Klasyfikacja przedmiotowa

Klasyfikacja przedmiotowa

<
KodKategoriaAddMod
ASztuka
Use all A* codes for: specialist and general adult titles, including both highly illustrated and more text based works. For a hobby or recreational approach, prefer a WF* code as the main subject and supplement with A* code(s) where appropriate. Use all A* codes with: other subject categories and qualifiers as appropriate, in particular STYLE 6*, plus PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers
1.4
ABSztuka – zagadnienia ogólne
ABATeoria sztuki
Zobacz też: QDTN Estetyka
ABCKonserwacja i restauracja dzieł sztuki
ABKFałszerstwa i kradzież dzieł sztuki
ABQFinansowe aspekty sztuki
Stosuj dla sprzedaży i aukcji dzieł sztuki, finansowania, mecenatu i sponsoringu
AFDziedziny sztuk pięknych
Stosuj z kodami AF* oraz z odpowiednimi kodami AG* i kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
1.4
AFCMalarstwo
Class here: painting or paintings in general, or in any medium with no more specific category below. Use all AFC* codes for: works about a painting or paintings, by individuals or groups, including the history of particular paintings, or a particular style of painting. Use with: STYLE 6* Qualifiers as appropriate. Use with: AGA for History of artworks, AGB for monographs of painters, AGZ for specialist works about technique, etc. Prefer: WF* codes as the main subject for more amateur, hobby or recreational approaches
1.4
AFCCAkwarela
Class here: gouache
1.4
AFCLMalarstwo olejne
AFCMMurale i malowidła ścienne
Stosuj dla: malarstwa iluzorycznego, fresków, malarstwa sklepiennego
1.31.4
AFCPPaintings and painting in ink
Class here: ink wash
1.4
AFFRysunek
Class here: sketches. Use all AFF* codes for: works about a drawing or drawings, by individual artists or groups, including the history of particular drawings, or a particular style or technique of drawing. Use with: STYLE 6* Qualifiers as appropriate. Use with: AGA for History of artworks, AGB for monographs of artists, AGZ for specialist works about technique. Prefer: WF* codes as the main subject for more amateur, hobby or recreational approaches
1.4
AFFCDrawing and drawings in pencil, charcoal, crayon or pastel
Class here: graphite, chalk, conté
1.4
AFFKDrawing and drawings in pen or brush and ink1.4
AFHGrafika
Class here: etchings, silk screens, screenprints, woodcuts, lithographs, line engravings, aquatints, dry point, mezzotints, monotypes, woodblocks
1.4
AFJInne techniki graficzne
Stosuj dla: kolażu, fotomontażu, graffiti i sztuki ulicznej, body artu i tatuażu
1.4
AFJYBody art and tattoos
Class here: body piercing, body painting as art. Use with: AFKP for performance art
1.4
AFKRzeźba i inne sztuki wizualne
Use for: general works on non-graphic forms of art, or art using forms not listed below, including newer forms of media
1.4
AFKBRzeźba
Class here: statues, figurines, monumental sculpture. Use for: works about three-dimensional art made in any material, and for works about the art form, or associated traditions and techniques
1.4
AFKCSnycerstwo i relief
Class here: petroglyphs, small-scale and monumental carvings. Use for: both the technique and works about specific carved objects or carved designs in any material
1.4
AFKGZłotnictwo, biżuteria – sztuka i wzornictwo
Stosuj dla złotnictwa, platernictwa, jajek Fabergé itd.
Zobacz też: WFJ Wyrób biżuterii, WCP Antyki i przedmioty kolekcjonerskie – biżuteria, WCR Antyki i przedmioty kolekcjonerskie – złoto, srebro i inne metale (oprócz biżuterii), WFP Metaloplastyka
AFKNInstalacje artystyczne
Class here: land art, site-specific art, environmental art
1.4
AFKPPerformance
AFKVSztuka elektroniczna, wideo-art i holografia
Class here: computer, electronic, holographic, virtual, cyborg, interactive, internet, generative, telematic, sound and evolutionary arts
Zobacz też: UG* Nowe media w praktyce i podkategoriami
1.4
AFPCeramika i szklarstwo artystyczne
Stosuj dla: ceramiki, garncarstwa, mozaik, i witraży artystycznych
Zobacz też: WFN Garncarstwo, ceramika i wyroby szklane
1.4
AFTRzemiosło artystyczne
Stosuj dla: ornamenty, detale dekoracyjne oraz elementy książek artystycznych
Zobacz też: WF* Rękodzieło, plastyka i rzemiosło i podkategoriami
1.4
AFWTkaniny artystyczne
Stosuj dla dywanów, tapiserii i innych tekstyliów jako dzieł sztuki
Zobacz też: AKT Moda i tekstylia, WFB* Robótki ręczne i podkategoriami, WFF Wyrób dywanów, WFG Przędzenie i tkanie
1.4
AGSztuki piękne – ujęcia i tematy
Stosuj z kodami AF* i kwalifikatorami stylu
1.4
AGAHistoria sztuki
Stosuj kody AGA w połączeniu z innymi kodami dla sztuk w miarę potrzeb; gdzie to potrzebne, używaj kwalifikatorów stylu, miejsca i chronologicznych
AGBArtyści, monografie o sztuce
Use for: works on both individual artists and ateliers or workshops that produced under a single artist’s name
1.4
AGCKatalogi wystaw i kolekcji
Use for: publications that are linked to a temporary exhibition or the catalogues of permanent collections such as art galleries, museums or individual collectors. Use with: other A* codes to indicate Art form and a PLACE 1* Qualifiers if it is the catalogue of a permanent location such as a specific gallery or museum
Zobacz też: WTHM Przewodniki turystyczne – muzea, obiekty historyczne, galerie itd., GLZ Muzeologia i dziedzictwo narodowe
1.4
AGHLudzkie postacie w sztukach plastycznych
Class here: figure painting or drawing, illustrations of human anatomy for artists, anatomical drawing, or any art that depicts the human or parts of the human body. Use with: AGZ for techniques of drawing
1.4
AGHFPortrety i autoportrety w sztuce1.3
AGHNAkty artystyczne
AGHXSztuka erotyczna
Stosuj z kwalifikatorem 5X w miarę potrzeb.
Zobacz też: AJCX Fotografia erotyczna i akty
AGKŻycie rodzinne, świeckie, osobiste w sztukach plastycznych
Stosuj dla scenek rodzajowych, tematów związanych z życiem codziennym.
1.3
AGNPrzedstawienia przyrody w sztuce
Use for: any depiction of nature in any artistic form or tradition. Use with: AKLB for illustration, or PS* for art that has or was originally for, a scientific purpose
1.4
AGNAZwierzęta w sztuce
Stosuj dla malarzy zwierząt, przedstawień dzikiej natury, wizerunków ptaków, owadów, ryb itp.
1.31.4
AGNBSztuka botaniczna
Class here: botanical illustration. Use for: flowers or plants depicted in any art form or tradition. Use with: PST for botanical art that has a scientific purpose
1.4
AGNLPejzaże /mariny1.3
AGNSMartwe natury
Tu klasyfikuj przedstawienia motywu vanitas, stosuj dla przedstawień obiektów nieożywionych, zarówno naturalnych, jak i stworzonych przez człowieka.
1.3
AGPPrzedstawienia wytworów działalności ludzkiej w sztuce (miasta, maszyny itd.)
Class here: buildings, cityscapes, machines, transport etc, depicted in any art form or tradition
1.4
AGRSztuka religijna
Stosuj z kodami QR* w miarę potrzeb
1.4
AGTPublic art
Use for: works on art in any media that were planned and executed with the intention of being staged in the public realm, often outside and accessible to all, either permanent or temporary, and which may be specially commissioned for a site or unofficial or unauthorised
1.4
AGTSUrban arts
Class here: guerrilla art, graffiti art, flyposting, sticker art, yarn bombing, street installations, urban styles etc. Use for: works about visual or applied art forms in urban areas, inspired by urban lifestyles or environment and in the public space
1.4
AGZTechniki i teorie w sztuce
Stosuj dla podręczników i prac specjalistycznych na temat technik artystycznych, teorii koloru, perspektywy itd.
Zobacz też: WFA Malowanie i podręczniki plastyki
1.4
AGZCColours and colour theory
Class here: colour science in art. Use with: P* or T* codes for more scientific or technical works
1.4
AJFotografia i fotografika
AJCKolekcje fotograficzne
Use for: works that are or are about collections or curated selections of photos usually with a common theme or principle or representing the collection of a museum, gallery, agency or collector. Use with: AG* codes for specific treatments or subjects or other codes indicating the theme as appropriate
Zobacz też: WQP Dawne fotografie wybranych miejsc
1.3
AJCDFotografowie i fotograficy
Class here: photographic monographs
1.4
AJCPFotografia portretowa: portrety i autoportrety
Use for: works that present an individual or individuals and groups through photos, including selfies and individual models, as well as works on portrait photography. Use with: AJTF for works on the practical techniques of portrait photography
1.11.4
AJCXFotografia erotyczna i akty
Stosuj z kwalifikatorem 5X w miarę potrzeb
Zobacz też: AGHX Sztuka erotyczna
AJFFotoreportaż
Stosuj dla fotoreportażu
Zobacz też: DNP Reportaż i dziennikarstwo śledcze
1.4
AJTSprzęt i techniki fotograficzne
Class here: cameras, lenses, lighting, film, flash, darkroom techniques and photo processing, retouching and digital manipulation, principles of colour, composition, black and white etc
Zobacz też: UGP Oprogramowanie do obróbki zdjęć
1.4
AJTAObsługa aparatów fotograficznych
Use for: any publication about a specific camera type or brand
1.4
AJTFTechniki fotograficzne (zagadnienia szczegółowe)
Stosuj dla aerofotografii
1.4
AJTHDigital photography1.4
AJTVReżyseria zdjęć
Zobacz też: AFKV Sztuka elektroniczna, wideo-art i holografia, ATFX Aspekty techniczne produkcji filmowej, ATJX Aspekty techniczne produkcji telewizyjnej
1.3
AKWzornictwo przemysłowe i sztuka użytkowa
Stosuj z kodami AK* oraz kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
1.4
AKBProjektanci
Używaj z innymi kodami tematycznymi, aby w razie potrzeby doprecyzować pole projektowania, np. AKT dla projektantów mody oraz AGA dla projektów historycznych
1.4
AKCProjektowanie graficzne
AKDTypografia i liternictwo
Class here: typefaces, font design and fonts, sign painting, shufa, shodo, khatt and other forms of calligraphy as an art
Zobacz też: WFU Kaligrafia i pismo odręczne
1.4
AKHProjektowanie książek
Class here: cover design, fine binding, paper marbling, etc as arts. Use for: works on the arts of designing and creating books
Zobacz też: WFT Papiernictwo, AKLB Ilustracja, KNTP1 Wydawnictwa i handel książkami
1.4
AKHMRękopisy i iluminacje
Stosuj dla miniatur, iluminacji lub zdobionych rękopisów
1.31.4
AKLIlustracja i sztuka użytkowa
AKLBIlustracja
Class here: book illustrations and information graphics as an art. Use for: works on illustration as an art form as well as illustration, both contemporary and historical, used for scientific, technical, narrative and other purposes
Zobacz też: AFF Rysunek
1.4
AKLCKomiksy i powieści graficzne
Use all AKLC* codes with: X* subject codes to indicate the form of the comic book involved, with AGZ for specialist works about the techniques of drawing comic book art or characters, with AKX for histories of comic book art. Prefer: WF* codes as the main subject for more amateur, hobby or recreational approaches or UGL for more technical digital illustration
Zobacz też: AFF Rysunek
1.4
AKLC1Powieści graficzne i manga
W miarę potrzeb oznacz formę dzieła sztuki, używając właściwego kodu X*
Zobacz też: XA* Komiks i powieść graficzna – style i odmiany i podkategoriami, XR* Komiks i powieść graficzna – przewodniki i recenzje i podkategoriami, AFF Rysunek
1.2
AKLFSztuka w grach wideo (ang. computer game art)
Stosuj dla aspektów artystycznych gier i grafiki komputerowej
Zobacz też: UGG Projektowanie gier komputerowych
1.1
AKLPPlakat
AKPWzornictwo produktu / wzornictwo przemysłowe
Class here: universal or accessible design for products, Industrial design. Use for: works about product design in general, including associated trade or brand names, about design of an individual product or types of products, about functionality and safety, sustainable design of products etc
Zobacz też: TBD Projektowanie techniczne, UGC Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
1.4
AKRProjektowanie mebli
AKTModa i tekstylia
Stosuj z: AKB dla projektantów mody, z AGA dla historii mody, oraz z odpowiednim kwalifikatorem chronologicznym
Zobacz też: TDPF* Tekstylia i włókiennictwo i podkategoriami, KNDD Przemysł włókienniczy, odzieżowy i tekstylny, KNSX Przemysł mody i urody, WJF Poradniki modowe
1.3
AKTFFashion and textile design: accessories
Class here: millinery, cordwainer, glove making, fashion and style in bags, hats, shoes and other accessories . Use for: works, usually illustrated, that look at aspects of the design, or the aesthetics of different accessories in fashion or costume
1.4
AKTRStroje narodowe i regionalne
Stosuj dla strojów ludowych i tradycyjnych. Używaj z kwalifikatorem miejsca w miarę potrzeb.
1.31.4
AKXHistory of design
Use with: other AK* and also STYLE 6*, PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
AMArchitektura
Stosuj z kodami AM oraz kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
1.4
AMATeoria architektury
AMBArchitekci i biura projektowe
Class here: architectural monographs
1.4
AMCProjektowanie i koncepcje architektoniczne
Stosuj dla rysunków architektonicznych, przekrojów, elewacji, materiałów, inżynierii architektonicznej
Zobacz też: TN* Inżynieria lądowa, budownictwo i nadzór budowlany i podkategoriami
1.4
AMCDDetale architektoniczne, elementy i motywy
Stosuj do publikacji, prac, które analizują poszczególne elementy budynku lub konstrukcji, np. okna, drzwi, projekt dachu, ornamenty itp.
1.3
AMCMMaterials in architecture
Use for: works, often highly illustrated, that look at structures specifically from the point of view of the materials they are made from, such as concrete, brick, steel, glass, wood etc. Prefer: TN* codes for more technical, structural engineering approaches
Zobacz też: TN* Inżynieria lądowa, budownictwo i nadzór budowlany i podkategoriami
1.4
AMCRArchitektura przyjazna środowisku
Stosuj dla zrównoważonej i energooszczędnej architektury
1.4
AMDArchitektura – praktyka zawodowa
AMGArchitektura obiektów użyteczności publicznej
Stosuj dla budynków użyteczności publicznej, komercyjnych i przemysłowych; także sal koncertowych, aren, stadionów, pomników, zabytków, szpitali, latarni morskich, bibliotek, muzeów, galerii, przestrzeni wystawienniczych, dworców, lotnisk itp.
Zobacz też: JWT Instytucje wojskowe, WTHM Przewodniki turystyczne – muzea, obiekty historyczne, galerie itd.
1.4
AMKArchitektura obiektów mieszkalnych
Stosuj dla domów prywatnych, domów, mieszkań, apartamentów, loftów. Stosuj w razie potrzeby z AMR – projekt wnętrza
Zobacz też: WJK Poradniki wystroju wnętrz i dekoracji, AMR Projektowanie wnętrz
1.4
AMKHArchitektura: działki i domki letniskowe
Class here: works on cabins, huts, sheds, tree houses, follies, tiny houses, summerhouses, outhouses, boathouses etc. Use for: works about smaller domestic, but not necessarily residential, buildings and structures, often connected with leisure, holidays, recreation or pleasure
1.21.4
AMKLArchitektura zamków i fortyfikacji
AMKSArchitektura: pałace, dwory, rezydencje1.2
AMNArchitektura obiektów sakralnych
Stosuj dla monografii budowli lub publikacji o aspektach architektonicznych opactw, katedr, kościołów, meczetów, synagog, świątyń itp.
1.4
AMRProjektowanie wnętrz
Stosuj dla publikacji specjalistycznych – profesjonalnych studiów architektury wnętrz i wzornictwa
Zobacz też: WJK Poradniki wystroju wnętrz i dekoracji
1.4
AMVArchitektura i projektowanie krajobrazu
Zobacz też: WMD Projektowanie i planowanie ogrodów
1.3
AMVDArchitektura w urbanistyce
Zobacz też: RPC Urbanistyka
AMXHistoria architektury
Use with: STYLE 6*, PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
ATAktorstwo i sztuki sceniczne
Use all AT* codes with: STYLE 6*, PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
ATCAktorzy i wykonawcy
Stosuj dla osobistości medialnych, prezenterów. Stosuj z kodami AT* dla wskazania konkretnie teatru, filmu, telewizji, radia itd.
Zobacz też: DNBF* Biografie artystów i ludzi show biznesu i podkategoriami
1.3
ATDTeatrologia
Zobacz też: DD* Sztuki teatralne i podkategoriami
ATDCTechniki aktorskie
Stosuj dla monologów, przesłuchań itd.
ATDFReżyseria i produkcja teatralna
ATDHAspekty techniczne produkcji teatralnej
Stosuj dla techniki teatralnej, kostiumologii, charakteryzacji, oświetlenia, scenografii itd.
ATDSZarządzanie teatrem
ATFFilm i kino
Stosuj kody ATF tylko dla aspektów artystycznych
Zobacz też: KNTC Radio i telewizja, przemysł filmowy
1.4
ATFAFilmoznawstwo i krytyka filmowa
Use for: works on national cinemas, history or critiques of individual films, film studios, movie franchises
1.4
ATFBReżyserzy i producenci
ATFDScenariusze filmowe
ATFGPrzewodniki i recenzje filmowe
ATFNStyle i gatunki filmowe
Stosuj dla konkretnych gatunków, np. filmu noir, westernów, horrorów itd.
Zobacz też: ATM* Film, television, radio and performing arts genres i podkategoriami
1.4
ATFRFilmy dokumentalne
Use for: works on short or long form documentaries, for documentary film making for the big and small screen, works on scripted, largely factual programming
1.4
ATFVFilmy animowane
Use for: works about animated films or shorts. Use with: AGZ for techniques of animation
Zobacz też: UGN Animacja cyfrowa
1.4
ATFV1Anime
Stosuj dla filmów animowanych w stylu japońskim
Zobacz też: AKLC1 Powieści graficzne i manga
1.3
ATFXAspekty techniczne produkcji filmowej
Stosuj dla kinematografii, montażu, garderoby i makijażu, oświetlenia, scenerii, kostiumów itp.
Zobacz też: CBVS Scenariuszopisarstwo, UG* Nowe media w praktyce i podkategoriami
1.4
ATJTelewizja
Stosuj kody ATJ* tylko dla aspektów artystycznych
Zobacz też: KNTC Radio i telewizja, przemysł filmowy
1.4
ATJDScenariusze telewizyjne
Zobacz też: WHG Humor w programach telewizyjnych
1.2
ATJSSeriale i filmy telewizyjne oraz teatr telewizji
Stosuj dla publikacji poświęconych serialom, operom mydlanym, teatrowi telewizji itd.
Zobacz też: ATM* Film, television, radio and performing arts genres i podkategoriami
1.4
ATJXAspekty techniczne produkcji telewizyjnej
Stosuj dla reżyserii obrazu telewizyjnego, kamer telewizyjnych, montażu, garderoby i makijażu, oświetlenia, scenerii, kostiumów itp.
1.4
ATLRadio
Stosuj kody ATL* tylko dla aspektów artystycznych
Zobacz też: KNT Media, rozrywka i komunikacja
1.4
ATLDSłuchowiska, występy i scenariusze radiowe1.2
ATMFilm, television, radio and performing arts genres
Use for: the performing arts aspects of these genres only. Use with: other AT* codes to indicate that a work is about a particular genre of film, tv show, stage production etc. Prefer: F* codes for fictionalised works in particular genres, including tie-ins
Zobacz też: ATJS Seriale i filmy telewizyjne oraz teatr telewizji, ATFN Style i gatunki filmowe
1.4
ATMBFilm, television, radio genres: Action, adventure, crime and thrillers
Class here: works about martial arts, disaster, mysteries, suspense, gangster, heist, spy, espionage, westerns, action-based war films, shows, programmes or series
1.4
ATMCFilm, television, radio genres: Comedy and humour
Use for: works about humour-based films, shows, programmes or series
1.4
ATMFFilm, television, radio genres: Drama
Use for: works about films, shows, programmes or series
1.4
ATMHFilm, television, radio genres: Historical
Class here: period drama, peplums, historical biographies, historical epic films, samurai cinema etc. Use for: works on films, shows, programmes or series where the historical period is one of the most important aspects
1.4
ATMNFilm, television, radio genres: Science fiction, fantasy and horror1.4
ATMPFilm, television, radio genres: superhero and comic book inspired
Use for: works about films, shows, programmes or series inspired by comic book characters or stories
1.4
ATNInternet i media cyfrowe: sztuka i twórczość internetowa
Stosuj dla różnych aspektów Internetu w funkcji mediów, zwłaszcza dla materiałów pochodzenia internetowego, gwiazd Internetu, blogerów, podcastów
Zobacz też: UD* Komputery i IT: przewodniki dla konsumentów i użytkowników i podkategoriami, KNTV Przemysł gier komputerowych i wideo, KNTX Przemysł informatyczny
1.2
ATQTaniec
Stosuj z kodami ATQ* i kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
1.4
ATQCChoreografia
ATQLBalet
ATQRTaniec towarzyski
Stosuj dla tańca latynoamerykańskiego
1.3
ATQTTaniec współczesny
ATQVTancerze / choreagrofowie
Stosuj dla zespołów tanecznych, grup tanecznych
1.3
ATQZTaniec ludowy
ATXInne sztuki performatywne
Stosuj dla sztuki mimu, nō, teatru ulicznego, kabaretu, prestidigitatorstwa, teatru variétés, żonglerki, cyrku itd.
1.3
ATXCCyrk i umiejętności cyrkowe
Stosuj dla klaunów, linoskoczków, akrobatów
Zobacz też: ATXZ Przedstawienia z udziałem zwierząt
1.3
ATXDKomedia i stand-up
Stosuj dla komedii improwizowanej, alternatywnej, skeczy, komików
1.3
ATXFSztuczki magiczne i magia
Stosuj dla iluzji, prestidigitatorstwa, trików karcianych, magików
Zobacz też: QRYX2 Magia, alchemia, hermetyzm, VXWM Magia, zaklęcia i alchemia
1.3
ATXMLalkarstwo i teatr kukiełkowy
ATXPPokazy, widowiska, parady
ATXZPrzedstawienia z udziałem zwierząt
ATXZ1Walki byków
ATYHistory of Performing Arts
Use with: other AT* codes as appropriate
1.4
ATZFilm, television, radio and performing arts: companion works
Use for: non-fiction, companion works to TV series, films, shows, franchises, etc. These are typically uncritical, such as a compendium of characters, a guide to the making of, or art of a series. Use with: other AT* codes as appropriate. Prefer: FYV or FZ for tie-in versions of novels, novelisations or novels inspired by a particular film, series, show or franchise
Zobacz też: FYV Proza: adaptacje i inspiracje, FZ Proza w opracowaniach tematycznych, YFZZ Children’s / Teenage fiction: Companion works
1.4
AVMuzyka
Stosuj z kodami AV* i kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
1.4
AVATeoria muzyki i muzykologia
AVCKrytyka muzyczna
AVDDyskografie i opracowania dla słuchaczy
AVLStyle i gatunki muzyczne
Stosuj z kodami AVL*, zawsze dodając kwalifikator stylu
1.4
AVLAMuzyka klasyczna i orkiestrowa
AVLCMuzyka chóralna
AVLFOpera
Class here: comic opera, operetta, Opéra comique, sainete, Singspiel, Zarzuela
1.4
AVLKMuzyka sakralna
Class here: spirituals, hymns. Use for: works on music associated with, or used in, sacred rituals or religious observance. Use with: QR* codes as appropriate
1.4
AVLMMuzyka filmowa i sceniczna
Stosuj dla muzyki filmowej i musicali
1.11.4
AVLPMuzyka rozrywkowa
Stosuj dla jazzu, rocka, popu, soulu, rapu itp. Używaj dla wszystkich form muzyki popularnej w odróżnieniu od muzyki tradycyjnej i poważnej, zawsze dodając kwalifikator stylu dla wskazania konkretnego gatunku muzycznego
1.4
AVLTMuzyka tradycyjna i ludowa
Use for: works about songs and tunes which have often been performed, by custom, over a long period (usually several generations). They are most often folk songs, country dance or similar types of music, often associated with the folklore, traditions or cultural heritage of a region. Use with: PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.4
AVLWMuzyka etniczna
Stosuj jeśli to wskazane z kwalifikatorem miejsca 1*
1.4
AVLXMuzyka elektroniczna
Use for: works on all forms of music produced using electronic musical instruments, digital instruments or circuitry-based music technology
Zobacz też: AVRS Elektroniczne instrumenty muzyczne
1.4
AVMHistoria muzyki
Stosuj jeśli to wskazane z kwalifikatorami stylu 6*, miejsca 1* i chronologicznym 3*
1.3
AVNKompozytorzy i autorzy piosenek
AVPMuzycy, wokaliści, zespoły i grupy
Class here: conductors, orchestras and other musical or singing ensembles or individuals
1.4
AVQPartytury, libretta i teksty piosenek
Class here: sheet music. Use with: AVR* codes to indicate if the music is for a particular type of instrument
1.4
AVQSŚpiewniki
Stosuj też dla łatwych utworów na fortepian, gitarę itd.
AVRInstrumenty muzyczne
AVRGInstrumenty klawiszowe
Class here: Harpsichord, Organ
1.4
AVRG1Fortepian1.2
AVRJInstrumenty perkusyjne
Class here: Drums
1.4
AVRLInstrumenty strunowe
AVRL1Gitara
AVRL2Instrumenty strunowe szarpane
Class here: Harp
1.4
AVRL3Skrzypce1.2
AVRNInstrumenty dęte
Class here: brass instruments such as trumpet, trombone, cornet, reed instruments such as oboe or saxophone, and woodwind instruments such as recorder, flute, clarinet
1.4
AVRQMechaniczne instrumenty muzyczne
AVRSElektroniczne instrumenty muzyczne
Zobacz też: AVLX Muzyka elektroniczna
AVSNauka muzyki (gry na instrumentach), nauczanie muzyki
Stosuj do publikacji dot. nauki gry na instrumentach
1.4
AVSATechniki wokalne
Stosuj do nauki śpiewu
1.4
AVSDMusic composition
Class here: orchestration, musical arrangement, transposition, songwriting
1.4
AVXReżyseria dźwięku i nagrania muzyczne
Use for: works about the recording and reproduction of music and sound, both general works and practical approaches. For more technical works use with or prefer the appropriate codes from T* or U*
Zobacz też: KNT Media, rozrywka i komunikacja, TTA Akustyka i inżynieria dźwięku, UDM Muzyka w formie cyfrowej i sprzęt – poradniki użytkownika, UGM Cyfrowa edycja muzyki (profesjonalna)
1.4
CJęzyki i językoznawstwo
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CBJęzyki – słowniki, poradniki i podręczniki
Use all CB* codes with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
CBDSłowniki
Jeśli to zasadne używaj kwalifikatora języka 2*
1.4
CBDXSłowniki dwu- i wielojęzyczne
Jeśli to zasadne używaj kwalifikatora języka 2*
1.3
CBFTezaurusy
Jeśli to zasadne używaj kwalifikatora języka 2*
1.3
CBGPodręczniki gramatyki
Use with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
1.3
CBPPoradniki wystąpień publicznych
Stosuj dla ogólnych poradników występów publicznych, np. zbiory mów i cytatów. Dla mów ślubnych stosuj kod WJW
1.4
CBVKreatywne pisanie
CBVSScenariuszopisarstwo
CBWTworzenie i redakcja tekstu
Stosuj dla poradników ogólnych, poradnikach stylu i sposobu pisania oraz pisania listów itp.
1.3
CBXHistoria języka i zagadnienia ogólne
Use for: more general or popular works on language. Prefer: CF* for more scientific or academic studies
1.4
CFJęzykoznawstwo
Stosuj z kodami CF* oraz kwalifikatorami językowymi w miarę potrzeb; stosuj kody CF* tylko dla publikacji akademickich i specjalistycznych
1.4
CFAFilozofia języka
Zobacz też: GTD Semiotyka i semiologia
CFBSocjolingwistyka
CFCAlfabetyzm / Czytelnictwo / Piśmiennictwo
Zobacz też: JNF Strategie i polityka edukacyjna, VSL Kształcenie dorosłych – przewodniki i poradniki: czytanie
CFDPsycholingwistyka i lingwistyka kognitywna
Stosuj też dla neurolingwistyki
1.4
CFDCAkwizycja języka
CFDMDwujęzyczność i wielojęzyczność
CFFJęzykoznawstwo historyczne i porównawcze
Stosuj też dla publikacji dot. etymologii, pokrewieństwa języków
Zobacz też: CBX Historia języka i zagadnienia ogólne
CFFDDialektologia
Use with: CB* codes for dictionaries etc as well as PLACE 1* and LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
Zobacz też: WHL Humor slangowy i gwarowy
1.4
CFGSemantyka, analiza dyskursu i stylistyka
Stosuj też dla pragmatyki, leksykologii i retoryki
CFHFonetyka i fonologia
CFKGramatyka – składnia i morfologia
CFLPaleografia (nauka o rozwoju pisma)
Stosuj dla nauki o piśmie i jego systemach
1.2
CFLASystemy pisma i alfabety
CFMLeksykografia
CFPTranslatoryka
Stosuj też dla hermeneutyki
CFXLingwistyka komputerowa i korpusowa1.3
CFZJęzyk migowy, alfabet Braille’a i inne formy komunikacji
CJNauka języków
Stosuj kody CJ* dla materiałów do nauki języków obcych dla dorosłych, w tym materiały metodyczne (dla nauczycieli); stosuj z kwalifikatorami językowymi i kwalifikatorami celów edukacyjnych w miarę potrzeb
Zobacz też: YPC* Edukacja – język, literatura, pisanie i czytanie i podkategoriami, 4LE* Egzaminy i certyfikaty w nauczaniu języka angielskiego i podkategoriami, 4LZ* Nauczanie języka specjalistycznego i kursy języków innych niż angielskiego i podkategoriami
1.4
CJAGlottodydaktyka i metodyka nauczania języków obcych
CJABLanguage teaching and learning: first or native languages
Use for: all material for or about the teaching or learning of a first language or languages
Zobacz też: YPCA Edukacja – pierwszy język (ojczysty)
1.4
CJADLanguage teaching and learning: second or additional languages
Use for: all material for or about the teaching or learning of, or in, an additional language or languages
Zobacz też: YPCK Edukacja – języki obce nowożytne, 4L* Kursy i certyfikaty językowe i podkategoriami, 4TP Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL), 4TQ For Intercultural bilingual education (IBE)
1.4
CJBMateriały do nauki jezyków obcych
CJBGPodręczniki gramatyki, słownictwa i wymowy
Class here: verbs, nouns, adjectives, conjunctions, phrasal verbs, tenses, idioms etc
1.4
CJBRKsiążki w opracowaniu dla osób uczących się języków
Stosu dla powstałych w tym celu lub uproszczonych wersji tekstów napisanych dla uczących się języków. Są one zwykle klasyfikowane według poziomu języka i zakresu słownictwa. Użyj kwalifikatorów JĘZYK 2 * i CEL EDUKACYJNY 4 * Można także dodawać inne kody tematyczne wskazujące, czy są to historie (F *) lub literatura faktu
1.4
CJBTSamouczki językowe
Stosuj dla materiałów do nauki języka przeznaczonych do samodzielnego uczenia się. Użyj z kwalifikatorami JĘZYK 2 * i EDUKACYJNY CEL 4 *
Zobacz też: WTK Rozmówki językowe
1.3
CJCNauka języków – doskonalenie umiejętności podstawowych
Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJCKNauka języków – mówienie
Jeśli to zasadne używaj kwalifikatora języka 2* i celu edukacyjnego 4*
1.3
CJCLNauka języków – rozumienie ze słuchu
Jeśli to zasadne używaj kwalifikatora języka 2* i celu edukacyjnego 4*
1.3
CJCRNauka języków – czytanie
Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJCWNauka języków – pisanie
Jeśli to zasadne używaj kwalifikatora języka 2* i celu edukacyjnego 4*
1.3
CJPNauka języków – ujęcia tematyczne
Jeśli to zasadne używaj kwalifikatora języka 2* i celu edukacyjnego 4* i innych kodów
1.4
CJPDNauka języków – język biznesowy
Jeśli to zasadne używaj kwalifikatora języka 2* i celu edukacyjnego 4* i innych kodów
1.4
CJPGNauka języków – język naukowo-techniczny
Jeśli to zasadne używaj kwalifikatora języka 2* i celu edukacyjnego 4* i innych kodów
1.4
DPoezja, dramat, literatura faktu i literaturoznawstwo
Use all D* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘D’ itself, but select specific categories from section D*. Use all D* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular STYLE 6*, PLACE 1*, LANGUAGE 2* or TIME PERIOD 3* Qualifiers
1.4
DBLiteratura starożytna, antyczna i średniowieczna
Stosuj dla tekstów innych niż sagi i eposy, napisanych w językach dawnych, starożytnych lub klasycznych, najlepiej z kodem D* dla kwalifikatory formy literackiej
1.4
DBSSagi i mity
Stosuj dla sag starożytnych i średniowiecznych, w oryginale lub we współczesnym tłumaczeniu. Stosuj kwalifikatory miejsca w miarę potrzeb. Stosuj kod FN dla współczesnych wersji fabularyzowanych mitów i legend
Zobacz też: FT Sagi rodzinne, FN Mity i legendy
1.11.4
DBSGMity starożytnej Grecji i Rzymu
Używaj dla klasycznych tekstów legend w oryginalnym języku, wersji z komentarzem lub współczesnego tłumaczenia
Zobacz też: QRSG Religia i mitologia starożytnej Grecji, QRSL Religia i mitologia starożytnego Rzymu
1.11.4
DBSNSagi islandzkie i staroskandynawskie
Używaj dla tekstów sag islandzkich i staronordyjskich w oryginalnym języku, wersji z przypisami lub współczesnego tłumaczenia
Zobacz też: QRSW Religia i mitologia nordycka
1.11.3
DCPoezja
Stosuj z kodami DC* i z kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
1.4
DCAPoezja do XIX wieku
Use with: DCF or DCQ and DB* as appropriate
1.4
DCCPoezja współczesna i najnowsza (od ok. 1900 roku)
Use with: DCF or DCQ or DCR* as appropriate
1.4
DCFPoezja (autorzy indywidualni)
Use with: DCA or DCC or DCR* as appropriate
1.4
DCQAntologie poezji (różni autorzy)
Class here: anthologies of poems by genre or by tradition. Use with: DCA or DCC or DCR* as appropriate; PLACE 1* Qualifiers only to indicate national context where significant, e.g. an anthology of the poetry of Australia or the poetry of Mexico; TIME PERIOD 3* qualifiers for an anthology of a specific period; LANGUAGE 2* Qualifiers only with poetry anthologies where the language of the poems is a key part of the content, e.g. an anthology of Anglo-Saxon poetry in both Anglo-Saxon and a modern translation, meant to be used for improving understanding of Anglo-Saxon
Zobacz też: DNT Antologie
1.4
DCRPoetry by form
Use for: collections of poetry by single or multiple poets, where the form is one of the major aspects for classification or search. Use all DCR* codes with: other DC* or DB* codes as appropriate
1.4
DCRBPoetry by form: Haiku
Class here: Senryu, Haikai
1.4
DCRCPoetry by form: Tanka
Class here: Kyoka, Waka
1.4
DCRGPoetry by form: Ghazal1.4
DCRHPoetry by form: Calligram1.4
DCRLPoetry by form: Limerick1.4
DCRSPoetry by form: Sonnet1.4
DDSztuki teatralne
Stosuj z kodami DD* i kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
Zobacz też: ATFD Scenariusze filmowe, ATJD Scenariusze telewizyjne, ATLD Słuchowiska, występy i scenariusze radiowe
1.4
DDASztuki klasyczne i do XIX wieku
DDCSztuki współczesne i najnowsze (od ok. 1900 roku)
DDLKomedie
Stosuj dla fars
1.21.4
DDTTragedie
Stosuj dla tragedii
1.21.3
DDVMonologues / Duologues1.4
DNBiografie i literatura faktu
Uwaga: stosując kod DN*, oznaczaj także temat, np. SFH „Golf” z DNBS
Zobacz też: FC Biografie fabularyzowane
1.4
DNBBiografie
DNBAAutobiografie
DNBBBiografie przedsiębiorców i przemysłowców
DNBB1Autobiografie przedsiębiorców i przemysłowców
DNBFBiografie artystów i ludzi show biznesu
Stosuj też dla biografii celebrytów
1.4
DNBF1Autobiografie artystów i ludzi show biznesu
Stosuj też dla autobiografii celebrytów
1.4
DNBHBiografie postaci historycznych, polityków i wojskowych
DNBH1Autobiografie postaci historycznych, polityków i wojskowych
DNBLBiografie ludzi pióra
Class here: literary biography, biographies of novelists, poets, playwrights, journalists etc
1.4
DNBL1Autobiografie ludzi pióra
Class here: literary autobiography, autobiographies of novelists, poets, playwrights, journalists etc
1.4
DNBMBiografie filozofów i socjologów1.2
DNBM1Autobiografie filozofów i socjologów1.2
DNBPBiografie poszukiwaczy przygód i odkrywców1.3
DNBP1Autobiografie poszukiwaczy przygód i odkrywców1.3
DNBRBiografie członków rodów panujących
DNBR1Autobiografie członków rodów panujących
DNBSBiografie sportowców
DNBS1Autobiografie sportowców
DNBTBiografie naukowców, inżynierów i lekarzy
DNBT1Autobiografie naukowców, inżynierów i lekarzy
DNBXBiografie duchownych i autorytetów religijnych
DNBX1Autobiografie duchownych i myślicieli religijnych
DNBZBiografie zbiorowe
Stosuj dla biografii kilku osób w jednym tomie; używaj po odpowiednim kodzie DNB*, w miarę możliwości wskazując temat
Zobacz też: GBCB Słowniki biograficzne (Kto jest kim)
DNCWspomnienia
Wspomnienia są zwykle mniej zorganizowane i wyczerpujące niż kompletne autobiografie i często dotyczą wycinka życia (np. dzieciństwa, okresu sprawowania urzędu itd.), a nie jego całości; stosuj z kodem autobiografii DNB* powyżej dla wskazania tematu
DNDDzienniki, pamiętniki i listy
Stosuj do zbiorów wpisów do dziennika/pamiętnika i zbiorów listów, a nie dla książek napisanych od początku jako autobiografie. W miarę możliwości stosuj z kodami DNB* dla wskazania rodzaju autobiografii
1.4
DNGHistorie życia zwierząt
Stosuj dla historii życia konkretnych zwierząt – występujących na scenie, koni wyścigowych, psów ratowników itd.
1.3
DNLEseistyka literacka
Stosuj tylko dla esejów, przeważnie na różne tematy, autorstwa znanych pisarzy; określaj temat eseju, np. filozofia, ekonomia
1.3
DNPReportaż i dziennikarstwo śledcze
Stosuj dla zbiorów artykułów. Używaj z odpowiednimi kodami, na przykład kodem ekonomicznym K * lub kodem fikcji F *
Zobacz też: WTL* Literatura podróżnicza i podkategoriami, AJF Fotoreportaż
1.4
DNSMowy
Stosuj dla zbiorów spisanych mów; używaj innych kodów dla wskazania tematu
Zobacz też: QRVH Kazania
DNTAntologie
Stosuj dla wszystkich antologii oprócz antologii poezji; używaj innych kodów dla wskazania tematu lub gatunku literackiego
Zobacz też: DCQ Antologie poezji (różni autorzy)
DNXOpowieści oparte na faktach
Stosuj kody DNX* dla popularnych relacji z wydarzeń autentycznych opowiedzianych w sposób fabularny
1.4
DNXCOpowieści oparte na faktach – kryminały
Stosuj z JKV* lub z innymi kodami
1.3
DNXC3Opowieści oparte na faktach: przestępstwa: seryjni mordercy i mordercy1.3
DNXHOpowieści oparte na faktach – odkrycia / geografia / historia
Stosuj dla literatury faktu na temat odkryć historycznych lub z zakresu nauk ścisłych
1.2
DNXMOpowieści oparte na faktach – wojna i walka zbrojna
DNXPOpowieści oparte na faktach – bohaterstwo, sztuka przetrwania
Stosuj dla zmagań fizycznych wynikających z wypadków, konfliktów, katastrof itd.
Zobacz też: DNXR Opowieści oparte na faktach – sztuka przetrwania, molestowanie, niesprawiedliwość
1.2
DNXROpowieści oparte na faktach – sztuka przetrwania, molestowanie, niesprawiedliwość
Stosuj dla opisów cierpień fizycznych lub psychicznych wynikających z celowego działania, wadliwego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości itd. Stosuj dla wspomnień osób, które przeżyły tragedie, świadków. Stosuj kod DNXC dla obiektywnych lub kryminologicznych opisów działalności przestępczej
Zobacz też: DNXC Opowieści oparte na faktach – kryminały, DNXP Opowieści oparte na faktach – bohaterstwo, sztuka przetrwania
1.21.3
DNXZOpowieści oparte na faktach – wyznania erotyczne
DSLiteraturoznawstwo i krytyka literacka
Use all DS* codes with: LANGUAGE 2* Qualifiers to indicate the language of the literature in question and PLACE 1* Qualifiers to indicate the location of a literary tradition for a work of literary criticism or national or regional context where significant, e.g. work about the Literature in English of Australia or the Literature in Spanish of Mexico, but DO NOT USE for an actual work (e.g. a novel) from that tradition, or where it was published. Use TIME PERIOD 3* Qualifiers to give greater precision to studies of a period
1.4
DSATeoria literatury
DSBLiteraturoznawstwo
DSBBLiteraturoznawstwo – starożytność i średniowiecze1.1
DSBCLiteraturoznawstwo – XIV–XVI wiek
DSBDLiteraturoznawstwo – XVII–XVIII wiek
DSBFLiteraturoznawstwo – XIX wiek
DSBHLiteraturoznawstwo – XX wiek
DSBH5Literaturoznawstwo – literatura postkolonialna1.4
DSBJLiteraturoznawstwo – XXI wiek
DSCLiteraturoznawstwo – poezja
Use for: critical books on poetry or individual poets and also for general books that talk about poems or poetry, including the appreciation of poetry
1.4
DSGLiteraturoznawstwo – dramat
DSKLiteraturoznawstwo – proza
DSMLiteraturoznawstwo porównawcze1.2
DSRLiteraturoznawstwo – publikacje encyklopedyczne i informacyjne
DSRCLiteraturoznawstwo – przewodniki, leksykony i recenzje książek
Zobacz też: FZ Proza w opracowaniach tematycznych, XR* Komiks i powieść graficzna – przewodniki i recenzje i podkategoriami
DSYLiteraturoznawstwo – literatura dziecięca i młodzieżowa (ogólne)
DSYCLiteratura dziecięca i młodzieżowa – recenzje i opracowania tematyczne
FProza fabularna
Symbole F* można stosować z kwalifikatorem Miejsca lub Chronologicznym tam, gdzie to szczególnie przydatne; symbole z literatury faktu dodawać można dla określenia tematyki przeważającej w publikacji
1.4
FBProza literacka
FB stosuj tylko dla literatury pięknej i niegatunkowej, gdzie brak dat; najlepiej stosować FBA lub FBC tam, gdzie to możliwe; kwalifikatory FB* można stosować z kwalifikatorami tematów, gatunków i innych cech
1.4
FBAWspółczesna proza literacka
Literatura piękna i niegatunkowa, która po raz pierwszy została opublikowana w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat
1.4
FBANProza ,uliczna’
Stosuj dla prozy dziejącej się w mieście. Używaj dla opowieści których akcja dzieje się w miejskich enklawach, często są ponure, toczą się w podziemnym światku
1.3
FBCKlasyka literatury pięknej
Literatura piękna i niegatunkowa, która po raz pierwszy została opublikowana w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat; zob. też „klasyka” dla literatury gatunkowej
Zobacz też: DBS* Sagi i mity i podkategoriami, FFC Klasyka kryminału i powieści detektywistyczne, FLC Klasyka fantastyki naukowej
1.4
FCBiografie fabularyzowane
Stosuj dla biografii realnych postaci, ale z dużą dozą beletrystyki; można używać z kodami FV
Zobacz też: DN* Biografie i literatura faktu i podkategoriami
1.11.4
FDBeletrystyka spekulatywna
FDBDystopie i utopie
Akcja dzieje się w społecznościach zdegradowanych lub dysfunkcjonalnych; w miarę potrzeb stosuj wraz z oznaczeniem FL* lub innym F*
1.1
FDKAlternatywne wizje historii
Stosuj dla beletrystyki oprócz science-fiction, której akcja dzieje się w świecie, który mógłby istnieć, gdyby historia potoczyła się inaczej (np. gdyby Niemcy wygrały II Wojnę Światową)
FDMAfrofuturism / Black Speculative fiction
Use with: FL* for Black Science Fiction, or FK* or FM* codes as appropriate
1.4
FFLiteratura kryminalna i detektywistyczna
FFCKlasyka kryminału i powieści detektywistyczne
Dla kryminałów opublikowanych w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat
1.4
FFDKryminały i powieści detektywistyczne: prywatny detektyw / detektyw-amator
Stosuj do historii, w których główny detektyw nie jest oficjalnym funkcjonariuszem policji lub śledczym
1.3
FFHKryminały historyczne i powieści detektywistyczne
Dla współczesnych książek osadzonych w realiach historycznych (np. w epoce wiktoriańskiej, średniowieczu, starożytnym Rzymie); w miarę potrzeb stosuj kwalifikatory miejsca i chronologiczne
1.3
FFJDetektywistyczna powieść obyczajowa (cosy mystery)
Dla opowieści detektywistycznych osadzonych w realiach wspólnot tradycyjnych lub wiejskich, z niewielką ilością przemocy i z detektywem, który nie jest profesjonalistą
FFKKomedie kryminalne
FFLKryminały typu hardboiled i roman noir
Hardboiled – bohater (detektyw) ma cechy antybohatera, jest cyniczny; roman noir – głównym bohaterem jest często przestępca lub ofiara, dominuje atmosfera pesymizmu
FFPKryminały detektywistyczno-policyjne
Stosuj dla policji i śledztw kryminalnych
1.3
FFSLiteratura kryminalna – detektyw kobieta
FGBeletrystyka – tematyka sportowa
Po FG* można dodać oznaczenie S dla konkretnego sportu
1.1
FHThrillery i suspens
FHDThrillery szpiegowskie
FHKThrillery naukowe (technothriller)
Thrillery, w których występują motywy naukowe, techniczne, informatyczne, medyczne itd. jako istotne elementy fabuły
1.1
FHPThrillery prawnicze i polityczne
FHQThrillery ezoteryczne
Zawierają elementy zaczerpnięte z tradycji starożytnej, wiedzy tajemnej, ezoteryki (np. Święty Graal)
FHXThrillery psychologiczne
FJLiteratura przygodowa
Use for: works that primarily emphasise physical, and sometimes violent, action, that often have a sense of danger and are meant to give the reader a sense of excitement or adventure
Zobacz też: FH Thrillery i suspens
1.4
FJHLiteratura przygodowo-historyczna
Powieści przygodowa, których akcja dzieje się w przeszłości; w miarę możliwości preferowane jest odpowiednie oznaczenie FJM; stosuj również oznaczenie miejsca i chronologiczne
FJMWojna, walka zbrojna i literatura militarna
Class here: Special forces stories. Use for: stories that primarily emphasise the action or adventure side of war or combat, but prefer other F* codes and TIME PERIOD 1* qualifiers for works where war or conflict is part of the background of the story or that examine the impact of war but where the primary theme could not be seen as action or adventure
1.4
FJMCLiteratura przygodowa – wojny napoleońskie
FJMFLiteratura przygodowa – I Wojna Światowa
FJMSLiteratura przygodowa – II Wojna Światowa
FJMVLiteratura przygodowa – wojna w Wietnamie
FJNMorskie opowieści
Stosuj dla literatury marynistycznej
1.31.4
FJWWesterny
FKHorrory i literatura grozy
FKCKlasyczne horrory i opowieści o duchach
Stosuj dla klasycznego gotyckiego horroru. Dla horrorów i opowieści o duchach powszechnie uważanych za klasykę gatunki i zazwyczaj opublikowanych co najmniej 50 lat temu
1.4
FKMHorrory współczesne zwykle opublikowane w ciągu ostatnich 50 lat
Use for: horror set in the present day or contemporary settings, typically first published in the last few decades
1.4
FKWliteratura grozy – okultyzm
FLFantastyka naukowa (science fiction)
FLCKlasyka fantastyki naukowej
Dla publikacji fantastycznonaukowych wydanych przed ok. 1960 rokiem lub powszechnie uważanych za klasykę gatunku, zazwyczaj opublikowane co najmniej 50 lat temu.
1.4
FLGFantastyka naukowa – podróże w czasie
FLMFantastyka naukowa – steampunk
Dla publikacji fantastycznonaukowych – alternatywnych wizji świata opartych na ewolucji XIX-wiecznych maszyn parowych, stosuj też dla dieselpunku i retrofuturyzmu.
1.3
FLPFantastyka naukowa – niedaleka przyszłość
Dla literatury typu cyberpunk, skupiającej się na marginesie wysoko zaawansowanego technicznie społeczeństwa informacyjnego
1.3
FLPBFantastyka naukowa: cyberpunk / biopunk
Stosuj do literatury opowiadającej o postaciach marginalizowanych lub zmagających się z niską jakością życia w wysoce zaawansowanym technologicznie społeczeństwie lub do opowieści o wpływie biotechnologii lub inżynierii genetycznej
1.3
FLQFantastyka naukowa – apokaliptyczna i postapokaliptyczna1.1
FLRFantastyka naukowa – militarna
Stosuj dla literatury fantastycznonaukowej osadzonej w realiach wojskowych z fabułą skupioną na użyciu uzbrojenia
Zobacz też: FLS Fantastyka naukowa – cywilizacje pozaziemskie
1.1
FLSFantastyka naukowa – cywilizacje pozaziemskie
Stosuj dla fantastyki naukowej osadzonej w kosmosie, zwykle opowiadającej o zaawansowanych cywilizacjach i technologiach
FLUFantastyka naukowa – obcy / UFO
Stosuj dla publikacji o pierwszym spotkaniu lub inwazji obcych
1.11.3
FLWFantastyka naukowa – eksploracja kosmosu
Class here: colonisation of space
1.3
FMFantasy
FMBFantasy epickie, fantasy heroiczne
Class here: high fantasy
1.3
FMHFantasy historyczne
FMKFantasy humorystyczne
FMMRealizm magiczny
Use for: works that incorporates fantastic, magical, mythical or supernatural elements into an otherwise real-world or mundane setting. Use with: FBA or FBC for literary works that incorporate magical realism, for example, those of the kind frequently associated with literature from Latin America
1.11.4
FMRRomans fantasy
Stosuj dla opowiadań fantasy wykorzystujących elementy i konwencje gatunku romansu, ale które pozostają przede wszystkim i rozpoznawalną historią fantasy
Zobacz też: FRV Mroczny romans, FRT Romans fantasy i nadprzyrodzony
1.3
FMTMroczne fantasy
Stosuj dla opowieści fantasy o mroczniejszych i przerażających motywach, zawierających elementy horroru lub mających groźną atmosferę lub wywołujących strach
1.3
FMWWspółczesne fantasy
Stosuj dla fantasy umiejscowionego we współczesności
1.3
FMXMiejskie fantasy
FNMity i legendy
Stosuj dla mitów i legend, ludowych i bajkowych opowieści. Także dla nowoczesnego retellingu lub tego typu tradycyjnych opowieści skierowanych głównie do osób dorosłych
Zobacz też: DBS* Sagi i mity i podkategoriami, QRS* Starożytne religie i mitologie i podkategoriami, JBGB Folklor, mity i legendy, YFJ Tradycyjne opowieści i baśnie dla dzieci i młodzieży, YNRU Publikacje o mitologii i starożytnych religiach dla dzieci i młodzieży
1.4
FNFFairy and Folk tales
Class here: folk and fairy tales from any culture told in a story form. Use for: modern retellings in novel form or collections of these type of traditional stories aimed primarily at adults, or stories recognisably inspired by traditional fairy stories
Zobacz też: JBGB Folklor, mity i legendy, YFJ Tradycyjne opowieści i baśnie dla dzieci i młodzieży, YNXB4 Publikacje dla dzieci i młodzieży – wróżki, elfy itp.
