
QRDP Praktyki hinduizmu
QRF Buddyzm
QRFB Odłamy buddyzmu
QRFB1 Buddyzm Theravada
QRFB2 Buddyzm Mahajana
QRFB21 Buddyzm tybetański
QRFB23 Buddyzm Zen
QRFF Święte teksty buddyzmu
Use all QRFF* codes with: QRVC for critiques or examination of sacred texts
1.4
QRFP Praktyki buddyzmu
QRJ Judaizm
QRJB Odłamy judaizmu
QRJB1 Judaizm ortodoksyjny
Class here: Haredi Judaism, Modern Orthodox Judaism, Hasidic Judaism
1.4
QRJB2 Masorti Judaism
Class here: Conservative Judaism
1.4
QRJB3 Judaizm liberalny i reformowany
QRJF Święte teksty judaizmu
Use all QRJF* codes with: QRVC for midrash, critiques or examination of sacred texts
1.4
QRJF1 Teksty hebrajskie: Tanach, Tora, Newiim, Ketuwim
Class here: Hebrew Bible, Five Books of Moses, Mikra
1.4
QRJF5 Literatura rabiniczna
Class here: Mishnah, the Talmud
1.4
QRJP Praktyki judaizmu
QRM Chrześcijaństwo
QRMB Kościoły i wyznania chrześcijańskie
QRMB1 Kościół rzymskokatolicki
QRMB2 Kościół prawosławny i katolickie Kościoły wschodnie
Stosuj dla grekokatolicyzmu, prawosławia, Kościoła koptyjskiego, syryjskich itd.
QRMB3 Kościoły protestanckie
QRMB31 Anglikanizm i episkopalianizm
Stosuj też dla Kościoła Anglii
QRMB32 Baptyzm
QRMB33 Kalwinizm, prezbiterianizm i Kościoły reformowane
Stosuj dla Zjednoczonego Kościoła reformowanego, Kościoła Szkocji, hugenotów itd.
QRMB34 Luteranizm
QRMB35 Metodyzm
QRMB36 Kościoły zielonoświątkowe
QRMB37 Kwakrzy (Religijne Towarzystwo Przyjaciół)
QRMB39 Inne kościoły nonkonformistyczne i ewangeliczne
QRMB5 Wyznania pochodzące z Ameryki Północnej
Stosuj dla adwentystów, mormonów, świadków Jehowy, Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Nauki
QRMB8 Sekty i grupy kultu chrześcijańskie i pokrewne
QRMB9 Ekumenizm
QRMF Święte teksty chrześcijaństwa
Use for: canonical and non-canonical writings. Use all QRMF* codes with: QRVC for critiques, exegesis or examinations of texts. Prefer: the relevant QRMF code for versions of the texts themselves
1.4
QRMF1 Biblia
Class here: Any version of the Bible itself. Use with: QRVC for critiques or examination of the Bible, Biblical Studies, Biblical Concordances and Commentaries
1.4
QRMF12 Stary Testament
Class here: The Psalms, Septuagint, Pentateuch. Use with: QRVC for critiques or examination of books of the Old Testament
1.4
QRMF13 Nowy Testament
Class here: Gospels, Epistles. Use with: QRVC for critiques or examination of some or all of the books the New Testament
1.4
QRMF14 Biblical Apocrypha and Intertestamental
class here: Biblical Pseudepigrapha
1.4
QRMF19 Biblia – wybory i rozmyślania
QRMF3 Writings of the Early Church Fathers
Class here: Patristics or patrology. Use for: the works of early Christian Writers and with QRVC for critiques of the texts or on its own when just the text
1.4
QRMP Praktyki chrześcijańskie
QRMP1 Sakramenty chrześcijańskie
QRP Islam
QRPB Odłamy islamu
QRPB1 Sunnityzm, salafizm
QRPB2 Charydżyzm
QRPB3 Szyityzm
QRPB4 Sufizm
QRPF Święte teksty islamu
Use all QRPF* codes with: QRVC for tafsir, critiques or examinations of sacred texts
1.4
QRPF1 Koran
QRPF2 Hadith 1.4
QRPP Praktyki islamskie
QRR Inne religie świata
Use for: works about living religions and their beliefs, mythologies, practices, stories, rituals, etc. Use with: other Q* codes and PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.4
QRRB Bahaizm
QRRC Dźinizm
QRRD Sikhizm
QRRF Zoroastrianizm
QRRL Religie Azji Wschodniej
QRRL1 Konfucjanizm
QRRL3 Szintoizm
QRRL5 Taoizm
QRRL6 Chińska religia ludowa
Stosuj dla mitologii chińskiej
1.3 1.4
QRRM Religie afroamerykańskie
Stosuj dla Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Voodoo, Voudou, Spiritual Baptist, Espiritismo, Hoodoo, Rastafari. Stosuj także dla religii wyznawanych w diasporach
1.3
QRRN Tradycyjne afrykańskie religie i mitologie
Use for: works on the living and traditional belief systems of African peoples including their mythologies, pantheons, gods and spirits, creation or origin myths, stories, legends, practices, rituals, traditional healers, etc. Use with: PLACE 1* Qualifiers to indicate a particular tradition
1.3 1.4
QRRT Religie plemienne
Use for: works, when there is no more specific code, on religions and spiritual beliefs, including their mythologies, pantheons, gods and spirits, creation or origin myths, stories, legends, practices, rituals etc. Use with: PLACE 1* or LANGUAGE 2* or 5P* INTEREST Qualifiers to indicate a particular tradition
1.4
QRRT1 Pre-Columbian religions and mythologies
Class here: Aztec, Mayan, Olmec, Inca religions and myths. Use for: works about spiritual beliefs, including mythology, religion, ceremonial practices, rituals and observances that have existed or were present in the Americas prior to contact with Europeans
1.4
QRRV Animism and Shamanism
Class here: natural religion, nature worship, Fetishism, totemism. Use for: studies of these spiritual beliefs, associated rituals, practices, stories, mythologies etc. Use with: PLACE 1* Qualifiers to indicate a particular tradition. Prefer: VXWS for more popular approaches
1.4
QRS Starożytne religie i mitologie
Stosuj też dla pogaństwa; używaj kwalifikatora miejsca
Zobacz też: FN Mity i legendy, JBGB Folklor, mity i legendy
1.4
QRSA Religia i mitologia starożytnego Egiptu
QRSG Religia i mitologia starożytnej Grecji
Zobacz też: DBSG Mity starożytnej Grecji i Rzymu
QRSL Religia i mitologia starożytnego Rzymu
Zobacz też: DBSG Mity starożytnej Grecji i Rzymu
QRST Religia i mitologia celtycka
Use for: works about Celtic mythologies and beliefs. Use with: PLACE 1* Qualifiers to indicate a particular tradition
1.4
QRSV Slavic religion and mythology
Use for: works about pre-Christian Slavic mythologies and spiritual beliefs
1.4
QRSW Religia i mitologia nordycka
Use for: works about pre-Christian Nordic and Germanic (including Anglo-Saxon and Viking) mythologies and beliefs
Zobacz też: DBSN Sagi islandzkie i staroskandynawskie
1.4
QRV Aspekty religii
Stosuj kody QRV* po innych kodach QR* dla wskazania konkretnej religii; staraj się używać konkretnych kodów religii, gdzie tylko to możliwe, np. dla świętych tekstów buddyzmu wybierz QRFF, a nie QRF + QRVA
1.1
QRVA Święte teksty
Use for: all (QRVA* codes) works about the texts as well as copies of the texts themselves. For studies, analysis, histories etc, use with an appropriate code such as QRVC
1.4
QRVA2 Readings, selections and meditations from sacred texts
Use for: general collections or with other QR* codes for selections from specific texts
Zobacz też: QRMF19 Biblia – wybory i rozmyślania
1.4
QRVC Krytyka i egzegeza świętych tekstów
Stosuj dla konkordancji i komentarzy
1.4
QRVD Religious doctrines
Use for: codification of beliefs or bodies of teachings or instructions, taught principles or positions, as the essence of teachings in a belief system
1.4
QRVG Teologia
QRVH Kazania
Class here: preaching. Use for: collections and analysis of sermons, for preaching techniques etc
Zobacz też: DNS Mowy
1.4
QRVJ Modlitwy i materiały liturgiczne
QRVJ1 Liturgia, rytuały i ceremonie
Class here: Hymnals, Psalters. Use for: works about ceremonial practices, rituals or observances, or works containing words, music and actions used in religious ceremonies
1.4
QRVJ2 Modlitwy i modlitewniki
Use for: collections of prayers as well as how to pray or aspects of prayer
1.4
QRVJ3 Dewocjonalia
Use for: works that address ideas, themes, stories, and questions found in sacred texts and that is religious writing which is neither doctrinal nor theological, but designed for individuals to read for their personal edification and spiritual formation
1.4
QRVK Duchowość i przeżycia religijne
Class here: Spiritual awakening, development and personal religious growth
1.4
QRVK2 Mistyka
QRVK4 Cudy, objawienia i zjawiska religijne 1.3
QRVP Praktyki religijne
Class here: Faith, belief. Use for: general works, works that deal with belief as part of everyday life, living by the tenets of a belief or faith system on a day to day basis
1.4
QRVP1 Pielgrzymki
Class here: Pilgrims
1.3 1.4
QRVP2 Festiwale religijne
Używaj z innymi kodami QR * do oznaczania religii i kwalifikatorów Grup docelowych 5HP * jeśli jest to zasadne
1.3
QRVP3 Nauczanie religii
QRVP4 Post i abstynencja 1.3
QRVP5 Poradnictwo duchowe
QRVP7 Religia a seksualność, płeć i związki
Use for: works about religious teaching on, or attitudes towards, sex and relationships including marriage, family life, gender roles, etc
1.4
QRVS Instytucje i organizacje religijne
QRVS1 Przywódcy i autorytety religijne
Stosuj dla przywódców religijnych i wpływowych postaci religii, takich jak święci, guru, mistycy, prorocy, teolodzy itd.
1.1
QRVS2 Myśl i działalność społeczno-religijna
QRVS3 Duszpasterstwo
Class here: ministers, clerics, priests, pastors, bishops, popes, rabbis, hazzans, imams, muftis, mullahs etc. Use for: works about aspects of the work of people who have specific roles in a religion
1.4
QRVS4 Powołanie religijne i konwersja
Class here: missionaries, evangelism. Use for: works on or about the concept of mission, or works about religious conversion in any form
1.4
QRVS5 Wspólnoty religijne i zakonne
QRVX Osobiste świadectwo religijne i publikacje popularyzujące wiarę
QRY Alternatywne systemy wierzeń
QRYA Humanistyczne i świeckie alternatywy dla religii
Class here: Humanism, secularism
Zobacz też: QDHH Filozofia humanistyczna
1.4
QRYA5 Agnostycyzm i ateizm
QRYC Eklektyczne i ezoteryczne religie i systemy wierzeń
QRYC1 Gnostycyzm
QRYC5 Teozofia i antropozofia
QRYM Współczesne sekty i grupy kultu niechrześcijańskie i parachrześcijańskie
Stosuj też dla scjentologii, sekt apokaliptycznych itd.
QRYM2 Spirytualizm
QRYX Okultyzm
Stosuj tylko dla publikacji akademickich i innych poważnych prac
Zobacz też: VXW* Mistycyzm, magia, okultyzm i podkategoriami
QRYX2 Magia, alchemia, hermetyzm
QRYX5 Czary
Use for: studies of both contemporary and historical witchcraft, the associated practices, those who practised it, societal attitudes towards witches and witchcraft, etc. Use with: PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate, as well as other subject codes to indicate context, for example NHTX for the persecution of witches. Prefer: VXWT for more popular approaches
Zobacz też: VXWT Czary i wicca (neopogaństwo)
1.4
QRYX9 Satanizm i demonologia
R Geografia, nauki o ziemi, środowisko, planowanie przestrzeni
Use all R* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘R’ itself, but select specific categories from section R*. Use all R* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers
1.4
RB Nauki o ziemi
Stosuj kody RB* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; używaj kodów WN* dla publikacji skierowanych do nieprofesjonalistów
Zobacz też: RGB* Geografia fizyczna i topografia i podkategoriami, WN* Publikacje popularne – przyroda i podkategoriami
1.3
RBC Wulkanologia i sejsmologia
Use for: works about earthquakes, volcanoes, etc from an earth sciences perspective
1.4
RBG Geologia, geomorfologia, litosfera
Zobacz też: PHVG Geofizyka, RGB Geografia fizyczna i topografia
1.2
RBGB Sedymentologia i gleboznawstwo
Zobacz też: PNC Chemia środowiska, TNCC Mechanika gleby i skał, TVBP Gleboznawstwo i zarządzanie gruntami
1.2
RBGD Geomorfologia i geologiczne procesy powierzchniowe
Stosuj też dla erozji, glacjologii
Zobacz też: RGB Geografia fizyczna i topografia
1.2
RBGF Geologia historyczna
Stosuj też dla płyt tektonicznych, wędrówki kontynentów
1.4
RBGG Petrologia, petrografia i mineralogia 1.2
RBGH Stratygrafia
RBGK Geochemia
Zobacz też: PNC Chemia środowiska, PNV Chemia minerałów, kryształów i kamieni szlachetnych
RBGL Geologia ekonomiczna
Stosuj dla wydobycia ropy naftowej i kopalni
RBK Hydrologia
Zobacz też: PSP Hydrobiologia
RBKC Oceanografia (morza i oceany)
Zobacz też: PSPM Biologia morska
1.3
RBKF Limnologia (wody śródziemne)
Stosuj dla rzek, jezior (w tym jezior słonych) itd.
Zobacz też: PSPF Biologia wód słodkich
1.2
RBP Meteorologia i klimatologia
Stosuj dla paleoklimatologii, zjawisk meteorologicznych
Zobacz też: WNWM Publikacje popularne na temat pogody, RNPG Zmiany klimatyczne
1.4
RBPC Climatology and climate modelling
Class here: palaeoclimatology, climate forecasting, climate science
1.4
RBPM Meteorology
Class here: meteorological phenomena, short term weather systems, nephology (study of clouds)
1.4
RBX Paleontologia
RG Geografia
Stosuj z kodami RG* odpowiednie kwalifikatory miejsca
RGB Geografia fizyczna i topografia
Zobacz też: RBG Geologia, geomorfologia, litosfera
1.3
RGBA Obszary pustynne
RGBC Równiny i formacje trawiaste
RGBC1 Prerie
RGBC2 Sawanny
RGBD Tundra
RGBF Tereny podmokłe
RGBG Rzeki i jeziora 1.3
RGBL Lasy
RGBL1 Lasy deszczowe
RGBL2 Lasy mieszane
RGBL3 Lasy liściaste
RGBL4 Lasy iglaste i borealne
Stosuj też dla tajgi
RGBP Delty, estuaria i obszary przybrzeżne
Stosuj dla delt i estuariów
Zobacz też: RBK* Hydrologia i podkategoriami
1.4
RGBR Rafy koralowe
RGBS Góry
RGBU Lodowce i czapy lodowe 1.3
RGC Geografia społeczno-ekonomiczna
RGCD Geografia rozwoju i środowiska 1.2
RGCG Geografia populacji i migracji
Stosuj też dla przyrostu i mobilności populacji
1.2
RGCM Geografia ekonomiczna
RGCP Geografia polityczna
Zobacz też: JPSL Geopolityka
RGCS Geografia społeczna
Class here: Cultural Geography
1.2 1.4
RGCT Geografia turystyczna 1.2
RGCU Geografia urbanistyczna 1.2
RGL Geografia regionalna
Zobacz też: GTM Studia regionalne
RGM Biogeografia
Zobacz też: PSAF Ekologia, biosfera, RN* Środowisko naturalne i podkategoriami
RGR Odkrycia geograficzne i eksploracja
Zobacz też: WTLP Publikacje popularne na temat ekspedycji
RGV Kartografia, odwzorowania
Use for: books about maps and mapping but not the maps themselves
1.4
RGW System Informacji Geograficznej (GIS) i teledetekcja
Stosuj dla geomatyki, metod ilościowych i jakościowych, geostatystyki, analizy przestrzennej, GPS
1.2
RGX Atlasy i geograficzne publikacje informacyjne
RGXB Atlasy i mapy świata
Stosuj też dla globusów
Zobacz też: NHTP1 Mapy i atlasy historyczne, WTR* Mapy i atlasy turystyczne i podkategoriami
1.4
RGXH Specjalistyczne mapy geograficzne
Stosuj tylko dla map specjalistycznych / topograficznych wraz z kodem wskazującym konkretny temat lub zastosowanie
Zobacz też: WTR* Mapy i atlasy turystyczne i podkategoriami
1.4
RGXM Mapy morskie i żeglarskie
Class here: Maritime charts, nautical charts, navigational charts. Use for: detailed charts of inland waterways, coastal waters and maritime shipping routes
Zobacz też: WTR* Mapy i atlasy turystyczne i podkategoriami
1.2 1.4
RGXP Nazwy miejscowe i gazetery
RN Środowisko naturalne
Class here: Environmental science
Zobacz też: TQ* Ochrona i inżynieria środowiska i podkategoriami
1.4
RNA Myśl ekologiczna i ideologie ekologiczne
Stosuj dla ekocentryzmu, technocentryzmu, ekologii głębokiej, ekofeminizmu
Zobacz też: JPFA Green politics / ecopolitics / environmentalism
RNB Organizacje ochrony środowiska naturalnego
Zobacz też: JPFA Green politics / ecopolitics / environmentalism
RNC Ekologia stosowana
Stosuj dla publikacji z ujęciem globalnym lub problemowym zagadnień środowiskowych
Zobacz też: PSAF Ekologia, biosfera
RNCB Bioróżnorodność
RND Polityka i protokoły w ochronie środowiska
Use with: JPQB or JPRB codes as appropriate
Zobacz też: KCVG Ekonomia środowiska
1.4
RNF Zarządzanie ochroną środowiska
Stosuj z kodem z RBK* lub EGB* dla wskazania konkretnego środowiska
1.2
RNFD Susze i zaopatrzenie w wodę
Zobacz też: TQSW Wodociągi i uzdatnianie wody
RNFF Zaopatrzenie w żywność
RNFY Źródła energii
RNH Gospodarowanie odpadami
Stosuj dla recyclingu i biodegradowalności
Zobacz też: TQSR Składowanie i neutralizacja odpadów
RNK Ochrona środowiska
RNKH Ochrona siedlisk dzikich zwierząt i roślin
Class here: rewilding, conservation biology
1.4
RNKH1 Gatunki zagrożone i wymieranie gatunków
RNP Zanieczyszczenie i zagrożenia dla środowiska
Class here: plastic waste, air pollution, water pollution, over-consumption
Zobacz też: TQK Kontrola zanieczyszczeń
1.4
RNPD Wylesianie
RNPG Zmiany klimatyczne
Stosuj dla globalnego ocieplenia, efektu cieplarnianego, dziury ozonowej
1.4
RNQ Problematyka nuklearna
RNR Katastrofy naturalne
Class here: Earthquakes, volcanic eruptions, floods, mudslides, hurricanes and cyclones, tornados, tsunamis, droughts, wildfires, etc
Zobacz też: JBFF Społeczne skutki katastrof
1.4
RNT Aspekty społeczne ochrony środowiska
RNU Stabilność ekosystemów
Zobacz też: TBR Technologia średniozaawansowana, THV Alternatywne i odnawialne źródła energii i ich technologie, VSZ Samowystarczalność i ekologiczny styl życia
RP Planowanie przestrzeni
Class here: Planning policy. Use all RP* codes with: JPQB or JPRB codes or other J* codes as appropriate, for example, JKSL for works about planning for people with specific needs, etc
1.4
RPC Urbanistyka
Stosuj dla urbanistyki i planowania przestrzeni
Zobacz też: AMVD Architektura w urbanistyce
1.4
RPG Planowanie obszarów wiejskich
Use for: works on policies and planning in rural areas, including rural infrastructure, land use, access and equality with urban areas, countryside management
1.4
RPT Planowanie transportu
Use for: works on transport policies and planning, including the provision of public transport, integrated transport networks, transport infrastructure, accessibility and affordability of transport, etc
1.4
S Sport i rekreacja
Use all S* codes for: general adult and specialist titles. Use all S* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers, for example with WT* for adventure holidays, or VFM for a sport as part of a fitness regime
1.4
SC Sport – zagadnienia ogólne
SCB Imprezy sportowe i zarządzanie w sporcie
Stosuj kody SCB* z innymi kodami na oznaczenie konkretnej dyscypliny sportu
SCBB Olimpiady i paraolimpiady
SCBC World Cups and World championships
Use with: other S* codes to indicate which type of sport this applies to
1.4
SCBG Organizacje sportowe
SCBM Zarządzanie sportem i obiektami treningowymi
SCBT Kluby i drużyny sportowe
SCBV Obiekty sportowe
SCG Trening sportowy i trenerstwo
SCGF Nauki o sporcie, wychowanie fizyczne
Zobacz też: MFGV Biomechanika i kinezjologia medyczna
SCGP Psychologia sportu
SCK Doping
SCL Sport osób niepełnosprawnych 1.3
SCX Historia sportu
SF Gry w piłkę i pokrewne
Stosuj dla baskijskiej peloty, jai alai. Kategoria dla gier w piłkę, które nie mają własnego kodu, oraz dla prac ogólnych
1.4
SFB Odmiany futbolu
SFBC Piłka nożna 1.2
SFBD Futbol amerykański
SFBF Futbol australijski
SFBH Futbol kanadyjski 1.2
SFBK Futbol gaelicki
SFBT Rugby union
SFBV Rugby league
SFC Bejsbol
Stosuj też dla softball
1.2
SFD Krykiet
SFH Golf
SFJ Hokej na trawie
Zobacz też: STK Hokej na lodzie
1.2
SFK Lacrosse
SFL Hurling
Stosuj też dla camogie
1.3
SFM Koszykówka
SFN Netball
SFP Siatkówka
SFQ Piłka ręczna 1.1
SFT Gry rakietkowe
SFTA Tenis
SFTB Badminton
SFTC Squash i rackets (racquets) 1.2
SFTD Tenis stołowy
SFV Kręgle, bowls, bule (petanka)
SFX Bilard i snooker
SH Lekkoatletyka, gimnastyka i pokrewne
SHB Sporty biegowe i na świeżym powietrzu, lekkoatletyka
SHBF Maraton i biegi przełajowe
SHBM Wszechstronne dyscypliny sportowe
Stosuj dla triatlonu, pentatlonu, heptatlonu itd.
SHG Gimnastyka
SHP Podnoszenie ciężarów
Stosuj dla trójboju siłowego
Zobacz też: VFMG Poradniki ćwiczeń fizycznych
1.3
SK Jeździectwo i pokrewne
Stosuj dla polo, rodeo
Zobacz też: ATXZ1 Walki byków, SVH Łowiectwo – myślistwo, strzelanie do zwierząt
1.3
SKG Wyścigi konne
SKL Jeździectwo, skoki przez przeszkody i ujeżdżenie
Stosuj dla wszechstronnego konkursu konia wierzchowego itd.
Zobacz też: WNGH Publikacje popularne na temat koni i kuców
SKR Wyścigi psów
Zobacz też: STLN Wyścigi psich zaprzęgów
SM Kolarstwo, sporty lotnicze i motorowe
SMC Sporty powietrzne
Stosuj dla lotów balonem, paralotniarstwa, skoków spadochronowych, szybownictwa itd.
SMF Sporty motorowe
Stosuj dla kartingu, gokartów, wyścigów ciężarówek i wszystkich sportów motorowych nie wymienionych poniżej
1.3
SMFA Wyścigi samochodowe
Stosuj dla Formuły 1, Grand Prix, Indianapolis 500, 24 Hours at Le Mans itd.
1.3
SMFC Rajdy samochodowe
SMFF Wyścigi typu stock car i hot rod
Stosuj dla NASCAR, Daytona 500, wyścigi równoległe itd.
1.3
SMFK Wyścigi motocyklowe
Stosuj dla wyścigów drogowych, rajdów motocyklowych, Tourist Trophy, wyścigów żużlowych itd.
SMQ Wyścigi kolarskie
Stosuj dla wyścigów drogowych, kolarstwa torowego, Tour de France itd.
Zobacz też: SZD Jazda na rowerze, turystyka rowerowa, WGD Publikacje popularne na temat rowerów i transportu niezmotoryzowanego, konserwacja
SMQB Kolarstwo BMX
SMX Jazda na rolkach i deskorolce
SP Sporty wodne
Opisuj tak aerobik wodny, aquafitness, water polo
1.3
SPC Pływanie i nurkowanie 1.2
SPCA Nurkowanie
Stosuj dla nurkowania z rurką i z akwalungiem, nurkowania swobodnego
1.3
SPCA1 Nurkowanie z akwalungiem 1.2
SPCA2 Nurkowanie z fajką 1.2
SPCD Nurkowanie (skoki)
Stosuj dla skoków do wody
1.2
SPCS Pływanie
Pływanie w wodach otwartych, naturalnych i na basenach
1.2 1.3
SPG Surfing, windsurfing, narty wodne
SPN Żeglarstwo, wioślarstwo i sporty motorowodne: sport i rekreacja 1.3
SPND Sporty motorowodne
Stosuj też dla wyścigów motorówek
SPNG Żeglarstwo
Stosuj dla nauki żeglarstwa, węzłów, spawów i lin, certyfikatów itp.
1.3
SPNK Kajakarstwo
Stosuj także dla kanadyjek (canoe) i flisu rzecznego (rafting)
1.3
SPNL Wioślarstwo
SR Sztuki walki i samoobrona
SRB Boks
SRC Zapasy
SRF Szermierka
SRM Sztuki walki
Stosuj dla krav magi itp. Używaj do ogólnych prac o sztukach walki, lub do tych, które nie mają własnego kodu
1.3
SRMA Aikido 1.2
SRMC Capoeira 1.3
SRMJ Judo 1.2
SRMK Ju-jitsu 1.2
SRML Karate 1.2
SRMM Kendo 1.2
SRMN Chińskie sztuki walki / Kung-fu
Class here: wushu
1.2 1.3
SRMN1 Tai Chi
Stosuj z kodem VFMG dla tytułów dotyczących aspektów fitness lub VXH dla tekstów o aspektach zdrowotnych
1.3
SRMN2 Qigong
Stosuj z kodem VFMG dla tytułów dotyczących aspektów fitness lub VXH dla tekstów o aspektach zdrowotnych
1.3
SRMS Sumo 1.2
SRMT Taekwondo 1.3
SRMV Mieszane sztuki walki (MMA) 1.3
ST Sporty zimowe
STA Narciarstwo
STAA Narciarstwo alpejskie
Stosuj też dla biegu zjazdowego
1.2
STAB Biatlon 1.2
STAN Narciarstwo klasyczne
Stosuj też dla kombinacji norweskiej
1.2
STAN1 Biegi narciarskie 1.2
STAN2 Skoki narciarskie 1.2
STC Snowboarding
STG Łyżwiarstwo
STH Łyżwiarstwo szybkie 1.2
STJ Łyżwiarstwo figurowe 1.2
STK Hokej na lodzie
Zobacz też: SFJ Hokej na trawie
STL Saneczkarstwo
Stosuj dla sanek, skeltona, bobslejów
1.3
STLN Wyścigi psich zaprzęgów
Zobacz też: SKR Wyścigi psów
1.3
STP Curling 1.3
SV Wędkarstwo, łowiectwo, strzelectwo
SVB Falconry and hawking
Class here: trained birds of prey
1.4
SVF Wędkarstwo
Stosuj dla wędkarstwa spławikowo-gruntowego
Zobacz też: KNA Rolnictwo i podstawowe gałęzie przemysłu
1.3
SVFF Wędkarstwo muchowe 1.3
SVFS Wędkarstwo morskie
Stosuj dla połowów wielkich ryb
1.3
SVH Łowiectwo – myślistwo, strzelanie do zwierząt
SVHH Kwalifikacje zawodowe do polowania / strzelania
Use for: works for licences, exams, certificates, vocational courses linked to hunting or shooting
1.3
SVR Łucznictwo
SVS Broń palna krótka i inne wyposażenie
SVT Strzelectwo
SX Inne sporty i zawody
SXB Kulturystyka
SXD Rzutki 1.3
SXE eSport/ profesjonalne granie w gry
Stosuj do zawodów, zazwyczaj profesjonalnych, z wykorzystaniem gier wideo
1.3
SXQ Sporty ekstremalne
Stosuj dla skoków na bungee itd.
SZ Rekreacja w plenerze
Stosuj tutaj: pływania canoe, biegania w terenie, i parkouru, wyścigów z przeszkodami. Wszystkie kody SZ * stosuj dla treningów na świeżym powietrzu lub ich odpowiedników wewnątrz
1.4
SZC Piesze wycieczki, trekking
Class here: Hillwalking, backpacking, Nordic walking, fell walking, rambling, scrambling. Use for: any works about walking including walking for recreation, for fitness or as a specialised outdoor activity. Use with: WTH* codes for guidebooks for walkers or walking routes
1.4
SZD Jazda na rowerze, turystyka rowerowa
Use with: WTH* codes for guidebooks for cyclists or cycling routes
Zobacz też: SMQ Wyścigi kolarskie, WGD Publikacje popularne na temat rowerów i transportu niezmotoryzowanego, konserwacja
1.4
SZE Bieganie i jogging
Class here: Trail and Mountain running, running for fitness. Use with: WTH* codes for guidebooks for runners
Zobacz też: SHBF Maraton i biegi przełajowe
1.4
SZG Wspinaczka i wycieczki po górach
Class here: Indoor wall, Via ferrata, bouldering, free, rock, rope, solo and ice climbing, abseiling, belaying. Use with: WTH* codes for guidebooks for climbers or climbing routes
1.4
SZK Biegi na orientację
SZN Speleologia, turystyka jaskiniowa
Class here: Spelunking and speleology
1.4
SZR Obozownictwo /camping / kempingowanie
Stosuj do wszystkich form kempingu, obozowania, campingu survivalowego, glampingu – obozowania luksusowego,
1.3
SZV Survival (sztuka przetrwania)
Class here: bushcraft, woodcraft (skills for living in the open air, close to nature), navigation skills
1.3
T Technika, inżynieria i rolnictwo, procesy przemysłowe
Stosuj dla adekwatnych umiejętności i zawodów
1.4
TB Technika – zagadnienia ogólne
TBC Inżynieria – zagadnienia ogólne
TBD Projektowanie techniczne
Zobacz też: AKP Wzornictwo produktu / wzornictwo przemysłowe, UGC Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
TBDG Ergonomia
TBG Grafika inżynieryjna i rysowanie / rysunek techniczny
Używaj do rysunku tworzonego przy pomocy komputera. Używaj z: innymi kodami, takimi jak architektura, projekt lub inżynieria
1.3
TBJ Matematyka dla inżynierów
Zobacz też: PBW Matematyka stosowana
TBM Inżynieria urządzenia pomiarowe
Zobacz też: TGH Precision engineering and manufacturing
1.4
TBMM Pomiary inżynieryjne i kalibracja urządzeń
TBN Nanotechnologia
Zobacz też: PDT Nanonauka
TBR Technologia średniozaawansowana
TBX Historia inżynierii i techniki
Zobacz też: PDX Historia nauki
TBY Wynalazcy i wynalazki
TC Inżynieria biochemiczna
TCB Biotechnologia
Class here: Biological engineering, bio-engineering, Biomanufacturing
1.4
TCBG Inżynieria genetyczna
Stosuj dla klonowania, wykorzystania komórek macierzystych
Zobacz też: PSAD Bioetyka, PSAK Genetyka (niemedyczna)
TCBS Biosensory
Zobacz też: TJS Czujniki
TD Chemia przemysłowa i inżynieria produkcji
TDC Chemia przemysłowa i inżynieria chemiczna
Stosuj dla technologii detergentów, gumy, środków biobójczych
1.1
TDCA Agrochemikalia 1.1
TDCF Paliwa i pochodne ropy naftowej
Zobacz też: KNBP Przemysł naftowy i gazowy
1.1
TDCJ Pigmenty, barwniki i farby
Stosuj też dla technologii kosmetycznej
1.1 1.4
TDCP Plastik i polimery
Stosuj dla wszystkich aspektów profesjonalnego wytwarzania tworzyw sztucznych
Zobacz też: TGMP Zastosowania inżynieryjne polimerów i kompozytów
1.1 1.3
TDCQ Ceramika i technologia szkła 1.1
TDCT Technologia żywności
Class here: food sciences, technology linked to brewing and distilling
Zobacz też: KNSB Działalność w usługach gastronomicznych, PND Chemia żywności, TTVC Hotelarstwo i turystyka – zawody, WBXD Napoje alkoholowe, WBXD1 Wina
1.4
TDCT1 Bezpieczeństwo wytwarzania żywności
Stosuj dla kontroli jakości pożywienia oraz przepisów bezpieczeństwa żywności
Zobacz też: RNFF Zaopatrzenie w żywność, LNCB7 Prawo prawne w gastronomii i rzemiośle, LNTV Prawo dotyczące żywności
1.1
TDCT2 Inżynieria wytwarzania żywności
Stosuj dla wytwarzania żywności według produktów
1.1
TDCW Chemia i inżynieria farmaceutyczna 1.1
TDCX Technologia i inżynieria procesowa
Stosuj dla inżynierii reakcji
1.1
TDP Inne technologie przetwórcze i wytwórcze
Stosuj dla procesów produkcyjnych lub technologii, które nie mają własnego kodu
1.3
TDPF Tekstylia i włókiennictwo
Stosuj dla podręczników technicznych dla branży odzieżowej i modowej. Zastosowanie do wszystkich aspektów profesjonalnej produkcji tekstyliów, przetwarzania, przędzenia, tkania
Zobacz też: AKT Moda i tekstylia, KNDD Przemysł włókienniczy, odzieżowy i tekstylny
1.1 1.4
TDPF1 Apparel and fashion: technology and techniques
Class here: patternmaking, tailoring, shoemaking, millinery, bagmaking. Use for: technical and vocational works aimed at professionals or students in the garment, fashion or related sectors including accessories
1.4
TDPJ Drewno i obróbka drewna
Dla wszystkich aspektów profesjonalnego przetwarzania drewna i produktów drewnianych
Zobacz też: KNAL Leśnictwo, TVR Leśnictwo i gospodarka leśna
1.3
TDPJ1 Wytwarzanie i przetwarzanie papieru i masy celulozowej 1.3
TDPM Metalurgia
TDPP Druk, poligrafia i reprografia
Zobacz też: TDPT Druk 3D
1.3
TDPT Druk 3D
Zobacz też: TDPP Druk, poligrafia i reprografia
1.3
TG Inżynieria mechaniczna i materiałowa
TGB Inżynieria mechaniczna
TGBF Tribologia (tarcie i zwilżanie)
TGBN Silniki i transmisja mocy
TGH Precision engineering and manufacturing
Use for: works on the design, engineering and manufacture of scientific, technical, medical, chemical and optical devices, precision tools and equipment
Zobacz też: TBM Inżynieria urządzenia pomiarowe
1.4
TGM Materiałoznawstwo
TGMB Termodynamika inżynieryjna
TGMD Inżynieria: mechanika ciała stałego
Stosuj dla dynamiki, wibracji, naprężeń, pęknięć itd.
1.3
TGMF Inżynieria: mechanika płynów
Stosuj dla pneumatyki, turbulencji, reologii, dynamiki płynów w technologii itd.
Zobacz też: PHDF Fizyka: mechanika płynów
1.3
TGMF1 Aerodynamika 1.3
TGMF2 Hydraulika / Pneumatyka 1.3
TGML Zastosowania inżynieryjne materiału biologicznego 1.1
TGMM Zastosowania inżynieryjne materiału elektronicznego, magnetycznego i optycznego 1.1
TGMP Zastosowania inżynieryjne polimerów i kompozytów
Zobacz też: TDCP Plastik i polimery
1.1
TGMS Zastosowania inżynieryjne warstw powierzchniowych 1.1
TGMT Testowanie materiałów
Stosuj dla testowania inwazyjnego i nieinwazyjnego
TGP Produkcja i inżynieria przemysłowa 1.3
TGPC Komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM)
TGPQ Kontrola jakości produkcji przemysłowej
TGPR Inżynieria niezawodności
TGX Umiejętności fachowe i zawody w inżynierii
Stosuj dla wytwarzania narzędzi, spawania, obróbki mechanicznej, handlu metaloplastyką itd.
1.3
TH Energetyka i inżynieria energetyczna
THF Technologia paliw kopalnych
THFG Technologia gazu
THFP Technologia ropy
THFS Technologia paliw stałych
THK Inżynieria energii atomowej
THN Procesy przekazywania ciepła
Stosuj dla chłodnictwa, klimatyzacji przemysłowej, pomp ciepła
Zobacz też: TNKH Ogrzewanie, oświetlenie, wentylacja
1.3
THR Inżynieria elektryczna
THRM Silniki elektryczne
THRX Umiejętności fachowe i zawody w elektryce
THV Alternatywne i odnawialne źródła energii i ich technologie
Stosuj tutaj energię wiatrową, energię wody, energię pływów i fal, energię geotermalną, biogaz itp.