1.4
FNMMyths and Legends
Class here: myths and legends from any culture told in story form. Use for: modern retellings in novel form or collections of these type of traditional stories aimed primarily at adults, or stories recognisably inspired by traditional myths. Use with: QRS* or QRR* codes to indicate which tradition, as appropriate
Zobacz też: DBS* Sagi i mity i podkategoriami, JBGB Folklor, mity i legendy, QRS* Starożytne religie i mitologie i podkategoriami, YFJ Tradycyjne opowieści i baśnie dla dzieci i młodzieży, YNRU Publikacje o mitologii i starożytnych religiach dla dzieci i młodzieży
1.4
FPProza erotyczna
Stosuj dla historii o charakterze erotycznym, które dotyczą relacji seksualnych i tematów związanych z seksem. Nie stosuj do historii miłosnych. NIE używaj z FRX. Stosuj z kwalifikatorem 5X w miarę potrzeb
Zobacz też: FRX Romans erotyczny
1.3
FQProza lifestyle’owa
Stosuj dla beletrystyki dla dziewczyn (chick lit) i dla chłopaków( lid lit), komedii romantycznej, lekkiej, zazwyczaj beztroskiej literatury osadzonej we współczesności, odnoszącej się do codziennych tematów, stylu życia
1.11.4
FRRomans
FRDRomans współczesny
Stosuj dla romansu, w którym główne postacie żyją i pracują we współczesnym świecie, który jest znajomy czytelnikowi
1.3
FRFLiteratura romantyczna/ romans platoniczny
Stosuj dla historii o miłości platonicznej kameralnych, czułych romansów, które nie zawierają wulgarnego języka ani opisów fizycznej bliskości. Stosuj z FW dla romansu religijnego – jeśli jest to właściwe, i odpowiednio z wartościami 5P * i kwalifikatorami grup docelowych i okolicznościowych
1.3
FRHRomans historyczny
Stosuj dla romansów osadzonych w przeszłości (zazwyczaj przed życiem pisarza), gdzie okres historyczny jest znaczącą lub istotną częścią fabuły, i które przedstawiają realia i warunki społeczne ze szczegółami (np. Romans Regencji). Stosuj w miarę potrzeb oznaczenie miejsca 1*i chronologiczne 3 *
1.3
FRJRomans osadzony na Dzikim Zachodzie, na wsi lub na odludziu
Stosuj dla romansów w stylu kowbojskim. Użyj dla romansu, który ma miejsce w wiejskim otoczeniu, często na farmach, ranczach lub w małych społecznościach wiejskich, zwykle daleko od jakiegokolwiek miasta.
1.3
FRMRomans z dreszczykiem
FRPRomans z mundurowym
Stosuj dla romansów w których bohater jest przedstawicielem wojska, służb zbrojnych, strażaków, policji, pilotów, personelu pokładowego, itp.
1.3
FRQRomans medyczny
Stosuj dla romansów, w których występuje lekarz, pielęgniarka itp.
1.3
FRTRomans fantasy i nadprzyrodzony
Stosuj dla romansów o wampirach. Użyj dla: romantycznej opowieści, która łączy elementy z gatunku fantasy lub przedstawia mityczne stwory lub elementy nadprzyrodzone, ale pozostaje przede wszystkim romantyczną historią. Używaj z kodami FM * w razie potrzeby
1.3
FRURomans podczas podróży w czasie1.3
FRVMroczny romans
Stosuj dla romansów, w których tematy są mroczne, często eksplorują tematy zła lub horroru, zazwyczaj zawierają antybohatera i / lub sytuacje stresujące
1.3
FRXRomans erotyczny
Dla literatury typu romansowego, ale z ostrymi scenami erotycznymi; w miarę potrzeb stosuj z oznaczeniem 5X
Zobacz też: FP Proza erotyczna
1.3
FSLiteratura obyczajowo-rodzinna
Stosuj dla powieści osadzonych w realiach życia domowego i rodzinnego
Zobacz też: FT Sagi rodzinne
1.11.4
FTSagi rodzinne
Stosuj dla powieści, które opisują życie rodziny bądź rodzin na przestrzeni pokoleń; nie stosować dla sag islandzkich ani staroskandynawskich
Zobacz też: FS Literatura obyczajowo-rodzinna
1.4
FULiteratura humorystyczna
Stosuj dla publikacji, których główną funkcją jest funkcja humorystyczna; w miarę potrzeb stosuj z innymi oznaczeniami F*
FUPSatyra i parodia
Dla literatury humorystycznej o charakterze satyrycznym lub parodiującej istniejące dzieła, gatunki lub pisarzy
Zobacz też: WHP Parodia i satyra, FYH Pastisz
FVLiteratura historyczna
Stosuj dla współczesnych historii osadzonych w przeszłości (zazwyczaj przed życiem pisarza), gdzie okres historyczny jest znaczącą lub istotną częścią fabuły, i które przedstawiają realia i warunki społeczne ze szczegółami. Stosuj w miarę potrzeb z innymi kodami F oraz z oznaczeniem miejsca 1*i chronologicznym 3*
Zobacz też: FFH Kryminały historyczne i powieści detektywistyczne, FJH Literatura przygodowo-historyczna, FMH Fantasy historyczne, FRH Romans historyczny
1.3
FWBeletrystyka – religia i duchowość
Dla beletrystyki mającej konkretny przekaz religijny lub duchowy; w miarę potrzeb stosuj z odpowiednim oznaczeniem5PG* QR* lub VX*
1.3
FXBeletrystyka – typy problematyki
Stosuj (jak wszystkie kody FX*) z innymi kodami F* dla wskazania głównej problematyki dzieła literackiego. Kody FX * nigdy nie powinny być głównym oznaczeniem
1.11.4
FXBBeletrystyka – problematyka dorastania
Stosuj też dla Bildungsroman
1.1
FXDBeletrystyka – miłość i związki
Stosuj dla beletrystyki, w której związki lub miłość to główny temat, ale nie jest to romans.
1.31.4
FXEBeletrystyka – problematyka ekologiczna
Stosuj dla beletrystyki, która za główny temat ma problem związany z ochroną środowiska
1.2
FXLBeletrystyka – problematyka śmierci, żałoby, straty
Stosuj dla beletrystyki, która za główny temat ma problemy związane ze stratą lub żałobą
1.2
FXMBeletrystyka – problematyka życia wewnętrznego
Dla beletrystyki skupiającej się szczególnie na wnętrzu bohaterów, ich motywacjach, uczuciach i myślach. Dla thrillerów psychologicznych stosuj FHX
1.1
FXNNarrative theme: Identity / belonging
Use for: fiction where the identity, the sense of, or search for, identity (of whatever kind, social, cultural, religious, gender, etc) of the main character(s) is the main, or one of the main themes of the story. Use with: other subject codes and INTEREST 5* Qualifiers as appropriate
1.4
FXPBeletrystyka – problematyka polityczna
Dla beletrystyki skupiającej się szczególnie na polityce lub ustroju politycznym
1.1
FXQNarrative theme: displacement, exile, migration
Use for: fiction that has major themes relating to diasporas, dispersion, asylum, deracination, forced relocation, cultural transitions, forced journeys, etc
1.4
FXRBeletrystyka – charakterystyczna lokalizacja
Stosuj dla beletrystyki osadzonej w rzeczywistym miejscu (często, choć niekoniecznie na wsi lub w realiach historycznych), tak ważnym dla struktury całego dzieła, że jego akcja nie mogłaby się dziać nigdzie indziej, np. francuska tradycja roman du terroir (skupiająca się na życiu wiejskim, religii i rodzinie). Stosuj z właściwymi kwalifikatorami miejsca
1.2
FXSBeletrystyka – problematyka społeczna
Dla beletrystyki skupiającej się szczególnie na temacie lub problemie społecznym Stosuj z kodami JBF *, aby podać więcej szczegółów dotyczących problemów społecznych
1.11.3
FYProza – dodatkowe cechy wyróżniające
Stosuj (jak wszystkie kody FY*) z innymi kodami F* dla wskazania gatunku lub odmiany. Kody FY nigdy nie określają tematu
1.4
FYBOpowiadania
FYDEpistolografia
Stosuj dla beletrystyki napisanej w formie w serii dokumentów, listów, pamiętników, e-maili, blogów itp.
1.3
FYHPastisz
Stosuj dla beletrystyki celowo kopiującej styl innego (przeważnie wcześniejszego) autora, jednak nie w celach parodystycznych, niekiedy w kontynuacji powieści napisanej przez pastiszowanego autora lub przy wykorzystaniu jego bohaterów
Zobacz też: FUP Satyra i parodia
FYMKolaż literacki
Stosuj dla beletrystyki łączącej wcześniejszy tekst (często klasycznej powieści) z innym, odmiennym gatunkiem, np. horrorem w spójną całość; używaj z innymi kodami F* lub D*, by wskazać wykorzystane elementy
Zobacz też: FUP Satyra i parodia
1.1
FYQFiction: special features: Yaoi / BL novels
Use with: other F* codes to indicate genre, for example FR* codes for Romance stories, 5LKE * codes if they are about that generation
Zobacz też: XAMT Manga – yaoi
1.4
FYRProza gatunkowa
Używaj dla ranobe (powieści w japońskim stylu) light fiction oraz dla romansu, fantastyki naukowej lub innych rodzajów gatunku, zazwyczaj publikowanych w odcinkach co miesiąc, Użyj z: innym kodem F * wskazującym rodzaj lub typ. Kody FYR nigdy nie powinny być głównym ani głównym kodem podmiotu
1.31.4
FYSFiction: special features: ranobe (‘light novels’)
Use for: short fiction aimed at adults, usually driven primarily by dialogue and character and generally accompanied by illustrations in manga/anime or similar styles. Use with: other F* codes to indicate the genre. FYS may be used as a main subject as appropriate
1.4
FYTProza w przekładzie
Stosuj dla prozy w przekładzie z języków obcych. Nie używaj kwalifikatorów miejsca ani językowych do szczegółowego oznaczenia języka oryginału. Można jednak używać kwalifikatora miejsca, jeśli ma on związek z fabułą lub scenerią książki. Dodatkowo stosuj kody F*, aby upewnić się, że ta klasyfikacja ma znaczenie poza samym przekładem dzieła. Kody FYT nigdy nie powinny być głównym ani głównym kodem tematycznym
1.4
FYVProza: adaptacje i inspiracje
Stosuj dla publikacji, które powstały jako produkty uboczne lub towarzyszące innym produktom medialnym, na przykład do powieści zainspirowanej popularną serią filmową, grą online lub serialem telewizyjnym. NIE używaj do tytułów, na podstawie których powstały filmy itp.
1.31.4
FYWFiction: special features: game-related
Class here: LitRPG, GameLit, RoLit. Use for: fiction that is structured like a videogame, or features the same kind of challenges as would be found in a game, or is about or set in a videogame. Use with: other F* codes especially FL* or FM* as appropriate
1.4
FZProza w opracowaniach tematycznych
Stosuj też dla opracowań poświęconych beletrystyce, niemających charakteru krytycznego, takich jak np.: atlas mitycznego świata, kompendium postaci, przewodnik po serii itp.
Zobacz też: DSR Literaturoznawstwo – publikacje encyklopedyczne i informacyjne, XR* Komiks i powieść graficzna – przewodniki i recenzje i podkategoriami
1.4
GPublikacje informacyjne i interdyscyplinarne
Use all G* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘G’ itself, but select specific categories from section G*. Use all G* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
GBEncyklopedie i leksykony
GBAEncyklopedie wiedzy ogólnej
Stosuj tylko do publikacji ogólnych (niespecjalistycznych)
GBCOpracowania tematyczne (referencyjne)
Stosuj GBC po innym kodzie wskazującym temat lub zakres publikacji
Zobacz też: CB* Języki – słowniki, poradniki i podręczniki i podkategoriami, DSR* Literaturoznawstwo – publikacje encyklopedyczne i informacyjne i podkategoriami
GBCBSłowniki biograficzne (Kto jest kim)
Stosuj z kodami GBC*, używaj jednocześnie kodu tematu dla wskazania tematu lub zakresu publikacji
1.3
GBCDSłowniki specjalistyczne
Stosuj dla słowników poświęconych konkretnej dziedzinie, jak np. słowniki terminologii prawniczej. Stosuj z innymi kodami tematycznymi
1.21.4
GBCQKsięgi cytatów, przysłów, mądrości
Stosuj dla zbiorów powiedzeń i aforyzmów, przydatnych cytatów do konkretnych celów
1.3
GBCRBibliografie, katalogi
Zobacz też: AVD Dyskografie i opracowania dla słuchaczy
GBCSWydawnictwa ciągłe, czasopisma, abstrakty, indeksy
GBCTKatalogi
Use for: works listing individuals or organisations (generally arranged alphabetically, thematically, phonetically, etc) with details such as names, addresses, and telephone numbers
1.4
GBCYRoczniki i almanachy
GBDMiscellanea i kompendia
Stosuj dla utworów zawierających kompilację z różnych źródeł, które mogą zawierać wiele tematów oraz różne formy, takie jak cytaty, fakty, ilustracje itp. Stosuj z: innymi kodami tematów (np. do bestiariuszy stosuj z kodami WN *)
Zobacz też: WDKX Gry edukacyjne, quizy
1.3
GLBibliotekoznawstwo, informacja naukowa i muzealnictwo
GLCOrganizacja i zarządzanie w bibliotekarstwie i archiwistyce
GLCAPoszukiwanie i udostępnianie informacji
GLFInformatyka i internet w bibliotekarstwie
GLHGromadzenie i uzupełnianie zbiorów
GLKKlasyfikacja bibliograficzna i indeksowanie
Stosuj dla indeksowania, katalogowania i klasyfikacji
GLMInformacja i usługi biblioteczne
Stosuj dla publikacji poświęconych bibliotekom specjalistycznym, publicznym i szkolnym, wypożyczeniom i obsłudze czytelnika
GLPArchiwizacja, ochrona zbiorów i digitalizacja
GLZMuzeologia i dziedzictwo narodowe
Stosuj dla publikacji poświęconych muzealnictwu, ochronie dziedzictwa kulturowego, miejsc kultury i pamięci, pomników itd.
Zobacz też: ABC Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, AGC Katalogi wystaw i kolekcji, NK* Archeologia i podkategoriami, RNK Ochrona środowiska, TNKX Konserwacja budynków i materiałów budowlanych, NK* Archeologia i podkategoriami
1.4
GPInformacja naukowa
GPFTeoria informacji
GPFCCybernetyka i teoria systemów
Stosuj dla kontroli systemów, entropii
GPHAnaliza danych
Stosuj dla danych wizualnych i infografik
Zobacz też: UN* Bazy danych i podkategoriami, UX* Informatyka stosowana i podkategoriami, UYZF Wizualizacja informacji
1.4
GPJKodowanie i kryptologia
Class here: cryptography
Zobacz też: URY Szyfrowanie danych
1.4
GPQTeoria decyzji
Zobacz też: KJMD Podejmowanie decyzji w zarządzaniu
GPQDOcena ryzyka
Class here: risk management, risk analysis
1.4
GPSMetodologia badań
Stosuj z innymi kodami tematycznymi dla metod badawczych poszczególnych dyscyplin
Zobacz też: JHBC Badania socjologiczne i statystyka, KJT Badania operacyjne
1.3
GTZagadnienia interdyscyplinarne
GTBHistoria nauki (głównie nauki humanistyczne i społeczne)
Dla prac historycznych dot. nauk innych niż ścisłe, przyrodnicze i medyczne
Zobacz też: PDA Filozofia nauki, PDX Historia nauki
1.1
GTCTeoria komunikacji
Stosuj dla podręczników teorii komunikacji w ujęciu lingwistycznym, społecznym, technicznym itd.
Zobacz też: JBCT* Medioznawstwo i podkategoriami
GTDSemiotyka i semiologia
Zobacz też: CFA Filozofia języka
GTKKognitywistyka
Stosuj dla prac interdyscyplinarnych
Zobacz też: QDTM Filozofia umysłu, JM* Psychologia i podkategoriami, MKJ Neurologia i neurofizjologia, PSAN Neurobiologia, UYQ* Sztuczna inteligencja i podkategoriami, UXJ Aplikacje komputerowe w naukach społecznych i psychologii
1.1
GTMStudia regionalne
Stosuj dla prac interdyscyplinarnych dot. tematów związanych z określonym obszarem geograficznym (stosuj zawsze z kwalifikatorem miejsca)
Zobacz też: RGL Geografia regionalna
1.4
GTPStudia nad rozwojem
Zobacz też: KCM Ekonomia rozwoju i rynków wschodzących
GTQGlobalizacja
GTTFlagi, godła, symbole, logotypy
Zobacz też: NHTG Genealogia, heraldyka, nazwiska i tytuły
GTUBadania nad pokojem i konfliktem zbrojnym
Zobacz też: JWLP Operacje pokojowe
GTVInstytucje społeczeństw rozwiniętych
Zobacz też: JPSN Instytucje międzynarodowe
GTZWiedza ogólna
Stosuj dla publikacji przeznaczonych specjalnie do zajęć z wiedzy ogólnej w szkołach średnich i na studiach I stopnia
Zobacz też: WDKX Gry edukacyjne, quizy, YPWL Edukacja– wiedza ogólna
1.4
JSpołeczeństwo i nauki społeczne
Use all J* codes for: specialist and some general adult titles, but see also V* codes for practical approaches to many topics. Use all J* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate. In J* use the most appropriate code(s) available, as many social sciences are broad topics that can have many alternative terms or names
1.4
JBSpołeczeństwo i kultura – zagadnienia ogólne
Use all JB* codes for: both general and academic works on social topics. Use with: JH* codes for sociology textbooks and other specialist works as appropriate
Zobacz też: VFV* Rodzina i związki – poradniki i podkategoriami
JBCKulturoznawstwo i medioznawstwo
JBCCKulturoznawstwo
Stosuj dla studiów międzykulturowych
1.4
JBCC1Kultura popularna
JBCC2Kultura materialna
Stosuj dla publikacji interdyscyplinarnych dot. roli przedmiotów w społeczeństwie, historii przedmiotów, roli społecznej, konserwacji i interpretacji funkcji
1.3
JBCC3Kulturoznawstwo – socjologia mody
Class here: ideas of beauty or body image in culture, fashions in different cultures or societies. Use with: NHTB for an historical approach or AKT* codes as appropriate
1.4
JBCC4Kulturoznawstwo – socjologia żywienia
Use for: works that examine the traditions, habits, customs, rituals, ceremonies, taboos linked to food and drink in different cultures, food or drink as intangible cultural heritage. Use with: NHTB for an historical approach and with WB* codes as appropriate
1.4
JBCC6Kulturoznawstwo – zwyczaje i tradycje
Class here: studies of traditional rituals and ceremonies; cultural taboos or superstitions, social behaviour, values and norms as defined by society, institutions, traditions and cultural beliefs
Zobacz też: JBGB Folklor, mity i legendy
1.21.4
JBCC7Cross-cultural studies and topics
Class here: cross-cultural encounters, cross-cultural exchanges, cultural clashes. Use for: works that examine social and cultural topics and issues around the meeting of different of cultures, including conflicts, negative or positive exchanges, on a personal or a societal level. Use with: NH* codes for historical topics
1.4
JBCC8Cultural policies and debates
Use for: works about current debates, policies, ideas, controversies around the role of culture or cultural heritage in society
1.4
JBCC9Historia idei
Use for: works that look at the expression, preservation, and change of human ideas over time. Use with: other J* or NH* or QD* codes as appropriate
1.4
JBCTMedioznawstwo
Zobacz też: GTC Teoria komunikacji
JBCT1Medioznawstwo – socjologia Internetu i mediów cyfrowych
Use for: all aspects of online, digital and social media and their role or impact in society, including things such as blogging, tweeting, influencers, spread of real and false information, changing habits and behaviour linked to digital media
Zobacz też: ATN Internet i media cyfrowe: sztuka i twórczość internetowa
1.4
JBCT2Medioznawstwo – socjologia telewizji
Use for: works on both traditional and new forms of consuming small screen entertainment, including streaming and on demand services, impacts and influences on culture, links to popular culture, etc
1.4
JBCT3Medioznawstwo – socjologia reklamy
JBCT4Medioznawstwo – dziennikarstwo
Zobacz też: KNTP Branża wydawnicza i dziennikarska
1.2
JBCT5Disinformation and misinformation
Class here: propaganda, ‘fake news’. Use for: the purposeful use of false or misleading information, manipulation of thoughts and actions by use of information, the spread of misleading or non-fact based information. Use with: JBCT1 for works about the role of digital platforms
1.4
JBFSocjologia i etyka
Zobacz też: PDR Wpływ nauki i techniki na społeczeństwo, QDTQ Etyka i filozofia moralna, RNT Aspekty społeczne ochrony środowiska
JBFADyskryminacja społeczna i równe traktowanie
Klasyfikuj tu tematy związane z rasizmem, ksenofobią, seksizmem, homofobią, islamofobią, antysemityzmem itp. Stosuj dla zagadnień związanych z nierównym traktowaniem i dyskryminacją, także z dyskryminacją pozytywną.
1.4
JBFA1Racism and racial discrimination
Class here: institutional racism, xenophobia. Use for: works about discrimination and prejudice based on skin colour, race or ethnic origin, or prejudices based on the perception that someone is foreign or from outside the community, and issues of inequality and discrimination, as well as measures to address racism
1.4
JBFBIntegracja i asymilacja w społeczeństwie1.3
JBFCBieda i prekariat
Stosuj dla niedożywienia z ubóstwa, banków żywności, bezrobocia lub zatrudnienia w kontekście ubóstwa
1.4
JBFDMieszkalnictwo i bezdomność
Class here: the unhoused, issues around providing houses, cost of homes, lack of accommodation etc
1.4
JBFFSpołeczne skutki katastrof
Stosuj dla: głodu, niedożywienia, przymusowego przemieszczania się ludzi w wyniku katastrof itp. W razie konieczności stosuj z innymi kodami tematycznymi
Zobacz też: RNR Katastrofy naturalne
1.4
JBFGUchodźcy i azyl polityczny
Class here: asylum seekers, sanctuary. Use with: other codes for specific topics, such as JBFA for discrimination, JBFD for housing topics, NHTB for social history, FX for novels, etc
1.4
JBFG1Pomoc w uciecze i unikaniu odpowiedzialności
Stosuj dla tytułów o podziemnych kanałach przerzutu, ucieczce przed represjami, niewolnictwem, konfliktami itp. Treści dotyczących pomocy uchodźcom w ucieczce od represji, niewolnictwa, konfliktów itp. Stosuj z: Kodami NH * w razie potrzeby i kwalifikatorami miejsca * i chronologicznym 3 * – w zależności od potrzeb.
1.3
JBFHMigracja, imigracja i emigracja
Stosuj także dla publikacji o diasporach
1.4
JBFJHandel ludźmi
Stosuj dla pracy przymusowej, przymusowych małżeństw, niewolnictwa seksualnego, współczesnego niewolnictwa, zmuszania do prostytucji, pracy dzieci
Zobacz też: NHTS Niewolnictwo i zniesienie niewolnictwa
1.3
JBFKSpołeczeństwo a przemoc i wykorzystywanie
Class here: ill-treatment, maltreatment or wilful neglect in society, violence based on cultural traditions, violence against particular groups or individuals, institutional violence, violent criminal behaviour in society etc. Use for: works about perceptions of violence and insecurity in society, as well as works on actual violence, abuse and neglect
Zobacz też: JKV Przestępczość i kryminologia
1.4
JBFK1Przemoc wobec dzieci
Class here: child neglect
1.4
JBFK2Przemoc seksualna i molestowanie
Stosuj dla przemocy seksualnej, gwałtu, napaści na tle seksualnym
Zobacz też: JKVN Violent crimes
1.3
JBFK3Przemoc domowa
Stosuj dla przemocy domowej, przemocy w rodzinie
1.4
JBFK4Prześladowanie i znęcanie się
Stosuj tutaj: mobbing, trolling społecznościowy, cyberprzemoc
1.31.4
JBFLControl, privacy and safety in society
Use for: issues and debates around privacy, use of data, the role of government and big corporations, security, anti-terrorism, rights of the individual versus the rights of society, surveillance, public safety, social control and coercion
Zobacz też: JPV Kontrola polityczna i swobody obywatelskie
1.4
JBFMSpołeczne aspekty niepełnosprawności
Use for: works that look at societal barriers to a person with impairments, the way societies treat disabled persons, the impact of policies, etc. Use with: 5PM* Qualifiers as appropriate and other codes for specific topics, such as JBFA for discrimination, JBFD for housing topics, JKS* for welfare, NHTB for social history, FX for novels etc
1.4
JBFNSpołeczne aspekty zdrowia, choroby i uzależnienia
Stosuj z kodami MBP to oznaczenia aspektów społecznych opieki zdrowotnej
1.4
JBFN2Drugs and alcohol: social aspects
Class here: drug or alcohol addiction, opioid addiction, substance abuse. Use for: works about impact of drugs and alcohol addiction or abuse on society, groups or individuals, intervention strategies, public policies etc
1.4
JBFQRuchliwość społeczna
JBFSKonsumpcjonizm
JBFUSpołeczeństwo a zwierzęta
Stosuj dla publikacji dot. praw zwierząt, wiwisekcji, polowań itd.
1.4
JBFVProblemy i debaty etyczne
Use with: other categories to indicate works that treat a subject as an ethical debate
Zobacz też: PSAD Bioetyka, QDTQ Etyka i filozofia moralna
1.4
JBFV1Problemy etyczne – aborcja i kontrola urodzin1.1
JBFV2Problemy etyczne – kara śmierci
Class here: the death penalty
1.11.4
JBFV3Problemy etyczne – cenzura
Class here: debates around freedom of speech, censorship vs security, etc
1.11.4
JBFV4Problemy etyczne – eutanazja i prawo do śmierci
Class here: assisted suicide, assisted death. Use with: LNT for legal aspects
1.11.4
JBFV5Problemy etyczne – postęp nauki, techniki i medycyny1.1
JBFWSeks, seksualność – aspekt społeczny
Stosuj do publikacji dot. roli seksu w społeczeństwie, a także pornografii i przemysłu seksualnego, pracy związanej z seksem i prostytucji
Zobacz też: JMU Psychologia zachowań seksualnych, VFVC Seks i seksualność – poradniki
1.3
JBFXPostawy społeczne
Stosuj też do: poprawności politycznej
1.4
JBFZPrognozy społeczne
JBGPopularne wierzenia i wiedza nienaukowa1.2
JBGBFolklor, mity i legendy
Stosuj dla: Atlantydy, Świętego Graala, Zielonego Człowieka, Ukrytych Ludzi, itp. Używaj do: badań non-fiction, tradycyjnych opowieści lub tekstów związanych z przekazywaniem ustnym opowieści i folkloru
Zobacz też: FN Mity i legendy, QRS* Starożytne religie i mitologie i podkategoriami, VXQM* Potwory i istoty z legend i mitów i podkategoriami
1.4
JBGXTeorie spiskowe
Stosuj dla teorii spiskowych, mistyfikacji itd.
1.21.3
JBSGrupy społeczne
Use all JBS* codes with: other codes for specific topics, such as JBFA for discrimination, NHTB for social history, FX* for novels and INTEREST 5* Qualifiers as appropriate
1.4
JBSAKlasy społeczne
Class here: class conflict, social stratification, socio-economic groups. Use for: works that examine class, a particular class, characteristics and distinctions of that class, interaction between different strata of society, perceptions and prejudices about particular classes
1.4
JBSCSpołeczności wiejskie
Class here: small settlements in rural areas, people living in the countryside, semi-rural areas, isolated communities
1.4
JBSDSpołeczności miejskie
Class here: inner cities, suburbs, city and town dwellers, suburban communities. Use for: any works on urban or semi-urban settings
1.4
JBSFGender studies (teoria płci)
Use for: works that examine social roles based on the sex of the person (gender role) or personal identification of one‘s own gender based on an internal awareness (gender identity), as well as works that look at sex (based on the anatomy of an individual‘s reproductive system, and secondary sex characteristics), including intersex people
1.4
JBSF1Gender studies – dziewczęta i kobiety
Class here: Women’s studies. Use with: other subject codes when a work is primarily about women or girls. Use with: JBFA for discrimination based on gender or sexism, NHTB for women’s history, etc
1.4
JBSF11Feminizm
JBSF2Gender studies – mężczyźni i chłopcy
Class here: Men‘s studies, topics around masculinity. Use with: other subject codes when a work is primarily about men or boys
1.4
JBSF3Gender studies – transpłciowość, transseksualizm, interseksualizm
Class here: transsexual, transgender, gender non-conforming, non-binary, genderqueer, gender minority, two spirit, third gender etc. Use for: works that look at those whose gender is different (wholly or partially) from that assigned to them at birth, or gender variance in cultures who have established more than two genders. Use with: JBFA for issues around discrimination and transphobia
1.21.4
JBSJSocjologia orientacji seksualnej / badania LGBT
Stosuj tutaj: badania queer, badania różnorodności seksualnej. Stosuj z kodami 5PS* dla określenia obszaru zainteresowania
Zobacz też: JBSF3 Gender studies – transpłciowość, transseksualizm, interseksualizm
1.4
JBSLEtnologia
Stosuj z kodami 5PB* dla określenia obszaru zainteresowania
1.4
JBSL1Mniejszości etniczne i wielokulturowość
Stosuj dla: socjologii ras ludzkich i relacji między rasami, mniejszości etnicznych
Zobacz też: JBFA Dyskryminacja społeczna i równe traktowanie
1.4
JBSL11Ludy tubylcze
JBSL13Dziedzictwo multikulturowe, mieszane grupy rasowe1.3
JBSPGrupy wiekowe i generacje
Use for: works that look at different generations, or topics, issues, problems for different generations or generational misunderstandings or conflicts, intergenerational topics, etc
1.4
JBSP1Grupa wiekowa – dzieci
JBSP2Grupa wiekowa – nastolatkowie
JBSP3Grupa wiekowa – dorośli
JBSP4Grupa wiekowa – osoby starsze
JBSRGrupy społeczne – grupy i wspólnoty religijne
Stosuj również z kodem 5PG* dla określenia obszaru zainteresowania i kodami QR* w miarę potrzeby
JBSWGrupy społeczne – alternatywne style życia
Use for: lifestyles that are diverse in regards to the mainstream or perceived to be outside the cultural norms
1.4
JBSXTajne stowarzyszenia
Stosuj też dla masonerii
Zobacz też: QRY* Alternatywne systemy wierzeń i podkategoriami, FHQ Thrillery ezoteryczne
JBSYGrupy społeczne – kluby i stowarzyszenia
Stosuj dla publikacji dot. Dobrowolnego stowarzyszania się, ‚powinowactwa z wyboru’, na temat tego, dlaczego i w jaki sposób ludzie utożsamiają się z konkretnymi grupami
JHSocjologia i antropologia
Używaj kodów JH* dla podręczników akademickich i prac specjalistycznych; stosuj z innymi kodami J* dla wskazania w miarę potrzeb poszczególnych tematów
JHBSocjologia
Zobacz też: LAQ Prawo i społeczeństwo, socjologia prawa, MBS Socjologia medycyny
JHBATeorie społeczne
JHBCBadania socjologiczne i statystyka
Zobacz też: GPS Metodologia badań
JHBDDemografia
JHBKSocjologia rodziny i relacji międzyludzkich
Stosuj też dla socjologii seksualności
Zobacz też: JBFW Seks, seksualność – aspekt społeczny, VFV* Rodzina i związki – poradniki i podkategoriami
1.4
JHBLSocjologia pracy
Stosuj dla socjologii zatrudnienia / bezrobocia
1.3
JHBSSocjologia sportu i wypoczynku
JHBZSocjologia śmierci
Zobacz też: VFJX Radzenie sobie ze śmiercią i sieroctwem
JHMAntropologia1.2
JHMCAntropologia społeczna (kulturowa)
Stosuj dla: etnografii, opracowań dot. relacji rodzinnych, zwyczajów i tradycji
Zobacz też: JBCC* Kulturoznawstwo i podkategoriami
1.4
JKUsługi społeczne i pomoc społeczna oraz kryminologia
JKSPomoc społeczna i usługi społeczne
JKSBPomoc społeczna i zasiłki
JKSB1Pomoc dzieciom
Class here: child protection and safeguarding, social work services aimed at support of vulnerable/under-privileged youths in society
Zobacz też: LNMK Prawo rodzinne – dzieci
1.4
JKSFAdopcja i rodziny zastępcze
JKSGOpieka nad osobami starszymi
Class here: elder abuse, maltreatment and neglect, institutions for the care of older people. Use for: social care aspect, community and government policies and associated professions or roles
1.4
JKSLCare of people with specific needs
Class here: care of people with visible or hidden disabilities, people with physical and sensory impairments, care of neurodivergent persons with additional needs. Use for: social care aspect, community and government policies and associated professions or roles. Use with: 5PM* qualifiers as appropriate
1.4
JKSMOpieka nad chorymi psychicznie
Use for: social care aspect, community and government policies and associated professions or roles. Use with: 5PM* qualifiers as appropriate
Zobacz też: MBPK Opieka psychiatryczna, VFJQ Radzenie sobie z problemami ze zdrowiem psychicznym
1.4
JKSNPraca socjalna
JKSN1Organizacje charytatywne, wolontariat i filantropia
JKSN2Doradztwo i informacja społeczna
JKSRProgramy pomocowe
Class here: works on international and foreign aid or assistance, humanitarian aid, disaster relief. Use for: domestic and international programmes, either short term or long term aid programmes, relief initiatives etc
1.4
JKSWSłużby ratunkowe
JKSW1Policja i służby bezpieczeństwa
JKSW2Straż pożarna
JKSW3Ratownictwo (w tym medyczne)
Use for: non-medical works about paramedical and equivalent emergency services
Zobacz też: MQF Pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne
1.4
JKVPrzestępczość i kryminologia
Zobacz też: DNXC Opowieści oparte na faktach – kryminały
JKVCPrzyczyny i zapobieganie przestępczości
Class here: surveillance, anti-terrorism measures, protection of the public from crime, policies around prevention and causes of crime, Social control theory
1.4
JKVFDochodzenie kryminalne
JKVF1Forensyka
Zobacz też: JMK Psychologia kryminologiczna i sądowa, MKT Medycyna sądowa
JKVGHandel narkotykami i przemyt
JKVJPrzestępczość miejska, napady z bronią w ręku
Stosuj dla: rabunku, kradzieży kieszonkowej, wandalizmu, przestępstwa z użyciem noża, przestępstwa z użyciem broni
1.3
JKVKPrzestępczość korporacyjna
Class here: financial crimes, fraud, scams, embezzlement, bribery and corruption etc
1.3
JKVMPrzestępczość zorganizowana
Dla publikacji o gangach, mafii, bandytyzmie, piractwie
1.3
JKVNViolent crimes
Class here: murder, unlawful killings, kidnapping, torture, assault, honour crimes, rape and crimes of sexual violence, etc. Use for: works that examine different aspects of different types of violent crime. Use with: DNXC* codes for journalistic style accounts of actual violent crimes
1.4
JKVPPenologia i więziennictwo
Stosuj dla prac dotyczących: więzień i zakładów karnych, systemów i teorii karnych
Zobacz też: JWXR Jeńcy wojenni
JKVQPrzestępcy
JKVQ1Resocjalizacja przestępców
JKVQ2Młodociani przestępcy
Class here: juvenile delinquency
JKVSKuratela sądowa
JKVVWiktymologia i ofiary przestępczości
Stosuj dla publikacji o prawach ofiar
Zobacz też: DNXR Opowieści oparte na faktach – sztuka przetrwania, molestowanie, niesprawiedliwość
1.3
JMPsychologia
Stosuj kody JM* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; używaj kodów VS* dla publikacji poradnikowych skierowanych do nieprofesjonalistów
Zobacz też: VSP* Psychologia popularna i podkategoriami
JMATeorie, systemy, szkoły i poglądy psychologiczne
Zobacz też: QDTM Filozofia umysłu
1.2
JMAFPsychoanaliza (psychologia Freudowska)
Stosuj dla psychoanalizy
1.2
JMAF1Psychoanaliza Lacanana1.3
JMAJPsychologia analityczna i Jungowska
JMALBehawioryzm1.2
JMANPsychologia humanistyczna
JMAPPsychologia pozytywna1.2
JMAQPsychologia poznawcza, kognitywistyka
JMBMetodologia badań psychologicznych
JMBTPsychometria i testy psychologiczne
Class here: psychometrics
1.4
JMCPsychologia dziecięca i rozwojowa
Zobacz też: JNC Psychopedagogika
JMDPsychologia starzenia się
JMFPsychologia rodzinna
JMGPsychologia płci
JMHPsychologia grup i zbiorowości
JMHCKomunikowanie interpersonalne
Class here: psychology of communication, both verbal and non-verbal
Zobacz też: GTC Teoria komunikacji
1.31.4
JMJPsychologia pracy i przemysłu
Zobacz też: SCGP Psychologia sportu
JMKPsychologia kryminologiczna i sądowa
Zobacz też: JKV* Przestępczość i kryminologia i podkategoriami
JMLPsychologia eksperymentalna
JMMPsychofizjologia i neuropsychologia
JMPPsychopatologia
Zobacz też: MKM* Psychologia kliniczna i podkategoriami
JMQPsychologia emocji
Class here: affective neuroscience
1.4
JMRProcesy poznawcze
Stosuj dla publikacji dot. nauki, pamięci, inteligencji, rozumowania i percepcji
1.4
JMSPsychologia ‚ja’, świadomości, tożsamości i osobowości
JMTPsychologia stanów świadomości
Stosuj dla publikacji psychologicznych dot. świadomości i nieświadomości, marzeń sennych i snu, odmiennych stanów świadomości, hipnozy, stanów po spożyciu środków odurzających
Zobacz też: VXN Senniki i interpretacja snów
JMUPsychologia zachowań seksualnych
Zobacz też: VFVC Seks i seksualność – poradniki, JBFW Seks, seksualność – aspekt społeczny
JMXParapsychologia
Używaj dla poważnych opracowań naukowych
Zobacz też: VXP Umiejętności i zjawiska parapsychologiczne
JNPedagogika
Use all JN* codes for: works about education as a practice or subject, but use YP* codes for schoolbooks or educational material for pupils in pre-tertiary education
1.4
JNAPedagogika ogólna1.1
JNAMEtyczne i społeczne cele pedagogiki
Stosuj dla publikacji na temat teorii edukacji ukazujących ją w kontekście społecznym
1.11.2
JNBHistoria pedagogiki
Class here: history of specific schools, colleges, as well as general history
JNCPsychopedagogika
JNDSystemy i instytucje kształcenia
Class here: issues of selection, admissions, inspection, governance etc. Use with: PLACE 1* Qualifiers for comparisons between different education systems
1.4
JNDGTworzenie podstaw programowych
JNDHEwaluacja w edukacji
JNEPedagogika społeczna
Stosuj dla pedagogiki społecznej jako dziedziny nauki
1.3
JNFStrategie i polityka edukacyjna
Stosuj dla: strategii edukacyjnych dla nauki czytania, rachunków itd. oraz dla polityki dot. edukacji ustawicznej, dostępności edukacji itd.
1.2
JNFCPsycholog/pedagog szkolny
Stosuj też dla doradztwa duchowego, problemów studentów, wagarów, zachowania dyscypliny itp.
1.21.4
JNFKStrategie i polityka edukacyjna – przeciwdziałanie wykluczeniom
Stosuj zarówno do formułowania polityki, jak i praktycznych zastosowań
1.21.3
JNGOpieka i edukacja małego dziecka
Stosuj dla prac skierowanych do fachowców zajmujących się opieką nad dziećmi lub ogólnych publikacji dotyczących tematu
Zobacz też: JNLA Przedszkola
1.3
JNHEdukacja domowa
JNKZarządzanie w szkolnictwie1.3
JNKGFinanse w szkolnictwie
JNKHKadra nauczycielska
JNLInstytucje oświatowe – szkoły i przedszkola
Zobacz też: VSK Doradztwo edukacyjne
1.3
JNLAPrzedszkola
JNLBSzkoły podstawowe i gimnazja
Class here: elementary, preparatory, infant and junior schools
JNLCSzkoły średnie
Class here: senior and high schools
JNLPSzkolnictwo prywatne i społeczne
JNLRSzkoły wyznaniowe
JNLVSzkoły/ edukacja na świeżym powietrzu
Stosuj dla edukacji, nauki na wolnym powietrzu, szkół leśnych, naturalnych. Dla zorganizowanej nauki, która odbywa się w plenerze
1.3
JNMEdukacja wyższa
Stosuj dla edukacji pomaturalnej – uniwersytetów, szkół wyższych zawodowych oraz studiów policealnych
Zobacz też: VSK Doradztwo edukacyjne
1.4
JNMTKształcenie nauczycieli
JNPEdukacja dorosłych i kształcenie ustawiczne
Class here: lifelong learning, popular education, community education, ‘Bildung’. Use for: works about education or training of adult learners that are neither university nor vocational training
Zobacz też: VSL Kształcenie dorosłych – przewodniki i poradniki: czytanie, VSN Kształcenie dorosłych – przewodniki i poradniki: liczenie
1.4
JNQKształcenie otwarte i na odległość
JNRDoradztwo zawodowe
JNRDDoświadczenie zawodowe, staże i staże1.3
JNRVKształcenie zawodowe lub przemysłowe
Stosuj do publikacji na temat kształcenia zawodowego; podręczniki kształcenia zawodowego oznaczaj odpowiednim kodem dziedziny
1.4
JNSKształcenie uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi
Class here: special education, mixed classes of students with different cultural or linguistic backgrounds etc
1.4
JNSCKształcenie uczniów niepełnosprawnych fizycznie
Stosuj dla publikacji dot. kształcenia uczniów z zaburzeniami słuchu lub wzroku oraz innymi problemami fizycznymi
1.4
JNSGKształcenie uczniów z problemami w nauce
Stosuj dla publikacji dot. Kształcenia uczniów z dysleksją, autyzmem, dyskalkulią, problemami z zachowaniem lub zaburzeniami umysłowymi, które powodują szczególne potrzeby edukacyjne
1.3
JNSLNauczanie studentów z trudnościami społecznymi, emocjonalnymi lub behawioralnymi1.3
JNSPNauczanie uzdolnionych lub utalentowanych uczniów1.3
JNSREdukacja i nauczanie wyrównawcze
Stosuj dla edukacji rozwojowej, edukacji kompensacyjnej
1.3
JNSVEducation of bilingual or multilingual students
Class here: works looking at the theory of education through a secondary language, education in mixed language classes, works about the education of pupils who speak another language, but where the language teaching itself is not the focus of the education
1.4
JNTTechniki nauczania i pracy z uczniem
Stosuj dla publikacji dot. Dyscypliny w klasie, wychowawstwa, planowania lekcji
1.4
JNTCRozwijanie kompetencji
Class here: competency-based education and training, competency learning. Use for: works that examine the practical approach to developing competencies and concrete skills in education or training
1.21.4
JNTPNauczanie związane z realizacją projektu1.3
JNTRPlay-based learning
Use for: works that examine the theories or approaches to using play and activity to teach and learn
1.4
JNTSTeaching of reading, writing and numeracy
Use for: works about the theory or different approaches of learning or teaching the basic skills
Zobacz też: CJCR Nauka języków – czytanie, CJCW Nauka języków – pisanie, JNF Strategie i polityka edukacyjna, YPCA2 Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – doskonalenie umiejętności czytania i pisania
1.4
JNUNauczanie poszczególnych przedmiotów
Stosuj wraz z kodem konkretnego przedmiotu YP* w miarę potrzeb
JNUMMateriały dydaktyczne dla nauczyciela
Stosuj dla materiałów interaktywnych i podręczników dla nauczycieli itd.; wraz z kodem konkretnego przedmiotu YP* w miarę potrzeb
1.4
JNUM1Plany lekcji
Stosuj wraz z kategorią nauczanego przedmiotu, używaj w razie potrzeby kwalifikatorów YP * Kody edukacyjne
1.3
JNVPomoce i technologie dydaktyczne, nauczanie wspomagane komputerowo
Używaj dla technologii i mediów w klasie szkolnej
1.4
JNWZajęcia pozalekcyjne
Stosuj dla publikacji dot. wycieczek, zielonych szkoł, zawodów sportowych, przedstawień itd.; posiłków w szkole, czasu na zabawę, zajęć po szkole, kół zainteresowań
1.3
JNZTechniki uczenia się
JPPolityka i administracja
JPAPolitologia
Zobacz też: QDTS Filozofia społeczna i polityczna
JPBPolitologia porównawcza
JPFDoktryny polityczne
Use for: works on different parts of the political spectrum
1.4
JPFAGreen politics / ecopolitics / environmentalism
Class here: green movements, activist organisations
Zobacz też: RNA Myśl ekologiczna i ideologie ekologiczne, RNB Organizacje ochrony środowiska naturalnego
1.4
JPFBAnarchizm
JPFCMarksizm i komunizm
Class here: Communism, Marxism-Leninism, Trotskyism, Maoism, extreme-left, radical left, hard left, democratic socialists, populist socialists, social populists, left-wing populism
1.4
JPFFSocjalizm i demokratyczna lewica
Class here: social democracy, socialism
1.4
JPFKLiberalizm i demokratyczne centrum
Class here: Communitarianism, Centrism
1.4
JPFMKonserwatyzm i demokratyczna prawica
Class here: Conservatism, Christian Democracy
1.4
JPFNNacjonalizm
Class here: ethnic nationalism, language nationalism, nationalist or nativist movements. Use for: works that examine any form of nationalism. Use with: NH* codes for history titles and INTEREST 5* Qualifiers as appropriate
1.4
JPFN2Pan-nationalism
Use for: works about specific forms of nationalism that look beyond traditional boundaries of basic national identities, in order to create a ‘higher’ pan-national (all-inclusive) identity, based on various common denominators. Use with: NH* codes for history titles and INTEREST 5* Qualifiers as appropriate
1.4
JPFQFaszyzm i nazizm
Class here: Fascism and neo-fascism, Nazism and neo-Nazism, ultra-nationalism, Extreme right, alt right, hard right, radical right, Palaeoconservatism, nativism, right-wing populism
1.4
JPFRTeokracja i ideologie religijne
Class here: Theocracy. Use for: works about religion used as a source of political ideology, identity or action. Use with: QR* codes to indicate particular religion as appropriate
1.4
JPHUstroje i instytucje polityczne
JPHCKonstytucja, rząd i państwo
JPHFWybory i referenda
Stosuj też dla psefologii, systemów głosowania, prawa wyborczego
1.4
JPHLPrzywództwo polityczne
JPHVUstroje polityczne – demokracja
JPHXUstroje polityczne – totalitaryzm i dyktatura
Class here: authoritarianism, tyranny, absolutism
1.4
JPLPartie polityczne
Use for: works that look at individual or multiple political parties, or examine particular party platforms or programs. Use with: JPF* codes for works about a particular party on the political spectrum
1.4
JPNRdzenni mieszkańcy: rząd
Class here: works on policies, government
1.31.4
JPPAdministracja publiczna
patrz też KNV
Zobacz też: KNV Służba cywilna i sektor publiczny
JPQRządy centralne (narodowe, federalne)
JPQBPolityka rządów centralnych (narodowych, federalnych)
Zobacz też: KCP Ekonomia polityczna
JPRRządy i samorządy lokalne (regionalne, stanowe)
Stosuj dla administracji w obrębie kraju, która nie ma charakteru miejskiego (dla nich stosuj JPT)
Zobacz też: JPT Administracja miejska i aglomeracyjna
1.3
JPRBPolityka rządów i samorządów lokalnych (regionalnych, stanowych)
Stosuj dla polityki administracyjnej w obrębie kraju, która nie ma charakteru miejskiego (dla niej stosuj JPT)
Zobacz też: JPT Administracja miejska i aglomeracyjna
1.3
JPSStosunki międzynarodowe
Class here: International politics, foreign policy
1.4
JPSDDyplomacja
JPSFKontrola uzbrojenia
Stosuj też dla: wyścigu zbrojeń itd.
1.4
JPSHSzpiegostwo i wywiad
Class here: surveillance, counterintelligence, spying, military intelligence
1.4
JPSLGeopolityka
JPSNInstytucje międzynarodowe
Stosuj dla ONZ i jego agencji, instytucji UE , organizacji międzyrządowe i pozarządowych (IGOs i NGOs) itp. Stosuj z kwalifikatorami 1QF *(miejsca), jeśli to ma zastosowanie
Zobacz też: GTV Instytucje społeczeństw rozwiniętych
1.3
JPTAdministracja miejska i aglomeracyjna
Może dotyczyć aglomeracji, np. Greater London, Bay Area, lub gmin i innych jednostek podziału miast
1.21.3
JPVKontrola polityczna i swobody obywatelskie
Stosuj też dla: propagandy politycznej
JPVCEdukacja obywatelska
JPVHPrawa człowieka i prawa obywatelskie
Class here: freedom of speech, of information, of worship; land rights, etc
Zobacz też: LNDC Prawa człowieka i swobody obywatelskie z perspektywy prawa
JPVRPrześladowania polityczne
JPVR1Political abduction, imprisonment, ‘Disappearance’ and assassination
Use for: works about forced abduction, imprisonment, or unlawful killings used as a form of political oppression, the ‘Disappeared’ in various societies, the search for the people or their bodies, etc. Use with: LBBR or LNDC for legal aspects or NH* codes for historical material
1.4
JPWAktywizm polityczny
JPWABadania opinii publicznej, sondaże
JPWCKampanie i marketing polityczny
JPWGGrupy nacisku i ruchy obywatelskie, akcje pokojowe
Stosuj dla: lobbingu, demonstracji, nieposłuszeństwa obywatelskiego, biernego oporu, niepodporządkowania się autorytetom itd.
1.3
JPWHOrganizacje pozarządowe
JPWLTerroryzm i walka zbrojna
Stosuj dla zamachów na życie polityków
Zobacz też: JWCG Zbrojne działania nieregularne, walka partyzancka
1.2
JPWQUgrupowania i ruchy rewolucyjne
Zobacz też: NHTV Rewolucje, powstania, rebelie
JPWSKonflikty zbrojne
Stosuj dla: powstań, zamieszek, zorganizowanych walk zbrojnych innych niż pełnowymiarowa wojna
JPZKorupcja polityczna
Stosuj dla: korupcji w rządzie i sektorze publicznym, korupcji sądowej i policyjnej itp.
Zobacz też: JKV* Przestępczość i kryminologia i podkategoriami
1.4
JWDziałania wojenne i obronność
JWATeoria działań wojennych i nauki wojskowe
Use with: RG* codes for Military Geography topics
1.4
JWCSiły zbrojne
JWCDWojska lądowe i wojna na lądzie
JWCGZbrojne działania nieregularne, walka partyzancka
Stosuj do treści o zbrojnych ruchach oporu. Używaj z kodami NHW * i kwalifikatorami miejsca 1 * i chronologicznymi 3 * jeśli to zasadne
1.4
JWCKMarynarka wojenna i wojna na morzu
Zobacz też: NHTM Historia morska
JWCMLotnictwo wojskowe i wojna w powietrzu
JWCSSiły specjalne
JWJAdministracja wojskowa
Stosuj dla publikacji dot. Personelu wojskowego, dyscypliny wojskowej, zaopatrzenia i finansowania wojska itd.
JWKStrategia wojskowa
Stosuj dla taktyki wojskowej, obrony cywilnej
1.4
JWKFWywiad wojskowy
JWLWojna i działania obronne
Zobacz też: NHW* Historia militarna i podkategoriami
JWLFBitwy i kampanie
JWLPOperacje pokojowe
Zobacz też: GTU Badania nad pokojem i konfliktem zbrojnym
JWMUzbrojenie i wyposażenie
Stosuj kody JWC* dla wskazania rodzaju sił zbrojnych
Zobacz też: WCK Militaria, broń i zbroje
JWMCBroń biologiczna i chemiczna
JWMNBroń atomowa
JWMVTransport wojskowy
Stosuj kody JWC* dla wskazania rodzaju sił zbrojnych oraz z kodami WG *, jeśli to zasadne.
1.3
JWTInstytucje wojskowe
Stosuj dla: pułków, umundurowania, stopni wojskowych, pomników, cmentarzy wojennych itd.
Zobacz też: AMG Architektura obiektów użyteczności publicznej, WCK Militaria, broń i zbroje
1.4
JWTUMundury wojskowe / insygnia1.3
JWXInne tematy związane z obronnością
Zobacz też: TTM Inżynieria wojskowa
JWXFHandel bronią
Class here: Armaments, weapons industry
1.4
JWXJNon-combatants
Class here: civilians, journalists, aid workers, combat medics, military chaplains, neutrals etc
1.4
JWXKZbrodnie wojenne
Zobacz też: NHTZ Ludobójstwo i czystki etniczne, NHTZ1 Holocaust
JWXNWojska najemne
Class here: soldiers of fortune, private armies and private defence companies. Use for: works about soldiers who fight for money or personal gain
1.4
JWXRJeńcy wojenni
JWXTBunt
JWXVWeterani wojenni
JWXZPodręczniki sztuki wojennej
KEkonomia, finanse, biznes i zarządzanie
Use all K* codes for: specialist (professional and academic) and general adult titles, but see also VS* codes for practical approaches to many topics. Use all K* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
KCEkonomia
KCATeoria i filozofia ekonomii
Stosuj dla historii myśli ekonomicznej, przypisując także kwalifikator czasowy
1.2
KCBMakroekonomia
KCBMMonetaryzm
Stosuj dla polityki monetarnej
1.3
KCCMikroekonomia
Stosuj dla: handlu wewnętrznego, aktywności konsumenckiej, decyzji biznesowych itd.