Zobacz też: RNU Stabilność ekosystemów
1.4
THVB Biopaliwa
Class here: energy from biomass, biogas
1.1 1.4
THVG Geothermal energy and power
Class here: ground source heat pump technology
1.4
THVH Hydropower / waterpower
Class here: hydroelectricity and hydropower, dams, watermills, waterwheels
1.4
THVS Energia słoneczna
Class here: solar energy, solar panels, photovoltaic panels
1.1 1.4
THVW Energia wiatru
Class here: windmills, wind farms, wind turbines
1.1 1.4
THY Wytwarzanie, dystrybucja i magazynowanie energii oraz mocy
Stosuj dla sieci przesyłowych, elektrowni, zastosowań energii, przekształcania i przechowywania energii, w tym dla ogniw paliwowych i technologii baterii
1.2
THYC Wydajność energetyczna
TJ Elektronika i telekomunikacja
TJF Inżynieria elektroniczna
TJFC Obwody i komponenty elektroniczne
TJFD Urządzenia i materiały elektroniczne
Stosuj dla mikroprocesorów, chipów, tranzystorów, półprzewodników, nadprzewodników itd.
TJFM Automatyka przemysłowa
TJFM1 Robotyka
TJFN Technologia mikrofalowa
TJK Inżynieria komunikacji i telekomunikacji
TJKD Technologia radarowa
TJKH Signal processing
Class here: analogue, continuous time, discrete time, nonlinear and statistical signal processing
Zobacz też: UYS Przetwarzanie sygnałów
1.4
TJKR Technologia radiowa
TJKS Technologia komunikacji satelitarnej
TJKT Technologia telefoniczna
TJKT1 Technologia telefonii komórkowej
TJKV Technologia telewizyjna
TJKW Technologia bezprzewodowa
TJS Czujniki
Zobacz też: TCBS Biosensory
1.1
TN Inżynieria lądowa, budownictwo i nadzór budowlany
TNC Inżynieria strukturalna
TNCB Nadzór, zarządzanie kosztami
TNCC Mechanika gleby i skał
Zobacz też: RBGB Sedymentologia i gleboznawstwo
TNCE Inżynieria zapobiegania skutkom trzęsień ziemi
TNCJ Mosty
TNF Inżynieria hydrauliczna
Stosuj dla inżynierii tam, zapór, zbiorników wodnych oraz dla melioracji gleby
TNFL Inżynieria przeciwpowodziowa
TNH Inżynieria dróg i autostrad
TNK Inżynieria budowlana i materiały budowlane
Stosuj dla standardów w budownictwie, opisuj tym kodem przepisy budowlane i kodeksy, ogólne prace dla fachowców budowlanych
1.3
TNKA Budynki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
Stosuj dla projektów i budowli bez schodów/bez barier, przyjaznych osobom niepełnosprawnym
Zobacz też: RPC Urbanistyka
1.2 1.4
TNKE Budynki energooszczędne i fizyka w budownictwie 1.2
TNKF Ochrona przeciwpożarowa
TNKH Ogrzewanie, oświetlenie, wentylacja
Zobacz też: THN Procesy przekazywania ciepła
TNKP Planowanie w budownictwie 1.2
TNKR Modernizacja budynków 1.2
TNKS Bezpieczeństwo i alarmy przeciwpożarowe
TNKX Konserwacja budynków i materiałów budowlanych
TNT Umiejętności fachowe i zawody w budownictwie
Stosuj dla murarstwa, tynkarstwa, szklarstwa, kamieniarstwa, ciesielstwa, stolarki, dekarstwa, hydrauliki
1.4
TQ Ochrona i inżynieria środowiska
Stosuj kody TQ* dla technicznych i praktycznych aspektów ochrony środowiska, składowania odpadów itd. Dla badań naukowych w tej dziedzinie używaj PNC
Zobacz też: RN* Środowisko naturalne i podkategoriami
1.1
TQD Monitoring środowiska
TQK Kontrola zanieczyszczeń
Zobacz też: RNP Zanieczyszczenie i zagrożenia dla środowiska
TQS Inżynieria sanitarna i gospodarka komunalna
TQSR Składowanie i neutralizacja odpadów
Stosuj dla postępowania ze ściekami i odpadami niebezpiecznymi
Zobacz też: RNH Gospodarowanie odpadami
TQSW Wodociągi i uzdatnianie wody
Stosuj do oczyszczania i odsalania wody
Zobacz też: RNFD Susze i zaopatrzenie w wodę
TR Inżynieria transportu
Zobacz też: KNG Przemysł transportowy, RPT Planowanie transportu, WG* Publikacje popularne na temat transportu i podkategoriami
TRC Inżynieria transportu samochodowego
TRCS Umiejętności fachowe w transporcie samochodowym
Zobacz też: WGCV Podręczniki konserwacji pojazdów motorowych
TRCT Transport i spedycja drogowa
TRF Inżynieria transportu szynowego
TRFT Zawody w transporcie szynowym
TRL Inżynieria budowy statków
TRLD Projektowanie statków i architektura okrętowa
TRLN Nawigacja i żegluga
TRLT Zawody w marynarce i żegludze
TRP Technologia lotnicza
Class here: unmanned aerial vehicles and drone technology, aeronautical and aerospace engineering, aircraft avionics
1.4
TRPS Pilotaż (lotnictwo)
Stosuj dla nauki latania, praktycznych instrukcji, licencji pilota
1.3
TRT Technologia inteligentnych i automatycznych systemów transportu
TT Inne gałęzie techniki i nauki stosowane
TTA Akustyka i inżynieria dźwięku
TTB Optyka stosowana
TTBF Technika światłowodowa
TTBL Technika laserowa i holografia
TTBM Systemy i technologia obrazowania
Zobacz też: MKS* Diagnostyka obrazowa (radiologia) i podkategoriami
TTBS Systemy i technologia skanowania
TTD Inżynieria przestrzeni kosmicznej
Zobacz też: WNX Publikacje popularne na temat astronomii i kosmosu
TTDS Astronautyka
Stosuj dla technicznych aspektów eksploracji przestrzeni kosmicznej, np. projektowania i technologii statków kosmicznych
1.2
TTDX Eksploracja kosmosu
Stosuj dla misji i programów załogowych i bezzałogowych, np. Apollo, Wostok, Sputnik, Voyager itd.
Zobacz też: WNX Publikacje popularne na temat astronomii i kosmosu
1.2
TTM Inżynieria wojskowa
TTMW Przemysł zbrojeniowy
TTP Technologia materiałów wybuchowych i pirotechnika
TTS Inżynieria morska
Stosuj dla inżynierii przybrzeżnej sonarów itd.
TTU Inżynieria górnicza i wydobywcza
TTV Inne dziedziny i zawody inżynieryjne
TTVC Hotelarstwo i turystyka – zawody 1.3
TTVC2 Catering i przygotowywanie posiłków – wyrób i sprzedaż
Zastosowanie do wszelkich prac skierowanych do profesjonalistów z branży spożywczej i napojów
1.3
TTVH Fryzjerstwo i kosmetyka 1.3
TTVR Tradycyjne zawody, rzemiosło
Stosuj dla kowalstwa, strzecharstwa, murarstwa (z kamienia naturalnego), tworzenia instrumentów itd.
Zobacz też: WFV Rzemiosła tradycyjne
1.4
TTVS Ochrona i bezpieczeństwo – umiejętności / zawody
Use for: professional / vocational works for security and safety professionals, personal protection and related skills
1.3
TTVT Opiekunowie, dozorcy, gospodynie, sprzątacze
Use for: vocational works for professionals looking after buildings, domestic workers, caretaking, custodian skills
1.3 1.4
TTW Technologie asystujące
Stosuj dla technologii, które pomagają osobom niepełnosprawnym prowadzenie samodzielnego życia
1.2 1.4
TTX Taksydermia
TV Rolnictwo
Zobacz też: KCVD Ekonomia rolnictwa, KNA Rolnictwo i podstawowe gałęzie przemysłu
TVB Agronomia
TVBP Gleboznawstwo i zarządzanie gruntami 1.2
TVD Inżynieria agronomiczna i maszyny rolnicze
Zobacz też: WGCT Publikacje popularne na temat traktorów i pojazdów rolniczych
TVDR Irygacja
TVF Rolnictwo zrównoważone
TVG Rolnictwo organiczne
TVH Hodowla zwierząt
Class here: animal care, livestock farming and management
Zobacz też: WNF Publikacje popularne na temat zwierząt hodowlanych
1.4
TVHB Rozród zwierząt
TVHE Equine Management
Class here: horse breeding, equine sciences
Zobacz też: SK* Jeździectwo i pokrewne i podkategoriami
1.4
TVHF Mleczarstwo
TVHH Pszczelarstwo
TVHP Hodowla drobiu
TVK Hodowla zbóż
TVM Małe gospodarstwa rolne
TVP Kontrola szkodników
Stosuj dla wykorzystania pestycydów i herbicydów w rolnictwie
TVQ Rolnictwo tropikalne
TVR Leśnictwo i gospodarka leśna
Stosuj dla tekstów dotyczących hodowli, zarządzania, ochrony, użytkowania i urządzania lasów i powiązanych zasobów
Zobacz też: KNAL Leśnictwo, TDPJ Drewno i obróbka drewna
1.4
TVS Ogrodnictwo (działalność zarobkowa)
Stosuj dla drobnego ogrodnictwa komercyjnego, kwiaciarstwa
Zobacz też: WM* Ogrodnictwo i podkategoriami
TVSH Hydroponika / kultura wodna 1.3
TVSW Uprawa winorośli
TVT Hodowle wodne, hodowla ryb
TVU Rolnictwo miejskie
Stosuj z kodem TVH (hodowla zwierząt) lub innymi kodami TV*, jeśli to zasadne
1.3
U Informatyka i technologie informacyjne (IT)
Use all U* codes for: academic, technical, specialist and some general adult titles. DO NOT USE: code ‘U’ itself, but select specific categories from section U*. Use all U* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers for vocational educational titles
1.4
UB Technologia informacyjna (IT) – zagadnienia ogólne 1.3
UBB History of Computing, digital and information technologies 1.4
UBH Bezpieczeństwo i zdrowie a technologia informacyjna (IT) 1.4
UBJ Aspekty etyczne i społeczne technologii informacyjnej (IT)
Class here: Digital divide, Industry 4.0, Internet of things, smart cities, social technology, smart homes, intelligent environments, etc. Use for: works that look at issues or impacts on society, linked to the uses or changes to society associated with computer, digital or information technologies, the internet
Zobacz też: JBFV5 Problemy etyczne – postęp nauki, techniki i medycyny, PDR Wpływ nauki i techniki na społeczeństwo
1.4
UBL Aspekty prawne technologii informacyjnej (IT)
Prawne aspekty licencji open source, licencje typu copyleft, spamowanie, neutralność sieci, cenzura internetowa, wszystkie prawne aspekty cyfrowego, rozpowszechniania informacji i oprogramowania. Stosuj dla prac, które omawiają różne prawne aspekty IT
Zobacz też: LNQ Prawo pocztowe i telekomunikacyjne
1.4
UBM Programiści, twórcy programów i hakerzy w aspekcie kulturowym
Stosuj dla tekstów o subkulturach związanych z technologią informatyczną
1.3
UBW Internet – opracowania ogólne
UD Komputery i IT: przewodniki dla konsumentów i użytkowników
Use for: general works, usually aimed at a basic, introductory, non-specialist level or guides to help users make informed choices about digital technologies
Zobacz też: ATN Internet i media cyfrowe: sztuka i twórczość internetowa
1.4
UDA Oprogramowanie i aplikacje do organizowania życia osobistego
UDB Poradniki internetowe i usługi online
Zobacz też: ATN Internet i media cyfrowe: sztuka i twórczość internetowa
1.2
UDBA Zakupy i aukcje internetowe
UDBD Przeszukiwanie Internetu
UDBG Hazard w Internecie
UDBM Finanse i inwestycje przez Internet
UDBR Przeglądarki internetowe
UDBS Media społecznościowe/ sieci społecznościowe 1.3
UDBV Wirtualne światy
UDD Bezpieczeństwo i zachowanie w Internecie 1.3
UDF E-mail – poradniki
UDH Czytniki e-booków, tablety i inne urządzenia przenośne – poradniki użytkownika
UDM Muzyka w formie cyfrowej i sprzęt – poradniki użytkownika
Zobacz też: ATN Internet i media cyfrowe: sztuka i twórczość internetowa
1.2
UDP Digital photography: consumer / user guides
Use for: all consumer/user guides to digital photography. Use with: AJT for general and artistic aspects or UGP for technical works on editing and software such as Photoshop
Zobacz też: AJT Sprzęt i techniki fotograficzne, UGP Oprogramowanie do obróbki zdjęć
1.4
UDQ Wideo w formie cyfrowej – poradniki użytkownika
UDT Telefony komórkowe i smartfony – poradniki użytkownika
UDV Telewizja i media cyfrowe – poradniki użytkownika
UDX Gry komputerowe i online – poradniki strategii
UDY Wirtualni asystenci
Use for: general practical works, usually aimed at a basic, non-specialist, level or guides to help users make informed choices about smart technologies or the internet of things
1.3 1.4
UF Informatyka w biznesie
UFB Pakiety oprogramowania
Stosuj dla Microsoft Office, Microsoft Works, Lotus Smartsuite, OpenOffice itd.
UFC Arkusze kalkulacyjne
Stosuj dla Excela, Lotusa 1-2-3 itd.
UFD Edytory tekstu
UFG Oprogramowanie do tworzenia prezentacji
UFK Oprogramowanie dla księgowości
UFL Oprogramowanie dla przedsiębiorstw
Stosuj dla tekstów o systemach zarządzania treścią (CMS), zarządzaniu relacjami z klientami (CRM), planowaniu zasobów przedsiębiorstwa (ERP)
1.3
UFLS Systemy, aplikacje i produkty w bazach danych (SAP)
UFM Oprogramowanie matematyczne i statystyczne
UFP Oprogramowanie do zarządzania projektami
UFS Oprogramowanie do pracy grupowej
UG Nowe media w praktyce
UGA Accessibility in web and digital design
Class here: accessibility in digital products, accessible digital publishing, Electronic accessibility
1.4
UGB Grafika internetowa i projektowanie stron
UGC Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
UGD Komputerowe przygotowanie do druku (DTP)
UGG Projektowanie gier komputerowych
Stosuj dla aspektów logicznych i fabularnych projektowania gier
Zobacz też: AKLF Sztuka w grach wideo (ang. computer game art)
1.3
UGK Grafika i modelowanie 3D
UGL Oprogramowanie do rysowania i tworzenia ilustracji
UGM Cyfrowa edycja muzyki (profesjonalna)
UGN Animacja cyfrowa
UGP Oprogramowanie do obróbki zdjęć
UGV Oprogramowanie do obróbki wideo (profesjonalne)
UK Sprzęt komputerowy
UKC Superkomputery
UKD Komputery głównego szeregu (mainframe) i minikomputery
UKF Serwery
UKG Przetwarzanie sieciowe (grid) i obliczenia równoległe
UKL Interrelated smart technologies
Use for: technical or professional works about smart home technologies, interconnected smart devices, internet of things, systems of interrelated computing devices, mechanical and digital machines or objects
1.4
UKM Systemy wbudowane
UKN Urządzenia sieciowe
UKP Komputery osobiste
UKPC Komputery PC
UKPM Macintosh
UKR Konserwacja i naprawa komputerów
UKS Nośniki danych i urządzenia peryferyjne
UKX Oprogramowanie narzędziowe
UL Systemy operacyjne
ULD Systemy operacyjne Microsoft Windows
ULH Systemy operacyjne Apple
Dla mac OS,, stosuj z kodem z ULP aby wskazać iOS
Zobacz też: ULP Mobilne i inne systemy operacyjne urządzeń przenośnych
1.3
ULJ Systemy operacyjne – otwarte oprogramowanie (open source) i inne
ULJL Linux 1.2
ULP Mobilne i inne systemy operacyjne urządzeń przenośnych
Stosuj dla: Androida, iOS, Blackberry, Tizen. OS telefonów, tabletów i smartwatchy
Zobacz też: ULD Systemy operacyjne Microsoft Windows, ULH Systemy operacyjne Apple
1.3
ULQ Systemy operacyjne głównego szeregu (mainframe) IBM
ULR Systemy operacyjne czasu rzeczywistego
UM Programowanie komputerowe i tworzenie oprogramowania
UMA Techniki programowania
UMB Algorytmy i struktury danych
UMC Kompilatory i interpretery
UMF Programowanie zwinne (agile)
UMG Programowanie aspektowe (AOP)
UMH Programowanie ekstremalne
UMJ Programowanie funkcyjne
UMK Programowanie i tworzenie gier
UMKB Programowanie gier 2D
UMKC Programowanie gier 3D
UMKL Programowanie gier – tworzenie poziomów
UML Programowanie grafiki
UMN Programowanie obiektowe
UMP Programowanie: Microsoft
UMPN Programowanie: .Net
UMPW Programowanie: Windows
UMQ Programowanie: Macintosh
UMR Programowanie sieciowe
UMS Programowanie urządzeń przenośnych, tworzenie aplikacji
UMT Programowanie baz danych
UMW Programowanie internetowe
UMWS Usługi internetowe
UMX Języki skryptowe – zagadnienia ogólne
UMZ Inżynieria oprogramowania
UMZL Zunifikowany Język Modelowania (UML)
UMZT Testowanie i weryfikacja oprogramowania
UMZW Inżynieria oprogramowania obiektowego
UN Bazy danych
UNA Projektowanie i teoria baz danych
UNAN Bazy danych NoSQL
Stosuj dla nierelacyjnych baz danych
1.3
UNAR Relacyjne bazy danych
UNC Pozyskiwanie i analiza danych
Class here: infographics, data visualisation, big data, data sets, data analytics, data science
Zobacz też: GPH Analiza danych
1.4
UND Hurtownie danych
UNF Eksploracja danych
UNH Wyszukiwanie informacji
UNJ Obiektowe bazy danych
UNK Rozproszone bazy danych
UNKD Księgi rozproszone
Stosuj dla blockchain, kryptowalut
1.3
UNKP Sieci peer-to-peer
Stosuj dla BitTorrent, Freenet
1.3
UNN Bazy danych a Internet
UNS Oprogramowanie baz danych
Stosuj dla Oracle, Access, SQL itd.
UP Praktyczne zastosowania technologii informacyjnej
Stosuj dla instrukcji producenta, automatyki domowej itp.
1.3
UQ Certyfikaty komputerowe
UQF Certyfikaty komputerowe: Microsoft
UQJ Certyfikaty komputerowe: Cisco
UQL Certyfikaty komputerowe: ECDL
UQR Certyfikaty komputerowe: CompTIA
UQT Certyfikaty komputerowe: CLAiT
UR Bezpieczeństwo informatyczne
URD Prywatność i ochrona danych
URH Oszustwa i hakerstwo komputerowe
URJ Wirusy, trojany i robaki komputerowe
URQ Zapory sieciowe
URS Spam
URW Oprogramowanie szpiegowskie
URY Szyfrowanie danych
Zobacz też: GPJ Kodowanie i kryptologia
UT Sieci komputerowe i telekomunikacja
UTC Chmury obliczeniowe
UTD Architektura klient-serwer
UTE Administracja systemem
UTF Zarządzanie siecią
UTFB Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych
UTG Przetwarzanie sieciowe (grid)
UTM Poczta elektroniczna (materiały fachowe)
UTN Bezpieczeństwo sieciowe
UTP Standardy i protokoły sieciowe
UTR Systemy rozproszone
UTS Pakiety sieciowe
UTV Wirtualizacja
UTW Aplikacje i sieci WAP
UTX Elektroniczna wymiana danych (EDI)
UX Informatyka stosowana
Stosuj dla tekstów o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w społeczeństwie
Zobacz też: PSAX Biologia obliczeniowa, bioinformatyka, MBF Informatyka w medycynie
1.4
UXA Aplikacje komputerowe w sztuce i naukach humanistycznych
UXJ Aplikacje komputerowe w naukach społecznych i psychologii
Zobacz też: GTK Kognitywistyka
UXT Aplikacje komputerowe w przemyśle i technice 1.1
UY Informatyka (nauka)
UYA Matematyczna teoria obliczeń
UYAM Matematyka w informatyce
UYD Analiza systemowa i projektowanie
UYF Projektowanie architektury komputerowej i projektowanie logiczne
UYFL Asemblery
UYFP Przetwarzanie równoległe
UYM Modelowanie i symulacje komputerowe
UYQ Sztuczna inteligencja
Zobacz też: GTK Kognitywistyka
UYQE Systemy ekspertowe / Systemy oparte na wiedzy
UYQL Języki naturalne i tłumaczenie automatyczne
UYQM Uczenie maszynowe / Systemy uczące się
Stosuj do tekstów o uczeniu głębokim (deep learning)
1.3
UYQN Sieci neuronowe i systemy rozmyte
UYQP Rozpoznawanie wzorców
UYQS Rozpoznawanie mowy
UYQV Rozpoznawanie obrazów
UYS Przetwarzanie sygnałów 1.4
UYT Przetwarzanie obrazów
UYU Przetwarzanie dźwięków
UYV Rzeczywistość wirtualna
UYW Rzeczywistość rozszerzona (AR) 1.3
UYX Quantum computing and information
Class here: Quantum information science
1.4
UYZ Interakcja człowiek-komputer
UYZF Wizualizacja informacji
UYZG Projektowanie i ergonomia interfejsu użytkownika
UYZM Architektura informacji
V Zdrowie, relacje międzyludzkie i rozwój osobisty
Use all V* codes for: general adult titles. DO NOT USE: code ‘V’ itself, but select specific categories from section V*. Use all V* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular INTEREST 5* Qualifiers. Prefer: codes from C*, J*, K*, L*, M*, Q*, R* for specialist works
1.4
VF Rodzina i zdrowie
Stosuj kody VF* dla publikacji poradnikowych skierowanych do nieprofesjonalistów; używaj kodów J, M itd. dla publikacji akademickich i specjalistycznych
VFB Bezpieczeństwo osobiste
VFD Medycyna i zdrowie w ujęciu popularnym
Use for: popular health approaches to the human body or specific parts of the body
1.4
VFDF Pierwsza pomoc w domu
VFDJ Zdrowie dzieci
VFDM Zdrowie mężczyzn
Stosuj dla andropauzy, problemów z prostatą
1.3
VFDW Zdrowie kobiet
VFDW2 Menopauza 1.3
VFG Opieka domowa
Use for: popular works that give practical advice on caring and looking after people at home
Zobacz też: MQC* Pielęgniarstwo i podkategoriami
1.4
VFJ Radzenie sobie z problemami osobistymi i zdrowotnymi
Use for: general works meant for a non-professional audience, or works that explore or explain how to deal or cope with these topics or give practical advice. Use with: other codes as appropriate, for example F* codes for novels that use these topics as themes or 5L* codes when the topic covers a particular age group
1.4
VFJB Radzenie sobie z chorobami i problemami zdrowotnymi
Można stosować z kodem M* dla wskazania konkretnego schorzenia
1.3
VFJB1 Radzenie sobie z alergiami (w tym pokarmowymi)
VFJB2 Radzenie sobie z dolegliwościami pleców 1.2
VFJB3 Radzenie sobie z rakiem 1.3
VFJB4 Radzenie sobie z chorobami sercowymi 1.3
VFJB5 Radzenie sobie z cukrzycą 1.3
VFJB6 Radzenie sobie z Alzheimerem i demencją 1.3
VFJB7 Coping with headaches and migraines 1.4
VFJB9 Coping with chronic or long-term illness or conditions
Use for: works giving advice about living with or coping with or caring of people with chronic or long-term conditions
1.4
VFJD Radzenie sobie z niepełnosprawnością
Use for: practical advice for people with disabilities, a person who is living with a particular physical or sensory impairment. Use with: 5PM* Qualifiers as appropriate
1.4
VFJG Radzenie sobie ze starzeniem
Use for: practical advice for growing older, dealing with topics or issues linked to ageing. Use with: 5LK* codes as appropriate
1.4
VFJH Coping with body image issues
Class here: body positivity, body negativity, body shaming, muscle dysmorphia etc
1.4
VFJJ Radzenie sobie z zaburzeniami odżywiania
Stosuj dla anoreksji i bulimii
1.3
VFJK Radzenie sobie z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków
Stosuj dla tekstów o nadużywaniu substancji
1.3
VFJL Radzenie sobie z uzależnieniem
Stosuj dla tych uzależnień, które nie posiadają odrębnego kodu
1.3
VFJM Radzenie sobie z przemocą i molestowaniem
VFJN Coping with bullying, coercion and harassment
Use for: works that give advice on dealing with social media trolling, cyberbullying, intimidation, mobbing, workplace harassment, coercion, stalking and threatening or controlling behaviour
1.4
VFJP Radzenie sobie z lękiem i fobiami
Stosuj dla tekstów o atakach paniki, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD)
1.3
VFJQ Radzenie sobie z problemami ze zdrowiem psychicznym
Stosuj dla tekstów o zdrowiu psychicznym ogólnie oraz dla innych zagadnień nie ujętych w innych kodach tematycznych
1.3
VFJQ1 Radzenie sobie z depresją i innymi zaburzeniami nastroju 1.3
VFJQ2 Coping with self-harm 1.4
VFJR Radzenie sobie z problemami neurorozwojowymi 1.3
VFJR1 Radzenie sobie z autyzmem / Aspergerem
Stosuj dla zaburzeń ze spektrum autyzmu
1.3
VFJR2 Radzenie sobie z ADHD
Stosuj dla tekstów o nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
1.3
VFJR3 Radzenie sobie z dysleksją i trudnościami w nauce
Stosuj dla dyskalkulii, dysgrafii
1.3
VFJR4 Radzenie sobie z trudnościami komunikacyjnymi
Stosuj dla tekstów o jąkaniu, zaburzeniach mowy
1.3
VFJS Radzenie sobie ze stresem
Class here: coping with a crisis
1.4
VFJT Radzenie sobie z samotnością 1.3
VFJV Radzenie sobie z problemami ze snem
Stosuj dla tekstów o tym, jak dobrze spać
1.3
VFJX Radzenie sobie ze śmiercią i sieroctwem
Stosuj dla tekstów o pogrzebach, wspomnieniach, żalu i stracie
Zobacz też: JHBZ Socjologia śmierci
1.3
VFJX1 Radzenie sobie z lękiem, fobiami i innymi problemami psychicznymi 1.2
VFL Rzucanie palenia
VFM Fitness i diety
VFMD Diety
Use for: general works about good nutrition, food and health guides, as well as works on specific diets for health or weight loss. Use with: WB* codes for diets linked to particular foods, e.g. WBJK for a plant based (vegan) diet
Zobacz też: WBH Zdrowa kuchnia i żywność nisko przetworzona
1.4
VFMG Poradniki ćwiczeń fizycznych
Stosuj dla Pilatesu, aerobiku, stretchingu, zumby, spinningu, circuitu, crossa
1.4
VFMG1 Joga (ćwiczenia)
Zobacz także QDHC2 Joga (jako filozofia)
Zobacz też: QDHC2 Joga (jako filozofia)
1.3
VFMG2 Trening siłowy
Class here: strength training
Zobacz też: SHP Podnoszenie ciężarów
1.3
VFMS Masaże
Zobacz też: VXHJ Refleksoterapia
VFV Rodzina i związki – poradniki
Use for: works giving advice about topics and issues for different types of relationships within families or social groups, not covered by more specific codes
Zobacz też: JBFW Seks, seksualność – aspekt społeczny, JHBK Socjologia rodziny i relacji międzyludzkich, WQY Historia rodzinna, genealogia
1.4
VFVC Seks i seksualność – poradniki
Stosuj dla publikacji typu ‚sztuka kochania’
Zobacz też: JBFW Seks, seksualność – aspekt społeczny, JMU Psychologia zachowań seksualnych
VFVG Randki, związki, mieszkanie razem, małżeństwo – poradniki
Use for: works on advice or practical guides to different types or aspects of intimate relationships, such as, love, romance, fidelity, monogamous relationships, living apart together, adultery, infidelity, moving in together, jealousy, routine, polyamory, non-monogamy, casual dating
Zobacz też: WJW Poradniki ślubne
1.4
VFVJ Problem bezdzietności – poradniki
Stosuj dla niepłodności
1.3
VFVK Adopcja i rodzicielstwo zastępcze – poradniki
VFVM Życie w pojedynkę – problemy i porady jak żyć bez partnera/partnerki
Stosuj dla porad, jak żyć bez partner/partnerki
1.2 1.4
VFVN Relationships: friends / peer groups
Class here: advice on making friends, friendships, relationships within peer groups, social networks, social groups, etc
1.4
VFVS Separacja i rozwód – poradniki
VFVX Relacje międzypokoleniowe – poradniki
Stosuj dla relacji matka-córka, dziadkowie-wnuczęta itd.
1.4
VFX Rodzicielstwo – poradniki
Class here: advice for mothers or fathers, grandparenting advice, advice on discipline, etc
1.4
VFXB Ciąża, poród i opieka nad małym dzieckiem – poradniki
VFXB1 Imiona dla dzieci – przewodniki dla rodziców
VFXC Opieka nad dzieckiem i wychowanie – poradniki
Stosuj z kodami 5L * (Kwalifikatory grup docelowych i okolicznościowe związane z etapami życia) jeśli to zasadne
1.3
VFXC1 Problemy wieku dojrzewania – poradniki dla rodziców
VS Samodzielne rozwiązywanie problemów, rozwój osobisty i praktyczne porady
Stosuj kod VS* dla publikacji popularnych przeznaczonych dla nieprofesjonalistów; dla prac akademickich i specjalistycznych stosuj kody C, J, K, L, Q, R
1.3
VSA Practical advice: Life hacks / handy tips
Use for: collections of useful and practical tips, often across different subjects, about making life a bit easier. Use with: other subject codes as appropriate
1.4
VSB Finanse osobiste
Stosuj dla zarządzania pieniędzmi, dochodami, budżetem domowym
1.3
VSC Poradnictwo zawodowe, sukces i kariera
Class here: presentation skills. Use for: practical advice for improving work-related skills and competencies, being successful professionally, advancing your career, navigating the workplace. Use with: 4CP* codes for preparation for professional tests, or exams, and with other subject codes for sector-specific advice
1.4
VSCB Poszukiwanie pracy / zmiana zawodu
Stosuj dla tematów związanych z CV, życiorysami, listami motywacyjnymi, technikami prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, prawami pracowniczymi, utratą pracy
1.3 1.4
VSD Prawo dla laików (w tym dot. obywatelstwa)
VSF Prowadzenie samochodu
Stosuj też dla zbiorów testów na prawo jazdy, pomocy naukowych do egzaminów na prawo jazdy, doszkalania się. Jeśli to zasadne używaj kodami WGC *, aby wskazać o jaki typ pojazdu chodzi
1.3
VSG Doradztwo konsumenckie
Zobacz też: WJS Poradniki zakupowe
VSH Handel nieruchomościami – kupno, sprzedaż, prawo
Zobacz też: WK* Utrzymanie domu i podkategoriami
VSK Doradztwo edukacyjne
Zobacz też: JN* Pedagogika i podkategoriami
VSKB Życie studenckie
Stosuj dla praktycznych poradników, jak iść na studia, o życiu na kampusie, jak przetrwać jako student
1.3
VSL Kształcenie dorosłych – przewodniki i poradniki: czytanie
Zobacz też: CFC Alfabetyzm / Czytelnictwo / Piśmiennictwo
VSN Kształcenie dorosłych – przewodniki i poradniki: liczenie
VSP Psychologia popularna
Zobacz też: QDX Filozofia w ujęciu popularnym
VSPD Uważna obecność (mindfulness)
Stosuj dla terapii opartej na medytacji i działaniach pokrewnych
1.2
VSPM Asertywność, motywacja i poczucie własnej wartości i pozytywne nastawienie psychiczne 1.3
VSPP Personality traits
Class here: personality tests, extroverts, introverts, empaths, highly sensitive persons, highly gifted persons etc. Use for: works aimed at a general audience that explore different personality traits and types
Zobacz też: JMS Psychologia ‚ja’, świadomości, tożsamości i osobowości
1.4
VSPT Ćwiczenie pamięci i technik myślenia
Stosuj też dla testów inteligencji do samodzielnego wykonania
1.4
VSPX Programowanie neurolingwistyczne (NLP)
VSR Emerytura
Zobacz też: KFFP Emerytury
VSS Kompetencje miękkie i komunikacja międzyludzka
Stosuj dla porad, jak zachowywać się w sytuacjach międzyludzkich
1.2 1.4
VSW Praca i życie za granicą – porady praktyczne
VSY Survivalism / Preparing for emergencies
Class here: disaster manuals, preppers’ guides. Use for: practical guides for preparing for possible disruptions, disasters (natural and man-made), emergencies or crises
1.4
VSZ Samowystarczalność i ekologiczny styl życia
Class here: Ethical, low carbon, plastic-free, low-impact lifestyles, simple living. Use for: practical advice, tips or suggestions for living a sustainable lifestyle
Zobacz też: RNU Stabilność ekosystemów
1.4
VX Umysł, ciało, duch
Stosuj kody VX* dla publikacji na temat umysłu, ciała i ducha, przeznaczonych dla nieprofesjonalistów; dla publikacji specjalistycznych i akademickich stosuj kody J, M, Q itd.
VXA Umysł, ciało, duch – teoria i praktyka
VXF Przepowiadanie przyszłości i wróżby
VXFA Astrologia
VXFA1 Znaki Zodiaku i horoskopy
VXFC Wróżenie z kart
VXFC1 Tarot
VXFD I-Ching (Yijing)
VXFG Grafologia
VXFJ Wróżenie z cech ciała 1.2
VXFJ1 Wróżenie z ręki, chiromancja
Stosuj też dla chirologii
1.2
VXFJ2 Frenologia i fizjonomika 1.2
VXFN Numerologia
VXFT Jasnowidzenie i prekognicja
VXH Terapie alternatywne, uzdrawianie
Class here: Naturopathy, naturopathic medicine. Use for: therapies and associated practitioners, including healers, naturopaths. Use all VXH* codes with: MX if content aimed at qualified medical professionals
Zobacz też: MX* Medycyna alternatywna i podkategoriami
1.4
VXHA Akupunktura 1.1
VXHC Aromaterapia, olejki zapachowe
VXHF Terapia naturą
Stosuj dla ekoterapii, hortiterapii. Stosuj do opracowań popularnych dla bardziej akademickich zobacz JM * Kody psychologii
1.3
VXHH Homeopatia
VXHJ Refleksoterapia
Zobacz też: VFMS Masaże
VXHK Reiki
VXHT Medycyna tradycyjna i leki ziołowe
Stosuj dla publikacji popularnych na temat medycyny chińskiej, terapii ajurwedyjskich. Używaj z odpowiednim kwalifikatorem miejsca
1.4
VXK Energia ziemi
Stosuj dla różdżkarstwa i linii geomantycznych
1.1 1.4
VXM Umysł, ciało, duch – medytacja i wizualizacja
VXN Senniki i interpretacja snów
Zobacz też: JMT Psychologia stanów świadomości
VXP Umiejętności i zjawiska parapsychologiczne
Stosuj dla publikacji popularnych dotyczących postrzegania pozazmysłowego, telepatii, telekinezy itd.
Zobacz też: JMX Parapsychologia
VXPC Krystaloterapia i chromoterapia (terapia kolorem)
VXPH Czakry, aura i energia duchowa
VXPJ Projekcje astralne i eksterioryzacja
VXPR Życie po śmierci, reinkarnacja i poprzednie wcielenia
VXPS Duchy opiekuńcze, anioły i kanalizm
VXQ Zjawiska niewytłumaczalne i paranormalne
VXQB UFO i istoty pozaziemskie
VXQG Duchy i poltergeisty
VXQM Potwory i istoty z legend i mitów
Stosuj dla goblinów, golemów, gryfów, syren, elfów, wróżek, jednorożców, yeti itp. Używaj gdy mowa o badaniach non-fiction tych stworzeń. Używaj z kodami F *, JBGB lub QR * jeśli to zasadne
Zobacz też: JBGB Folklor, mity i legendy
1.4
VXQM1 Stworzenia mityczne: smoki
Używaj z kodami F *, JBGB lub QR * jeśli to zasadne
1.3
VXQM2 Stworzenia mityczne: wampiry, wilkołaki i inne zmiennokształtne
Używaj z kodami F *, JBGB lub QR * jeśli to zasadne
1.3
VXQM3 Stworzenia mityczne: zombie i żywe trupy
Używaj z kodami F *, JBGB lub QR * jeśli to zasadne
1.3
VXQM4 Mythical creatures: Fairies, elves and similar folk
Use with: F*, JBGB or QR* codes as appropriate
1.4
VXV Feng shui i inne filozofie projektowania i dekorowania przestrzeni
Stosuj dla wastu śastry
1.2
VXW Mistycyzm, magia, okultyzm
Stosuj kody VXV* dla publikacji popularnych na temat okultyzmu itd.; dla poważnych prac akademickich używaj kodów QRY*
Zobacz też: QRYX* Okultyzm i podkategoriami
VXWK Kabała – publikacje popularne
Zobacz też: QRVK2 Mistyka
VXWM Magia, zaklęcia i alchemia
VXWS Szamanizm, pogaństwo, druidyzm
Zobacz też: QRS Starożytne religie i mitologie
VXWT Czary i wicca (neopogaństwo)
Class here: Wiccans, Modern or Pagan witchcraft
Zobacz też: QRYX5 Czary
1.4
W Lifestyle, hobby i rozrywka
Stosuj kody W dla publikacji popularnych dla nieprofesjonalistów; używaj kodów A, K, P, R, T dla publikacji akademickich i specjalistycznych
1.4
WB Gotowanie, kulinaria itd.
Class here: gastronomy, general works on food, cookery or drinks. Use all WB* codes with: NHTB for the history of food or any historical aspects of drinks, food or cookery or with JBCC4 for examinations of foodstuffs in culture and society
Zobacz też: JBCC4 Kulturoznawstwo – socjologia żywienia
1.4
WBA Przepisy kulinarne i gotowanie
WBAC Tradycyjne jedzenie o znaczeniu sentymentalnym (comfort food) 1.3
WBB Książki kucharskie znanych szefów kuchni / celebrytów
Stosuj dla publikacji powiązanych z programami telewizyjnymi, przepisów z konkretnych restauracji itd.
WBC Gotowanie dla singli
WBD Oszczędne gotowanie
WBF Szybkie i łatwe gotowanie 1.3
WBH Zdrowa kuchnia i żywność nisko przetworzona
WBHS Gotowanie – specjalne diety i wymagania żywieniowe
Stosuj z kodami VF* lub M* jeśli to zasadne
1.3
WBJ Kuchnia wegeteriańska
Use for: books of recipes, books about nutritional, health and ethical aspects of meat free diets
1.4
WBJK Kuchnia wegańska
Use for: books of recipes, books about nutritional, health and ethical aspects of plant based diets
1.4
WBK Żywność organiczna / organiczne gotowanie 1.3
WBN Kuchnie narodowe, regionalne i etniczne
Stosuj z kwalifikatorem miejsca 1 *, a także, odpowiednio, wartościami z 5PB* kwalifikatorami grup docelowych
1.4
WBNB Street food – uliczne jedzenie 1.3
WBQ Gotowanie z dziećmi i dla dzieci 1.3
WBR Gotowanie na przyjęcia i specjalne okazje
Stosuj z wartościami kwalifikatorów 5H* jeśli to stosowne
1.3
WBS Wykorzystanie sprzętu do gotowania
Stosuj dla publikacji na temat gotowania w mikrofalówkach, na grillu, w woku, wolnowarze itd.
1.3
WBT gotowanie/potrawy według składników 1.3
WBTB Gotowanie/potrawy według składników: mięso i dziczyzna 1.3
WBTC Gotowanie/potrawy według składników: kurczak i inny drób 1.3
WBTF Gotowanie/potrawy według składników: ryby i owoce morza 1.3
WBTH Gotowanie/potrawy według składników: zioła, przyprawy, oleje i octy 1.3
WBTJ Gotowanie/potrawy według składników: ryż, zboża, rośliny strączkowe, orzechy i nasiona
Class here: beans, peanuts, soy, oats, lentils
1.3
WBTM Gotowanie/potrawy według składników: owoce i warzywa 1.3
WBTP Gotowanie/potrawy według składników: makarony i kluski 1.3
WBTR Gotowanie/potrawy według składników: jajka, ser i produkty mleczne (nabiał) 1.3
WBTX Gotowanie/potrawy według składników: czekolada 1.3
WBV Różne rodzaje dań
WBVD Zupy i zakąski
Stosuj dla dipów, przekąsek i przegryzek
1.3
WBVG Sałatki i warzywa
WBVH Sosy
Stosuj dla salsy, marynat, przypraw, dressingów
1.3
WBVM Dania główne
WBVQ Desery
WBVS Wypiek chleba, ciast i ciastek
Class here: pies, tarts, pastries, Use for: general works on baking or titles that cover different types of baked goods
1.4
WBVS1 Dekoracja ciast (zdobienie lukrem itd.)
Use for: making and baking of all types of cakes, as well as decorations
1.1 1.4
WBVS2 Breads and bread making 1.4
WBW Konserwacja i zamrażanie żywności
Stosuj dla: marynat, dżemów, pikli, weków
1.3
WBX Napoje
WBXD Napoje alkoholowe
WBXD1 Wina
Stosuj dla domowego wyrobu wina, degustacji wina
1.4
WBXD2 Piwa i cydry
Stosuj dla domowego wyrobu piwa i cydru
1.4
WBXD3 Napoje wysokoprocentowe , likiery i koktajle 1.4
WBXN Napoje bezalkoholowe
WBXN1 Kawa i herbata
Class here: Tea Culture, Coffee Culture. Use for: works about the types of and preparation of these beverages, the ceremonies or rituals associated with them. Use with: other categories for works about trade of, history of, traditions associated with, works about health benefits etc
1.3 1.4
WBXN12 Tea Ceremony
Class here: Way of the tea, chadō or sadō (Japanese Tea Ceremony)
1.4
WBXN3 Soki i koktajle owocowe 1.3
WBZ Wyroby tytoniowe i palenie
Zobacz też: VFL Rzucanie palenia
WC Antyki i kolekcjonerstwo
Use all WC* codes for: titles about the objects themselves, as well as collecting them
1.4
WCB Katalogi i przewodniki kolekcjonerów
Stosuj dla cenników, katalogów aukcyjnych, wyceny itd.; używam z kodami WC* dla wskazania rodzaju przedmiotów
Zobacz też: UDBA Zakupy i aukcje internetowe
1.4
WCC Konserwacja i restauracja antyków
WCF Zbieranie monet, banknotów, medali i pieczęci i podobnych eksponatów
stosuj też dla numizmatyki, egzonumii, notafilii
1.3
WCG Zbieranie znaczków (filatelistyka)
WCJ Antyki – zegary, zegarki, pozytywki itd. 1.4
WCJB Watches
Class here: wristwatches. Use for: collecting watches, watches as fashion objects, as luxury objects, yearbooks of watches, etc
1.4
WCK Militaria, broń i zbroje
WCL Antyki – meble
Stosuj z kodem WCC dla renowacji mebli
1.4
WCN Antyki i przedmioty kolekcjonerskie – ceramika, szkło i podobne przedmioty 1.4
WCNC Antyki i przedmioty kolekcjonerskie – ceramika, porcelana i garncarstwo
Stosuj dla kolekcjonowania chińskiej porcelany
1.3 1.4
WCNG Antyki i przedmioty kolekcjonerskie – szkło
Stosuj do kolekcji butelek
1.3 1.4
WCP Antyki i przedmioty kolekcjonerskie – biżuteria 1.4
WCR Antyki i przedmioty kolekcjonerskie – złoto, srebro i inne metale (oprócz biżuterii) 1.4
WCRB Antyki i przedmioty kolekcjonerskie: guziki, odznaki, szpilki i podobne drobne przedmioty 1.3 1.4
WCS Antyki i przedmioty kolekcjonerskie – książki, rękopisy, akcydensy, druki ulotne itd.
Stosuj dla kart papierosowych, programów, widokówek, komiksów, rękopisów, fotografii, kart telefonicznych itd.
1.4
WCT Antyki i przedmioty kolekcjonerskie – pamiątki sportowe 1.4
WCU Antyki i przedmioty kolekcjonerskie – obrazy, grafiki i mapy 1.4
WCV Antyki i przedmioty kolekcjonerskie – dywany i tekstylia 1.4
WCVB Antiques, vintage and collectables: clothing and accessories 1.4
WCW Antyki i przedmioty kolekcjonerskie – zabawki, lalki, gry, modele
Stosuj dla misiów pluszowych
1.4
WCX Antyki i przedmioty kolekcjonerskie – instrumenty, przyrządy i narzędzia 1.4
WCXM Antyki i przedmioty kolekcjonerskie – instrumenty muzyczne 1.2 1.4
WCXS Antyki i przedmioty kolekcjonerskie – przyrządy naukowe 1.2 1.4
WD Hobby, gry i zabawy
WDH Hobby
Zobacz też: WF* Rękodzieło, plastyka i rzemiosło i podkategoriami
WDHB Modelarstwo
Class here: miniature figurines, military models, toy soldiers, gaming figurines, scale modelling
1.2 1.4
WDHM Modele kolejowe i kolejki
WDHR Modele zdalnie sterowane
Class here: model aircraft, model cars, model boats, drones etc
1.4
WDHW Gry fabularne, strategiczne i fantasy
Class here: wargaming, miniature games, Dungeons and Dragons style role playing games
Zobacz też: FYW Fiction: special features: game-related
1.4
WDJ Obrazki 3D i złudzenia optyczne
WDK Gry i zabawy logiczne
Class here: brainteasers, lateral thinking puzzles, logic tests, memory games, guessing games, jigsaw puzzles. Use for: works that set any form of conundrum or puzzle to solve, or questions to answer
1.4
WDKC Krzyżówki i gry słowne
Stosuj dla słowników do gry w scrabble, spisów słów
1.4
WDKN Sudoku i gry liczbowe
Class here: number games
1.4
WDKX Gry edukacyjne, quizy
Class here: General knowledge quizzes, ‘pub quiz’ questions. Use with: other subject codes for quizzes about a specific subject as appropriate
Zobacz też: GBD Miscellanea i kompendia
1.4
WDM Gry towarzyskie
Use for: works on any sort of game generally played inside, including party games, educational games, traditional games, games of chance, games of skill, action and reflex games, dice games
Zobacz też: UDX Gry komputerowe i online – poradniki strategii
1.4
WDMC Gry karciane
Class here: Solitaire, Patience, trading card games. Use for: any type of game using any sort of playing card
1.4
WDMC1 Brydż
WDMC2 Poker
WDMG Gry planszowe
Class here: mahjong. Use for: any type of board game, either abstract or themed, traditional games, German-style board games, Amerigames etc
1.4
WDMG1 Szachy
Use for: works on chess and all its variants
1.4
WDMG2 Board games: Shogi 1.4
WDMG3 Board games: Go 1.4
WDP Teorie i metody hazardu
Zobacz też: UDBG Hazard w Internecie
WF Rękodzieło, plastyka i rzemiosło
Stosuj kody WF* dla poradników typu ‚zrób to sam’ i dla hobbistów; dla publikacji z dziedziny historii i krytyki sztuki stosuj kody A*
Zobacz też: AFT Rzemiosło artystyczne
1.4
WFA Malowanie i podręczniki plastyki
Zobacz też: AGZ Techniki i teorie w sztuce
1.4
WFB Robótki ręczne
Stosuj też dla szycia
Zobacz też: AFW Tkaniny artystyczne, AKT Moda i tekstylia
1.4
WFBC Wyszywanie
Stosuj dla haftu krzyżykowego, wyrobu tapiserii itd.
WFBL Wyrób koronek
WFBQ Patchwork, aplikacje itd.
WFBS Robienie na drutach i szydełku
WFBS1 Robienie na drutach 1.2
WFBS2 Szydełkowanie 1.2
WFBV Farbowanie tkanin
Stosuj też dla batiku i tie-dye
WFBW Szycie 1.2
WFC Powroźnictwo i makrama
WFD Leather crafts and Leatherworking 1.4
WFF Wyrób dywanów
Zobacz też: AFW Tkaniny artystyczne, AKT Moda i tekstylia
WFG Przędzenie i tkanie
Zobacz też: AFW Tkaniny artystyczne, AKT Moda i tekstylia
WFH Wyrób i ozdabianie zabawek
Stosuj dla zabawek tekstylnych, lalek, domków dla lalek itd.
WFJ Wyrób biżuterii
Zobacz też: AFKG Złotnictwo, biżuteria – sztuka i wzornictwo
WFK Techniki zdobnicze
Stosuj też dla dekupażu
WFN Garncarstwo, ceramika i wyroby szklane
Zobacz też: AFP Ceramika i szklarstwo artystyczne
WFP Metaloplastyka
WFQ Stolarka dekoracyjna
Stosuj dla wyrobu ozdobnych pudełek, ram do obrazów
WFS Rzeźbiarstwo, snycerstwo odlewnictwo
Stosuj dla rzeźbienia w drewnie, odlewów w żywicy, gipsowych, wyrobu świec, rzeźbienia z modeliny itd.
Zobacz też: AFKC Snycerstwo i relief
WFT Papiernictwo
Stosuj dla wyrobu widokówek, albumów (tzw. scrapbooking), oprawiania książek, samolotów papierowych, modeli z papieru
Zobacz też: AKH Projektowanie książek
1.3
WFTM Origami i składanie papieru
WFU Kaligrafia i pismo odręczne
Zobacz też: AKD Typografia i liternictwo
WFV Rzemiosła tradycyjne
Zobacz też: AFT Rzemiosło artystyczne
WFW Florystyka i kwiaciarstwo
Class here: floral design, language of flowers
1.4
WFX Książki aktywizujące i kolorowanki dla dorosłych
WG Publikacje popularne na temat transportu
Zobacz też: KNG Przemysł transportowy, TR* Inżynieria transportu i podkategoriami
WGC Publikacje popularne na temat pojazdów motorowych
Zobacz też: TRCT Transport i spedycja drogowa
WGCB Publikacje popularne na temat samochodów
WGCF Publikacje popularne na temat autobusów, tramwajów i pojazdów transportowych
WGCK Publikacje popularne na temat motocykli
WGCQ Pojazdy drogowe i pojazdy silnikowe: samochody kempingowe, pojazdy rekreacyjne 1.3
WGCT Publikacje popularne na temat traktorów i pojazdów rolniczych
Zobacz też: TVD Inżynieria agronomiczna i maszyny rolnicze
WGCV Podręczniki konserwacji pojazdów motorowych
Zobacz też: TRCS Umiejętności fachowe w transporcie samochodowym
WGD Publikacje popularne na temat rowerów i transportu niezmotoryzowanego, konserwacja
Zobacz też: SMQ Wyścigi kolarskie, SZD Jazda na rowerze, turystyka rowerowa
WGF Publikacje popularne na temat transportu szynowego i kolei
Stosuj dla historii przedsiębiorstw, map i atlasów, ogólnych prac dotyczących kolei
Zobacz też: TRF* Inżynieria transportu szynowego i podkategoriami
1.3
WGFD Lokomotywy i tabor kolejowy
Stosuj dla lokomotyw parowych, spalinowych lub elektrycznych, wagonów, powozów itp.
1.3
WGFL Miejski transport szynowy
Stosuj dla podziemnego i lekkiego transportu szynowego (metro itd.), tramwajów, kolei jednoszynowej i innych środków miejskiego transportu szynowego
1.2
WGG Publikacje popularne na temat statków i łodzi
Class here: inland waterways and ocean-going craft
Zobacz też: NHTM Historia morska, SPN* Żeglarstwo, wioślarstwo i sporty motorowodne: sport i rekreacja i podkategoriami
1.3
WGGB Łodzie
Stosuj dla łodzi wiosłowych, barek, luksusowych jachtów, łodzi mieszkalnych. Głównie dla łodzi zaprojektowanych do żeglugi śródlądowej lub wód przybrzeżnych
1.3
WGGD Statki: statki rejsowe i inne statki oceaniczne
Stosuj dla tekstów o statkach wycieczkowych, fregatach, żaglowcach. Stosuj dla tekstów o historii statków, firm związanych z branżą itp.
1.3
WGGP Statki i łodzie: certyfikaty i licencje
Stosuj dla certyfikatów do prowadzenia małych łodzi motorowych, uprawnień amatorskich do żeglugi itp.
Zobacz też: TRLN Nawigacja i żegluga, TRLT Zawody w marynarce i żegludze
1.3
WGGV Budowa i konserwacja łodzi
Zobacz też: TRL* Inżynieria budowy statków i podkategoriami
WGM Samoloty i lotnictwo
Stosuj dla samolotów komercyjnych, linii lotniczych, lotnisk
Zobacz też: TRP* Technologia lotnicza i podkategoriami
1.3
WH Humor
Zobacz też: XY Pasek komiksowy
WHG Humor w programach telewizyjnych
WHJ Dowcipy i zagadki
WHL Humor slangowy i gwarowy
WHP Parodia i satyra
Zobacz też: FUP Satyra i parodia
WHX Zbiory i antologie humoru
WJ Poradniki praktyczne
WJF Poradniki modowe
WJH Poradniki kosmetyczne
Class here: spa treatments, makeup, skin care, hairstyling, beauty therapies, salon skills, personal grooming
Zobacz też: TTVH Fryzjerstwo i kosmetyka, VFM Fitness i diety, YPWC5 Edukacja – fryzjerstwo, kosmetyka
1.4
WJJ Perfume and incense
Class here: fragrances
1.4
WJK Poradniki wystroju wnętrz i dekoracji
Zobacz też: AMR Projektowanie wnętrz
WJS Poradniki zakupowe
Zobacz też: UDBA Zakupy i aukcje internetowe, VSG Doradztwo konsumenckie
WJW Poradniki ślubne
WJX Poradniki towarzyskie (etykieta, przyjęcia, rozrywka)
WJXC Poradnik dobrych manier
Class here: customary codes of polite behaviour, protocols, etiquette and interaction with others, forms and ways of addressing others, advice to avoid rudeness or causing offence, cross-cultural advice
1.4
WJXF Nakrywanie do stołu i sztuka stołu 1.3
WJY Traditional rituals and ceremonies
Class here: Japanese arts of refinement, ceremonies of welcome, bread and salt greetings, Use for: popular works about commonplace, traditional rituals and ceremonies and associated etiquettes, customs or codified conduct, often associated with daily life. Use with: other subject codes to indicate the nature of the ceremony, for example, WBXN1 for a Japanese traditional tea ceremony (Chadō), or WFW for Ikebana (Kadō) or WJJ for the Way of Fragrance (Kōdō)
Zobacz też: JBCC6 Kulturoznawstwo – zwyczaje i tradycje
1.4
WK Utrzymanie domu
Zobacz też: TTVT Opiekunowie, dozorcy, gospodynie, sprzątacze, VSH Handel nieruchomościami – kupno, sprzedaż, prawo
WKD Zrób to sam
WKDM Zrób to sam – utrzymanie domu
WKDW Zrób to sam – ciesielstwo i stolarstwo
WKH Porady na temat utrzymania domu
Class here: home economics, household cleaning tips, decluttering, organising the home
1.4
WKR Odnawianie i przebudowa domu
Zobacz też: WJK Poradniki wystroju wnętrz i dekoracji
WKU Projektowanie i utrzymanie obszarów rekreacyjnych
WM Ogrodnictwo
Zobacz też: TVS Ogrodnictwo (działalność zarobkowa)
WMB Rodzaje i historia ogrodów
WMD Projektowanie i planowanie ogrodów
WMF Szklarnie, oranżerie, patia
WMP Poradniki hodowli roślin ogrodowych
Stosuj dla ziół, sukulentów i kaktusów – dla tytułów dotyczących uprawy lub przewodników do każdego rodzaju roślin. Użyj z WMQG dla roślin domowych
1.3
WMPC Ogrodnictwo: kwiaty i rośliny ozdobne 1.3
WMPF Ogrodnictwo: owoce i warzywa 1.3
WMPS Ogrodnictwo: drzewa i krzewy 1.3
WMPY Ogrodnictwo: szkodniki i choroby 1.3
WMQ Szczególne metody ogrodnicze
WMQB Bonsai 1.3
WMQF Ogrodnictwo organiczne
WMQL Projektowanie krajobrazu w ogrodnictwie
WMQN Ogrodnictwo naturalne i dzikie ogrody
WMQP Ogrodnictwo wykorzystujące rośliny endemiczne
WMQR Ogrodnictwo doniczkowe
Stosuj dla tytułów o roślinach w doniczkach, pojemnikach, koszach itp. Rosnących wewnątrz lub na zewnątrz
1.3
WMQR1 Ogrodnictwo wewnętrzne 1.3
WMQW Ogrody wodne, baseny
WMT Ogródki działkowe /ogrody społeczne
Zobacz też: TVM Małe gospodarstwa rolne, TVU Rolnictwo miejskie
1.3
WN Publikacje popularne – przyroda
Stosuj kody WN* dla publikacji popularnych; dla opracowań akademickich i specjalistycznych stosuj kody P, R, T itd.
WNA Publikacje popularne na temat dinozaurów i świata prehistorycznego
Zobacz też: RBX Paleontologia
WNC Publikacje popularne na temat dzikiej przyrody
Zobacz też: PSV* Zoologia i podkategoriami
WNCB Publikacje popularne na temat ptaków i obserwacji ptaków
Zobacz też: PSVJ Biologia ptaków (ornitologia)
WNCF Publikacje popularne na temat ssaków
Zobacz też: PSVM Biologia ssaków (teriologia)
WNCK Publikacje popularne na temat płazów i gadów
Zobacz też: PSVF Biologia płazów i gadów (herpetologia)
WNCN Publikacje popularne na temat motyli i innych owadów oraz pająków
Zobacz też: PSVA Zoologia: bezkręgowce
WNCS Publikacje popularne na temat organizmów wodnych
Zobacz też: PSP Hydrobiologia, PSVC Biologia ryb (ichtiologia), PSVM2 Biologia ssaków morskich i słodkowodnych
WNCS1 Publikacje popularne na temat fauny i flory morza
Zobacz też: PSPM Biologia morska
WNCS2 Publikacje popularne na temat fauny i flory wód słodkich
Zobacz też: PSPF Biologia wód słodkich
WND Publikacje popularne na temat życia na wsi
WNF Publikacje popularne na temat zwierząt hodowlanych
Użyj dla tytułów o psach pracujących
Zobacz też: TVH Hodowla zwierząt
1.3
WNG Publikacje popularne na temat zwierząt domowych
WNGC Koty jako zwierzęta domowe
WNGD Psy jako zwierzęta domowe
WNGD1 Tresura psów
WNGF Hodowla rybek akwariowych
WNGH Publikacje popularne na temat koni i kuców
WNGK Ptaki jako zwierzęta domowe (w tym klatkowe)
WNGR Króliki i inne gryzonie jako zwierzęta domowe
Stosuj dla myszy, chomików, świnek morskich, myszoskoczków, szczurów itd. jako zwierząt domowych
1.3
WNGS Gady i płazy jako zwierzęta domowe
Stosuj dla węży, jaszczurek, traszek i żółwi
1.3
WNGX Owady i pajęczaki jako zwierzęta domowe
WNH Publikacje popularne na temat ogrodów zoologicznych i parków naturalnych
WNJ Publikacje popularne na temat parków narodowych i rezerwatów przyrody
Stosuj z kwalifikatorami miejsca 1 * oraz z kodami podróży WT * w przypadku przewodników po parkach narodowych (stanowych, regionalnych itp.)
1.3
WNP Publikacje popularne na temat roślin dzikorosnących
Zobacz też: PST* Botanika i podkategoriami, WMP Poradniki hodowli roślin ogrodowych
WNR Publikacje popularne na temat skał, minerałów i skamieniałości
Stosuj dla publikacji popularnych na tematy geologiczne, w tym na temat kamieni szlachetnych. Stosuj z kodami z odnośnych dyscyplin, aby wskazać dokładny temat
Zobacz też: PNV Chemia minerałów, kryształów i kamieni szlachetnych, RBX Paleontologia, RBG* Geologia, geomorfologia, litosfera i podkategoriami
1.2
WNW Publikacje popularne na temat historii naturalnej Ziemi
Stosuj dla publikacji popularnych na temat historii naturalnej Ziemi jako takiej, jak i poszczególnych cech i zjawisk. Używaj dla publikacji nt. wulkanów, trzęsień ziemi itd.
Zobacz też: RB* Nauki o ziemi i podkategoriami, PSAF Ekologia, biosfera
WNWM Publikacje popularne na temat pogody
Stosuj dla publikacji popularnych na temat pogody, w tym burz i ekstremalnych zjawisk pogodowych
Zobacz też: RBP Meteorologia i klimatologia
1.2
WNX Publikacje popularne na temat astronomii i kosmosu
Stosuj dla publikacji nt. konstelacji i gwiazd, nieprofesjonalnych pozycji dot. astronomii i przestrzeni kosmicznej, w tym podróży kosmicznych
Zobacz też: PG* Astronomia; czas i przestrzeń i podkategoriami, TTD Inżynieria przestrzeni kosmicznej
WQ Historia lokalna i rodzinna, wspomnienia
WQH Historia lokalna
Stosuj dla publikacji popularnych na temat konkretnego obszaru, głównie dla małych ojczyzn; używaj z kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
WQN Wspomnienia rodzinne
Stosuj dla publikacji popularnych zawierających niekrytyczny, nacechowany uczuciowo pogląd na przeszłość; w miarę potrzeb stosuj z innymi kodami dla oznaczenia tematu
WQP Dawne fotografie wybranych miejsc
Stosuj dla zbiorów wczesnych fotografii określonych miejsc; używaj z kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
Zobacz też: AJC Kolekcje fotograficzne
WQY Historia rodzinna, genealogia
Zobacz też: NHTG Genealogia, heraldyka, nazwiska i tytuły
WT Turystyka i wypoczynek
Z kodami WT* stosuj możliwie jak najdokładniejsze kwalifikatory miejsca
WTD Poradniki turystyczne
WTH Przewodniki turystyczne
Stosuj dla ogólnych przewodników turystycznych, list miejsc do odwiedzenia, które nie należą do bardziej szczegółowej kategorii. Używaj z kwalifikatorami miejsca 1 * oraz grup docelowych i okolicznościowych 5 * lub innym kodem tematycznym, aby wskazać wyspecjalizowany przewodnik
Zobacz też: WJS Poradniki zakupowe, WTM Miejsca i ludzie (również albumy)
1.3
WTHA Przewodniki turystyczne – aktywny wypoczynek
WTHB Przewodniki turystyczne – podróże w interesach
WTHC Przewodniki turystyczne – ekoturystyka
WTHD Przewodniki turystyczne – turystyka kulinarna
Stosuj dla przewodników turystycznych skupiających się na lokalnej kuchni, regionach winnych itd. Oprócz kodu miejsca stosuj właściwy kod WB*, żeby wskazać na rodzaj produktów, o których mowa
Zobacz też: WTHR Przewodniki turystyczne – restauracje, kawiarnie, gospody, bary
1.2
WTHE Przewodniki turystyczne – wakacje ze sportem i rekreacją
Stosuj dla przewodników do aktywnego wypoczynku, dodając kod SZ* dla wskazania konkretnego sportu
1.2
WTHF Przewodniki turystyczne – wakacje z dziećmi, wakacje rodzinne
WTHG Przewodniki turystyczne – tanie podróżowanie 1.3
WTHH Przewodniki turystyczne – hotele i zakwaterowanie
Stosuj dla poradników ,gdzie się zatrzymać’, konkretnych recenzji miejsc
1.3
WTHH1 Przewodniki turystyczne – kampingi i pola namiotowe
WTHK Przewodniki turystyczne – plaże i wybrzeża
Stosuj z kodami z kwalifikatora miejsca 1* jeśli to zasadne
1.3
WTHL Travel guides: Cities
Use for: guides to specific cities. Use with: PLACE 1* Qualifier codes as appropriate
1.4
WTHM Przewodniki turystyczne – muzea, obiekty historyczne, galerie itd.
Class here: guides to heritage sites, individual buildings, monuments, culturally significant sites, historic and archaeological sites, etc
1.4
WTHR Przewodniki turystyczne – restauracje, kawiarnie, gospody, bary
Stosuj do przewodników kulinarnych (wskazujących konkretne lokale)
Zobacz też: WTHD Przewodniki turystyczne – turystyka kulinarna
1.3
WTHT Przewodniki turystyczne – parki rozrywki, wesołe miasteczka
WTHV Travel guides: Rail travel
Class here: railway timetables for travellers, railway maps, travelling by train, railway journeys etc
1.4
WTHW Przewodniki turystyczne – trasy i drogi
Class here: guides to long distance routes, such as footpaths, trails, cycleways, waterways, highways, bridleways, etc. Use with: PLACE 1* Qualifier codes plus subject codes, such as SZ*, where appropriate
1.3
WTHX Przewodniki turystyczne – rejsy statkiem
Stosuj dla publikacji o rejsach morskich i rzecznych, używaj z kwalifikatorem miejsca jeśli to zasadne
1.3
WTK Rozmówki językowe
Use with: LANGUAGE Qualifier 2* as appropriate
Zobacz też: CJBT Samouczki językowe
WTL Literatura podróżnicza
WTLC Klasyczna literatura podróżnicza
Stosuj dla publikacji podróżniczych starszych niż wydane 50 lat temu lub powszechnie postrzeganych jako klasyka
1.4
WTLP Publikacje popularne na temat ekspedycji
Class here: popular accounts of expeditions and exploration
Zobacz też: RGR Odkrycia geograficzne i eksploracja
WTM Miejsca i ludzie (również albumy)
Używaj dla ilustrowanych i inspirujących książek podróżniczych, książek o miejscach do odwiedzenia itp., Które NIE są po prostu przewodnikami. Stosuj z kwalifikatorami miejsca 1 * oraz kwalifikatorem grup docelowych i zainteresowań 5 * lub innym, specjalistycznym kodem tematycznym
Zobacz też: AJC Kolekcje fotograficzne
1.3
WTR Mapy i atlasy turystyczne
Zobacz też: RGX* Atlasy i geograficzne publikacje informacyjne i podkategoriami
WTRD Mapy i atlasy drogowe
WTRM Mapy turystyczne
Stosuj dla map składanych innych niż plany miast i mapy drogowe, dla celów podróżniczych
WTRS Plany miast
Stosuj dla planów miast do użytku ogólnego
WZ Artykuły papiernicze i upominki
Use all WZ* codes for: products such as stationery and non-book articles for adults that would not be categorised using another subject category as a primary or main subject. Use with: other subject codes as appropriate but WZ* should be the main or principal code. Details of formats are conveyed in other product metadata
1.4
WZG Książki podarunkowe
Stosuj dla niewielkich, zwykle ozdobnie wydanych książek o humorystycznej lub aforystycznej zawartości przeznaczonych na prezent
Zobacz też: YZG Książki podarunkowe dla dzieci
1.4
WZS Artykuły papiernicze
Stosuj dla drukowanych artykułów papierniczych, takich jak kalendarze, terminarze, dzienniki, plakaty itd.; temat oznaczaj innym kodem tam, gdzie to możliwe
WZSJ Thematic journals and notebooks
Use for: journals that you fill in, which have some pre-printed text or images to inspire what to write or note down. Use with: another secondary code indicating a subject as appropriate
1.4
WZSN Niezadrukowane artykuły papiernicze
Stosuj dla czystych notesów, książeczek na autografy i innych niezadrukowanych materiałów
1.1
X Komiks i powieść graficzna
Dla powieści graficznej i komiksów oznacz najpierw typ z XA*, a następnie w miarę możliwości gatunek kodem XQ*
1.4
XA Komiks i powieść graficzna – style i odmiany
XAB Powieść graficzna (tradycja europejska)
W tradycji Europejskiej powieści graficzne publikowane są raczej pojedynczo niż w serii, i są przeznaczone głównie dla odbiorców dorosłych, cechują się charakterystyczną grafiką i wartościowym literacko tekstem, tematyka jest częściej poważna niż humorystyczna. Są to dzieła oryginalne, nie zaś adaptacje istniejących tekstów
XAD Komiks (tradycja europejska)
W tradycji Europejskiej komiksy zwykle publikowane są w seriach, występują w nich stali bohaterowie, w odróżnieniu od pojedynczych powieści graficznych
XADC Komiks europejski – ogólne, klasyka, bez ograniczeń wiekowych
Stosuj dla komiksów dla szerokiego grona odbiorców i klasycznych komiksów bez ograniczeń wiekowych
1.4
XAK Komiks i powieść graficzna (tradycja amerykańska i brytyjska)
Use for: graphic novels and comic books in the American / British tradition
XAKC Komiks amerykański – klasyka i Złoty Wiek Komiksu
Stosuj dla wczesnych i klasycznych komiksów Złotego Wieku bez ograniczeń wiekowych
1.4
XAM Manga i komis azjatycki
Stosuj dla wszystkich japońskich komiksów manga oraz z innych krajów azjatyckich, w tym koreańskich (manhwa) i chińskich (manhua)
1.4
XAMC Manga – kodomo
Manga dla dzieci obu płci w wieku ok. 6–10 lat
XAMF Manga – shojo
Manga dla młodszych nastolatek w wieku ok. 10–15
XAMG Manga – shonen
Manga głównie dla nastoletnich chłopców w wieku ok. 10–15 lat
XAML Manga – seinen
Manga dla chłopców w wieku od ok. 16 do 30 lat. Stosuj z kodem 5X jeśli to zasadne
1.3
XAMR Manga – josei
Manga dla starszych nastolatek i dla kobiet
XAMT Manga – yaoi
Manga opowiadająca o relacjach młodych homoseksualnych mężczyzn przeznaczona dla kobiet
Zobacz też: FYQ Fiction: special features: Yaoi / BL novels
1.4
XAMV Manga – Bara
Stosuj dla mangi Men’s Love (ML). Dla mangi koncentrującej się na miłości homoseksualnej, zwykle tworzonej przez gejów dla gejowskiej publiczności. Stosuj z kodem 5X jeśli to zasadne
1.3 1.4
XAMX Manga – dla dorosłych
Stosuj dla mangi przeznaczonej dla osób pełnoletnich, zawierającej ostre sceny erotyczne. Używaj z innymi kodami XAM * i Kwalifikatorem 5X jeśli to zasadne
Zobacz też: XAMX2 Manga – hentai manga
1.3
XAMX2 Manga – hentai manga
Stosuj dla mangi przeznaczonej dla dorosłych (powyżej 18 lat), o skrajnie erotycznej lub pornograficznej treści. Używaj z kodem 5X jeśli to zasadne
Zobacz też: XAML Manga – seinen
1.3
XAMY Manga – yuri
Manga opowiadająca o życiu uczuciowym młodych lesbijek, często (lecz nie zawsze) przeznaczona dla kobiet
1.2 1.4
XQ Komiks i powieść graficzna – gatunki 1.4
XQA Komiks i powieść graficzna – wspomnienia i literatura faktu
Stosuj dla komiksów autorskich mówiących o fragmencie życia, biografii polityce, podróżach
1.4
XQAY Graphic novel / Comic book / Manga: Educational
Use for: titles published as comics or manga where the content is primarily non-fiction and aimed at educating people about the subject. Use with: YN* codes if for young people or other relevant non-fiction codes for titles aimed at adults. Use with: relevant XA* code to indicate type
1.4
XQB Komiks i powieść graficzna – adaptacje literackie
Stosuj dla adaptacji istniejących dzieł literackich
XQC Komiks i powieść graficzna – adaptacje filmów i programów telewizyjnych
Stosuj do komiksów, które zostały opublikowane jako produkty uboczne lub towarzyszące do istniejących pozatekstowych towarów, na przykład do opowieści opartych na popularnej serii filmowej, grze online lub serialu telewizyjnym. NIE używać do tytułów, które zostały następnie przetworzone na filmy itp.