1.4
KCCDDomestic or internal trade
Class here: wholesale and retail trade. Use for: works on the economics of exchange of domestic goods within the boundaries of a country
Zobacz też: KCLT Handel międzynarodowy
1.4
KCDEkonomika przemysłu
KCFEkonomika pracy /dochodów
Stosuj dla polityki płac i płac, dochodu podstawowego, zarobków
Zobacz też: JBFC Bieda i prekariat
1.3
KCGWzrost gospodarczy
KCHEkonometria i statystyka ekonomiczna
KCJPrognozowanie ekonomiczne
KCKEkonomia behawioralna
KCLEkonomia międzynarodowa
Stosuj dla: finansów międzynarodowych
Zobacz też: RGCM Geografia ekonomiczna
1.3
KCMEkonomia rozwoju i rynków wschodzących
Zobacz też: GTP Studia nad rozwojem
KCLTHandel międzynarodowy
Stosuj dla międzynarodowych umów handlowych
Zobacz też: KCCD Domestic or internal trade
1.31.4
KCPEkonomia polityczna
KCSSystemy i instytucje ekonomiczne
Stosuj dla publikacji dot. systemów wolnorynkowych, gospodarki przejściowej, planowej, barterowej, ekonomii partycypacyjnej czy ekonomii prezentów, itd.
1.3
KCSAKapitalizm
Stosuj dla leseferyzmu, gospodarki rynkowej, wolnego rynku
1.31.4
KCSDMieszane systemy gospodarcze
Stosuj dla społecznych gospodarek rynkowych, ekonomii dobrobytu
1.31.4
KCSGPlanowane systemy gospodarcze
Stosuj dla centralnie planowanej gospodarki, gospodarki nakazowej
1.3
KCSTCircular economic systems
Class here: Circularity models. Use for: works about circular economic models based on repairing, remaking, reusing, redesigning goods and sustainable economic models aimed at eliminating waste and creating a continual use of resources
1.4
KCVEkonomia sektorowa
KCVDEkonomia rolnictwa
KCVGEkonomia środowiska
Class here: green economy, green accounting, ecotaxation, environmental economic strategies and policies
1.4
KCVJEkonomia zdrowia
KCVKEkonomia dobrobytu
KCVME-gospodarka /ekonomia cyfrowa lub internetowa1.3
KCVPEkonomia wiedzy
Stosuj dla ekonomii informacji
1.31.4
KCVQService sector economics
Use for: works that look of the economics of the service sector, usually firms offering ‘intangible goods’ such as entertainment, retail, insurance, tourism, banking and other services
1.4
KCVSEkonomika miast
KCXKryzysy finansowe i gospodarcze
KCYEkonomia (w ujęciu popularnym)
Stosuj dla publikacji przeznaczonych dla nieprofesjonalistów
KCZHistoria gospodarcza
Skorzystaj z Kodów NH * i w razie potrzeby kwalifikatora miejsca 1 * i chronologicznego 3 * stosownie do potrzeb
1.3
KFFinanse i rachunkowość
Stosuj kody KF* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; używaj kodów VS* dla poradników praktycznych dla nieprofesjonalistów
KFCRachunkowość
Zobacz też: UFK Oprogramowanie dla księgowości
KFCCRachunek kosztów
KFCFRachunkowość finansowa
KFCMRachunkowość zarządcza i księgowość
Stosuj też dla audytu
KFCPRachunkowość w finansach publicznych
KFCRSprawozdawczość finansowa
Class here: International Financial Reporting Standards (IFRS), generally accepted accounting principles (GAAP) and works on other recognised international or national standards
1.4
KFCXRachunkowość – podręczniki i poradniki
Class here: revision or preparation for recognised international or national accountancy and bookkeeping qualifications, for example ACCA, CIMA or ICAEW etc. Use with: 4CP* codes as appropriate
Zobacz też: KFFX Bankowość i finanse – podręczniki i poradniki
1.4
KFFFinanse
Stosuj dla ogólnych prac dotyczących sektora usług finansowych, fintech itp., Ale zobacz także kody U *, szczególnie UXT dla technologii finansowych
Zobacz też: VSB Finanse osobiste
1.4
KFFDFinanse publiczne i podatki
Zobacz też: KCP Ekonomia polityczna
KFFHFinanse korporacyjne
KFFJWaluty / wymiana walut
Stosuj dla handlu walutami, rynków pieniężnych, kryptowalut (w aspekcie finansowym / inwestycyjnym) itp.
Zobacz też: UNKD Księgi rozproszone
1.3
KFFKBankowość
KFFLPożyczki i instytucje kredytowe
KFFMInwestycje i papiery wartościowe
Stosuj dla: towarów, akcji i obligacji, funduszy hedgingowych, transakcji pochodnych itd.
Zobacz też: VSB Finanse osobiste
KFFNUbezpieczenia i matematyka ubezpieczeniowa
KFFPEmerytury
Zobacz też: VSR Emerytura
KFFRNieruchomości
Zobacz też: VSH Handel nieruchomościami – kupno, sprzedaż, prawo
KFFXBankowość i finanse – podręczniki i poradniki
Class here: revision or preparation for recognised international or national banking, finance, insurance qualifications, for example IMC, CFA, FIA etc. Use with: 4CP* codes as appropriate
Zobacz też: KFCX Rachunkowość – podręczniki i poradniki
1.4
KJBiznes i zarządzanie
Stosuj kody KJ* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; używaj kodów VS* dla poradników praktycznych dla nieprofesjonalistów
KJBNauka o przedsiębiorczości
KJBXBiznes i zarządzanie – podręczniki i poradniki
KJCStrategie biznesowe
KJDInnowacje biznesowe
Use for: works on business and the effect of new technologies, strategies, innovation in business
Zobacz też: KJH Przedsiębiorczość
1.4
KJDDTwórcza destrukcja
Stosuj dla tworzenia nowych rynków, które zwykle niszczą i zastępują istniejące rynki
KJEAspekty biznesowe handlu elektronicznego
Class here: electronic commerce, internet commerce. Use for: works about the buying and selling of goods or services using the internet, and the transfer of money and data to execute these transactions
Zobacz też: KJSG Marketing internetowy
1.4
KJFKonkurencja w biznesie
KJGEtyka i odpowiedzialność społeczna biznesu
KJHPrzedsiębiorczość
KJJBiznes a środowisko, biznes ekologiczny
KJKMiędzynarodowy biznes
KJLKonsulting
Stosuj tutaj: uzyskiwanie lub udzielanie porad dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w tym uzyskiwanie dotacji, dotacji, finansowanie badań
1.3
KJMZarządzanie i techniki zarządzania
Zobacz też: VSC Poradnictwo zawodowe, sukces i kariera
KJMBPrzywództwo i motywacja w zarządzaniu
Stosuj dla zarządzania zmianami
1.3
KJMDPodejmowanie decyzji w zarządzaniu
Zobacz też: GPQ Teoria decyzji
KJMKZarządzanie wiedzą
Zobacz też: KCVP Ekonomia wiedzy
KJMPZarządzanie projektami
Class here: Agile, Scrum, etc, project and programme management methodologies
1.4
KJMQZarządzanie jakością
KJMTZarządzanie czasem
KJMVSzczegółowe dziedziny zarządzania
KJMV1Zarządzanie finansami i budżetem
KJMV2Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zobacz też: VSC Poradnictwo zawodowe, sukces i kariera
KJMV21Zarządzanie efektywnością, szacowanie wyników, oceny
Class here: professional aptitude tests, performance testing, reviews and evaluations
Zobacz też: VSC Poradnictwo zawodowe, sukces i kariera
1.31.4
KJMV22Różnorodność, inkluzywność w miejscu pracy1.31.4
KJMV4Zarządzanie nieruchomościami firmy
Class here: management of physical assets, Facilities management
1.4
KJMV5Zarządzanie produkcją i kontrolą jakości
KJMV6Zarządzanie w badaniach i rozwoju
KJMV7Zarządzanie sprzedażą
Zobacz też: KJS Sprzedaż i marketing
KJMV8Zarządzanie zaopatrzeniem
KJMV9Zarządzanie logistyką i dystrybucją
Zobacz też: KNP Handel hurtowy i detaliczny
KJNNegocjacje biznesowe
KJPKomunikacja w biznesie
KJQMatematyka i informatyka w biznesie
KJRZarządzanie korporacyjne – funkcje organów zarządczych
Stosuj też dla zadań sekretarza spółki
Zobacz też: KJG Etyka i odpowiedzialność społeczna biznesu
1.1
KJSSprzedaż i marketing
Class here: general works on selling techniques, sales skills
Zobacz też: KJMV7 Zarządzanie sprzedażą
1.4
KJSAReklama
Stosuj dla branży reklamowej
1.3
KJSCMarka i budowanie świadomości marki
KJSGMarketing internetowy
Stosuj dla wykorzystania mediów społecznościowych i zasobów internetowych w marketingu
Zobacz też: KJE Aspekty biznesowe handlu elektronicznego
1.4
KJSJMarketing bezpośredni / telemarketing1.3
KJSMBadania rynku
KJSPPublic relations
KJSUObsługa klienta
KJTBadania operacyjne
Zobacz też: PBW Matematyka stosowana
KJUNauka o organizacji
Stosuj dla zarządzania zmianami organizacyjnymi
1.3
KJVStruktura właścicielska i organizacja przedsiębiorstw
KJVBPrzejęcia, fuzje i wykup
KJVDPrywatyzacja
KJVFFranczyza
KJVGKorporacje międzynarodowe
KJVNWłasność państwowa, nacjonalizacja
KJVPMonopole
KJVSMałe przedsiębiorstwa i samozatrudnienie
Stosuj dla treści o tworzeniu i zakładaniu własnego biznesu, freelancingu
1.4
KJVTOutsourcing
Use for: works that look at using external contractors and resources or using an organisation’s own internal resources
1.4
KJVVJoint venture
Class here: Business partnerships, collaborations
1.4
KJVWAkcjonariat pracowniczy i spółdzielnie pracy
KJVXOrganizacje non-profit
KJWBiuro i miejsce pracy
KJWBZarządzanie biurem
KJWFSystemy i wyposażenie biurowe
KJWSUmiejętności biurowe i urzędnicze
KJWXMetody pracy
Stosuj do: pracy zdalnej, centrów obsługi telefonicznej itd.
1.4
KJZHistoria konkretnych firm
Zobacz też: NHTK Industrializacja i historia przemysłu
KNPrzemysł i usługi
Stosuj dla (wszystkie kody KN *) badań całych sektorów lub prac, które analizują aspekty tych tematów z perspektywy biznesu lub studiów przemysłowych
1.3
KNARolnictwo i podstawowe gałęzie przemysłu
Stosuj dla ogólnych prac w tych sektorach lub branżach, które nie mają własnych oddzielnych kodów
Zobacz też: KCVD Ekonomia rolnictwa
1.3
KNACAgriculture, agribusiness and food production industries
Use for: titles about the agriculture and food production sector from a business or industrial studies perspective
Zobacz też: TV* Rolnictwo i podkategoriami
1.3
KNAFRybołówstwo i branże pokrewne
Stosuj dla przemysłu wielorybniczego. Dla tytułów dotyczących sektora rybołówstwa z perspektywy biznesowej lub badań przemysłowych
Zobacz też: TVT Hodowle wodne, hodowla ryb
1.3
KNALLeśnictwo
Stosuj dla tytułów dotyczących przemysłu lub branży związanej z lasem – jego sadzeniem, zarządzaniem, wykorzystywaniem, konserwacją i odtwarzaniem oraz do powiązanych zasobów
Zobacz też: TDPJ Drewno i obróbka drewna, TVR Leśnictwo i gospodarka leśna
1.3
KNATPrzemysły wydobywcze
Stosuj dla wydobywania, wiercenia, pogłębiania. Tytułów traktujących o problemie z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych
Zobacz też: RBGL Geologia ekonomiczna, TTU Inżynieria górnicza i wydobywcza
1.3
KNBPrzemysł energetyczny i media (infrastruktura)
Stosuj dla tytułów traktujących o problemie z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych
Zobacz też: TH* Energetyka i inżynieria energetyczna i podkategoriami
1.3
KNBLWytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
Stosuj dla testów o przedsiębiorstwach użyteczności publicznej i prywatnej, energetyce jądrowej itp. Stosuj dla tytułów traktujących o problemie z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych
Zobacz też: THY* Wytwarzanie, dystrybucja i magazynowanie energii oraz mocy i podkategoriami
1.3
KNBPPrzemysł naftowy i gazowy
Stosuj dla tytułów traktujących o problemie z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych
Zobacz też: RBGL Geologia ekonomiczna, TDCF Paliwa i pochodne ropy naftowej
1.31.4
KNBTAlternatywne i odnawialne źródła energii
Stosuj dla prac o w branży energii odnawialnej (hydroelektrycznej, wiatrowej, słonecznej, falowej itp.) Z perspektywy biznesowej lub przemysłowej
Zobacz też: THV Alternatywne i odnawialne źródła energii i ich technologie
1.3
KNBWPrzemysł wodny
Stosuj dla tekstów o państwowych i prywatnych firmach komunalnych, przedsiębiorstwach wody pitnej i ścieków. Z perspektywy biznesowej lub przemysłowej
Zobacz też: TQSR Składowanie i neutralizacja odpadów, TQSW Wodociągi i uzdatnianie wody
1.3
KNDPrzemysł przetwórczy
Stosuj dla prac ogólnych dotyczących wszelkich typów przetwórstwa. Z perspektywy biznesowej lub przemysłowej
Zobacz też: TDP* Inne technologie przetwórcze i wytwórcze i podkategoriami
1.3
KNDCPrzemysł chemiczny, biotechnologiczny i farmaceutyczny
Stosuj dla przemysłu petrochemicznego i tworzyw sztucznych. Użyj dla prac, które traktują temat perspektywy biznesu lub badań przemysłowych
Zobacz też: TDC* Chemia przemysłowa i inżynieria chemiczna i podkategoriami
1.3
KNDDPrzemysł włókienniczy, odzieżowy i tekstylny
Używaj dla tekstów przemyśle lub firmach produkujących odzież, tkaniny itp. Używaj dla prac, które patrzą na te sektory z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych
Zobacz też: TDPF Tekstylia i włókiennictwo, AKT Moda i tekstylia
1.3
KNDRPrzemysł wytwarzający środki transportu
Stosuj dla tekstów o przemyśle samochodowym, stoczniowym, lotniczym. Użyj dla prac, które patrzą na te sektory z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych. Stosuj z kodami WG *, aby wskazać rodzaj pojazdu, jeśli jest to właściwe
Zobacz też: TR* Inżynieria transportu i podkategoriami
1.31.4
KNGPrzemysł transportowy
Stosuj dla: wszelkich typów transportu – drogowego, morskiego, szynowego, powietrznego itd. Użyj dla prac, które patrzą na te sektory z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych. Stosuj z kodami WG *, aby wskazać rodzaj pojazdu, jeśli jest to właściwe
Zobacz też: KNDR Przemysł wytwarzający środki transportu, TR* Inżynieria transportu i podkategoriami, WG* Publikacje popularne na temat transportu i podkategoriami
1.3
KNJPrzemysł ciężki
Stosuj dla prac, które poruszają temat z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych.
1.3
KNJCBudownictwo
Stosuj dla prac, które poruszają temat z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych.
Zobacz też: TN* Inżynieria lądowa, budownictwo i nadzór budowlany i podkategoriami
1.3
KNJHPrzemysł żelaza, stali i innych metali
Stosuj dla prac, które poruszają temat z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych.
Zobacz też: TDPM Metalurgia
1.3
KNPHandel hurtowy i detaliczny
Stosuj dla prac o dystrybucji, magazynowaniu, które poruszają temat z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych.
Zobacz też: KJMV9 Zarządzanie logistyką i dystrybucją
1.3
KNSDziałalność usługowa
Stosuj dla prac, które poruszają temat z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych.
Zobacz też: TTVC Hotelarstwo i turystyka – zawody
1.3
KNSBDziałalność w usługach gastronomicznych
Stosuj dla tematów związanych z kateringiem
Zobacz też: TDCT Technologia żywności, TTVC2 Catering i przygotowywanie posiłków – wyrób i sprzedaż
1.3
KNSGBranże hotelarskie, wypoczynkowe i turystyczne
Stosuj dla branży hotelarskiej. Używaj dla tytułów dotyczących biznesu lub branż związanych ze spędzaniem wolnego czasu
Zobacz też: TTVC Hotelarstwo i turystyka – zawody, WT* Turystyka i wypoczynek i podkategoriami
1.31.4
KNSJBranża zarządzania wydarzeniami
Stosuj dla prac, które poruszają temat z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych
1.3
KNSXPrzemysł mody i urody
Stosuj do tekstów o firmach zajmujących się makijażem, perfumami. Stosuj dla prac, które poruszają temat z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych
Zobacz też: AKT Moda i tekstylia, JBCC3 Kulturoznawstwo – socjologia mody, KNDD Przemysł włókienniczy, odzieżowy i tekstylny, TTVH Fryzjerstwo i kosmetyka, WJF Poradniki modowe
1.3
KNTMedia, rozrywka i komunikacja
Stosuj też dla przemysłu telekomunikacyjnego, pocztowego itd. Stosuj dla prac, które poruszają temat z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych
Zobacz też: GTC Teoria komunikacji, JBCT Medioznawstwo
1.3
KNTCRadio i telewizja, przemysł filmowy
Stosuj dla przemysłu wideo
1.11.4
KNTFPrzemysł muzyczny
Stosuj dla produkcji nagrań i koncertów, wydawnictw muzycznych itd.
1.11.4
KNTPBranża wydawnicza i dziennikarska1.2
KNTP1Wydawnictwa i handel książkami
Stosuj dla publikacji drukowanych, e-booków i publikacji cyfrowych, czasopism naukowych
1.21.4
KNTP2Wiadomości i dziennikarstwo
Stosuj dla wiadomości drukowanych i internetowych, gazet, magazynów
1.2
KNTRPrinting and reprographic industries
Class here: printed packaging and labelling industries
1.4
KNTVPrzemysł gier komputerowych i wideo
Stosuj dla branży zajmującej się rozrywką interaktywną
1.3
KNTXPrzemysł informatyczny
Stosuj dla tekstów o sektorze lub przemyśle technologicznym, Dolinie Krzemowej
Zobacz też: KJE Aspekty biznesowe handlu elektronicznego
1.3
KNVSłużba cywilna i sektor publiczny
Zobacz też: JPP Administracja publiczna
KNXStosunki między pracodawcą i pracownikami, BHP
Stosuj dla: związków zawodowych, strajków, arbitrażu i negocjacji, zagadnień BHP. Używaj dla wszystkich gałęzi przemysłu (nie tylko wytwórczego czy ciężkiego)
1.3
KNXCBezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy1.11.3
KNXNArbitraż i negocjacje1.1
KNXUZwiązki zawodowe
Stosuj dla związków zawodowych, organizacji pracowniczych
1.11.3
LPrawo
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles
1.4
LANauki prawne – zagadnienia ogólne
LABMetodologia, teoria i filozofia prawa
LAFSystemy prawne
Use for: works about different legal systems or to indicate a particular type of law is from a particular system. Use all LAF* codes with: other L* codes and PLACE 1* Qualifiers, as appropriate, to indicate the type of legal system and the type of laws and the jurisdiction
1.4
LAFCSystemy prawne – prawo precedensowe
LAFDSystemy prawne – prawo kontynentalne (kodeksowe)
Use for: works about bodies of law or civil law systems that are based on a code of law, legal codes or law codes
Zobacz też: LAFR Systemy prawne – prawo rzymskie
1.4
LAFFSystems of law: customary law
Use for: works about bodies of law or legal systems wholly or partially based on custom and precedent
1.4
LAFGSystems of law: mixed systems
Use for: works about bodies of law or legal systems that are based on more than one legal system
1.4
LAFRSystemy prawne – prawo rzymskie
LAFSSystemy prawne – prawo islamskie
Zobacz też: LW Szariat
LAFTSystemy prawne – prawo żydowskie
LAFXSystemy prawne – prawo kanoniczne
LAMKomparatystyka prawnicza
LAQPrawo i społeczeństwo, socjologia prawa
LAQGPrawo i społeczeństwo, zagadnienia związane z płcią
LARAspekty prawne kryminologii
LASKompetencje i praktyki prawne
LASDReprezentowanie grup interesu
LASHTworzenie tekstów, pism prawniczych
Stosuj dla nauk akademickich
1.3
LASKNegocjacje i rozmowa kwalifikacyjna w aspekcie prawnym
Stosuj dla komunikacji werbalnej w aspekcie prawnym
1.3
LASNMetody badawcze w prawie
Stosuj dla prawniczych narzędzi online, baz danych prawnych itp
1.3
LASPPrawnicze zawody pomocnicze
LATPrawo – praktyka zawodowa
Zobacz też: LNAL Systemy prawne – regulacja zawodów prawniczych
LATCEtyka prawnicza i odpowiedzialność zawodowa prawników
LAYPrawo w innych zawodach i dyscyplinach
Zobacz też: VSD Prawo dla laików (w tym dot. obywatelstwa)
LAZHistoria prawa
LBPrawo międzynarodowe
LBBPrawo międzynarodowe publiczne
LBBCPrawo międzynarodowe publiczne – traktaty i inne źródła prawa
LBBC1Prawo międzynarodowe publiczne – prawo zwyczajowe
LBBDPrawo międzynarodowe publiczne – prawo dyplomatyczne
LBBFPrawo międzynarodowe publiczne – jurysdykcje i immunitety
LBBJPrawo międzynarodowe publiczne – terytorium i państwowość
LBBKPrawo międzynarodowe publiczne – prawo morza
Stosuj dla prawa dotyczącego granic morskich, zasobów itd. w odniesieniu do suwerennych państw
Zobacz też: LBDM Prawo międzynarodowe – transport i handel: prawo morskie, LNCB5 Prawo transportu morskiego
LBBLPrawo międzynarodowe publiczne – zdrowie
LBBMPrawo międzynarodowe publiczne – gospodarcze i handlowe
LBBM1Prawo międzynarodowe publiczne – gospodarcze i handlowe: cła
LBBM3Prawo międzynarodowe publiczne – gospodarcze i handlowe: porozumienia inwestycyjne i spory inwestycyjne
LBBM5Prawo międzynarodowe publiczne – gospodarcze i handlowe: energia i zasoby naturalne
LBBM7Prawo międzynarodowe publiczne – gospodarcze i handlowe: korporacje
LBBPPrawo międzynarodowe publiczne – środowisko naturalne
LBBP1Prawo międzynarodowe publiczne – rolnictwo
LBBQPrawo międzynarodowe publiczne – administracja
LBBRPrawo międzynarodowe publiczne – prawa człowieka
Class here: substantive rights and inalienable rights in International Law
1.4
LBBR1Prawo międzynarodowe publiczne – praca i sprawy socjalne
LBBSPrawo międzynarodowe publiczne – prawo konfliktów zbrojnych
Stosuj też dla uchodźctwa
LBBUPrawo międzynarodowe publiczne – organizacje i instytucje międzynarodowe
LBBVPrawo międzynarodowe publiczne – odpowiedzialność państw i innych podmiotów
LBBZPrawo międzynarodowe publiczne – karne
LBDPrawo międzynarodowe – transport, komunikacja i handel
LBDAPrawo międzynarodowe – transport: przestrzeń powietrzna i kosmiczna
LBDKPrawo międzynarodowe – handel zagraniczny i konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
LBDMPrawo międzynarodowe – transport i handel: prawo morskie
Stosuj dla: prawa dotyczącego transportu morskiego, ubezpieczeń, piractwa w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, a nie suwerennych państw
Zobacz też: LBBK Prawo międzynarodowe publiczne – prawo morza, LNCB5 Prawo transportu morskiego
LBDTPrawo międzynarodowe – komunikacja, telekomunikacja i media
LBGPrawo prywatne międzynarodowe – kolizja norm
LBHPrawo międzynarodowe – spory międzynarodowe i postępowanie cywilne
LBHGPrawo międzynarodowe – sądy i postępowanie
LBHTPrawo międzynarodowe – arbitraż
LBJPrawo międzynarodowe – własność intelektualna
LBKPrawo międzynarodowe – sport
LBLPrawo międzynarodowe – raporty
LNPrawo poszczególnych jurysdykcji i gałęzie prawa
Z kodami LN* stosuj także kwalifikatory miejsca dla wskazania konkretnej jurysdykcji
LNASystemy prawne – zagadnienia ogólne
LNAASystemy prawne – sądy i postępowanie
LNAA1Systemy prawne – kompetencje sądów
LNAA2Systemy prawne – obraza sądu
LNACSystemy prawne – postępowanie cywilne, załatwienie sporu, proces
Zobacz też: LNFX Postępowanie karne
LNAC1Odszkodowania i inne
LNAC12Odszkodowanie
LNAC14Zadośćuczynienie
LNAC16Nakazy i zakazy sądowe
LNAC3Postępowanie cywilne – postępowanie dowodowe
LNAC4Postępowanie cywilne – konkretne procedury
LNAC5Arbitraż, mediacja i inne sposoby załatwienia sporu
Class here: moderation and legal negotiation
1.4
LNAFSystemy prawne – koszty i finansowanie
LNALSystemy prawne – regulacja zawodów prawniczych
LNBPrawo cywilne – zagadnienia ogólne
LNBAOsoby fizyczne i prawne
LNBBDokumenty stanu cywilnego
LNCPrawo handlowe i prawo konkurencji – zagadnienia ogólne
LNCBPrawo handlowe
LNCB1Prawo dotyczące franczyzy
LNCB2Prawo dotyczące handlu elektronicznego
LNCB3Prawo dotyczące sprzedaży towarów
LNCB4Prawo dotyczące outsourcingu
LNCB5Prawo transportu morskiego
Stosuj dla prawa krajowego regulującego działalność morską
Zobacz też: LBBK Prawo międzynarodowe publiczne – prawo morza, LBDM Prawo międzynarodowe – transport i handel: prawo morskie
1.3
LNCB6Prawo lotnicze
LNCB7Prawo prawne w gastronomii i rzemiośle
Use for: works on laws and regulations covering preparation and cooking of food for consumption and the laws relating to the institutions, businesses or individuals who prepare, sell or serve food to the public, including hygiene, sanitary and safety laws
Zobacz też: LNTV Prawo dotyczące żywności
1.4
LNCB8Hospitality, Travel and Tourism law
Class here: Holiday law. Use for: works that relate to laws and regulations in the hospitality, travel and tourism industries
1.4
LNCCZgodność z regulacjami prawnymi i normami
LNCDPrawo spółek
LNCD1Prawo dotyczące fuzji
LNCEPrawo dotyczące rejestracji
LNCFPrawo dotyczące funkcjonowania spółdzielni i spółek osobowych
LNCGPrawo dotyczące przekształceń spółek
LNCHPrawo konkurencji
LNCJPrawo umów
LNCKPrzestępstwa gospodarcze
LNCLPrawo dotyczące umów agencyjnych
LNCNPrawo zamówień publicznych
LNCQPrawo budowlane i inne techniczne
LNCQ1Prawo budowlane i inne techniczne – prywatne
LNCQ2Prawo budowlane i inne techniczne – publiczne
LNCRPrawo dotyczące energetyki i zasobów naturalnych
LNDPrawo konstytucyjne i administracyjne – zagadnienia ogólne
LNDAObywatelstwo i narodowość
LNDA1Prawo imigracyjne
LNDA3Prawo dotyczące udzielania azylu
LNDBPodział administracyjny i administracja publiczna
LNDB1Administracja publiczna – zagadnienia ogólne
LNDB2Postępowanie i sądy administracyjne
LNDB3Majątek skarbu państwa i własnośc publiczna
LNDB4Sankcje administracyjne
LNDB5Wywłaszczenie
LNDB6Rozporządzenia i postanowienia administracyjne
LNDB7Prawo dotyczące usług publicznych
Zobacz też: LNCN Prawo zamówień publicznych
1.2
LNDB8Prawo dotyczące badań naukowych i szkolnictwa wyższego
Zobacz też: PDJ Regulacje dotyczące prowadzenia badań i doświadczeń
LNDCPrawa człowieka i swobody obywatelskie z perspektywy prawa
Class here: substantive rights as applied to a jurisdiction
Zobacz też: JPVH Prawa człowieka i prawa obywatelskie
1.4
LNDC1Prawo konstytucyjne i prawa człowieka
LNDC2Ochrona danych osobowych
LNDC4Swoboda wypowiedzi
LNDC5Historia państwa i prawa, konstytucjonalizm
LNDEPrawo dotyczące służby publicznej i cywilnej1.3
LNDFPrawo dostępu do informacji
LNDGPrawo wyznaniowe, konkordaty
LNDHWładza wykonawcza
LNDJOdpowiedzialność odszkodowawcza państwa
LNDKPrawo dotyczące obronności i służby wojskowej
LNDLPrawo bezpieczeństwa wewnętrznego, dotyczące policji i posiadania broni
LNDMFunkcja kontrolna władzy sądowniczej
LNDPFunkcjonowanie parlamentu i legislacja
LNDSPrawo wyborcze
LNDUPrawo samorządowe (na szczeblu lokalnym)
LNDVPrawo samorządowe (na szczeblu regionalnym)
LNDXKonstytucja
LNEPrawo administracyjne gospodarcze i publiczne gospodarcze
LNEAPrawo finansowe administracyjne i finansów publicznych
LNEBZagraniczna polityka ekonomiczna i prawo celne
LNECPrawo dotyczące ulg i subwencji
LNEFPrawo zamówień i usług publicznych
LNFPrawo i postępowanie karne
LNFBSądownictwo karne
LNFGPrawo karne – przestępstwa przeciwko władzy wykonawczej
LNFG1Przestępstwa przeciwko państwu, administracji publicznej i wymiarowi sprawiedliwości
LNFG2Przestępstwa – zagospodarowanie przestrzenne, urbanistyka, ochrona pamięci oraz środowiska naturalnego
LNFJPrawo karne – przestępstwa przeciwko osobom
LNFJ1Molestowanie i nękanie1.4
LNFJ2Przemoc na tle płciowym1.4
LNFLPrawo karne – przestępstwa przeciw mieniu
LNFNOszustwa
LNFQPrawo karne – młodociani przestępcy
LNFRPrzestępstwa przeciwko zdrowiu, bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu
LNFSPrawo karne – dodatkowe środki karne
LNFTPrzestępstwa i wykroczenia drogowe
LNFUPrzestępstwa karnoskarbowe
LNFVPrawo karne – terroryzm
LNFWKorupcja
LNFXPostępowanie karne
LNFX1Orzekanie i wymiar kary
LNFX3Postępowanie karne – postępowanie dowodowe
LNFX31Postępowanie karne – śledztwo i procedury
LNFX5Prawo dotyczące funkcjonowania policji
LNFX51Prawo dotyczące funkcjonowania policji – nakaz wstępny
LNFX7Prawo dotyczące więziennictwa
LNFYProces z ławą przysięgłych
LNHPrawo pracy
LNHDDyskryminacja i molestowanie w pracy
LNHHPrawo bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czas pracy
LNHJPogwałcenie przepisów prawa pracy i grożące za nie kary
LNHRPrawo dotyczące stosunków między pracowawcą a pracownikami oraz związków zawodowych
LNHUUmowy o zatrudnienie
LNHWPrawo dotyczące kształcenia profesjonalnego
LNHXPrawo pracy – postępowanie i załatwianie sporów
LNJPrawo dotyczące mediów i rozrywki
LNJDPrawo dotyczące zniesławienia i pomówienia
LNJSPrawo dotyczące sportu
LNJXPrawo dotyczące reklamy, marketingu i sponsoringu
LNKPrawo dotyczące środowiska naturalnego, zagospodarowania przestrzennego i przewozowe – zagadnienia ogólne
LNKFPrawo dotyczące rolnictwa
LNKGPrawo dotyczące zwierząt
LNKJPrawo ochrony środowiska
LNKKPrawo dotyczące ochrony przeciwpożarowej i katastrof naturalnych
LNKNPrawo dotyczące ochrony przyrody
LNKPPrawo dotyczące zasobów wody pitnej
LNKTPrawo przewozowe
LNKVPrawo dotyczące dróg i autostrad
LNKWPrawo dotyczące planowania przestrzennego
LNKXPrawo dotyczące konserwacji zabytów
LNLPrawo kapitałowe i fundacyjne
LNMPrawo rodzinne
LNMBPrawo rodzinne – małżeństwo, separacja i rozwód
LNMCPrawo rodzinne – konkubinat
LNMFPrawo rodzinne – związki jednopłciowe
LNMIPrawo rodzinne – rozdzielność majątkowa
LNMKPrawo rodzinne – dzieci
LNPPrawo finansowe – zagadnienia ogólne
LNPAPrawo dotyczące rachunkowości i audytu
LNPBPrawo bankowe
LNPCPrawo upadłościowe
Stosuj dla publikacji prawniczych i pokrewnych na temat upadłości lub restrukturyzacji firm z problemami finansowymi
1.2
LNPC1Prawo upadłościowe – postępowanie pozasądowe
Stosuj dla publikacji na temat problemów finansowych firm innych niż związane z drogą prawną, jak np. umowy dobrowolne
1.2
LNPDPrawo i regulacje dotyczące rynków kapitałowych i papierów wartościowych
LNPFPrawo i regulacje dotyczące usług finansowych
LNPNPrawo ubezpieczeń
LNPPPrawo emerytalne
LNQPrawo pocztowe i telekomunikacyjne
Zobacz też: LNCB2 Prawo dotyczące handlu elektronicznego
LNQDPrawo ochrony danych osobowych
LNQEPrzestępczość elektroniczna
LNRPrawo własności intelektualnej
LNRCPrawo autorskie
LNRDPrawo patentowe
LNRFPrawo dotyczące znaków towarowych
LNRLPrawo dotyczące wzorów przemysłowych
LNRVPrawo dotyczące informacji niejawnych
Zobacz też: LNQD Prawo ochrony danych osobowych
LNSPrawo własności – zagadnienia ogólne
Zobacz też: LNKW Prawo dotyczące planowania przestrzennego
LNSHPrawo nieruchomości
LNSH1Prawo własności i hipoteczne
LNSH3Prawo najmu
LNSH5Prawo przeniesienia własności
LNSH7Prawo dotyczące ekspertyz
LNSH9Prawo mieszkaniowe
LNSPPrawo własności osobistej
LNTPrawo medyczne i opieka społeczna
LNTCPrawo dotyczące działalności dobroczynnej
LNTDPrawo oświatowe
LNTHPrawo dotyczące opieki społecznej i zasiłków
LNTH1Prawo ubezpieczeń społecznych
LNTJPrawo dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa publicznego
LNTMPrawo medyczne i opieka zdrowotna
LNTM1Prawo dotyczące zdrowia psychicznego
LNTM2Prawo dotyczące lekarstw i sprzętu medycznego
LNTNPrawo farmaceutyczne
LNTQPrawo dotyczące osób niepełnosprawnych
LNTSPrawo dotyczące osób starszych
LNTUPrawo ochrony konsumenta
LNTVPrawo dotyczące żywności
Use for: works on laws and regulations covering food standards, including food imports and exports, associated animal welfare regulations, food safety, traceability, on labelling and product withdrawals and recalls, allergy advice etc
Zobacz też: LNCB7 Prawo prawne w gastronomii i rzemiośle
1.4
LNTXPrawo dotyczące licencji, gier i prowadzenia lokali
Use for: works on laws relating to selling of alcohol, gambling etc, including their prohibition, and laws relating to establishments
1.4
LNUPrawo podatkowe
LNUCPodatek od firm
LNUDLokalne podatki i opłaty, ceny urzędowe, akcyza1.4
LNUPPodatek dochodowy od osób fizycznych
LNUSPodatek od towarów i cło
Class here: laws relating to value added taxes (VAT), systems of general sales taxes
1.4
LNUTPodatek od funduszy powierniczych, spadkowy i od darowizn
LNUUPodatek od nieruchomości, wycena nieruchomości
LNUVPodatek akcyzowy
Class here: laws relating to charges levied on goods such as alcohol, fuel, tobacco
1.4
LNUWInne podatki od transakcji
LNUXMiędzynarodowe prawo podatkowe
LNUYPostępowanie podatkowe
LNVPrawo dotyczące odszkodowań
Zobacz też: LNAC14 Zadośćuczynienie
LNVCNiedbalstwo
Stosuj zarówno w kontekście prywatnym, jak i zawodowym
LNVFImmisja
LNVJSzkoda niemajątkowa
LNWPrawo spadkowe i dziedziczenie
LNXPrawo publiczne1.2
LNZŹródła prawa
Use with: other L* codes for identifying sources and type of Law
1.4
LNZCŹródła prawa – prawo precedensowe
Use for: works about judicial decisions deciding law, ‘judge made law’
1.4
LNZLŹródła prawa – ustawodawstwo
Class here: material sources of law from institutions, or social groups, that are authorised to create laws
1.4
LWSzariat
LWFSzariat – cztery szkoły jurysprudencji muzułmańskiej (Fikh)
LWFASzariat – szkoła szafi’icka
LWFBSzariat – szkoła hanbalicka
LWFCSzariat – szkoła malikicka
LWFDSzariat – szkoła hanaficka
LWKSzariat – główne zagadnienia i praktyki
LWKFSzariat – relacje rodzinne
LWKGSzariat – zbrodnia i kara
LWKHSzariat – dziedziczenie i dysponowanie mieniem
LWKLSzariat – ekonomia i finanse
LWKMSzariat – odżywianie się
LWKNSzariat – alkohol i hazard
LWKPSzariat – zwyczaje i normy zachowania
LWKRSzariat – wymiar sprawiedliwości (w tym kary i apostazja)
Stosuj dla fatwy
1.3
LWKTSzariat – powinności religijne
LWKT1Szariat – powinności religijne: oczyszczenie
LWKT2Szariat – powinności religijne: dżihad
LWKT3Szariat – powinności religijne: modlitwa i obrzędy pogrzebowe
LWKT4Szariat – powinności religijne: zakat (jałmużna)
LWKT5Szariat – powinności religijne: post
LWKT6Szariat – powinności religijne: pielgrzymka
LXPrawo – repetytoria
MMedycyna i opieka zdrowotna
Use all M* codes for: academic, technical and specialist healthcare and medical material only. Use with: Qualifiers NOT generally required and NOT usually mixed with other Subject codes. Prefer: V* codes for health topics aimed at a broad general adult audience
1.4
MBMedycyna – zagadnienia ogólne
MBDMedyczna praktyka zawodowa
MBDCEtyka medyczna i odpowiedzialność zawodowa lekarzy
MBDPRelacje lekarz-pacjent
MBDSBezpieczeństwo pacjenta
Stosuj dla publikacji fachowych i specjalistycznych dotyczących procedur, zasad norm i szkolenia personelu mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów w obrębie systemu opieki zdrowotnej
Zobacz też: MJCJ3 Zakażenia szpitalne
1.1
MBFInformatyka w medycynie
Zobacz też: PSAX Biologia obliczeniowa, bioinformatyka
MBGSprzęt i techniki medyczne
MBGLDiagnostyka laboratoryjna
MBGRBadania naukowe w medycynie
MBGR1Badania kliniczne
MBGTMedycyna na odległość (telemedycyna)
Class here: telehealth, mHealth, eHealth, video or electronic consultations, teletherapy. Use with: other M* codes to indicate the speciality as appropriate
1.4
MBNZdrowie publiczne i profilaktyka medyczna
MBNCBadania przesiewowe
Stosuj dla tekstów o masowych badaniach przesiewowych o wysokim stopniu ryzyka lub selektywnych badaniach przesiewowych populacji lub grup
1.3
MBNHZdrowie publiczne i edukacja zdrowotna
Stosuj dla publikacji specjalistycznych i profesjonalnych na temat edukacji zdrowotnej, edukacji pacjenta, szkoleń dla specjalistów w dziedzinie edukacji zdrowotnej
1.3
MBNH1Higiena
MBNH2Wpływ czynników środowiskowych na zdrowie
Class here: Environmental health, impact of environment on health, etc
1.4
MBNH3Dietetyka i żywienie
Use for: medical and academic works on the relationship between diet, health and disease
Zobacz też: VFM Fitness i diety
1.4
MBNH4Kontrola urodzin, antykoncepcja, planowanie rodziny
MBNH9Psychologia zdrowia
MBNKSzczepienia ochronne1.3
MBNSEpidemiologia i statystyka medyczna
Class here: works that deal with applications of statistics to medicine and the health sciences or with the study of the incidence, distribution, and possible control of diseases (both epidemic and disease in general) and other non-disease, health-related conditions
1.4
MBPOpieka zdrowotna i służba zdrowia
MBPAPodstawowa opieka zdrowotna
MBPCMedycyna rodzinna, lekarze rodzinni
Class here: Family practice
1.4
MBPKOpieka psychiatryczna
MBPMAdministracja i zarządzanie w opiece zdrowotnej
MBPNOpieka domowa
Stosuj dla opieki nad osobami starszymi, rekonwalescentami, domowej i w hospicjach, zakładach prowadzonych przez pielęgniarki, opieką pośrednią
Zobacz też: JKSG Opieka nad osobami starszymi, MQCL4 Pielęgniarstwo geriatryczne, MQCL9 Pielęgniarstwo paliatywne
1.21.3
MBPRUbezpieczenia medyczne
MBQMedycyna a prawo
MBSSocjologia medycyny
MBXHistoria medycyny
Zobacz też: NHTF Historia – epidemie, zarazy itd.
MFMedycyna przedkliniczna – nauki podstawowe
Zobacz też: PSB Biochemia
MFCAnatomia
MFCCCytologia
MFCHHistologia
MFCRAnatomia narządów i układów
MFCXSekcja zwłok
MFGFizjologia
MFGCCytofizjologia
MFGGFizjologia narządów i układów
MFGMMetabolizm
MFGTElectrophysiology
Class here: electroencephalography, electrocardiogram, Electrocorticography, EEG, ECG, Electroneuronography
1.4
MFGVBiomechanika i kinezjologia medyczna
Stosuj też dla fizjologii narządu ruchu
Zobacz też: SCGF Nauki o sporcie, wychowanie fizyczne
MFKRozrodczość, wzrastanie i rozwój człowieka
MFKCMedycyna rozrodu
MFKC1Bezpłodność i zapłodnienie
Stosuj dla technologii wspomaganego rozrodu
1.3
MFKC3Embriologia
MFKHWzrastanie i rozwój człowieka
MFKH3Dojrzewanie i starzenie
MFNGenetyka medyczna
MJMedycyna kliniczna i interna
MJADiagnostyka medyczna
MJADBadanie lekarskie
MJCChoroby i wady
MJCGChoroby i wady wrodzone
MJCG1Choroby i wady dziedziczne
MJCJChoroby zakaźne
Class here: transmissible / communicable diseases, epidemic diseases, viral, bacterial and parasitic infections, treatments and prevention
Zobacz też: MKFM Mikrobiologia kliniczna
1.4
MJCJ1Choroby przenoszone drogą płciową
Class here: Sexually transmitted infections
1.4
MJCJ2HIV/AIDS
Use for: medical works about human immunodeficiency virus infections and acquired immune deficiency syndrome
1.4
MJCJ3Zakażenia szpitalne
Class here: nosocomial (healthcare-acquired) infections, iatrogenic infections
Zobacz też: MBDS Bezpieczeństwo pacjenta
1.4
MJCLOnkologia
MJCL1Radioterapia
MJCL2Chemioterapia
MJCMImmunologia
MJCM1Alergologia
Class here: Anaphylaxis, hay fever (allergic rhinitis), food allergies. Use for: medical works about allergic diseases
1.4
MJDKardiologia
MJEOrtopedia
Zobacz też: MNS Chirurgia ortopedyczna
MJFHematologia
MJGEndokrynologia
MJGDDiabetologia
Use for: medical works about Type 1 and Type 2 diabetes, Gestational diabetes mellitus, Maturity onset diabetes of the young (MODY)
1.4
MJHGastroenterologia
MJJHepatologia
MJKDermatologia
MJLPulmonologia (pneumonologia)
MJMReumatologia
MJPOtorynolaryngologia
Class here: Ear, Nose and Throat, otolaryngology (head and neck surgery), Laryngology, Rhinology, Otology and neurotology. Use with: MN* codes for works about surgical techniques
1.4
MJPDAudiologia i foniatria
MJQOkulistyka
Class here: ophthalmic, ocular or eye surgery. Use with: MN* codes for works about surgical techniques
1.4
MJRNefrologia
MJRDHemodializa
MJSUrologia
Stosuj też dla zaburzeń seksualnych
MKSpecjalizacje medyczne, gałęzie medycyny
MKAAnestezjologia
MKALLeczenie bólu
MKBMedycyna paliatywna
MKCGinekologia i położnictwo
MKCMPerinatologia1.3
MKDPediatria
MKDNNeonatologia
MKEStomatologia
Class here: preventive, therapeutic and cosmetic dentistry, dental hygiene. Use for: works about basic, general and clinical dentistry. Use with: MQC* for dental nursing, MBPM for Dental administration etc
1.4
MKEDOrthodontics
Class here: dentofacial orthopaedics, orthodontia
1.4
MKEHDentistry specialities
Class here: Prosthodontics, Endodontics, Periodontics, Paediatric dentistry, dental anaesthesiology
Zobacz też: MKED Orthodontics
1.4
MKEPChirurgia twarzowo-szczękowa
MKFPatomorfologia
MKFCCytopatologia
MKFHHistopatologia
Stosuj też dla biopsji
MKFKChoroby przewlekłe
Class here: Chronic fatigue syndrome
1.21.4
MKFMMikrobiologia kliniczna
Zobacz też: MJCJ Choroby zakaźne
MKFPParazytologia kliniczna
MKFSChoroby psychosomatyczne1.2
MKGFarmakologia
Use for: works on basic, general and clinical pharmacology
1.4
MKGTToksykologia kliniczna
MKGWPsychofarmakologia
MKHMedycyna regeneracyjna1.1
MKHCMedycyna regeneracyjna – komórki macierzyste1.11.2
MKJNeurologia i neurofizjologia
Use for: works on neurological and neurodegenerative disorders, and diseases and disorders of the nervous system
1.4
MKJAAutyzm i zespół Aspergera
MKJDChoroba Alzheimera i otępienie
MKLPsychiatria
MKLDZaburzenia psychiczne1.3
MKMPsychologia kliniczna
Zobacz też: JMP Psychopatologia
MKMTPsychoterapia
MKMT1Psychoterapia – zagadnienia ogólne
MKMT2Psychoterapia grupowa
MKMT3Psychoterapia dzieci i młodzieży
MKMT4Psychoterapia par i rodzinna
MKMT5Psychoterapia – poradnictwo
MKMT6Terapia poznawczo-behawioralna
MKNGeriatria
MKPRatownictwo medyczne
MKPBUrazy i wstrząs
Stosuj dla zespołu stresu pourazowego (PTSD)
1.3
MKPDOparzenia
MKPLIntensywna terapia
MKRMedycyna nuklearna
MKSDiagnostyka obrazowa (radiologia)
Zobacz też: TTBM Systemy i technologia obrazowania
MKSFObrazowanie medyczne: ultrasonografia (USG)1.3
MKSGMagnetyczny rezonans jądrowy (NMR, MRI) (medycyna)1.3
MKSHObrazowanie medyczne: rentgenografia1.3
MKSJObrazowanie medyczne: tomografia1.3
MKTMedycyna sądowa
MKVMedycyna środowiskowa
MKVBMedycyna lotnicza
MKVDMedycyna nurkowania i hiperbaryczna
MKVPMedycyna pracy
Zobacz też: KNX Stosunki między pracodawcą i pracownikami, BHP
MKVQMedycyna podróżnicza1.3
MKVTMedycyna tropikalna
MKWMedycyna sportowa
Zobacz też: SCGF Nauki o sporcie, wychowanie fizyczne
MKZMetody leczenia, terapie
Zobacz też: MJCL1 Radioterapia, MJCL2 Chemioterapia, MKMT* Psychoterapia i podkategoriami, MQS Fizjoterapia, MQT* Terapia zajęciowa i podkategoriami
MKZDLeczenie zaburzeń odżywiania
MKZFLeczenie otyłości
MKZLLeczenie zaburzeń mowy
Class here: Speech-Language Pathology, all therapies associated with speech and language
1.4
MKZRLeczenie uzależnień
MKZSLeczenie zaburzeń snu
Class here: Somnipathy and insomnia, sleep apnoea
1.4
MKZVTerapia genowa
MNChirurgia
Zobacz też: MKEP Chirurgia twarzowo-szczękowa
MNBMetody chirurgii
MNCChirurgia ogólna
MNDChirurgia jamy brzusznej
MNGChirurgia gastroenterologiczna
MNHChirurgia klatki piersiowej
MNJChirurgia naczyniowa
MNKChirurgia onkologiczna
MNLChirurgia stanów nagłych
MNNNeurochirurgia
MNPChirurgia plastyczna
MNPCChirurgia estetyczna
MNQTransplantologia
MNSChirurgia ortopedyczna
Zobacz też: MJE Ortopedia
MNZOpieka pooperacyjna
Zobacz też: MQCL6 Pielęgniarstwo operacyjne
MQPielęgniarstwo i usługi pomocnicze medycyny
Use for: works for healthcare professionals, allied professions or ancillary roles that do not have their own code, or for general works
1.4
MQCPielęgniarstwo
MQCAPodstawy pielęgniarstwa
MQCBPielęgniarstwo w ujęciu naukowym
MQCHRelacja personel pielęgniarski-pacjent
MQCLSpecjalności pielęgniarskie
MQCL1Pielęgniarstwo wypadkowe i stanów nagłych
MQCL2Pielęgniarstwo w intensywnej terapii
Class here: critical care nursing
1.4
MQCL3Pielęgniarstwo pediatryczne
Class here: Children‘s nursing
1.4
MQCL4Pielęgniarstwo geriatryczne
Class here: gerontological nursing, nursing and care of elderly
1.4
MQCL5Pielęgniarstwo psychiatryczne
Class here: Mental health nursing
1.4
MQCL6Pielęgniarstwo operacyjne
Class here: Perioperative and theatre nursing
Zobacz też: MNZ Opieka pooperacyjna
1.4
MQCL7Nurse practitioner/ Advanced Practice nursing and equivalents1.4
MQCL9Pielęgniarstwo paliatywne
Class here: Palliative nursing, end of life care
1.4
MQCMFarmakologia w pielęgniarstwie
MQCWSocjologia pielęgniarstwa
MQCXPielęgniarstwo środowiskowe
Class here: health visitors, general practice nursing and other nursing specialities outside of a hospital setting
1.4
MQCZZarządzanie w pielęgniarstwie
MQDPołożnictwo (pielęgniarstwo)
MQDBMetody porodu
MQFPierwsza pomoc i ratownictwo medyczne
MQGAsystenci medyczni
Class here: clinical assistants, healthcare assistants, physicians’ associates. Use for: qualified healthcare professionals training or trained to assist doctors, physicians and other qualified medical professionals. Use with: other M* codes to indicate a speciality
1.31.4
MQHRentgenografia (technicy RTG)
MQKPodologia (podiatria)
MQPAptekarstwo
MQROptometria
MQSFizjoterapia
Class here: physical therapy, exercise prescription
1.4
MQTTerapia zajęciowa
Class here: Recreational Therapy, Horticultural therapy
1.4
MQTCArteterapia
Class here: art, music, drama therapy
1.4
MQUPoradnictwo medyczne
MQVRehabilitacja
MQVBRehabilitacja po urazach mózgowo-rdzeniowych
MQWInżynieria biomedyczna
MQWBOrtezy
MQWPProtezy
MQZFunkcjonowanie prosektorium
MRPodręczniki, repetytoria i kompendia medyczne
MRGPodręczniki i kompendia medyczne
Stosuj z kwalifikatorami miejsca 1 * lub celów edukacyjnych 4 * jeśli jest to zasadne
1.3
MRGDRepetytoria medyczne do egzaminu MRCP
Brytyjski lekarski egzamin państwowy
MRGKRepetytoria medyczne do egzaminu MRCS
Brytyjski lekarski egzamin państwowy
MRGLRepetytoria medyczne do egzaminu PLAB
Brytyjski lekarski egzamin państwowy
MRTAtlasy i tabele medyczne
Class here: anatomical charts, atlases and posters
1.4
MXMedycyna alternatywna
Stosuj kody MX* dla publikacji przeznaczonych dla studentów kierunków medycznych oraz pracowników opieki zdrowotnej; używaj kodów VXH* dla poradników popularnych związanych ze zdrowiem
Zobacz też: VXH* Terapie alternatywne, uzdrawianie i podkategoriami
1.4
MXHChiropraktyka i kręgarstwo
MZMedycyna weterynaryjna
MZAVeterinary medicine: general1.4
MZABVeterinary medicine: research1.4
MZADVeterinary medicine: reference and statistics1.4
MZBPre-clinical veterinary medicine: basic sciences1.4
MZCMedycyna weterynaryjna – małe zwierzęta
Class here: veterinary medicine of small pets, canine and feline medicine, avian practice
Zobacz też: MZG Medycyna weterynaryjna – zwierzęta egzotyczne i w zoo
1.4
MZDMedycyna weterynaryjna – duże zwierzęta
Class here: veterinary medicine of domestic / farm animals
Zobacz też: MZG Medycyna weterynaryjna – zwierzęta egzotyczne i w zoo
1.4
MZDHMedycyna weterynaryjna – hodowla koni
MZFMedycyna weterynaryjna – zwierzęta laboratoryjne
MZGMedycyna weterynaryjna – zwierzęta egzotyczne i w zoo
MZHMedycyna weterynaryjna – anatomia i fizjologia zwierząt
MZKMedycyna weterynaryjna – patomorfologia i histologia
MZLDietetyka weterynaryjna
MZMMedycyna weterynaryjna – choroby zakaźne1.4
MZMPBakteriologia, wirologia i parazytologia weterynaryjna
MZPFarmakologia weterynaryjna
MZRRadiologia weterynaryjna
MZSChirurgia weterynaryjna
MZSNAnestezjologia weterynaryjna
MZTStomatologia weterynaryjna
MZVPielęgniarstwo weterynaryjne
MZXWeterynaryjna medycyna alternatywna
NHistoria i archeologia
Use all N* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘N’ itself, but select specific categories from section N*. Use all N* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. A History work will usually need more than one subject category, from either History or non-History subjects to give greater detail, for example categories from Social Sciences (J*) with NHTB
1.4
NHHistoria
Stosuj dla ogólnych opracowań. Używaj z odpowiednią kategorią Tematu, ale preferuj ,historię’ kategorii z tego samego przedmiotu, jeśli istnieją, np. PDX Historia nauki, Historia religii QRAX lub Historia ekonomiczna KCZ. Stosuj z (wszystkie kody NH *) innymi kodami tematów, aby podać więcej szczegółów, a także z kwalifikatorem miejsca 1 * i / lub chronologicznym 3 * w zależności od potrzeb
1.4
NHATeoria i metodologia badań historycznych
NHAHHistoriografia
NHAPDokumenty źródłowe w badaniach historycznych
Use for: works about the subject, and also the historical documents published in contemporary or modern formats, usually as annotated versions of the original text or modern translations
Zobacz też: CFL Paleografia (nauka o rozwoju pisma)
1.4
NHBHistoria powszechna
Stosuj dla tytułów, które dotyczą historii światowej, mają charakter ogólny i które nie pasują do bardziej precyzyjnych kategorii. Aby doprecyzować temat użyj z odpowiednią kategorią tematyczną, jeśli to możliwe wybieraj kategorie szczegółowe
1.4
NHCHistoria starożytna
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami miejsca i chronologicznymi
1.4
NHDHistoria Europy
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHDAHistoria Starożytnego Rzymu
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
NHDCHistoria Celtów
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
NHDEHistoria Wikingów
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
NHDGHistoria Normanów
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
NHDJHistoria średniowiecza
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
NHDLHistoria renesansu
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
NHDNHistoria okresu reformacji
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
NHFHistoria Azji
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHGHistoria Bliskiego Wschodu
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
NHHHistoria Afryki
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHHAHistoria Afryki w erze prekolonialnej
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHKHistoria obu Ameryk
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHKAHistoria obu Ameryk w erze prekolumbijskiej
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHMHistoria Australazji i Pacyfiku
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHQHistoria poszczególnych obszarów
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHTWydarzenia i tematy historyczne
Stosuj kody NHT* w miarę możliwości; używaj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi 3* i miejsca1 * – jeśli to zasadne
1.3
NHTBHistoria społeczna i kulturalna
Use with: other subject codes, especially J* codes, to indicate what branch of, or topic in, social or cultural history the work is about, for example, for labour history use with JHBL, or JBSF1 for women‘s history
1.4
NHTDTradycja oralna
NHTFHistoria – epidemie, zarazy itd.