1.3
XQD Komiks i powieść graficzna – kryminały i thrillery
XQG Komiks i powieść graficzna – przygodowe i sensacyjne
XQGW Komiks i powieść graficzna – western
XQH Komiks i powieść graficzna – horror
XQK Komiks i powieść graficzna – superbohaterowie i superzłoczyńcy
XQL Komiks i powieść graficzna – fantastyka naukowa
XQM Komiks i powieść graficzna – fantasy, ezoteryczne
Stosuj dla komiksów opowiadających o wiedzy tajemnej i ezoterycznej oraz mitach
XQN Komiks i powieść graficzna- opowieści antropomorficzne / zwierzęce 1.3
XQR Komiks i powieść graficzna – romans
XQS Komiks i powieść graficzna – szkoła i życie szkolne
Use with: 5L* code as appropriate
1.3
XQT Komiks i powieść graficzna – humorystyczne
XQV Komiks i powieść graficzna – historyczne
XQX Komiks i powieść graficzna dla dorosłych
Stosuj dla komiksów przeznaczonych dla osób pełnoletnich zawierających ostre sceny erotyczne bądź przemoc. W miarę potrzeb stosuj z kodem 5X
1.3
XQXE Graphic novel / Comic book: adult – erotic
Use for: comic books designed for adults featuring scenes of an overtly erotic nature or dealing with graphic sexual themes only suitable for an aware mature audience. Use with: Qualifier 5X plus other X* codes as appropriate
1.3
XQXV Komiks i powieść graficzna –dorośli, komiksy pełne przemocy, brutalne, gore
Stosuj dla komiksów przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich Wykorzystaj do: komiksów przeznaczonych dla dorosłych, zawierających sceny o jawnie brutalnej lub krwawej naturze lub zajmujących się brutalnymi tematami. W miarę potrzeb stosuj z kodem 5X
1.3
XR Komiks i powieść graficzna – przewodniki i recenzje
Zobacz też: DSR Literaturoznawstwo – publikacje encyklopedyczne i informacyjne, FZ Proza w opracowaniach tematycznych
XRM Manga – przewodniki i recenzje
Zobacz też: DSR Literaturoznawstwo – publikacje encyklopedyczne i informacyjne, FZ Proza w opracowaniach tematycznych
XY Pasek komiksowy
Stosuj dla zbiorów najczęściej humorystycznych komiksów złożonych zwykle z 3–5 obrazków publikowanych w czasopismach
Y Publikacje dla dzieci i młodzieży, edukacja
Stosuj z kodami Y* a także odpowiednim oznaczeniem poziomu i wieku czytelnika 5A*
1.4
YB Publikacje dla najmłodszych, książeczki obrazkowe i aktywizujące
Z kodami YB* stosuj także odpowiednie oznaczenia poziomu i wieku czytelnika 5A*
1.4
YBC Książeczki obrazkowe dla dzieci
Stosuj z kodami Y* zwłaszcza sprawdź YF*, YX*, YN*
1.4
YBCB Książeczki dla niemowląt
Stosuj dla książek niewielkiego formatu, zwykle z kartonu z niewielką ilością tekstu lub bez tekstu i bez treści edukacyjnych
1.4
YBCH Książeczki obrazkowe – znane postacie
Stosuj dla książek opowiadających o bohaterach filmowych lub telewizyjnych lub innych serii i produktów
YBCS Fabularne książki obrazkowe
Stosuj dla książek obrazkowych zawierających tekst z wyraźną fabułą
1.4
YBCS1 Fabularne książki obrazkowe do czytania przed snem 1.1
YBCS2 Fabularne książki obrazkowe – wyobraźnia i zabawa
Stosuj dla książek rozwijających wyobraźnię i zachęcających do zabawy np. z zabawkami dla stworzenia świata fantazji
1.1
YBD Children‘s / Teenage: Chapter books (transitional storybooks)
Use for: children‘s storybooks that are primarily text, but still contain plentiful illustrations. Usually of a relatively short length and low complexity, divided into very short chapters, and intended for transitioning readers – those moving on from picture storybooks. Use with: relevant YF* codes to indicate the genre of story, as appropriate, or YN* or YX* categories as secondary codes for stories with specific themes. Prefer: X* codes for stories told in comic book or manga form
Zobacz też: YBCS Fabularne książki obrazkowe
1.4
YBG Książki interaktywne oraz książki aktywizujące
Stosuj kod YBH dla książek z naklejkami i gadżetami
1.4
YBGC Książki do kolorowania
Class here: books to colour in, magic painting books, books and painting sets, fingerprinting, rubber stamps, connect the dots, paint-by-numbers, stencil books, doodles, finger painting, learning to draw or paint, etc
Zobacz też: YNA Publikacje o sztuce i artystach dla dzieci i młodzieży
1.2 1.4
YBGH Książki z zadaniami – ukryte obiekty
Stosuj też dla książek zawierających ilustracje 2D pozwalające zobaczyć ukryte obrazy 3D
Zobacz też: YNVP Zagadki, krzyżówki dla dzieci i młodzieży
1.1 1.4
YBGS Children‘s interactive and activity: papercrafts
Class here: origami, books of paper dolls to dress, paper models to make or assemble, things to cut out or punch-out, dioramas, paper folding, or other activities for children using paper or card
1.4
YBL Pierwsze lata życia – początki nauczania
Stosuj kody YBL* tylko dla materiału przedszkolnego
1.1
YBLA Pierwsze lata życia – litery i słowa
Stosuj dla abecadeł itd.
1.4
YBLB Pierwsze lata życia – wierszyki, rymowanki i gry słowne
Stosuj dla rymowanek dziecięcych, prostych wierszyków dla najmłodszych, łamańców językowych itd.
Zobacz też: YDP Poezja dla dzieci i młodzieży
1.1
YBLC Pierwsze lata życia – cyfry i liczenie 1.1
YBLD Pierwsze lata życia – kolory 1.1
YBLF Pierwsze lata życia – przeciwieństwa 1.1
YBLH Pierwsze lata życia – kształty, wzory, rozmiary 1.1
YBLJ Pierwsze lata życia – mierzenie czasu i pory roku
Stosuj dla podawania godziny, określania dni tygodnia, pór roku itd.
1.1
YBLL Pierwsze lata życia – przyroda i zwierzęta
Class here: baby animals
1.1 1.4
YBLM Pierwsze lata życia – codzienne obowiązki
Stosuj do tekstów o codziennym życia dla bardzo małych dzieci: mycie, zasypianie, trening czystości itp.
1.1 1.4
YBLN Pierwsze lata życia – pierwsze doświadczenia 1.1
YBLN1 Pierwsze lata życia – ciało i zmysły
Class here: sounds and noises, touch and feel, tastes and smells, fingers and toes, smiles and laughter, faces, peek-a-boo, hide-and-seek, etc
1.4
YBLP Pierwsze lata życia – ludzie wokół nas 1.1
YBLQ Pierwsze lata życia – rodzina
Stosuj z kodami YXF* jeśli to zasadne
1.3
YBLT Pierwsze lata życia – pojazdy
Książki o statkach, samolotach, pociągach, ciężarówkach, samochodach, rowerach, autobusach i innych pojazdach dla małych dzieci
1.3
YD Poezja, antologie, roczniki dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kodami YD* również odpowiednie kwalifikatory przeznaczenia wiekowego 5A*
1.4
YDA Roczniki dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla wszystkich publikacji z drugim kodem wskazującym tematykę
1.4
YDC Antologie dla dzieci i młodzieży
Stosuj z drugim kodem dla określenia gatunku literackiego, np. z YF* dla antologii beletrystyki czy też z YDP dla antologii poezji. Stosuj bez dodatkowych kodów w przypadku antologii mieszanych gatunkowo
YDP Poezja dla dzieci i młodzieży
Zobacz też: YBLB Pierwsze lata życia – wierszyki, rymowanki i gry słowne, YFV Opowieści wierszem dla dzieci i młodzieży
YF Literatura dla dzieci i młodzieży
Z kodami YF* zawsze stosuj odpowiedni kwalifikator grupy wiekowej oraz, w miarę potrzeb, kod 5X dla materiału dla starszych czytelników; jeśli to szczególnie istotne, można dodać kwalifikatory chronologiczne i miejsca; używaj z (i przed!) odnośnymi kodami YN* dla tematyki niewystarczająco oznaczonego przez YF*; używaj YDC dla antologii beletrystyki; używaj z (i przed!) właściwym kodem YX* dla beletrystyki skupionej na konkretnych problemach społecznych lub osobistych; dla komiksów używaj kodów X*
Zobacz też: XADC Komiks europejski – ogólne, klasyka, bez ograniczeń wiekowych, XAKC Komiks amerykański – klasyka i Złoty Wiek Komiksu, XAMC Manga – kodomo, XAMF Manga – shojo, XAMG Manga – shonen
1.4
YFA Klasyczna beletrystyka dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla powieści dla dzieci i młodzieży opublikowanych minimum 50 lat temu lub powszechnie uważanych za klasykę
1.4
YFB Beletrystyka dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla wszystkich niegatunkowych książek fabularnych dla dzieci i młodzieży
YFC Literatura sensacyjna i przygodowa dla dzieci i młodzieży 1.1
YFCA Literatura sensacyjna i przygodowa dla dzieci i młodzieży – książki interaktywne
Stosuj dla książek (papierowych i cyfrowych), w których czytelnik ma możliwość wpływu na bieg narracji; stosuj z kodami YF* dla wskazania gatunku
YFCB Thrillery dla dzieci i młodzieży
YFCF Literatura detektywistyczna dla dzieci i młodzieży
YFCW Opowieści wojenne dla dzieci i młodzieży 1.1
YFD Horrory i opowieści o duchach dla dzieci i młodzieży,
Zobacz też: YNXW Publikacje o czarownicach, czarownikach i magikach dla dzieci i młodzieży
YFE Literatura spekulacyjna dla dzieci i młodzieży
Fikcja osadzona w społecznościach utopijnych lub dystopijnych; w miarę potrzeb stosuj wraz z oznaczeniem YFG lub innym YF
1.1
YFG Fantastyka naukowa dla dzieci i młodzieży
YFGS Fantastyka naukowa dla dzieci i młodzieży – steampunk 1.2
YFH Fantasy dla dzieci i młodzieży 1.3
YFHD Realizm magiczny dla dzieci i młodzieży 1.3
YFHR Romans fantasy dla młodzieży
Romans fantasy wampirów, romans paranormalny itp . Stosuj dla fantasy z wykorzystaniem konwencji romansu, używaj oznaczenia 5X, gdzie to zasadne
1.4
YFJ Tradycyjne opowieści i baśnie dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla bajek, baśni, legend ludowych, sfabularyzowanych mitów także dla uwspółcześnionych wersji
1.3
YFK Opowieści religijne dla dzieci i młodzieży
YFM Opowieści o romansach, miłości i związkach dla dzieci i młodzieży
Use for: stories that deal with all kinds of relationships with others. Use with: YX* to give details of kinds of relationships as appropriate, for example, YXHB for stories about friendships, or YXHL for romance or love stories or YXH for stories about relationships in peer groups
Zobacz też: YXHB Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – przyjaźń
1.4
YFN Opowieści obyczajowe i rodzinne dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kodami YXF* dla beletrystyki skupionej szczególnie na tematyce rodzinnej
1.1
YFP Opowieści o zwierzętach i przyrodzie dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kodami YNN* by doprecyzować
1.4
YFQ Opowieści humorystyczne dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kodami YF* jeśli to zasadne
YFR Opowieści o sporcie dla dzieci i młodzieży
YFS Opowieści o szkole dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kodami 5L* by doprecyzować poziom edukacji
1.4
YFT Opowieści historyczne dla dzieci i młodzieży
Dla historii osadzonych w przeszłości (zwykle przed życiem pisarza), gdzie okres historyczny jest znaczącą lub istotną częścią historii a opowieść przedstawia ducha, i warunki społeczne Używaj z innymi kodami F * stosownie do potrzeb i z kwalifikatorami miejsca 1* i kwalifikatorami chronologicznym 3 *
1.3
YFU Opowiadania dla dzieci i młodzieży
Stosuj po kodzie YF* dla wskazania gatunku
YFV Opowieści wierszem dla dzieci i młodzieży
Stosuj po kodzie YF* dla wskazania gatunku
Zobacz też: YDP Poezja dla dzieci i młodzieży
1.1
YFX Biografie fabularyzowane dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla biografii realnych postaci, ale z dużą dozą beletrystyki
1.1
YFY Fabularyzowana literatura faktu dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla literatury faktu (np. odkrycia, survival, konflikty) silnie sfabularyzowanej
YFZ Literatura dla dzieci i młodzieży – wydania specjalne 1.3
YFZR Proza gatunkowa dla dzieci i młodzieży
Używaj dla ranobe (powieści w japońskim stylu) light fiction oraz dla romansu, fantastyki naukowej lub innych rodzajów gatunku, zazwyczaj publikowanych w odcinkach co miesiąc, Użyj z: innym kodem F * wskazującym rodzaj lub typ. Kody FYR nigdy nie powinny być głównym ani głównym kodem podmiotu
1.3 1.4
YFZS Children’s / Teenage fiction: ranobe (‘light novels‘)
Use for: short fiction for children or adolescents, usually driven primarily by dialogue and character, and generally accompanied by illustrations in manga/anime or similar styles . Use with: Other YF* codes to indicate the genre
1.4
YFZT Children’s / Teenage: Fiction in translation
Use for: fiction in translation from another language. Use with: YF* codes to ensure classification is meaningful beyond the translation of the work itself. DO NOT USE: PLACE 1* or LANGUAGE 2* Qualifiers to describe the detail of the original language, this would be described elsewhere and not using Thema. You may still use a PLACE Qualifier if it is relevant to the plot or setting of the book. DO NOT USE: YFZT as the main or primary subject or the only code
1.4
YFZV Proza dziecięca i młodzieżowa: inspiracje i adaptacje
Stosuj dla publikacji, które powstały jako produkty uboczne lub towarzyszące innym produktom medialnym, na przykład do powieści zainspirowanej popularną serią filmową, grą online lub serialem telewizyjnym. NIE używaj do tytułów, na podstawie których powstały filmy itp.
1.3
YFZZ Children’s / Teenage fiction: Companion works
Use for: companion works to popular children’s or teenage fiction series or titles, typically uncritical, such as an atlas of a mythical world, a compendium of characters, a guide to the series, etc. Use with: other Y* codes or on its own as appropriate
1.3
YN Publikacje popularne dla dzieci i młodzieży
Stosuj kody YN* dla książek poświęconych temu co nie zostało sklasyfikowane i nie jest przeznaczone do użytku szkolnego. Stosuj kody YN* same dla literatury faktu lub po kodzie YF* dla fikcji. Dodawaj kwalifikator grupy wiekowej 5A* i ewentualnie inne kwalifikatory
1.4
YNA Publikacje o sztuce i artystach dla dzieci i młodzieży
Stosuj kwalifikatory stylu 6*, gdzie to możliwe
1.1
YNB Biografie i autobiografie dla dzieci i młodzieży
Use for: both individual biographies and works that have multiple biographies of different people, titles about heroes or heroines, inspirational figures
1.1 1.4
YNC Publikacje o muzyce dla dzieci i młodzieży
Stosuj kwalifikatory stylu 6*, gdzie to możliwe
1.1
YNCS Śpiewniki dla dzieci 1.2
YND Publikacje o teatrze i występach dla dzieci i młodzieży 1.1
YNDB Publikacje o tańcu i balecie dla dzieci i młodzieży 1.1
YNDS Scenariusze teatralne dla dzieci i młodzieży 1.1
YNF Publikacje o telewizji, video i filmie dla dzieci i młodzieży
Stosuj da publikacji o robieniu filmów i seriali
1.3
YNG Publikacje dla dzieci i młodzieży dotyczące wiedzy o świcie i ciekawostek 1.3
YNGL Publikacje dla dzieci i młodzieży o zasobach wiedzy
Stosuj dla tytułów o bibliotekach, muzeach, szkołach itp. Używaj dla książek informacyjnych o muzeach, galeriach, bibliotekach, innych ośrodkach kulturalnych
1.3
YNH Publikacje na temat historii i przeszłości dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kwalifikatorem miejsca 1* i chronologicznym 3*Dla biografii konkretnych osób stosuj YNB
Zobacz też: YNB Biografie i autobiografie dla dzieci i młodzieży
1.3
YNHA Publikacje o poszukiwaczach przygód i awanturnikach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla poszukiwaczy skarbów, myśliwych itd.
Zobacz też: YNB Biografie i autobiografie dla dzieci i młodzieży
1.1 1.3
YNHA1 Publikacje o piratach dla dzieci i młodzieży 1.3
YNHD Publikacje o odkryciach i poszukiwaczach dla dzieci i młodzieży
Class here: explorers, travellers, expedition, first contacts with other continents and peoples, exploring interiors, the seas, etc
Zobacz też: YNB Biografie i autobiografie dla dzieci i młodzieży
1.1 1.3
YNHP Publikacje o życiu dzieci w przeszłości dla dzieci i młodzieży
Use with: PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.1 1.3
YNJ Publikacje o wojnie, bitwach i siłach zbrojnych dla dzieci i młodzieży
Use with: PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
Zobacz też: YXZW Problemy społeczne dzieci i młodzieży – wojna i konflikty zbrojne
1.3
YNJC Publikacje o zamkach i rycerzach dla dzieci i młodzieży
Class here: medieval warfare
1.3
YNK Publikacje o pracy i społeczeństwie dla dzieci i młodzieży
Class here: business, the world of work, working or different jobs, specific professions, daily life, everyday occurrences
1.4
YNKA Publikacje o polityce dla dzieci i młodzieży
Używaj z YNB i YNH
1.1 1.4
YNKC Publikacje o prawie, policji i przestępstwie dla dzieci i młodzieży 1.1
YNL Publikacje o literaturze, książkach i pisarzach dla dzieci i młodzieży 1.1
YNM Publikacje o konkretnych miejscach i ludziach dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kwalifikatorem miejsca- jeśli to zasadne
1.3
YNMC Publikacje o kulturze i tożsamości narodowej dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla symboli narodowych, pomników, strojów, zwyczajów itd. Stosuj z kwalifikatorem miejsca, jeśli to zasadne
1.1 1.3
YNMD Publikacje dla dzieci i młodzieży o świętach, wydarzeniach, festiwalach
Stosuj z wartościami z działu 5H* jeśli to zasadne oraz z kodami YNR*
Zobacz też: YNR* Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży i podkategoriami, 5H* Święta, uroczystości i specjalne okazje i podkategoriami
1.3
YNMF Publikacje o dziewczętach i kobietach dla dzieci i młodzieży
Stosuj tam, gdzie centralny temat stanowi dziewczęcość / kobiecość
1.1
YNMH Publikacje o chłopcach i mężczyznach dla dzieci i młodzieży
Stosuj tam, gdzie centralny temat stanowi chłopięcość / męskość
1.1
YNMK Publikacje o życiu w mieście dla dzieci i młodzieży
Class here: suburbs, inner cities, small towns, urban and suburban life, etc. Use for: books about life in urban environments or works about particular cities or towns. Use with: PLACE 1* Qualifiers especially if about a named city which has a PLACE 1* code
1.1 1.4
YNML Publikacje o życiu na wsi dla dzieci i młodzieży 1.1
YNMW Publikacje dla dzieci i młodzieży o królowych, królach, księżniczkach i księciach itp.
Stosuj dla monarchii i rodów panujących
1.1 1.3
YNN Publikacje o przyrodzie, zwierzętach i świecie natury dla dzieci i młodzieży 1.1
YNNA Publikacje o dinozaurach i prehistorii dla dzieci i młodzieży 1.1
YNNB Publikacje o dzikiej przyrodzie dla dzieci i młodzieży
Zobacz też: YXZG Problemy społeczne dzieci i młodzieży – ochrona środowiska
1.1
YNNB1 Publikacje o dzikiej przyrodzie dla dzieci i młodzieży – morza i oceany
Class here: seashore, coasts, beaches, etc
1.1 1.4
YNNB2 Publikacje o dzikiej przyrodzie dla dzieci i młodzieży – dżungla i lasy tropikalne
Stosuj też dla lasów deszczowych
1.1
YNNB3 Publikacje o dzikiej przyrodzie dla dzieci i młodzieży – obszary pustynne 1.1
YNNB9 Publikacje o dzikiej przyrodzie dla dzieci i młodzieży – lód, śnieg i tundra
Stosuj dla obszarów biegunowych i wysokich gór
1.1
YNNC Publikacje o ekosystemach dla dzieci i młodzieży
Stosuj też dla prac poświęconych ekosystemom jako całościom
Zobacz też: YXZG Problemy społeczne dzieci i młodzieży – ochrona środowiska
1.1
YNNF Publikacje o farmach zwierząt dla dzieci i młodzieży
Stosuj do tytułów, w których mowa o gospodarstwach z wieloma zwierzętami lub do tych gospodarstw, które nie mają własnego kodu
1.3
YNNH Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży 1.1
YNNH1 Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – psy
Zobacz też: YNNJ21 Publikacje o psach i wilkach dla dzieci i młodzieży
1.1
YNNH2 Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – koty
Zobacz też: YNNJ22 Publikacje o kotach i wielkich kotach dla dzieci i młodzieży
1.1
YNNH3 Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – króliki i gryzonie
Stosuj dla domowych myszy, chomików, świnek morskich, myszoskoczków, szczurów itp.
Zobacz też: YNNJ31 Publikacje o gryzoniach i królikach dla dzieci i młodzieży
1.3
YNNH4 Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – konie i kuce 1.1
YNNH5 Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – ptaki
Stosuj dla domowych ptaków: papug, kanarków, papużek falistych itp.
1.3
YNNJ Publikacje o ssakach dla dzieci i młodzieży 1.1
YNNJ1 Publikacje o ssakach wodnych i morskich dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla tych ssaków, które prowadzą większość życia w wodzie
Zobacz też: YNNS Publikacje o rybach i organizmach morskich dla dzieci i młodzieży
1.1 1.3
YNNJ14 Publikacje dla dzieci i młodzieży: wieloryby, delfiny i morświny
Stosuj dla ssaków żyjących w wodzie
1.3
YNNJ2 Publikacje o dużych ssakach lądowych dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla wielbłądów, słoni, żyraf, nosorożców, jeleni itp.. Do zwierząt, które nie mają odrębnego kodu.
1.1 1.3
YNNJ21 Publikacje o psach i wilkach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla tekstów dotyczących hien, lisów itp. Do wszystkich psowatych ale nie stosuj do treści związanych z opieką nad zwierzętami
Zobacz też: YNNH1 Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – psy
1.1 1.3
YNNJ22 Publikacje o kotach i wielkich kotach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla tekstów o lwach, tygrysach itp. Dla wszystkich kotowatych ale nie w kontekście opieki nad nimi.
Zobacz też: YNNH2 Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – koty
1.1 1.3
YNNJ23 Publikacje o niedźwiedziach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla pandy wielkiej
1.1 1.3
YNNJ24 Publikacje o koniach i kucach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla osiołków i zebr
1.1 1.4
YNNJ25 Publikacje o krowach i bydle dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla byków, bizonów, jaków.
1.1 1.3
YNNJ26 Publikacje o świniach, dzikach i nierogaciźnie dla dzieci i młodzieży 1.3
YNNJ27 Publikacje o owcach i kozach dla dzieci i młodzieży 1.3
YNNJ29 Publikacje o małpach i lemurach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla goryli, szympansów, orangutanów i gibonów.
1.1 1.3
YNNJ3 Publikacje o drobnych ssakach lądowych dla dzieci i młodzieży
nietoperzy, jeży, szopów itp. Dla tekstów o tych ssakach, dla których nie ma odrębnego kodu
1.1 1.3
YNNJ31 Publikacje o gryzoniach i królikach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla tekstów, w których są myszy szczury, wiewiórki, zające, jeżozwierze, kapibary itp. opisywane nie jako zwierzęta domowe
Zobacz też: YNNH3 Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – króliki i gryzonie
1.1 1.3
YNNJ9 Publikacje o torbaczach, dziobakach i kolczatkach dla dzieci i młodzieży
Stosuj też dla kangurów i koali, oposów i wombatów
1.1 1.3
YNNK Publikacje o ptakach dla dzieci i młodzieży 1.1
YNNL Publikacje o owadach, pajęczakach i innych małych zwierzętach dla dzieci i młodzieży 1.1
YNNM Publikacje o gadach i płazach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla publikacji, w których bohaterami są węże, jaszczurki, traszki, żółwie, żółwie, żółwie, żaby, ropuchy itp. Używaj z YNNH dla tytułów o opiece nad zwierzętami
1.1 1.3
YNNS Publikacje o rybach i organizmach morskich dla dzieci i młodzieży
Zobacz też: YNNJ1 Publikacje o ssakach wodnych i morskich dla dzieci i młodzieży
1.1 1.3
YNNT Publikacje o drzewach i innych roślinach dla dzieci i młodzieży 1.1
YNNV Publikacje o skałach, pogodzie i świecie nieożywionym dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla skał, skamielin, minerałów, wulkanów, trzęsień ziemi, geologii, atmosfery, klimatów, burz, tornad itd.
1.1
YNNZ Publikacje o przestrzeni kosmicznej, gwiazdach i układzie słonecznym dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla konstelacji, podróży kosmicznych, planet itd.
1.1
YNP Publikacje o praktycznych zainteresowaniach dla dzieci i młodzieży
Use for: general works on making and doing things, practical ideas, hackerspace / makerspace ideas
Zobacz też: YNT Publikacje o nauce i technice dla dzieci i młodzieży, YPAK Edukacja – rękodzieło
1.4
YNPC Publikacje o gotowaniu i odżywianiu dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla tekstów o odżywianiu i zdrowym jedzeniu
1.4
YNPG Publikacje o ogrodnictwie dla dzieci i młodzieży
Class here: growing plants, flowers, herbs, vegetables
1.2 1.4
YNPH Publikacje o rzemiośle dla dzieci i młodzieży 1.1
YNPH1 Publikacje o rzeźbieniu w drewnie i wykonywaniu modeli dla dzieci i młodzieży 1.1
YNPH2 Publikacje o wyszywaniu i tkaniu dla dzieci i młodzieży 1.1
YNPJ Publikacje o ubiorze i modzie dla dzieci i młodzieży 1.1
YNPK Publikacje o pieniądzach dla dzieci i młodzieży 1.1
YNQ Kuby młodzieżowe, stowarzyszenia, grupy i organizacje w kontekście dzieci i młodzieży
Stosuj dla harcerstwa, skautingi itp.
1.3
YNR Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży
Use all YNR* codes for: works about schools of thought, belief systems, spiritual traditions, religion or stories from that religious tradition. Use with: other Y* codes and 5PG* INTEREST Qualifiers as appropriate
Zobacz też: YPJN* Edukacja wiedza o religiach i podkategoriami, YXZR Problemy społeczne dzieci i młodzieży – problemy religijne
1.4
YNRA Children’s / Teenage general interest: Philosophy
Class here: philosophical traditions and schools of thoughts
1.4
YNRD Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – hinduizm
Zobacz też: YPJN1 Edukacja – hinduizm
1.1
YNRF Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – buddyzm
Zobacz też: YPJN2 Edukacja – buddyzm
1.1
YNRJ Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – judaizm
Zobacz też: YPJN3 Edukacja – judaizm
1.1
YNRM Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – chrześcijaństwo
Class here: Bibles and Bible stories for Children
Zobacz też: YPJN4 Edukacja – chrześcijaństwo
1.4
YNRP Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – islam
Zobacz też: YPJN5 Edukacja – islam
1.1
YNRR Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – inne religie
Use for: works about living religions that do not have their own category, and their practices, stories, rituals and belief systems. Use with: QR* codes to give extra detail and PLACE 1* Qualifiers as appropriate
Zobacz też: YPJN9 Edukacja – inne religie
1.4
YNRU Publikacje o mitologii i starożytnych religiach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla religii starożytnych Greków, nordyckiej, egipskiej, celtyckiej oraz dla mitów itd. Stosuj też do legend
Zobacz też: YFJ Tradycyjne opowieści i baśnie dla dzieci i młodzieży, YNXB Publikacje o potworach, smokach i mitycznych stworzeniach dla dzieci i młodzieży
1.2 1.4
YNRX Teksty religijne, modlitwy itd. dla dzieci i młodzieży
Kwalifikuj tutaj edycje świętych tekstów, w tym uproszczone wersje i opowiadania oparte na świętych tekstach, modlitewniki i wszystkie materiały religijne, przeznaczone dla dzieci; stosuj z innym kodem YNR * wskazującym na religię
1.4
YNT Publikacje o nauce i technice dla dzieci i młodzieży
Stosuj do ogólnych prac dotyczących nauki, w tym pomysłów na projekty, eksperymentów itp.
1.3
YNTA Publikacje o ludzkim ciele dla dzieci i młodzieży
Class here: general descriptive, scientific approaches
Zobacz też: YXA* Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – ciało i zdrowie i podkategoriami
1.1
YNTC Publikacje o komputerach i informatyce dla dzieci i młodzieży
Class here: Artificial intelligence, virtual and augmented reality, robotics
Zobacz też: YNVU Publikacje dla dzieci i młodzieży o grach komputerowych i video
1.2 1.4
YNTC1 Programowanie i języki programowania – publikacje dla dzieci i młodzieży
Class here: coding for children
1.3
YNTC2 Media społecznościowe – publikacje dla dzieci i młodzieży
Class here: influencers, vlogging and vloggers, blogging
1.3 1.4
YNTD Publikacje o wynalazcach, wynalazkach i eksperymentach dla dzieci i młodzieży 1.1
YNTG Publikacje o maszynach i działaniu urządzeń dla dzieci i młodzieży 1.1
YNTM Matematyka i liczby – publikacje dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla książek, które nie są podręcznikami
1.3
YNTP Publikacje o budowlach i budownictwie dla dzieci i młodzieży 1.1
YNTR Publikacje o transporcie i pojazdach dla dzieci i młodzieży 1.1
YNTT Podróże w czasie – publikacje dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kodem YF jeśli to zasadne
1.3
YNU Humor i dowcipy dla dzieci i młodzieży 1.1
YNUC Komiksy i paski komiksowe dla dzieci i młodzieży
Use for: humorous comic strips or cartoons aimed at children or teenagers. Prefer: X* codes with appropriate 5A* Qualifiers for all graphic novels, European or American style comic books, manga etc aimed at children or teenagers
Zobacz też: X* Komiks i powieść graficzna i podkategoriami
1.4
YNV Hobby, gry, zabawy i zabawki dla dzieci i młodzieży 1.1
YNVD Zabawki – publikacje dla dzieci i młodzieży
Stosuj do książek o zabawkach, jeśli to zasadne dodaj kod YB, YF, YNP
1.1 1.4
YNVD1 Publikacje dla dzieci i młodzieży o lalkach, figurkach i podobnych zabawkach
Stosuj do książek o kukiełkach, żołnierzykach, jeśli to zasadne dodaj kod YB, YF, YNP
1.3
YNVD2 Publikacje dla dzieci i młodzieży o maskotkach i pluszakach
Stosuj do książek o pluszowych misiach jeśli to zasadne dodaj kod YB, YF, YNP
1.3
YNVD3 Publikacje dla dzieci i młodzieży o klockach i zabawkach konstrukcyjnych
Jeśli to zasadne dodaj kod YB, YF, YNP
1.3
YNVM Children’s / Teenage general interest: Games
Class here: Indoor games, party games, board games, card games, educational games, traditional games, games of chance, games of skill, action and reflex games, strategy games, role-playing games dice games, chess etc
1.4
YNVP Zagadki, krzyżówki dla dzieci i młodzieży
Class here: number and word games, sudoku, crosswords, word searches, mazes, enigmas, riddles, brain teasers, travel puzzles, memory, logic puzzles, find the missing pieces, jigsaw puzzles. Use for: products where there is something to solve, an answer to be found, something to work out, etc
Zobacz też: YBGH Książki z zadaniami – ukryte obiekty
1.4
YNVU Publikacje dla dzieci i młodzieży o grach komputerowych i video
Stosuj dla przewodników o grach
1.3
YNW Publikacje o sporcie i rekreacji dla dzieci i młodzieży
Stosuj do wydarzeń sportowych, jeśli to zasadne stosuj inne kody YNW*
1.4
YNWD Publikacje o grach w piłkę i sporcie dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla gier w piłkę niewymienionych poniżej
1.4
YNWD1 Publikacje o piłce nożnej dla dzieci i młodzieży 1.1 1.2
YNWD2 Publikacje o futbolu amerykańskim dla dzieci i młodzieży 1.1 1.2
YNWD3 Publikacje o bejsbolu i softbolu dla dzieci i młodzieży 1.1
YNWD4 Publikacje o koszykówce dla dzieci i młodzieży 1.1
YNWD5 Children’s / Teenage general interest: Ball games and sports: Cricket 1.4
YNWD6 Informacje o grze w piłkę dla dzieci i młodzieży – siatkówka 1.2
YNWD7 Children’s / Teenage general interest: Ball games and sports: Rugby 1.4
YNWD8 Publikacje o piłce ręcznej dla dzieci i młodzieży 1.1
YNWG Publikacje o lekkoatletyce i gimnastyce dla dzieci i młodzieży 1.1
YNWM Publikacje o sportach zimowych dla dzieci i młodzieży 1.3
YNWM1 Publikacje o sportach zimowych dla dzieci i młodzieży – narciarstwo
Class here: snowboarding
1.2 1.4
YNWM2 Publikacje o sportach zimowych dla dzieci i młodzieży – hokej 1.2
YNWW Publikacje o pływaniu i sportach wodnych dla dzieci i młodzieży 1.1
YNWY Publikacje o kolarstwie oraz jeździe na rolkach i desce dla dzieci i młodzieży 1.3
YNWZ Publikacje o drużynach i klubach sportowych dla dzieci i młodzieży
Stosuj YNWZ z innym kodem YNW* dla określenia dyscypliny sportu
1.1
YNX Publikacje o niewyjaśnionych zjawiskach i tajemnicach dla dzieci i młodzieży 1.1
YNXB Publikacje o potworach, smokach i mitycznych stworzeniach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla tekstów o potworach i istotach legendarnych
1.4
YNXB1 Publikacje dla dzieci i młodzieży – smoki 1.3
YNXB2 Publikacje dla dzieci i młodzieży – wampiry, wilkołaki i zmiennokształtni 1.3
YNXB3 Publikacje dla dzieci i młodzieży- zombi, duchy i żywe trupy
Stosuj dla tekstów, których bohaterami są mumie, szkielety, poltergeisty itp.
1.3
YNXB4 Publikacje dla dzieci i młodzieży – wróżki, elfy itp. 1.3
YNXB5 Children’s / Teenage general interest: Unicorns 1.4
YNXB6 Children’s / Teenage general interest: Mermaids / Merfolk 1.4
YNXF Publikacje o UFO i istotach pozaziemskich dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla kosmitów
1.3
YNXW Publikacje o czarownicach, czarownikach i magikach dla dzieci i młodzieży
Zobacz też: YFD Horrory i opowieści o duchach dla dzieci i młodzieży,
1.3
YP Materiały edukacyjne
Z kodami YP* stosuj kwalifikatory celu edukacyjnego, gdzie to możliwe; stosuj kody YP* dla materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i do górnej granicy wieku obowiązku szkolnego; dla dalszej edukacji (uniwersyteckiej i zawodowej) używaj kategorii innych niż dziecięce
Zobacz też: JNU Nauczanie poszczególnych przedmiotów, JNUM Materiały dydaktyczne dla nauczyciela
1.4
YPA Edukacja– sztuka zagadnienia ogólne
Stosuj kwalifikatory stylu, gdzie to możliwe
YPAB Edukacja – sztuka i wzornictwo
Stosuj kwalifikatory stylu, gdzie to możliwe
YPAD Edukacja – muzyka
Stosuj kwalifikatory stylu, gdzie to możliwe
YPAF Edukacja– teatr i sztuki performatywne
Stosuj też dla scenariuszy dla przedstawień szkolnych, występów tanecznych
YPAG Edukacja – moda i włókiennictwo 1.3
YPAK Edukacja – rękodzieło
Stosuj dla lekcji rzemiosła i rękodzieła
1.3 1.4
YPC Edukacja – język, literatura, pisanie i czytanie
Stosuj kwalifikator językowy w miarę potrzeb
1.2
YPCA Edukacja – pierwszy język (ojczysty)
YPCA1 Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – nauka pisania i czytania
Stosuj dla książek zachęcających do poznawania liter i słów
1.3
YPCA2 Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – doskonalenie umiejętności czytania i pisania
Use for: books aimed at teaching or encouraging independent reading and writing
1.3
YPCA21 Edukacja– pierwszy język (ojczysty) – czytanki i proste lektury
Stosuj dla książek do nauki czytania, które są podzielone na stopnie zaawansowania w zależności od poziomu kompetencji czytelniczych. Doprecyzowuj je kwalifikatorami celów edukacyjnych 4* i innymi kodami by dopowiedzieć temat (YF*)
1.3
YPCA22 Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – nauka pisania
YPCA23 Edukacja – pierwszy język (ojczysty): ortografia i słownictwo 1.3
YPCA4 Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – gramatyka i ortografia
YPCA5 Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – wypowiedź ustna
YPCA9 Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – wiedza o literaturze
YPCA91 Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – wydania szkolne lektur i opracowania
Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers and subject codes from YF* to specify the type of literature text
1.4
YPCK Edukacja – języki obce nowożytne
Dla wszystkich kodów z grupy YPCK* stosuj kwalifikatory 2* (językowe)
1.4
YPCK2 Edukacja – języki obce nowożytne – nauka języków
Stosuj dla materiałów dla nauczyciela i do materiałów do nauki języków obcych
1.4
YPCK21 Edukacja – języki obce nowożytne – nauka języka: gramatyka, słownictwo i wymowa 1.3 1.4
YPCK22 Edukacja – języki obce nowożytne – nauka języka: nauka czytania
Stosuj dla uproszczonych wersji tekstów, na których zazwyczaj zaznaczony jest poziom zaawansowania. Stosuj z kwalifikatorem 2* (językowe), 4* (celów edukacyjnych) i kodami YF
1.3 1.4
YPCK9 Edukacja – języki obce nowożytne – wiedza o literaturze 1.4
YPCK91 Edukacja– języki obce nowożytne wydania szkolne lektur
Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers and subject codes from YF* to specify the type literature text
1.4
YPCS Edukacja – języki starożytne i klasyczne
Jeśli to zasadne dopowiadaj kategorie z YPCS* kwalifikatorami językowymi 2*
1.3
YPCS4 Edukacja – języki starożytne i klasyczne – podręczniki do nauki
YPCS9 Edukacja – języki starożytne i klasyczne – wiedza o literaturze
YPCS91 Edukacja – języki starożytne i klasyczne – wydania szkolne tekstów klasycznych
Use with: PLACE 1*, LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers to specify the kind of the literature text
1.4
YPJ Edukacja– nauki humanistyczne i społeczne
YPJH Edukacja – historia
Jeśli to zasadne użyj także kwalifikatorów 1* miejsca, 3*chronologicznych i celów edukacyjnych 3*
1.3
YPJJ Edukacja– nauki społeczne, wiedza o społeczeństwie
YPJJ1 Edukacja– polityka i konstytucja
YPJJ3 Edukacja– edukacja obywatelska i wiedza o społeczeństwie
Class here: civics
1.3
YPJJ4 Edukacja: nauczanie zintegrowane
Stosuj do materiałów interdyscyplinarnych np. zwyczaje, historia, geografia, historia naturalna danego miejsca itp.
1.3
YPJJ5 Edukacja – psychologia
YPJJ6 Edukacja: higiena osobista, tematy wychowawcze i zdrowie
Stosuj dla tekstów o umiejętnościach życiowych, zdrowiu, dobrym samopoczuciu, związkach, trosce o siebie i swoje bezpieczeństwo. Stosuj z innymi kodami YX *, jeśli jest to właściwe. YXR dla bezpieczeństwa, YXAX dla edukacji seksualnej
1.3
YPJK Edukacja – medioznawstwo
Stosuj dla podręczników dotyczących filmoznawstwa, nowych mediów, telewizji, komunikacji przy pomocy nowych mediów.