Class here: the Black Death, epidemics and pandemics in history
Zobacz też: MBX Historia medycyny
1.4
NHTGGenealogia, heraldyka, nazwiska i tytuły
Zobacz też: GTT Flagi, godła, symbole, logotypy, VFXB1 Imiona dla dzieci – przewodniki dla rodziców, WQY Historia rodzinna, genealogia
NHTKIndustrializacja i historia przemysłu
Class here: industrial or technological revolutions, impact of industrial or technological changes on society
Zobacz też: KJZ Historia konkretnych firm
1.4
NHTMHistoria morska
Class here: Nautical histories of seafaring, sailors, piracy, whaling, fishing, navigation, exploration, maritime trade, shipping, sea-related communities, etc. Use for: any historical aspect of human interaction with or activity at sea
1.4
NHTPGeografia historyczna
NHTP1Mapy i atlasy historyczne
Use for: works that present a history of a topic through maps – of any sort, including old maps or purpose drawn – as well as a standard atlas of history
Zobacz też: RGXB Atlasy i mapy świata, RGV Kartografia, odwzorowania
1.4
NHTQKolonializm i imperializm
Class here: colonisation, studies of colonies or empires
Zobacz też: NHTR Ruchy narodowe i niepodległościowe, postkolonializm
1.4
NHTRRuchy narodowe i niepodległościowe, postkolonializm
Stosuj dla dekolonizacji
1.4
NHTSNiewolnictwo i zniesienie niewolnictwa
Use for: works about any form or aspect of historical slavery in different societies, cultures or regions
1.4
NHTTInwazje i okupacje1.4
NHTVRewolucje, powstania, rebelie
Zobacz też: JPWQ Ugrupowania i ruchy rewolucyjne
NHTWZimna wojna
Class here: The Cold War, phoney wars. Use for: works that examine conflicts between nations that do not involve direct military action but are pursued primarily through economic and political actions, propaganda, espionage or proxy wars waged by surrogates
1.4
NHTXViolence, intolerance and persecution in history
Class here: Purges, pogroms, violent repression, cruelties, atrocities, massacres etc. Use for: works that examine these themes in history, aspects of these topics or specific events in different societies, cultures or regions
1.4
NHTZLudobójstwo i czystki etniczne
NHTZ1Holocaust
NHWHistoria militarna
Ze wszystkimi kodami NHW* stosuj odpowiednie kwalifikatory miejsca i chronologiczne
Zobacz też: JW* Działania wojenne i obronność i podkategoriami
NHWADawna sztuka wojenna
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3 * jeśli to zasadne
1.3
NHWDMedieval warfare (predating gunpowder warfare)
Use for: works that look at warfare post-antiquity, usually periods of greater use of mounted cavalry, and technologies such as the stirrup, or heavily armoured knights or castles, but prior to modern technologies such as gunpowder warfare. Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
NHWFWczesnonowożytna sztuka wojenna (w tym po wynalezieniu broni palnej)
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3* jeśli to zasadne
1.4
NHWLNowożytna sztuka wojenna
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3* – jeśli to zasadne
1.4
NHWRWojny i kampanie
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3* – jeśli to zasadne
1.4
NHWR1Bitwy
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3* – jeśli to zasadne
1.4
NHWR3Wojny domowe
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3* – jeśli to zasadne
1.3
NHWR5I Wojna Światowa
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3* – jeśli to zasadne
1.3
NHWR7II Wojna Światowa
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3* – jeśli to zasadne
1.3
NHWR9Konflikty zbrojne po II Wojnie Światowej
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3* – jeśli to zasadne
1.3
NKArcheologia
NKATeoria badań archeologicznych
NKDArcheologia według okresu i obszaru
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
NKDSArchaeological sites
Class here: works about specific sites or digs
1.4
NKLArcheologia krajobrazu
NKPArcheologia środowiska
NKRArcheologia podwodna
Class here: maritime or marine archaeology
1.4
NKTArcheologia przemysłowa
NKVArcheologia pól bitewnych
NKXMetodologia i techniki badań archeologicznych
PMatematyka i nauki ścisłe
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PBMatematyka
PBBFilozofia matematyki
PBCPodstawy matematyki
PBCDLogika matematyczna
PBCHTeoria zbiorów
PBCNSystemy liczbowe
PBDMatematyka dyskretna
Stosuj też dla matematyki zbiorów skończonych
PBFAlgebra
PBGTeoria grup
PBHTeoria liczb
PBJWstęp do rachunku różniczkowego i całkowego
PBKRachunek różniczkowy i całkowy, analiza matematyczna
PBKARachunek różniczkowy i całkowy
PBKBAnaliza rzeczywista, zmienne rzeczywiste
PBKDAnaliza zespolona, zmienne zespolone
PBKFAnaliza funkcjonalna i transformaty
Stosuj dla transformaty Fouriera, Hilberta, Laplace’a i Laurenta
PBKJRachunek różniczkowy, równania różniczkowe
PBKLRachunek całkowy, równania całkowe
PBKQRachunek wariacyjny
PBKSAnaliza numeryczna
PBMGeometria
PBMBTrygonometria
PBMHGeometria euklidesowa
PBMLGeometria nieeuklidesowa
PBMPGeometria różniczkowa i riemannowska
PBMSGeometria analityczna
PBMWGeometria algebraiczna
PBMXGeometria fraktalna
PBPTopologia
PBPDTopologia algebraiczna
PBPHTopologia analityczna
PBTProbabilistyka i statystyka
PBTBTwierdzenie Bayesa
PBUOptymalizacja
PBUDTeoria gier
PBUHProgramowanie liniowe
PBVKombinatoryka i teoria grafów
PBWMatematyka stosowana
Zobacz też: PDE Matematyka w naukach przyrodniczych, TBJ Matematyka dla inżynierów, UYAM Matematyka w informatyce
PBWHModelowanie matematyczne
PBWLProcesy stochastyczne
PBWRZjawiska nieliniowe
PBWSTeoria chaosu
PBWXTeoria zbiorów rozmytych
PBXHistoria matematyki
PDNauki ścisłe
Use for: the natural sciences as well as general works on the different branches of science. Use with: other subject codes as appropriate
1.4
PDAFilozofia nauki
PDCNomenklatura i klasyfikacja w nauce
PDDStandardy i pomiary naukowe
PDEMatematyka w naukach przyrodniczych
Zobacz też: PBW Matematyka stosowana
PDGPrzemysłowe zastosowania badań naukowych i innowacje technologiczne
PDJRegulacje dotyczące prowadzenia badań i doświadczeń
Stosuj dla publikacji przeznaczonych dla naukowców (przepisów prawa i innych zarządzeń). Używaj z innymi kodami P* dla wskazania konkretnej dziedziny
Zobacz też: LNDB8 Prawo dotyczące badań naukowych i szkolnictwa wyższego
1.11.3
PDKFinansowanie i polityk względem nauki
PDMBadania naukowe
PDNWyposażenie, technologie i doświadczenia naukowe
PDRWpływ nauki i techniki na społeczeństwo
Stosuj z właściwymi kodami J*, gdzie tylko to możliwe
Zobacz też: JBFV5 Problemy etyczne – postęp nauki, techniki i medycyny, UBJ Aspekty etyczne i społeczne technologii informacyjnej (IT)
1.4
PDTNanonauka
Stosuj dla nauki o nanomateriałach i ich syntezy oraz dla chemii nanocząstek
Zobacz też: TBN Nanotechnologia
1.11.3
PDXHistoria nauki
Zobacz też: TBX Historia inżynierii i techniki
PDZPopularyzacja nauki
Stosuj z innymi kodami P* dla wskazania dziedziny
Zobacz też: WNW* Publikacje popularne na temat historii naturalnej Ziemi i podkategoriami, WNX Publikacje popularne na temat astronomii i kosmosu
PDZMMatematyka popularna i rekreacyjna
Używaj z innymi kodami PB * wskazującymi obszar matematyki, w zależności od potrzeb
1.3
PGAstronomia; czas i przestrzeń
Zobacz też: TTD* Inżynieria przestrzeni kosmicznej i podkategoriami
PGCAstronomia teoretyczna i matematyczna
Zobacz też: PHVB Astrofizyka
PGGObserwacje astronomiczne – obserwatoria, sprzęt i metodologia
Zobacz też: WNX Publikacje popularne na temat astronomii i kosmosu
PGKKosmologia i wszechświat
PGMGalaktyki i gwiazdy
Class here: exoplanets, extrasolar planets
1.4
PGSUkład słoneczny – Słońce i planety
Class here: the Moons of the different planets
1.4
PGTWykresy i atlasy astronomiczne
PGZCzas (chronologia), rachuba czasu, czas standardowy
PHFizyka
PHDMechanika klasyczna
PHDBMechanika elementarna
PHDDMechanika analityczna
PHDFFizyka: mechanika płynów1.3
PHDSAkustyka, drgania mechaniczne
PHDTDynamika i statyka
PHDVGrawitacja
PHDYEnergia
PHFStany skupienia materii
PHFBFizyka niskich temperatur
PHFCFizyka materii skondensowanej (ciał stałych i cieczy)
PHFC1Fizyka miękkiej materii
PHFC2Fizyka mezoskopowa
PHFGFizyka gazów
PHFPFizyka plazmy
PHHTermodynamika
PHJOptyka
PHJLFizyka laserów
PHKElektryczność, elektromagnetyzm i magnetyzm
PHMFizyka atomowa i molekularna
Class here: Microphysics
1.4
PHNFizyka jądrowa
PHPFizyka cząstek i wysokich energii
PHQFizyka kwantowa (mechanika kwantowa, kwantowa teoria pola)
PHRRelatywistyka
Stosuj dla fizyki czasu
1.2
PHSFizyka statystyczna
PHUFizyka matematyczna
Class here: computational physics
1.4
PHVFizyka stosowana
PHVBAstrofizyka
PHVDFizyka medyczna
PHVGGeofizyka
Zobacz też: RBG* Geologia, geomorfologia, litosfera i podkategoriami
PHVJFizyka atmosfery
PHVNBiofizyka
PHVQFizyka chemiczna
PHVSKriogenika
PNChemia
Zobacz też: TDC Chemia przemysłowa i inżynieria chemiczna, TQ* Ochrona i inżynieria środowiska i podkategoriami
PNBChemia medyczna
Stosuj dla projektowania i rozwoju leków
Zobacz też: MKG Farmakologia
1.1
PNCChemia środowiska
Dla praktycznych zastosowań chemii środowiska używaj kodów TQ*. Stosuj dla chemii atmosfery gleby i wody oraz dla usuwania zanieczyszczeń chemicznych
Zobacz też: RBGK Geochemia, TQ* Ochrona i inżynieria środowiska i podkategoriami
1.1
PNDChemia żywności
Dla praktycznych zastosowań chemii żywności używaj kodu TDCT2
Zobacz też: TDCT2 Inżynieria wytwarzania żywności
1.11.4
PNFChemia analityczna
PNFCChromatografia
PNFRRezonans magnetyczny (chemia)
PNFSAnaliza widmowa, spektrochemia, spektrometria mas
PNKChemia nieorganiczna
PNNChemia organiczna
PNNDChemia związków organometalicznych
PNNPChemia polimerów
PNRChemia fizyczna
PNRAChemia obliczeniowa1.1
PNRCChemia koloidów
PNRDKataliza chemiczna
PNRD1Biokataliza chemiczna1.1
PNREChemia doświadczalna1.2
PNRHElektrochemia i magnetochemia
Stosuj dla chemii baterii
1.2
PNRLChemia jądrowa, fotochemia i radiochemia
PNRPChemia kwantowa i teoretyczna
PNRRFizyczna chemia organiczna1.1
PNRSChemia ciała stałego
PNRWTermochemia i termodynamika chemiczna
PNRXFizykochemia powierzchni
PNTKrystalografia
PNVChemia minerałów, kryształów i kamieni szlachetnych1.2
PSBiologia / Nauki o życiu
Stosuj kody PS* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; kody WN* stosuj dla historii naturalnej itd. i z przeznaczeniem dla czytelnika nieprofesjonalnego
Zobacz też: WN* Publikacje popularne – przyroda i podkategoriami
PSANauki o życiu – zagadnienia ogólne
PSABTaksonomia i systematyka
PSADBioetyka
Stosuj dla tematów związanych z etyką badań w biologii i medycynie
Zobacz też: JBFV Problemy i debaty etyczne, MBDC Etyka medyczna i odpowiedzialność zawodowa lekarzy
1.2
PSAFEkologia, biosfera
Stosuj dla wyczerpujących publikacji naukowych, obiektywnych i obszernych prac dot. organizmów żywych i ich związków ze środowiskiem
Zobacz też: RNC Ekologia stosowana
PSAGKsenobiotyki
PSAJEwolucjonizm
PSAKGenetyka (niemedyczna)
Stosuj też dla DNA, genomu itd.
Zobacz też: MFN Genetyka medyczna, TCBG Inżynieria genetyczna
PSANNeurobiologia
Stosuj kod MKMT6 „Terapia poznawczo-behawioralna” dla terapeutycznych aspektów neurobiologii
Zobacz też: GTK Kognitywistyka, MKJ Neurologia i neurofizjologia, MKMT6 Terapia poznawczo-behawioralna
1.1
PSAN1Neurobiologia komórkowa i cząsteczkowa1.1
PSAN2Neurobiologia rozwojowa1.1
PSAN3Neuroanatomia i obrazowanie w neurobiologii1.1
PSAN4Spostrzeganie i motoryka1.1
PSAN5Neurobiologia poznawczo-behawioralna1.1
PSAXBiologia obliczeniowa, bioinformatyka
Zobacz też: MBF Informatyka w medycynie
PSBBiochemia
Stosuj dla immunologii biochemicznej, toksykologii (w ujęciu niemedycznym), enzymologii, lipidologii itd.
PSCBiologia rozwoju
PSDBiologia molekularna
PSEBiologia chemiczna
Stosuj dla biologii syntetycznej
1.1
PSFBiologia komórkowa (cytologia)
PSGMikrobiologia (niemedyczna)
Stosuj dla biologii pierwotniaków, bakteriologii, wirologii i parazytologii (w ujęciu niemedycznym)
PSGNPierwotniaki
PSPHydrobiologia
Zobacz też: RBK Hydrologia
PSPAFikologia (algologia)1.2
PSPFBiologia wód słodkich
Zobacz też: RBKF Limnologia (wody śródziemne)
PSPMBiologia morska
Zobacz też: RBKC Oceanografia (morza i oceany)
PSQMikologia
Stosuj dla porostów
1.3
PSTBotanika
PSTBBiologia roślin1.1
PSTHRośliny kwitnące (okrytonasienne)1.3
PSTJDrzewa iglaste i nagonasienne
Stosuj dla sagowcowych, miłorzębowych, gniotowców
1.3
PSTMPaprocie, mchy i wątrobowce
Widłaki, glewiki
1.3
PSVZoologia
Zobacz też: WNC Publikacje popularne na temat dzikiej przyrody
PSVAZoologia: bezkręgowce
Stosuj dla: pierścienic, wijów, szkarłupni (rozgwiazd, jeżowców), meduz
Zobacz też: WNCN Publikacje popularne na temat motyli i innych owadów oraz pająków
1.3
PSVA2Owady (entomologia)
Stosuj dla tekstów o gąsienicach, motylach i ćmach
1.3
PSVA4Skorupiaki (karcynologia)
Stosuj dla tekstów o krabach, homarach, rakach, krewetkach, krylu, kulankowatych, pąklach itp.
1.3
PSVA6Mięczaki (malakologia)
Stosuj dla tekstów o głowonogach, ośmiornicach, kalmarach, ślimakach, małżach, ostrygach, sercówkach, przegrzebkach itp.
1.3
PSVA8Pajęczaki (arachnologia)
Stosuj dla tekstów o pająkach, skorpionach, kleszczach, roztoczach itp.
1.3
PSVCBiologia ryb (ichtiologia)
Zobacz też: WNCS Publikacje popularne na temat organizmów wodnych
PSVFBiologia płazów i gadów (herpetologia)
Zobacz też: WNCK Publikacje popularne na temat płazów i gadów
PSVJBiologia ptaków (ornitologia)
Zobacz też: WNCB Publikacje popularne na temat ptaków i obserwacji ptaków
PSVMBiologia ssaków (teriologia)
Zobacz też: WNCF Publikacje popularne na temat ssaków
1.3
PSVM1Biologia stekowców i torbaczy
PSVM2Biologia ssaków morskich i słodkowodnych
Stosuj dla waleni i nozdrzaków (wieloryby, delfiny, krowy morskie itd.) Stosuj dla ssaków wodnychi ziemno-wodnych
Zobacz też: PSVM Biologia ssaków (teriologia), WNCS Publikacje popularne na temat organizmów wodnych
1.3
PSVM3Biologia ssaków naczelnych (prymatologia)
Class here: lemurs, monkeys, apes
PSVPEtologia i zachowanie zwierząt1.3
PSXBiologia człowieka
PSXECzłowiek pierwotny
Stosuj dla tekstów o paleoantropologii, hominidach, ludzkich przodkach i archaicznych ludziach
1.3
QFilozofia i religia
Use all Q* codes for: academic, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘Q’ itself, but select specific categories from section Q*. QRA* and QRV* codes should be used with other QR* codes to denote which particular religion
Zobacz też: VX* Umysł, ciało, duch i podkategoriami
1.4
QDFilozofia
QDHHistoria filozofii, tradycje filozoficzne
Class here: History of Philosophy. Use all QDH* codes with: other Q* codes, relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
QDHAFilozofia starożytna
Class here: Socrates, Plato, Aristotle, Pythagoras, Pre-Socratic and Hellenistic philosophy, Stoicism, Sophism, Cynicism, Epicureanism etc and associated schools of thought
1.4
QDHCFilozofia Wschodniej Azji i Indii
Zobacz też: QRRL1 Konfucjanizm, QRRL5 Taoizm
QDHC2Joga (jako filozofia)
Zobacz też: VFMG1 Joga (ćwiczenia)
1.3
QDHFFilozofia średniowieczna
Stosuj dla filozofii scholastycznej, Tomasza z Akwinu itd.
1.4
QDHHFilozofia humanistyczna
Stosuj dla renesansu, humanizmu, Erazma z Rotterdamu
Zobacz też: QRYA Humanistyczne i świeckie alternatywy dla religii
1.21.3
QDHKFilozofia islamska i arabska
Zobacz też: QRP* Islam i podkategoriami
QDHLJewish philosophy
Class here: Maimonides
1.4
QDHMFilozofia zachodnia – oświecenie
Class here: Empiricism, Rationalism, Descartes to Kant
QDHPAfrican philosophy
Class here: Africana philosophy and critical theory
1.4
QDHRFilozofia nowożytna – od XIX wieku
Class here: Post-Kantian philosophy, Continental philosophy, Critical theory. Use for: works about either Modern (c 17th to early 20th century) or Contemporary (20th and 21st century) philosophy from the ‘Western’ tradition
1.4
QDHR1Idealizm
QDHR3Pragmatyzm
QDHR5Fenomenologia i egzystencjalizm
QDHR7Strukturalizm i poststrukturalizm
QDHR9Filozofia analityczna i pozytywizm logiczny
QDTDziały filozofii
Zobacz też: CFA Filozofia języka, JNA Pedagogika ogólna, KCA Teoria i filozofia ekonomii, PBB Filozofia matematyki, PDA Filozofia nauki
QDTJMetafizyka i ontologia
Zobacz też: QRAB Filozofia religii
QDTKEpistemologia i teoria poznania
QDTLLogika (filozofia)
QDTMFilozofia umysłu
Zobacz też: JMA Teorie, systemy, szkoły i poglądy psychologiczne, GTK Kognitywistyka
QDTNEstetyka
Zobacz też: ABA Teoria sztuki
QDTQEtyka i filozofia moralna
Zobacz też: JBFV Problemy i debaty etyczne, KJG Etyka i odpowiedzialność społeczna biznesu, LATC Etyka prawnicza i odpowiedzialność zawodowa prawników, MBDC Etyka medyczna i odpowiedzialność zawodowa lekarzy, PSAD Bioetyka
QDTSFilozofia społeczna i polityczna
Zobacz też: JPA Politologia, JPF Doktryny polityczne, LAB Metodologia, teoria i filozofia prawa
QDXFilozofia w ujęciu popularnym
Stosuj dla publikacji dostępnych dla czytelnika nieprofesjonalnego, dotyczących praktycznej realizacji idei filozoficznych
Zobacz też: JBFV Problemy i debaty etyczne, VSP Psychologia popularna
QRReligie i wierzenia
QRAReligioznawstwo
Class here: Religious Studies. Use all QRA* codes with: other QR* code indicating religion concerned
1.4
QRABFilozofia religii
QRAB1Istnienie i natura Boga
QRACReligioznawstwo porównawcze
QRAFRelacje między wyznaniami
QRAMSpory i debaty religijne
Stosuj kody QRAM* z innymi kodami QR* dla wskazania konkretnej religii lub QRAC dla ujęcia porównawczego
QRAM1Etyka teologiczna
QRAM2Religia a polityka
QRAM3Religia a nauka
QRAM6Fundamentalizm religijny
QRAM7Bluźnierstwo, herezja, apostazja
QRAM9Nietolerancja, prześladowania religijne
Use for: works about discrimination, intolerance, violence or persecution of, or within, a religion, by others with different beliefs. Use with: JBFA for issues of discrimination in societies based on religious identity
1.4
QRAXHistoria religii
QRDHinduizm
QRDBOdłamy hinduizmu
QRDFŚwięte teksty hinduizmu
Use all QRDF* codes with: QRVC for critiques or examination of sacred texts
1.4
QRDF1Wedy, Upaniszady
QRDF2Bhagawadgita
QRDPPraktyki hinduizmu
QRFBuddyzm
QRFBOdłamy buddyzmu
QRFB1Buddyzm Theravada
QRFB2Buddyzm Mahajana
QRFB21Buddyzm tybetański
QRFB23Buddyzm Zen
QRFFŚwięte teksty buddyzmu
Use all QRFF* codes with: QRVC for critiques or examination of sacred texts
1.4
QRFPPraktyki buddyzmu
QRJJudaizm
QRJBOdłamy judaizmu
QRJB1Judaizm ortodoksyjny
Class here: Haredi Judaism, Modern Orthodox Judaism, Hasidic Judaism
1.4
QRJB2Masorti Judaism
Class here: Conservative Judaism
1.4
QRJB3Judaizm liberalny i reformowany
QRJFŚwięte teksty judaizmu
Use all QRJF* codes with: QRVC for midrash, critiques or examination of sacred texts
1.4
QRJF1Teksty hebrajskie: Tanach, Tora, Newiim, Ketuwim
Class here: Hebrew Bible, Five Books of Moses, Mikra
1.4
QRJF5Literatura rabiniczna
Class here: Mishnah, the Talmud
1.4
QRJPPraktyki judaizmu
QRMChrześcijaństwo
QRMBKościoły i wyznania chrześcijańskie
QRMB1Kościół rzymskokatolicki
QRMB2Kościół prawosławny i katolickie Kościoły wschodnie
Stosuj dla grekokatolicyzmu, prawosławia, Kościoła koptyjskiego, syryjskich itd.
QRMB3Kościoły protestanckie
QRMB31Anglikanizm i episkopalianizm
Stosuj też dla Kościoła Anglii
QRMB32Baptyzm
QRMB33Kalwinizm, prezbiterianizm i Kościoły reformowane
Stosuj dla Zjednoczonego Kościoła reformowanego, Kościoła Szkocji, hugenotów itd.
QRMB34Luteranizm
QRMB35Metodyzm
QRMB36Kościoły zielonoświątkowe
QRMB37Kwakrzy (Religijne Towarzystwo Przyjaciół)
QRMB39Inne kościoły nonkonformistyczne i ewangeliczne
QRMB5Wyznania pochodzące z Ameryki Północnej
Stosuj dla adwentystów, mormonów, świadków Jehowy, Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Nauki
QRMB8Sekty i grupy kultu chrześcijańskie i pokrewne
QRMB9Ekumenizm
QRMFŚwięte teksty chrześcijaństwa
Use for: canonical and non-canonical writings. Use all QRMF* codes with: QRVC for critiques, exegesis or examinations of texts. Prefer: the relevant QRMF code for versions of the texts themselves
1.4
QRMF1Biblia
Class here: Any version of the Bible itself. Use with: QRVC for critiques or examination of the Bible, Biblical Studies, Biblical Concordances and Commentaries
1.4
QRMF12Stary Testament
Class here: The Psalms, Septuagint, Pentateuch. Use with: QRVC for critiques or examination of books of the Old Testament
1.4
QRMF13Nowy Testament
Class here: Gospels, Epistles. Use with: QRVC for critiques or examination of some or all of the books the New Testament
1.4
QRMF14Biblical Apocrypha and Intertestamental
class here: Biblical Pseudepigrapha
1.4
QRMF19Biblia – wybory i rozmyślania
QRMF3Writings of the Early Church Fathers
Class here: Patristics or patrology. Use for: the works of early Christian Writers and with QRVC for critiques of the texts or on its own when just the text
1.4
QRMPPraktyki chrześcijańskie
QRMP1Sakramenty chrześcijańskie
QRPIslam
QRPBOdłamy islamu
QRPB1Sunnityzm, salafizm
QRPB2Charydżyzm
QRPB3Szyityzm
QRPB4Sufizm
QRPFŚwięte teksty islamu
Use all QRPF* codes with: QRVC for tafsir, critiques or examinations of sacred texts
1.4
QRPF1Koran
QRPF2Hadith1.4
QRPPPraktyki islamskie
QRRInne religie świata
Use for: works about living religions and their beliefs, mythologies, practices, stories, rituals, etc. Use with: other Q* codes and PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.4
QRRBBahaizm
QRRCDźinizm
QRRDSikhizm
QRRFZoroastrianizm
QRRLReligie Azji Wschodniej
QRRL1Konfucjanizm
QRRL3Szintoizm
QRRL5Taoizm
QRRL6Chińska religia ludowa
Stosuj dla mitologii chińskiej
1.31.4
QRRMReligie afroamerykańskie
Stosuj dla Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Voodoo, Voudou, Spiritual Baptist, Espiritismo, Hoodoo, Rastafari. Stosuj także dla religii wyznawanych w diasporach
1.3
QRRNTradycyjne afrykańskie religie i mitologie
Use for: works on the living and traditional belief systems of African peoples including their mythologies, pantheons, gods and spirits, creation or origin myths, stories, legends, practices, rituals, traditional healers, etc. Use with: PLACE 1* Qualifiers to indicate a particular tradition
1.31.4
QRRTReligie plemienne
Use for: works, when there is no more specific code, on religions and spiritual beliefs, including their mythologies, pantheons, gods and spirits, creation or origin myths, stories, legends, practices, rituals etc. Use with: PLACE 1* or LANGUAGE 2* or 5P* INTEREST Qualifiers to indicate a particular tradition
1.4
QRRT1Pre-Columbian religions and mythologies
Class here: Aztec, Mayan, Olmec, Inca religions and myths. Use for: works about spiritual beliefs, including mythology, religion, ceremonial practices, rituals and observances that have existed or were present in the Americas prior to contact with Europeans
1.4
QRRVAnimism and Shamanism
Class here: natural religion, nature worship, Fetishism, totemism. Use for: studies of these spiritual beliefs, associated rituals, practices, stories, mythologies etc. Use with: PLACE 1* Qualifiers to indicate a particular tradition. Prefer: VXWS for more popular approaches
1.4
QRSStarożytne religie i mitologie
Stosuj też dla pogaństwa; używaj kwalifikatora miejsca
Zobacz też: FN Mity i legendy, JBGB Folklor, mity i legendy
1.4
QRSAReligia i mitologia starożytnego Egiptu
QRSGReligia i mitologia starożytnej Grecji
Zobacz też: DBSG Mity starożytnej Grecji i Rzymu
QRSLReligia i mitologia starożytnego Rzymu
Zobacz też: DBSG Mity starożytnej Grecji i Rzymu
QRSTReligia i mitologia celtycka
Use for: works about Celtic mythologies and beliefs. Use with: PLACE 1* Qualifiers to indicate a particular tradition
1.4
QRSVSlavic religion and mythology
Use for: works about pre-Christian Slavic mythologies and spiritual beliefs
1.4
QRSWReligia i mitologia nordycka
Use for: works about pre-Christian Nordic and Germanic (including Anglo-Saxon and Viking) mythologies and beliefs
Zobacz też: DBSN Sagi islandzkie i staroskandynawskie
1.4
QRVAspekty religii
Stosuj kody QRV* po innych kodach QR* dla wskazania konkretnej religii; staraj się używać konkretnych kodów religii, gdzie tylko to możliwe, np. dla świętych tekstów buddyzmu wybierz QRFF, a nie QRF + QRVA
1.1
QRVAŚwięte teksty
Use for: all (QRVA* codes) works about the texts as well as copies of the texts themselves. For studies, analysis, histories etc, use with an appropriate code such as QRVC
1.4
QRVA2Readings, selections and meditations from sacred texts
Use for: general collections or with other QR* codes for selections from specific texts
Zobacz też: QRMF19 Biblia – wybory i rozmyślania
1.4
QRVCKrytyka i egzegeza świętych tekstów
Stosuj dla konkordancji i komentarzy
1.4
QRVDReligious doctrines
Use for: codification of beliefs or bodies of teachings or instructions, taught principles or positions, as the essence of teachings in a belief system
1.4
QRVGTeologia
QRVHKazania
Class here: preaching. Use for: collections and analysis of sermons, for preaching techniques etc
Zobacz też: DNS Mowy
1.4
QRVJModlitwy i materiały liturgiczne
QRVJ1Liturgia, rytuały i ceremonie
Class here: Hymnals, Psalters. Use for: works about ceremonial practices, rituals or observances, or works containing words, music and actions used in religious ceremonies
1.4
QRVJ2Modlitwy i modlitewniki
Use for: collections of prayers as well as how to pray or aspects of prayer
1.4
QRVJ3Dewocjonalia
Use for: works that address ideas, themes, stories, and questions found in sacred texts and that is religious writing which is neither doctrinal nor theological, but designed for individuals to read for their personal edification and spiritual formation
1.4
QRVKDuchowość i przeżycia religijne
Class here: Spiritual awakening, development and personal religious growth
1.4
QRVK2Mistyka
QRVK4Cudy, objawienia i zjawiska religijne1.3
QRVPPraktyki religijne
Class here: Faith, belief. Use for: general works, works that deal with belief as part of everyday life, living by the tenets of a belief or faith system on a day to day basis
1.4
QRVP1Pielgrzymki
Class here: Pilgrims
1.31.4
QRVP2Festiwale religijne
Używaj z innymi kodami QR * do oznaczania religii i kwalifikatorów Grup docelowych 5HP * jeśli jest to zasadne
1.3
QRVP3Nauczanie religii
QRVP4Post i abstynencja1.3
QRVP5Poradnictwo duchowe
QRVP7Religia a seksualność, płeć i związki
Use for: works about religious teaching on, or attitudes towards, sex and relationships including marriage, family life, gender roles, etc
1.4
QRVSInstytucje i organizacje religijne
QRVS1Przywódcy i autorytety religijne
Stosuj dla przywódców religijnych i wpływowych postaci religii, takich jak święci, guru, mistycy, prorocy, teolodzy itd.
1.1
QRVS2Myśl i działalność społeczno-religijna
QRVS3Duszpasterstwo
Class here: ministers, clerics, priests, pastors, bishops, popes, rabbis, hazzans, imams, muftis, mullahs etc. Use for: works about aspects of the work of people who have specific roles in a religion
1.4
QRVS4Powołanie religijne i konwersja
Class here: missionaries, evangelism. Use for: works on or about the concept of mission, or works about religious conversion in any form
1.4
QRVS5Wspólnoty religijne i zakonne
QRVXOsobiste świadectwo religijne i publikacje popularyzujące wiarę
QRYAlternatywne systemy wierzeń
QRYAHumanistyczne i świeckie alternatywy dla religii
Class here: Humanism, secularism
Zobacz też: QDHH Filozofia humanistyczna
1.4
QRYA5Agnostycyzm i ateizm
QRYCEklektyczne i ezoteryczne religie i systemy wierzeń
QRYC1Gnostycyzm
QRYC5Teozofia i antropozofia
QRYMWspółczesne sekty i grupy kultu niechrześcijańskie i parachrześcijańskie
Stosuj też dla scjentologii, sekt apokaliptycznych itd.
QRYM2Spirytualizm
QRYXOkultyzm
Stosuj tylko dla publikacji akademickich i innych poważnych prac
Zobacz też: VXW* Mistycyzm, magia, okultyzm i podkategoriami
QRYX2Magia, alchemia, hermetyzm
QRYX5Czary
Use for: studies of both contemporary and historical witchcraft, the associated practices, those who practised it, societal attitudes towards witches and witchcraft, etc. Use with: PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate, as well as other subject codes to indicate context, for example NHTX for the persecution of witches. Prefer: VXWT for more popular approaches
Zobacz też: VXWT Czary i wicca (neopogaństwo)
1.4
QRYX9Satanizm i demonologia
RGeografia, nauki o ziemi, środowisko, planowanie przestrzeni
Use all R* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘R’ itself, but select specific categories from section R*. Use all R* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers
1.4
RBNauki o ziemi
Stosuj kody RB* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; używaj kodów WN* dla publikacji skierowanych do nieprofesjonalistów
Zobacz też: RGB* Geografia fizyczna i topografia i podkategoriami, WN* Publikacje popularne – przyroda i podkategoriami
1.3
RBCWulkanologia i sejsmologia
Use for: works about earthquakes, volcanoes, etc from an earth sciences perspective
1.4
RBGGeologia, geomorfologia, litosfera
Zobacz też: PHVG Geofizyka, RGB Geografia fizyczna i topografia
1.2
RBGBSedymentologia i gleboznawstwo
Zobacz też: PNC Chemia środowiska, TNCC Mechanika gleby i skał, TVBP Gleboznawstwo i zarządzanie gruntami
1.2
RBGDGeomorfologia i geologiczne procesy powierzchniowe
Stosuj też dla erozji, glacjologii
Zobacz też: RGB Geografia fizyczna i topografia
1.2
RBGFGeologia historyczna
Stosuj też dla płyt tektonicznych, wędrówki kontynentów
1.4
RBGGPetrologia, petrografia i mineralogia1.2
RBGHStratygrafia
RBGKGeochemia
Zobacz też: PNC Chemia środowiska, PNV Chemia minerałów, kryształów i kamieni szlachetnych
RBGLGeologia ekonomiczna
Stosuj dla wydobycia ropy naftowej i kopalni
RBKHydrologia
Zobacz też: PSP Hydrobiologia
RBKCOceanografia (morza i oceany)
Zobacz też: PSPM Biologia morska
1.3
RBKFLimnologia (wody śródziemne)
Stosuj dla rzek, jezior (w tym jezior słonych) itd.
Zobacz też: PSPF Biologia wód słodkich
1.2
RBPMeteorologia i klimatologia
Stosuj dla paleoklimatologii, zjawisk meteorologicznych
Zobacz też: WNWM Publikacje popularne na temat pogody, RNPG Zmiany klimatyczne
1.4
RBPCClimatology and climate modelling
Class here: palaeoclimatology, climate forecasting, climate science
1.4
RBPMMeteorology
Class here: meteorological phenomena, short term weather systems, nephology (study of clouds)
1.4
RBXPaleontologia
RGGeografia
Stosuj z kodami RG* odpowiednie kwalifikatory miejsca
RGBGeografia fizyczna i topografia
Zobacz też: RBG Geologia, geomorfologia, litosfera
1.3
RGBAObszary pustynne
RGBCRówniny i formacje trawiaste
RGBC1Prerie
RGBC2Sawanny
RGBDTundra
RGBFTereny podmokłe
RGBGRzeki i jeziora1.3
RGBLLasy
RGBL1Lasy deszczowe
RGBL2Lasy mieszane
RGBL3Lasy liściaste
RGBL4Lasy iglaste i borealne
Stosuj też dla tajgi
RGBPDelty, estuaria i obszary przybrzeżne
Stosuj dla delt i estuariów
Zobacz też: RBK* Hydrologia i podkategoriami
1.4
RGBRRafy koralowe
RGBSGóry
RGBULodowce i czapy lodowe1.3
RGCGeografia społeczno-ekonomiczna
RGCDGeografia rozwoju i środowiska1.2
RGCGGeografia populacji i migracji
Stosuj też dla przyrostu i mobilności populacji
1.2
RGCMGeografia ekonomiczna
RGCPGeografia polityczna
Zobacz też: JPSL Geopolityka
RGCSGeografia społeczna
Class here: Cultural Geography
1.21.4
RGCTGeografia turystyczna1.2
RGCUGeografia urbanistyczna1.2
RGLGeografia regionalna
Zobacz też: GTM Studia regionalne
RGMBiogeografia
Zobacz też: PSAF Ekologia, biosfera, RN* Środowisko naturalne i podkategoriami
RGROdkrycia geograficzne i eksploracja
Zobacz też: WTLP Publikacje popularne na temat ekspedycji
RGVKartografia, odwzorowania
Use for: books about maps and mapping but not the maps themselves
1.4
RGWSystem Informacji Geograficznej (GIS) i teledetekcja
Stosuj dla geomatyki, metod ilościowych i jakościowych, geostatystyki, analizy przestrzennej, GPS
1.2
RGXAtlasy i geograficzne publikacje informacyjne
RGXBAtlasy i mapy świata
Stosuj też dla globusów
Zobacz też: NHTP1 Mapy i atlasy historyczne, WTR* Mapy i atlasy turystyczne i podkategoriami
1.4
RGXHSpecjalistyczne mapy geograficzne
Stosuj tylko dla map specjalistycznych / topograficznych wraz z kodem wskazującym konkretny temat lub zastosowanie
Zobacz też: WTR* Mapy i atlasy turystyczne i podkategoriami
1.4
RGXMMapy morskie i żeglarskie
Class here: Maritime charts, nautical charts, navigational charts. Use for: detailed charts of inland waterways, coastal waters and maritime shipping routes
Zobacz też: WTR* Mapy i atlasy turystyczne i podkategoriami
1.21.4
RGXPNazwy miejscowe i gazetery
RNŚrodowisko naturalne
Class here: Environmental science
Zobacz też: TQ* Ochrona i inżynieria środowiska i podkategoriami
1.4
RNAMyśl ekologiczna i ideologie ekologiczne
Stosuj dla ekocentryzmu, technocentryzmu, ekologii głębokiej, ekofeminizmu
Zobacz też: JPFA Green politics / ecopolitics / environmentalism
RNBOrganizacje ochrony środowiska naturalnego
Zobacz też: JPFA Green politics / ecopolitics / environmentalism
RNCEkologia stosowana
Stosuj dla publikacji z ujęciem globalnym lub problemowym zagadnień środowiskowych
Zobacz też: PSAF Ekologia, biosfera
RNCBBioróżnorodność
RNDPolityka i protokoły w ochronie środowiska
Use with: JPQB or JPRB codes as appropriate
Zobacz też: KCVG Ekonomia środowiska
1.4
RNFZarządzanie ochroną środowiska
Stosuj z kodem z RBK* lub EGB* dla wskazania konkretnego środowiska
1.2
RNFDSusze i zaopatrzenie w wodę
Zobacz też: TQSW Wodociągi i uzdatnianie wody
RNFFZaopatrzenie w żywność
RNFYŹródła energii
RNHGospodarowanie odpadami
Stosuj dla recyclingu i biodegradowalności
Zobacz też: TQSR Składowanie i neutralizacja odpadów
RNKOchrona środowiska
RNKHOchrona siedlisk dzikich zwierząt i roślin
Class here: rewilding, conservation biology
1.4
RNKH1Gatunki zagrożone i wymieranie gatunków
RNPZanieczyszczenie i zagrożenia dla środowiska
Class here: plastic waste, air pollution, water pollution, over-consumption
Zobacz też: TQK Kontrola zanieczyszczeń
1.4
RNPDWylesianie
RNPGZmiany klimatyczne
Stosuj dla globalnego ocieplenia, efektu cieplarnianego, dziury ozonowej
1.4
RNQProblematyka nuklearna
RNRKatastrofy naturalne
Class here: Earthquakes, volcanic eruptions, floods, mudslides, hurricanes and cyclones, tornados, tsunamis, droughts, wildfires, etc
Zobacz też: JBFF Społeczne skutki katastrof
1.4
RNTAspekty społeczne ochrony środowiska
RNUStabilność ekosystemów
Zobacz też: TBR Technologia średniozaawansowana, THV Alternatywne i odnawialne źródła energii i ich technologie, VSZ Samowystarczalność i ekologiczny styl życia
RPPlanowanie przestrzeni
Class here: Planning policy. Use all RP* codes with: JPQB or JPRB codes or other J* codes as appropriate, for example, JKSL for works about planning for people with specific needs, etc
1.4
RPCUrbanistyka
Stosuj dla urbanistyki i planowania przestrzeni
Zobacz też: AMVD Architektura w urbanistyce
1.4
RPGPlanowanie obszarów wiejskich
Use for: works on policies and planning in rural areas, including rural infrastructure, land use, access and equality with urban areas, countryside management
1.4
RPTPlanowanie transportu
Use for: works on transport policies and planning, including the provision of public transport, integrated transport networks, transport infrastructure, accessibility and affordability of transport, etc
1.4
SSport i rekreacja
Use all S* codes for: general adult and specialist titles. Use all S* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers, for example with WT* for adventure holidays, or VFM for a sport as part of a fitness regime
1.4
SCSport – zagadnienia ogólne
SCBImprezy sportowe i zarządzanie w sporcie
Stosuj kody SCB* z innymi kodami na oznaczenie konkretnej dyscypliny sportu
SCBBOlimpiady i paraolimpiady
SCBCWorld Cups and World championships
Use with: other S* codes to indicate which type of sport this applies to
1.4
SCBGOrganizacje sportowe
SCBMZarządzanie sportem i obiektami treningowymi
SCBTKluby i drużyny sportowe
SCBVObiekty sportowe
SCGTrening sportowy i trenerstwo
SCGFNauki o sporcie, wychowanie fizyczne
Zobacz też: MFGV Biomechanika i kinezjologia medyczna
SCGPPsychologia sportu
SCKDoping
SCLSport osób niepełnosprawnych1.3
SCXHistoria sportu
SFGry w piłkę i pokrewne
Stosuj dla baskijskiej peloty, jai alai. Kategoria dla gier w piłkę, które nie mają własnego kodu, oraz dla prac ogólnych
1.4
SFBOdmiany futbolu
SFBCPiłka nożna1.2
SFBDFutbol amerykański
SFBFFutbol australijski
SFBHFutbol kanadyjski1.2
SFBKFutbol gaelicki
SFBTRugby union
SFBVRugby league
SFCBejsbol
Stosuj też dla softball
1.2
SFDKrykiet
SFHGolf
SFJHokej na trawie
Zobacz też: STK Hokej na lodzie
1.2
SFKLacrosse
SFLHurling
Stosuj też dla camogie
1.3
SFMKoszykówka
SFNNetball
SFPSiatkówka
SFQPiłka ręczna1.1
SFTGry rakietkowe
SFTATenis
SFTBBadminton
SFTCSquash i rackets (racquets)1.2
SFTDTenis stołowy
SFVKręgle, bowls, bule (petanka)
SFXBilard i snooker
SHLekkoatletyka, gimnastyka i pokrewne
SHBSporty biegowe i na świeżym powietrzu, lekkoatletyka
SHBFMaraton i biegi przełajowe
SHBMWszechstronne dyscypliny sportowe
Stosuj dla triatlonu, pentatlonu, heptatlonu itd.
SHGGimnastyka
SHPPodnoszenie ciężarów
Stosuj dla trójboju siłowego
Zobacz też: VFMG Poradniki ćwiczeń fizycznych
1.3
SKJeździectwo i pokrewne
Stosuj dla polo, rodeo
Zobacz też: ATXZ1 Walki byków, SVH Łowiectwo – myślistwo, strzelanie do zwierząt
1.3
SKGWyścigi konne
SKLJeździectwo, skoki przez przeszkody i ujeżdżenie
Stosuj dla wszechstronnego konkursu konia wierzchowego itd.
Zobacz też: WNGH Publikacje popularne na temat koni i kuców
SKRWyścigi psów
Zobacz też: STLN Wyścigi psich zaprzęgów
SMKolarstwo, sporty lotnicze i motorowe
SMCSporty powietrzne
Stosuj dla lotów balonem, paralotniarstwa, skoków spadochronowych, szybownictwa itd.
SMFSporty motorowe
Stosuj dla kartingu, gokartów, wyścigów ciężarówek i wszystkich sportów motorowych nie wymienionych poniżej
1.3
SMFAWyścigi samochodowe
Stosuj dla Formuły 1, Grand Prix, Indianapolis 500, 24 Hours at Le Mans itd.
1.3
SMFCRajdy samochodowe
SMFFWyścigi typu stock car i hot rod
Stosuj dla NASCAR, Daytona 500, wyścigi równoległe itd.
1.3
SMFKWyścigi motocyklowe
Stosuj dla wyścigów drogowych, rajdów motocyklowych, Tourist Trophy, wyścigów żużlowych itd.
SMQWyścigi kolarskie
Stosuj dla wyścigów drogowych, kolarstwa torowego, Tour de France itd.
Zobacz też: SZD Jazda na rowerze, turystyka rowerowa, WGD Publikacje popularne na temat rowerów i transportu niezmotoryzowanego, konserwacja
SMQBKolarstwo BMX
SMXJazda na rolkach i deskorolce
SPSporty wodne
Opisuj tak aerobik wodny, aquafitness, water polo
1.3
SPCPływanie i nurkowanie1.2
SPCANurkowanie
Stosuj dla nurkowania z rurką i z akwalungiem, nurkowania swobodnego
1.3
SPCA1Nurkowanie z akwalungiem1.2
SPCA2Nurkowanie z fajką1.2
SPCDNurkowanie (skoki)
Stosuj dla skoków do wody
1.2
SPCSPływanie
Pływanie w wodach otwartych, naturalnych i na basenach
1.21.3
SPGSurfing, windsurfing, narty wodne
SPNŻeglarstwo, wioślarstwo i sporty motorowodne: sport i rekreacja1.3
SPNDSporty motorowodne
Stosuj też dla wyścigów motorówek
SPNGŻeglarstwo
Stosuj dla nauki żeglarstwa, węzłów, spawów i lin, certyfikatów itp.
1.3
SPNKKajakarstwo
Stosuj także dla kanadyjek (canoe) i flisu rzecznego (rafting)
1.3
SPNLWioślarstwo
SRSztuki walki i samoobrona
SRBBoks
SRCZapasy
SRFSzermierka
SRMSztuki walki
Stosuj dla krav magi itp. Używaj do ogólnych prac o sztukach walki, lub do tych, które nie mają własnego kodu
1.3
SRMAAikido1.2
SRMCCapoeira1.3
SRMJJudo1.2
SRMKJu-jitsu1.2
SRMLKarate1.2
SRMMKendo1.2
SRMNChińskie sztuki walki / Kung-fu
Class here: wushu
1.21.3
SRMN1Tai Chi
Stosuj z kodem VFMG dla tytułów dotyczących aspektów fitness lub VXH dla tekstów o aspektach zdrowotnych
1.3
SRMN2Qigong
Stosuj z kodem VFMG dla tytułów dotyczących aspektów fitness lub VXH dla tekstów o aspektach zdrowotnych
1.3
SRMSSumo1.2
SRMTTaekwondo1.3
SRMVMieszane sztuki walki (MMA)1.3
STSporty zimowe
STANarciarstwo
STAANarciarstwo alpejskie
Stosuj też dla biegu zjazdowego
1.2
STABBiatlon1.2
STANNarciarstwo klasyczne
Stosuj też dla kombinacji norweskiej
1.2
STAN1Biegi narciarskie1.2
STAN2Skoki narciarskie1.2
STCSnowboarding
STGŁyżwiarstwo
STHŁyżwiarstwo szybkie1.2
STJŁyżwiarstwo figurowe1.2
STKHokej na lodzie
Zobacz też: SFJ Hokej na trawie
STLSaneczkarstwo
Stosuj dla sanek, skeltona, bobslejów
1.3
STLNWyścigi psich zaprzęgów
Zobacz też: SKR Wyścigi psów
1.3
STPCurling1.3
SVWędkarstwo, łowiectwo, strzelectwo
SVBFalconry and hawking
Class here: trained birds of prey
1.4
SVFWędkarstwo
Stosuj dla wędkarstwa spławikowo-gruntowego
Zobacz też: KNA Rolnictwo i podstawowe gałęzie przemysłu
1.3
SVFFWędkarstwo muchowe1.3
SVFSWędkarstwo morskie
Stosuj dla połowów wielkich ryb
1.3
SVHŁowiectwo – myślistwo, strzelanie do zwierząt
SVHHKwalifikacje zawodowe do polowania / strzelania
Use for: works for licences, exams, certificates, vocational courses linked to hunting or shooting
1.3
SVRŁucznictwo
SVSBroń palna krótka i inne wyposażenie
SVTStrzelectwo
SXInne sporty i zawody
SXBKulturystyka
SXDRzutki1.3
SXEeSport/ profesjonalne granie w gry
Stosuj do zawodów, zazwyczaj profesjonalnych, z wykorzystaniem gier wideo
1.3
SXQSporty ekstremalne
Stosuj dla skoków na bungee itd.