1.3
YPJL Edukacja – filozofia i etyka 1.3
YPJM Edukacja – prawo
Stosuj do materiałów dotyczących nauki prawa na poziomie nauczania dzieci i młodzieży szkolnej
1.3
YPJN Edukacja wiedza o religiach
Zobacz też: YNR Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży
YPJN1 Edukacja – hinduizm
Zobacz też: YNRD Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – hinduizm
YPJN2 Edukacja – buddyzm
Zobacz też: YNRF Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – buddyzm
YPJN3 Edukacja – judaizm
Zobacz też: YNRJ Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – judaizm
YPJN4 Edukacja – chrześcijaństwo
Zobacz też: YNRM Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – chrześcijaństwo
YPJN5 Edukacja – islam
Zobacz też: YNRP Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – islam
YPJN9 Edukacja – inne religie
Zobacz też: YNRR Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – inne religie
YPJT Edukacja – geografia
YPJV Edukacja – podstawy przedsiębiorczości i ekonomia
YPJV1 Edukacja – ekonomia 1.3
YPJV2 Edukacja – administracja w biznesie i administracja biurowa
Używaj dla tekstów o praktykach w miejscu pracy. Stosuj dla materiałów edukacyjnych, które obejmują dowolny aspekt administracji biznesu
1.3
YPJV3 Edukacja- księgowość 1.3
YPM Edukacja – matematyka, nauki ścisłe i technika
Class here: STEM learning, STEAM education
1.4
YPMF Edukacja – matematyka i rachunki
YPMF1 Edukacja – arytmetyka i tabliczka mnożenia 1.3
YPMP Edukacja– nauki ścisłe
YPMP1 Edukacja – biologia
YPMP3 Edukacja– chemia
YPMP5 Edukacja – fizyka
YPMP51 Edukacja – astronomia 1.3
YPMP6 Edukacja – nauka o środowisku 1.3
YPMT Edukacja – technika
YPMT2 Edukacja – zajęcia praktyczno-techniczne, projektowanie
Stosuj też do tekstów o nauce projektowania przedmiotów
1.3
YPMT3 Edukacja – inżynieria
Stosuj też do inżynierii pojazdów
1.3 1.4
YPMT4 Edukacja – technologia żywności, gotowanie
Stosuj zarówno do odżywiania jak i do przygotowywania posiłków
Zobacz też: YPWC4 Edukacja – turystyka
1.4
YPMT5 Edukacja – elektronika
Dla systemów i technologii, także dla elektryczności.
1.3
YPMT6 Edukacja– informatyka (IT), przetwarzanie danych, teleinformatyka
Stosuj dla programowania i kodowania
1.4
YPMT7 Edukacja – rysunek techniczny 1.3
YPMT8 Edukacja – obróbka drewna, metaloplastyka itp. 1.3
YPW Edukacja – przedmioty zawodowe i inne
Use for: material aimed at pupils in primary or secondary education. Use with: other subject categories to give more precise detail for specialised materials for pupils, especially from the T* section. Use with: appropriate EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers
1.4
YPWB Edukacja – rodzina i wiedza o konsumentach /zarządzanie domem
Stosuj dla tekstów dla uczniów o ekonomice gospodarstwa domowego, zarządzaniu rodziną i relacjami ze społeczeństwem
1.3
YPWC Edukacja – inne przedmioty zawodowe
Stosuj dla przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole nie wyszczególnionych osobno, np. zdrowie i higiena itd.
1.4
YPWC1 Edukacja – zdrowie i opieka społeczna
Stosuj do tekstów dla uczniów w których mowa o zawodach związanych ze zdrowiem i opieką społeczną
1.3
YPWC2 Edukacja – opieka nad dzieckiem/rozwój dziecka
Stosuj do tekstów dla uczniów w których mowa o zawodach związanych z opieką nad dziećmi
1.3
YPWC3 Edukacja – umiejętności sprzedaży i sprzedaży detalicznej
Stosuj do publikacji przeznaczonych dla uczniów
1.3
YPWC4 Edukacja – turystyka
Stosuj do publikacji przeznaczonych dla uczniów dotyczących przemysłu turystycznego
Zobacz też: YPMT4 Edukacja – technologia żywności, gotowanie
1.3 1.4
YPWC5 Edukacja – fryzjerstwo, kosmetyka 1.3
YPWC9 Edukacja – doświadczenie zawodowe
Stosuj do tekstów dla uczniach dotyczących rynku pracy, wymaganych umiejętnościach, stażach
1.3
YPWD Educational: Construction, building and related skills
Class here: Built Environment, Building Engineering. Use for: material for pupils about topics in the construction and related sectors. Use with: TN* codes to give detail for more specialised material
Zobacz też: TNT Umiejętności fachowe i zawody w budownictwie
1.4
YPWE Educational: Agriculture, horticulture and related subjects
Class here: fishing, forestry, animal care and management, arboriculture, countryside management, blacksmithing, etc. Use for: material for pupils about topics in the rural or land-based sectors. Use with: TV* codes to give detail for more specialised material
1.4
YPWF Edukacja – wychowanie fizyczne
Stosuj do tekstów o zajęciach sportowych, wf oraz o wpływie sportu i ćwiczeń
1.3
YPWG Educational: Transport, logistics and related skills
Class here: distribution, driving skills. Use for: material for pupils about topics in these sectors. Use with: T* or K* codes to give detail for more specialised material
Zobacz też: TR* Inżynieria transportu i podkategoriami
1.4
YPWL Edukacja– wiedza ogólna
Use for: educational material that takes a multi-disciplinary approach to the world the student lives in or teaches pupils general skills or competencies
1.4
YPWL1 Educational: General knowledge
Use for: educational material that gives a broad sweep of general knowledge or culture or teaches cultural awareness and expression
1.4
YPWL2 Educational: Study skills
Use for: general material that teaches skills needed for studying or learning efficiently, such as functional skills, learning techniques, organizational skills, writing techniques, note taking etc
1.4
YPWL3 Educational: Memory skills and creative thinking
Use for: general material that teaches pupils thinking skills, including initiative
1.4
YPWL4 Educational: Social and life skills
Use for: general material that teaches pupils skills for interaction with others or dealing with daily life
1.4
YPWN Educational: Uniformed public or protective services
Use for: material aimed at pupils preparing for one of the uniformed public or protective services, such as the fire service, paramedics, police or armed services. Use with: JKSW* or JWC* codes to give detail for more specialised material
1.4
YPZ Edukacja – kompendia i repetytoria
Stosuj dla wszystkich kompendiów, repetytoriów, zestawów ćwiczeń przeznaczonych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w miarę możliwości wskazując kodem YP* temat
1.4
YPZN Edukacja – rozumienie niewerbalne
Use for: material about problem solving using pictures and diagrams, visual reasoning
1.3 1.4
YPZP Edukacja – rozumienie werbalne
Use for: material about problem solving using words and letters
1.3 1.4
YR Publikacje encyklopedyczne i słownikowe dla dzieci i młodzieży
YRD Słowniki dla dzieci i młodzieży
Dla książek do użytku szkolnego i domowego. Stosuj kwalifikatory językowe 2* gdzie to możliwe
1.4
YRDC Słowniki obrazkowe dla dzieci i młodzieży
Stosuj kwalifikatory językowe gdzie to możliwe
1.3
YRDL Słowniki dwu- i wielojęzyczne dla dzieci i młodzieży
Stosuj kwalifikatory językowe gdzie to możliwe
1.3
YRDM Słowniki do nauki języków obcych
Stosuj do samouczków językowych, tytułów w języku obcym, podręczników do nauki w domu itp.
1.3 1.4
YRE Encyklopedie ogólne dla dzieci i młodzieży
Stosuj tylko dla publikacji o tematyce ogólnej; dla publikacji z danych dziedzin stosuj YRG
YRG Publikacje tematyczne dla dzieci i młodzieży
Stosuj po innym kodzie Y* dla wskazania tematu lub zakresu publikacji
1.4
YRW Atlasy i mapy dla dzieci i młodzieży
Stosuj kwalifikatory miejsca gdzie to możliwe
1.4
YX Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dla dzieci i młodzieży
Używaj kodów YX* samodzielnie lub z innymi kodami Y* dla wskazania typu książki; używaj z właściwym kodem YF* dla beletrystyki dotyczącej tych tematów
1.3
YXA Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – ciało i zdrowie
Use for: popular health approaches to the human body or specific parts of the body. Use with: YXL* codes for mental health topics linked to the body, such as body image
1.4
YXAB Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – fitness, ćwiczenia fizyczne i zdrowe odżywianie
Class here: personal health, taking care of teeth, looking after your body, being active, food and health, nutrition, veganism, vegetarianism
1.3 1.4
YXAX Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – edukacja seksualna
Use for: works that discuss or explain aspects of sex and sexuality advice including, but not limited to, puberty and changes to the body, consent, sexual relationships, physical intimacy, sexual health
1.4
YXB Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – LGBT
Stosuj kwalifikatory 5PSG, 5PSL, 5PT jeśli to zasadne
1.3 1.4
YXC Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – identyfikacja płciowa
Stosuj dla tytułów, które związane są z płcią na przykład czym jest bycie dziewczyną lub chłopcem lub pytania o tożsamość. Użyj z innymi kodami, jeśli to zasadne
Zobacz też: YNMF Publikacje o dziewczętach i kobietach dla dzieci i młodzieży, YNMH Publikacje o chłopcach i mężczyznach dla dzieci i młodzieży
1.3
YXD Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – samoświadomość i poczucie własnej wartości
Class here: self-discovery, self-knowledge, self-worth, self-image, self-identity
1.4
YXE Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – emocje, nastroje, uczucia
Stosuj dla publikacji poświęconych rozumieniu lęku, szczęścia, solidarności, smutku itd.
1.4
YXF Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – rodzina i problemy rodzinne
Class here: mothers, fathers, parents and step-parents, grandparents, relatives, blended families, extended family members etc. Use for: works about families, issues in families, particular members of a family, etc
1.4
YXFD Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – rozwód, separacja, rozpad rodziny 1.3
YXFF Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – adopcja i rodziny zastępcze
Class here: orphans
1.3
YXFR Children’s / Teenage personal and social topics: siblings
Class here: brothers, sisters, step and half brothers and sisters
1.4
YXFS Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – nowe dziecko
Class here: new brother, new sister, new sibling
1.3 1.4
YXG Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – śmierć i żałoba
Class here: grief and loss
1.4
YXGS Problemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – samobójstwo 1.2 1.3
YXH Problemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – relacje międzyludzkie (poza rodziną)
Use for: relationships within peer or social groups
1.3
YXHB Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – przyjaźń
Class here: making new friends, friendship groups, issues around relationships with friends
Zobacz też: YFM Opowieści o romansach, miłości i związkach dla dzieci i młodzieży
1.4
YXHL Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – randki, związki i miłość 1.4
YXHP Children’s / Teenage personal and social topics: Life skills and choices
Class here: manners, behaviour, dilemmas, consequences, responsibilities, skills for interacting with modern life, other people, following or not following rules, etc
1.4
YXHY Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – nastoletnie ciąże 1.3
YXJ Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – uzależnienia i narkotyki 1.3
YXK Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – niepełnosprawność i specjalne potrzeby
Class here: physical disabilities and impairments, visible or invisible disabilities or conditions, wheelchair users etc. Use with: 5PM* Qualifiers as appropriate
1.4
YXL Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – fizyczne i psychiczne warunki zdrowotne
Do tytułów skierowanych dla dzieci i młodzieży cierpiących lub do książek w których mowa jak radzić sobie z kimś kto choruje
1.2 1.4
YXLB Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – choroby fizyczne i specjalne sytuacje zdrowotne
Stosuj dla tytułów dotyczących życia z chorobą, długotrwałymi schorzeniami i urazami
1.3
YXLB1 Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – rak 1.3
YXLD Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – zdrowie psychiczne
stosuj dla tekstów o chorobach psychicznych
1.3
YXLD1 Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – zaburzenia żywienia 1.3
YXLD2 Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – lęk, depresja, samookaleczanie
Class here: panic attacks
1.3
YXLD6 Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – pozytywna / dobra kondycja psychiczna
Class here: mindfulness
1.3
YXM Children’s / Teenage personal and social topics: multicultural
Use for: works on social and cultural topics linked to multiculturalism, multicultural societies
1.4
YXN Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – rasizm i wielokulturowość
Class here: xenophobia
1.4
YXP Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – różnorodność / inkluzywność
Stosuj dla tytułów, które zajmują się tymi tematami lub do historii w których jest zastosowana w treści lub do tych, które ilustrują inkluzywność w kontekście historii
1.3 1.4
YXPB Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – uprzedzenia i nietolerancja
Class here: discrimination
1.3
YXQ Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – przemoc w szkole, presja rówieśnicza 1.3
YXQD Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – wykorzystywanie
Stosuj dla przemocy fizycznej, psychicznej, emocjonalnej lub seksualnej
1.3 1.4
YXQF Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – zastraszanie i nękanie
Stosuj także dla cyberprzemocy, trollingu
1.3 1.4
YXR Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – bezpieczeństwo osobiste
Stosuj dla porad, jak zachowywać się wobec obcych, na ulicy, na temat bezpieczeństwa w domu itd.
1.1 1.3
YXS Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – ucieczka z domu
Stosuj także dla bezdomności
1.1 1.3
YXT Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – wagarowanie i problemy w szkole 1.3
YXV Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – doradztwo zawodowe i dalsze kształcenie, ukończenie szkoły
Stosuj dla tytułów dotyczących pracy, zawodów, kariery przeznaczonych dla młodych odbiorców, ale niemających charakteru edukacyjnego
Zobacz też: YPJV2 Edukacja – administracja w biznesie i administracja biurowa, YPWC9 Edukacja – doświadczenie zawodowe
1.3
YXW Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – pierwsze doświadczenia i dorastanie
Class here: coming of age
1.3 1.4
YXZ Publikacje dla dzieci i młodzieży – problemy społeczne
Class here: social activism. Use for: titles that deal with directly the topics. Use with: YF* codes for stories that are about these topics
1.4
YXZG Problemy społeczne dzieci i młodzieży – ochrona środowiska
Class here: looking after our planet, climate change, pollution, rubbish, plastics, recycling, sustainability, climate emergency, climate strikes, environmental champions, looking after our future, protecting nature, conservation
1.4
YXZM Problemy społeczne dzieci i młodzieży – migracje i uchodźcy
Class here: asylum seekers, immigrants and immigration, emigrants and emigration
1.2 1.4
YXZR Problemy społeczne dzieci i młodzieży – problemy religijne
YXZW Problemy społeczne dzieci i młodzieży – wojna i konflikty zbrojne
YZ Artykuły papiernicze dla dzieci i młodzieży
Stosuj tylko dla materiałów papierniczych i przedmiotów innych niż książki, których nie można zaklasyfikować pod innym kodem Y*
1.4
YZG Książki podarunkowe dla dzieci
Stosuj dla niewielkich, zwykle ozdobnie wydanych książek o humorystycznej lub aforystycznej zawartości przeznaczone na prezent
1.4
YZS Artykuły papiernicze dla dzieci
Stosuj dla drukowanych artykułów papierniczych, takich jak kalendarze, terminarze, dzienniki, plakaty itd. Przeznaczone dla dzieci; temat oznaczaj innym kodem tam, gdzie to możliwe
Zobacz też: WZS Artykuły papiernicze
1.1
YZSG Children’s / Teenage stationery items: thematic journals and notebooks
Use for: journals that you fill in, which have some pre-printed text or images to inspire what to write or note down. Use with: another secondary code indicating a subject where appropriate. Use with: INTEREST AGE 5A* Qualifiers and another secondary code indicating subject where appropriate
1.4
YZSN Niezadrukowane artykuły papiernicze dla dzieci
Stosuj dla czystych zeszytów książeczek na autografy i innych niezadrukowanych materiałów
Zobacz też: WZSN Niezadrukowane artykuły papiernicze
1.1
1 Kwalifikatory miejsca
Nie stosować kwalifikatora „1” do poszczególnych książek, lecz wybrać właściwy kwalifikator z sekcji 1*
1.4
1A Świat
Stosuj, aby podkreślić globalny charakter zagadnienia
1.2
1D Europa
1DD Europa Zachodnia
1DDB Belgia
1DDB‑BE‑B Bruksela 201608
1DDB‑BE‑F Flandria 201704
1DDB‑BE‑FA Antwerpia (prowincja) 201704
1DDB‑BE‑FAA Antwerpia 201704
1DDB‑BE‑FB Brabancja Flamandzka 201704
1DDB‑BE‑FBA Lowanium
1DDB‑BE‑FC Limburg 201710
1DDB‑BE‑FCA Hasselt
1DDB‑BE‑FD Flandria Wschodnia 201704
1DDB‑BE‑FDA Gandawa 201704
1DDB‑BE‑FE Flandria Zachodnia 201704
1DDB‑BE‑FEA Brugia 201704
1DDB‑BE‑W Walonia 201704
1DDB‑BE‑WA Brabancja Walońska 201704
1DDB‑BE‑WAA Wavre
1DDB‑BE‑WB Hainaut / Henegouwen 201704
1DDB‑BE‑WBA Mons / Bergen 201704
1DDB‑BE‑WBB Charleroi
1DDB‑BE‑WC Liège / Luik (prowincja) 201704
1DDB‑BE‑WCA Liège / Luik 201704
1DDB‑BE‑WD Luksemburg (prowincja) 201704
1DDB‑BE‑WDA Arlon / Arlen 201704
1DDB‑BE‑WE Namur / Namen (prowincja) 201704
1DDB‑BE‑WEA Namur / Namen 201704
1DDF Francja
1DDF‑FR‑X Regiony Francji 201704
1DDF‑FR‑XA Owernia-Rodan-Alpy 201704
1DDF‑FR‑C Owernia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑CA Allier
1DDF‑FR‑CAA Moulins
1DDF‑FR‑CAB Montluçon 201704
1DDF‑FR‑CAC Vichy 201704
1DDF‑FR‑CB Cantal
1DDF‑FR‑CBA Aurillac
1DDF‑FR‑CBB Mauriac 201704
1DDF‑FR‑CBC Saint-Flour 201704
1DDF‑FR‑CC Górna Loara
1DDF‑FR‑CCA Puy-enVelay
Class here: Velay
201704
1DDF‑FR‑CCB Brioude 201704
1DDF‑FR‑CCC Yssingeaux 201704
1DDF‑FR‑CD Puy-de-Dôme
Class here: Chaîne des Puys
201704
1DDF‑FR‑CDA Clermont-Ferrand
1DDF‑FR‑CDB Ambert 201704
1DDF‑FR‑CDC Issoire 201704
1DDF‑FR‑CDD Riom 201704
1DDF‑FR‑CDE Thiers 201704
1DDF‑FR‑V Rodan-Alpy 201704
1DDF‑FR‑VA Ain
1DDF‑FR‑VAA Bourg-en-Bresse
Class here: Bresse
201704
1DDF‑FR‑VAB Belley 201704
1DDF‑FR‑VAC Gex 201704
1DDF‑FR‑VAD Nantua 201704
1DDF‑FR‑VB Ardèche
Class here: Vivarais
201704
1DDF‑FR‑VBA Privas
1DDF‑FR‑VBB Largentière 201704
1DDF‑FR‑VBC Tournon-sur-Rhône 201704
1DDF‑FR‑VC Drôme
1DDF‑FR‑VCA Valence
1DDF‑FR‑VCB Die 201704
1DDF‑FR‑VCC Nyons 201704
1DDF‑FR‑VD Isère
1DDF‑FR‑VDA Grenoble
1DDF‑FR‑VDB La Tour-du-Pin 201704
1DDF‑FR‑VDC Vienne (Isère) 201704
1DDF‑FR‑VE Loara
Zobacz też: 1DDF-FR-ZL Loara i Dolina Loary
1DDF‑FR‑VEA Saint-Étienne
1DDF‑FR‑VEB Montbrison 201704
1DDF‑FR‑VEC Roanne 201704
1DDF‑FR‑VF Rodan (69)
1DDF‑FR‑VFA Lyon
Class here: Lyonnais
201704
1DDF‑FR‑VFB Villefranche-sur-Saône 201704
1DDF‑FR‑VG Sabaudia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑VGA Chambéry
1DDF‑FR‑VGB Albertville 201704
1DDF‑FR‑VGC Saint-Jean-de-Maurienne 201704
1DDF‑FR‑VH Górna Sabaudia
1DDF‑FR‑VHA Annecy
Class here: Lake Annecy
201704
1DDF‑FR‑VHB Bonneville 201704
1DDF‑FR‑VHC Chamonix
Zobacz też: 1DZTA-FR-B Masyw Mont Blanc
201704
1DDF‑FR‑VHD Saint-Julien-en-Genevois 201704
1DDF‑FR‑VHE Thonon-les-Bains 201704
1DDF‑FR‑XAZ Owernia-Rodan-Alpy: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDF‑FR‑XAZB Bourbonnais
Class here: Bourbon
201704
1DDF‑FR‑XAZF Forez / Livradois 201704
1DDF‑FR‑XAZG Beaujolais 201704
1DDF‑FR‑XAZH Dauphiné / Dauphiny 201704
1DDF‑FR‑XAZK Chablais 201704
1DDF‑FR‑XB Bourgogne-Franche-Comté 201704
1DDF‑FR‑E Burgundia 201704
1DDF‑FR‑EA Côte-d’Or
1DDF‑FR‑EAA Dijon
1DDF‑FR‑EAB Beaune 201704
1DDF‑FR‑EAC Montbard 201704
1DDF‑FR‑EB Nièvre
Class here: Nivernais
201704
1DDF‑FR‑EBA Nevers
1DDF‑FR‑EBB Château-Chinon & the Morvan 201704
1DDF‑FR‑EBC Clamecy 201704
1DDF‑FR‑EBD Cosne-Cours-sur-Loire 201704
1DDF‑FR‑EC Saona i Loara
1DDF‑FR‑ECA Mâcon
Class here: Cluny
201704
1DDF‑FR‑ECB Autun 201704
1DDF‑FR‑ECC Chalon-sur-Saône & the Chalonnais 201704
1DDF‑FR‑ECD Charolles & the Charolais 201704
1DDF‑FR‑ECE Louhans 201704
1DDF‑FR‑ED Yonne
1DDF‑FR‑EDA Auxerre
1DDF‑FR‑EDB Avallon 201704
1DDF‑FR‑J Franche-Comté
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑JA Doubs
1DDF‑FR‑JAA Montbéliard 201704
1DDF‑FR‑JAB Besançon
1DDF‑FR‑JAC Pontarlier 201704
1DDF‑FR‑JB Jura (39)
Zobacz też: 1DZT-FR-J Góry Jura
1DDF‑FR‑JBA Lons-le-Saunier
1DDF‑FR‑JBB Dole 201704
1DDF‑FR‑JBC Saint-Claude 201704
1DDF‑FR‑JC Górna Saona
1DDF‑FR‑JCA Vesoul
1DDF‑FR‑JCB Lure 201704
1DDF‑FR‑JD Territoire de Belfort
1DDF‑FR‑JDA Belfort
1DDF‑FR‑XC Occitanie 201704
1DDF‑FR‑M Langwedocja-Roussillon 201704
1DDF‑FR‑MA Aude
1DDF‑FR‑MAA Carcassonne
1DDF‑FR‑MAB Limoux 201704
1DDF‑FR‑MAC Narbonne 201704
1DDF‑FR‑MAD Rennes-le-Château 201704
1DDF‑FR‑MB Gard
1DDF‑FR‑MBA Nîmes
Class here: Pont du Gard
201704
1DDF‑FR‑MBB Alès 201704
1DDF‑FR‑MBC Le Vigan 201704
1DDF‑FR‑MC Hérault
1DDF‑FR‑MCA Montpellier
1DDF‑FR‑MCB Béziers 201704
1DDF‑FR‑MCC Lodève 201704
1DDF‑FR‑MD Lozère
1DDF‑FR‑MDA Mende
1DDF‑FR‑MDB Florac Trois Rivières 201704
1DDF‑FR‑ME Pireneje Wschodnie
1DDF‑FR‑MEA Perpignan
1DDF‑FR‑MEB Céret 201704
1DDF‑FR‑MEC Prades 201704
1DDF‑FR‑P Midi-Pireneje 201704
1DDF‑FR‑PA Ariège
1DDF‑FR‑PAA Foix
Class here: County of Foix
201704
1DDF‑FR‑PAB Pamiers 201704
1DDF‑FR‑PAC Saint-Girons
Class here: Couserans
201704
1DDF‑FR‑PB Aveyron
Class here: Rouergue
201704
1DDF‑FR‑PBA Rodez
1DDF‑FR‑PBB Millau 201704
1DDF‑FR‑PBC Villefranche-de-Rouergue 201704
1DDF‑FR‑PC Górna Garonna
1DDF‑FR‑PCA Tuluza
Class here: Toulousain
201704
1DDF‑FR‑PCB Muret 201704
1DDF‑FR‑PCC Saint-Gaudens
Class here: Comminges
201704
1DDF‑FR‑PD Gers 32
1DDF‑FR‑PDA Auch
1DDF‑FR‑PDB Condom 201704
1DDF‑FR‑PDC Mirande 201704
1DDF‑FR‑PE Lot
1DDF‑FR‑PEA Cahors
1DDF‑FR‑PEB Figeac 201704
1DDF‑FR‑PEC Gourdon 201704
1DDF‑FR‑PF Pireneje Wysokie
Class here: Bigorre, Lavedan, vallées des Gaves
201704
1DDF‑FR‑PFA Tarbes
1DDF‑FR‑PFB Argelès-Gazost 201704
1DDF‑FR‑PFC Bagnères-de-Bigorre 201704
1DDF‑FR‑PFD Lourdes 201704
1DDF‑FR‑PG Tarn
1DDF‑FR‑PGA Albi
1DDF‑FR‑PGB Castres 201704
1DDF‑FR‑PH Tarn i Garonna
1DDF‑FR‑PHA Montauban
1DDF‑FR‑PHB Castelsarrasin 201704
1DDF‑FR‑XCZ Oksytania: interesujące miejsca
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑XCZA Armagnac 201704
1DDF‑FR‑XCZB Aubrac 201704
1DDF‑FR‑XCZC Cévennes 201704
1DDF‑FR‑XCZG Gévaudan 201704
1DDF‑FR‑XCZL Langwedocja 201704
1DDF‑FR‑XCZM Canal du Midi 201704
1DDF‑FR‑XCZN Causses
Class here: Grandes Causses
201704
1DDF‑FR‑XCZQ Quercy 201704
1DDF‑FR‑XCZR Roussillion 201704
1DDF‑FR‑XE Grand-Est 201704
1DDF‑FR‑A Alzacja
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑AA Dolny Ren
1DDF‑FR‑AAA Strasburg
1DDF‑FR‑AAB Haguenau 201704
1DDF‑FR‑AAC Molsheim 201704
1DDF‑FR‑AAD Saverne 201704
1DDF‑FR‑AAE Sélestat 201704
1DDF‑FR‑AB Górny Ren
1DDF‑FR‑ABA Colmar
1DDF‑FR‑ABB Altkirch 201704
1DDF‑FR‑ABC Mulhouse 201704
1DDF‑FR‑ABD Thann 201704
1DDF‑FR‑H Szampania-Ardeny 201704
1DDF‑FR‑HA Ardeny
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑HAA Sedan 201704
1DDF‑FR‑HAB Charleville-Mézières
Class here: Givet
201704
1DDF‑FR‑HAC Rethel 201704
1DDF‑FR‑HAD Vouziers 201704
1DDF‑FR‑HB Aube
1DDF‑FR‑HBA Troyes
1DDF‑FR‑HBB Bar-sur-Aube 201704
1DDF‑FR‑HBC Nogent-sur-Seine 201704
1DDF‑FR‑HC Marna
1DDF‑FR‑HCA Châlons-en-Champagne
1DDF‑FR‑HCB Épernay 201704
1DDF‑FR‑HCC Reims 201704
1DDF‑FR‑HCD Sainte-Menehould 201704
1DDF‑FR‑HCE Vitry-le-François 201704
1DDF‑FR‑HD Górna Marna
1DDF‑FR‑HDA Chaumont
1DDF‑FR‑HDB Langres 201704
1DDF‑FR‑HDC Saint-Dizier 201704
1DDF‑FR‑O Lotaryngia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑OA Meurthe i Mozela
1DDF‑FR‑OAA Nancy
1DDF‑FR‑OAB Lunéville 201704
1DDF‑FR‑OAC Toul 201704
1DDF‑FR‑OAD Val-de-Briey 201704
1DDF‑FR‑OB Moza
1DDF‑FR‑OBA Bar-le-Duc
1DDF‑FR‑OBB Commercy 201704
1DDF‑FR‑OBC Verdun 201704
1DDF‑FR‑OC Mozela
1DDF‑FR‑OCA Metz
1DDF‑FR‑OCB Thionville 201704
1DDF‑FR‑OCC Sarreguemines 201704
1DDF‑FR‑OCD Sarrebourg 201704
1DDF‑FR‑OCE Forbach 201704
1DDF‑FR‑OD Wogezy
1DDF‑FR‑ODA Épinal
1DDF‑FR‑ODB Neufchâteau 201704
1DDF‑FR‑ODC Saint-Dié-des-Vosges 201704
1DDF‑FR‑XEZ Grand-Est: interesujące miejsca
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑XEZC Szampania 201704
1DDF‑FR‑XEZV Vosges Mountains 201704
1DDF‑FR‑F Bretania
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑FA Côtes-d’Armor
1DDF‑FR‑FAA Saint-Brieuc
1DDF‑FR‑FAB Dinan 201704
1DDF‑FR‑FAC Guingamp 201704
1DDF‑FR‑FAD Lannion 201704
1DDF‑FR‑FB Finistère
1DDF‑FR‑FBA Quimper
1DDF‑FR‑FBB Brest 201704
1DDF‑FR‑FBC Châteaulin 201704
1DDF‑FR‑FBD Morlaix 201704
1DDF‑FR‑FC Ille-et-Vilaine
1DDF‑FR‑FCA Rennes
1DDF‑FR‑FCB Fougères 201704
1DDF‑FR‑FCC Redon 201704
1DDF‑FR‑FCD Saint-Malo 201704
1DDF‑FR‑FD Morbihan
1DDF‑FR‑FDA Vannes
1DDF‑FR‑FDB Lorient 201704
1DDF‑FR‑FDC Pontivy 201704
1DDF‑FR‑FDD Carnac 201704
1DDF‑FR‑FZ Bretnia: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDF‑FR‑FZC Cornouaille 201704
1DDF‑FR‑G Region Centralny 201704
1DDF‑FR‑GA Cher
1DDF‑FR‑GAA Saint-Amand-Montrond 201704
1DDF‑FR‑GAB Bourges
1DDF‑FR‑GAC Vierzon 201704
1DDF‑FR‑GAD Sancerre
Class here: Sancerrois
201704
1DDF‑FR‑GB Eure-et-Loir
1DDF‑FR‑GBA Chartres
1DDF‑FR‑GBB Châteaudun
Class here: Dunois
201704
1DDF‑FR‑GBC Dreux 201704
1DDF‑FR‑GBD Nogent-le-Rotrou 201704
1DDF‑FR‑GC Indre
1DDF‑FR‑GCA Châteauroux
1DDF‑FR‑GCB Le Blanc 201704
1DDF‑FR‑GCC La Châtre 201704
1DDF‑FR‑GCD Issoudun 201704
1DDF‑FR‑GD Indre i Loara
1DDF‑FR‑GDA Tours
1DDF‑FR‑GDB Chinon 201704
1DDF‑FR‑GDC Loches 201704
1DDF‑FR‑GE Loir-et-Cher
1DDF‑FR‑GEA Blois
Class here: Blesois
201704
1DDF‑FR‑GEB Romorantin-Lanthenay 201704
1DDF‑FR‑GEC Vendôme 201704
1DDF‑FR‑GF Loiret
1DDF‑FR‑GFA Orlean
Class here: Orléanais
201704
1DDF‑FR‑GFB Montargis 201704
1DDF‑FR‑GFC Pithiviers 201704
1DDF‑FR‑GZ Region Centralny – Dolina Loary – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDF‑FR‑GZB Berry 201704
1DDF‑FR‑GZS Sologne 201704
1DDF‑FR‑GZT Touraine 201704
1DDF‑FR‑XH Hauts-de-France 201704
1DDF‑FR‑Q Nord-Pas-de-Calais 201704
1DDF‑FR‑QA Nord
1DDF‑FR‑QAA Lille
1DDF‑FR‑QAB Avesnes-sur-Helpe 201704
1DDF‑FR‑QAC Cambrai 201704
1DDF‑FR‑QAD Douai 201704
1DDF‑FR‑QAE Dunkirk 201704
1DDF‑FR‑QAF Valenciennes 201704
1DDF‑FR‑QB Pas-de-Calais
1DDF‑FR‑QBA Arras
1DDF‑FR‑QBB Béthune 201704
1DDF‑FR‑QBC Boulogne
Class here: Boulogne-sur-Mer
201704
1DDF‑FR‑QBD Calais 201704
1DDF‑FR‑QBE Lens 201704
1DDF‑FR‑QBF Montreuil 201704
1DDF‑FR‑QBG Saint-Omer 201704
1DDF‑FR‑S Pikardia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑SA Aisne
1DDF‑FR‑SAA Laon
1DDF‑FR‑SAB Château-Thierry 201704
1DDF‑FR‑SAC Saint-Quentin 201704
1DDF‑FR‑SAD Soissons 201704
1DDF‑FR‑SAE Vervins 201704
1DDF‑FR‑SB Oise
1DDF‑FR‑SBA Beauvais
1DDF‑FR‑SBB Clermont 201704
1DDF‑FR‑SBC Compiègne 201704
1DDF‑FR‑SBD Senlis 201704
1DDF‑FR‑SC Somma
1DDF‑FR‑SCA Amiens
1DDF‑FR‑SCB Abbeville 201704
1DDF‑FR‑SCC Montdidier 201704
1DDF‑FR‑SCD Péronne 201704
1DDF‑FR‑XHZ Hauts-de-France – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDF‑FR‑XHZA Artois 201704
1DDF‑FR‑I Korsyka
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑IA Korsyka Południowa
1DDF‑FR‑IAA Ajaccio
1DDF‑FR‑IAB Sartène 201704
1DDF‑FR‑IB Górna Korsyka
1DDF‑FR‑IBA Bastia
1DDF‑FR‑IBB Calvi 201704
1DDF‑FR‑IBC Corte 201704
1DDF‑FR‑L Île-de-France
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑LA Paryż (75) 1.4
1DDF‑FR‑LAA Paryż 1.4
1DDF‑FR‑LB Sekwana i Marna
1DDF‑FR‑LBA Melun
1DDF‑FR‑LBB Fontainebleau 201704
1DDF‑FR‑LBC Meaux 201704
1DDF‑FR‑LBD Provins 201704
1DDF‑FR‑LBE Torcy 201704
1DDF‑FR‑LC Yvelines
1DDF‑FR‑LCA Wersal
1DDF‑FR‑LCB Mantes-la-Jolie 201704
1DDF‑FR‑LCC Rambouillet 201704
1DDF‑FR‑LCD Saint-Germain-en-Laye 201704
1DDF‑FR‑LD Essonne
1DDF‑FR‑LDA Évry
1DDF‑FR‑LDB Étampes 201704
1DDF‑FR‑LDC Palaiseau 201704
1DDF‑FR‑LE Hauts-de-Seine
1DDF‑FR‑LEA Nanterre
1DDF‑FR‑LEB Antony 201704
1DDF‑FR‑LEC Boulogne-Billancourt 201704
1DDF‑FR‑LF Sekwana-Saint-Denis
1DDF‑FR‑LFA Bobigny
1DDF‑FR‑LFB Le Raincy 201704
1DDF‑FR‑LFC Saint-Denis 201704
1DDF‑FR‑LG Dolina Marny
1DDF‑FR‑LGA Créteil
1DDF‑FR‑LGB L’Haÿ-les-Roses 201704
1DDF‑FR‑LGC Nogent-sur-Marne 201704
1DDF‑FR‑LH Dolina Oise
1DDF‑FR‑LHA Pontoise
1DDF‑FR‑LHB Argenteuil 201704
1DDF‑FR‑LHC Sarcelles 201704
1DDF‑FR‑LZ Île-de-France: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDF‑FR‑LZB Brie 201704
1DDF‑FR‑LZV Vexin 201704
1DDF‑FR‑XN Normandia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑D Dolna Normandia 201704
1DDF‑FR‑DA Calvados
1DDF‑FR‑DAA Caen
1DDF‑FR‑DAB Bayeux 201704
1DDF‑FR‑DAC Lisieux 201704
1DDF‑FR‑DAD Vire-Normandie 201704
1DDF‑FR‑DB Manche
Class here: Contentin / Cherbourg Peninsula
201704
1DDF‑FR‑DBA Saint-Lô
1DDF‑FR‑DBB Avranches 201704
1DDF‑FR‑DBC Cherbourg-en-Cotentin 201704
1DDF‑FR‑DBD Coutances 201704
1DDF‑FR‑DBE Mont Saint-Michel 201704
1DDF‑FR‑DC Orne
1DDF‑FR‑DCA Alençon
1DDF‑FR‑DCB Argentan 201704
1DDF‑FR‑DCC Mortagne-au-Perche 201704
1DDF‑FR‑K Górna Normandia 201704
1DDF‑FR‑KA Eure
1DDF‑FR‑KAA Évreux
1DDF‑FR‑KAB Les Andelys 201704
1DDF‑FR‑KAC Bernay 201704
1DDF‑FR‑KB Sekwana Nadmorska
1DDF‑FR‑KBA Rouen
1DDF‑FR‑KBB Dieppe 201704
1DDF‑FR‑KBC Le Havre 201704
1DDF‑FR‑XNZ Normandia – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDF‑FR‑XNZB Plaże Normandii 201704
1DDF‑FR‑XNZD Perche 201704
1DDF‑FR‑XNZF Pays d’Auge 201704
1DDF‑FR‑XNZH Pays de Caux 201704
1DDF‑FR‑XQ Nouvelle-Aquitaine 201704
1DDF‑FR‑B Akwitania
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑BA Dordogne
Zobacz też: 1DDF-FR-Z Francja – ciekawe miejsca
1DDF‑FR‑BAA Périgueux
1DDF‑FR‑BAB Bergerac 201704
1DDF‑FR‑BAC Nontron 201704
1DDF‑FR‑BAD Sarlat-la-Canéda 201704
1DDF‑FR‑BB Żyronda
1DDF‑FR‑BBA Bordeaux
1DDF‑FR‑BBB Arcachon 201704
1DDF‑FR‑BBC Blaye 201704
1DDF‑FR‑BBD Langon 201704
1DDF‑FR‑BBE Lesparre-Médoc 201704
1DDF‑FR‑BBF Libourne 201704
1DDF‑FR‑BBG Saint-Émilion 201704
1DDF‑FR‑BC Landy
1DDF‑FR‑BCA Mont-de-Marsan
1DDF‑FR‑BCB Dax 201704
1DDF‑FR‑BD Lot i Garonna
1DDF‑FR‑BDA Agen
1DDF‑FR‑BDB Marmande 201704
1DDF‑FR‑BDC Nérac 201704
1DDF‑FR‑BDD Villeneuve-sur-Lot 201704
1DDF‑FR‑BE Pireneje Atlantyckie
1DDF‑FR‑BEA Pau
1DDF‑FR‑BEB Bayonne 201704
1DDF‑FR‑BEC Biarritz 201704
1DDF‑FR‑BED Oloron-Sainte-Marie 201704
1DDF‑FR‑N Limousin
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑NA Corrèze
1DDF‑FR‑NAA Tulle
1DDF‑FR‑NAB Brive-la-Gaillarde 201704
1DDF‑FR‑NAC Ussel 201704
1DDF‑FR‑NB Creuse
1DDF‑FR‑NBA Guéret
1DDF‑FR‑NBB Aubusson 201704
1DDF‑FR‑NC Haute-Vienne
1DDF‑FR‑NCA Limoges
1DDF‑FR‑NCB Bellac 201704
1DDF‑FR‑NCC Rochechouart 201704
1DDF‑FR‑T Poitou-Charentes 201704
1DDF‑FR‑TA Charente
1DDF‑FR‑TAA Angoulême
Class here: Angoumois
201704
1DDF‑FR‑TAB Cognac 201704
1DDF‑FR‑TAC Confolens 201704
1DDF‑FR‑TB Charente-Maritime
1DDF‑FR‑TBA La Rochelle
Class here: Aunis
201704
1DDF‑FR‑TBB Jonzac 201704
1DDF‑FR‑TBC Rochefort 201704
1DDF‑FR‑TBD Saint-Jean-d’Angély 201704
1DDF‑FR‑TBE Saintes
Class here: Saintonge
201704
1DDF‑FR‑TC Deux-Sèvres
1DDF‑FR‑TCA Niort
1DDF‑FR‑TCB Bressuire 201704
1DDF‑FR‑TCC Parthenay 201704
1DDF‑FR‑TD Vienne
1DDF‑FR‑TDA Poitiers
1DDF‑FR‑TDB Châtellerault 201704
1DDF‑FR‑TDC Montmorillon 201704
1DDF‑FR‑XQZ Nowa Akwitania – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDF‑FR‑XQZB Béarn 201704
1DDF‑FR‑XQZD Gascony 201704
1DDF‑FR‑XQZG Guyenne 201704
1DDF‑FR‑XQZH Navarre (Dolna) 201704
1DDF‑FR‑XQZJ Périgord 201704
1DDF‑FR‑XQZK Poitou 201704
1DDF‑FR‑XQZL Lascaux
Class here: Prehistoric sites and caves of the Vézère Valley
201704
1DDF‑FR‑XQZM La Marche (Prowincja) 201704
1DDF‑FR‑R Kraj Loary 201704
1DDF‑FR‑RA Loara Atlantycka
1DDF‑FR‑RAA Saint-Nazaire 201704
1DDF‑FR‑RAB Nantes
Class here: pays Nantais
201704
1DDF‑FR‑RAC Châteaubriant 201704
1DDF‑FR‑RB Maine i Loara
1DDF‑FR‑RBA Angers
1DDF‑FR‑RBB Saumur 201704
1DDF‑FR‑RBC Cholet 201704
1DDF‑FR‑RBD Segré 201704
1DDF‑FR‑RC Mayenne
1DDF‑FR‑RCA Laval
1DDF‑FR‑RCB Château-Gontier 201704
1DDF‑FR‑RD Sarthe
1DDF‑FR‑RDA Le Mans
1DDF‑FR‑RDB La Flèche 201704
1DDF‑FR‑RDC Mamers 201704
1DDF‑FR‑RE Vendée
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑REA Roche-sur-Yon
1DDF‑FR‑REB Fontenay-le-Comte 201704
1DDF‑FR‑REC Les Sables-d’Olonne 201704
1DDF‑FR‑RZ Kraj Loary – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDF‑FR‑RZA Anjou 201704
1DDF‑FR‑RZM Maine (prowincja) 201704
1DDF‑FR‑U Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże 201704
1DDF‑FR‑UA Alpy Górnej Prowansji
1DDF‑FR‑UAA Digne-les-Bains
1DDF‑FR‑UAB Barcelonnette 201704
1DDF‑FR‑UAC Castellane 201704
1DDF‑FR‑UAD Forcalquier 201704
1DDF‑FR‑UB Alpy Wysokie
1DDF‑FR‑UBA Gap
1DDF‑FR‑UBB Briançon 201704
1DDF‑FR‑UC Alpy Nadmorskie
1DDF‑FR‑UCA Nicea
1DDF‑FR‑UCB Grasse 201704
1DDF‑FR‑UCC Cannes 201704
1DDF‑FR‑UD Delta Rodanu
1DDF‑FR‑UDA Marsylia
1DDF‑FR‑UDB Aix-en-Provence 201704
1DDF‑FR‑UDC Arles 201704
1DDF‑FR‑UDD Istres 201704
1DDF‑FR‑UE Var
1DDF‑FR‑UEA Tulon
1DDF‑FR‑UEB Brignoles 201704
1DDF‑FR‑UEC Saint-Tropez 201704
1DDF‑FR‑UED Draguignan 201704
1DDF‑FR‑UF Vaucluse
1DDF‑FR‑UFA Awinion
1DDF‑FR‑UFB Apt 201704
1DDF‑FR‑UFC Carpentras
Class here: Comtat Venaissin
201704
1DDF‑FR‑UFD Orange
Class here: principality of Orange. Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑UZ Prowansja – Alpy – Lazurowe Wybrzeże – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDF‑FR‑UZC Lazurowe Wybrzeże 201704
1DDF‑FR‑UZD The Luberon 201704
1DDF‑FR‑UZF Mercantour 201704
1DDF‑FR‑UZG Camargue 201704
1DDF‑FR‑UZP Prowansja 201704
1DDF‑FR‑Z Francja – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDF‑FR‑ZB Sekwana
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
201704
1DDF‑FR‑ZD rzeka Dordogne
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
201704
1DDF‑FR‑ZL Loara i Dolina Loary
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
201704
1DDF‑FR‑ZR Rodan
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
201704
1DDF‑FR‑ZS Masyw Centralny 201704
1DDL Luksemburg
1DDM Monako
Class here: Monte Carlo
201704
1DDN Holandia
1DDN‑NL‑A Amsterdam
1DDN‑NL‑B Brabancja 201710
1DDN‑NL‑BB Breda 201710
1DDN‑NL‑BE Eindhoven 201710
1DDN‑NL‑BH s-Hertogenbosch 201710
1DDN‑NL‑BT Tilburg 201710
1DDN‑NL‑D Drenthe 201710
1DDN‑NL‑DA Assen 201710
1DDN‑NL‑DE Emmen 201710
1DDN‑NL‑F Flevoland
1DDN‑NL‑FA Almere 201710
1DDN‑NL‑FL Lelystad 201710
1DDN‑NL‑G Geldria
1DDN‑NL‑GA Arnhem 201710
1DDN‑NL‑GD Apeldoorn 201710
1DDN‑NL‑GE Ede 201710
1DDN‑NL‑GN Nijmegen 201710
1DDN‑NL‑GR Achterhoek
Class here: Doesburg, Doetinchem, Winterswijk, Zutphen
1.4
1DDN‑NL‑GS Betuwe (Batavia) 1.4
1DDN‑NL‑GV Veluwe
Class here: Hoge Veluwe National Park
1.4
1DDN‑NL‑H Holandia Północna 201710
1DDN‑NL‑HH Haarlem 201710
1DDN‑NL‑HM Alkmaar 201710
1DDN‑NL‑L Limburgia 201710
1DDN‑NL‑LM Maastricht 201710
1DDN‑NL‑LV Venlo 201710
1DDN‑NL‑N Groningen (prowincja) 201710
1DDN‑NL‑NG Groningen 201710
1DDN‑NL‑R Fryzja
1DDN‑NL‑RL Leeuwarden 201710
1DDN‑NL‑S Holandia Południowa 201710
1DDN‑NL‑SA Alphen aan den Rijn 201710
1DDN‑NL‑SC Dordrecht 201710
1DDN‑NL‑SD Delft 201710
1DDN‑NL‑SH The Hague 201710
1DDN‑NL‑SL Lejda 201710
1DDN‑NL‑SR Rotterdam 201710
1DDN‑NL‑SZ Zoetermeer 201710
1DDN‑NL‑U Utrecht (prowincja) 201710
1DDN‑NL‑UA Amersfoort 201710
1DDN‑NL‑UU Utrecht (miasto) 201710
1DDN‑NL‑UV Utrechtse Heuvelrug (Utrecht Hill Ridge)
Use for: the national park or the area
1.4
1DDN‑NL‑V Overijssel
1DDN‑NL‑VE Enschede 201710
1DDN‑NL‑VT Twente 1.4
1DDN‑NL‑VZ Zwolle 201710
1DDN‑NL‑X Netherlands: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of national interest or importance
1.4
1DDN‑NL‑XB Groene Hart 1.4
1DDN‑NL‑Z Zelandia
1DDN‑NL‑ZG Goes 201710
1DDN‑NL‑ZM Middelburg 201710
1DDN‑NL‑ZV Vlissingen 201710
1DDR Irlandia
1DDR‑IE‑C Connaught 201704
1DDR‑IE‑CG Hrabstwo Galway
Class here: Aran Islands, Inishmore, Inis Mór, Inishmaan
201704 1.4
1DDR‑IE‑CGC Connemara 201704
1DDR‑IE‑CGD The Twelve Bens 201704
1DDR‑IE‑CGG Galway 201704
1DDR‑IE‑CL Leitrim 201704
1DDR‑IE‑CM Mayo
Class here: Croagh Patrick, Achill Island
201704 1.4
1DDR‑IE‑CR Roscommon 201704
1DDR‑IE‑CS Sligo 201704
1DDR‑IE‑L Leinster 201704
1DDR‑IE‑LC Carlow 201704
1DDR‑IE‑LD Hrabstwo Dublin 201704
1DDR‑IE‑LDD Dublin 201704
1DDR‑IE‑LH Louth
Class here: Cooley mountains
201704 1.4
1DDR‑IE‑LI Wicklow 201704
1DDR‑IE‑LIM Góry Wicklow
Class here: Glendalough
201704 1.4
1DDR‑IE‑LK Kildare 201704
1DDR‑IE‑LL Laois 201704
1DDR‑IE‑LM Meath
Class here: Kells, Hill of Tara
201704 1.4
1DDR‑IE‑LMN Newgrange
Class here: Brú na Bóinne, Knowth, Dowth, Boyne Valley
201704 1.4
1DDR‑IE‑LN Longford 201704
1DDR‑IE‑LO Offaly
Class here: Clonmacnoise
201704 1.4
1DDR‑IE‑LW Westmeath 201704
1DDR‑IE‑LX Wexford 201704
1DDR‑IE‑LY Kilkenny 201704
1DDR‑IE‑M Munster 201704
1DDR‑IE‑MC County Cork 201704
1DDR‑IE‑MCC Cork 201704
1DDR‑IE‑MK Kerry
Class here: Skellig Michael, The Blaskets
201704 1.4
1DDR‑IE‑MKD Półwysep Dingle 201704
1DDR‑IE‑MKK Killarney 201704
1DDR‑IE‑MKR Ring of Kerry 201704
1DDR‑IE‑MKS Macgillycuddy’s Reeks
Class here: Iveragh Peninsula, Carrauntoohil
201704 1.4
1DDR‑IE‑ML Clare 201704
1DDR‑IE‑MLB The Burren
Class here: Cliffs of Moher
201704 1.4
1DDR‑IE‑MM Hrabstwo Limerick 201704
1DDR‑IE‑MML Limerick 201704
1DDR‑IE‑MT Tipperary
Class here: Cashel
201704 1.4
1DDR‑IE‑MW Waterford 201704
1DDR‑IE‑U Ulster
Use for: the nine counties of Ulster, three in Ireland and six in the U.K.
Zobacz też: 1DDU-GB-N Irlandia Północna
201704 1.3
1DDR‑IE‑UC Cavan 201704
1DDR‑IE‑UD Donegal 201704
1DDR‑IE‑UM Monaghan 201704
1DDR‑IE‑Z Irlandia – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDR‑IE‑ZA Wybrzeże atlantyckie Irlandii
Class here: Wild Atlantic Way
201704 1.4
1DDR‑IE‑ZS rzeka Shannon
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
201704
1DDU Zjednoczone Królestwo, Wielka Brytania
1DDU‑GB‑E Anglia
1DDU‑GB‑EA Anglia Wschodnia
1DDU‑GB‑EAC Cambridgeshire
Class here: Peterborough, Huntingdon, Ely
1.4
1DDU‑GB‑EACD Cambridge 201704
1DDU‑GB‑EAN Norfolk
Class here: Norwich, Kings Lynn, Yarmouth
1.4
1DDU‑GB‑EAS Suffolk
Class here: Ipswich, Lowestoft, Newmarket, Bury St Edmunds, Felixstowe, Sutton Hoo
1.4
1DDU‑GB‑EAX Essex
Class here: Colchester, Southend, Chelmsford, Epping
1.4
1DDU‑GB‑EAZ Wschodnia Anglia – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDU‑GB‑EAZF The Fens & the Wash 201704
1DDU‑GB‑EAZN Norfolk Broads 201704
1DDU‑GB‑EM Midlands
1DDU‑GB‑EMD Derbyshire i Peak District
Class here: Bakewell, Buxton, Chatsworth, Chesterfield
Zobacz też: 1DDU-GB-EMZD The Peak District
1.4
1DDU‑GB‑EMDD Derby 201704
1DDU‑GB‑EMF Herefordshire
Class here: Hereford, Ross-on-Wye
1.4
1DDU‑GB‑EMH Leicestershire
Class here: Melton Mowbray, Bosworth
1.4
1DDU‑GB‑EMHL Leicester 201704
1DDU‑GB‑EML Lincolnshire
Class here: South Humberside, Grimsby, Scunthorpe, Skegness, Stamford
1.4
1DDU‑GB‑EMLL Lincoln (UK) 201704
1DDU‑GB‑EMM Northamptonshire
Class here: Naseby
1.4
1DDU‑GB‑EMN Nottinghamshire
Class here: Sherwood Forest
201704
1DDU‑GB‑EMNN Nottingham 201704
1DDU‑GB‑EMP Shropshire
Class here: Shrewsbury, Ironbridge, Ludlow, The Wrekin
1.4
1DDU‑GB‑EMR Rutland
1DDU‑GB‑EMS Staffordshire
Class here: Lichfield
1.4
1DDU‑GB‑EMSP Stoke-on-Trent & The Potteries 201704
1DDU‑GB‑EMT Worcestershire
Class here: the Malvern Hills, Evesham
1.4
1DDU‑GB‑EMW Warwickshire, West Midlands
Class here: Rugby
1.4
1DDU‑GB‑EMWB Birmingham (Wielka Brytania)
1DDU‑GB‑EMWC Coventry 201704
1DDU‑GB‑EMWS Stratford-upon-Avon 201704
1DDU‑GB‑EMWW Wolverhapton & the Black Country 201704
1DDU‑GB‑EMZ Midlands: Miejsca zainteresowania
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDU‑GB‑EMZD The Peak District
Class here: Kinder Scout, Mam Tor, Dark Peak, White Peak, Edale, Castleton
201704 1.4
1DDU‑GB‑EMZM Welsh Marches
Class here: Offa’s Dyke, Wye Valley, Shropshire Hills, Forest of Dean. Use with: a code from 1DDU-GB-W Wales if necessary
201704
1DDU‑GB‑EN Anglia Północno-Zachodnia
1DDU‑GB‑ENC Cheshire
Class here: Chester, Alderley, Nantwich, Crewe
1.4
1DDU‑GB‑ENL Lancashire, Greater Manchester, Merseyside
Class here: Preston, Lancaster, Blackburn, Burnley, Oldham, Preston, Forest of Bowland, Pendle
1.4
1DDU‑GB‑ENLB Blackpool 201704
1DDU‑GB‑ENLL Liverpool
Class here: Merseyside
1.4
1DDU‑GB‑ENLM Manchester
Class here: Greater Manchester
1.4
1DDU‑GB‑ENM Cumbria i Lake District
Class here: Carlisle, Eden Valley, Penrith
Zobacz też: 1DDU-GB-ENZL The Lake District
1.4
1DDU‑GB‑ENZ Północno-zachodnia Anglia
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDU‑GB‑ENZL The Lake District
Class here: the Lakeland Fells, Scafell Pike, Windermere, Wastwater, Helvellyn, Skiddaw, Grasmere, Ullswater, Keswick, Kendal
201704 1.4
1DDU‑GB‑ES Południowo-wschodnia Anglia
1DDU‑GB‑ESB Berkshire
Class here: Eton, Highclere, Greenham
1.4
1DDU‑GB‑ESBR Reading 201704
1DDU‑GB‑ESBW Windsor 201704
1DDU‑GB‑ESD Bedfordshire
Class here: Luton
1.4
1DDU‑GB‑ESF Oxfordshire
Class here: Uffington, Blenheim, Woodstock
1.4
1DDU‑GB‑ESFX Oxford 201704
1DDU‑GB‑ESH Hampshire
Class here: Winchester, Portsmouth
1.4
1DDU‑GB‑ESHS Southampton & the Solent 201704
1DDU‑GB‑ESK Kent
Class here: Dover
1.4
1DDU‑GB‑ESKC Canterbury 201704
1DDU‑GB‑ESL London, Greater London
1DDU‑GB‑ESLC Central London 201510
1DDU‑GB‑ESLCW Westminster 201704
1DDU‑GB‑ESLF City of London
Use for: the historic square mile, as well as the City as a financial centre
201510 1.4
1DDU‑GB‑ESR Surrey
Class here: Guildford, Woking
1.4
1DDU‑GB‑EST Hertfordshire
Class here: St Albans
1.4
1DDU‑GB‑ESU Buckinghamshire
1DDU‑GB‑ESUB Bletchley Park 201704
1DDU‑GB‑ESW Wyspa Wight
Class here: Ryde, Cowes
1.4
1DDU‑GB‑ESX Sussex
Class here: Hastings, Lewes, Chichester, Rye, East Sussex, West Sussex
1.4
1DDU‑GB‑ESXB Brighton & Hove 201704
1DDU‑GB‑ESZ Połudbiowa i Południowo- Wschodnia Anglia – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDU‑GB‑ESZC The Chilterns 1.4
1DDU‑GB‑ESZD North & South Downs, the Weald 201704
1DDU‑GB‑ESZF The New Forest 201704
1DDU‑GB‑ESZT Tamiza
Class here: the river, its tributaries, the Thames valley and the Thames estuary
201704 1.4
1DDU‑GB‑EW Anglia Południowo-Zachodnia
1DDU‑GB‑EWC Kornwalia
Class here: Kernow, Truro, St Ives, Tintagel
1.4
1DDU‑GB‑EWCS Archipelag Scilly 201704
1DDU‑GB‑EWD Devon
Class here: Exeter, Torquay
1.4
1DDU‑GB‑EWDP Plymouth 201704
1DDU‑GB‑EWG Gloucestershire
Class here: Cheltenham, Tewkesbury
1.4
1DDU‑GB‑EWS Somerset, Bristol
Class here: Taunton, Wells, the Levels, Mendip Hills, Quantock Hills, Sedgemoor
1.4
1DDU‑GB‑EWSB Bristol 201704
1DDU‑GB‑EWSG Glastonbury 201704
1DDU‑GB‑EWSH Bath 201704
1DDU‑GB‑EWT Dorset
Class here: Lyme Regis, Weymouth
1.4
1DDU‑GB‑EWTB Bournemouth & Poole
Class here: Christchurch, Brownsea Island
201704 1.4
1DDU‑GB‑EWW Wiltshire
Class here: Swindon
1.4
1DDU‑GB‑EWWS Salisbury
Class here: Old Sarum, Wilton
Zobacz też: 1DDU-GB-EWZS Stonehenge
201704 1.4
1DDU‑GB‑EWZ Południowo- zachodnia Anglia – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDU‑GB‑EWZC The Cotswolds
Preferred code: use instead of 1DZT-GB-C
201704 1.3
1DDU‑GB‑EWZD Jurassic Coast & Purbeck
Class here: Dorset and East Devon Coast
201704
1DDU‑GB‑EWZM Dartmoor, Exmoor & Bodmin Moor 201704
1DDU‑GB‑EWZS Stonehenge
Class here: Avebury, Silbury Hill and other prehistoric sites on Salisbury Plain
201704
1DDU‑GB‑EWZW Wessex 201704
1DDU‑GB‑EY Anglia Północna i Północno-Wschodnia
1DDU‑GB‑EYD Durham
Class here: Teesdale. Use for: County Durham or City of Durham
1.4
1DDU‑GB‑EYK Yorkshire
Class here: North Humberside, Harrogate, the Ridings, Scarborough
1.4
1DDU‑GB‑EYKH Hull 201704
1DDU‑GB‑EYKK York 201704
1DDU‑GB‑EYKL Leeds, Bradford
Class here: West Yorkshire
1.4
1DDU‑GB‑EYKM Middlesborough & Teesside 201704
1DDU‑GB‑EYKS Sheffield & Rotherham
Class here: South Yorkshire, Doncaster, Barnsley
201704 1.4
1DDU‑GB‑EYKW Whitby 1.4
1DDU‑GB‑EYN Northumberland, Tyne i Wear
Class here: Northumbria, Berwick-upon-Tweed, Alnwick, Bamburgh, Hexham
1.4
1DDU‑GB‑EYNC Newcastle
Class here: North and South Tyneside, Jarrow
1.4
1DDU‑GB‑EYNS Sunderland & Wearside 201704
1DDU‑GB‑EYZ Północna i północno-wschodnia Anglia – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDU‑GB‑EYZB Góry Penninskie
Preferred code: use instead of 1DZT-GB-P
201704 1.3
1DDU‑GB‑EYZF Wrzosowiska North York 201704
1DDU‑GB‑EYZH Yorkshire Dales
Class here: Howgills, Wharfedale, Wensleydale, Malham Cove, Nidderdale, Pen-y-ghent, Ingleborough, Whernside
201704 1.4
1DDU‑GB‑EYZL Wyspy Farne i Holy 201704
1DDU‑GB‑EYZN Park Narodowy Northumberland
Class here: The Cheviots, Kirk Yetholm, Kielder Forest and Kielder Water
201704 1.4
1DDU‑GB‑EYZW Wał Hadriana
Class here: Housesteads
201704 1.4
1DDU‑GB‑N Irlandia Północna
1DDU‑GB‑NB Belfast
1DDU‑GB‑NC Antrim 201704
1DDU‑GB‑ND Armagh 201704
1DDU‑GB‑NE Hrabstwo Derry / Hrabstwo Londonderry 201704
1DDU‑GB‑NEC Derry / Londonderry 201704
1DDU‑GB‑NG Down
Class here: Strangford Lough, Ards Peninsula
201704 1.4
1DDU‑GB‑NJ Fermanagh
Class here: Lough Erne, Enniskillen
201704 1.4
1DDU‑GB‑NT Tyrone 201704
1DDU‑GB‑NZ Północna Irlandia – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDU‑GB‑NZA Grobla Olbrzyma, North Antrim Coast i Glens
Class here: the Causeway Coast, Rathlin Island
201704 1.4
1DDU‑GB‑NZM Góry Mourne 201704
1DDU‑GB‑NZS Góry Sperrin 201704
1DDU‑GB‑S Szkocja
1DDU‑GB‑SB Nizina Środkowoszkocka
Class here: Dumfries and Galloway, Southern Uplands, Pentland Hills, Tweeddale
1.4
1DDU‑GB‑SBR Rhinn of Kells i Wzgórza Galloway
Class here: Galloway Forest Park
201704
1DDU‑GB‑SC Środkowa Szkocja
Class here: Clyde, Perth, Firth of Forth, Bute, Ochil Hills
1.4
1DDU‑GB‑SCD Dundee i Fife 201704
1DDU‑GB‑SCE Edynburg
1DDU‑GB‑SCG Glasgow
1DDU‑GB‑SCS Stirling 201704
1DDU‑GB‑SH Szkocja Północna, Highlands i wyspy
1DDU‑GB‑SHA Aberdeen i Deeside 201704
1DDU‑GB‑SHG Grampiany
Class here: Lochnagar, Speyside etc
201704 1.4
1DDU‑GB‑SHGD Cairngorms
Class here: Cairngorms National park, Ben Macdhui, Braeriach, Cairn Toul, Sgor an Lochain Uaine, Angus Glens, Monadhliath, Càrn Dearg, Strathspey, Aviemore, Glenshee, Braemar
1.4
1DDU‑GB‑SHGH Ben Nevis and Glen Coe
Class here: Mamores, Glen Etive, Black Mount, Rannoch Moor, Loch Levan, Fort William, Glen Nevis
1.4
1DDU‑GB‑SHN Loch Ness i Great Glen
Class here: Caledonian Canal
201704 1.4
1DDU‑GB‑SHV Inverness 201704
1DDU‑GB‑SHW Góry Kaledońskie
Class here: Torridon Hills, Ross, Cromarty, Sutherland, Caithness, Kyle of Lochalsh, Cape Wrath etc
201704 1.4
1DDU‑GB‑SHF Orkady
Class here: Scapa Flow, Hoy, Kirkwall, Skara Brae
1.4
1DDU‑GB‑SHJ Szetlandy
Class here: Lerwick
1.4
1DDU‑GB‑SHL Hebrydy Zewnętrzne
Class here: Lewis, Harris, Uist, Benbecula, Barra, Na h-Eileanan Siar, Innse Gall
1.4
1DDU‑GB‑SHP Hebrydy Wewnętrzne
Class here: Coll, Colonsay, Eigg, Islay, Jura, Rùm, Tiree, Na h-Eileanan a-staigh, Na h-Eileanan Tarsainn, Small Isles
201704 1.4
1DDU‑GB‑SHPM Wyspy Mull i Iona
Class here: Ulva
201704 1.4
1DDU‑GB‑SHQ Wyspa Skye
Class here: Cuillin Hills
1.4
1DDU‑GB‑SHR Wyspa Arran 201704
1DDU‑GB‑SHT Loch Lomond i the Trossachs
Class here: Ben Lui, the Cobbler, Arrochar Alps
201704 1.4
1DDU‑GB‑W Walia
Class here: Cymru
1.4
1DDU‑GB‑WC Środkowa Walia
Class here: Powys, Ceredigion, Cambrian Mountains, Aberystwyth, Machynlleth
1.4
1DDU‑GB‑WN Północna Walia
Class here: Anglesey, Gwynedd, Clwyd, Llŷn Peninsula, Conwy, Llandudno, Betws-y-Coed, Caernarfon, Barmouth, Dolgellau
1.4
1DDU‑GB‑WNS Snowdonia
Class here: Crib Goch, Llyn Llydaw, Glaslyn, Y Garn, Cadair Idris, Eryri
201704 1.4
1DDU‑GB‑WS Południowa Walia
Class here: Newport, Glamorgan, Rhondda
1.4
1DDU‑GB‑WSC Cardiff
1DDU‑GB‑WSG Swansea & the Gower 201704
1DDU‑GB‑WSY Brecon Beacons
Class here: Black Mountain, Black Mountains and Fforest Fawr, Fan Brycheiniog, Pen y Fan
201704 1.4
1DDU‑GB‑WV Południowo-Zachodnia Walia
Class here: Carmarthen, Llanelli
1.4
1DDU‑GB‑WVP Wybrzeże Pembrokeshire 201704
1DDU‑GB‑X Wyspy Normandzkie
Class here: Alderney, Sark
1.4
1DDU‑GB‑XG Guernsey 201704
1DDU‑GB‑XJ Jersey 201704
1DDU‑GB‑Z Wyspa Man
Class here: Douglas, Ellan Vannin, Calf of Man
1.4
1DF Europa Środkowa
1DFA Austria
1DFA‑AT‑B Burgenland
Class here: Eisenstadt, Rust, Oberwart
1.4
1DFA‑AT‑K Karyntia
Class here: Lake Millstatt, Lake Ossiach
1.4
1DFA‑AT‑KB Klagenfurt 1.4
1DFA‑AT‑KD Villach 1.4
1DFA‑AT‑KF Wörthersee (Lake Wort) 1.4
1DFA‑AT‑M Styria
Class here: Grimming, Gesäuse
1.4
1DFA‑AT‑MB Bruck an der Mur 1.4
1DFA‑AT‑MG Graz 1.4
1DFA‑AT‑MH Hochschwab
Class here: Mariazell, Tragöß (Tragoess), Wildalpen
1.4
1DFA‑AT‑ML Leoben 1.4
1DFA‑AT‑N Dolna Austria
Class here: Danube-Auen
1.4
1DFA‑AT‑NA Industrieviertel
Class here: Wiener Neustadt
1.4
1DFA‑AT‑NB Mostviertel
Class here: Sankt Pölten, Waidhofen an der Ybbs
1.4
1DFA‑AT‑NC Waldviertel
Class here: Krems an der Donau
1.4
1DFA‑AT‑ND Weinviertel 1.4
1DFA‑AT‑NW Wachau
Class here: Melk
1.4
1DFA‑AT‑R Górna Austria
1DFA‑AT‑RA Linz 1.4
1DFA‑AT‑RC Hausruckviertel
Class here: Wels
1.4
1DFA‑AT‑RD Innviertel
Class here: Schärding
1.4
1DFA‑AT‑RE Mühlviertel
Class here: Freistadt
1.4
1DFA‑AT‑RF Traunviertel
Class here: Gmunden, Steyr
Zobacz też: 1DFA-AT-ZS Salzkammergut
1.4
1DFA‑AT‑S Salzburg
Class here: Tennen Mountains
1.4
1DFA‑AT‑SA Salzburg (City) 1.4
1DFA‑AT‑SC Flachgau
Class here: Wallersee
Zobacz też: 1DFA-AT-ZS Salzkammergut
1.4
1DFA‑AT‑SD Pinzgau
Class here: Saalfelden, Zell am See
1.4
1DFA‑AT‑SE Lungau 1.4
1DFA‑AT‑SF Pongau
Class here: Gastein, Werfen
1.4
1DFA‑AT‑SG Tennengau
Class here: Hallein
1.4
1DFA‑AT‑T Tyrol
1DFA‑AT‑TA Innsbruck 1.4
1DFA‑AT‑TC Ausserfern
Class here: Reutte
1.4
1DFA‑AT‑TD Upper Tyrol
Class here: Imst, Landeck, Telfs, Ötztal, Stubaital
1.4
1DFA‑AT‑TE Lower Tyrol
Class here: Hall in Tirol, Kitzbühel, Kaiser Mountains, Zillertal
1.4
1DFA‑AT‑TF Eastern Tyrol
Class here: Lienz
1.4
1DFA‑AT‑V Vorarlberg
1DFA‑AT‑VB Bregenz 1.4