SZRekreacja w plenerze
Stosuj tutaj: pływania canoe, biegania w terenie, i parkouru, wyścigów z przeszkodami. Wszystkie kody SZ * stosuj dla treningów na świeżym powietrzu lub ich odpowiedników wewnątrz
1.4
SZCPiesze wycieczki, trekking
Class here: Hillwalking, backpacking, Nordic walking, fell walking, rambling, scrambling. Use for: any works about walking including walking for recreation, for fitness or as a specialised outdoor activity. Use with: WTH* codes for guidebooks for walkers or walking routes
1.4
SZDJazda na rowerze, turystyka rowerowa
Use with: WTH* codes for guidebooks for cyclists or cycling routes
Zobacz też: SMQ Wyścigi kolarskie, WGD Publikacje popularne na temat rowerów i transportu niezmotoryzowanego, konserwacja
1.4
SZEBieganie i jogging
Class here: Trail and Mountain running, running for fitness. Use with: WTH* codes for guidebooks for runners
Zobacz też: SHBF Maraton i biegi przełajowe
1.4
SZGWspinaczka i wycieczki po górach
Class here: Indoor wall, Via ferrata, bouldering, free, rock, rope, solo and ice climbing, abseiling, belaying. Use with: WTH* codes for guidebooks for climbers or climbing routes
1.4
SZKBiegi na orientację
SZNSpeleologia, turystyka jaskiniowa
Class here: Spelunking and speleology
1.4
SZRObozownictwo /camping / kempingowanie
Stosuj do wszystkich form kempingu, obozowania, campingu survivalowego, glampingu – obozowania luksusowego,
1.3
SZVSurvival (sztuka przetrwania)
Class here: bushcraft, woodcraft (skills for living in the open air, close to nature), navigation skills
1.3
TTechnika, inżynieria i rolnictwo, procesy przemysłowe
Stosuj dla adekwatnych umiejętności i zawodów
1.4
TBTechnika – zagadnienia ogólne
TBCInżynieria – zagadnienia ogólne
TBDProjektowanie techniczne
Zobacz też: AKP Wzornictwo produktu / wzornictwo przemysłowe, UGC Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
TBDGErgonomia
TBGGrafika inżynieryjna i rysowanie / rysunek techniczny
Używaj do rysunku tworzonego przy pomocy komputera. Używaj z: innymi kodami, takimi jak architektura, projekt lub inżynieria
1.3
TBJMatematyka dla inżynierów
Zobacz też: PBW Matematyka stosowana
TBMInżynieria urządzenia pomiarowe
Zobacz też: TGH Precision engineering and manufacturing
1.4
TBMMPomiary inżynieryjne i kalibracja urządzeń
TBNNanotechnologia
Zobacz też: PDT Nanonauka
TBRTechnologia średniozaawansowana
TBXHistoria inżynierii i techniki
Zobacz też: PDX Historia nauki
TBYWynalazcy i wynalazki
TCInżynieria biochemiczna
TCBBiotechnologia
Class here: Biological engineering, bio-engineering, Biomanufacturing
1.4
TCBGInżynieria genetyczna
Stosuj dla klonowania, wykorzystania komórek macierzystych
Zobacz też: PSAD Bioetyka, PSAK Genetyka (niemedyczna)
TCBSBiosensory
Zobacz też: TJS Czujniki
TDChemia przemysłowa i inżynieria produkcji
TDCChemia przemysłowa i inżynieria chemiczna
Stosuj dla technologii detergentów, gumy, środków biobójczych
1.1
TDCAAgrochemikalia1.1
TDCFPaliwa i pochodne ropy naftowej
Zobacz też: KNBP Przemysł naftowy i gazowy
1.1
TDCJPigmenty, barwniki i farby
Stosuj też dla technologii kosmetycznej
1.11.4
TDCPPlastik i polimery
Stosuj dla wszystkich aspektów profesjonalnego wytwarzania tworzyw sztucznych
Zobacz też: TGMP Zastosowania inżynieryjne polimerów i kompozytów
1.11.3
TDCQCeramika i technologia szkła1.1
TDCTTechnologia żywności
Class here: food sciences, technology linked to brewing and distilling
Zobacz też: KNSB Działalność w usługach gastronomicznych, PND Chemia żywności, TTVC Hotelarstwo i turystyka – zawody, WBXD Napoje alkoholowe, WBXD1 Wina
1.4
TDCT1Bezpieczeństwo wytwarzania żywności
Stosuj dla kontroli jakości pożywienia oraz przepisów bezpieczeństwa żywności
Zobacz też: RNFF Zaopatrzenie w żywność, LNCB7 Prawo prawne w gastronomii i rzemiośle, LNTV Prawo dotyczące żywności
1.1
TDCT2Inżynieria wytwarzania żywności
Stosuj dla wytwarzania żywności według produktów
1.1
TDCWChemia i inżynieria farmaceutyczna1.1
TDCXTechnologia i inżynieria procesowa
Stosuj dla inżynierii reakcji
1.1
TDPInne technologie przetwórcze i wytwórcze
Stosuj dla procesów produkcyjnych lub technologii, które nie mają własnego kodu
1.3
TDPFTekstylia i włókiennictwo
Stosuj dla podręczników technicznych dla branży odzieżowej i modowej. Zastosowanie do wszystkich aspektów profesjonalnej produkcji tekstyliów, przetwarzania, przędzenia, tkania
Zobacz też: AKT Moda i tekstylia, KNDD Przemysł włókienniczy, odzieżowy i tekstylny
1.11.4
TDPF1Apparel and fashion: technology and techniques
Class here: patternmaking, tailoring, shoemaking, millinery, bagmaking. Use for: technical and vocational works aimed at professionals or students in the garment, fashion or related sectors including accessories
1.4
TDPJDrewno i obróbka drewna
Dla wszystkich aspektów profesjonalnego przetwarzania drewna i produktów drewnianych
Zobacz też: KNAL Leśnictwo, TVR Leśnictwo i gospodarka leśna
1.3
TDPJ1Wytwarzanie i przetwarzanie papieru i masy celulozowej1.3
TDPMMetalurgia
TDPPDruk, poligrafia i reprografia
Zobacz też: TDPT Druk 3D
1.3
TDPTDruk 3D
Zobacz też: TDPP Druk, poligrafia i reprografia
1.3
TGInżynieria mechaniczna i materiałowa
TGBInżynieria mechaniczna
TGBFTribologia (tarcie i zwilżanie)
TGBNSilniki i transmisja mocy
TGHPrecision engineering and manufacturing
Use for: works on the design, engineering and manufacture of scientific, technical, medical, chemical and optical devices, precision tools and equipment
Zobacz też: TBM Inżynieria urządzenia pomiarowe
1.4
TGMMateriałoznawstwo
TGMBTermodynamika inżynieryjna
TGMDInżynieria: mechanika ciała stałego
Stosuj dla dynamiki, wibracji, naprężeń, pęknięć itd.
1.3
TGMFInżynieria: mechanika płynów
Stosuj dla pneumatyki, turbulencji, reologii, dynamiki płynów w technologii itd.
Zobacz też: PHDF Fizyka: mechanika płynów
1.3
TGMF1Aerodynamika1.3
TGMF2Hydraulika / Pneumatyka1.3
TGMLZastosowania inżynieryjne materiału biologicznego1.1
TGMMZastosowania inżynieryjne materiału elektronicznego, magnetycznego i optycznego1.1
TGMPZastosowania inżynieryjne polimerów i kompozytów
Zobacz też: TDCP Plastik i polimery
1.1
TGMSZastosowania inżynieryjne warstw powierzchniowych1.1
TGMTTestowanie materiałów
Stosuj dla testowania inwazyjnego i nieinwazyjnego
TGPProdukcja i inżynieria przemysłowa1.3
TGPCKomputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM)
TGPQKontrola jakości produkcji przemysłowej
TGPRInżynieria niezawodności
TGXUmiejętności fachowe i zawody w inżynierii
Stosuj dla wytwarzania narzędzi, spawania, obróbki mechanicznej, handlu metaloplastyką itd.
1.3
THEnergetyka i inżynieria energetyczna
THFTechnologia paliw kopalnych
THFGTechnologia gazu
THFPTechnologia ropy
THFSTechnologia paliw stałych
THKInżynieria energii atomowej
THNProcesy przekazywania ciepła
Stosuj dla chłodnictwa, klimatyzacji przemysłowej, pomp ciepła
Zobacz też: TNKH Ogrzewanie, oświetlenie, wentylacja
1.3
THRInżynieria elektryczna
THRMSilniki elektryczne
THRXUmiejętności fachowe i zawody w elektryce
THVAlternatywne i odnawialne źródła energii i ich technologie
Stosuj tutaj energię wiatrową, energię wody, energię pływów i fal, energię geotermalną, biogaz itp.
Zobacz też: RNU Stabilność ekosystemów
1.4
THVBBiopaliwa
Class here: energy from biomass, biogas
1.11.4
THVGGeothermal energy and power
Class here: ground source heat pump technology
1.4
THVHHydropower / waterpower
Class here: hydroelectricity and hydropower, dams, watermills, waterwheels
1.4
THVSEnergia słoneczna
Class here: solar energy, solar panels, photovoltaic panels
1.11.4
THVWEnergia wiatru
Class here: windmills, wind farms, wind turbines
1.11.4
THYWytwarzanie, dystrybucja i magazynowanie energii oraz mocy
Stosuj dla sieci przesyłowych, elektrowni, zastosowań energii, przekształcania i przechowywania energii, w tym dla ogniw paliwowych i technologii baterii
1.2
THYCWydajność energetyczna
TJElektronika i telekomunikacja
TJFInżynieria elektroniczna
TJFCObwody i komponenty elektroniczne
TJFDUrządzenia i materiały elektroniczne
Stosuj dla mikroprocesorów, chipów, tranzystorów, półprzewodników, nadprzewodników itd.
TJFMAutomatyka przemysłowa
TJFM1Robotyka
TJFNTechnologia mikrofalowa
TJKInżynieria komunikacji i telekomunikacji
TJKDTechnologia radarowa
TJKHSignal processing
Class here: analogue, continuous time, discrete time, nonlinear and statistical signal processing
Zobacz też: UYS Przetwarzanie sygnałów
1.4
TJKRTechnologia radiowa
TJKSTechnologia komunikacji satelitarnej
TJKTTechnologia telefoniczna
TJKT1Technologia telefonii komórkowej
TJKVTechnologia telewizyjna
TJKWTechnologia bezprzewodowa
TJSCzujniki
Zobacz też: TCBS Biosensory
1.1
TNInżynieria lądowa, budownictwo i nadzór budowlany
TNCInżynieria strukturalna
TNCBNadzór, zarządzanie kosztami
TNCCMechanika gleby i skał
Zobacz też: RBGB Sedymentologia i gleboznawstwo
TNCEInżynieria zapobiegania skutkom trzęsień ziemi
TNCJMosty
TNFInżynieria hydrauliczna
Stosuj dla inżynierii tam, zapór, zbiorników wodnych oraz dla melioracji gleby
TNFLInżynieria przeciwpowodziowa
TNHInżynieria dróg i autostrad
TNKInżynieria budowlana i materiały budowlane
Stosuj dla standardów w budownictwie, opisuj tym kodem przepisy budowlane i kodeksy, ogólne prace dla fachowców budowlanych
1.3
TNKABudynki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
Stosuj dla projektów i budowli bez schodów/bez barier, przyjaznych osobom niepełnosprawnym
Zobacz też: RPC Urbanistyka
1.21.4
TNKEBudynki energooszczędne i fizyka w budownictwie1.2
TNKFOchrona przeciwpożarowa
TNKHOgrzewanie, oświetlenie, wentylacja
Zobacz też: THN Procesy przekazywania ciepła
TNKPPlanowanie w budownictwie1.2
TNKRModernizacja budynków1.2
TNKSBezpieczeństwo i alarmy przeciwpożarowe
TNKXKonserwacja budynków i materiałów budowlanych
TNTUmiejętności fachowe i zawody w budownictwie
Stosuj dla murarstwa, tynkarstwa, szklarstwa, kamieniarstwa, ciesielstwa, stolarki, dekarstwa, hydrauliki
1.4
TQOchrona i inżynieria środowiska
Stosuj kody TQ* dla technicznych i praktycznych aspektów ochrony środowiska, składowania odpadów itd. Dla badań naukowych w tej dziedzinie używaj PNC
Zobacz też: RN* Środowisko naturalne i podkategoriami
1.1
TQDMonitoring środowiska
TQKKontrola zanieczyszczeń
Zobacz też: RNP Zanieczyszczenie i zagrożenia dla środowiska
TQSInżynieria sanitarna i gospodarka komunalna
TQSRSkładowanie i neutralizacja odpadów
Stosuj dla postępowania ze ściekami i odpadami niebezpiecznymi
Zobacz też: RNH Gospodarowanie odpadami
TQSWWodociągi i uzdatnianie wody
Stosuj do oczyszczania i odsalania wody
Zobacz też: RNFD Susze i zaopatrzenie w wodę
TRInżynieria transportu
Zobacz też: KNG Przemysł transportowy, RPT Planowanie transportu, WG* Publikacje popularne na temat transportu i podkategoriami
TRCInżynieria transportu samochodowego
TRCSUmiejętności fachowe w transporcie samochodowym
Zobacz też: WGCV Podręczniki konserwacji pojazdów motorowych
TRCTTransport i spedycja drogowa
TRFInżynieria transportu szynowego
TRFTZawody w transporcie szynowym
TRLInżynieria budowy statków
TRLDProjektowanie statków i architektura okrętowa
TRLNNawigacja i żegluga
TRLTZawody w marynarce i żegludze
TRPTechnologia lotnicza
Class here: unmanned aerial vehicles and drone technology, aeronautical and aerospace engineering, aircraft avionics
1.4
TRPSPilotaż (lotnictwo)
Stosuj dla nauki latania, praktycznych instrukcji, licencji pilota
1.3
TRTTechnologia inteligentnych i automatycznych systemów transportu
TTInne gałęzie techniki i nauki stosowane
TTAAkustyka i inżynieria dźwięku
TTBOptyka stosowana
TTBFTechnika światłowodowa
TTBLTechnika laserowa i holografia
TTBMSystemy i technologia obrazowania
Zobacz też: MKS* Diagnostyka obrazowa (radiologia) i podkategoriami
TTBSSystemy i technologia skanowania
TTDInżynieria przestrzeni kosmicznej
Zobacz też: WNX Publikacje popularne na temat astronomii i kosmosu
TTDSAstronautyka
Stosuj dla technicznych aspektów eksploracji przestrzeni kosmicznej, np. projektowania i technologii statków kosmicznych
1.2
TTDXEksploracja kosmosu
Stosuj dla misji i programów załogowych i bezzałogowych, np. Apollo, Wostok, Sputnik, Voyager itd.
Zobacz też: WNX Publikacje popularne na temat astronomii i kosmosu
1.2
TTMInżynieria wojskowa
TTMWPrzemysł zbrojeniowy
TTPTechnologia materiałów wybuchowych i pirotechnika
TTSInżynieria morska
Stosuj dla inżynierii przybrzeżnej sonarów itd.
TTUInżynieria górnicza i wydobywcza
TTVInne dziedziny i zawody inżynieryjne
TTVCHotelarstwo i turystyka – zawody1.3
TTVC2Catering i przygotowywanie posiłków – wyrób i sprzedaż
Zastosowanie do wszelkich prac skierowanych do profesjonalistów z branży spożywczej i napojów
1.3
TTVHFryzjerstwo i kosmetyka1.3
TTVRTradycyjne zawody, rzemiosło
Stosuj dla kowalstwa, strzecharstwa, murarstwa (z kamienia naturalnego), tworzenia instrumentów itd.
Zobacz też: WFV Rzemiosła tradycyjne
1.4
TTVSOchrona i bezpieczeństwo – umiejętności / zawody
Use for: professional / vocational works for security and safety professionals, personal protection and related skills
1.3
TTVTOpiekunowie, dozorcy, gospodynie, sprzątacze
Use for: vocational works for professionals looking after buildings, domestic workers, caretaking, custodian skills
1.31.4
TTWTechnologie asystujące
Stosuj dla technologii, które pomagają osobom niepełnosprawnym prowadzenie samodzielnego życia
1.21.4
TTXTaksydermia
TVRolnictwo
Zobacz też: KCVD Ekonomia rolnictwa, KNA Rolnictwo i podstawowe gałęzie przemysłu
TVBAgronomia
TVBPGleboznawstwo i zarządzanie gruntami1.2
TVDInżynieria agronomiczna i maszyny rolnicze
Zobacz też: WGCT Publikacje popularne na temat traktorów i pojazdów rolniczych
TVDRIrygacja
TVFRolnictwo zrównoważone
TVGRolnictwo organiczne
TVHHodowla zwierząt
Class here: animal care, livestock farming and management
Zobacz też: WNF Publikacje popularne na temat zwierząt hodowlanych
1.4
TVHBRozród zwierząt
TVHEEquine Management
Class here: horse breeding, equine sciences
Zobacz też: SK* Jeździectwo i pokrewne i podkategoriami
1.4
TVHFMleczarstwo
TVHHPszczelarstwo
TVHPHodowla drobiu
TVKHodowla zbóż
TVMMałe gospodarstwa rolne
TVPKontrola szkodników
Stosuj dla wykorzystania pestycydów i herbicydów w rolnictwie
TVQRolnictwo tropikalne
TVRLeśnictwo i gospodarka leśna
Stosuj dla tekstów dotyczących hodowli, zarządzania, ochrony, użytkowania i urządzania lasów i powiązanych zasobów
Zobacz też: KNAL Leśnictwo, TDPJ Drewno i obróbka drewna
1.4
TVSOgrodnictwo (działalność zarobkowa)
Stosuj dla drobnego ogrodnictwa komercyjnego, kwiaciarstwa
Zobacz też: WM* Ogrodnictwo i podkategoriami
TVSHHydroponika / kultura wodna1.3
TVSWUprawa winorośli
TVTHodowle wodne, hodowla ryb
TVURolnictwo miejskie
Stosuj z kodem TVH (hodowla zwierząt) lub innymi kodami TV*, jeśli to zasadne
1.3
UInformatyka i technologie informacyjne (IT)
Use all U* codes for: academic, technical, specialist and some general adult titles. DO NOT USE: code ‘U’ itself, but select specific categories from section U*. Use all U* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers for vocational educational titles
1.4
UBTechnologia informacyjna (IT) – zagadnienia ogólne1.3
UBBHistory of Computing, digital and information technologies1.4
UBHBezpieczeństwo i zdrowie a technologia informacyjna (IT)1.4
UBJAspekty etyczne i społeczne technologii informacyjnej (IT)
Class here: Digital divide, Industry 4.0, Internet of things, smart cities, social technology, smart homes, intelligent environments, etc. Use for: works that look at issues or impacts on society, linked to the uses or changes to society associated with computer, digital or information technologies, the internet
Zobacz też: JBFV5 Problemy etyczne – postęp nauki, techniki i medycyny, PDR Wpływ nauki i techniki na społeczeństwo
1.4
UBLAspekty prawne technologii informacyjnej (IT)
Prawne aspekty licencji open source, licencje typu copyleft, spamowanie, neutralność sieci, cenzura internetowa, wszystkie prawne aspekty cyfrowego, rozpowszechniania informacji i oprogramowania. Stosuj dla prac, które omawiają różne prawne aspekty IT
Zobacz też: LNQ Prawo pocztowe i telekomunikacyjne
1.4
UBMProgramiści, twórcy programów i hakerzy w aspekcie kulturowym
Stosuj dla tekstów o subkulturach związanych z technologią informatyczną
1.3
UBWInternet – opracowania ogólne
UDKomputery i IT: przewodniki dla konsumentów i użytkowników
Use for: general works, usually aimed at a basic, introductory, non-specialist level or guides to help users make informed choices about digital technologies
Zobacz też: ATN Internet i media cyfrowe: sztuka i twórczość internetowa
1.4
UDAOprogramowanie i aplikacje do organizowania życia osobistego
UDBPoradniki internetowe i usługi online
Zobacz też: ATN Internet i media cyfrowe: sztuka i twórczość internetowa
1.2
UDBAZakupy i aukcje internetowe
UDBDPrzeszukiwanie Internetu
UDBGHazard w Internecie
UDBMFinanse i inwestycje przez Internet
UDBRPrzeglądarki internetowe
UDBSMedia społecznościowe/ sieci społecznościowe1.3
UDBVWirtualne światy
UDDBezpieczeństwo i zachowanie w Internecie1.3
UDFE-mail – poradniki
UDHCzytniki e-booków, tablety i inne urządzenia przenośne – poradniki użytkownika
UDMMuzyka w formie cyfrowej i sprzęt – poradniki użytkownika
Zobacz też: ATN Internet i media cyfrowe: sztuka i twórczość internetowa
1.2
UDPDigital photography: consumer / user guides
Use for: all consumer/user guides to digital photography. Use with: AJT for general and artistic aspects or UGP for technical works on editing and software such as Photoshop
Zobacz też: AJT Sprzęt i techniki fotograficzne, UGP Oprogramowanie do obróbki zdjęć
1.4
UDQWideo w formie cyfrowej – poradniki użytkownika
UDTTelefony komórkowe i smartfony – poradniki użytkownika
UDVTelewizja i media cyfrowe – poradniki użytkownika
UDXGry komputerowe i online – poradniki strategii
UDYWirtualni asystenci
Use for: general practical works, usually aimed at a basic, non-specialist, level or guides to help users make informed choices about smart technologies or the internet of things
1.31.4
UFInformatyka w biznesie
UFBPakiety oprogramowania
Stosuj dla Microsoft Office, Microsoft Works, Lotus Smartsuite, OpenOffice itd.
UFCArkusze kalkulacyjne
Stosuj dla Excela, Lotusa 1-2-3 itd.
UFDEdytory tekstu
UFGOprogramowanie do tworzenia prezentacji
UFKOprogramowanie dla księgowości
UFLOprogramowanie dla przedsiębiorstw
Stosuj dla tekstów o systemach zarządzania treścią (CMS), zarządzaniu relacjami z klientami (CRM), planowaniu zasobów przedsiębiorstwa (ERP)
1.3
UFLSSystemy, aplikacje i produkty w bazach danych (SAP)
UFMOprogramowanie matematyczne i statystyczne
UFPOprogramowanie do zarządzania projektami
UFSOprogramowanie do pracy grupowej
UGNowe media w praktyce
UGAAccessibility in web and digital design
Class here: accessibility in digital products, accessible digital publishing, Electronic accessibility
1.4
UGBGrafika internetowa i projektowanie stron
UGCProjektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
UGDKomputerowe przygotowanie do druku (DTP)
UGGProjektowanie gier komputerowych
Stosuj dla aspektów logicznych i fabularnych projektowania gier
Zobacz też: AKLF Sztuka w grach wideo (ang. computer game art)
1.3
UGKGrafika i modelowanie 3D
UGLOprogramowanie do rysowania i tworzenia ilustracji
UGMCyfrowa edycja muzyki (profesjonalna)
UGNAnimacja cyfrowa
UGPOprogramowanie do obróbki zdjęć
UGVOprogramowanie do obróbki wideo (profesjonalne)
UKSprzęt komputerowy
UKCSuperkomputery
UKDKomputery głównego szeregu (mainframe) i minikomputery
UKFSerwery
UKGPrzetwarzanie sieciowe (grid) i obliczenia równoległe
UKLInterrelated smart technologies
Use for: technical or professional works about smart home technologies, interconnected smart devices, internet of things, systems of interrelated computing devices, mechanical and digital machines or objects
1.4
UKMSystemy wbudowane
UKNUrządzenia sieciowe
UKPKomputery osobiste
UKPCKomputery PC
UKPMMacintosh
UKRKonserwacja i naprawa komputerów
UKSNośniki danych i urządzenia peryferyjne
UKXOprogramowanie narzędziowe
ULSystemy operacyjne
ULDSystemy operacyjne Microsoft Windows
ULHSystemy operacyjne Apple
Dla mac OS,, stosuj z kodem z ULP aby wskazać iOS
Zobacz też: ULP Mobilne i inne systemy operacyjne urządzeń przenośnych
1.3
ULJSystemy operacyjne – otwarte oprogramowanie (open source) i inne
ULJLLinux1.2
ULPMobilne i inne systemy operacyjne urządzeń przenośnych
Stosuj dla: Androida, iOS, Blackberry, Tizen. OS telefonów, tabletów i smartwatchy
Zobacz też: ULD Systemy operacyjne Microsoft Windows, ULH Systemy operacyjne Apple
1.3
ULQSystemy operacyjne głównego szeregu (mainframe) IBM
ULRSystemy operacyjne czasu rzeczywistego
UMProgramowanie komputerowe i tworzenie oprogramowania
UMATechniki programowania
UMBAlgorytmy i struktury danych
UMCKompilatory i interpretery
UMFProgramowanie zwinne (agile)
UMGProgramowanie aspektowe (AOP)
UMHProgramowanie ekstremalne
UMJProgramowanie funkcyjne
UMKProgramowanie i tworzenie gier
UMKBProgramowanie gier 2D
UMKCProgramowanie gier 3D
UMKLProgramowanie gier – tworzenie poziomów
UMLProgramowanie grafiki
UMNProgramowanie obiektowe
UMPProgramowanie: Microsoft
UMPNProgramowanie: .Net
UMPWProgramowanie: Windows
UMQProgramowanie: Macintosh
UMRProgramowanie sieciowe
UMSProgramowanie urządzeń przenośnych, tworzenie aplikacji
UMTProgramowanie baz danych
UMWProgramowanie internetowe
UMWSUsługi internetowe
UMXJęzyki skryptowe – zagadnienia ogólne
UMZInżynieria oprogramowania
UMZLZunifikowany Język Modelowania (UML)
UMZTTestowanie i weryfikacja oprogramowania
UMZWInżynieria oprogramowania obiektowego
UNBazy danych
UNAProjektowanie i teoria baz danych
UNANBazy danych NoSQL
Stosuj dla nierelacyjnych baz danych
1.3
UNARRelacyjne bazy danych
UNCPozyskiwanie i analiza danych
Class here: infographics, data visualisation, big data, data sets, data analytics, data science
Zobacz też: GPH Analiza danych
1.4
UNDHurtownie danych
UNFEksploracja danych
UNHWyszukiwanie informacji
UNJObiektowe bazy danych
UNKRozproszone bazy danych
UNKDKsięgi rozproszone
Stosuj dla blockchain, kryptowalut
1.3
UNKPSieci peer-to-peer
Stosuj dla BitTorrent, Freenet
1.3
UNNBazy danych a Internet
UNSOprogramowanie baz danych
Stosuj dla Oracle, Access, SQL itd.
UPPraktyczne zastosowania technologii informacyjnej
Stosuj dla instrukcji producenta, automatyki domowej itp.
1.3
UQCertyfikaty komputerowe
UQFCertyfikaty komputerowe: Microsoft
UQJCertyfikaty komputerowe: Cisco
UQLCertyfikaty komputerowe: ECDL
UQRCertyfikaty komputerowe: CompTIA
UQTCertyfikaty komputerowe: CLAiT
URBezpieczeństwo informatyczne
URDPrywatność i ochrona danych
URHOszustwa i hakerstwo komputerowe
URJWirusy, trojany i robaki komputerowe
URQZapory sieciowe
URSSpam
URWOprogramowanie szpiegowskie
URYSzyfrowanie danych
Zobacz też: GPJ Kodowanie i kryptologia
UTSieci komputerowe i telekomunikacja
UTCChmury obliczeniowe
UTDArchitektura klient-serwer
UTEAdministracja systemem
UTFZarządzanie siecią
UTFBKopie zapasowe i odzyskiwanie danych
UTGPrzetwarzanie sieciowe (grid)
UTMPoczta elektroniczna (materiały fachowe)
UTNBezpieczeństwo sieciowe
UTPStandardy i protokoły sieciowe
UTRSystemy rozproszone
UTSPakiety sieciowe
UTVWirtualizacja
UTWAplikacje i sieci WAP
UTXElektroniczna wymiana danych (EDI)
UXInformatyka stosowana
Stosuj dla tekstów o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w społeczeństwie
Zobacz też: PSAX Biologia obliczeniowa, bioinformatyka, MBF Informatyka w medycynie
1.4
UXAAplikacje komputerowe w sztuce i naukach humanistycznych
UXJAplikacje komputerowe w naukach społecznych i psychologii
Zobacz też: GTK Kognitywistyka
UXTAplikacje komputerowe w przemyśle i technice1.1
UYInformatyka (nauka)
UYAMatematyczna teoria obliczeń
UYAMMatematyka w informatyce
UYDAnaliza systemowa i projektowanie
UYFProjektowanie architektury komputerowej i projektowanie logiczne
UYFLAsemblery
UYFPPrzetwarzanie równoległe
UYMModelowanie i symulacje komputerowe
UYQSztuczna inteligencja
Zobacz też: GTK Kognitywistyka
UYQESystemy ekspertowe / Systemy oparte na wiedzy
UYQLJęzyki naturalne i tłumaczenie automatyczne
UYQMUczenie maszynowe / Systemy uczące się
Stosuj do tekstów o uczeniu głębokim (deep learning)
1.3
UYQNSieci neuronowe i systemy rozmyte
UYQPRozpoznawanie wzorców
UYQSRozpoznawanie mowy
UYQVRozpoznawanie obrazów
UYSPrzetwarzanie sygnałów1.4
UYTPrzetwarzanie obrazów
UYUPrzetwarzanie dźwięków
UYVRzeczywistość wirtualna
UYWRzeczywistość rozszerzona (AR)1.3
UYXQuantum computing and information
Class here: Quantum information science
1.4
UYZInterakcja człowiek-komputer
UYZFWizualizacja informacji
UYZGProjektowanie i ergonomia interfejsu użytkownika
UYZMArchitektura informacji
VZdrowie, relacje międzyludzkie i rozwój osobisty
Use all V* codes for: general adult titles. DO NOT USE: code ‘V’ itself, but select specific categories from section V*. Use all V* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular INTEREST 5* Qualifiers. Prefer: codes from C*, J*, K*, L*, M*, Q*, R* for specialist works
1.4
VFRodzina i zdrowie
Stosuj kody VF* dla publikacji poradnikowych skierowanych do nieprofesjonalistów; używaj kodów J, M itd. dla publikacji akademickich i specjalistycznych
VFBBezpieczeństwo osobiste
VFDMedycyna i zdrowie w ujęciu popularnym
Use for: popular health approaches to the human body or specific parts of the body
1.4
VFDFPierwsza pomoc w domu
VFDJZdrowie dzieci
VFDMZdrowie mężczyzn
Stosuj dla andropauzy, problemów z prostatą
1.3
VFDWZdrowie kobiet
VFDW2Menopauza1.3
VFGOpieka domowa
Use for: popular works that give practical advice on caring and looking after people at home
Zobacz też: MQC* Pielęgniarstwo i podkategoriami
1.4
VFJRadzenie sobie z problemami osobistymi i zdrowotnymi
Use for: general works meant for a non-professional audience, or works that explore or explain how to deal or cope with these topics or give practical advice. Use with: other codes as appropriate, for example F* codes for novels that use these topics as themes or 5L* codes when the topic covers a particular age group
1.4
VFJBRadzenie sobie z chorobami i problemami zdrowotnymi
Można stosować z kodem M* dla wskazania konkretnego schorzenia
1.3
VFJB1Radzenie sobie z alergiami (w tym pokarmowymi)
VFJB2Radzenie sobie z dolegliwościami pleców1.2
VFJB3Radzenie sobie z rakiem1.3
VFJB4Radzenie sobie z chorobami sercowymi1.3
VFJB5Radzenie sobie z cukrzycą1.3
VFJB6Radzenie sobie z Alzheimerem i demencją1.3
VFJB7Coping with headaches and migraines1.4
VFJB9Coping with chronic or long-term illness or conditions
Use for: works giving advice about living with or coping with or caring of people with chronic or long-term conditions
1.4
VFJDRadzenie sobie z niepełnosprawnością
Use for: practical advice for people with disabilities, a person who is living with a particular physical or sensory impairment. Use with: 5PM* Qualifiers as appropriate
1.4
VFJGRadzenie sobie ze starzeniem
Use for: practical advice for growing older, dealing with topics or issues linked to ageing. Use with: 5LK* codes as appropriate
1.4
VFJHCoping with body image issues
Class here: body positivity, body negativity, body shaming, muscle dysmorphia etc
1.4
VFJJRadzenie sobie z zaburzeniami odżywiania
Stosuj dla anoreksji i bulimii
1.3
VFJKRadzenie sobie z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków
Stosuj dla tekstów o nadużywaniu substancji
1.3
VFJLRadzenie sobie z uzależnieniem
Stosuj dla tych uzależnień, które nie posiadają odrębnego kodu
1.3
VFJMRadzenie sobie z przemocą i molestowaniem
VFJNCoping with bullying, coercion and harassment
Use for: works that give advice on dealing with social media trolling, cyberbullying, intimidation, mobbing, workplace harassment, coercion, stalking and threatening or controlling behaviour
1.4
VFJPRadzenie sobie z lękiem i fobiami
Stosuj dla tekstów o atakach paniki, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD)
1.3
VFJQRadzenie sobie z problemami ze zdrowiem psychicznym
Stosuj dla tekstów o zdrowiu psychicznym ogólnie oraz dla innych zagadnień nie ujętych w innych kodach tematycznych
1.3
VFJQ1Radzenie sobie z depresją i innymi zaburzeniami nastroju1.3
VFJQ2Coping with self-harm1.4
VFJRRadzenie sobie z problemami neurorozwojowymi1.3
VFJR1Radzenie sobie z autyzmem / Aspergerem
Stosuj dla zaburzeń ze spektrum autyzmu
1.3
VFJR2Radzenie sobie z ADHD
Stosuj dla tekstów o nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
1.3
VFJR3Radzenie sobie z dysleksją i trudnościami w nauce
Stosuj dla dyskalkulii, dysgrafii
1.3
VFJR4Radzenie sobie z trudnościami komunikacyjnymi
Stosuj dla tekstów o jąkaniu, zaburzeniach mowy
1.3
VFJSRadzenie sobie ze stresem
Class here: coping with a crisis
1.4
VFJTRadzenie sobie z samotnością1.3
VFJVRadzenie sobie z problemami ze snem
Stosuj dla tekstów o tym, jak dobrze spać
1.3
VFJXRadzenie sobie ze śmiercią i sieroctwem
Stosuj dla tekstów o pogrzebach, wspomnieniach, żalu i stracie
Zobacz też: JHBZ Socjologia śmierci
1.3
VFJX1Radzenie sobie z lękiem, fobiami i innymi problemami psychicznymi1.2
VFLRzucanie palenia
VFMFitness i diety
VFMDDiety
Use for: general works about good nutrition, food and health guides, as well as works on specific diets for health or weight loss. Use with: WB* codes for diets linked to particular foods, e.g. WBJK for a plant based (vegan) diet
Zobacz też: WBH Zdrowa kuchnia i żywność nisko przetworzona
1.4
VFMGPoradniki ćwiczeń fizycznych
Stosuj dla Pilatesu, aerobiku, stretchingu, zumby, spinningu, circuitu, crossa
1.4
VFMG1Joga (ćwiczenia)
Zobacz także QDHC2 Joga (jako filozofia)
Zobacz też: QDHC2 Joga (jako filozofia)
1.3
VFMG2Trening siłowy
Class here: strength training
Zobacz też: SHP Podnoszenie ciężarów
1.3
VFMSMasaże
Zobacz też: VXHJ Refleksoterapia
VFVRodzina i związki – poradniki
Use for: works giving advice about topics and issues for different types of relationships within families or social groups, not covered by more specific codes
Zobacz też: JBFW Seks, seksualność – aspekt społeczny, JHBK Socjologia rodziny i relacji międzyludzkich, WQY Historia rodzinna, genealogia
1.4
VFVCSeks i seksualność – poradniki
Stosuj dla publikacji typu ‚sztuka kochania’
Zobacz też: JBFW Seks, seksualność – aspekt społeczny, JMU Psychologia zachowań seksualnych
VFVGRandki, związki, mieszkanie razem, małżeństwo – poradniki
Use for: works on advice or practical guides to different types or aspects of intimate relationships, such as, love, romance, fidelity, monogamous relationships, living apart together, adultery, infidelity, moving in together, jealousy, routine, polyamory, non-monogamy, casual dating
Zobacz też: WJW Poradniki ślubne
1.4
VFVJProblem bezdzietności – poradniki
Stosuj dla niepłodności
1.3
VFVKAdopcja i rodzicielstwo zastępcze – poradniki
VFVMŻycie w pojedynkę – problemy i porady jak żyć bez partnera/partnerki
Stosuj dla porad, jak żyć bez partner/partnerki
1.21.4
VFVNRelationships: friends / peer groups
Class here: advice on making friends, friendships, relationships within peer groups, social networks, social groups, etc
1.4
VFVSSeparacja i rozwód – poradniki
VFVXRelacje międzypokoleniowe – poradniki
Stosuj dla relacji matka-córka, dziadkowie-wnuczęta itd.
1.4
VFXRodzicielstwo – poradniki
Class here: advice for mothers or fathers, grandparenting advice, advice on discipline, etc
1.4
VFXBCiąża, poród i opieka nad małym dzieckiem – poradniki
VFXB1Imiona dla dzieci – przewodniki dla rodziców
VFXCOpieka nad dzieckiem i wychowanie – poradniki
Stosuj z kodami 5L * (Kwalifikatory grup docelowych i okolicznościowe związane z etapami życia) jeśli to zasadne
1.3
VFXC1Problemy wieku dojrzewania – poradniki dla rodziców
VSSamodzielne rozwiązywanie problemów, rozwój osobisty i praktyczne porady
Stosuj kod VS* dla publikacji popularnych przeznaczonych dla nieprofesjonalistów; dla prac akademickich i specjalistycznych stosuj kody C, J, K, L, Q, R
1.3
VSAPractical advice: Life hacks / handy tips
Use for: collections of useful and practical tips, often across different subjects, about making life a bit easier. Use with: other subject codes as appropriate
1.4
VSBFinanse osobiste
Stosuj dla zarządzania pieniędzmi, dochodami, budżetem domowym
1.3
VSCPoradnictwo zawodowe, sukces i kariera
Class here: presentation skills. Use for: practical advice for improving work-related skills and competencies, being successful professionally, advancing your career, navigating the workplace. Use with: 4CP* codes for preparation for professional tests, or exams, and with other subject codes for sector-specific advice
1.4
VSCBPoszukiwanie pracy / zmiana zawodu
Stosuj dla tematów związanych z CV, życiorysami, listami motywacyjnymi, technikami prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, prawami pracowniczymi, utratą pracy
1.31.4
VSDPrawo dla laików (w tym dot. obywatelstwa)
VSFProwadzenie samochodu
Stosuj też dla zbiorów testów na prawo jazdy, pomocy naukowych do egzaminów na prawo jazdy, doszkalania się. Jeśli to zasadne używaj kodami WGC *, aby wskazać o jaki typ pojazdu chodzi
1.3
VSGDoradztwo konsumenckie
Zobacz też: WJS Poradniki zakupowe
VSHHandel nieruchomościami – kupno, sprzedaż, prawo
Zobacz też: WK* Utrzymanie domu i podkategoriami
VSKDoradztwo edukacyjne
Zobacz też: JN* Pedagogika i podkategoriami
VSKBŻycie studenckie
Stosuj dla praktycznych poradników, jak iść na studia, o życiu na kampusie, jak przetrwać jako student
1.3
VSLKształcenie dorosłych – przewodniki i poradniki: czytanie
Zobacz też: CFC Alfabetyzm / Czytelnictwo / Piśmiennictwo
VSNKształcenie dorosłych – przewodniki i poradniki: liczenie
VSPPsychologia popularna
Zobacz też: QDX Filozofia w ujęciu popularnym
VSPDUważna obecność (mindfulness)
Stosuj dla terapii opartej na medytacji i działaniach pokrewnych
1.2
VSPMAsertywność, motywacja i poczucie własnej wartości i pozytywne nastawienie psychiczne1.3
VSPPPersonality traits
Class here: personality tests, extroverts, introverts, empaths, highly sensitive persons, highly gifted persons etc. Use for: works aimed at a general audience that explore different personality traits and types
Zobacz też: JMS Psychologia ‚ja’, świadomości, tożsamości i osobowości
1.4
VSPTĆwiczenie pamięci i technik myślenia
Stosuj też dla testów inteligencji do samodzielnego wykonania
1.4
VSPXProgramowanie neurolingwistyczne (NLP)
VSREmerytura
Zobacz też: KFFP Emerytury
VSSKompetencje miękkie i komunikacja międzyludzka
Stosuj dla porad, jak zachowywać się w sytuacjach międzyludzkich
1.21.4
VSWPraca i życie za granicą – porady praktyczne
VSYSurvivalism / Preparing for emergencies
Class here: disaster manuals, preppers’ guides. Use for: practical guides for preparing for possible disruptions, disasters (natural and man-made), emergencies or crises
1.4
VSZSamowystarczalność i ekologiczny styl życia
Class here: Ethical, low carbon, plastic-free, low-impact lifestyles, simple living. Use for: practical advice, tips or suggestions for living a sustainable lifestyle
Zobacz też: RNU Stabilność ekosystemów
1.4
VXUmysł, ciało, duch
Stosuj kody VX* dla publikacji na temat umysłu, ciała i ducha, przeznaczonych dla nieprofesjonalistów; dla publikacji specjalistycznych i akademickich stosuj kody J, M, Q itd.
VXAUmysł, ciało, duch – teoria i praktyka
VXFPrzepowiadanie przyszłości i wróżby
VXFAAstrologia
VXFA1Znaki Zodiaku i horoskopy
VXFCWróżenie z kart
VXFC1Tarot
VXFDI-Ching (Yijing)
VXFGGrafologia
VXFJWróżenie z cech ciała1.2
VXFJ1Wróżenie z ręki, chiromancja
Stosuj też dla chirologii
1.2
VXFJ2Frenologia i fizjonomika1.2
VXFNNumerologia
VXFTJasnowidzenie i prekognicja
VXHTerapie alternatywne, uzdrawianie
Class here: Naturopathy, naturopathic medicine. Use for: therapies and associated practitioners, including healers, naturopaths. Use all VXH* codes with: MX if content aimed at qualified medical professionals
Zobacz też: MX* Medycyna alternatywna i podkategoriami
1.4
VXHAAkupunktura1.1
VXHCAromaterapia, olejki zapachowe
VXHFTerapia naturą
Stosuj dla ekoterapii, hortiterapii. Stosuj do opracowań popularnych dla bardziej akademickich zobacz JM * Kody psychologii
1.3
VXHHHomeopatia
VXHJRefleksoterapia
Zobacz też: VFMS Masaże
VXHKReiki
VXHTMedycyna tradycyjna i leki ziołowe
Stosuj dla publikacji popularnych na temat medycyny chińskiej, terapii ajurwedyjskich. Używaj z odpowiednim kwalifikatorem miejsca
1.4
VXKEnergia ziemi
Stosuj dla różdżkarstwa i linii geomantycznych
1.11.4
VXMUmysł, ciało, duch – medytacja i wizualizacja
VXNSenniki i interpretacja snów
Zobacz też: JMT Psychologia stanów świadomości
VXPUmiejętności i zjawiska parapsychologiczne
Stosuj dla publikacji popularnych dotyczących postrzegania pozazmysłowego, telepatii, telekinezy itd.
Zobacz też: JMX Parapsychologia
VXPCKrystaloterapia i chromoterapia (terapia kolorem)
VXPHCzakry, aura i energia duchowa
VXPJProjekcje astralne i eksterioryzacja
VXPRŻycie po śmierci, reinkarnacja i poprzednie wcielenia
VXPSDuchy opiekuńcze, anioły i kanalizm
VXQZjawiska niewytłumaczalne i paranormalne
VXQBUFO i istoty pozaziemskie
VXQGDuchy i poltergeisty
VXQMPotwory i istoty z legend i mitów
Stosuj dla goblinów, golemów, gryfów, syren, elfów, wróżek, jednorożców, yeti itp. Używaj gdy mowa o badaniach non-fiction tych stworzeń. Używaj z kodami F *, JBGB lub QR * jeśli to zasadne
Zobacz też: JBGB Folklor, mity i legendy
1.4
VXQM1Stworzenia mityczne: smoki
Używaj z kodami F *, JBGB lub QR * jeśli to zasadne
1.3
VXQM2Stworzenia mityczne: wampiry, wilkołaki i inne zmiennokształtne
Używaj z kodami F *, JBGB lub QR * jeśli to zasadne
1.3
VXQM3Stworzenia mityczne: zombie i żywe trupy
Używaj z kodami F *, JBGB lub QR * jeśli to zasadne
1.3
VXQM4Mythical creatures: Fairies, elves and similar folk
Use with: F*, JBGB or QR* codes as appropriate
1.4
VXVFeng shui i inne filozofie projektowania i dekorowania przestrzeni
Stosuj dla wastu śastry
1.2
VXWMistycyzm, magia, okultyzm
Stosuj kody VXV* dla publikacji popularnych na temat okultyzmu itd.; dla poważnych prac akademickich używaj kodów QRY*
Zobacz też: QRYX* Okultyzm i podkategoriami
VXWKKabała – publikacje popularne
Zobacz też: QRVK2 Mistyka
VXWMMagia, zaklęcia i alchemia
VXWSSzamanizm, pogaństwo, druidyzm
Zobacz też: QRS Starożytne religie i mitologie
VXWTCzary i wicca (neopogaństwo)
Class here: Wiccans, Modern or Pagan witchcraft
Zobacz też: QRYX5 Czary
1.4
WLifestyle, hobby i rozrywka
Stosuj kody W dla publikacji popularnych dla nieprofesjonalistów; używaj kodów A, K, P, R, T dla publikacji akademickich i specjalistycznych
1.4
WBGotowanie, kulinaria itd.
Class here: gastronomy, general works on food, cookery or drinks. Use all WB* codes with: NHTB for the history of food or any historical aspects of drinks, food or cookery or with JBCC4 for examinations of foodstuffs in culture and society
Zobacz też: JBCC4 Kulturoznawstwo – socjologia żywienia
1.4
WBAPrzepisy kulinarne i gotowanie
WBACTradycyjne jedzenie o znaczeniu sentymentalnym (comfort food)1.3
WBBKsiążki kucharskie znanych szefów kuchni / celebrytów
Stosuj dla publikacji powiązanych z programami telewizyjnymi, przepisów z konkretnych restauracji itd.
WBCGotowanie dla singli
WBDOszczędne gotowanie
WBFSzybkie i łatwe gotowanie1.3
WBHZdrowa kuchnia i żywność nisko przetworzona
WBHSGotowanie – specjalne diety i wymagania żywieniowe
Stosuj z kodami VF* lub M* jeśli to zasadne
1.3
WBJKuchnia wegeteriańska
Use for: books of recipes, books about nutritional, health and ethical aspects of meat free diets
1.4
WBJKKuchnia wegańska
Use for: books of recipes, books about nutritional, health and ethical aspects of plant based diets
1.4
WBKŻywność organiczna / organiczne gotowanie1.3
WBNKuchnie narodowe, regionalne i etniczne
Stosuj z kwalifikatorem miejsca 1 *, a także, odpowiednio, wartościami z 5PB* kwalifikatorami grup docelowych
1.4
WBNBStreet food – uliczne jedzenie1.3
WBQGotowanie z dziećmi i dla dzieci1.3
WBRGotowanie na przyjęcia i specjalne okazje
Stosuj z wartościami kwalifikatorów 5H* jeśli to stosowne
1.3
WBSWykorzystanie sprzętu do gotowania
Stosuj dla publikacji na temat gotowania w mikrofalówkach, na grillu, w woku, wolnowarze itd.
1.3
WBTgotowanie/potrawy według składników1.3
WBTBGotowanie/potrawy według składników: mięso i dziczyzna1.3
WBTCGotowanie/potrawy według składników: kurczak i inny drób1.3
WBTFGotowanie/potrawy według składników: ryby i owoce morza1.3
WBTHGotowanie/potrawy według składników: zioła, przyprawy, oleje i octy1.3
WBTJGotowanie/potrawy według składników: ryż, zboża, rośliny strączkowe, orzechy i nasiona
Class here: beans, peanuts, soy, oats, lentils
1.3
WBTMGotowanie/potrawy według składników: owoce i warzywa1.3
WBTPGotowanie/potrawy według składników: makarony i kluski1.3
WBTRGotowanie/potrawy według składników: jajka, ser i produkty mleczne (nabiał)1.3
WBTXGotowanie/potrawy według składników: czekolada1.3
WBVRóżne rodzaje dań
WBVDZupy i zakąski
Stosuj dla dipów, przekąsek i przegryzek
1.3
WBVGSałatki i warzywa
WBVHSosy
Stosuj dla salsy, marynat, przypraw, dressingów
1.3
WBVMDania główne
WBVQDesery
WBVSWypiek chleba, ciast i ciastek
Class here: pies, tarts, pastries, Use for: general works on baking or titles that cover different types of baked goods
1.4
WBVS1Dekoracja ciast (zdobienie lukrem itd.)
Use for: making and baking of all types of cakes, as well as decorations
1.11.4
WBVS2Breads and bread making1.4
WBWKonserwacja i zamrażanie żywności
Stosuj dla: marynat, dżemów, pikli, weków
1.3
WBXNapoje
WBXDNapoje alkoholowe
WBXD1Wina
Stosuj dla domowego wyrobu wina, degustacji wina
1.4
WBXD2Piwa i cydry
Stosuj dla domowego wyrobu piwa i cydru
1.4
WBXD3Napoje wysokoprocentowe , likiery i koktajle1.4
WBXNNapoje bezalkoholowe
WBXN1Kawa i herbata
Class here: Tea Culture, Coffee Culture. Use for: works about the types of and preparation of these beverages, the ceremonies or rituals associated with them. Use with: other categories for works about trade of, history of, traditions associated with, works about health benefits etc
1.31.4
WBXN12Tea Ceremony
Class here: Way of the tea, chadō or sadō (Japanese Tea Ceremony)
1.4
WBXN3Soki i koktajle owocowe1.3
WBZWyroby tytoniowe i palenie
Zobacz też: VFL Rzucanie palenia
WCAntyki i kolekcjonerstwo
Use all WC* codes for: titles about the objects themselves, as well as collecting them
1.4
WCBKatalogi i przewodniki kolekcjonerów
Stosuj dla cenników, katalogów aukcyjnych, wyceny itd.; używam z kodami WC* dla wskazania rodzaju przedmiotów
Zobacz też: UDBA Zakupy i aukcje internetowe
1.4
WCCKonserwacja i restauracja antyków
WCFZbieranie monet, banknotów, medali i pieczęci i podobnych eksponatów
stosuj też dla numizmatyki, egzonumii, notafilii
1.3
WCGZbieranie znaczków (filatelistyka)
WCJAntyki – zegary, zegarki, pozytywki itd.1.4
WCJBWatches
Class here: wristwatches. Use for: collecting watches, watches as fashion objects, as luxury objects, yearbooks of watches, etc
1.4
WCKMilitaria, broń i zbroje
WCLAntyki – meble
Stosuj z kodem WCC dla renowacji mebli
1.4
WCNAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – ceramika, szkło i podobne przedmioty1.4
WCNCAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – ceramika, porcelana i garncarstwo
Stosuj dla kolekcjonowania chińskiej porcelany
1.31.4
WCNGAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – szkło
Stosuj do kolekcji butelek
1.31.4
WCPAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – biżuteria1.4
WCRAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – złoto, srebro i inne metale (oprócz biżuterii)1.4
WCRBAntyki i przedmioty kolekcjonerskie: guziki, odznaki, szpilki i podobne drobne przedmioty1.31.4
WCSAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – książki, rękopisy, akcydensy, druki ulotne itd.
Stosuj dla kart papierosowych, programów, widokówek, komiksów, rękopisów, fotografii, kart telefonicznych itd.
1.4
WCTAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – pamiątki sportowe1.4
WCUAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – obrazy, grafiki i mapy1.4
WCVAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – dywany i tekstylia1.4
WCVBAntiques, vintage and collectables: clothing and accessories1.4
WCWAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – zabawki, lalki, gry, modele
Stosuj dla misiów pluszowych
1.4
WCXAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – instrumenty, przyrządy i narzędzia1.4
WCXMAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – instrumenty muzyczne1.21.4
WCXSAntyki i przedmioty kolekcjonerskie – przyrządy naukowe1.21.4
WDHobby, gry i zabawy
WDHHobby
Zobacz też: WF* Rękodzieło, plastyka i rzemiosło i podkategoriami
WDHBModelarstwo
Class here: miniature figurines, military models, toy soldiers, gaming figurines, scale modelling
1.21.4
WDHMModele kolejowe i kolejki
WDHRModele zdalnie sterowane
Class here: model aircraft, model cars, model boats, drones etc
1.4
WDHWGry fabularne, strategiczne i fantasy
Class here: wargaming, miniature games, Dungeons and Dragons style role playing games
Zobacz też: FYW Fiction: special features: game-related
1.4
WDJObrazki 3D i złudzenia optyczne
WDKGry i zabawy logiczne
Class here: brainteasers, lateral thinking puzzles, logic tests, memory games, guessing games, jigsaw puzzles. Use for: works that set any form of conundrum or puzzle to solve, or questions to answer
1.4
WDKCKrzyżówki i gry słowne
Stosuj dla słowników do gry w scrabble, spisów słów
1.4
WDKNSudoku i gry liczbowe
Class here: number games
1.4
WDKXGry edukacyjne, quizy
Class here: General knowledge quizzes, ‘pub quiz’ questions. Use with: other subject codes for quizzes about a specific subject as appropriate
Zobacz też: GBD Miscellanea i kompendia
1.4
WDMGry towarzyskie
Use for: works on any sort of game generally played inside, including party games, educational games, traditional games, games of chance, games of skill, action and reflex games, dice games
Zobacz też: UDX Gry komputerowe i online – poradniki strategii
1.4
WDMCGry karciane
Class here: Solitaire, Patience, trading card games. Use for: any type of game using any sort of playing card
1.4
WDMC1Brydż
WDMC2Poker
WDMGGry planszowe
Class here: mahjong. Use for: any type of board game, either abstract or themed, traditional games, German-style board games, Amerigames etc
1.4
WDMG1Szachy
Use for: works on chess and all its variants
1.4
WDMG2Board games: Shogi1.4
WDMG3Board games: Go1.4
WDPTeorie i metody hazardu
Zobacz też: UDBG Hazard w Internecie
WFRękodzieło, plastyka i rzemiosło
Stosuj kody WF* dla poradników typu ‚zrób to sam’ i dla hobbistów; dla publikacji z dziedziny historii i krytyki sztuki stosuj kody A*
Zobacz też: AFT Rzemiosło artystyczne
1.4
WFAMalowanie i podręczniki plastyki
Zobacz też: AGZ Techniki i teorie w sztuce
1.4
WFBRobótki ręczne
Stosuj też dla szycia
Zobacz też: AFW Tkaniny artystyczne, AKT Moda i tekstylia
1.4
WFBCWyszywanie
Stosuj dla haftu krzyżykowego, wyrobu tapiserii itd.
WFBLWyrób koronek
WFBQPatchwork, aplikacje itd.
WFBSRobienie na drutach i szydełku
WFBS1Robienie na drutach1.2
WFBS2Szydełkowanie1.2
WFBVFarbowanie tkanin
Stosuj też dla batiku i tie-dye
WFBWSzycie1.2
WFCPowroźnictwo i makrama
WFDLeather crafts and Leatherworking1.4
WFFWyrób dywanów
Zobacz też: AFW Tkaniny artystyczne, AKT Moda i tekstylia
WFGPrzędzenie i tkanie
Zobacz też: AFW Tkaniny artystyczne, AKT Moda i tekstylia
WFHWyrób i ozdabianie zabawek
Stosuj dla zabawek tekstylnych, lalek, domków dla lalek itd.
WFJWyrób biżuterii
Zobacz też: AFKG Złotnictwo, biżuteria – sztuka i wzornictwo
WFKTechniki zdobnicze
Stosuj też dla dekupażu
WFNGarncarstwo, ceramika i wyroby szklane
Zobacz też: AFP Ceramika i szklarstwo artystyczne
WFPMetaloplastyka
WFQStolarka dekoracyjna
Stosuj dla wyrobu ozdobnych pudełek, ram do obrazów
WFSRzeźbiarstwo, snycerstwo odlewnictwo
Stosuj dla rzeźbienia w drewnie, odlewów w żywicy, gipsowych, wyrobu świec, rzeźbienia z modeliny itd.
Zobacz też: AFKC Snycerstwo i relief
WFTPapiernictwo
Stosuj dla wyrobu widokówek, albumów (tzw. scrapbooking), oprawiania książek, samolotów papierowych, modeli z papieru
Zobacz też: AKH Projektowanie książek
1.3
WFTMOrigami i składanie papieru
WFUKaligrafia i pismo odręczne
Zobacz też: AKD Typografia i liternictwo
WFVRzemiosła tradycyjne
Zobacz też: AFT Rzemiosło artystyczne
WFWFlorystyka i kwiaciarstwo
Class here: floral design, language of flowers
1.4
WFXKsiążki aktywizujące i kolorowanki dla dorosłych
WGPublikacje popularne na temat transportu
Zobacz też: KNG Przemysł transportowy, TR* Inżynieria transportu i podkategoriami
WGCPublikacje popularne na temat pojazdów motorowych
Zobacz też: TRCT Transport i spedycja drogowa
WGCBPublikacje popularne na temat samochodów
WGCFPublikacje popularne na temat autobusów, tramwajów i pojazdów transportowych
WGCKPublikacje popularne na temat motocykli
WGCQPojazdy drogowe i pojazdy silnikowe: samochody kempingowe, pojazdy rekreacyjne1.3
WGCTPublikacje popularne na temat traktorów i pojazdów rolniczych
Zobacz też: TVD Inżynieria agronomiczna i maszyny rolnicze
WGCVPodręczniki konserwacji pojazdów motorowych
Zobacz też: TRCS Umiejętności fachowe w transporcie samochodowym
WGDPublikacje popularne na temat rowerów i transportu niezmotoryzowanego, konserwacja
Zobacz też: SMQ Wyścigi kolarskie, SZD Jazda na rowerze, turystyka rowerowa
WGFPublikacje popularne na temat transportu szynowego i kolei
Stosuj dla historii przedsiębiorstw, map i atlasów, ogólnych prac dotyczących kolei
Zobacz też: TRF* Inżynieria transportu szynowego i podkategoriami
1.3
WGFDLokomotywy i tabor kolejowy
Stosuj dla lokomotyw parowych, spalinowych lub elektrycznych, wagonów, powozów itp.
1.3
WGFLMiejski transport szynowy
Stosuj dla podziemnego i lekkiego transportu szynowego (metro itd.), tramwajów, kolei jednoszynowej i innych środków miejskiego transportu szynowego
1.2
WGGPublikacje popularne na temat statków i łodzi
Class here: inland waterways and ocean-going craft
Zobacz też: NHTM Historia morska, SPN* Żeglarstwo, wioślarstwo i sporty motorowodne: sport i rekreacja i podkategoriami
1.3
WGGBŁodzie
Stosuj dla łodzi wiosłowych, barek, luksusowych jachtów, łodzi mieszkalnych. Głównie dla łodzi zaprojektowanych do żeglugi śródlądowej lub wód przybrzeżnych
1.3
WGGDStatki: statki rejsowe i inne statki oceaniczne
Stosuj dla tekstów o statkach wycieczkowych, fregatach, żaglowcach. Stosuj dla tekstów o historii statków, firm związanych z branżą itp.
1.3
WGGPStatki i łodzie: certyfikaty i licencje
Stosuj dla certyfikatów do prowadzenia małych łodzi motorowych, uprawnień amatorskich do żeglugi itp.
Zobacz też: TRLN Nawigacja i żegluga, TRLT Zawody w marynarce i żegludze
1.3
WGGVBudowa i konserwacja łodzi
Zobacz też: TRL* Inżynieria budowy statków i podkategoriami
WGMSamoloty i lotnictwo
Stosuj dla samolotów komercyjnych, linii lotniczych, lotnisk
Zobacz też: TRP* Technologia lotnicza i podkategoriami
1.3
WHHumor
Zobacz też: XY Pasek komiksowy
WHGHumor w programach telewizyjnych
WHJDowcipy i zagadki
WHLHumor slangowy i gwarowy
WHPParodia i satyra
Zobacz też: FUP Satyra i parodia
WHXZbiory i antologie humoru
WJPoradniki praktyczne
WJFPoradniki modowe
WJHPoradniki kosmetyczne
Class here: spa treatments, makeup, skin care, hairstyling, beauty therapies, salon skills, personal grooming
Zobacz też: TTVH Fryzjerstwo i kosmetyka, VFM Fitness i diety, YPWC5 Edukacja – fryzjerstwo, kosmetyka
1.4
WJJPerfume and incense
Class here: fragrances
1.4
WJKPoradniki wystroju wnętrz i dekoracji
Zobacz też: AMR Projektowanie wnętrz
WJSPoradniki zakupowe
Zobacz też: UDBA Zakupy i aukcje internetowe, VSG Doradztwo konsumenckie
WJWPoradniki ślubne
WJXPoradniki towarzyskie (etykieta, przyjęcia, rozrywka)
WJXCPoradnik dobrych manier
Class here: customary codes of polite behaviour, protocols, etiquette and interaction with others, forms and ways of addressing others, advice to avoid rudeness or causing offence, cross-cultural advice
1.4
WJXFNakrywanie do stołu i sztuka stołu1.3
WJYTraditional rituals and ceremonies
Class here: Japanese arts of refinement, ceremonies of welcome, bread and salt greetings, Use for: popular works about commonplace, traditional rituals and ceremonies and associated etiquettes, customs or codified conduct, often associated with daily life. Use with: other subject codes to indicate the nature of the ceremony, for example, WBXN1 for a Japanese traditional tea ceremony (Chadō), or WFW for Ikebana (Kadō) or WJJ for the Way of Fragrance (Kōdō)
Zobacz też: JBCC6 Kulturoznawstwo – zwyczaje i tradycje
1.4
WKUtrzymanie domu
Zobacz też: TTVT Opiekunowie, dozorcy, gospodynie, sprzątacze, VSH Handel nieruchomościami – kupno, sprzedaż, prawo
WKDZrób to sam
WKDMZrób to sam – utrzymanie domu
WKDWZrób to sam – ciesielstwo i stolarstwo
WKHPorady na temat utrzymania domu
Class here: home economics, household cleaning tips, decluttering, organising the home
1.4
WKROdnawianie i przebudowa domu
Zobacz też: WJK Poradniki wystroju wnętrz i dekoracji
WKUProjektowanie i utrzymanie obszarów rekreacyjnych
WMOgrodnictwo
Zobacz też: TVS Ogrodnictwo (działalność zarobkowa)
WMBRodzaje i historia ogrodów
WMDProjektowanie i planowanie ogrodów
WMFSzklarnie, oranżerie, patia
WMPPoradniki hodowli roślin ogrodowych
Stosuj dla ziół, sukulentów i kaktusów – dla tytułów dotyczących uprawy lub przewodników do każdego rodzaju roślin. Użyj z WMQG dla roślin domowych
1.3
WMPCOgrodnictwo: kwiaty i rośliny ozdobne1.3
WMPFOgrodnictwo: owoce i warzywa1.3
WMPSOgrodnictwo: drzewa i krzewy1.3
WMPYOgrodnictwo: szkodniki i choroby1.3
WMQSzczególne metody ogrodnicze
WMQBBonsai1.3
WMQFOgrodnictwo organiczne
WMQLProjektowanie krajobrazu w ogrodnictwie
WMQNOgrodnictwo naturalne i dzikie ogrody
WMQPOgrodnictwo wykorzystujące rośliny endemiczne
WMQROgrodnictwo doniczkowe
Stosuj dla tytułów o roślinach w doniczkach, pojemnikach, koszach itp. Rosnących wewnątrz lub na zewnątrz
1.3
WMQR1Ogrodnictwo wewnętrzne1.3
WMQWOgrody wodne, baseny
WMTOgródki działkowe /ogrody społeczne
Zobacz też: TVM Małe gospodarstwa rolne, TVU Rolnictwo miejskie
1.3
WNPublikacje popularne – przyroda
Stosuj kody WN* dla publikacji popularnych; dla opracowań akademickich i specjalistycznych stosuj kody P, R, T itd.
WNAPublikacje popularne na temat dinozaurów i świata prehistorycznego
Zobacz też: RBX Paleontologia
WNCPublikacje popularne na temat dzikiej przyrody
Zobacz też: PSV* Zoologia i podkategoriami
WNCBPublikacje popularne na temat ptaków i obserwacji ptaków
Zobacz też: PSVJ Biologia ptaków (ornitologia)
WNCFPublikacje popularne na temat ssaków
Zobacz też: PSVM Biologia ssaków (teriologia)
WNCKPublikacje popularne na temat płazów i gadów
Zobacz też: PSVF Biologia płazów i gadów (herpetologia)
WNCNPublikacje popularne na temat motyli i innych owadów oraz pająków
Zobacz też: PSVA Zoologia: bezkręgowce
WNCSPublikacje popularne na temat organizmów wodnych
Zobacz też: PSP Hydrobiologia, PSVC Biologia ryb (ichtiologia), PSVM2 Biologia ssaków morskich i słodkowodnych
WNCS1Publikacje popularne na temat fauny i flory morza
Zobacz też: PSPM Biologia morska
WNCS2Publikacje popularne na temat fauny i flory wód słodkich
Zobacz też: PSPF Biologia wód słodkich
WNDPublikacje popularne na temat życia na wsi
WNFPublikacje popularne na temat zwierząt hodowlanych
Użyj dla tytułów o psach pracujących
Zobacz też: TVH Hodowla zwierząt
1.3
WNGPublikacje popularne na temat zwierząt domowych
WNGCKoty jako zwierzęta domowe
WNGDPsy jako zwierzęta domowe
WNGD1Tresura psów
WNGFHodowla rybek akwariowych
WNGHPublikacje popularne na temat koni i kuców
WNGKPtaki jako zwierzęta domowe (w tym klatkowe)
WNGRKróliki i inne gryzonie jako zwierzęta domowe
Stosuj dla myszy, chomików, świnek morskich, myszoskoczków, szczurów itd. jako zwierząt domowych
1.3
WNGSGady i płazy jako zwierzęta domowe
Stosuj dla węży, jaszczurek, traszek i żółwi
1.3
WNGXOwady i pajęczaki jako zwierzęta domowe
WNHPublikacje popularne na temat ogrodów zoologicznych i parków naturalnych
WNJPublikacje popularne na temat parków narodowych i rezerwatów przyrody
Stosuj z kwalifikatorami miejsca 1 * oraz z kodami podróży WT * w przypadku przewodników po parkach narodowych (stanowych, regionalnych itp.)
1.3
WNPPublikacje popularne na temat roślin dzikorosnących
Zobacz też: PST* Botanika i podkategoriami, WMP Poradniki hodowli roślin ogrodowych
WNRPublikacje popularne na temat skał, minerałów i skamieniałości
Stosuj dla publikacji popularnych na tematy geologiczne, w tym na temat kamieni szlachetnych. Stosuj z kodami z odnośnych dyscyplin, aby wskazać dokładny temat
Zobacz też: PNV Chemia minerałów, kryształów i kamieni szlachetnych, RBX Paleontologia, RBG* Geologia, geomorfologia, litosfera i podkategoriami
1.2
WNWPublikacje popularne na temat historii naturalnej Ziemi
Stosuj dla publikacji popularnych na temat historii naturalnej Ziemi jako takiej, jak i poszczególnych cech i zjawisk. Używaj dla publikacji nt. wulkanów, trzęsień ziemi itd.
Zobacz też: RB* Nauki o ziemi i podkategoriami, PSAF Ekologia, biosfera
WNWMPublikacje popularne na temat pogody
Stosuj dla publikacji popularnych na temat pogody, w tym burz i ekstremalnych zjawisk pogodowych
Zobacz też: RBP Meteorologia i klimatologia
1.2
WNXPublikacje popularne na temat astronomii i kosmosu
Stosuj dla publikacji nt. konstelacji i gwiazd, nieprofesjonalnych pozycji dot. astronomii i przestrzeni kosmicznej, w tym podróży kosmicznych
Zobacz też: PG* Astronomia; czas i przestrzeń i podkategoriami, TTD Inżynieria przestrzeni kosmicznej
WQHistoria lokalna i rodzinna, wspomnienia
WQHHistoria lokalna
Stosuj dla publikacji popularnych na temat konkretnego obszaru, głównie dla małych ojczyzn; używaj z kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
WQNWspomnienia rodzinne
Stosuj dla publikacji popularnych zawierających niekrytyczny, nacechowany uczuciowo pogląd na przeszłość; w miarę potrzeb stosuj z innymi kodami dla oznaczenia tematu
WQPDawne fotografie wybranych miejsc
Stosuj dla zbiorów wczesnych fotografii określonych miejsc; używaj z kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
Zobacz też: AJC Kolekcje fotograficzne
WQYHistoria rodzinna, genealogia
Zobacz też: NHTG Genealogia, heraldyka, nazwiska i tytuły
WTTurystyka i wypoczynek
Z kodami WT* stosuj możliwie jak najdokładniejsze kwalifikatory miejsca
WTDPoradniki turystyczne
WTHPrzewodniki turystyczne
Stosuj dla ogólnych przewodników turystycznych, list miejsc do odwiedzenia, które nie należą do bardziej szczegółowej kategorii. Używaj z kwalifikatorami miejsca 1 * oraz grup docelowych i okolicznościowych 5 * lub innym kodem tematycznym, aby wskazać wyspecjalizowany przewodnik
Zobacz też: WJS Poradniki zakupowe, WTM Miejsca i ludzie (również albumy)
1.3
WTHAPrzewodniki turystyczne – aktywny wypoczynek
WTHBPrzewodniki turystyczne – podróże w interesach
WTHCPrzewodniki turystyczne – ekoturystyka
WTHDPrzewodniki turystyczne – turystyka kulinarna
Stosuj dla przewodników turystycznych skupiających się na lokalnej kuchni, regionach winnych itd. Oprócz kodu miejsca stosuj właściwy kod WB*, żeby wskazać na rodzaj produktów, o których mowa
Zobacz też: WTHR Przewodniki turystyczne – restauracje, kawiarnie, gospody, bary
1.2
WTHEPrzewodniki turystyczne – wakacje ze sportem i rekreacją
Stosuj dla przewodników do aktywnego wypoczynku, dodając kod SZ* dla wskazania konkretnego sportu
1.2
WTHFPrzewodniki turystyczne – wakacje z dziećmi, wakacje rodzinne
WTHGPrzewodniki turystyczne – tanie podróżowanie1.3
WTHHPrzewodniki turystyczne – hotele i zakwaterowanie
Stosuj dla poradników ,gdzie się zatrzymać’, konkretnych recenzji miejsc
1.3
WTHH1Przewodniki turystyczne – kampingi i pola namiotowe
WTHKPrzewodniki turystyczne – plaże i wybrzeża
Stosuj z kodami z kwalifikatora miejsca 1* jeśli to zasadne
1.3
WTHLTravel guides: Cities
Use for: guides to specific cities. Use with: PLACE 1* Qualifier codes as appropriate
1.4
WTHMPrzewodniki turystyczne – muzea, obiekty historyczne, galerie itd.
Class here: guides to heritage sites, individual buildings, monuments, culturally significant sites, historic and archaeological sites, etc
1.4
WTHRPrzewodniki turystyczne – restauracje, kawiarnie, gospody, bary
Stosuj do przewodników kulinarnych (wskazujących konkretne lokale)
Zobacz też: WTHD Przewodniki turystyczne – turystyka kulinarna
1.3
WTHTPrzewodniki turystyczne – parki rozrywki, wesołe miasteczka
WTHVTravel guides: Rail travel
Class here: railway timetables for travellers, railway maps, travelling by train, railway journeys etc
1.4
WTHWPrzewodniki turystyczne – trasy i drogi
Class here: guides to long distance routes, such as footpaths, trails, cycleways, waterways, highways, bridleways, etc. Use with: PLACE 1* Qualifier codes plus subject codes, such as SZ*, where appropriate
1.3
WTHXPrzewodniki turystyczne – rejsy statkiem
Stosuj dla publikacji o rejsach morskich i rzecznych, używaj z kwalifikatorem miejsca jeśli to zasadne
1.3
WTKRozmówki językowe
Use with: LANGUAGE Qualifier 2* as appropriate
Zobacz też: CJBT Samouczki językowe
WTLLiteratura podróżnicza
WTLCKlasyczna literatura podróżnicza
Stosuj dla publikacji podróżniczych starszych niż wydane 50 lat temu lub powszechnie postrzeganych jako klasyka
1.4
WTLPPublikacje popularne na temat ekspedycji
Class here: popular accounts of expeditions and exploration
Zobacz też: RGR Odkrycia geograficzne i eksploracja
WTMMiejsca i ludzie (również albumy)
Używaj dla ilustrowanych i inspirujących książek podróżniczych, książek o miejscach do odwiedzenia itp., Które NIE są po prostu przewodnikami. Stosuj z kwalifikatorami miejsca 1 * oraz kwalifikatorem grup docelowych i zainteresowań 5 * lub innym, specjalistycznym kodem tematycznym
Zobacz też: AJC Kolekcje fotograficzne
1.3
WTRMapy i atlasy turystyczne
Zobacz też: RGX* Atlasy i geograficzne publikacje informacyjne i podkategoriami
WTRDMapy i atlasy drogowe
WTRMMapy turystyczne
Stosuj dla map składanych innych niż plany miast i mapy drogowe, dla celów podróżniczych
WTRSPlany miast
Stosuj dla planów miast do użytku ogólnego
WZArtykuły papiernicze i upominki
Use all WZ* codes for: products such as stationery and non-book articles for adults that would not be categorised using another subject category as a primary or main subject. Use with: other subject codes as appropriate but WZ* should be the main or principal code. Details of formats are conveyed in other product metadata
1.4
WZGKsiążki podarunkowe
Stosuj dla niewielkich, zwykle ozdobnie wydanych książek o humorystycznej lub aforystycznej zawartości przeznaczonych na prezent
Zobacz też: YZG Książki podarunkowe dla dzieci
1.4
WZSArtykuły papiernicze
Stosuj dla drukowanych artykułów papierniczych, takich jak kalendarze, terminarze, dzienniki, plakaty itd.; temat oznaczaj innym kodem tam, gdzie to możliwe
WZSJThematic journals and notebooks
Use for: journals that you fill in, which have some pre-printed text or images to inspire what to write or note down. Use with: another secondary code indicating a subject as appropriate
1.4
WZSNNiezadrukowane artykuły papiernicze
Stosuj dla czystych notesów, książeczek na autografy i innych niezadrukowanych materiałów
1.1
XKomiks i powieść graficzna
Dla powieści graficznej i komiksów oznacz najpierw typ z XA*, a następnie w miarę możliwości gatunek kodem XQ*
1.4
XAKomiks i powieść graficzna – style i odmiany
XABPowieść graficzna (tradycja europejska)
W tradycji Europejskiej powieści graficzne publikowane są raczej pojedynczo niż w serii, i są przeznaczone głównie dla odbiorców dorosłych, cechują się charakterystyczną grafiką i wartościowym literacko tekstem, tematyka jest częściej poważna niż humorystyczna. Są to dzieła oryginalne, nie zaś adaptacje istniejących tekstów
XADKomiks (tradycja europejska)
W tradycji Europejskiej komiksy zwykle publikowane są w seriach, występują w nich stali bohaterowie, w odróżnieniu od pojedynczych powieści graficznych
XADCKomiks europejski – ogólne, klasyka, bez ograniczeń wiekowych
Stosuj dla komiksów dla szerokiego grona odbiorców i klasycznych komiksów bez ograniczeń wiekowych
1.4
XAKKomiks i powieść graficzna (tradycja amerykańska i brytyjska)
Use for: graphic novels and comic books in the American / British tradition
XAKCKomiks amerykański – klasyka i Złoty Wiek Komiksu
Stosuj dla wczesnych i klasycznych komiksów Złotego Wieku bez ograniczeń wiekowych
1.4
XAMManga i komis azjatycki
Stosuj dla wszystkich japońskich komiksów manga oraz z innych krajów azjatyckich, w tym koreańskich (manhwa) i chińskich (manhua)
1.4
XAMCManga – kodomo
Manga dla dzieci obu płci w wieku ok. 6–10 lat
XAMFManga – shojo
Manga dla młodszych nastolatek w wieku ok. 10–15
XAMGManga – shonen
Manga głównie dla nastoletnich chłopców w wieku ok. 10–15 lat
XAMLManga – seinen
Manga dla chłopców w wieku od ok. 16 do 30 lat. Stosuj z kodem 5X jeśli to zasadne
1.3
XAMRManga – josei
Manga dla starszych nastolatek i dla kobiet
XAMTManga – yaoi
Manga opowiadająca o relacjach młodych homoseksualnych mężczyzn przeznaczona dla kobiet
Zobacz też: FYQ Fiction: special features: Yaoi / BL novels
1.4
XAMVManga – Bara
Stosuj dla mangi Men’s Love (ML). Dla mangi koncentrującej się na miłości homoseksualnej, zwykle tworzonej przez gejów dla gejowskiej publiczności. Stosuj z kodem 5X jeśli to zasadne
1.31.4
XAMXManga – dla dorosłych
Stosuj dla mangi przeznaczonej dla osób pełnoletnich, zawierającej ostre sceny erotyczne. Używaj z innymi kodami XAM * i Kwalifikatorem 5X jeśli to zasadne
Zobacz też: XAMX2 Manga – hentai manga
1.3
XAMX2Manga – hentai manga
Stosuj dla mangi przeznaczonej dla dorosłych (powyżej 18 lat), o skrajnie erotycznej lub pornograficznej treści. Używaj z kodem 5X jeśli to zasadne
Zobacz też: XAML Manga – seinen
1.3
XAMYManga – yuri
Manga opowiadająca o życiu uczuciowym młodych lesbijek, często (lecz nie zawsze) przeznaczona dla kobiet
1.21.4
XQKomiks i powieść graficzna – gatunki1.4
XQAKomiks i powieść graficzna – wspomnienia i literatura faktu
Stosuj dla komiksów autorskich mówiących o fragmencie życia, biografii polityce, podróżach
1.4
XQAYGraphic novel / Comic book / Manga: Educational
Use for: titles published as comics or manga where the content is primarily non-fiction and aimed at educating people about the subject. Use with: YN* codes if for young people or other relevant non-fiction codes for titles aimed at adults. Use with: relevant XA* code to indicate type
1.4
XQBKomiks i powieść graficzna – adaptacje literackie
Stosuj dla adaptacji istniejących dzieł literackich
XQCKomiks i powieść graficzna – adaptacje filmów i programów telewizyjnych
Stosuj do komiksów, które zostały opublikowane jako produkty uboczne lub towarzyszące do istniejących pozatekstowych towarów, na przykład do opowieści opartych na popularnej serii filmowej, grze online lub serialu telewizyjnym. NIE używać do tytułów, które zostały następnie przetworzone na filmy itp.
1.3
XQDKomiks i powieść graficzna – kryminały i thrillery
XQGKomiks i powieść graficzna – przygodowe i sensacyjne
XQGWKomiks i powieść graficzna – western
XQHKomiks i powieść graficzna – horror
XQKKomiks i powieść graficzna – superbohaterowie i superzłoczyńcy
XQLKomiks i powieść graficzna – fantastyka naukowa
XQMKomiks i powieść graficzna – fantasy, ezoteryczne
Stosuj dla komiksów opowiadających o wiedzy tajemnej i ezoterycznej oraz mitach
XQNKomiks i powieść graficzna- opowieści antropomorficzne / zwierzęce1.3
XQRKomiks i powieść graficzna – romans
XQSKomiks i powieść graficzna – szkoła i życie szkolne
Use with: 5L* code as appropriate
1.3
XQTKomiks i powieść graficzna – humorystyczne
XQVKomiks i powieść graficzna – historyczne
XQXKomiks i powieść graficzna dla dorosłych
Stosuj dla komiksów przeznaczonych dla osób pełnoletnich zawierających ostre sceny erotyczne bądź przemoc. W miarę potrzeb stosuj z kodem 5X
1.3
XQXEGraphic novel / Comic book: adult – erotic
Use for: comic books designed for adults featuring scenes of an overtly erotic nature or dealing with graphic sexual themes only suitable for an aware mature audience. Use with: Qualifier 5X plus other X* codes as appropriate
1.3
XQXVKomiks i powieść graficzna –dorośli, komiksy pełne przemocy, brutalne, gore
Stosuj dla komiksów przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich Wykorzystaj do: komiksów przeznaczonych dla dorosłych, zawierających sceny o jawnie brutalnej lub krwawej naturze lub zajmujących się brutalnymi tematami. W miarę potrzeb stosuj z kodem 5X
1.3
XRKomiks i powieść graficzna – przewodniki i recenzje
Zobacz też: DSR Literaturoznawstwo – publikacje encyklopedyczne i informacyjne, FZ Proza w opracowaniach tematycznych
XRMManga – przewodniki i recenzje
Zobacz też: DSR Literaturoznawstwo – publikacje encyklopedyczne i informacyjne, FZ Proza w opracowaniach tematycznych
XYPasek komiksowy
Stosuj dla zbiorów najczęściej humorystycznych komiksów złożonych zwykle z 3–5 obrazków publikowanych w czasopismach
YPublikacje dla dzieci i młodzieży, edukacja
Stosuj z kodami Y* a także odpowiednim oznaczeniem poziomu i wieku czytelnika 5A*
1.4
YBPublikacje dla najmłodszych, książeczki obrazkowe i aktywizujące
Z kodami YB* stosuj także odpowiednie oznaczenia poziomu i wieku czytelnika 5A*
1.4
YBCKsiążeczki obrazkowe dla dzieci
Stosuj z kodami Y* zwłaszcza sprawdź YF*, YX*, YN*
1.4
YBCBKsiążeczki dla niemowląt
Stosuj dla książek niewielkiego formatu, zwykle z kartonu z niewielką ilością tekstu lub bez tekstu i bez treści edukacyjnych
1.4
YBCHKsiążeczki obrazkowe – znane postacie
Stosuj dla książek opowiadających o bohaterach filmowych lub telewizyjnych lub innych serii i produktów
YBCSFabularne książki obrazkowe
Stosuj dla książek obrazkowych zawierających tekst z wyraźną fabułą
1.4
YBCS1Fabularne książki obrazkowe do czytania przed snem1.1
YBCS2Fabularne książki obrazkowe – wyobraźnia i zabawa
Stosuj dla książek rozwijających wyobraźnię i zachęcających do zabawy np. z zabawkami dla stworzenia świata fantazji
1.1
YBDChildren‘s / Teenage: Chapter books (transitional storybooks)
Use for: children‘s storybooks that are primarily text, but still contain plentiful illustrations. Usually of a relatively short length and low complexity, divided into very short chapters, and intended for transitioning readers – those moving on from picture storybooks. Use with: relevant YF* codes to indicate the genre of story, as appropriate, or YN* or YX* categories as secondary codes for stories with specific themes. Prefer: X* codes for stories told in comic book or manga form
Zobacz też: YBCS Fabularne książki obrazkowe
1.4
YBGKsiążki interaktywne oraz książki aktywizujące
Stosuj kod YBH dla książek z naklejkami i gadżetami
1.4
YBGCKsiążki do kolorowania
Class here: books to colour in, magic painting books, books and painting sets, fingerprinting, rubber stamps, connect the dots, paint-by-numbers, stencil books, doodles, finger painting, learning to draw or paint, etc
Zobacz też: YNA Publikacje o sztuce i artystach dla dzieci i młodzieży
1.21.4
YBGHKsiążki z zadaniami – ukryte obiekty
Stosuj też dla książek zawierających ilustracje 2D pozwalające zobaczyć ukryte obrazy 3D
Zobacz też: YNVP Zagadki, krzyżówki dla dzieci i młodzieży
1.11.4
YBGSChildren‘s interactive and activity: papercrafts
Class here: origami, books of paper dolls to dress, paper models to make or assemble, things to cut out or punch-out, dioramas, paper folding, or other activities for children using paper or card
1.4
YBLPierwsze lata życia – początki nauczania
Stosuj kody YBL* tylko dla materiału przedszkolnego
1.1
YBLAPierwsze lata życia – litery i słowa
Stosuj dla abecadeł itd.
1.4
YBLBPierwsze lata życia – wierszyki, rymowanki i gry słowne
Stosuj dla rymowanek dziecięcych, prostych wierszyków dla najmłodszych, łamańców językowych itd.
Zobacz też: YDP Poezja dla dzieci i młodzieży
1.1
YBLCPierwsze lata życia – cyfry i liczenie1.1
YBLDPierwsze lata życia – kolory1.1
YBLFPierwsze lata życia – przeciwieństwa1.1
YBLHPierwsze lata życia – kształty, wzory, rozmiary1.1
YBLJPierwsze lata życia – mierzenie czasu i pory roku
Stosuj dla podawania godziny, określania dni tygodnia, pór roku itd.
1.1
YBLLPierwsze lata życia – przyroda i zwierzęta
Class here: baby animals
1.11.4
YBLMPierwsze lata życia – codzienne obowiązki
Stosuj do tekstów o codziennym życia dla bardzo małych dzieci: mycie, zasypianie, trening czystości itp.
1.11.4
YBLNPierwsze lata życia – pierwsze doświadczenia1.1
YBLN1Pierwsze lata życia – ciało i zmysły
Class here: sounds and noises, touch and feel, tastes and smells, fingers and toes, smiles and laughter, faces, peek-a-boo, hide-and-seek, etc
1.4
YBLPPierwsze lata życia – ludzie wokół nas1.1
YBLQPierwsze lata życia – rodzina
Stosuj z kodami YXF* jeśli to zasadne
1.3
YBLTPierwsze lata życia – pojazdy
Książki o statkach, samolotach, pociągach, ciężarówkach, samochodach, rowerach, autobusach i innych pojazdach dla małych dzieci
1.3
YDPoezja, antologie, roczniki dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kodami YD* również odpowiednie kwalifikatory przeznaczenia wiekowego 5A*
1.4
YDARoczniki dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla wszystkich publikacji z drugim kodem wskazującym tematykę
1.4
YDCAntologie dla dzieci i młodzieży
Stosuj z drugim kodem dla określenia gatunku literackiego, np. z YF* dla antologii beletrystyki czy też z YDP dla antologii poezji. Stosuj bez dodatkowych kodów w przypadku antologii mieszanych gatunkowo
YDPPoezja dla dzieci i młodzieży
Zobacz też: YBLB Pierwsze lata życia – wierszyki, rymowanki i gry słowne, YFV Opowieści wierszem dla dzieci i młodzieży
YFLiteratura dla dzieci i młodzieży
Z kodami YF* zawsze stosuj odpowiedni kwalifikator grupy wiekowej oraz, w miarę potrzeb, kod 5X dla materiału dla starszych czytelników; jeśli to szczególnie istotne, można dodać kwalifikatory chronologiczne i miejsca; używaj z (i przed!) odnośnymi kodami YN* dla tematyki niewystarczająco oznaczonego przez YF*; używaj YDC dla antologii beletrystyki; używaj z (i przed!) właściwym kodem YX* dla beletrystyki skupionej na konkretnych problemach społecznych lub osobistych; dla komiksów używaj kodów X*
Zobacz też: XADC Komiks europejski – ogólne, klasyka, bez ograniczeń wiekowych, XAKC Komiks amerykański – klasyka i Złoty Wiek Komiksu, XAMC Manga – kodomo, XAMF Manga – shojo, XAMG Manga – shonen
1.4
YFAKlasyczna beletrystyka dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla powieści dla dzieci i młodzieży opublikowanych minimum 50 lat temu lub powszechnie uważanych za klasykę
1.4
YFBBeletrystyka dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla wszystkich niegatunkowych książek fabularnych dla dzieci i młodzieży
YFCLiteratura sensacyjna i przygodowa dla dzieci i młodzieży1.1
YFCALiteratura sensacyjna i przygodowa dla dzieci i młodzieży – książki interaktywne
Stosuj dla książek (papierowych i cyfrowych), w których czytelnik ma możliwość wpływu na bieg narracji; stosuj z kodami YF* dla wskazania gatunku
YFCBThrillery dla dzieci i młodzieży
YFCFLiteratura detektywistyczna dla dzieci i młodzieży
YFCWOpowieści wojenne dla dzieci i młodzieży1.1
YFDHorrory i opowieści o duchach dla dzieci i młodzieży,
Zobacz też: YNXW Publikacje o czarownicach, czarownikach i magikach dla dzieci i młodzieży
YFELiteratura spekulacyjna dla dzieci i młodzieży
Fikcja osadzona w społecznościach utopijnych lub dystopijnych; w miarę potrzeb stosuj wraz z oznaczeniem YFG lub innym YF
1.1
YFGFantastyka naukowa dla dzieci i młodzieży
YFGSFantastyka naukowa dla dzieci i młodzieży – steampunk1.2
YFHFantasy dla dzieci i młodzieży1.3
YFHDRealizm magiczny dla dzieci i młodzieży1.3
YFHRRomans fantasy dla młodzieży
Romans fantasy wampirów, romans paranormalny itp . Stosuj dla fantasy z wykorzystaniem konwencji romansu, używaj oznaczenia 5X, gdzie to zasadne
1.4
YFJTradycyjne opowieści i baśnie dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla bajek, baśni, legend ludowych, sfabularyzowanych mitów także dla uwspółcześnionych wersji
1.3
YFKOpowieści religijne dla dzieci i młodzieży
YFMOpowieści o romansach, miłości i związkach dla dzieci i młodzieży
Use for: stories that deal with all kinds of relationships with others. Use with: YX* to give details of kinds of relationships as appropriate, for example, YXHB for stories about friendships, or YXHL for romance or love stories or YXH for stories about relationships in peer groups
Zobacz też: YXHB Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – przyjaźń
1.4
YFNOpowieści obyczajowe i rodzinne dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kodami YXF* dla beletrystyki skupionej szczególnie na tematyce rodzinnej
1.1
YFPOpowieści o zwierzętach i przyrodzie dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kodami YNN* by doprecyzować
1.4
YFQOpowieści humorystyczne dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kodami YF* jeśli to zasadne
YFROpowieści o sporcie dla dzieci i młodzieży
YFSOpowieści o szkole dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kodami 5L* by doprecyzować poziom edukacji
1.4
YFTOpowieści historyczne dla dzieci i młodzieży
Dla historii osadzonych w przeszłości (zwykle przed życiem pisarza), gdzie okres historyczny jest znaczącą lub istotną częścią historii a opowieść przedstawia ducha, i warunki społeczne Używaj z innymi kodami F * stosownie do potrzeb i z kwalifikatorami miejsca 1* i kwalifikatorami chronologicznym 3 *
1.3
YFUOpowiadania dla dzieci i młodzieży
Stosuj po kodzie YF* dla wskazania gatunku
YFVOpowieści wierszem dla dzieci i młodzieży
Stosuj po kodzie YF* dla wskazania gatunku
Zobacz też: YDP Poezja dla dzieci i młodzieży
1.1
YFXBiografie fabularyzowane dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla biografii realnych postaci, ale z dużą dozą beletrystyki
1.1
YFYFabularyzowana literatura faktu dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla literatury faktu (np. odkrycia, survival, konflikty) silnie sfabularyzowanej
YFZLiteratura dla dzieci i młodzieży – wydania specjalne1.3
YFZRProza gatunkowa dla dzieci i młodzieży
Używaj dla ranobe (powieści w japońskim stylu) light fiction oraz dla romansu, fantastyki naukowej lub innych rodzajów gatunku, zazwyczaj publikowanych w odcinkach co miesiąc, Użyj z: innym kodem F * wskazującym rodzaj lub typ. Kody FYR nigdy nie powinny być głównym ani głównym kodem podmiotu
1.31.4
YFZSChildren’s / Teenage fiction: ranobe (‘light novels‘)
Use for: short fiction for children or adolescents, usually driven primarily by dialogue and character, and generally accompanied by illustrations in manga/anime or similar styles . Use with: Other YF* codes to indicate the genre
1.4
YFZTChildren’s / Teenage: Fiction in translation
Use for: fiction in translation from another language. Use with: YF* codes to ensure classification is meaningful beyond the translation of the work itself. DO NOT USE: PLACE 1* or LANGUAGE 2* Qualifiers to describe the detail of the original language, this would be described elsewhere and not using Thema. You may still use a PLACE Qualifier if it is relevant to the plot or setting of the book. DO NOT USE: YFZT as the main or primary subject or the only code
1.4
YFZVProza dziecięca i młodzieżowa: inspiracje i adaptacje
Stosuj dla publikacji, które powstały jako produkty uboczne lub towarzyszące innym produktom medialnym, na przykład do powieści zainspirowanej popularną serią filmową, grą online lub serialem telewizyjnym. NIE używaj do tytułów, na podstawie których powstały filmy itp.
1.3
YFZZChildren’s / Teenage fiction: Companion works
Use for: companion works to popular children’s or teenage fiction series or titles, typically uncritical, such as an atlas of a mythical world, a compendium of characters, a guide to the series, etc. Use with: other Y* codes or on its own as appropriate
1.3
YNPublikacje popularne dla dzieci i młodzieży
Stosuj kody YN* dla książek poświęconych temu co nie zostało sklasyfikowane i nie jest przeznaczone do użytku szkolnego. Stosuj kody YN* same dla literatury faktu lub po kodzie YF* dla fikcji. Dodawaj kwalifikator grupy wiekowej 5A* i ewentualnie inne kwalifikatory
1.4
YNAPublikacje o sztuce i artystach dla dzieci i młodzieży
Stosuj kwalifikatory stylu 6*, gdzie to możliwe
1.1
YNBBiografie i autobiografie dla dzieci i młodzieży
Use for: both individual biographies and works that have multiple biographies of different people, titles about heroes or heroines, inspirational figures
1.11.4
YNCPublikacje o muzyce dla dzieci i młodzieży
Stosuj kwalifikatory stylu 6*, gdzie to możliwe
1.1
YNCSŚpiewniki dla dzieci1.2
YNDPublikacje o teatrze i występach dla dzieci i młodzieży1.1
YNDBPublikacje o tańcu i balecie dla dzieci i młodzieży1.1
YNDSScenariusze teatralne dla dzieci i młodzieży1.1
YNFPublikacje o telewizji, video i filmie dla dzieci i młodzieży
Stosuj da publikacji o robieniu filmów i seriali
1.3
YNGPublikacje dla dzieci i młodzieży dotyczące wiedzy o świcie i ciekawostek1.3
YNGLPublikacje dla dzieci i młodzieży o zasobach wiedzy
Stosuj dla tytułów o bibliotekach, muzeach, szkołach itp. Używaj dla książek informacyjnych o muzeach, galeriach, bibliotekach, innych ośrodkach kulturalnych
1.3
YNHPublikacje na temat historii i przeszłości dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kwalifikatorem miejsca 1* i chronologicznym 3*Dla biografii konkretnych osób stosuj YNB
Zobacz też: YNB Biografie i autobiografie dla dzieci i młodzieży
1.3
YNHAPublikacje o poszukiwaczach przygód i awanturnikach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla poszukiwaczy skarbów, myśliwych itd.
Zobacz też: YNB Biografie i autobiografie dla dzieci i młodzieży
1.11.3
YNHA1Publikacje o piratach dla dzieci i młodzieży1.3
YNHDPublikacje o odkryciach i poszukiwaczach dla dzieci i młodzieży
Class here: explorers, travellers, expedition, first contacts with other continents and peoples, exploring interiors, the seas, etc
Zobacz też: YNB Biografie i autobiografie dla dzieci i młodzieży
1.11.3
YNHPPublikacje o życiu dzieci w przeszłości dla dzieci i młodzieży
Use with: PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.11.3
YNJPublikacje o wojnie, bitwach i siłach zbrojnych dla dzieci i młodzieży
Use with: PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
Zobacz też: YXZW Problemy społeczne dzieci i młodzieży – wojna i konflikty zbrojne
1.3
YNJCPublikacje o zamkach i rycerzach dla dzieci i młodzieży
Class here: medieval warfare
1.3
YNKPublikacje o pracy i społeczeństwie dla dzieci i młodzieży
Class here: business, the world of work, working or different jobs, specific professions, daily life, everyday occurrences
1.4
YNKAPublikacje o polityce dla dzieci i młodzieży
Używaj z YNB i YNH
1.11.4
YNKCPublikacje o prawie, policji i przestępstwie dla dzieci i młodzieży1.1
YNLPublikacje o literaturze, książkach i pisarzach dla dzieci i młodzieży1.1
YNMPublikacje o konkretnych miejscach i ludziach dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kwalifikatorem miejsca- jeśli to zasadne
1.3
YNMCPublikacje o kulturze i tożsamości narodowej dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla symboli narodowych, pomników, strojów, zwyczajów itd. Stosuj z kwalifikatorem miejsca, jeśli to zasadne
1.11.3
YNMDPublikacje dla dzieci i młodzieży o świętach, wydarzeniach, festiwalach
Stosuj z wartościami z działu 5H* jeśli to zasadne oraz z kodami YNR*
Zobacz też: YNR* Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży i podkategoriami, 5H* Święta, uroczystości i specjalne okazje i podkategoriami
1.3
YNMFPublikacje o dziewczętach i kobietach dla dzieci i młodzieży
Stosuj tam, gdzie centralny temat stanowi dziewczęcość / kobiecość
1.1
YNMHPublikacje o chłopcach i mężczyznach dla dzieci i młodzieży
Stosuj tam, gdzie centralny temat stanowi chłopięcość / męskość
1.1
YNMKPublikacje o życiu w mieście dla dzieci i młodzieży
Class here: suburbs, inner cities, small towns, urban and suburban life, etc. Use for: books about life in urban environments or works about particular cities or towns. Use with: PLACE 1* Qualifiers especially if about a named city which has a PLACE 1* code
1.11.4
YNMLPublikacje o życiu na wsi dla dzieci i młodzieży1.1
YNMWPublikacje dla dzieci i młodzieży o królowych, królach, księżniczkach i księciach itp.
Stosuj dla monarchii i rodów panujących
1.11.3
YNNPublikacje o przyrodzie, zwierzętach i świecie natury dla dzieci i młodzieży1.1
YNNAPublikacje o dinozaurach i prehistorii dla dzieci i młodzieży1.1
YNNBPublikacje o dzikiej przyrodzie dla dzieci i młodzieży
Zobacz też: YXZG Problemy społeczne dzieci i młodzieży – ochrona środowiska
1.1
YNNB1Publikacje o dzikiej przyrodzie dla dzieci i młodzieży – morza i oceany
Class here: seashore, coasts, beaches, etc
1.11.4
YNNB2Publikacje o dzikiej przyrodzie dla dzieci i młodzieży – dżungla i lasy tropikalne
Stosuj też dla lasów deszczowych
1.1
YNNB3Publikacje o dzikiej przyrodzie dla dzieci i młodzieży – obszary pustynne1.1
YNNB9Publikacje o dzikiej przyrodzie dla dzieci i młodzieży – lód, śnieg i tundra
Stosuj dla obszarów biegunowych i wysokich gór
1.1
YNNCPublikacje o ekosystemach dla dzieci i młodzieży
Stosuj też dla prac poświęconych ekosystemom jako całościom
Zobacz też: YXZG Problemy społeczne dzieci i młodzieży – ochrona środowiska
1.1
YNNFPublikacje o farmach zwierząt dla dzieci i młodzieży
Stosuj do tytułów, w których mowa o gospodarstwach z wieloma zwierzętami lub do tych gospodarstw, które nie mają własnego kodu
1.3
YNNHPublikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży1.1
YNNH1Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – psy
Zobacz też: YNNJ21 Publikacje o psach i wilkach dla dzieci i młodzieży
1.1
YNNH2Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – koty
Zobacz też: YNNJ22 Publikacje o kotach i wielkich kotach dla dzieci i młodzieży
1.1
YNNH3Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – króliki i gryzonie
Stosuj dla domowych myszy, chomików, świnek morskich, myszoskoczków, szczurów itp.
Zobacz też: YNNJ31 Publikacje o gryzoniach i królikach dla dzieci i młodzieży
1.3
YNNH4Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – konie i kuce1.1
YNNH5Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – ptaki
Stosuj dla domowych ptaków: papug, kanarków, papużek falistych itp.
1.3
YNNJPublikacje o ssakach dla dzieci i młodzieży1.1
YNNJ1Publikacje o ssakach wodnych i morskich dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla tych ssaków, które prowadzą większość życia w wodzie
Zobacz też: YNNS Publikacje o rybach i organizmach morskich dla dzieci i młodzieży
1.11.3
YNNJ14Publikacje dla dzieci i młodzieży: wieloryby, delfiny i morświny
Stosuj dla ssaków żyjących w wodzie
1.3
YNNJ2Publikacje o dużych ssakach lądowych dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla wielbłądów, słoni, żyraf, nosorożców, jeleni itp.. Do zwierząt, które nie mają odrębnego kodu.
1.11.3
YNNJ21Publikacje o psach i wilkach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla tekstów dotyczących hien, lisów itp. Do wszystkich psowatych ale nie stosuj do treści związanych z opieką nad zwierzętami
Zobacz też: YNNH1 Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – psy
1.11.3
YNNJ22Publikacje o kotach i wielkich kotach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla tekstów o lwach, tygrysach itp. Dla wszystkich kotowatych ale nie w kontekście opieki nad nimi.
Zobacz też: YNNH2 Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – koty
1.11.3
YNNJ23Publikacje o niedźwiedziach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla pandy wielkiej
1.11.3
YNNJ24Publikacje o koniach i kucach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla osiołków i zebr
1.11.4
YNNJ25Publikacje o krowach i bydle dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla byków, bizonów, jaków.
1.11.3
YNNJ26Publikacje o świniach, dzikach i nierogaciźnie dla dzieci i młodzieży1.3
YNNJ27Publikacje o owcach i kozach dla dzieci i młodzieży1.3
YNNJ29Publikacje o małpach i lemurach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla goryli, szympansów, orangutanów i gibonów.
1.11.3
YNNJ3Publikacje o drobnych ssakach lądowych dla dzieci i młodzieży
nietoperzy, jeży, szopów itp. Dla tekstów o tych ssakach, dla których nie ma odrębnego kodu
1.11.3
YNNJ31Publikacje o gryzoniach i królikach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla tekstów, w których są myszy szczury, wiewiórki, zające, jeżozwierze, kapibary itp. opisywane nie jako zwierzęta domowe
Zobacz też: YNNH3 Publikacje o opiece nad zwierzętami domowymi dla dzieci i młodzieży – króliki i gryzonie
1.11.3
YNNJ9Publikacje o torbaczach, dziobakach i kolczatkach dla dzieci i młodzieży
Stosuj też dla kangurów i koali, oposów i wombatów
1.11.3
YNNKPublikacje o ptakach dla dzieci i młodzieży1.1
YNNLPublikacje o owadach, pajęczakach i innych małych zwierzętach dla dzieci i młodzieży1.1
YNNMPublikacje o gadach i płazach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla publikacji, w których bohaterami są węże, jaszczurki, traszki, żółwie, żółwie, żółwie, żaby, ropuchy itp. Używaj z YNNH dla tytułów o opiece nad zwierzętami
1.11.3
YNNSPublikacje o rybach i organizmach morskich dla dzieci i młodzieży
Zobacz też: YNNJ1 Publikacje o ssakach wodnych i morskich dla dzieci i młodzieży
1.11.3
YNNTPublikacje o drzewach i innych roślinach dla dzieci i młodzieży1.1
YNNVPublikacje o skałach, pogodzie i świecie nieożywionym dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla skał, skamielin, minerałów, wulkanów, trzęsień ziemi, geologii, atmosfery, klimatów, burz, tornad itd.
1.1
YNNZPublikacje o przestrzeni kosmicznej, gwiazdach i układzie słonecznym dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla konstelacji, podróży kosmicznych, planet itd.
1.1
YNPPublikacje o praktycznych zainteresowaniach dla dzieci i młodzieży
Use for: general works on making and doing things, practical ideas, hackerspace / makerspace ideas
Zobacz też: YNT Publikacje o nauce i technice dla dzieci i młodzieży, YPAK Edukacja – rękodzieło
1.4
YNPCPublikacje o gotowaniu i odżywianiu dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla tekstów o odżywianiu i zdrowym jedzeniu
1.4
YNPGPublikacje o ogrodnictwie dla dzieci i młodzieży
Class here: growing plants, flowers, herbs, vegetables
1.21.4
YNPHPublikacje o rzemiośle dla dzieci i młodzieży1.1
YNPH1Publikacje o rzeźbieniu w drewnie i wykonywaniu modeli dla dzieci i młodzieży1.1
YNPH2Publikacje o wyszywaniu i tkaniu dla dzieci i młodzieży1.1
YNPJPublikacje o ubiorze i modzie dla dzieci i młodzieży1.1
YNPKPublikacje o pieniądzach dla dzieci i młodzieży1.1
YNQKuby młodzieżowe, stowarzyszenia, grupy i organizacje w kontekście dzieci i młodzieży
Stosuj dla harcerstwa, skautingi itp.