1DFA‑AT‑VF Feldkirch 1.4
1DFA‑AT‑VM Montafon 1.4
1DFA‑AT‑VR Bregenz Forest 1.4
1DFA‑AT‑W Wiedeń
1DFA‑AT‑Z Austria: Places of Interest 1.4
1DFA‑AT‑ZA Arlberg 1.4
1DFA‑AT‑ZD Dachstein 1.4
1DFA‑AT‑ZR Semmering 1.4
1DFA‑AT‑ZS Salzkammergut
Class here: Attersee, Mondsee, Traunsee, Wolfgangsee
1.4
1DFA‑AT‑ZW Vienna Woods 1.4
1DFG Niemcy
1DFG‑DE‑B Niemcy północno-wschodnie
1DFG‑DE‑BE Berlin
Use for: the city or the federal state, as well as in historical contexts
1.4
1DFG‑DE‑BG Brandenburgia
Class here: Uckermark. Use for: the city or the federal state, as well as in historical contexts
1.4
1DFG‑DE‑BGB Havelland 1.4
1DFG‑DE‑BGD Potsdam 1.4
1DFG‑DE‑BGE Cottbus 1.4
1DFG‑DE‑BGF Frankfurt (Oder) 1.4
1DFG‑DE‑BK Niemieckie Wybrzeże Moża Bałtyckiego i wyspy
Class here: Bay of Lübeck
1.4
1DFG‑DE‑BKA Rugia
Class here: Jasmund National Park
1.1 1.4
1DFG‑DE‑BKB Fehmarn 1.4
1DFG‑DE‑BKD Fischland-Darss-Zingst 1.4
1DFG‑DE‑BKF Usedom 1.4
1DFG‑DE‑BM Meklemburgia-Pomorze Przednia
Class here: Güstrow
1.4
1DFG‑DE‑BMB Schwerin 1.4
1DFG‑DE‑BMC Greifswald 1.4
1DFG‑DE‑BMD Rostock 1.4
1DFG‑DE‑BMF Stralsund 1.4
1DFG‑DE‑BMH Wismar 1.4
1DFG‑DE‑BMM Mecklenburg Lake Plateau
Class here: Neubrandenburg
1.4
1DFG‑DE‑BS Saksonia-Anhalt
Class here: Stendal, Anhalt, Altmark
1.4
1DFG‑DE‑BSB Magdeburg
Class here: Magdeburg Börde, Elbe-Börde-Heath, Magdeburg (region)
1.4
1DFG‑DE‑BSC Dessau 1.4
1DFG‑DE‑BSD Halberstadt 1.4
1DFG‑DE‑BSF Halle (Saale) 1.4
1DFG‑DE‑BSG Lutherstadt Wittenberg 1.4
1DFG‑DE‑BSH Quedlinburg 1.4
1DFG‑DE‑BSK Wernigerode 1.4
1DFG‑DE‑F Niemcy Wschodnie
1DFG‑DE‑FS Saksonia
Class here: Elster, Saxon Ore Mountains
1.4
1DFG‑DE‑FSA Lipsk 1.1
1DFG‑DE‑FSB Drezno 1.1
1DFG‑DE‑FSC Bautzen
Zobacz też: 1DFG-DE-XA Górne Łużyce
1.4
1DFG‑DE‑FSD Görlitz 1.4
1DFG‑DE‑FSE Chemnitz 1.4
1DFG‑DE‑FSF Freiberg 1.4
1DFG‑DE‑FSG Plauen 1.4
1DFG‑DE‑FSH Zwickau 1.4
1DFG‑DE‑FSN Saxon Switzerland National Park
Class here: Elbe Sandstone Mountains
1.4
1DFG‑DE‑FT Turyngia
Class here: Gera, Mühlhausen, Nordhausen, Eichsfeld-Hainich-Werratal nature parks, Hainich National Park, Kyffhäuser
1.4
1DFG‑DE‑FTB Erfurt 1.4
1DFG‑DE‑FTD Thuringian Forest 1.4
1DFG‑DE‑FTDB Eisenach 1.4
1DFG‑DE‑FTH Jena 1.4
1DFG‑DE‑FTJ Weimar 1.4
1DFG‑DE‑T Niemcy południowo-wschodnie
1DFG‑DE‑TB Bawaria
Zobacz też: 1DFG-DE-XB Szwabia
1DFG‑DE‑TBA Dolna Bawaria 1.1
1DFG‑DE‑TBAB Passau 1.4
1DFG‑DE‑TBB Górna Bawaria
Class here: Ammersee, Lake Ammer
Zobacz też: 1DFG-DE-XB Szwabia
1.1 1.4
1DFG‑DE‑TBBB Berchtesgadener Land
Class here: Berchtesgaden National Park
1.4
1DFG‑DE‑TBBBA Berchtesgaden 1.4
1DFG‑DE‑TBBD Ingolstadt 1.4
1DFG‑DE‑TBBF Chiemgau
Class here: Chiemsee
1.4
1DFG‑DE‑TBBG Lake Starnberg 1.4
1DFG‑DE‑TBBH Tegernsee
Class here: Tegernsee (City)
1.4
1DFG‑DE‑TBC Monachium 1.1
1DFG‑DE‑TBD Norymberga 1.1
1DFG‑DE‑TBF Franconia
Class here: Steigerwald
1.4
1DFG‑DE‑TBFC Upper Franconia 1.4
1DFG‑DE‑TBFCB Bamberg 1.4
1DFG‑DE‑TBFCD Bayreuth 1.4
1DFG‑DE‑TBFM Middle Franconia 1.4
1DFG‑DE‑TBFMB Fürth 1.4
1DFG‑DE‑TBFMD Rothenburg ob der Tauber 1.4
1DFG‑DE‑TBFV Lower Franconia 1.4
1DFG‑DE‑TBFVB Aschaffenburg 1.4
1DFG‑DE‑TBFVD Würzburg 1.4
1DFG‑DE‑TBH Augsburg
Zobacz też: 1DFG-DE-XB Szwabia
1.4
1DFG‑DE‑TBJ Füssen
Zobacz też: 1DFG-DE-XB Szwabia
1.4
1DFG‑DE‑TBK Kempten
Zobacz też: 1DFG-DE-XB Szwabia
1.4
1DFG‑DE‑TBL Lindau
Zobacz też: 1DFG-DE-XB Szwabia
1.4
1DFG‑DE‑TBM Upper Palatinate 1.4
1DFG‑DE‑TBMB Regensburg 1.4
1DFG‑DE‑TBN Altmühltal
Class here: Altmühl
1.4
1DFG‑DE‑TBP Bavarian Forest 1.4
1DFG‑DE‑U Niemcy południowo-zachodnie
1DFG‑DE‑UB Badenia-Wirtembergia
Class here: Pforzheim, Kraichgau, Tauber Franconia, Rhine-Neckar region
1.4
1DFG‑DE‑UBA Stuttgart 1.1
1DFG‑DE‑UBC Breisgau
Class here: Kaiserstuhl
1.4
1DFG‑DE‑UBCF Freiburg im Breisgau 1.4
1DFG‑DE‑UBE Electoral Palatinate 1.4
1DFG‑DE‑UBEB Heidelberg 1.4
1DFG‑DE‑UBED Mannheim 1.4
1DFG‑DE‑UBG Heilbronn 1.4
1DFG‑DE‑UBJ Karlsruhe 1.4
1DFG‑DE‑UBL Konstanz 1.4
1DFG‑DE‑UBP Swabian Jura 1.4
1DFG‑DE‑UBPB Reutlingen 1.4
1DFG‑DE‑UBPD Ulm 1.4
1DFG‑DE‑UBR Singen (Hohentwiel) 1.4
1DFG‑DE‑UBT Tübingen 1.4
1DFG‑DE‑UH Hesja
Class here: Fulda, Limburg (Lahn), Marburg, Vogelsberg, Wetterau, Rhine-Main Region
1.4
1DFG‑DE‑UHA Frankfurt 1.1
1DFG‑DE‑UHC Rheingau 1.4
1DFG‑DE‑UHCW Wiesbaden 1.4
1DFG‑DE‑UHE Darmstadt 1.4
1DFG‑DE‑UHP Kassel 1.4
1DFG‑DE‑UHT Taunus 1.4
1DFG‑DE‑UR Nadrenia-Palatynat
Class here: Hunsrück
1.4
1DFG‑DE‑URA Palatynat
Class here: Ludwigshafen, Neustadt an der Weinstrasse, Bad Dürkheim
1.1 1.4
1DFG‑DE‑URAS Speyer 1.4
1DFG‑DE‑URC Rhenish Hesse
Class here: Bingen am Rhein, Ingelheim am Rhein
1.4
1DFG‑DE‑URCM Mainz 1.4
1DFG‑DE‑URCW Worms 1.4
1DFG‑DE‑URK Koblenz 1.4
1DFG‑DE‑URT Trier 1.4
1DFG‑DE‑US Saara
1DFG‑DE‑V Niemcy północno-zachodnie
1DFG‑DE‑VA Niemieckie wybrzeże Morza Północnego i wyspy
Class here: North Frisian Islands, Halligen
1.4
1DFG‑DE‑VAF Heligoland 1.4
1DFG‑DE‑VAN North Frisia 1.4
1DFG‑DE‑VANF Föhr 1.4
1DFG‑DE‑VANS Sylt 1.4
1DFG‑DE‑VAP East Frisia
Class here: East Frisian Islands
1.4
1DFG‑DE‑VB Brema
Use for: the city or the federal state, as well as in historical contexts
1.4
1DFG‑DE‑VBC Bremerhaven 1.4
1DFG‑DE‑VH Hamburg
Use for: the city or the federal state, as well as in historical contexts
1.4
1DFG‑DE‑VN Dolna Saksonia
1DFG‑DE‑VNA Hanower 1.1
1DFG‑DE‑VNB Wendland 1.4
1DFG‑DE‑VNC Braunschweig 1.4
1DFG‑DE‑VND Lüneburg Heath 1.4
1DFG‑DE‑VNDB Celle 1.4
1DFG‑DE‑VNDD Lüneburg 1.4
1DFG‑DE‑VNE Goslar 1.4
1DFG‑DE‑VNF Göttingen 1.4
1DFG‑DE‑VNG Hildesheim 1.4
1DFG‑DE‑VNH Oldenburg 1.4
1DFG‑DE‑VNK Osnabrück 1.4
1DFG‑DE‑VR Nadrenia Północna-Westfalia
1DFG‑DE‑VRA Aachen 1.4
1DFG‑DE‑VRB Düsseldorf 1.1
1DFG‑DE‑VRC Kolonia 1.1
1DFG‑DE‑VRD Essen 1.1
1DFG‑DE‑VRE Dortmund 1.1
1DFG‑DE‑VRG Bonn 1.4
1DFG‑DE‑VRH Münster (region) 1.4
1DFG‑DE‑VRHM Münster 1.4
1DFG‑DE‑VRJ Siegen 1.4
1DFG‑DE‑VRK Ostwestfalen-Lippe 1.4
1DFG‑DE‑VRKB Bielefeld 1.4
1DFG‑DE‑VRKP Paderborn 1.4
1DFG‑DE‑VRL Bergisches Land 1.4
1DFG‑DE‑VRLB Solingen 1.4
1DFG‑DE‑VRLD Wuppertal 1.4
1DFG‑DE‑VRM Lower Rhine region 1.4
1DFG‑DE‑VRN Sauerland 1.4
1DFG‑DE‑VRR Zagłębie Ruhry 1.1
1DFG‑DE‑VRRB Bochum 1.4
1DFG‑DE‑VRRD Duisburg 1.4
1DFG‑DE‑VS Schleswig-Holstein
1DFG‑DE‑X Historyczne regiony Niemiec 1.1 1.4
1DFG‑DE‑XA Górne Łużyce
Zobacz też: 1DFG-DE-FSC Bautzen
1.1
1DFG‑DE‑XB Szwabia 1.1
1DFG‑DE‑XC Allgäu 1.1
1DFG‑DE‑XD Rothaar Mountains 1.4
1DFG‑DE‑XE Odenwald 1.4
1DFG‑DE‑XEB Bergstrasse 1.4
1DFG‑DE‑XF Teutoburg Forest 1.4
1DFG‑DE‑XG Westerwald 1.4
1DFG‑DE‑XH Spessart 1.4
1DFH Szwajcaria
1DFH‑CH‑C Espace Mittelland
1DFH‑CH‑CB Berno
Class here: Biel / Bienne (lake and town), Bielersee, Burgdorf, Emmental, Gstaad. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑CBB Bernese Oberland
Class here: Lake Brienz
1.4
1DFH‑CH‑CBBD Interlaken 1.4
1DFH‑CH‑CBBG Grindelwald 1.4
1DFH‑CH‑CBBT Thun
Class here: Lake Thun
1.4
1DFH‑CH‑CF Fryburg
Class here: Greyerz / Gruyères, Murten / Morat (lake and town). Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑CJ Jura
Class here: Delsberg / Delémont
1.4
1DFH‑CH‑CN Neuenburg / Neuchâtel
Class here: Lake Neuchâtel. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑CS Solura
Class here: Olten, Weissenstein. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑G Jezioro Genewskie (region) 201704
1DFH‑CH‑GG Genewa
Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑GV Waadt / Vaud / Vad
Class here: Nyon, Vevey, Yverdon-les-Bains, La Côte, Vallée de Joux
1.4
1DFH‑CH‑GVL Lausanne 201710
1DFH‑CH‑GVM Montreux 1.4
1DFH‑CH‑GW Wallis / Valais / Vallese / Vallais
Class here: Brig, Saas-Fee, Sion
1.4
1DFH‑CH‑GWB Zermatt 1.4
1DFH‑CH‑N Szwajcaria Północna 201704
1DFH‑CH‑NA Aargau / Argovie / Argovia
Class here: Lenzburg
1.4
1DFH‑CH‑NAB Aarau 1.4
1DFH‑CH‑NB Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna / Basilea-Champagna 201704
1DFH‑CH‑NBL Liestal 1.4
1DFH‑CH‑ND Bazylea
Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑P Szwajcaria Wschodnia
Class here: Appenzellerland, Appenzell Alps
1.4
1DFH‑CH‑PC Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno /Appenzell dadens 1.4
1DFH‑CH‑PD Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno / Appenzell dador
Class here: Herisau, Trogen
1.4
1DFH‑CH‑PG Glarus / Glaris / Glarona / Glaruna
Class here: Glarus Alps. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑PK Gryzonia
Class here: Arosa, Münstertal / Val Müstair, Prättigau, Klosters, Surselva, Grischun, Grigioni
1.4
1DFH‑CH‑PKA Chur (Coire) 1.4
1DFH‑CH‑PKB Davos 1.4
1DFH‑CH‑PKM Engadine
Class here: Maloja Pass, Albula Pass, Flüela Pass, Julier Pass, Maloja Pass, Ofen Pass / Fuorn Pass
1.4
1DFH‑CH‑PKMB St. Moritz 1.4
1DFH‑CH‑PN St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo / Son Gagl
Class here: Rapperswil. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑PNH Toggenburg
Class here: Wildhaus
1.4
1DFH‑CH‑PP Szafuza
Class here: Stein am Rhein. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑PR Turgowia
Class here: Frauenfeld
1.4
1DFH‑CH‑PZ Eastern Switzerland: Places of interest
Class here: Lake Walen / Lake Walenstadt
1.4
1DFH‑CH‑PZB Säntis
Class here: Alpstein Massif
1.4
1DFH‑CH‑R Tessyn
Class here: Valle Verzasca
1.4
1DFH‑CH‑RA Ascona
Class here: Monte Verità
1.4
1DFH‑CH‑RC Bellinzona 1.4
1DFH‑CH‑RE Locarno 1.4
1DFH‑CH‑RG Lugano 1.4
1DFH‑CH‑U Szwajcaria Centralna 201704
1DFH‑CH‑UL Lucerna
Class here: Entlebuch, Sempachersee, Lake Sempach. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑UN Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo / Sutsilvania
Class here: Stans
1.4
1DFH‑CH‑UO Obwalden / Obwald / Obvaldo / Sursilvania
Class here: Engelberg, Sarnen
1.4
1DFH‑CH‑US Schwyz / Schwytz / Svitto / Sviz
Class here: Lake Lauerz, Sihlsee / Lake Sihl, Muotatal, Stoos, Einsiedeln. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑UU Uri
Class here: Altdorf, Andermatt
1.4
1DFH‑CH‑UV Zug / Zoug / Zugo
Class here: Lake Zug. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑UZ Central Switzerland: Places of interest
Class here: Mount Pilatus, Mount Titlis
1.4
1DFH‑CH‑UZD Lake Lucerne
Class here: the lake and its surrounding area
1.4
1DFH‑CH‑X Zurych
Class here: Zürcher Oberland. Use for: city, Canton or region
1.4
1DFH‑CH‑XB Winterthur 1.4
1DFH‑CH‑Z Switzerland: Places of Interest
Class here: River Aare, River Reuss, Seetal, Lake Hallwil, Lake Baldegg
1.4
1DFH‑CH‑ZS Lake Zurich
Class here: the lake and its surrounding area
1.4
1DFL Liechtenstein
1DN Europa Północna, Skandynawia
1DNC Islandia
1DNC‑IS‑R Reykjavík 201710
1DND Dania
1DNDF Wyspy Owcze
1DNDF‑FO‑T Thorshavn 201510
1DND‑DK‑B Bornholm 201510
1DND‑DK‑F Fionia i inne wyspy 201510
1DND‑DK‑FO Odense 201510
1DND‑DK‑J Jutlandia 201510
1DND‑DK‑JE Esbjerg 201510
1DND‑DK‑JL Alborg 201510
1DND‑DK‑JR Aarhus 201510
1DND‑DK‑L Lolland-Falster 201510
1DND‑DK‑S Zelandia (wyspa) 201510
1DND‑DK‑SK Kopenhaga 201510
1DND‑DK‑SR Roskilde 201510
1DNF Finlandia
1DNF‑FI‑A Southwest Finland
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑AA Turku 201904
1DNF‑FI‑AB Turku archipelago 201904
1DNF‑FI‑B Åland 201904
1DNF‑FI‑BA Mariehamn 201904
1DNF‑FI‑C Uusimaa
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑CA West Uusimaa 201904
1DNF‑FI‑CB Helsinki Region 201904
1DNF‑FI‑CBA Helsinki
Class here: Suomenlinna
201904
1DNF‑FI‑CBB Espoo 201904
1DNF‑FI‑CBC Vantaa 201904
1DNF‑FI‑CC East Uusimaa 201904
1DNF‑FI‑CCA Porvoo 201904
1DNF‑FI‑D Häme
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative. Class here: Tavastia
201904
1DNF‑FI‑DA Kanta-Häme 201904
1DNF‑FI‑DAA Hämeenlinna 201904
1DNF‑FI‑DB Päijät-Häme 201904
1DNF‑FI‑DBA Lahti 201904
1DNF‑FI‑DC Pirkanmaa 201904
1DNF‑FI‑DCA Tampere 201904
1DNF‑FI‑DD Central Finland 201904
1DNF‑FI‑DDA Jyväskylä 201904
1DNF‑FI‑H Satakunta
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑HA Pori 201904
1DNF‑FI‑HB Rauma 201904
1DNF‑FI‑J Savonia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑JA Southern Savonia 201904
1DNF‑FI‑JAB Mikkeli 201904
1DNF‑FI‑JB Northern Savonia 201904
1DNF‑FI‑JBK Kuopio 201904
1DNF‑FI‑K Karelia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑KA South Karelia 201904
1DNF‑FI‑KAB Lappeenranta 201904
1DNF‑FI‑KB North Karelia 201904
1DNF‑FI‑KBA Joensuu 201904
1DNF‑FI‑L Kymenlaakso
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑LA Kouvola 201904
1DNF‑FI‑LB Kotka 201904
1DNF‑FI‑M Ostrobothnia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑MA Vaasa 201904
1DNF‑FI‑N North Ostrobothnia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑NA Oulu 201904
1DNF‑FI‑P Central Ostrobothnia 201904
1DNF‑FI‑PA Kokkola 201904
1DNF‑FI‑Q South Ostrobothnia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑QA Seinäjoki 201904
1DNF‑FI‑R Kainuu
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑RA Kajaani 201904
1DNF‑FI‑S Lappi
Class here: Finnish ‘Lapland’
201904
1DNF‑FI‑SA Rovaniemi 201904
1DNF‑FI‑SB Sámi native region of Finland 201904
1DNN Norwegia
1DNN‑NO‑D Nord-Norge
1DNN‑NO‑DA Troms and Finnmark
Use for: merger of Troms and Finnmark to ‘Troms and Finnmark’
1.4
1DNN‑NO‑DF Finnmark 1.4
1DNN‑NO‑DFA Vardø 1.4
1DNN‑NO‑DFB Kirkenes
Class here: Sør-Varanger
1.4
1DNN‑NO‑DFC Alta 1.4
1DNN‑NO‑DFD Hammerfest
Class here: Kvalsund
1.4
1DNN‑NO‑DFG Honningsvåg 1.4
1DNN‑NO‑DFK North Cape
Class here: Knivskjellodden, Honningsvåg
1.4
1DNN‑NO‑DFV Vadsø 201704
1DNN‑NO‑DT Troms 1.4
1DNN‑NO‑DTB Harstad
Class here: Hinnøya
1.4
1DNN‑NO‑DTD Finnsnes
Class here: Senja
1.4
1DNN‑NO‑DTR Tromsø 201704
1DNN‑NO‑DL Nordland
1DNN‑NO‑DLB Bodø 201704
1DNN‑NO‑DLD Fauske 1.4
1DNN‑NO‑DLF Lofoten and Vesterålen 1.4
1DNN‑NO‑DLFA Sortland 1.4
1DNN‑NO‑DLFB Stokmarknes 1.4
1DNN‑NO‑DLFC Leknes 1.4
1DNN‑NO‑DLFD Svolvær 1.4
1DNN‑NO‑DLG Helgeland
Class here: Vega
1.4
1DNN‑NO‑DLGA Mo i Rana 1.4
1DNN‑NO‑DLGB Mosjøen 1.4
1DNN‑NO‑DLGC Sandnessjøen 1.4
1DNN‑NO‑DLGD Brønnøysund 1.4
1DNN‑NO‑DLN Narwik
1DNN‑NO‑J Sørlandet 201704
1DNN‑NO‑JB Agder
Use for: merged county of Aust-Agder and Vest-Agder as Agder
1.4
1DNN‑NO‑JA Aust-Agder 1.4
1DNN‑NO‑JAB Grimstad 1.4
1DNN‑NO‑JAC Tvedestrand 1.4
1DNN‑NO‑JAD Risør 1.4
1DNN‑NO‑JAL Arendal
1DNN‑NO‑JG Vest-Agder 1.4
1DNN‑NO‑JGF Farsund
1DNN‑NO‑JGK Kristiansand
1DNN‑NO‑JGL Lillesand 1.4
1DNN‑NO‑JGM Lyngdal 1.4
1DNN‑NO‑JGN Mandal 1.4
1DNN‑NO‑JGP Flekkefjord 1.4
1DNN‑NO‑T Trøndelag 201704
1DNN‑NO‑TD Nord-Trøndelag 201704
1DNN‑NO‑TDA Levanger 1.4
1DNN‑NO‑TDB Namsos 1.4
1DNN‑NO‑TDC Kolvereid 1.4
1DNN‑NO‑TDD Stjørdal 1.4
1DNN‑NO‑TDE Verdal
Class here: Verdalsøra
1.4
1DNN‑NO‑TDS Steinkjer
1DNN‑NO‑TR Sør-Trøndelag 201704
1DNN‑NO‑TRA Orkanger 1.4
1DNN‑NO‑TRB Brekstad 1.4
1DNN‑NO‑TRC Røros 1.4
1DNN‑NO‑TRH Trondheim
1DNN‑NO‑V Vestlandet
1DNN‑NO‑VA Vestland
Use for: merged county of Sogn and Fjordane and Hordaland as Vestland
1.4
1DNN‑NO‑VH Hordaland 1.4
1DNN‑NO‑VHB Bergen
1DNN‑NO‑VHC Stord 1.4
1DNN‑NO‑VHD Odda 1.4
1DNN‑NO‑VM Møre og Romsdal 201704
1DNN‑NO‑VMA Ålesund
1DNN‑NO‑VMB Fosnavåg 1.4
1DNN‑NO‑VMD Ulsteinvik 1.4
1DNN‑NO‑VMK Kristiansund
1DNN‑NO‑VML Molde
1DNN‑NO‑VMN Åndalsnes 1.4
1DNN‑NO‑VR Rogaland
1DNN‑NO‑VRA Bryne 1.4
1DNN‑NO‑VRB Eigersund 1.4
1DNN‑NO‑VRC Haugesund 1.4
1DNN‑NO‑VRD Jørpeland 1.4
1DNN‑NO‑VRF Sandnes 1.4
1DNN‑NO‑VRG Sauda 1.4
1DNN‑NO‑VRH Skudeneshavn 1.4
1DNN‑NO‑VRJ Kopervik 1.4
1DNN‑NO‑VRK Åkrehamn 1.4
1DNN‑NO‑VRS Stavanger
1DNN‑NO‑VW Sogn og Fjordane 1.4
1DNN‑NO‑VWA Florø
Class here: Flora
1.4
1DNN‑NO‑VWB Førde 1.4
1DNN‑NO‑VWC Måløy 1.4
1DNN‑NO‑X Østlandet 201704
1DNN‑NO‑XC Viken
Use for: merged county of Akershus, Buskerud and Østfold as Viken
1.4
1DNN‑NO‑XA Akershus 1.4
1DNN‑NO‑XAA Drøbak 1.4
1DNN‑NO‑XAB Lillestrøm 1.4
1DNN‑NO‑XAC Sandvika 1.4
1DNN‑NO‑XAD Ski (NO) 1.4
1DNN‑NO‑XAE Jessheim 1.4
1DNN‑NO‑XB Buskerud 1.4
1DNN‑NO‑XBC Hokksund 1.4
1DNN‑NO‑XBD Drammen
1DNN‑NO‑XBH Hønefoss 1.4
1DNN‑NO‑XBK Kongsberg 1.4
1DNN‑NO‑XF Oslofjorden
1DNN‑NO‑XD Innlandet
Use for: merger county of Hedmark and Oppland as Innlandet
1.4
1DNN‑NO‑XH Hedmark 1.4
1DNN‑NO‑XHA Elverum 1.4
1DNN‑NO‑XHB Kongsvinger 1.4
1DNN‑NO‑XHC Brumunddal 1.4
1DNN‑NO‑XHD Moelv 1.4
1DNN‑NO‑XHR Hamar
1DNN‑NO‑XP Oppland 1.4
1DNN‑NO‑XPA Fagernes 1.4
1DNN‑NO‑XPB Gjøvik 1.4
1DNN‑NO‑XPC Otta 1.4
1DNN‑NO‑XPD Raufoss 1.4
1DNN‑NO‑XPE Vinstra 1.4
1DNN‑NO‑XPL Lillehammer
1DNN‑NO‑XS Oslo
1DNN‑NO‑XR Vestfold and Telemark 1.4
1DNN‑NO‑XT Telemark 1.4
1DNN‑NO‑XTA Kragerø 1.4
1DNN‑NO‑XTB Notodden 1.4
1DNN‑NO‑XTC Brevik 1.4
1DNN‑NO‑XTD Porsgrunn 1.4
1DNN‑NO‑XTE Rjukan 1.4
1DNN‑NO‑XTF Langesund 1.4
1DNN‑NO‑XTG Stathelle 1.4
1DNN‑NO‑XTK Skien
1DNN‑NO‑XV Vestfold 1.4
1DNN‑NO‑XVA Holmestrand 1.4
1DNN‑NO‑XVB Horten 1.4
1DNN‑NO‑XVC Stavern 1.4
1DNN‑NO‑XVD Svelvik 1.4
1DNN‑NO‑XVF Åsgårdstrand 1.4
1DNN‑NO‑XVL Larvik
1DNN‑NO‑XVN Sandefjord
1DNN‑NO‑XVR Tønsberg 201704
1DNN‑NO‑XZ Østfold 1.4
1DNN‑NO‑XZA Askim 1.4
1DNN‑NO‑XZB Mysen 1.4
1DNN‑NO‑XZF Fredrikstad
1DNN‑NO‑XZH Halden
1DNN‑NO‑XZM Moss
1DNN‑NO‑XZS Sarpsborg
1DNS Szwecja
1DNS‑SE‑A Szwecja Właściwa
1DNS‑SE‑AA Sztokholm
1DNS‑SE‑AAA Archipelag Sztokholmski 1.2
1DNS‑SE‑AB Uppland
1DNS‑SE‑ABA Uppsala 1.2
1DNS‑SE‑AC Södermanland
1DNS‑SE‑ACA Nyköping 1.2
1DNS‑SE‑AD Närke
1DNS‑SE‑ADA Örebro 1.2
1DNS‑SE‑AE Västmanland
1DNS‑SE‑AEA Västerås 1.2
1DNS‑SE‑AF Dalarna
1DNS‑SE‑AFA Falun 1.2
1DNS‑SE‑AG Värmland
1DNS‑SE‑AGA Karlstad 1.2
1DNS‑SE‑AH Bergslagen 1.2
1DNS‑SE‑B Götaland
1DNS‑SE‑BA Skania
1DNS‑SE‑BAA Malmö
1DNS‑SE‑BAB Österlen 1.2
1DNS‑SE‑BB Halland
1DNS‑SE‑BBA Halmstad 1.2
1DNS‑SE‑BC Blekinge
1DNS‑SE‑BCA Karlskrona 1.2
1DNS‑SE‑BD Smalandia
1DNS‑SE‑BDA Växjö 1.2
1DNS‑SE‑BDB Kalmar 1.2
1DNS‑SE‑BE Olandia
1DNS‑SE‑BF Gotlandia
1DNS‑SE‑BFA Visby 1.2
1DNS‑SE‑BG Östergötland
1DNS‑SE‑BGA Linköping 1.2
1DNS‑SE‑BH Västergötland
1DNS‑SE‑BJ Göteborg
1DNS‑SE‑BJA Archipelag Göteborg 1.2
1DNS‑SE‑BK Bohuslän
1DNS‑SE‑BL Dalsland
1DNS‑SE‑C Norrland
1DNS‑SE‑CA Gästrikland
1DNS‑SE‑CAA Gävle 1.2
1DNS‑SE‑CB Hälsingland
1DNS‑SE‑CC Jämtland
1DNS‑SE‑CCA Östersund 1.2
1DNS‑SE‑CD Härjedalen
1DNS‑SE‑CE Medelpad
1DNS‑SE‑CF Ångermanland
1DNS‑SE‑CFA Härnösand 1.2
1DNS‑SE‑CG Västerbotten
1DNS‑SE‑CGA Umeå 1.2
1DNS‑SE‑CH Norrbotten
1DNS‑SE‑CHA Luleå 1.2
1DNS‑SE‑CJ Laponia
1DNS‑SE‑CK Tornedalen
Class here: Meänmaa
1.2
1DS Europa Południowa
1DSE Hiszpania
1DSE‑ES‑A Andaluzja
1DSE‑ES‑AA Almeria (Prowincja) 201701
1DSE‑ES‑AAA Almeria (Miasto) 201701
1DSE‑ES‑AB Kadyks (Prowincja) 201701
1DSE‑ES‑ABA Kadyks (miasto) 201701
1DSE‑ES‑AC Kordoba (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑ACA Kordoba (miasto) 201701
1DSE‑ES‑AD Granada (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑ADA Granada (miasto) 201701
1DSE‑ES‑ADX Granada – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201707 201710
1DSE‑ES‑ADXA Sierra Nevada 201707
1DSE‑ES‑AE Huelva (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑AEA Huelva (miasto) 201701
1DSE‑ES‑AF Jaen (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑AFA Jaen (miasto) 201701
1DSE‑ES‑AG Malaga (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑AGA Malaga (miasto) 201701
1DSE‑ES‑AGX Malaga: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201707 201710
1DSE‑ES‑AGXA Costa del Sol 201707
1DSE‑ES‑AH Sewilla (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑AHA Sewilla (miasto) 201701
1DSE‑ES‑B Baleary
1DSE‑ES‑BA Baleary (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑BAA Majorka 201701
1DSE‑ES‑BAAB Palma de Mallorca 201701
1DSE‑ES‑BAB Minorka 201701
1DSE‑ES‑BABA Mahon 201701
1DSE‑ES‑BAC Ibiza (wyspa) 201701
1DSE‑ES‑BACA Ibiza (miasto) 201701
1DSE‑ES‑BAD Formentera 201701
1DSE‑ES‑C Aragonia
1DSE‑ES‑CA Huesca (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑CAA Huesca (miasto) 201701
1DSE‑ES‑CB Teruel (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑CBA Teruel (miasto) 201701
1DSE‑ES‑CC Saragossa (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑CCA Saragossa (miasto) 201701
1DSE‑ES‑D Asturia
1DSE‑ES‑DA Asturia (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑DAA Oviedo 201701
1DSE‑ES‑DAB Gijon 201701
1DSE‑ES‑E Wyspy Kanaryjskie (wspólnota autonomiczna)
Use for: political and social aspects. Prefer: 1MTANC for geophysical, natural history and travel aspects
Zobacz też: 1MTANC Wyspy Kanaryjskie (archipelag)
1DSE‑ES‑EA Las Palmas (Province) 201701
1DSE‑ES‑EAA Gran Canaria 201701
1DSE‑ES‑EAAA Las Palmas de Gran Canaria 201701
1DSE‑ES‑EAB Fuerteventura 201701
1DSE‑ES‑EAC Lanzarote 201701
1DSE‑ES‑EB Santa Cruz de Tenerife (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑EBA Teneryfa 201701
1DSE‑ES‑EBAA Santa Cruz de Tenerife (miasto) 201701
1DSE‑ES‑EBB El Hierro 201701
1DSE‑ES‑EBC La Gomera 201701
1DSE‑ES‑EBD La Palma 201701
1DSE‑ES‑F Kantabria
1DSE‑ES‑FA Kantabria (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑FAA Santander 201701
1DSE‑ES‑G Kastylia-La Mancha
1DSE‑ES‑GA Albacete (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑GAA Albacete (miasto) 201701
1DSE‑ES‑GB Ciudad Real (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑GBA Ciudad Real (miasto) 201701
1DSE‑ES‑GC Cuenca (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑GCA Cuenca (miasto) 201701
1DSE‑ES‑GD Guadalajara (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑GDA Guadalajara (miasto) 201701
1DSE‑ES‑GE Toledo (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑GEA Toledo (miasto) 201701
1DSE‑ES‑H Kastylia i León
1DSE‑ES‑HA Avila (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑HAA Avila (miasto) 201701
1DSE‑ES‑HB Burgos (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑HBA Burgos (miasto) 201701
1DSE‑ES‑HC Leon (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑HCA Leon (miasto) 201701
1DSE‑ES‑HD Palencia (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑HDA Palencia (miasto) 201701
1DSE‑ES‑HE Salamanka (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑HEA Salamanka (miasto) 201701
1DSE‑ES‑HF Segovia (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑HFA Segovia (miasto) 201701
1DSE‑ES‑HG Soria (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑HGA Soria (miasto) 201701
1DSE‑ES‑HH Valladolid (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑HHA Valladolid (miasto) 201701
1DSE‑ES‑HJ Zamora (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑HJA Zamora (miasto) 201701
1DSE‑ES‑J Katalonia
1DSE‑ES‑JA Barcelona (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑JAA Barcelona (miasto) 201701
1DSE‑ES‑JB Girona (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑JBA Girona (miasto) 201701
1DSE‑ES‑JBX Girona – ciekawe miasta
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201707 201710
1DSE‑ES‑JBXA Costa Brava 201707
1DSE‑ES‑JC Lerida / Lleida (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑JCA Lerida / Lleida (miasto) 201701
1DSE‑ES‑JD Tarragona (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑JDA Tarragona (miasto) 201701
1DSE‑ES‑K Estremadura
1DSE‑ES‑KA Caceres (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑KAA Caceres (miasto) 201701
1DSE‑ES‑KB Badajoz (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑KBA Badajoz (miasto) 201701
1DSE‑ES‑L Galicia
1DSE‑ES‑LA Corunna (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑LAA Corunna (miasto) 201701
1DSE‑ES‑LAB Santiago de Compostela 201707
1DSE‑ES‑LB Lugo (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑LBA Lugo (City) 201701
1DSE‑ES‑LC Orense (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑LCA Orense (miasto) 201701
1DSE‑ES‑LD Pontevedra (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑LDA Pontevedra (miasto) 201701
1DSE‑ES‑M Madryt
1DSE‑ES‑MA Madryt (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑MAA Madryt (miasto) 201701
1DSE‑ES‑N Murcia
1DSE‑ES‑NA Murcia (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑NAA Murcia (miasto) 201701
1DSE‑ES‑Q Navarra
1DSE‑ES‑QA Navarra (miasto) 201701
1DSE‑ES‑QAB Pampeluna 201701
1DSE‑ES‑R Kraj Basków
1DSE‑ES‑RA Alava 201701
1DSE‑ES‑RAA Vitoria 201701
1DSE‑ES‑RB Guipuzcoa 201701
1DSE‑ES‑RBA San Sebastian 201701
1DSE‑ES‑RC Biscay 201701
1DSE‑ES‑RCA Bilbao 201701
1DSE‑ES‑S La Rioja
1DSE‑ES‑SA Logroño (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑SAA Logroño (miasto) 201701
1DSE‑ES‑T Walencja (wspólnota autonomiczna)
1DSE‑ES‑TA Alicante (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑TAA Alicante (miasto) 201701
1DSE‑ES‑TAX Alicante: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201707 201710
1DSE‑ES‑TAXA Costa Blanca 201707
1DSE‑ES‑TB Castellon (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑TBA Castellon (miasto) 201701
1DSE‑ES‑TC Walencja (prowincja) 201701
1DSE‑ES‑TCA Walencja (miasto) 201701
1DSE‑ES‑U Ceuta
1DSE‑ES‑V Melilla
1DSE‑ES‑X Hiszpania: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201707 201710
1DSE‑ES‑XA Droga Św. Jakuba
Stosuj dla szlaku pielgrzymów, El Camino de Santiago
201707
1DSE‑ES‑XB La Mancha 201707
1DSE‑ES‑XC Góry Kantabryjskie 201707
1DSG Gibraltar
1DSM Malta