1.3
YNRPublikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży
Use all YNR* codes for: works about schools of thought, belief systems, spiritual traditions, religion or stories from that religious tradition. Use with: other Y* codes and 5PG* INTEREST Qualifiers as appropriate
Zobacz też: YPJN* Edukacja wiedza o religiach i podkategoriami, YXZR Problemy społeczne dzieci i młodzieży – problemy religijne
1.4
YNRAChildren’s / Teenage general interest: Philosophy
Class here: philosophical traditions and schools of thoughts
1.4
YNRDPublikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – hinduizm
Zobacz też: YPJN1 Edukacja – hinduizm
1.1
YNRFPublikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – buddyzm
Zobacz też: YPJN2 Edukacja – buddyzm
1.1
YNRJPublikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – judaizm
Zobacz też: YPJN3 Edukacja – judaizm
1.1
YNRMPublikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – chrześcijaństwo
Class here: Bibles and Bible stories for Children
Zobacz też: YPJN4 Edukacja – chrześcijaństwo
1.4
YNRPPublikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – islam
Zobacz też: YPJN5 Edukacja – islam
1.1
YNRRPublikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – inne religie
Use for: works about living religions that do not have their own category, and their practices, stories, rituals and belief systems. Use with: QR* codes to give extra detail and PLACE 1* Qualifiers as appropriate
Zobacz też: YPJN9 Edukacja – inne religie
1.4
YNRUPublikacje o mitologii i starożytnych religiach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla religii starożytnych Greków, nordyckiej, egipskiej, celtyckiej oraz dla mitów itd. Stosuj też do legend
Zobacz też: YFJ Tradycyjne opowieści i baśnie dla dzieci i młodzieży, YNXB Publikacje o potworach, smokach i mitycznych stworzeniach dla dzieci i młodzieży
1.21.4
YNRXTeksty religijne, modlitwy itd. dla dzieci i młodzieży
Kwalifikuj tutaj edycje świętych tekstów, w tym uproszczone wersje i opowiadania oparte na świętych tekstach, modlitewniki i wszystkie materiały religijne, przeznaczone dla dzieci; stosuj z innym kodem YNR * wskazującym na religię
1.4
YNTPublikacje o nauce i technice dla dzieci i młodzieży
Stosuj do ogólnych prac dotyczących nauki, w tym pomysłów na projekty, eksperymentów itp.
1.3
YNTAPublikacje o ludzkim ciele dla dzieci i młodzieży
Class here: general descriptive, scientific approaches
Zobacz też: YXA* Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – ciało i zdrowie i podkategoriami
1.1
YNTCPublikacje o komputerach i informatyce dla dzieci i młodzieży
Class here: Artificial intelligence, virtual and augmented reality, robotics
Zobacz też: YNVU Publikacje dla dzieci i młodzieży o grach komputerowych i video
1.21.4
YNTC1Programowanie i języki programowania – publikacje dla dzieci i młodzieży
Class here: coding for children
1.3
YNTC2Media społecznościowe – publikacje dla dzieci i młodzieży
Class here: influencers, vlogging and vloggers, blogging
1.31.4
YNTDPublikacje o wynalazcach, wynalazkach i eksperymentach dla dzieci i młodzieży1.1
YNTGPublikacje o maszynach i działaniu urządzeń dla dzieci i młodzieży1.1
YNTMMatematyka i liczby – publikacje dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla książek, które nie są podręcznikami
1.3
YNTPPublikacje o budowlach i budownictwie dla dzieci i młodzieży1.1
YNTRPublikacje o transporcie i pojazdach dla dzieci i młodzieży1.1
YNTTPodróże w czasie – publikacje dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kodem YF jeśli to zasadne
1.3
YNUHumor i dowcipy dla dzieci i młodzieży1.1
YNUCKomiksy i paski komiksowe dla dzieci i młodzieży
Use for: humorous comic strips or cartoons aimed at children or teenagers. Prefer: X* codes with appropriate 5A* Qualifiers for all graphic novels, European or American style comic books, manga etc aimed at children or teenagers
Zobacz też: X* Komiks i powieść graficzna i podkategoriami
1.4
YNVHobby, gry, zabawy i zabawki dla dzieci i młodzieży1.1
YNVDZabawki – publikacje dla dzieci i młodzieży
Stosuj do książek o zabawkach, jeśli to zasadne dodaj kod YB, YF, YNP
1.11.4
YNVD1Publikacje dla dzieci i młodzieży o lalkach, figurkach i podobnych zabawkach
Stosuj do książek o kukiełkach, żołnierzykach, jeśli to zasadne dodaj kod YB, YF, YNP
1.3
YNVD2Publikacje dla dzieci i młodzieży o maskotkach i pluszakach
Stosuj do książek o pluszowych misiach jeśli to zasadne dodaj kod YB, YF, YNP
1.3
YNVD3Publikacje dla dzieci i młodzieży o klockach i zabawkach konstrukcyjnych
Jeśli to zasadne dodaj kod YB, YF, YNP
1.3
YNVMChildren’s / Teenage general interest: Games
Class here: Indoor games, party games, board games, card games, educational games, traditional games, games of chance, games of skill, action and reflex games, strategy games, role-playing games dice games, chess etc
1.4
YNVPZagadki, krzyżówki dla dzieci i młodzieży
Class here: number and word games, sudoku, crosswords, word searches, mazes, enigmas, riddles, brain teasers, travel puzzles, memory, logic puzzles, find the missing pieces, jigsaw puzzles. Use for: products where there is something to solve, an answer to be found, something to work out, etc
Zobacz też: YBGH Książki z zadaniami – ukryte obiekty
1.4
YNVUPublikacje dla dzieci i młodzieży o grach komputerowych i video
Stosuj dla przewodników o grach
1.3
YNWPublikacje o sporcie i rekreacji dla dzieci i młodzieży
Stosuj do wydarzeń sportowych, jeśli to zasadne stosuj inne kody YNW*
1.4
YNWDPublikacje o grach w piłkę i sporcie dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla gier w piłkę niewymienionych poniżej
1.4
YNWD1Publikacje o piłce nożnej dla dzieci i młodzieży1.11.2
YNWD2Publikacje o futbolu amerykańskim dla dzieci i młodzieży1.11.2
YNWD3Publikacje o bejsbolu i softbolu dla dzieci i młodzieży1.1
YNWD4Publikacje o koszykówce dla dzieci i młodzieży1.1
YNWD5Children’s / Teenage general interest: Ball games and sports: Cricket1.4
YNWD6Informacje o grze w piłkę dla dzieci i młodzieży – siatkówka1.2
YNWD7Children’s / Teenage general interest: Ball games and sports: Rugby1.4
YNWD8Publikacje o piłce ręcznej dla dzieci i młodzieży1.1
YNWGPublikacje o lekkoatletyce i gimnastyce dla dzieci i młodzieży1.1
YNWMPublikacje o sportach zimowych dla dzieci i młodzieży1.3
YNWM1Publikacje o sportach zimowych dla dzieci i młodzieży – narciarstwo
Class here: snowboarding
1.21.4
YNWM2Publikacje o sportach zimowych dla dzieci i młodzieży – hokej1.2
YNWWPublikacje o pływaniu i sportach wodnych dla dzieci i młodzieży1.1
YNWYPublikacje o kolarstwie oraz jeździe na rolkach i desce dla dzieci i młodzieży1.3
YNWZPublikacje o drużynach i klubach sportowych dla dzieci i młodzieży
Stosuj YNWZ z innym kodem YNW* dla określenia dyscypliny sportu
1.1
YNXPublikacje o niewyjaśnionych zjawiskach i tajemnicach dla dzieci i młodzieży1.1
YNXBPublikacje o potworach, smokach i mitycznych stworzeniach dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla tekstów o potworach i istotach legendarnych
1.4
YNXB1Publikacje dla dzieci i młodzieży – smoki1.3
YNXB2Publikacje dla dzieci i młodzieży – wampiry, wilkołaki i zmiennokształtni1.3
YNXB3Publikacje dla dzieci i młodzieży- zombi, duchy i żywe trupy
Stosuj dla tekstów, których bohaterami są mumie, szkielety, poltergeisty itp.
1.3
YNXB4Publikacje dla dzieci i młodzieży – wróżki, elfy itp.1.3
YNXB5Children’s / Teenage general interest: Unicorns1.4
YNXB6Children’s / Teenage general interest: Mermaids / Merfolk1.4
YNXFPublikacje o UFO i istotach pozaziemskich dla dzieci i młodzieży
Stosuj dla kosmitów
1.3
YNXWPublikacje o czarownicach, czarownikach i magikach dla dzieci i młodzieży
Zobacz też: YFD Horrory i opowieści o duchach dla dzieci i młodzieży,
1.3
YPMateriały edukacyjne
Z kodami YP* stosuj kwalifikatory celu edukacyjnego, gdzie to możliwe; stosuj kody YP* dla materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i do górnej granicy wieku obowiązku szkolnego; dla dalszej edukacji (uniwersyteckiej i zawodowej) używaj kategorii innych niż dziecięce
Zobacz też: JNU Nauczanie poszczególnych przedmiotów, JNUM Materiały dydaktyczne dla nauczyciela
1.4
YPAEdukacja– sztuka zagadnienia ogólne
Stosuj kwalifikatory stylu, gdzie to możliwe
YPABEdukacja – sztuka i wzornictwo
Stosuj kwalifikatory stylu, gdzie to możliwe
YPADEdukacja – muzyka
Stosuj kwalifikatory stylu, gdzie to możliwe
YPAFEdukacja– teatr i sztuki performatywne
Stosuj też dla scenariuszy dla przedstawień szkolnych, występów tanecznych
YPAGEdukacja – moda i włókiennictwo1.3
YPAKEdukacja – rękodzieło
Stosuj dla lekcji rzemiosła i rękodzieła
1.31.4
YPCEdukacja – język, literatura, pisanie i czytanie
Stosuj kwalifikator językowy w miarę potrzeb
1.2
YPCAEdukacja – pierwszy język (ojczysty)
YPCA1Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – nauka pisania i czytania
Stosuj dla książek zachęcających do poznawania liter i słów
1.3
YPCA2Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – doskonalenie umiejętności czytania i pisania
Use for: books aimed at teaching or encouraging independent reading and writing
1.3
YPCA21Edukacja– pierwszy język (ojczysty) – czytanki i proste lektury
Stosuj dla książek do nauki czytania, które są podzielone na stopnie zaawansowania w zależności od poziomu kompetencji czytelniczych. Doprecyzowuj je kwalifikatorami celów edukacyjnych 4* i innymi kodami by dopowiedzieć temat (YF*)
1.3
YPCA22Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – nauka pisania
YPCA23Edukacja – pierwszy język (ojczysty): ortografia i słownictwo1.3
YPCA4Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – gramatyka i ortografia
YPCA5Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – wypowiedź ustna
YPCA9Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – wiedza o literaturze
YPCA91Edukacja – pierwszy język (ojczysty) – wydania szkolne lektur i opracowania
Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers and subject codes from YF* to specify the type of literature text
1.4
YPCKEdukacja – języki obce nowożytne
Dla wszystkich kodów z grupy YPCK* stosuj kwalifikatory 2* (językowe)
1.4
YPCK2Edukacja – języki obce nowożytne – nauka języków
Stosuj dla materiałów dla nauczyciela i do materiałów do nauki języków obcych
1.4
YPCK21Edukacja – języki obce nowożytne – nauka języka: gramatyka, słownictwo i wymowa1.31.4
YPCK22Edukacja – języki obce nowożytne – nauka języka: nauka czytania
Stosuj dla uproszczonych wersji tekstów, na których zazwyczaj zaznaczony jest poziom zaawansowania. Stosuj z kwalifikatorem 2* (językowe), 4* (celów edukacyjnych) i kodami YF
1.31.4
YPCK9Edukacja – języki obce nowożytne – wiedza o literaturze1.4
YPCK91Edukacja– języki obce nowożytne wydania szkolne lektur
Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers and subject codes from YF* to specify the type literature text
1.4
YPCSEdukacja – języki starożytne i klasyczne
Jeśli to zasadne dopowiadaj kategorie z YPCS* kwalifikatorami językowymi 2*
1.3
YPCS4Edukacja – języki starożytne i klasyczne – podręczniki do nauki
YPCS9Edukacja – języki starożytne i klasyczne – wiedza o literaturze
YPCS91Edukacja – języki starożytne i klasyczne – wydania szkolne tekstów klasycznych
Use with: PLACE 1*, LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers to specify the kind of the literature text
1.4
YPJEdukacja– nauki humanistyczne i społeczne
YPJHEdukacja – historia
Jeśli to zasadne użyj także kwalifikatorów 1* miejsca, 3*chronologicznych i celów edukacyjnych 3*
1.3
YPJJEdukacja– nauki społeczne, wiedza o społeczeństwie
YPJJ1Edukacja– polityka i konstytucja
YPJJ3Edukacja– edukacja obywatelska i wiedza o społeczeństwie
Class here: civics
1.3
YPJJ4Edukacja: nauczanie zintegrowane
Stosuj do materiałów interdyscyplinarnych np. zwyczaje, historia, geografia, historia naturalna danego miejsca itp.
1.3
YPJJ5Edukacja – psychologia
YPJJ6Edukacja: higiena osobista, tematy wychowawcze i zdrowie
Stosuj dla tekstów o umiejętnościach życiowych, zdrowiu, dobrym samopoczuciu, związkach, trosce o siebie i swoje bezpieczeństwo. Stosuj z innymi kodami YX *, jeśli jest to właściwe. YXR dla bezpieczeństwa, YXAX dla edukacji seksualnej
1.3
YPJKEdukacja – medioznawstwo
Stosuj dla podręczników dotyczących filmoznawstwa, nowych mediów, telewizji, komunikacji przy pomocy nowych mediów.
1.3
YPJLEdukacja – filozofia i etyka1.3
YPJMEdukacja – prawo
Stosuj do materiałów dotyczących nauki prawa na poziomie nauczania dzieci i młodzieży szkolnej
1.3
YPJNEdukacja wiedza o religiach
Zobacz też: YNR Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży
YPJN1Edukacja – hinduizm
Zobacz też: YNRD Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – hinduizm
YPJN2Edukacja – buddyzm
Zobacz też: YNRF Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – buddyzm
YPJN3Edukacja – judaizm
Zobacz też: YNRJ Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – judaizm
YPJN4Edukacja – chrześcijaństwo
Zobacz też: YNRM Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – chrześcijaństwo
YPJN5Edukacja – islam
Zobacz też: YNRP Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – islam
YPJN9Edukacja – inne religie
Zobacz też: YNRR Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży – inne religie
YPJTEdukacja – geografia
YPJVEdukacja – podstawy przedsiębiorczości i ekonomia
YPJV1Edukacja – ekonomia1.3
YPJV2Edukacja – administracja w biznesie i administracja biurowa
Używaj dla tekstów o praktykach w miejscu pracy. Stosuj dla materiałów edukacyjnych, które obejmują dowolny aspekt administracji biznesu
1.3
YPJV3Edukacja- księgowość1.3
YPMEdukacja – matematyka, nauki ścisłe i technika
Class here: STEM learning, STEAM education
1.4
YPMFEdukacja – matematyka i rachunki
YPMF1Edukacja – arytmetyka i tabliczka mnożenia1.3
YPMPEdukacja– nauki ścisłe
YPMP1Edukacja – biologia
YPMP3Edukacja– chemia
YPMP5Edukacja – fizyka
YPMP51Edukacja – astronomia1.3
YPMP6Edukacja – nauka o środowisku1.3
YPMTEdukacja – technika
YPMT2Edukacja – zajęcia praktyczno-techniczne, projektowanie
Stosuj też do tekstów o nauce projektowania przedmiotów
1.3
YPMT3Edukacja – inżynieria
Stosuj też do inżynierii pojazdów
1.31.4
YPMT4Edukacja – technologia żywności, gotowanie
Stosuj zarówno do odżywiania jak i do przygotowywania posiłków
Zobacz też: YPWC4 Edukacja – turystyka
1.4
YPMT5Edukacja – elektronika
Dla systemów i technologii, także dla elektryczności.
1.3
YPMT6Edukacja– informatyka (IT), przetwarzanie danych, teleinformatyka
Stosuj dla programowania i kodowania
1.4
YPMT7Edukacja – rysunek techniczny1.3
YPMT8Edukacja – obróbka drewna, metaloplastyka itp.1.3
YPWEdukacja – przedmioty zawodowe i inne
Use for: material aimed at pupils in primary or secondary education. Use with: other subject categories to give more precise detail for specialised materials for pupils, especially from the T* section. Use with: appropriate EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers
1.4
YPWBEdukacja – rodzina i wiedza o konsumentach /zarządzanie domem
Stosuj dla tekstów dla uczniów o ekonomice gospodarstwa domowego, zarządzaniu rodziną i relacjami ze społeczeństwem
1.3
YPWCEdukacja – inne przedmioty zawodowe
Stosuj dla przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole nie wyszczególnionych osobno, np. zdrowie i higiena itd.
1.4
YPWC1Edukacja – zdrowie i opieka społeczna
Stosuj do tekstów dla uczniów w których mowa o zawodach związanych ze zdrowiem i opieką społeczną
1.3
YPWC2Edukacja – opieka nad dzieckiem/rozwój dziecka
Stosuj do tekstów dla uczniów w których mowa o zawodach związanych z opieką nad dziećmi
1.3
YPWC3Edukacja – umiejętności sprzedaży i sprzedaży detalicznej
Stosuj do publikacji przeznaczonych dla uczniów
1.3
YPWC4Edukacja – turystyka
Stosuj do publikacji przeznaczonych dla uczniów dotyczących przemysłu turystycznego
Zobacz też: YPMT4 Edukacja – technologia żywności, gotowanie
1.31.4
YPWC5Edukacja – fryzjerstwo, kosmetyka1.3
YPWC9Edukacja – doświadczenie zawodowe
Stosuj do tekstów dla uczniach dotyczących rynku pracy, wymaganych umiejętnościach, stażach
1.3
YPWDEducational: Construction, building and related skills
Class here: Built Environment, Building Engineering. Use for: material for pupils about topics in the construction and related sectors. Use with: TN* codes to give detail for more specialised material
Zobacz też: TNT Umiejętności fachowe i zawody w budownictwie
1.4
YPWEEducational: Agriculture, horticulture and related subjects
Class here: fishing, forestry, animal care and management, arboriculture, countryside management, blacksmithing, etc. Use for: material for pupils about topics in the rural or land-based sectors. Use with: TV* codes to give detail for more specialised material
1.4
YPWFEdukacja – wychowanie fizyczne
Stosuj do tekstów o zajęciach sportowych, wf oraz o wpływie sportu i ćwiczeń
1.3
YPWGEducational: Transport, logistics and related skills
Class here: distribution, driving skills. Use for: material for pupils about topics in these sectors. Use with: T* or K* codes to give detail for more specialised material
Zobacz też: TR* Inżynieria transportu i podkategoriami
1.4
YPWLEdukacja– wiedza ogólna
Use for: educational material that takes a multi-disciplinary approach to the world the student lives in or teaches pupils general skills or competencies
1.4
YPWL1Educational: General knowledge
Use for: educational material that gives a broad sweep of general knowledge or culture or teaches cultural awareness and expression
1.4
YPWL2Educational: Study skills
Use for: general material that teaches skills needed for studying or learning efficiently, such as functional skills, learning techniques, organizational skills, writing techniques, note taking etc
1.4
YPWL3Educational: Memory skills and creative thinking
Use for: general material that teaches pupils thinking skills, including initiative
1.4
YPWL4Educational: Social and life skills
Use for: general material that teaches pupils skills for interaction with others or dealing with daily life
1.4
YPWNEducational: Uniformed public or protective services
Use for: material aimed at pupils preparing for one of the uniformed public or protective services, such as the fire service, paramedics, police or armed services. Use with: JKSW* or JWC* codes to give detail for more specialised material
1.4
YPZEdukacja – kompendia i repetytoria
Stosuj dla wszystkich kompendiów, repetytoriów, zestawów ćwiczeń przeznaczonych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w miarę możliwości wskazując kodem YP* temat
1.4
YPZNEdukacja – rozumienie niewerbalne
Use for: material about problem solving using pictures and diagrams, visual reasoning
1.31.4
YPZPEdukacja – rozumienie werbalne
Use for: material about problem solving using words and letters
1.31.4
YRPublikacje encyklopedyczne i słownikowe dla dzieci i młodzieży
YRDSłowniki dla dzieci i młodzieży
Dla książek do użytku szkolnego i domowego. Stosuj kwalifikatory językowe 2* gdzie to możliwe
1.4
YRDCSłowniki obrazkowe dla dzieci i młodzieży
Stosuj kwalifikatory językowe gdzie to możliwe
1.3
YRDLSłowniki dwu- i wielojęzyczne dla dzieci i młodzieży
Stosuj kwalifikatory językowe gdzie to możliwe
1.3
YRDMSłowniki do nauki języków obcych
Stosuj do samouczków językowych, tytułów w języku obcym, podręczników do nauki w domu itp.
1.31.4
YREEncyklopedie ogólne dla dzieci i młodzieży
Stosuj tylko dla publikacji o tematyce ogólnej; dla publikacji z danych dziedzin stosuj YRG
YRGPublikacje tematyczne dla dzieci i młodzieży
Stosuj po innym kodzie Y* dla wskazania tematu lub zakresu publikacji
1.4
YRWAtlasy i mapy dla dzieci i młodzieży
Stosuj kwalifikatory miejsca gdzie to możliwe
1.4
YXProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dla dzieci i młodzieży
Używaj kodów YX* samodzielnie lub z innymi kodami Y* dla wskazania typu książki; używaj z właściwym kodem YF* dla beletrystyki dotyczącej tych tematów
1.3
YXAProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – ciało i zdrowie
Use for: popular health approaches to the human body or specific parts of the body. Use with: YXL* codes for mental health topics linked to the body, such as body image
1.4
YXABProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – fitness, ćwiczenia fizyczne i zdrowe odżywianie
Class here: personal health, taking care of teeth, looking after your body, being active, food and health, nutrition, veganism, vegetarianism
1.31.4
YXAXProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – edukacja seksualna
Use for: works that discuss or explain aspects of sex and sexuality advice including, but not limited to, puberty and changes to the body, consent, sexual relationships, physical intimacy, sexual health
1.4
YXBProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – LGBT
Stosuj kwalifikatory 5PSG, 5PSL, 5PT jeśli to zasadne
1.31.4
YXCProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – identyfikacja płciowa
Stosuj dla tytułów, które związane są z płcią na przykład czym jest bycie dziewczyną lub chłopcem lub pytania o tożsamość. Użyj z innymi kodami, jeśli to zasadne
Zobacz też: YNMF Publikacje o dziewczętach i kobietach dla dzieci i młodzieży, YNMH Publikacje o chłopcach i mężczyznach dla dzieci i młodzieży
1.3
YXDProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – samoświadomość i poczucie własnej wartości
Class here: self-discovery, self-knowledge, self-worth, self-image, self-identity
1.4
YXEProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – emocje, nastroje, uczucia
Stosuj dla publikacji poświęconych rozumieniu lęku, szczęścia, solidarności, smutku itd.
1.4
YXFProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – rodzina i problemy rodzinne
Class here: mothers, fathers, parents and step-parents, grandparents, relatives, blended families, extended family members etc. Use for: works about families, issues in families, particular members of a family, etc
1.4
YXFDProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – rozwód, separacja, rozpad rodziny1.3
YXFFProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – adopcja i rodziny zastępcze
Class here: orphans
1.3
YXFRChildren’s / Teenage personal and social topics: siblings
Class here: brothers, sisters, step and half brothers and sisters
1.4
YXFSProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – nowe dziecko
Class here: new brother, new sister, new sibling
1.31.4
YXGProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – śmierć i żałoba
Class here: grief and loss
1.4
YXGSProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – samobójstwo1.21.3
YXHProblemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – relacje międzyludzkie (poza rodziną)
Use for: relationships within peer or social groups
1.3
YXHBProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – przyjaźń
Class here: making new friends, friendship groups, issues around relationships with friends
Zobacz też: YFM Opowieści o romansach, miłości i związkach dla dzieci i młodzieży
1.4
YXHLProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – randki, związki i miłość1.4
YXHPChildren’s / Teenage personal and social topics: Life skills and choices
Class here: manners, behaviour, dilemmas, consequences, responsibilities, skills for interacting with modern life, other people, following or not following rules, etc
1.4
YXHYProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – nastoletnie ciąże1.3
YXJProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – uzależnienia i narkotyki1.3
YXKProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – niepełnosprawność i specjalne potrzeby
Class here: physical disabilities and impairments, visible or invisible disabilities or conditions, wheelchair users etc. Use with: 5PM* Qualifiers as appropriate
1.4
YXLProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – fizyczne i psychiczne warunki zdrowotne
Do tytułów skierowanych dla dzieci i młodzieży cierpiących lub do książek w których mowa jak radzić sobie z kimś kto choruje
1.21.4
YXLBProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – choroby fizyczne i specjalne sytuacje zdrowotne
Stosuj dla tytułów dotyczących życia z chorobą, długotrwałymi schorzeniami i urazami
1.3
YXLB1Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – rak1.3
YXLDProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – zdrowie psychiczne
stosuj dla tekstów o chorobach psychicznych
1.3
YXLD1Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – zaburzenia żywienia1.3
YXLD2Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – lęk, depresja, samookaleczanie
Class here: panic attacks
1.3
YXLD6Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – pozytywna / dobra kondycja psychiczna
Class here: mindfulness
1.3
YXMChildren’s / Teenage personal and social topics: multicultural
Use for: works on social and cultural topics linked to multiculturalism, multicultural societies
1.4
YXNProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – rasizm i wielokulturowość
Class here: xenophobia
1.4
YXPProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – różnorodność / inkluzywność
Stosuj dla tytułów, które zajmują się tymi tematami lub do historii w których jest zastosowana w treści lub do tych, które ilustrują inkluzywność w kontekście historii
1.31.4
YXPBProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – uprzedzenia i nietolerancja
Class here: discrimination
1.3
YXQProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – przemoc w szkole, presja rówieśnicza1.3
YXQDProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – wykorzystywanie
Stosuj dla przemocy fizycznej, psychicznej, emocjonalnej lub seksualnej
1.31.4
YXQFProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – zastraszanie i nękanie
Stosuj także dla cyberprzemocy, trollingu
1.31.4
YXRProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – bezpieczeństwo osobiste
Stosuj dla porad, jak zachowywać się wobec obcych, na ulicy, na temat bezpieczeństwa w domu itd.
1.11.3
YXSProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – ucieczka z domu
Stosuj także dla bezdomności
1.11.3
YXTProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – wagarowanie i problemy w szkole1.3
YXVProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – doradztwo zawodowe i dalsze kształcenie, ukończenie szkoły
Stosuj dla tytułów dotyczących pracy, zawodów, kariery przeznaczonych dla młodych odbiorców, ale niemających charakteru edukacyjnego
Zobacz też: YPJV2 Edukacja – administracja w biznesie i administracja biurowa, YPWC9 Edukacja – doświadczenie zawodowe
1.3
YXWProblemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – pierwsze doświadczenia i dorastanie
Class here: coming of age
1.31.4
YXZPublikacje dla dzieci i młodzieży – problemy społeczne
Class here: social activism. Use for: titles that deal with directly the topics. Use with: YF* codes for stories that are about these topics
1.4
YXZGProblemy społeczne dzieci i młodzieży – ochrona środowiska
Class here: looking after our planet, climate change, pollution, rubbish, plastics, recycling, sustainability, climate emergency, climate strikes, environmental champions, looking after our future, protecting nature, conservation
1.4
YXZMProblemy społeczne dzieci i młodzieży – migracje i uchodźcy
Class here: asylum seekers, immigrants and immigration, emigrants and emigration
1.21.4
YXZRProblemy społeczne dzieci i młodzieży – problemy religijne
YXZWProblemy społeczne dzieci i młodzieży – wojna i konflikty zbrojne
YZArtykuły papiernicze dla dzieci i młodzieży
Stosuj tylko dla materiałów papierniczych i przedmiotów innych niż książki, których nie można zaklasyfikować pod innym kodem Y*
1.4
YZGKsiążki podarunkowe dla dzieci
Stosuj dla niewielkich, zwykle ozdobnie wydanych książek o humorystycznej lub aforystycznej zawartości przeznaczone na prezent
1.4
YZSArtykuły papiernicze dla dzieci
Stosuj dla drukowanych artykułów papierniczych, takich jak kalendarze, terminarze, dzienniki, plakaty itd. Przeznaczone dla dzieci; temat oznaczaj innym kodem tam, gdzie to możliwe
Zobacz też: WZS Artykuły papiernicze
1.1
YZSGChildren’s / Teenage stationery items: thematic journals and notebooks
Use for: journals that you fill in, which have some pre-printed text or images to inspire what to write or note down. Use with: another secondary code indicating a subject where appropriate. Use with: INTEREST AGE 5A* Qualifiers and another secondary code indicating subject where appropriate
1.4
YZSNNiezadrukowane artykuły papiernicze dla dzieci
Stosuj dla czystych zeszytów książeczek na autografy i innych niezadrukowanych materiałów
Zobacz też: WZSN Niezadrukowane artykuły papiernicze
1.1
1Kwalifikatory miejsca
Nie stosować kwalifikatora „1” do poszczególnych książek, lecz wybrać właściwy kwalifikator z sekcji 1*
1.4
1AŚwiat
Stosuj, aby podkreślić globalny charakter zagadnienia
1.2
1DEuropa
1DDEuropa Zachodnia
1DDBBelgia
1DDB‑BE‑BBruksela201608
1DDB‑BE‑FFlandria201704
1DDB‑BE‑FAAntwerpia (prowincja)201704
1DDB‑BE‑FAAAntwerpia201704
1DDB‑BE‑FBBrabancja Flamandzka201704
1DDB‑BE‑FBALowanium
1DDB‑BE‑FCLimburg201710
1DDB‑BE‑FCAHasselt
1DDB‑BE‑FDFlandria Wschodnia201704
1DDB‑BE‑FDAGandawa201704
1DDB‑BE‑FEFlandria Zachodnia201704
1DDB‑BE‑FEABrugia201704
1DDB‑BE‑WWalonia201704
1DDB‑BE‑WABrabancja Walońska201704
1DDB‑BE‑WAAWavre
1DDB‑BE‑WBHainaut / Henegouwen201704
1DDB‑BE‑WBAMons / Bergen201704
1DDB‑BE‑WBBCharleroi
1DDB‑BE‑WCLiège / Luik (prowincja)201704
1DDB‑BE‑WCALiège / Luik201704
1DDB‑BE‑WDLuksemburg (prowincja)201704
1DDB‑BE‑WDAArlon / Arlen201704
1DDB‑BE‑WENamur / Namen (prowincja)201704
1DDB‑BE‑WEANamur / Namen201704
1DDFFrancja
1DDF‑FR‑XRegiony Francji201704
1DDF‑FR‑XAOwernia-Rodan-Alpy201704
1DDF‑FR‑COwernia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑CAAllier
1DDF‑FR‑CAAMoulins
1DDF‑FR‑CABMontluçon201704
1DDF‑FR‑CACVichy201704
1DDF‑FR‑CBCantal
1DDF‑FR‑CBAAurillac
1DDF‑FR‑CBBMauriac201704
1DDF‑FR‑CBCSaint-Flour201704
1DDF‑FR‑CCGórna Loara
1DDF‑FR‑CCAPuy-enVelay
Class here: Velay
201704
1DDF‑FR‑CCBBrioude201704
1DDF‑FR‑CCCYssingeaux201704
1DDF‑FR‑CDPuy-de-Dôme
Class here: Chaîne des Puys
201704
1DDF‑FR‑CDAClermont-Ferrand
1DDF‑FR‑CDBAmbert201704
1DDF‑FR‑CDCIssoire201704
1DDF‑FR‑CDDRiom201704
1DDF‑FR‑CDEThiers201704
1DDF‑FR‑VRodan-Alpy201704
1DDF‑FR‑VAAin
1DDF‑FR‑VAABourg-en-Bresse
Class here: Bresse
201704
1DDF‑FR‑VABBelley201704
1DDF‑FR‑VACGex201704
1DDF‑FR‑VADNantua201704
1DDF‑FR‑VBArdèche
Class here: Vivarais
201704
1DDF‑FR‑VBAPrivas
1DDF‑FR‑VBBLargentière201704
1DDF‑FR‑VBCTournon-sur-Rhône201704
1DDF‑FR‑VCDrôme
1DDF‑FR‑VCAValence
1DDF‑FR‑VCBDie201704
1DDF‑FR‑VCCNyons201704
1DDF‑FR‑VDIsère
1DDF‑FR‑VDAGrenoble
1DDF‑FR‑VDBLa Tour-du-Pin201704
1DDF‑FR‑VDCVienne (Isère)201704
1DDF‑FR‑VELoara
Zobacz też: 1DDF-FR-ZL Loara i Dolina Loary
1DDF‑FR‑VEASaint-Étienne
1DDF‑FR‑VEBMontbrison201704
1DDF‑FR‑VECRoanne201704
1DDF‑FR‑VFRodan (69)
1DDF‑FR‑VFALyon
Class here: Lyonnais
201704
1DDF‑FR‑VFBVillefranche-sur-Saône201704
1DDF‑FR‑VGSabaudia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑VGAChambéry
1DDF‑FR‑VGBAlbertville201704
1DDF‑FR‑VGCSaint-Jean-de-Maurienne201704
1DDF‑FR‑VHGórna Sabaudia
1DDF‑FR‑VHAAnnecy
Class here: Lake Annecy
201704
1DDF‑FR‑VHBBonneville201704
1DDF‑FR‑VHCChamonix
Zobacz też: 1DZTA-FR-B Masyw Mont Blanc
201704
1DDF‑FR‑VHDSaint-Julien-en-Genevois201704
1DDF‑FR‑VHEThonon-les-Bains201704
1DDF‑FR‑XAZOwernia-Rodan-Alpy: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDF‑FR‑XAZBBourbonnais
Class here: Bourbon
201704
1DDF‑FR‑XAZFForez / Livradois201704
1DDF‑FR‑XAZGBeaujolais201704
1DDF‑FR‑XAZHDauphiné / Dauphiny201704
1DDF‑FR‑XAZKChablais201704
1DDF‑FR‑XBBourgogne-Franche-Comté201704
1DDF‑FR‑EBurgundia201704
1DDF‑FR‑EACôte-d’Or
1DDF‑FR‑EAADijon
1DDF‑FR‑EABBeaune201704
1DDF‑FR‑EACMontbard201704
1DDF‑FR‑EBNièvre
Class here: Nivernais
201704
1DDF‑FR‑EBANevers
1DDF‑FR‑EBBChâteau-Chinon & the Morvan201704
1DDF‑FR‑EBCClamecy201704
1DDF‑FR‑EBDCosne-Cours-sur-Loire201704
1DDF‑FR‑ECSaona i Loara
1DDF‑FR‑ECAMâcon
Class here: Cluny
201704
1DDF‑FR‑ECBAutun201704
1DDF‑FR‑ECCChalon-sur-Saône & the Chalonnais201704
1DDF‑FR‑ECDCharolles & the Charolais201704
1DDF‑FR‑ECELouhans201704
1DDF‑FR‑EDYonne
1DDF‑FR‑EDAAuxerre
1DDF‑FR‑EDBAvallon201704
1DDF‑FR‑JFranche-Comté
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑JADoubs
1DDF‑FR‑JAAMontbéliard201704
1DDF‑FR‑JABBesançon
1DDF‑FR‑JACPontarlier201704
1DDF‑FR‑JBJura (39)
Zobacz też: 1DZT-FR-J Góry Jura
1DDF‑FR‑JBALons-le-Saunier
1DDF‑FR‑JBBDole201704
1DDF‑FR‑JBCSaint-Claude201704
1DDF‑FR‑JCGórna Saona
1DDF‑FR‑JCAVesoul
1DDF‑FR‑JCBLure201704
1DDF‑FR‑JDTerritoire de Belfort
1DDF‑FR‑JDABelfort
1DDF‑FR‑XCOccitanie201704
1DDF‑FR‑MLangwedocja-Roussillon201704
1DDF‑FR‑MAAude
1DDF‑FR‑MAACarcassonne
1DDF‑FR‑MABLimoux201704
1DDF‑FR‑MACNarbonne201704
1DDF‑FR‑MADRennes-le-Château201704
1DDF‑FR‑MBGard
1DDF‑FR‑MBANîmes
Class here: Pont du Gard
201704
1DDF‑FR‑MBBAlès201704
1DDF‑FR‑MBCLe Vigan201704
1DDF‑FR‑MCHérault
1DDF‑FR‑MCAMontpellier
1DDF‑FR‑MCBBéziers201704
1DDF‑FR‑MCCLodève201704
1DDF‑FR‑MDLozère
1DDF‑FR‑MDAMende
1DDF‑FR‑MDBFlorac Trois Rivières201704
1DDF‑FR‑MEPireneje Wschodnie
1DDF‑FR‑MEAPerpignan
1DDF‑FR‑MEBCéret201704
1DDF‑FR‑MECPrades201704
1DDF‑FR‑PMidi-Pireneje201704
1DDF‑FR‑PAAriège
1DDF‑FR‑PAAFoix
Class here: County of Foix
201704
1DDF‑FR‑PABPamiers201704
1DDF‑FR‑PACSaint-Girons
Class here: Couserans
201704
1DDF‑FR‑PBAveyron
Class here: Rouergue
201704
1DDF‑FR‑PBARodez
1DDF‑FR‑PBBMillau201704
1DDF‑FR‑PBCVillefranche-de-Rouergue201704
1DDF‑FR‑PCGórna Garonna
1DDF‑FR‑PCATuluza
Class here: Toulousain
201704
1DDF‑FR‑PCBMuret201704
1DDF‑FR‑PCCSaint-Gaudens
Class here: Comminges
201704
1DDF‑FR‑PDGers 32
1DDF‑FR‑PDAAuch
1DDF‑FR‑PDBCondom201704
1DDF‑FR‑PDCMirande201704
1DDF‑FR‑PELot
1DDF‑FR‑PEACahors
1DDF‑FR‑PEBFigeac201704
1DDF‑FR‑PECGourdon201704
1DDF‑FR‑PFPireneje Wysokie
Class here: Bigorre, Lavedan, vallées des Gaves
201704
1DDF‑FR‑PFATarbes
1DDF‑FR‑PFBArgelès-Gazost201704
1DDF‑FR‑PFCBagnères-de-Bigorre201704
1DDF‑FR‑PFDLourdes201704
1DDF‑FR‑PGTarn
1DDF‑FR‑PGAAlbi
1DDF‑FR‑PGBCastres201704
1DDF‑FR‑PHTarn i Garonna
1DDF‑FR‑PHAMontauban
1DDF‑FR‑PHBCastelsarrasin201704
1DDF‑FR‑XCZOksytania: interesujące miejsca
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑XCZAArmagnac201704
1DDF‑FR‑XCZBAubrac201704
1DDF‑FR‑XCZCCévennes201704
1DDF‑FR‑XCZGGévaudan201704
1DDF‑FR‑XCZLLangwedocja201704
1DDF‑FR‑XCZMCanal du Midi201704
1DDF‑FR‑XCZNCausses
Class here: Grandes Causses
201704
1DDF‑FR‑XCZQQuercy201704
1DDF‑FR‑XCZRRoussillion201704
1DDF‑FR‑XEGrand-Est201704
1DDF‑FR‑AAlzacja
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑AADolny Ren
1DDF‑FR‑AAAStrasburg
1DDF‑FR‑AABHaguenau201704
1DDF‑FR‑AACMolsheim201704
1DDF‑FR‑AADSaverne201704
1DDF‑FR‑AAESélestat201704
1DDF‑FR‑ABGórny Ren
1DDF‑FR‑ABAColmar
1DDF‑FR‑ABBAltkirch201704
1DDF‑FR‑ABCMulhouse201704
1DDF‑FR‑ABDThann201704
1DDF‑FR‑HSzampania-Ardeny201704
1DDF‑FR‑HAArdeny
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑HAASedan201704
1DDF‑FR‑HABCharleville-Mézières
Class here: Givet
201704
1DDF‑FR‑HACRethel201704
1DDF‑FR‑HADVouziers201704
1DDF‑FR‑HBAube
1DDF‑FR‑HBATroyes
1DDF‑FR‑HBBBar-sur-Aube201704
1DDF‑FR‑HBCNogent-sur-Seine201704
1DDF‑FR‑HCMarna
1DDF‑FR‑HCAChâlons-en-Champagne
1DDF‑FR‑HCBÉpernay201704
1DDF‑FR‑HCCReims201704
1DDF‑FR‑HCDSainte-Menehould201704
1DDF‑FR‑HCEVitry-le-François201704
1DDF‑FR‑HDGórna Marna
1DDF‑FR‑HDAChaumont
1DDF‑FR‑HDBLangres201704
1DDF‑FR‑HDCSaint-Dizier201704
1DDF‑FR‑OLotaryngia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑OAMeurthe i Mozela
1DDF‑FR‑OAANancy
1DDF‑FR‑OABLunéville201704
1DDF‑FR‑OACToul201704
1DDF‑FR‑OADVal-de-Briey201704
1DDF‑FR‑OBMoza
1DDF‑FR‑OBABar-le-Duc
1DDF‑FR‑OBBCommercy201704
1DDF‑FR‑OBCVerdun201704
1DDF‑FR‑OCMozela
1DDF‑FR‑OCAMetz
1DDF‑FR‑OCBThionville201704
1DDF‑FR‑OCCSarreguemines201704
1DDF‑FR‑OCDSarrebourg201704
1DDF‑FR‑OCEForbach201704
1DDF‑FR‑ODWogezy
1DDF‑FR‑ODAÉpinal
1DDF‑FR‑ODBNeufchâteau201704
1DDF‑FR‑ODCSaint-Dié-des-Vosges201704
1DDF‑FR‑XEZGrand-Est: interesujące miejsca
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDF‑FR‑XEZCSzampania201704
1DDF‑FR‑XEZVVosges Mountains201704
1DDF‑FR‑FBretania
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑FACôtes-d’Armor
1DDF‑FR‑FAASaint-Brieuc
1DDF‑FR‑FABDinan201704
1DDF‑FR‑FACGuingamp201704
1DDF‑FR‑FADLannion201704
1DDF‑FR‑FBFinistère
1DDF‑FR‑FBAQuimper
1DDF‑FR‑FBBBrest201704
1DDF‑FR‑FBCChâteaulin201704
1DDF‑FR‑FBDMorlaix201704
1DDF‑FR‑FCIlle-et-Vilaine
1DDF‑FR‑FCARennes
1DDF‑FR‑FCBFougères201704
1DDF‑FR‑FCCRedon201704
1DDF‑FR‑FCDSaint-Malo201704
1DDF‑FR‑FDMorbihan
1DDF‑FR‑FDAVannes
1DDF‑FR‑FDBLorient201704
1DDF‑FR‑FDCPontivy201704
1DDF‑FR‑FDDCarnac201704
1DDF‑FR‑FZBretnia: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDF‑FR‑FZCCornouaille201704
1DDF‑FR‑GRegion Centralny201704
1DDF‑FR‑GACher
1DDF‑FR‑GAASaint-Amand-Montrond201704
1DDF‑FR‑GABBourges
1DDF‑FR‑GACVierzon201704
1DDF‑FR‑GADSancerre
Class here: Sancerrois
201704
1DDF‑FR‑GBEure-et-Loir
1DDF‑FR‑GBAChartres
1DDF‑FR‑GBBChâteaudun
Class here: Dunois
201704
1DDF‑FR‑GBCDreux201704
1DDF‑FR‑GBDNogent-le-Rotrou201704
1DDF‑FR‑GCIndre
1DDF‑FR‑GCAChâteauroux
1DDF‑FR‑GCBLe Blanc201704
1DDF‑FR‑GCCLa Châtre201704
1DDF‑FR‑GCDIssoudun201704
1DDF‑FR‑GDIndre i Loara
1DDF‑FR‑GDATours
1DDF‑FR‑GDBChinon201704
1DDF‑FR‑GDCLoches201704
1DDF‑FR‑GELoir-et-Cher
1DDF‑FR‑GEABlois
Class here: Blesois
201704
1DDF‑FR‑GEBRomorantin-Lanthenay201704
1DDF‑FR‑GECVendôme201704
1DDF‑FR‑GFLoiret
1DDF‑FR‑GFAOrlean
Class here: Orléanais
201704
1DDF‑FR‑GFBMontargis201704
1DDF‑FR‑GFCPithiviers201704
1DDF‑FR‑GZRegion Centralny – Dolina Loary – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDF‑FR‑GZBBerry201704
1DDF‑FR‑GZSSologne201704
1DDF‑FR‑GZTTouraine201704
1DDF‑FR‑XHHauts-de-France201704
1DDF‑FR‑QNord-Pas-de-Calais201704
1DDF‑FR‑QANord
1DDF‑FR‑QAALille
1DDF‑FR‑QABAvesnes-sur-Helpe201704
1DDF‑FR‑QACCambrai201704
1DDF‑FR‑QADDouai201704
1DDF‑FR‑QAEDunkirk201704
1DDF‑FR‑QAFValenciennes201704
1DDF‑FR‑QBPas-de-Calais
1DDF‑FR‑QBAArras
1DDF‑FR‑QBBBéthune201704
1DDF‑FR‑QBCBoulogne
Class here: Boulogne-sur-Mer
201704
1DDF‑FR‑QBDCalais201704
1DDF‑FR‑QBELens201704
1DDF‑FR‑QBFMontreuil201704
1DDF‑FR‑QBGSaint-Omer201704
1DDF‑FR‑SPikardia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑SAAisne
1DDF‑FR‑SAALaon
1DDF‑FR‑SABChâteau-Thierry201704
1DDF‑FR‑SACSaint-Quentin201704
1DDF‑FR‑SADSoissons201704
1DDF‑FR‑SAEVervins201704
1DDF‑FR‑SBOise
1DDF‑FR‑SBABeauvais
1DDF‑FR‑SBBClermont201704
1DDF‑FR‑SBCCompiègne201704
1DDF‑FR‑SBDSenlis201704
1DDF‑FR‑SCSomma
1DDF‑FR‑SCAAmiens
1DDF‑FR‑SCBAbbeville201704
1DDF‑FR‑SCCMontdidier201704
1DDF‑FR‑SCDPéronne201704
1DDF‑FR‑XHZHauts-de-France – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDF‑FR‑XHZAArtois201704
1DDF‑FR‑IKorsyka
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑IAKorsyka Południowa
1DDF‑FR‑IAAAjaccio
1DDF‑FR‑IABSartène201704
1DDF‑FR‑IBGórna Korsyka
1DDF‑FR‑IBABastia
1DDF‑FR‑IBBCalvi201704
1DDF‑FR‑IBCCorte201704
1DDF‑FR‑LÎle-de-France
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑LAParyż (75)1.4
1DDF‑FR‑LAAParyż1.4
1DDF‑FR‑LBSekwana i Marna
1DDF‑FR‑LBAMelun
1DDF‑FR‑LBBFontainebleau201704
1DDF‑FR‑LBCMeaux201704
1DDF‑FR‑LBDProvins201704
1DDF‑FR‑LBETorcy201704
1DDF‑FR‑LCYvelines
1DDF‑FR‑LCAWersal
1DDF‑FR‑LCBMantes-la-Jolie201704
1DDF‑FR‑LCCRambouillet201704
1DDF‑FR‑LCDSaint-Germain-en-Laye201704
1DDF‑FR‑LDEssonne
1DDF‑FR‑LDAÉvry
1DDF‑FR‑LDBÉtampes201704
1DDF‑FR‑LDCPalaiseau201704
1DDF‑FR‑LEHauts-de-Seine
1DDF‑FR‑LEANanterre
1DDF‑FR‑LEBAntony201704
1DDF‑FR‑LECBoulogne-Billancourt201704
1DDF‑FR‑LFSekwana-Saint-Denis
1DDF‑FR‑LFABobigny
1DDF‑FR‑LFBLe Raincy201704
1DDF‑FR‑LFCSaint-Denis201704
1DDF‑FR‑LGDolina Marny
1DDF‑FR‑LGACréteil
1DDF‑FR‑LGBL’Haÿ-les-Roses201704
1DDF‑FR‑LGCNogent-sur-Marne201704
1DDF‑FR‑LHDolina Oise
1DDF‑FR‑LHAPontoise
1DDF‑FR‑LHBArgenteuil201704
1DDF‑FR‑LHCSarcelles201704
1DDF‑FR‑LZÎle-de-France: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDF‑FR‑LZBBrie201704
1DDF‑FR‑LZVVexin201704
1DDF‑FR‑XNNormandia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑DDolna Normandia201704
1DDF‑FR‑DACalvados
1DDF‑FR‑DAACaen
1DDF‑FR‑DABBayeux201704
1DDF‑FR‑DACLisieux201704
1DDF‑FR‑DADVire-Normandie201704
1DDF‑FR‑DBManche
Class here: Contentin / Cherbourg Peninsula
201704
1DDF‑FR‑DBASaint-Lô
1DDF‑FR‑DBBAvranches201704
1DDF‑FR‑DBCCherbourg-en-Cotentin201704
1DDF‑FR‑DBDCoutances201704
1DDF‑FR‑DBEMont Saint-Michel201704
1DDF‑FR‑DCOrne
1DDF‑FR‑DCAAlençon
1DDF‑FR‑DCBArgentan201704
1DDF‑FR‑DCCMortagne-au-Perche201704
1DDF‑FR‑KGórna Normandia201704
1DDF‑FR‑KAEure
1DDF‑FR‑KAAÉvreux
1DDF‑FR‑KABLes Andelys201704
1DDF‑FR‑KACBernay201704
1DDF‑FR‑KBSekwana Nadmorska
1DDF‑FR‑KBARouen
1DDF‑FR‑KBBDieppe201704
1DDF‑FR‑KBCLe Havre201704
1DDF‑FR‑XNZNormandia – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDF‑FR‑XNZBPlaże Normandii201704
1DDF‑FR‑XNZDPerche201704
1DDF‑FR‑XNZFPays d’Auge201704
1DDF‑FR‑XNZHPays de Caux201704
1DDF‑FR‑XQNouvelle-Aquitaine201704
1DDF‑FR‑BAkwitania
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑BADordogne
Zobacz też: 1DDF-FR-Z Francja – ciekawe miejsca
1DDF‑FR‑BAAPérigueux
1DDF‑FR‑BABBergerac201704
1DDF‑FR‑BACNontron201704
1DDF‑FR‑BADSarlat-la-Canéda201704
1DDF‑FR‑BBŻyronda
1DDF‑FR‑BBABordeaux
1DDF‑FR‑BBBArcachon201704
1DDF‑FR‑BBCBlaye201704
1DDF‑FR‑BBDLangon201704
1DDF‑FR‑BBELesparre-Médoc201704
1DDF‑FR‑BBFLibourne201704
1DDF‑FR‑BBGSaint-Émilion201704
1DDF‑FR‑BCLandy
1DDF‑FR‑BCAMont-de-Marsan
1DDF‑FR‑BCBDax201704
1DDF‑FR‑BDLot i Garonna
1DDF‑FR‑BDAAgen
1DDF‑FR‑BDBMarmande201704
1DDF‑FR‑BDCNérac201704
1DDF‑FR‑BDDVilleneuve-sur-Lot201704
1DDF‑FR‑BEPireneje Atlantyckie
1DDF‑FR‑BEAPau
1DDF‑FR‑BEBBayonne201704
1DDF‑FR‑BECBiarritz201704
1DDF‑FR‑BEDOloron-Sainte-Marie201704
1DDF‑FR‑NLimousin
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑NACorrèze
1DDF‑FR‑NAATulle
1DDF‑FR‑NABBrive-la-Gaillarde201704
1DDF‑FR‑NACUssel201704
1DDF‑FR‑NBCreuse
1DDF‑FR‑NBAGuéret
1DDF‑FR‑NBBAubusson201704
1DDF‑FR‑NCHaute-Vienne
1DDF‑FR‑NCALimoges
1DDF‑FR‑NCBBellac201704
1DDF‑FR‑NCCRochechouart201704
1DDF‑FR‑TPoitou-Charentes201704
1DDF‑FR‑TACharente
1DDF‑FR‑TAAAngoulême
Class here: Angoumois
201704
1DDF‑FR‑TABCognac201704
1DDF‑FR‑TACConfolens201704
1DDF‑FR‑TBCharente-Maritime
1DDF‑FR‑TBALa Rochelle
Class here: Aunis
201704
1DDF‑FR‑TBBJonzac201704
1DDF‑FR‑TBCRochefort201704
1DDF‑FR‑TBDSaint-Jean-d’Angély201704
1DDF‑FR‑TBESaintes
Class here: Saintonge
201704
1DDF‑FR‑TCDeux-Sèvres
1DDF‑FR‑TCANiort
1DDF‑FR‑TCBBressuire201704
1DDF‑FR‑TCCParthenay201704
1DDF‑FR‑TDVienne
1DDF‑FR‑TDAPoitiers
1DDF‑FR‑TDBChâtellerault201704
1DDF‑FR‑TDCMontmorillon201704
1DDF‑FR‑XQZNowa Akwitania – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDF‑FR‑XQZBBéarn201704
1DDF‑FR‑XQZDGascony201704
1DDF‑FR‑XQZGGuyenne201704
1DDF‑FR‑XQZHNavarre (Dolna)201704
1DDF‑FR‑XQZJPérigord201704
1DDF‑FR‑XQZKPoitou201704
1DDF‑FR‑XQZLLascaux
Class here: Prehistoric sites and caves of the Vézère Valley
201704
1DDF‑FR‑XQZMLa Marche (Prowincja)201704
1DDF‑FR‑RKraj Loary201704
1DDF‑FR‑RALoara Atlantycka
1DDF‑FR‑RAASaint-Nazaire201704
1DDF‑FR‑RABNantes
Class here: pays Nantais
201704
1DDF‑FR‑RACChâteaubriant201704
1DDF‑FR‑RBMaine i Loara
1DDF‑FR‑RBAAngers
1DDF‑FR‑RBBSaumur201704
1DDF‑FR‑RBCCholet201704
1DDF‑FR‑RBDSegré201704
1DDF‑FR‑RCMayenne
1DDF‑FR‑RCALaval
1DDF‑FR‑RCBChâteau-Gontier201704
1DDF‑FR‑RDSarthe
1DDF‑FR‑RDALe Mans
1DDF‑FR‑RDBLa Flèche201704
1DDF‑FR‑RDCMamers201704
1DDF‑FR‑REVendée
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑REARoche-sur-Yon
1DDF‑FR‑REBFontenay-le-Comte201704
1DDF‑FR‑RECLes Sables-d’Olonne201704
1DDF‑FR‑RZKraj Loary – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDF‑FR‑RZAAnjou201704
1DDF‑FR‑RZMMaine (prowincja)201704
1DDF‑FR‑UProwansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże201704
1DDF‑FR‑UAAlpy Górnej Prowansji
1DDF‑FR‑UAADigne-les-Bains
1DDF‑FR‑UABBarcelonnette201704
1DDF‑FR‑UACCastellane201704
1DDF‑FR‑UADForcalquier201704
1DDF‑FR‑UBAlpy Wysokie
1DDF‑FR‑UBAGap
1DDF‑FR‑UBBBriançon201704
1DDF‑FR‑UCAlpy Nadmorskie
1DDF‑FR‑UCANicea
1DDF‑FR‑UCBGrasse201704
1DDF‑FR‑UCCCannes201704
1DDF‑FR‑UDDelta Rodanu
1DDF‑FR‑UDAMarsylia
1DDF‑FR‑UDBAix-en-Provence201704
1DDF‑FR‑UDCArles201704
1DDF‑FR‑UDDIstres201704
1DDF‑FR‑UEVar
1DDF‑FR‑UEATulon
1DDF‑FR‑UEBBrignoles201704
1DDF‑FR‑UECSaint-Tropez201704
1DDF‑FR‑UEDDraguignan201704
1DDF‑FR‑UFVaucluse
1DDF‑FR‑UFAAwinion
1DDF‑FR‑UFBApt201704
1DDF‑FR‑UFCCarpentras
Class here: Comtat Venaissin
201704
1DDF‑FR‑UFDOrange
Class here: principality of Orange. Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201704
1DDF‑FR‑UZProwansja – Alpy – Lazurowe Wybrzeże – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDF‑FR‑UZCLazurowe Wybrzeże201704
1DDF‑FR‑UZDThe Luberon201704
1DDF‑FR‑UZFMercantour201704
1DDF‑FR‑UZGCamargue201704
1DDF‑FR‑UZPProwansja201704
1DDF‑FR‑ZFrancja – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDF‑FR‑ZBSekwana
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
201704
1DDF‑FR‑ZDrzeka Dordogne
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
201704
1DDF‑FR‑ZLLoara i Dolina Loary
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
201704
1DDF‑FR‑ZRRodan
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
201704
1DDF‑FR‑ZSMasyw Centralny201704
1DDLLuksemburg
1DDMMonako
Class here: Monte Carlo
201704
1DDNHolandia
1DDN‑NL‑AAmsterdam
1DDN‑NL‑BBrabancja201710
1DDN‑NL‑BBBreda201710
1DDN‑NL‑BEEindhoven201710
1DDN‑NL‑BHs-Hertogenbosch201710
1DDN‑NL‑BTTilburg201710
1DDN‑NL‑DDrenthe201710
1DDN‑NL‑DAAssen201710
1DDN‑NL‑DEEmmen201710
1DDN‑NL‑FFlevoland
1DDN‑NL‑FAAlmere201710
1DDN‑NL‑FLLelystad201710
1DDN‑NL‑GGeldria
1DDN‑NL‑GAArnhem201710
1DDN‑NL‑GDApeldoorn201710
1DDN‑NL‑GEEde201710
1DDN‑NL‑GNNijmegen201710
1DDN‑NL‑GRAchterhoek
Class here: Doesburg, Doetinchem, Winterswijk, Zutphen
1.4
1DDN‑NL‑GSBetuwe (Batavia)1.4
1DDN‑NL‑GVVeluwe
Class here: Hoge Veluwe National Park
1.4
1DDN‑NL‑HHolandia Północna201710
1DDN‑NL‑HHHaarlem201710
1DDN‑NL‑HMAlkmaar201710
1DDN‑NL‑LLimburgia201710
1DDN‑NL‑LMMaastricht201710
1DDN‑NL‑LVVenlo201710
1DDN‑NL‑NGroningen (prowincja)201710
1DDN‑NL‑NGGroningen201710
1DDN‑NL‑RFryzja
1DDN‑NL‑RLLeeuwarden201710
1DDN‑NL‑SHolandia Południowa201710
1DDN‑NL‑SAAlphen aan den Rijn201710
1DDN‑NL‑SCDordrecht201710
1DDN‑NL‑SDDelft201710
1DDN‑NL‑SHThe Hague201710
1DDN‑NL‑SLLejda201710
1DDN‑NL‑SRRotterdam201710
1DDN‑NL‑SZZoetermeer201710
1DDN‑NL‑UUtrecht (prowincja)201710
1DDN‑NL‑UAAmersfoort201710
1DDN‑NL‑UUUtrecht (miasto)201710
1DDN‑NL‑UVUtrechtse Heuvelrug (Utrecht Hill Ridge)
Use for: the national park or the area
1.4
1DDN‑NL‑VOverijssel
1DDN‑NL‑VEEnschede201710
1DDN‑NL‑VTTwente1.4
1DDN‑NL‑VZZwolle201710
1DDN‑NL‑XNetherlands: Places of interest
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of national interest or importance
1.4
1DDN‑NL‑XBGroene Hart1.4
1DDN‑NL‑ZZelandia
1DDN‑NL‑ZGGoes201710
1DDN‑NL‑ZMMiddelburg201710
1DDN‑NL‑ZVVlissingen201710
1DDRIrlandia
1DDR‑IE‑CConnaught201704
1DDR‑IE‑CGHrabstwo Galway
Class here: Aran Islands, Inishmore, Inis Mór, Inishmaan
2017041.4
1DDR‑IE‑CGCConnemara201704
1DDR‑IE‑CGDThe Twelve Bens201704
1DDR‑IE‑CGGGalway201704
1DDR‑IE‑CLLeitrim201704
1DDR‑IE‑CMMayo
Class here: Croagh Patrick, Achill Island
2017041.4
1DDR‑IE‑CRRoscommon201704
1DDR‑IE‑CSSligo201704
1DDR‑IE‑LLeinster201704
1DDR‑IE‑LCCarlow201704
1DDR‑IE‑LDHrabstwo Dublin201704
1DDR‑IE‑LDDDublin201704
1DDR‑IE‑LHLouth
Class here: Cooley mountains
2017041.4
1DDR‑IE‑LIWicklow201704
1DDR‑IE‑LIMGóry Wicklow
Class here: Glendalough
2017041.4
1DDR‑IE‑LKKildare201704
1DDR‑IE‑LLLaois201704
1DDR‑IE‑LMMeath
Class here: Kells, Hill of Tara
2017041.4
1DDR‑IE‑LMNNewgrange
Class here: Brú na Bóinne, Knowth, Dowth, Boyne Valley
2017041.4
1DDR‑IE‑LNLongford201704
1DDR‑IE‑LOOffaly
Class here: Clonmacnoise
2017041.4
1DDR‑IE‑LWWestmeath201704
1DDR‑IE‑LXWexford201704
1DDR‑IE‑LYKilkenny201704
1DDR‑IE‑MMunster201704
1DDR‑IE‑MCCounty Cork201704
1DDR‑IE‑MCCCork201704
1DDR‑IE‑MKKerry
Class here: Skellig Michael, The Blaskets
2017041.4
1DDR‑IE‑MKDPółwysep Dingle201704
1DDR‑IE‑MKKKillarney201704
1DDR‑IE‑MKRRing of Kerry201704
1DDR‑IE‑MKSMacgillycuddy’s Reeks
Class here: Iveragh Peninsula, Carrauntoohil
2017041.4
1DDR‑IE‑MLClare201704
1DDR‑IE‑MLBThe Burren
Class here: Cliffs of Moher
2017041.4
1DDR‑IE‑MMHrabstwo Limerick201704
1DDR‑IE‑MMLLimerick201704
1DDR‑IE‑MTTipperary
Class here: Cashel
2017041.4
1DDR‑IE‑MWWaterford201704
1DDR‑IE‑UUlster
Use for: the nine counties of Ulster, three in Ireland and six in the U.K.