1DSM‑MT‑G Gozo 201710
1DSN Andora
1DSP Portugalia
1DSP‑PT‑B Północna Portugalia 201710
1DSP‑PT‑BP Porto 201710
1DSP‑PT‑C Portugalia Centralna 201710
1DSP‑PT‑L Lizbona (region) 201710
1DSP‑PT‑LL Lizbona 201710
1DSP‑PT‑LS Sintra 201710
1DSP‑PT‑N Alentejo 201710
1DSP‑PT‑P Algarve 201710
1DSP‑PT‑PF Faro 201710
1DSP‑PT‑R Madera (region autonomiczny)
Stosuj dla aspektów politycznych i społecznych; zamiast tego kodu (lub razem z nim) stosuj kod 1MTANM dla geografii fizycznej, historii naturalnej i turystyki
201710
1DSP‑PT‑RF Funchal 201710
1DSP‑PT‑T Azory
Stosuj dla aspektów politycznych i społecznych; zamiast tego kodu (lub razem z nim) stosuj kod 1MTANZ dla geografii fizycznej, historii naturalnej i turystyki
201710
1DST Włochy
1DST‑IT‑N Włochy północne
1DST‑IT‑NA Dolina Aosty 201710
1DST‑IT‑NF Friuli-Wenecja Julijska
1DST‑IT‑NFG Gorycja
1DST‑IT‑NFP Pordenone
1DST‑IT‑NFT Triest
1DST‑IT‑NFU Udine
1DST‑IT‑NG Liguria
1DST‑IT‑NGA Genua
1DST‑IT‑NGM Imperia
1DST‑IT‑NGS Savona
1DST‑IT‑NGZ La Spezia
1DST‑IT‑NL Lombardia 201710
1DST‑IT‑NLA Varese
1DST‑IT‑NLB Bergamo
1DST‑IT‑NLC Como
1DST‑IT‑NLD Lodi
1DST‑IT‑NLE Lecco
1DST‑IT‑NLM Mediolan
1DST‑IT‑NLN Sondrio
1DST‑IT‑NLR Cremona
1DST‑IT‑NLS Brescia
1DST‑IT‑NLT Mantua 201710
1DST‑IT‑NLV Pawia
1DST‑IT‑NLZ Monza i Brianza 201710
1DST‑IT‑NP Piemont 201710
1DST‑IT‑NPA Alessandria
1DST‑IT‑NPL Biella
1DST‑IT‑NPN Novara
1DST‑IT‑NPR Vercelli
1DST‑IT‑NPS Asti
1DST‑IT‑NPT Turyn
1DST‑IT‑NPU Cuneo
1DST‑IT‑NPV Prowincja Cusio Ossola 201710
1DST‑IT‑NT Trydent-Górna Adyga
Class here: South Tyrol
201710
1DST‑IT‑NTR Trydent
1DST‑IT‑NTZ Bolzano
1DST‑IT‑NV Vento
1DST‑IT‑NVD Padwa
1DST‑IT‑NVE Wenecja
1DST‑IT‑NVN Werona
1DST‑IT‑NVR Rovigo
1DST‑IT‑NVS Treviso
1DST‑IT‑NVU Belluno
1DST‑IT‑NVZ Vicenza
1DST‑IT‑NZ Północne Włochy: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201710
1DST‑IT‑NZB Północne Apeniny
Preferowany kod stosuj zamiast: 1DZT-IT-A
201710 1.3
1DST‑IT‑NZD Dolomity 201710
1DST‑IT‑NZL Region włoskich jezior
stosuj dla jezior: Orta, Lugano, Idro
201710
1DST‑IT‑NZLC jezioro Como 201710
1DST‑IT‑NZLG jezioro Garda 201710
1DST‑IT‑NZLM jezioro Maggiore 201710
1DST‑IT‑NZLQ jezioro Iseo 201710
1DST‑IT‑NZP Rzeka Po i jej dopływy
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty. Preferowany kod, stosuj zamiast DZA-IT-A
201710 1.3
1DST‑IT‑T Włochy Środkowe
1DST‑IT‑TG Emilia Romagna
1DST‑IT‑TGB Bolonia
1DST‑IT‑TGC Forli-Cesena
1DST‑IT‑TGF Ferrara
1DST‑IT‑TGM Modena
1DST‑IT‑TGN Rimini
1DST‑IT‑TGP Parma
1DST‑IT‑TGR Reggio nell’Emilia 201710
1DST‑IT‑TGV Rawenna
1DST‑IT‑TGZ Piacenza
1DST‑IT‑TM Marchia Ankonitaństa
1DST‑IT‑TMA Ankona
1DST‑IT‑TMF Fermo
1DST‑IT‑TMP Pesaro i Urbino 201710
1DST‑IT‑TMS Ascoli Piceno
1DST‑IT‑TMT Macerata
1DST‑IT‑TR Umbria
1DST‑IT‑TRP Perugia
Stosuj dla Asyżu
201710
1DST‑IT‑TRPT jezioro Trasimeno 201710
1DST‑IT‑TRT Terni
1DST‑IT‑TS Toskania
1DST‑IT‑TSA Arezzo
1DST‑IT‑TSE Siena
1DST‑IT‑TSEB Val d’Orcia
Preferowany kod stosuj zamiast: 1DZT-IT-N
201710 1.3
1DST‑IT‑TSF Florencja
1DST‑IT‑TSG Grosseto
1DST‑IT‑TSL Livorno
1DST‑IT‑TSLB Elba 201710
1DST‑IT‑TSM Massa-Carrara
1DST‑IT‑TSP Piza
1DST‑IT‑TSR Prato
1DST‑IT‑TST Pistoia
1DST‑IT‑TSU Lukka
1DST‑IT‑TZ Lacjum
1DST‑IT‑TZF Frosinone
1DST‑IT‑TZL Latina
1DST‑IT‑TZR Rzym
1DST‑IT‑TZT Rieti
1DST‑IT‑TZV Viterbo
1DST‑IT‑TX Centralne Włochy: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201710
1DST‑IT‑TXA Rzeka Arno i jej dopływy
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
201710 1.3
1DST‑IT‑TXC Rzeka Tyber i jej dopływy
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
201710 1.3
1DST‑IT‑TXF Centralne Apeniny
Preferowany kod stosuj zamiast: 1DZT-IT-B
201710 1.3
1DST‑IT‑TXM Maremma
Preferowany kod stosuj zamiast: 1DZT-IT-L
201710 1.3
1DST‑IT‑U Włochy Południowe i Wyspy
1DST‑IT‑UA Abruzja
1DST‑IT‑UAH Chieti
1DST‑IT‑UAP Pescara
1DST‑IT‑UAQ L’Aquila
1DST‑IT‑UAT Teramo
1DST‑IT‑UC Kalabria
1DST‑IT‑UCK Crotone
1DST‑IT‑UCR Reggio Calabria
1DST‑IT‑UCS Cosenza
1DST‑IT‑UCV Vibo Valentia
1DST‑IT‑UCZ Catanzaro
1DST‑IT‑UD Sardynia
1DST‑IT‑UDC Cagliari
1DST‑IT‑UDG Prowincja Ogliastra 201710
1DST‑IT‑UDM Prowincja Medio Campidano 201710
1DST‑IT‑UDN Carbonia-Iglesias
1DST‑IT‑UDR Oristano
1DST‑IT‑UDS Sassari
1DST‑IT‑UDSD Costa Smeralda
Preferowany kod stosuj zamiast: 1DZT-IT-T
201710 1.3
1DST‑IT‑UDT Olbia Tempio
1DST‑IT‑UDU Nuoro
1DST‑IT‑UE Molise
1DST‑IT‑UEC Campobasso
1DST‑IT‑UES Isernia
1DST‑IT‑UL Sycylia
1DST‑IT‑ULA Agrygent
1DST‑IT‑ULC Caltanissetta
1DST‑IT‑ULE Enna
1DST‑IT‑ULM Mesyna
1DST‑IT‑ULME Wyspy Eolskie
Stosuj dla: Stromboli, Lipari, Vulcano, Panarea, Alicudi, Filicudi
201710
1DST‑IT‑ULN Trapani
1DST‑IT‑ULP Palermo
1DST‑IT‑ULR Ragusa
1DST‑IT‑ULS Syrakuzy
1DST‑IT‑ULT Katania
1DST‑IT‑ULTE Etna 201710
1DST‑IT‑UM Kampania
1DST‑IT‑UML Avellino
1DST‑IT‑UMN Neapol
1DST‑IT‑UMNC Capri / Ischia 201710
1DST‑IT‑UMNP Pompeje / Herkulanum 201710
1DST‑IT‑UMNV Wezuwiusz 201710
1DST‑IT‑UMS Salerno
1DST‑IT‑UMSC Wybrzeże Amalfitańskie
Preferowany kod, stosuj zamiast 1DZT-IT-R
201710 1.3
1DST‑IT‑UMT Caserta
1DST‑IT‑UMV Benewent
1DST‑IT‑UP Apulia
Class here: Puglia
201710
1DST‑IT‑UPA Bari
1DST‑IT‑UPG Foggia
1DST‑IT‑UPGB Tavoliere delle Puglie (Nizina Tavoliere)
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-P
1.3
1DST‑IT‑UPL Lecce
1DST‑IT‑UPR Prowincja Barletta-Andria-Trani
1DST‑IT‑UPS Brindisi
1DST‑IT‑UPT Tarent
1DST‑IT‑US Bazylikata
1DST‑IT‑USM Matera
1DST‑IT‑USP Potenza
1DST‑IT‑UZ Południowe Włochy: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201710
1DST‑IT‑UZC Południowe Apeniny
Preferowany kod: stosuj zamiast 1DZT-IT-C
201710 1.3
1DST‑IT‑UZCE Góra Gran Sasso 201710
1DST‑IT‑UZCP Góra Poliino 201710
1DST‑IT‑UZD Sila 201710
1DST‑IT‑X Historyczne i kulturalne regiony Włoch 1.1
1DST‑IT‑XN Historyczne i kulturalne regiony północnych Włoch 1.1
1DST‑IT‑XNA Langhe 1.1
1DST‑IT‑XNC Montferrato 1.1 201710
1DST‑IT‑XNE Canavese 1.1
1DST‑IT‑XNF Cinque Terre 1.1
1DST‑IT‑XNH Tigullio 1.1
1DST‑IT‑XNL Franciacorta 1.1
1DST‑IT‑XNN Lomellina 1.1
1DST‑IT‑XNP Polesine 1.1
1DST‑IT‑XNR Carnia 1.1
1DST‑IT‑XT Historyczne i kulturalne regiony Środkowych Włoch 1.1
1DST‑IT‑XTA Lunigiana 1.1
1DST‑IT‑XTC Garfagenana 1.1
1DST‑IT‑XTE Chianti 1.1
1DST‑IT‑XTG Mugello 1.1
1DST‑IT‑XTL Versilia 1.1
1DST‑IT‑XTN Ciociara 1.1
1DST‑IT‑XU Historyczne i kulturalne regiony południowych Włoch i wysp włoskich 1.1
1DST‑IT‑XUA Cilento 1.1
1DST‑IT‑XUC Irpinia 1.1
1DST‑IT‑XUE Sannio 1.1
1DST‑IT‑XUG Salento 1.1
1DST‑IT‑XUL Gallura 1.1
1DSU San Marino
1DSV Watykan
1DT Europa Wschodnia
1DTA Rosja
1DTA‑RU‑B Rosja – częsć centralna 201710
1DTA‑RU‑BK Kursk 201710
1DTA‑RU‑BM Moskwa 201710
1DTA‑RU‑BS Smoleńsk 201710
1DTA‑RU‑D Rosja – część południowa 201710
1DTA‑RU‑DB Wołgograd
Stosuj dla Stalingradu
201710
1DTA‑RU‑DD Rostów nad Donem 201710
1DTA‑RU‑F Rosja – częsć północna 201710
1DTA‑RU‑FA Archangielsk 201710
1DTA‑RU‑FC Kalinigrad 201710
1DTA‑RU‑FD Nowogród 201710
1DTA‑RU‑FP Petersburg
Stosuj dla Leningradu
201710
1DTA‑RU‑H Rosja – część wschodnia 201710
1DTA‑RU‑J Rosja – Syberia 201710
1DTA‑RU‑JZ Syberia – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201710
1DTA‑RU‑JZB Syberia – jezioro Bajkał 201710
1DTA‑RU‑L Rosja – Ural 201710
1DTA‑RU‑N Rosja – rejon Wołgi 201710
1DTA‑RU‑NN Niżny Nowogród 201710
1DTA‑RU‑P Rosja – tereny północnego Kaukazu 201710
1DTA‑RU‑PC Czeczenia 201710
1DTB Białoruś
1DTB‑BY‑M Mińsk 201710
1DTD Łotwa
1DTD‑LV‑R Ryga 201710
1DTE Estonia
1DTE‑EE‑T Talin 201710
1DTF Litwa
1DTF‑LT‑V Wilno 201710
1DTG Gruzja
1DTG‑GE‑T Tbilisi 201710
1DTH Węgry
1DTH‑HU‑B Centralne Węgry 201710
1DTH‑HU‑BB Budapeszt 201710
1DTH‑HU‑D Kraj Zadunajski 201710
1DTH‑HU‑DB Jezioro Balaton 201710
1DTH‑HU‑DD Jezioro Neusiedl / Ferto
Use with: 1DFA* if work applies specifically to Austria
201710 1.4
1DTH‑HU‑DF Góry Mescek 201710
1DTH‑HU‑DG Średniogórze Zadunajskie
Stosuj dla gór Bakońskich
201710
1DTH‑HU‑DH Mała Nizina Węgierska 201710
1DTH‑HU‑DP Esztergom 201710
1DTH‑HU‑DQ Győr 201710
1DTH‑HU‑DR Pécs 201710
1DTH‑HU‑DS Sopron 201710
1DTH‑HU‑DT Székesfehérvár 201710
1DTH‑HU‑DV Veszprém 201710
1DTH‑HU‑F Wielka Nizina Węgierska i Północ Węgier 201710
1DTH‑HU‑FD Średniogórze Północnowęgierskie
Stosuj dla Mátra, Bükk
201710
1DTH‑HU‑FDE Eger 201710
1DTH‑HU‑FP Wielka Nizina Węgierska
Class here: Great Alfold
201710
1DTH‑HU‑FPD Park Narodowy Hortobágy 201710
1DTH‑HU‑FPJ Debreczyn 201710
1DTH‑HU‑FPK Szeged 201710
1DTH‑HU‑FPW jezioro Tisza 201710
1DTH‑HU‑Z Węgry – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201710
1DTH‑HU‑ZD Międzyrzecze Dunaju i Cisy 201710
1DTH‑HU‑ZT Kraj Zacisański 201710
1DTJ Republika Czeska
Class here: Czech Republic
201710
1DTJ‑CZ‑A Praga 201710
1DTJ‑CZ‑B Południowe Morawy 201710
1DTJ‑CZ‑C Kraj południowoczeski 201710
1DTJ‑CZ‑E Kraj pardubicki 201710
1DTJ‑CZ‑H Kraj hradecki 201710
1DTJ‑CZ‑J Kraj Wysoczyzna 201710
1DTJ‑CZ‑K Kraj karlowarski 201710
1DTJ‑CZ‑L Kraj liberecki 201710
1DTJ‑CZ‑M Kraj ołomuniecki 201710
1DTJ‑CZ‑P Kraj pilzneński 201710
1DTJ‑CZ‑S Kraj środkowoczeski 201710
1DTJ‑CZ‑T Kraj morawsko-śląski 201710
1DTJ‑CZ‑U Uście nad Łabą 201710
1DTJ‑CZ‑Z Kraj zliński 201710
1DTJ‑CZ‑X Czechy – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201710
1DTJ‑CZ‑XB Czechy 201710
1DTJ‑CZ‑XBF Szumawa 201710
1DTJ‑CZ‑XBG Karkonosze 201710
1DTJ‑CZ‑XBV Rzeka Wełtawa i jej dopływy
Stosuj dla rzek: Berounka, Luznice, Otava, Sazava
201710
1DTJ‑CZ‑XM Morawy 201710
1DTJ‑CZ‑XS Śląsk Czeski 201710
1DTK Słowacja
1DTK‑SK‑B Bratysława (region) 201710 1.3
1DTK‑SK‑BB Bratysława 1.3
1DTK‑SK‑K Kraj koszycki 1.3
1DTK‑SK‑N Kraj nitrzański 1.3
1DTK‑SK‑P Kraj preszowski 1.3
1DTK‑SK‑S Kraj bańskobystrzycki 1.3
1DTK‑SK‑T Kraj trenczyński 1.3
1DTK‑SK‑V Kraj trnawski 1.3
1DTK‑SK‑Y Kraj żyliński 1.3
1DTK‑SK‑Z Słowacja – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
1.3
1DTK‑SK‑ZV Wag i jej dopływy
Stosuj do rzek: Orawa i Nitra
1.3
1DTM Mołdawia
1DTN Ukraina
1DTN‑UA‑K Kijów 201710
1DTP Polska
1DTP‑PL‑A Pomorze Zachodnie 201904
1DTP‑PL‑AB Szczecin 201904
1DTP‑PL‑AP Pojezierze Pomorskie 201904
1DTP‑PL‑B Pomorze Gdańskie 201904
1DTP‑PL‑BA Kaszuby 201904
1DTP‑PL‑BAA Trójmiasto – Gdańsk, Gdynia, Sopot 201904
1DTP‑PL‑BD Półwysep Helski 201904
1DTP‑PL‑BF Żuławy Wiślane 201904
1DTP‑PL‑BFA Malbork 201904
1DTP‑PL‑C Kujawsko-pomorskie 201904
1DTP‑PL‑CB Bydgoszcz 201904
1DTP‑PL‑CC Toruń 201904
1DTP‑PL‑D Łódź 201904
1DTP‑PL‑E Warmia i Mazury 201904
1DTP‑PL‑EA Olsztyn 201904
1DTP‑PL‑EB Biskupiec 201904
1DTP‑PL‑H Podlasie 201904
1DTP‑PL‑HB Białystok 201904
1DTP‑PL‑HD Suwalszczyzna 201904
1DTP‑PL‑HR Białowieski Park Narodowy 201904
1DTP‑PL‑HS Biebrzański Park Narodowy 201904
1DTP‑PL‑J Województwo lubuskie (Ziemia Lubuska)
Class here: Lubusz Land
201904
1DTP‑PL‑JA Zielona Góra 201904
1DTP‑PL‑K Wyżyna Kielecka / Świętokrzyskie 201904
1DTP‑PL‑KA Kielce 201904
1DTP‑PL‑KS Sandomierz (Kotlina Sandomierska) 201904
1DTP‑PL‑L Wyżyna Lubelska 201904
1DTP‑PL‑LA Lublin 201904
1DTP‑PL‑LK Kazimierz Dolny 201904
1DTP‑PL‑LR Roztoczański Park Narodowy 201904
1DTP‑PL‑M Województwo Mazowieckie 201710
1DTP‑PL‑MA Warszawa 201710
1DTP‑PL‑MP Płock 201904
1DTP‑PL‑MR Kampinoski Park Narodowy 201904
1DTP‑PL‑N Wielkopolska 201904
1DTP‑PL‑NB Poznań 201904
1DTP‑PL‑P Województwo Małopolskie 201710
1DTP‑PL‑PK Kraków 201710
1DTP‑PL‑PR Wyżyna Krakowsko- Częstochowska
Class here: Polish Jurassic Highland, Polish Jura
201904
1DTP‑PL‑PT Podhale 201904
1DTP‑PL‑PTZ Zakopane 201904
1DTP‑PL‑R Śląsk (województwo śląskie) 201904
1DTP‑PL‑RA Katowice 201904
1DTP‑PL‑RC Częstochowa 201904
1DTP‑PL‑S Dolny Śląsk (województwo dolnośląskie) 201904
1DTP‑PL‑SA Wrocław 201904
1DTT Turcja
1DTT‑TR‑A Istambuł 1.3
1DTV Armenia
1DTV‑AM‑Y Erewań 201710
1DTX Azerbejdżan
1DTX‑AZ‑B Baku 201710
1DTZ Kazachstan
1DX Europa Południowo-Wschodnia
1DXA Albania
1DXA‑AL‑T Tirana 201710
1DXB Bułgaria
1DXB‑BG‑S Sofia 201710
1DXC Chorwacja
1DXC‑HR‑A Zagrzeb 201710
1DXC‑HR‑C Chorwacja Centralna 201710
1DXC‑HR‑D Dalmacja 201710
1DXC‑HR‑DD Dubrownik 201710
1DXC‑HR‑DK Szybenik 201710
1DXC‑HR‑DS Split 201710
1DXC‑HR‑DY Zadar 201710
1DXC‑HR‑J Istria 201710
1DXC‑HR‑K Kvarner 201710
1DXC‑HR‑L Lika – Karlovac
Stosuj dla Północnej Chorwacji
201710
1DXC‑HR‑S Slavonia 201710
1DXD Macedonia 1.4
1DXD‑MK‑S Skopje 201710
1DXG Grecja
1DXG‑GR‑E Grecja Centralna 201710
1DXG‑GR‑EA Attyka
Stosuj dla gór Parnita i Maratonu
201710
1DXG‑GR‑EAA Ateny 201710
1DXG‑GR‑EAE Eleusis 201710
1DXG‑GR‑EAP Pireus 201710
1DXG‑GR‑EE Euboea 201710
1DXG‑GR‑EEC Chalkida 201710
1DXG‑GR‑EF Fokida
Class here: Mount Parnassus
201710
1DXG‑GR‑EFD Delfy 201710
1DXG‑GR‑EK Etolia i Akarnania 201710
1DXG‑GR‑EKM Missolungi 201710
1DXG‑GR‑ET Ftiotyda
Stosuj dla Termopil i Pytii
201710
1DXG‑GR‑ETA Atalanti 201710
1DXG‑GR‑EV Beocja 201710
1DXG‑GR‑EVT Teby 201710
1DXG‑GR‑H Epirus 201710
1DXG‑GR‑L Tessalia 201710
1DXG‑GR‑M Macedonia 201710
1DXG‑GR‑MC Chalkidiki
Class here: Mount Athos
201710
1DXG‑GR‑ME Pella 201710
1DXG‑GR‑MP Pieria
Class here: Mount Olympus
201710
1DXG‑GR‑MT Saloniki (region) 201710
1DXG‑GR‑MTH Saloniki 201710
1DXG‑GR‑P Peloponez 201710
1DXG‑GR‑PA Achaja 201710
1DXG‑GR‑PAP Patras 201710
1DXG‑GR‑PD Arkadia 201710
1DXG‑GR‑PH Elida 201710
1DXG‑GR‑PHO Starożytna Olimpia 201710
1DXG‑GR‑PK Koryntia 201710
1DXG‑GR‑PKK Koryntia (miasto) 201710
1DXG‑GR‑PL Laconia 201710
1DXG‑GR‑PLS Sparta 201710
1DXG‑GR‑PLY Mistra 201710
1DXG‑GR‑PM Messenia 201710
1DXG‑GR‑PR Argolis 201710
1DXG‑GR‑PRA Argos 201710
1DXG‑GR‑PRM Mykeny 201710
1DXG‑GR‑S Wyspy Greckie 201710
1DXG‑GR‑SA Wyspy Egejskie 201710
1DXG‑GR‑SAC Chios 201710
1DXG‑GR‑SAH Lemnos 201710
1DXG‑GR‑SAL Lesbos 201710
1DXG‑GR‑SAS Samos 201710
1DXG‑GR‑SC Kreta 201710
1DXG‑GR‑SCH Heraklion
Stosuj dla Knossos
201710
1DXG‑GR‑SD Dodekanez 201710
1DXG‑GR‑SDH Karpathos 201710
1DXG‑GR‑SDK Kos 201710
1DXG‑GR‑SDL Leros 201710
1DXG‑GR‑SDP Patmos 201710
1DXG‑GR‑SDR Rodos 201710
1DXG‑GR‑SF Wyspy Jońskie 201710
1DXG‑GR‑SFC Korfu 201710
1DXG‑GR‑SFF Paxos 201710
1DXG‑GR‑SFK Kefalonia 201710
1DXG‑GR‑SFL Lefkada 201710
1DXG‑GR‑SFP Itaka 201710
1DXG‑GR‑SFR Zakintos 201710
1DXG‑GR‑SK Cyklady (wyspy) 201710
1DXG‑GR‑SKK Mykonos 201710
1DXG‑GR‑SKM Milos
Stosuj dla Kimolos
201710
1DXG‑GR‑SKN Naxos 201710
1DXG‑GR‑SKP Paros 201710
1DXG‑GR‑SKS Santorini
Stosuj dla Thera
201710
1DXG‑GR‑SKY Syros 201710
1DXG‑GR‑SR Wyspy Sarońskie
Class here: Agistri
201710
1DXG‑GR‑SRA Egina 201710
1DXG‑GR‑SRS Salamina 201710
1DXG‑GR‑SS Sporady 201710
1DXG‑GR‑SSA Alonnisos 201710
1DXG‑GR‑SSK Skiathos 201710
1DXG‑GR‑ST Inne wyspy greckie 201710
1DXG‑GR‑STK Kythira 201710
1DXG‑GR‑STM Samotraka 201710
1DXG‑GR‑STS Skyros 201710
1DXG‑GR‑T Tracja 201710
1DXH Bośnia i Hercegowina
1DXH‑BA‑S Sarajewo 201710
1DXK Kosowo
1DXN Czarnogóra
1DXN‑ME‑P Podgorica 201710
1DXR Rumunia
1DXR‑RO‑B Bukareszt 201710
1DXR‑RO‑Z Rumunia – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201710
1DXR‑RO‑ZT Transylwania 201710
1DXS Serbia
1DXS‑RS‑B Belgrad 201710
1DXV Słowenia
1DXV‑SI‑C Kraina 201710
1DXV‑SI‑CL Ljubljana 201710
1DXY Cypr
1DXY‑CY‑C Nikozja 201710
1DZ Europa – geografia fizyczna
1DZA Europa – rzeki, jeziora itd.
1DZAD Dunaj i jego dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
201710
1DZADT Rzeka Cisa i jej dopływy
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
1.3
1DZAR Ren i jego dorzecze
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
201710
1DZARC Jezioro Bodeńskie 1.1
1DZAV Wołga i jej dorzecze
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
201710
1DZA‑CH‑L Lake Lugano
Class here: the lake and its surrounding area
1.4
1DZA‑DE‑E Łaba i jej dorzecze
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
1.1 201710
1DZA‑DE‑N Odra i Nysa i ich dorzecza
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
1.1 201710
1DZA‑DE‑W Wezera i jej dorzecze
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
1.1 201710
1DZA‑IT‑A Pad i jego dorzecze
Prefer code in Northern Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-NZP Rzeka Po i jej dopływy
1.1 201710
1DZA‑IT‑C Arno i jego dorzecze
Prefer code in Central Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-TXA Rzeka Arno i jej dopływy
1.1 201710
1DZA‑IT‑E Tyber i jego dorzecze
Prefer code in Central Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-TXC Rzeka Tyber i jej dopływy
1.1 201710
1DZA‑PL‑V Wisła
Class here: the rivers, their tributaries, their valleys, the basin and delta
201904
1DZA‑PL‑VB Bug
Class here: the rivers, their tributaries, their valleys, the basin and delta
201904
1DZT Europa – góry, wzgórza, równiny, wybrzeża 1.1
1DZTA Alpy
Use with: other 1* PLACE qualifiers to indicate if a work is specifically about a particular sub-division of the Alps, such as the Austrian, French or Lepontine Alps, when there is no dedicated code
1.4
1DZTAP Alpy Pennińskie
Class here: Valais Alps
1.3
1DZTAPM Matterhorn
Class here: Mount Cervin
1.3
1DZTAPR Masyw Mont Rosa
Stosuj dla: Dufourspitze
1.3
1DZTA‑CH‑A Swiss Alps
Class here: Glarus Alps
1.4
1DZTA‑CH‑AD Bernese Alps 1.4
1DZTA‑CH‑ADA Aletsch
Class here: Finsteraarhorn, Aarmassif, Aletsch Glacier, Bietschhorn
1.4
1DZTA‑CH‑ADE Eiger 1.4
1DZTA‑CH‑ADJ Jungfrau 1.4
1DZTA‑CH‑AG Saint-Gotthard Massif
Class here: Gotthard Pass
1.4
1DZTA‑CH‑B Val Bregaglia
Class here: Bregaglia Range
1.4
1DZTA‑FR‑B Masyw Mont Blanc
Class here: Grandes Jorasses, Aiguille du Midi, Miage Glacier, Mer de Glace, Mont Dolent, Picco Luigi Amedeo
201704 1.4
1DZTA‑FR‑BM Mont Blanc 201704
1DZTA‑SI‑C Alpy Julijskie 1.3
1DZTB Kaukaz
Use for: the mountains and region
1.3
1DZTC Karpaty
1DZTCB Beskid Mountains 1.4
1DZTCBB Bieszczady Mountains 1.4
1DZTCBP Peniny (Pienin Mountains) 1.4
1DZTCT Tatry 1.3
1DZTH Bałkany
Use for: the mountains and region
1.3
1DZTJ Bohemian Massif 1.4
1DZTJS Sudetes 1.4
1DZTJSH Stołowe Mountains 1.4
1DZTP Pireneje
1DZTS Góry Skandynawskie 1.2
1DZTU Ural
1DZT‑BE‑A The Ardennes
Class here: Ardennes Forest
1.4
1DZT‑DE‑A Harz
Class here: The Brocken
1.1 1.4
1DZT‑DE‑B Rhön 1.1
1DZT‑DE‑C Eifel 1.1
1DZT‑DE‑D Schwarzwald 1.1
1DZT‑DE‑E Dolina Renu 1.1
1DZT‑FR‑J Góry Jura 201704
1DZT‑GB‑C Cotswolds
Prefer: code in South west England: Places of interest
Zobacz też: 1DDU-GB-EWZC The Cotswolds
201510 201704
1DZT‑GB‑P Pennines
Prefer: code in North and northeast England: Places of interest
Zobacz też: 1DDU-GB-EYZB Góry Penninskie
201510 201704
1DZT‑IT‑A Apeniny Północne
Prefer: code in Northern Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-NZB Północne Apeniny
1.1 201710
1DZT‑IT‑B Apeniny Centralne
Prefer: code in Central Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-TXF Centralne Apeniny
1.1 201710
1DZT‑IT‑C Apeniny Południowe
Prefer: code in Southern Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-UZC Południowe Apeniny
1.1 201710
1DZT‑IT‑G Kras 1.1
1DZT‑IT‑L Mearemmy
Prefer: code in Central Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-TXM Maremma
1.1 201710
1DZT‑IT‑N Valdorcia
Prefer: code in Italy – Tuscany – Siena
Zobacz też: 1DST-IT-TSEB Val d’Orcia
1.1 201710
1DZT‑IT‑P Nizina Tavoliere
Prefer: code in Italy – Apulia – Foggia
Zobacz też: 1DST-IT-UPGB Tavoliere delle Puglie (Nizina Tavoliere)
1.1 201710
1DZT‑IT‑R Wybrzeże Amalfitańskie
Prefer: code in Italy – Campania – Salerna
Zobacz też: 1DST-IT-UMSC Wybrzeże Amalfitańskie
1.1 201710
1DZT‑IT‑T Szmaragdowe Wybrzeże
Prefer: code in Italy – Sardinia – Sassari
Zobacz też: 1DST-IT-UDSD Costa Smeralda
1.1 201710
1F Azja
1FB Środkowy Wschód
1FBG Jerozolima 1.3
1FBH Izrael
1FBH‑IL‑A Tel-Awiw
Class here: Jaffa
201710
1FBH‑IL‑H Hajfa
Class here: Mount Carmel
201710
1FBJ Jordan
1FBJ‑JO‑P Petra 201710
1FBL Liban
1FBL‑LB‑B Beirut 201710
1FBN Iran
1FBN‑IR‑A Tehran 201710
1FBN‑IR‑S Syria
Stosuj dla Persji
201710
1FBP Palestyna
1FBP‑PS‑G Gaza 201710
1FBQ Irak
1FBQ‑IQ‑B Bagdad 201710
1FBS Syria
1FBS‑SY‑A Aleppo 201710
1FBS‑SY‑D Damaszek 201710
1FBS‑SY‑P Palmir 201710
1FBX Półwysep Arabski
1FBXB Bahrajn
1FBXK Kuwejt
1FBXM Oman
1FBXQ Katar
1FBXS Arabia Saudyjska
1FBXS‑SA‑H Hidżaz 201710
1FBXS‑SA‑HJ Dżudda 201710
1FBXS‑SA‑HM Mekka 201710
1FBXS‑SA‑HN Medina 201710
1FBXS‑SA‑R Rijad 201710
1FBXU Zjednoczone Emiraty Arabskie
1FBXU‑AE‑A Abu Zabi 201710
1FBXU‑AE‑D Dubaj 201710
1FBXY Jemen
1FBZ Bliski Wschód: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
1.3
1FBZB Tygrys i Eufrat
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
1.3
1FBZJ Rzeka Jordan
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
1.3
1FBZJD Morze Martwe 1.3
1FC Azja Centralna
1FCA Afganistan
1FCA‑AF‑K Kabul 201710
1FCD Tadżykistan
1FCK Kirgistan
1FCK‑KG‑B Biszkek 201710
1FCS Syberia
1FCT Turkmenistan
1FCU Uzbekistan
1FK Subkontynent indyjski 201710
1FKA Indie
1FKA‑IN‑A Indie Północne 201710
1FKA‑IN‑AB Czandigarh 201710
1FKA‑IN‑AD Delhi 201710
1FKA‑IN‑ADN New Delhi 201710
1FKA‑IN‑AG Hariana 201710
1FKA‑IN‑AH Himachal Pradesh 201710
1FKA‑IN‑AHS Shimla 201710
1FKA‑IN‑AJ Dżammu i Kaszmir
Stosuj dla: Ladakh
201710
1FKA‑IN‑AP Pendżab 201710
1FKA‑IN‑APB Amritsar 201710
1FKA‑IN‑AR Radżastan 201710
1FKA‑IN‑ARB Jaipur 201710
1FKA‑IN‑ARD Jodhpur 201710
1FKA‑IN‑ARF Udaipur 201710
1FKA‑IN‑C Indie Centralne 201710
1FKA‑IN‑CB Chhattisgarh 201710
1FKA‑IN‑CD Madhya Pradesh 201710
1FKA‑IN‑CF Uttar Pradesh 201710
1FKA‑IN‑CFA Agra
Stosuj dla: Tadź Mahal
201710
1FKA‑IN‑CFC Waranasi / Benares 201710
1FKA‑IN‑CH Uttarakhand 201710
1FKA‑IN‑E Wschodnie Indie 201710
1FKA‑IN‑EB Bihar 201710
1FKA‑IN‑ED Jharkhand 201710
1FKA‑IN‑EF Odisha 201710
1FKA‑IN‑EH Zachodni Bengal 201710
1FKA‑IN‑EHC Kolkata / Kalkuta
Class here: Calcutta
201710
1FKA‑IN‑EHD Darjeeling (Dardżyling) 201710
1FKA‑IN‑G Północno- wschodnie Indie 201710
1FKA‑IN‑GA Assam 201710
1FKA‑IN‑GC Arunachal Pradesh 201710
1FKA‑IN‑GE Manipur 201710
1FKA‑IN‑GH Meghalaya 201710
1FKA‑IN‑GJ Mizoram 201710
1FKA‑IN‑GL Nagaland 201710
1FKA‑IN‑GN Tripura 201710
1FKA‑IN‑GS Sikkim 201904
1FKA‑IN‑J Zachodnie Indie 201710
1FKA‑IN‑JB Dadra i Nagar Haveli 201710
1FKA‑IN‑JD Daman i Diu 201710
1FKA‑IN‑JF Goa 201710
1FKA‑IN‑JG Gujarat 201710
1FKA‑IN‑JM Maharashtra 201710
1FKA‑IN‑JMM Mumbaj / Bombaj
Class here: Bombay
201710
1FKA‑IN‑L Południowe Indie 201710
1FKA‑IN‑LA Andhra Pradesh 201710
1FKA‑IN‑LC Karnataka 201710
1FKA‑IN‑LCB Bengaluru
Class here: Bangalore
201710
1FKA‑IN‑LE Kerala 201710
1FKA‑IN‑LEC Kochi
Class here: Cochin
201710
1FKA‑IN‑LG Puducherry 201710
1FKA‑IN‑LGB Pondicherry
Class here: Puducherry (city of)
201710 1.4
1FKA‑IN‑LJ Tamil Nadu 201710
1FKA‑IN‑LJC Chennai / Madras
class here: Madras
201710
1FKA‑IN‑LK Telangana 201710
1FKA‑IN‑LKH Hyderabad 201710
1FKA‑IN‑LN Wyspy Andamany i Nikobary 201710
1FKA‑IN‑LP Lakshadweep 201710
1FKB Bangladesz
1FKB‑BD‑D Dhaka 201710
1FKH Bhutan
1FKN Nepal
1FKN‑NP‑K Kathmandu 201710
1FKP Pakistan
1FKP‑PK‑B Balochistan 201710
1FKP‑PK‑D Chajber Pasztunchwa
Class here: North-West Frontier Province, Khyber Pass
201710
1FKP‑PK‑F Punjab (PK) 201710
1FKP‑PK‑FB Lahore 201710
1FKP‑PK‑H Sindh 201710
1FKP‑PK‑HB Karaczi 201710
1FKP‑PK‑L Islamabad 201710
1FKS Sri Lanka (Cejlon)
Class here: Ceylon
201710
1FKS‑LK‑C Colombo 201710
1FM Azja Południowo-Wschodnia
1FMB Myanmar (Birma)
Class here: Burma
201710
1FMC Kambodża
1FMC‑KH‑A Phnom Penh 201710
1FMC‑KH‑B Siem Reap 201710
1FMC‑KH‑BA Angkor
Class here: Angkor Wat
201710
1FML Laos
1FMM Malezja
1FMM‑MY‑B Kuala Lumpur 201710
1FMM‑MY‑M Melaka / Malacca 201710
1FMM‑MY‑P Penang 201710
1FMM‑MY‑S Sarawak 201710
1FMM‑MY‑T Sabah 201710
1FMN Indonezja
1FMNB Bali
1FMN‑ID‑B Sumatra 201710
1FMN‑ID‑D Java 201710
1FMN‑ID‑DJ Jakarta 201710
1FMN‑ID‑F Kalimantan
Stosuj dla indonezyjskiej części Borneo
201710
1FMN‑ID‑K Sulawesi 201710
1FMN‑ID‑M Maluku 201710
1FMN‑ID‑P Papua
Zobacz też: 1MKLP Nowa Gwinea
201710
1FMN‑ID‑S Małe Wyspy Sundajskie
Class here: East Nusa Tenggara, West Timor
201710
1FMN‑ID‑SL Lombok 201710
1FMNT Timor Wschodni 201710
1FMNX Borneo
Use for: whole island
201710
1FMP Filipiny
1FMP‑PH‑A Manila 201710
1FMR Brunei
1FMS Singapur
1FMT Tajlandia
1FMT‑TH‑B Bangkok 201710
1FMT‑TH‑C Chiang Mai 201710
1FMT‑TH‑K Krabi 201710
1FMT‑TH‑KL Ko Lanta 201710
1FMT‑TH‑P Phuket 201710
1FMT‑TH‑Q Surat Thani 201710
1FMT‑TH‑QB Ko Samui / Koh Samui 201710
1FMT‑TH‑Y Ayutthaya 201710
1FMV Wietnam
1FMV‑VN‑B Ho Chi Minh (dawniej Sajgon)
Class here: Saigon
201710
1FMV‑VN‑D Hanoi 201710
1FP Azja Wschodnia, Daleki Wschód
1FPC Chiny
1FPC‑CN‑D Północne Chiny 201608
1FPC‑CN‑DB Miasto wydzielone: Pekin 201608
1FPC‑CN‑DD Miasto wydzielone: Tiencin 201608
1FPC‑CN‑DF Prowincja Hebei 201608
1FPC‑CN‑DH Prowincja Shanxi 201608
1FPC‑CN‑DJ Region Autonomiczny Mongolii Wewnętrznej
Class here: Nei Mongol
201608
1FPC‑CN‑F Chiny północno-wschodnie 201608
1FPC‑CN‑FB Prowincja Liaoning 201608
1FPC‑CN‑FD Prowincja Jilin 201608
1FPC‑CN‑FF Prowincja Heilongjiang 201608
1FPC‑CN‑H Wschodnie Chiny 201608
1FPC‑CN‑HB Miasto wydzielone: Szanghaj 201608
1FPC‑CN‑HD Prowincja Jiangsu 201608
1FPC‑CN‑HF Prowincja Zhejiang 201608
1FPC‑CN‑HH Prowincja Anhui 201608