Zobacz też: 1DDU-GB-N Irlandia Północna
2017041.3
1DDR‑IE‑UCCavan201704
1DDR‑IE‑UDDonegal201704
1DDR‑IE‑UMMonaghan201704
1DDR‑IE‑ZIrlandia – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDR‑IE‑ZAWybrzeże atlantyckie Irlandii
Class here: Wild Atlantic Way
2017041.4
1DDR‑IE‑ZSrzeka Shannon
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
201704
1DDUZjednoczone Królestwo, Wielka Brytania
1DDU‑GB‑EAnglia
1DDU‑GB‑EAAnglia Wschodnia
1DDU‑GB‑EACCambridgeshire
Class here: Peterborough, Huntingdon, Ely
1.4
1DDU‑GB‑EACDCambridge201704
1DDU‑GB‑EANNorfolk
Class here: Norwich, Kings Lynn, Yarmouth
1.4
1DDU‑GB‑EASSuffolk
Class here: Ipswich, Lowestoft, Newmarket, Bury St Edmunds, Felixstowe, Sutton Hoo
1.4
1DDU‑GB‑EAXEssex
Class here: Colchester, Southend, Chelmsford, Epping
1.4
1DDU‑GB‑EAZWschodnia Anglia – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDU‑GB‑EAZFThe Fens & the Wash201704
1DDU‑GB‑EAZNNorfolk Broads201704
1DDU‑GB‑EMMidlands
1DDU‑GB‑EMDDerbyshire i Peak District
Class here: Bakewell, Buxton, Chatsworth, Chesterfield
Zobacz też: 1DDU-GB-EMZD The Peak District
1.4
1DDU‑GB‑EMDDDerby201704
1DDU‑GB‑EMFHerefordshire
Class here: Hereford, Ross-on-Wye
1.4
1DDU‑GB‑EMHLeicestershire
Class here: Melton Mowbray, Bosworth
1.4
1DDU‑GB‑EMHLLeicester201704
1DDU‑GB‑EMLLincolnshire
Class here: South Humberside, Grimsby, Scunthorpe, Skegness, Stamford
1.4
1DDU‑GB‑EMLLLincoln (UK)201704
1DDU‑GB‑EMMNorthamptonshire
Class here: Naseby
1.4
1DDU‑GB‑EMNNottinghamshire
Class here: Sherwood Forest
201704
1DDU‑GB‑EMNNNottingham201704
1DDU‑GB‑EMPShropshire
Class here: Shrewsbury, Ironbridge, Ludlow, The Wrekin
1.4
1DDU‑GB‑EMRRutland
1DDU‑GB‑EMSStaffordshire
Class here: Lichfield
1.4
1DDU‑GB‑EMSPStoke-on-Trent & The Potteries201704
1DDU‑GB‑EMTWorcestershire
Class here: the Malvern Hills, Evesham
1.4
1DDU‑GB‑EMWWarwickshire, West Midlands
Class here: Rugby
1.4
1DDU‑GB‑EMWBBirmingham (Wielka Brytania)
1DDU‑GB‑EMWCCoventry201704
1DDU‑GB‑EMWSStratford-upon-Avon201704
1DDU‑GB‑EMWWWolverhapton & the Black Country201704
1DDU‑GB‑EMZMidlands: Miejsca zainteresowania
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDU‑GB‑EMZDThe Peak District
Class here: Kinder Scout, Mam Tor, Dark Peak, White Peak, Edale, Castleton
2017041.4
1DDU‑GB‑EMZMWelsh Marches
Class here: Offa’s Dyke, Wye Valley, Shropshire Hills, Forest of Dean. Use with: a code from 1DDU-GB-W Wales if necessary
201704
1DDU‑GB‑ENAnglia Północno-Zachodnia
1DDU‑GB‑ENCCheshire
Class here: Chester, Alderley, Nantwich, Crewe
1.4
1DDU‑GB‑ENLLancashire, Greater Manchester, Merseyside
Class here: Preston, Lancaster, Blackburn, Burnley, Oldham, Preston, Forest of Bowland, Pendle
1.4
1DDU‑GB‑ENLBBlackpool201704
1DDU‑GB‑ENLLLiverpool
Class here: Merseyside
1.4
1DDU‑GB‑ENLMManchester
Class here: Greater Manchester
1.4
1DDU‑GB‑ENMCumbria i Lake District
Class here: Carlisle, Eden Valley, Penrith
Zobacz też: 1DDU-GB-ENZL The Lake District
1.4
1DDU‑GB‑ENZPółnocno-zachodnia Anglia
Use for: physical features, historical and cultural areas or other places of regional interest or importance
201704
1DDU‑GB‑ENZLThe Lake District
Class here: the Lakeland Fells, Scafell Pike, Windermere, Wastwater, Helvellyn, Skiddaw, Grasmere, Ullswater, Keswick, Kendal
2017041.4
1DDU‑GB‑ESPołudniowo-wschodnia Anglia
1DDU‑GB‑ESBBerkshire
Class here: Eton, Highclere, Greenham
1.4
1DDU‑GB‑ESBRReading201704
1DDU‑GB‑ESBWWindsor201704
1DDU‑GB‑ESDBedfordshire
Class here: Luton
1.4
1DDU‑GB‑ESFOxfordshire
Class here: Uffington, Blenheim, Woodstock
1.4
1DDU‑GB‑ESFXOxford201704
1DDU‑GB‑ESHHampshire
Class here: Winchester, Portsmouth
1.4
1DDU‑GB‑ESHSSouthampton & the Solent201704
1DDU‑GB‑ESKKent
Class here: Dover
1.4
1DDU‑GB‑ESKCCanterbury201704
1DDU‑GB‑ESLLondon, Greater London
1DDU‑GB‑ESLCCentral London201510
1DDU‑GB‑ESLCWWestminster201704
1DDU‑GB‑ESLFCity of London
Use for: the historic square mile, as well as the City as a financial centre
2015101.4
1DDU‑GB‑ESRSurrey
Class here: Guildford, Woking
1.4
1DDU‑GB‑ESTHertfordshire
Class here: St Albans
1.4
1DDU‑GB‑ESUBuckinghamshire
1DDU‑GB‑ESUBBletchley Park201704
1DDU‑GB‑ESWWyspa Wight
Class here: Ryde, Cowes
1.4
1DDU‑GB‑ESXSussex
Class here: Hastings, Lewes, Chichester, Rye, East Sussex, West Sussex
1.4
1DDU‑GB‑ESXBBrighton & Hove201704
1DDU‑GB‑ESZPołudbiowa i Południowo- Wschodnia Anglia – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDU‑GB‑ESZCThe Chilterns1.4
1DDU‑GB‑ESZDNorth & South Downs, the Weald201704
1DDU‑GB‑ESZFThe New Forest201704
1DDU‑GB‑ESZTTamiza
Class here: the river, its tributaries, the Thames valley and the Thames estuary
2017041.4
1DDU‑GB‑EWAnglia Południowo-Zachodnia
1DDU‑GB‑EWCKornwalia
Class here: Kernow, Truro, St Ives, Tintagel
1.4
1DDU‑GB‑EWCSArchipelag Scilly201704
1DDU‑GB‑EWDDevon
Class here: Exeter, Torquay
1.4
1DDU‑GB‑EWDPPlymouth201704
1DDU‑GB‑EWGGloucestershire
Class here: Cheltenham, Tewkesbury
1.4
1DDU‑GB‑EWSSomerset, Bristol
Class here: Taunton, Wells, the Levels, Mendip Hills, Quantock Hills, Sedgemoor
1.4
1DDU‑GB‑EWSBBristol201704
1DDU‑GB‑EWSGGlastonbury201704
1DDU‑GB‑EWSHBath201704
1DDU‑GB‑EWTDorset
Class here: Lyme Regis, Weymouth
1.4
1DDU‑GB‑EWTBBournemouth & Poole
Class here: Christchurch, Brownsea Island
2017041.4
1DDU‑GB‑EWWWiltshire
Class here: Swindon
1.4
1DDU‑GB‑EWWSSalisbury
Class here: Old Sarum, Wilton
Zobacz też: 1DDU-GB-EWZS Stonehenge
2017041.4
1DDU‑GB‑EWZPołudniowo- zachodnia Anglia – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDU‑GB‑EWZCThe Cotswolds
Preferred code: use instead of 1DZT-GB-C
2017041.3
1DDU‑GB‑EWZDJurassic Coast & Purbeck
Class here: Dorset and East Devon Coast
201704
1DDU‑GB‑EWZMDartmoor, Exmoor & Bodmin Moor201704
1DDU‑GB‑EWZSStonehenge
Class here: Avebury, Silbury Hill and other prehistoric sites on Salisbury Plain
201704
1DDU‑GB‑EWZWWessex201704
1DDU‑GB‑EYAnglia Północna i Północno-Wschodnia
1DDU‑GB‑EYDDurham
Class here: Teesdale. Use for: County Durham or City of Durham
1.4
1DDU‑GB‑EYKYorkshire
Class here: North Humberside, Harrogate, the Ridings, Scarborough
1.4
1DDU‑GB‑EYKHHull201704
1DDU‑GB‑EYKKYork201704
1DDU‑GB‑EYKLLeeds, Bradford
Class here: West Yorkshire
1.4
1DDU‑GB‑EYKMMiddlesborough & Teesside201704
1DDU‑GB‑EYKSSheffield & Rotherham
Class here: South Yorkshire, Doncaster, Barnsley
2017041.4
1DDU‑GB‑EYKWWhitby1.4
1DDU‑GB‑EYNNorthumberland, Tyne i Wear
Class here: Northumbria, Berwick-upon-Tweed, Alnwick, Bamburgh, Hexham
1.4
1DDU‑GB‑EYNCNewcastle
Class here: North and South Tyneside, Jarrow
1.4
1DDU‑GB‑EYNSSunderland & Wearside201704
1DDU‑GB‑EYZPółnocna i północno-wschodnia Anglia – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDU‑GB‑EYZBGóry Penninskie
Preferred code: use instead of 1DZT-GB-P
2017041.3
1DDU‑GB‑EYZFWrzosowiska North York201704
1DDU‑GB‑EYZHYorkshire Dales
Class here: Howgills, Wharfedale, Wensleydale, Malham Cove, Nidderdale, Pen-y-ghent, Ingleborough, Whernside
2017041.4
1DDU‑GB‑EYZLWyspy Farne i Holy201704
1DDU‑GB‑EYZNPark Narodowy Northumberland
Class here: The Cheviots, Kirk Yetholm, Kielder Forest and Kielder Water
2017041.4
1DDU‑GB‑EYZWWał Hadriana
Class here: Housesteads
2017041.4
1DDU‑GB‑NIrlandia Północna
1DDU‑GB‑NBBelfast
1DDU‑GB‑NCAntrim201704
1DDU‑GB‑NDArmagh201704
1DDU‑GB‑NEHrabstwo Derry / Hrabstwo Londonderry201704
1DDU‑GB‑NECDerry / Londonderry201704
1DDU‑GB‑NGDown
Class here: Strangford Lough, Ards Peninsula
2017041.4
1DDU‑GB‑NJFermanagh
Class here: Lough Erne, Enniskillen
2017041.4
1DDU‑GB‑NTTyrone201704
1DDU‑GB‑NZPółnocna Irlandia – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201704
1DDU‑GB‑NZAGrobla Olbrzyma, North Antrim Coast i Glens
Class here: the Causeway Coast, Rathlin Island
2017041.4
1DDU‑GB‑NZMGóry Mourne201704
1DDU‑GB‑NZSGóry Sperrin201704
1DDU‑GB‑SSzkocja
1DDU‑GB‑SBNizina Środkowoszkocka
Class here: Dumfries and Galloway, Southern Uplands, Pentland Hills, Tweeddale
1.4
1DDU‑GB‑SBRRhinn of Kells i Wzgórza Galloway
Class here: Galloway Forest Park
201704
1DDU‑GB‑SCŚrodkowa Szkocja
Class here: Clyde, Perth, Firth of Forth, Bute, Ochil Hills
1.4
1DDU‑GB‑SCDDundee i Fife201704
1DDU‑GB‑SCEEdynburg
1DDU‑GB‑SCGGlasgow
1DDU‑GB‑SCSStirling201704
1DDU‑GB‑SHSzkocja Północna, Highlands i wyspy
1DDU‑GB‑SHAAberdeen i Deeside201704
1DDU‑GB‑SHGGrampiany
Class here: Lochnagar, Speyside etc
2017041.4
1DDU‑GB‑SHGDCairngorms
Class here: Cairngorms National park, Ben Macdhui, Braeriach, Cairn Toul, Sgor an Lochain Uaine, Angus Glens, Monadhliath, Càrn Dearg, Strathspey, Aviemore, Glenshee, Braemar
1.4
1DDU‑GB‑SHGHBen Nevis and Glen Coe
Class here: Mamores, Glen Etive, Black Mount, Rannoch Moor, Loch Levan, Fort William, Glen Nevis
1.4
1DDU‑GB‑SHNLoch Ness i Great Glen
Class here: Caledonian Canal
2017041.4
1DDU‑GB‑SHVInverness201704
1DDU‑GB‑SHWGóry Kaledońskie
Class here: Torridon Hills, Ross, Cromarty, Sutherland, Caithness, Kyle of Lochalsh, Cape Wrath etc
2017041.4
1DDU‑GB‑SHFOrkady
Class here: Scapa Flow, Hoy, Kirkwall, Skara Brae
1.4
1DDU‑GB‑SHJSzetlandy
Class here: Lerwick
1.4
1DDU‑GB‑SHLHebrydy Zewnętrzne
Class here: Lewis, Harris, Uist, Benbecula, Barra, Na h-Eileanan Siar, Innse Gall
1.4
1DDU‑GB‑SHPHebrydy Wewnętrzne
Class here: Coll, Colonsay, Eigg, Islay, Jura, Rùm, Tiree, Na h-Eileanan a-staigh, Na h-Eileanan Tarsainn, Small Isles
2017041.4
1DDU‑GB‑SHPMWyspy Mull i Iona
Class here: Ulva
2017041.4
1DDU‑GB‑SHQWyspa Skye
Class here: Cuillin Hills
1.4
1DDU‑GB‑SHRWyspa Arran201704
1DDU‑GB‑SHTLoch Lomond i the Trossachs
Class here: Ben Lui, the Cobbler, Arrochar Alps
2017041.4
1DDU‑GB‑WWalia
Class here: Cymru
1.4
1DDU‑GB‑WCŚrodkowa Walia
Class here: Powys, Ceredigion, Cambrian Mountains, Aberystwyth, Machynlleth
1.4
1DDU‑GB‑WNPółnocna Walia
Class here: Anglesey, Gwynedd, Clwyd, Llŷn Peninsula, Conwy, Llandudno, Betws-y-Coed, Caernarfon, Barmouth, Dolgellau
1.4
1DDU‑GB‑WNSSnowdonia
Class here: Crib Goch, Llyn Llydaw, Glaslyn, Y Garn, Cadair Idris, Eryri
2017041.4
1DDU‑GB‑WSPołudniowa Walia
Class here: Newport, Glamorgan, Rhondda
1.4
1DDU‑GB‑WSCCardiff
1DDU‑GB‑WSGSwansea & the Gower201704
1DDU‑GB‑WSYBrecon Beacons
Class here: Black Mountain, Black Mountains and Fforest Fawr, Fan Brycheiniog, Pen y Fan
2017041.4
1DDU‑GB‑WVPołudniowo-Zachodnia Walia
Class here: Carmarthen, Llanelli
1.4
1DDU‑GB‑WVPWybrzeże Pembrokeshire201704
1DDU‑GB‑XWyspy Normandzkie
Class here: Alderney, Sark
1.4
1DDU‑GB‑XGGuernsey201704
1DDU‑GB‑XJJersey201704
1DDU‑GB‑ZWyspa Man
Class here: Douglas, Ellan Vannin, Calf of Man
1.4
1DFEuropa Środkowa
1DFAAustria
1DFA‑AT‑BBurgenland
Class here: Eisenstadt, Rust, Oberwart
1.4
1DFA‑AT‑KKaryntia
Class here: Lake Millstatt, Lake Ossiach
1.4
1DFA‑AT‑KBKlagenfurt1.4
1DFA‑AT‑KDVillach1.4
1DFA‑AT‑KFWörthersee (Lake Wort)1.4
1DFA‑AT‑MStyria
Class here: Grimming, Gesäuse
1.4
1DFA‑AT‑MBBruck an der Mur1.4
1DFA‑AT‑MGGraz1.4
1DFA‑AT‑MHHochschwab
Class here: Mariazell, Tragöß (Tragoess), Wildalpen
1.4
1DFA‑AT‑MLLeoben1.4
1DFA‑AT‑NDolna Austria
Class here: Danube-Auen
1.4
1DFA‑AT‑NAIndustrieviertel
Class here: Wiener Neustadt
1.4
1DFA‑AT‑NBMostviertel
Class here: Sankt Pölten, Waidhofen an der Ybbs
1.4
1DFA‑AT‑NCWaldviertel
Class here: Krems an der Donau
1.4
1DFA‑AT‑NDWeinviertel1.4
1DFA‑AT‑NWWachau
Class here: Melk
1.4
1DFA‑AT‑RGórna Austria
1DFA‑AT‑RALinz1.4
1DFA‑AT‑RCHausruckviertel
Class here: Wels
1.4
1DFA‑AT‑RDInnviertel
Class here: Schärding
1.4
1DFA‑AT‑REMühlviertel
Class here: Freistadt
1.4
1DFA‑AT‑RFTraunviertel
Class here: Gmunden, Steyr
Zobacz też: 1DFA-AT-ZS Salzkammergut
1.4
1DFA‑AT‑SSalzburg
Class here: Tennen Mountains
1.4
1DFA‑AT‑SASalzburg (City)1.4
1DFA‑AT‑SCFlachgau
Class here: Wallersee
Zobacz też: 1DFA-AT-ZS Salzkammergut
1.4
1DFA‑AT‑SDPinzgau
Class here: Saalfelden, Zell am See
1.4
1DFA‑AT‑SELungau1.4
1DFA‑AT‑SFPongau
Class here: Gastein, Werfen
1.4
1DFA‑AT‑SGTennengau
Class here: Hallein
1.4
1DFA‑AT‑TTyrol
1DFA‑AT‑TAInnsbruck1.4
1DFA‑AT‑TCAusserfern
Class here: Reutte
1.4
1DFA‑AT‑TDUpper Tyrol
Class here: Imst, Landeck, Telfs, Ötztal, Stubaital
1.4
1DFA‑AT‑TELower Tyrol
Class here: Hall in Tirol, Kitzbühel, Kaiser Mountains, Zillertal
1.4
1DFA‑AT‑TFEastern Tyrol
Class here: Lienz
1.4
1DFA‑AT‑VVorarlberg
1DFA‑AT‑VBBregenz1.4
1DFA‑AT‑VFFeldkirch1.4
1DFA‑AT‑VMMontafon1.4
1DFA‑AT‑VRBregenz Forest1.4
1DFA‑AT‑WWiedeń
1DFA‑AT‑ZAustria: Places of Interest1.4
1DFA‑AT‑ZAArlberg1.4
1DFA‑AT‑ZDDachstein1.4
1DFA‑AT‑ZRSemmering1.4
1DFA‑AT‑ZSSalzkammergut
Class here: Attersee, Mondsee, Traunsee, Wolfgangsee
1.4
1DFA‑AT‑ZWVienna Woods1.4
1DFGNiemcy
1DFG‑DE‑BNiemcy północno-wschodnie
1DFG‑DE‑BEBerlin
Use for: the city or the federal state, as well as in historical contexts
1.4
1DFG‑DE‑BGBrandenburgia
Class here: Uckermark. Use for: the city or the federal state, as well as in historical contexts
1.4
1DFG‑DE‑BGBHavelland1.4
1DFG‑DE‑BGDPotsdam1.4
1DFG‑DE‑BGECottbus1.4
1DFG‑DE‑BGFFrankfurt (Oder)1.4
1DFG‑DE‑BKNiemieckie Wybrzeże Moża Bałtyckiego i wyspy
Class here: Bay of Lübeck
1.4
1DFG‑DE‑BKARugia
Class here: Jasmund National Park
1.11.4
1DFG‑DE‑BKBFehmarn1.4
1DFG‑DE‑BKDFischland-Darss-Zingst1.4
1DFG‑DE‑BKFUsedom1.4
1DFG‑DE‑BMMeklemburgia-Pomorze Przednia
Class here: Güstrow
1.4
1DFG‑DE‑BMBSchwerin1.4
1DFG‑DE‑BMCGreifswald1.4
1DFG‑DE‑BMDRostock1.4
1DFG‑DE‑BMFStralsund1.4
1DFG‑DE‑BMHWismar1.4
1DFG‑DE‑BMMMecklenburg Lake Plateau
Class here: Neubrandenburg
1.4
1DFG‑DE‑BSSaksonia-Anhalt
Class here: Stendal, Anhalt, Altmark
1.4
1DFG‑DE‑BSBMagdeburg
Class here: Magdeburg Börde, Elbe-Börde-Heath, Magdeburg (region)
1.4
1DFG‑DE‑BSCDessau1.4
1DFG‑DE‑BSDHalberstadt1.4
1DFG‑DE‑BSFHalle (Saale)1.4
1DFG‑DE‑BSGLutherstadt Wittenberg1.4
1DFG‑DE‑BSHQuedlinburg1.4
1DFG‑DE‑BSKWernigerode1.4
1DFG‑DE‑FNiemcy Wschodnie
1DFG‑DE‑FSSaksonia
Class here: Elster, Saxon Ore Mountains
1.4
1DFG‑DE‑FSALipsk1.1
1DFG‑DE‑FSBDrezno1.1
1DFG‑DE‑FSCBautzen
Zobacz też: 1DFG-DE-XA Górne Łużyce
1.4
1DFG‑DE‑FSDGörlitz1.4
1DFG‑DE‑FSEChemnitz1.4
1DFG‑DE‑FSFFreiberg1.4
1DFG‑DE‑FSGPlauen1.4
1DFG‑DE‑FSHZwickau1.4
1DFG‑DE‑FSNSaxon Switzerland National Park
Class here: Elbe Sandstone Mountains
1.4
1DFG‑DE‑FTTuryngia
Class here: Gera, Mühlhausen, Nordhausen, Eichsfeld-Hainich-Werratal nature parks, Hainich National Park, Kyffhäuser
1.4
1DFG‑DE‑FTBErfurt1.4
1DFG‑DE‑FTDThuringian Forest1.4
1DFG‑DE‑FTDBEisenach1.4
1DFG‑DE‑FTHJena1.4
1DFG‑DE‑FTJWeimar1.4
1DFG‑DE‑TNiemcy południowo-wschodnie
1DFG‑DE‑TBBawaria
Zobacz też: 1DFG-DE-XB Szwabia
1DFG‑DE‑TBADolna Bawaria1.1
1DFG‑DE‑TBABPassau1.4
1DFG‑DE‑TBBGórna Bawaria
Class here: Ammersee, Lake Ammer
Zobacz też: 1DFG-DE-XB Szwabia
1.11.4
1DFG‑DE‑TBBBBerchtesgadener Land
Class here: Berchtesgaden National Park
1.4
1DFG‑DE‑TBBBABerchtesgaden1.4
1DFG‑DE‑TBBDIngolstadt1.4
1DFG‑DE‑TBBFChiemgau
Class here: Chiemsee
1.4
1DFG‑DE‑TBBGLake Starnberg1.4
1DFG‑DE‑TBBHTegernsee
Class here: Tegernsee (City)
1.4
1DFG‑DE‑TBCMonachium1.1
1DFG‑DE‑TBDNorymberga1.1
1DFG‑DE‑TBFFranconia
Class here: Steigerwald
1.4
1DFG‑DE‑TBFCUpper Franconia1.4
1DFG‑DE‑TBFCBBamberg1.4
1DFG‑DE‑TBFCDBayreuth1.4
1DFG‑DE‑TBFMMiddle Franconia1.4
1DFG‑DE‑TBFMBFürth1.4
1DFG‑DE‑TBFMDRothenburg ob der Tauber1.4
1DFG‑DE‑TBFVLower Franconia1.4
1DFG‑DE‑TBFVBAschaffenburg1.4
1DFG‑DE‑TBFVDWürzburg1.4
1DFG‑DE‑TBHAugsburg
Zobacz też: 1DFG-DE-XB Szwabia
1.4
1DFG‑DE‑TBJFüssen
Zobacz też: 1DFG-DE-XB Szwabia
1.4
1DFG‑DE‑TBKKempten
Zobacz też: 1DFG-DE-XB Szwabia
1.4
1DFG‑DE‑TBLLindau
Zobacz też: 1DFG-DE-XB Szwabia
1.4
1DFG‑DE‑TBMUpper Palatinate1.4
1DFG‑DE‑TBMBRegensburg1.4
1DFG‑DE‑TBNAltmühltal
Class here: Altmühl
1.4
1DFG‑DE‑TBPBavarian Forest1.4
1DFG‑DE‑UNiemcy południowo-zachodnie
1DFG‑DE‑UBBadenia-Wirtembergia
Class here: Pforzheim, Kraichgau, Tauber Franconia, Rhine-Neckar region
1.4
1DFG‑DE‑UBAStuttgart1.1
1DFG‑DE‑UBCBreisgau
Class here: Kaiserstuhl
1.4
1DFG‑DE‑UBCFFreiburg im Breisgau1.4
1DFG‑DE‑UBEElectoral Palatinate1.4
1DFG‑DE‑UBEBHeidelberg1.4
1DFG‑DE‑UBEDMannheim1.4
1DFG‑DE‑UBGHeilbronn1.4
1DFG‑DE‑UBJKarlsruhe1.4
1DFG‑DE‑UBLKonstanz1.4
1DFG‑DE‑UBPSwabian Jura1.4
1DFG‑DE‑UBPBReutlingen1.4
1DFG‑DE‑UBPDUlm1.4
1DFG‑DE‑UBRSingen (Hohentwiel)1.4
1DFG‑DE‑UBTTübingen1.4
1DFG‑DE‑UHHesja
Class here: Fulda, Limburg (Lahn), Marburg, Vogelsberg, Wetterau, Rhine-Main Region
1.4
1DFG‑DE‑UHAFrankfurt1.1
1DFG‑DE‑UHCRheingau1.4
1DFG‑DE‑UHCWWiesbaden1.4
1DFG‑DE‑UHEDarmstadt1.4
1DFG‑DE‑UHPKassel1.4
1DFG‑DE‑UHTTaunus1.4
1DFG‑DE‑URNadrenia-Palatynat
Class here: Hunsrück
1.4
1DFG‑DE‑URAPalatynat
Class here: Ludwigshafen, Neustadt an der Weinstrasse, Bad Dürkheim
1.11.4
1DFG‑DE‑URASSpeyer1.4
1DFG‑DE‑URCRhenish Hesse
Class here: Bingen am Rhein, Ingelheim am Rhein
1.4
1DFG‑DE‑URCMMainz1.4
1DFG‑DE‑URCWWorms1.4
1DFG‑DE‑URKKoblenz1.4
1DFG‑DE‑URTTrier1.4
1DFG‑DE‑USSaara
1DFG‑DE‑VNiemcy północno-zachodnie
1DFG‑DE‑VANiemieckie wybrzeże Morza Północnego i wyspy
Class here: North Frisian Islands, Halligen
1.4
1DFG‑DE‑VAFHeligoland1.4
1DFG‑DE‑VANNorth Frisia1.4
1DFG‑DE‑VANFFöhr1.4
1DFG‑DE‑VANSSylt1.4
1DFG‑DE‑VAPEast Frisia
Class here: East Frisian Islands
1.4
1DFG‑DE‑VBBrema
Use for: the city or the federal state, as well as in historical contexts
1.4
1DFG‑DE‑VBCBremerhaven1.4
1DFG‑DE‑VHHamburg
Use for: the city or the federal state, as well as in historical contexts
1.4
1DFG‑DE‑VNDolna Saksonia
1DFG‑DE‑VNAHanower1.1
1DFG‑DE‑VNBWendland1.4
1DFG‑DE‑VNCBraunschweig1.4
1DFG‑DE‑VNDLüneburg Heath1.4
1DFG‑DE‑VNDBCelle1.4
1DFG‑DE‑VNDDLüneburg1.4
1DFG‑DE‑VNEGoslar1.4
1DFG‑DE‑VNFGöttingen1.4
1DFG‑DE‑VNGHildesheim1.4
1DFG‑DE‑VNHOldenburg1.4
1DFG‑DE‑VNKOsnabrück1.4
1DFG‑DE‑VRNadrenia Północna-Westfalia
1DFG‑DE‑VRAAachen1.4
1DFG‑DE‑VRBDüsseldorf1.1
1DFG‑DE‑VRCKolonia1.1
1DFG‑DE‑VRDEssen1.1
1DFG‑DE‑VREDortmund1.1
1DFG‑DE‑VRGBonn1.4
1DFG‑DE‑VRHMünster (region)1.4
1DFG‑DE‑VRHMMünster1.4
1DFG‑DE‑VRJSiegen1.4
1DFG‑DE‑VRKOstwestfalen-Lippe1.4
1DFG‑DE‑VRKBBielefeld1.4
1DFG‑DE‑VRKPPaderborn1.4
1DFG‑DE‑VRLBergisches Land1.4
1DFG‑DE‑VRLBSolingen1.4
1DFG‑DE‑VRLDWuppertal1.4
1DFG‑DE‑VRMLower Rhine region1.4
1DFG‑DE‑VRNSauerland1.4
1DFG‑DE‑VRRZagłębie Ruhry1.1
1DFG‑DE‑VRRBBochum1.4
1DFG‑DE‑VRRDDuisburg1.4
1DFG‑DE‑VSSchleswig-Holstein
1DFG‑DE‑XHistoryczne regiony Niemiec1.11.4
1DFG‑DE‑XAGórne Łużyce
Zobacz też: 1DFG-DE-FSC Bautzen
1.1
1DFG‑DE‑XBSzwabia1.1
1DFG‑DE‑XCAllgäu1.1
1DFG‑DE‑XDRothaar Mountains1.4
1DFG‑DE‑XEOdenwald1.4
1DFG‑DE‑XEBBergstrasse1.4
1DFG‑DE‑XFTeutoburg Forest1.4
1DFG‑DE‑XGWesterwald1.4
1DFG‑DE‑XHSpessart1.4
1DFHSzwajcaria
1DFH‑CH‑CEspace Mittelland
1DFH‑CH‑CBBerno
Class here: Biel / Bienne (lake and town), Bielersee, Burgdorf, Emmental, Gstaad. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑CBBBernese Oberland
Class here: Lake Brienz
1.4
1DFH‑CH‑CBBDInterlaken1.4
1DFH‑CH‑CBBGGrindelwald1.4
1DFH‑CH‑CBBTThun
Class here: Lake Thun
1.4
1DFH‑CH‑CFFryburg
Class here: Greyerz / Gruyères, Murten / Morat (lake and town). Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑CJJura
Class here: Delsberg / Delémont
1.4
1DFH‑CH‑CNNeuenburg / Neuchâtel
Class here: Lake Neuchâtel. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑CSSolura
Class here: Olten, Weissenstein. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑GJezioro Genewskie (region)201704
1DFH‑CH‑GGGenewa
Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑GVWaadt / Vaud / Vad
Class here: Nyon, Vevey, Yverdon-les-Bains, La Côte, Vallée de Joux
1.4
1DFH‑CH‑GVLLausanne201710
1DFH‑CH‑GVMMontreux1.4
1DFH‑CH‑GWWallis / Valais / Vallese / Vallais
Class here: Brig, Saas-Fee, Sion
1.4
1DFH‑CH‑GWBZermatt1.4
1DFH‑CH‑NSzwajcaria Północna201704
1DFH‑CH‑NAAargau / Argovie / Argovia
Class here: Lenzburg
1.4
1DFH‑CH‑NABAarau1.4
1DFH‑CH‑NBBasel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna / Basilea-Champagna201704
1DFH‑CH‑NBLLiestal1.4
1DFH‑CH‑NDBazylea
Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑PSzwajcaria Wschodnia
Class here: Appenzellerland, Appenzell Alps
1.4
1DFH‑CH‑PCAppenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno /Appenzell dadens1.4
1DFH‑CH‑PDAppenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno / Appenzell dador
Class here: Herisau, Trogen
1.4
1DFH‑CH‑PGGlarus / Glaris / Glarona / Glaruna
Class here: Glarus Alps. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑PKGryzonia
Class here: Arosa, Münstertal / Val Müstair, Prättigau, Klosters, Surselva, Grischun, Grigioni
1.4
1DFH‑CH‑PKAChur (Coire)1.4
1DFH‑CH‑PKBDavos1.4
1DFH‑CH‑PKMEngadine
Class here: Maloja Pass, Albula Pass, Flüela Pass, Julier Pass, Maloja Pass, Ofen Pass / Fuorn Pass
1.4
1DFH‑CH‑PKMBSt. Moritz1.4
1DFH‑CH‑PNSt. Gallen / Saint-Gall / San Gallo / Son Gagl
Class here: Rapperswil. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑PNHToggenburg
Class here: Wildhaus
1.4
1DFH‑CH‑PPSzafuza
Class here: Stein am Rhein. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑PRTurgowia
Class here: Frauenfeld
1.4
1DFH‑CH‑PZEastern Switzerland: Places of interest
Class here: Lake Walen / Lake Walenstadt
1.4
1DFH‑CH‑PZBSäntis
Class here: Alpstein Massif
1.4
1DFH‑CH‑RTessyn
Class here: Valle Verzasca
1.4
1DFH‑CH‑RAAscona
Class here: Monte Verità
1.4
1DFH‑CH‑RCBellinzona1.4
1DFH‑CH‑RELocarno1.4
1DFH‑CH‑RGLugano1.4
1DFH‑CH‑USzwajcaria Centralna201704
1DFH‑CH‑ULLucerna
Class here: Entlebuch, Sempachersee, Lake Sempach. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑UNNidwalden / Nidwald / Nidvaldo / Sutsilvania
Class here: Stans
1.4
1DFH‑CH‑UOObwalden / Obwald / Obvaldo / Sursilvania
Class here: Engelberg, Sarnen
1.4
1DFH‑CH‑USSchwyz / Schwytz / Svitto / Sviz
Class here: Lake Lauerz, Sihlsee / Lake Sihl, Muotatal, Stoos, Einsiedeln. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑UUUri
Class here: Altdorf, Andermatt
1.4
1DFH‑CH‑UVZug / Zoug / Zugo
Class here: Lake Zug. Use for: city or Canton
1.4
1DFH‑CH‑UZCentral Switzerland: Places of interest
Class here: Mount Pilatus, Mount Titlis
1.4
1DFH‑CH‑UZDLake Lucerne
Class here: the lake and its surrounding area
1.4
1DFH‑CH‑XZurych
Class here: Zürcher Oberland. Use for: city, Canton or region
1.4
1DFH‑CH‑XBWinterthur1.4
1DFH‑CH‑ZSwitzerland: Places of Interest
Class here: River Aare, River Reuss, Seetal, Lake Hallwil, Lake Baldegg
1.4
1DFH‑CH‑ZSLake Zurich
Class here: the lake and its surrounding area
1.4
1DFLLiechtenstein
1DNEuropa Północna, Skandynawia
1DNCIslandia
1DNC‑IS‑RReykjavík201710
1DNDDania
1DNDFWyspy Owcze
1DNDF‑FO‑TThorshavn201510
1DND‑DK‑BBornholm201510
1DND‑DK‑FFionia i inne wyspy201510
1DND‑DK‑FOOdense201510
1DND‑DK‑JJutlandia201510
1DND‑DK‑JEEsbjerg201510
1DND‑DK‑JLAlborg201510
1DND‑DK‑JRAarhus201510
1DND‑DK‑LLolland-Falster201510
1DND‑DK‑SZelandia (wyspa)201510
1DND‑DK‑SKKopenhaga201510
1DND‑DK‑SRRoskilde201510
1DNFFinlandia
1DNF‑FI‑ASouthwest Finland
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑AATurku201904
1DNF‑FI‑ABTurku archipelago201904
1DNF‑FI‑BÅland201904
1DNF‑FI‑BAMariehamn201904
1DNF‑FI‑CUusimaa
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑CAWest Uusimaa201904
1DNF‑FI‑CBHelsinki Region201904
1DNF‑FI‑CBAHelsinki
Class here: Suomenlinna
201904
1DNF‑FI‑CBBEspoo201904
1DNF‑FI‑CBCVantaa201904
1DNF‑FI‑CCEast Uusimaa201904
1DNF‑FI‑CCAPorvoo201904
1DNF‑FI‑DHäme
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative. Class here: Tavastia
201904
1DNF‑FI‑DAKanta-Häme201904
1DNF‑FI‑DAAHämeenlinna201904
1DNF‑FI‑DBPäijät-Häme201904
1DNF‑FI‑DBALahti201904
1DNF‑FI‑DCPirkanmaa201904
1DNF‑FI‑DCATampere201904
1DNF‑FI‑DDCentral Finland201904
1DNF‑FI‑DDAJyväskylä201904
1DNF‑FI‑HSatakunta
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑HAPori201904
1DNF‑FI‑HBRauma201904
1DNF‑FI‑JSavonia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑JASouthern Savonia201904
1DNF‑FI‑JABMikkeli201904
1DNF‑FI‑JBNorthern Savonia201904
1DNF‑FI‑JBKKuopio201904
1DNF‑FI‑KKarelia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑KASouth Karelia201904
1DNF‑FI‑KABLappeenranta201904
1DNF‑FI‑KBNorth Karelia201904
1DNF‑FI‑KBAJoensuu201904
1DNF‑FI‑LKymenlaakso
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑LAKouvola201904
1DNF‑FI‑LBKotka201904
1DNF‑FI‑MOstrobothnia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑MAVaasa201904
1DNF‑FI‑NNorth Ostrobothnia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑NAOulu201904
1DNF‑FI‑PCentral Ostrobothnia201904
1DNF‑FI‑PAKokkola201904
1DNF‑FI‑QSouth Ostrobothnia
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑QASeinäjoki201904
1DNF‑FI‑RKainuu
Use for: historical and cultural contexts as well as administrative
201904
1DNF‑FI‑RAKajaani201904
1DNF‑FI‑SLappi
Class here: Finnish ‘Lapland’
201904
1DNF‑FI‑SARovaniemi201904
1DNF‑FI‑SBSámi native region of Finland201904
1DNNNorwegia
1DNN‑NO‑DNord-Norge
1DNN‑NO‑DATroms and Finnmark
Use for: merger of Troms and Finnmark to ‘Troms and Finnmark’
1.4
1DNN‑NO‑DFFinnmark1.4
1DNN‑NO‑DFAVardø1.4
1DNN‑NO‑DFBKirkenes
Class here: Sør-Varanger
1.4
1DNN‑NO‑DFCAlta1.4
1DNN‑NO‑DFDHammerfest
Class here: Kvalsund
1.4
1DNN‑NO‑DFGHonningsvåg1.4
1DNN‑NO‑DFKNorth Cape
Class here: Knivskjellodden, Honningsvåg
1.4
1DNN‑NO‑DFVVadsø201704
1DNN‑NO‑DTTroms1.4
1DNN‑NO‑DTBHarstad
Class here: Hinnøya
1.4
1DNN‑NO‑DTDFinnsnes
Class here: Senja
1.4
1DNN‑NO‑DTRTromsø201704
1DNN‑NO‑DLNordland
1DNN‑NO‑DLBBodø201704
1DNN‑NO‑DLDFauske1.4
1DNN‑NO‑DLFLofoten and Vesterålen1.4
1DNN‑NO‑DLFASortland1.4
1DNN‑NO‑DLFBStokmarknes1.4
1DNN‑NO‑DLFCLeknes1.4
1DNN‑NO‑DLFDSvolvær1.4
1DNN‑NO‑DLGHelgeland
Class here: Vega
1.4
1DNN‑NO‑DLGAMo i Rana1.4
1DNN‑NO‑DLGBMosjøen1.4
1DNN‑NO‑DLGCSandnessjøen1.4
1DNN‑NO‑DLGDBrønnøysund1.4
1DNN‑NO‑DLNNarwik
1DNN‑NO‑JSørlandet201704
1DNN‑NO‑JBAgder
Use for: merged county of Aust-Agder and Vest-Agder as Agder
1.4
1DNN‑NO‑JAAust-Agder1.4
1DNN‑NO‑JABGrimstad1.4
1DNN‑NO‑JACTvedestrand1.4
1DNN‑NO‑JADRisør1.4
1DNN‑NO‑JALArendal
1DNN‑NO‑JGVest-Agder1.4
1DNN‑NO‑JGFFarsund
1DNN‑NO‑JGKKristiansand
1DNN‑NO‑JGLLillesand1.4
1DNN‑NO‑JGMLyngdal1.4
1DNN‑NO‑JGNMandal1.4
1DNN‑NO‑JGPFlekkefjord1.4
1DNN‑NO‑TTrøndelag201704
1DNN‑NO‑TDNord-Trøndelag201704
1DNN‑NO‑TDALevanger1.4
1DNN‑NO‑TDBNamsos1.4
1DNN‑NO‑TDCKolvereid1.4
1DNN‑NO‑TDDStjørdal1.4
1DNN‑NO‑TDEVerdal
Class here: Verdalsøra
1.4
1DNN‑NO‑TDSSteinkjer
1DNN‑NO‑TRSør-Trøndelag201704
1DNN‑NO‑TRAOrkanger1.4
1DNN‑NO‑TRBBrekstad1.4
1DNN‑NO‑TRCRøros1.4
1DNN‑NO‑TRHTrondheim
1DNN‑NO‑VVestlandet
1DNN‑NO‑VAVestland
Use for: merged county of Sogn and Fjordane and Hordaland as Vestland
1.4
1DNN‑NO‑VHHordaland1.4
1DNN‑NO‑VHBBergen
1DNN‑NO‑VHCStord1.4
1DNN‑NO‑VHDOdda1.4
1DNN‑NO‑VMMøre og Romsdal201704
1DNN‑NO‑VMAÅlesund
1DNN‑NO‑VMBFosnavåg1.4
1DNN‑NO‑VMDUlsteinvik1.4
1DNN‑NO‑VMKKristiansund
1DNN‑NO‑VMLMolde
1DNN‑NO‑VMNÅndalsnes1.4
1DNN‑NO‑VRRogaland
1DNN‑NO‑VRABryne1.4
1DNN‑NO‑VRBEigersund1.4
1DNN‑NO‑VRCHaugesund1.4
1DNN‑NO‑VRDJørpeland1.4
1DNN‑NO‑VRFSandnes1.4
1DNN‑NO‑VRGSauda1.4
1DNN‑NO‑VRHSkudeneshavn1.4
1DNN‑NO‑VRJKopervik1.4
1DNN‑NO‑VRKÅkrehamn1.4
1DNN‑NO‑VRSStavanger
1DNN‑NO‑VWSogn og Fjordane1.4
1DNN‑NO‑VWAFlorø
Class here: Flora
1.4
1DNN‑NO‑VWBFørde1.4
1DNN‑NO‑VWCMåløy1.4
1DNN‑NO‑XØstlandet201704
1DNN‑NO‑XCViken
Use for: merged county of Akershus, Buskerud and Østfold as Viken
1.4
1DNN‑NO‑XAAkershus1.4
1DNN‑NO‑XAADrøbak1.4
1DNN‑NO‑XABLillestrøm1.4
1DNN‑NO‑XACSandvika1.4
1DNN‑NO‑XADSki (NO)1.4
1DNN‑NO‑XAEJessheim1.4
1DNN‑NO‑XBBuskerud1.4
1DNN‑NO‑XBCHokksund1.4
1DNN‑NO‑XBDDrammen
1DNN‑NO‑XBHHønefoss1.4
1DNN‑NO‑XBKKongsberg1.4
1DNN‑NO‑XFOslofjorden
1DNN‑NO‑XDInnlandet
Use for: merger county of Hedmark and Oppland as Innlandet
1.4
1DNN‑NO‑XHHedmark1.4
1DNN‑NO‑XHAElverum1.4
1DNN‑NO‑XHBKongsvinger1.4
1DNN‑NO‑XHCBrumunddal1.4
1DNN‑NO‑XHDMoelv1.4
1DNN‑NO‑XHRHamar
1DNN‑NO‑XPOppland1.4
1DNN‑NO‑XPAFagernes1.4
1DNN‑NO‑XPBGjøvik1.4
1DNN‑NO‑XPCOtta1.4
1DNN‑NO‑XPDRaufoss1.4
1DNN‑NO‑XPEVinstra1.4
1DNN‑NO‑XPLLillehammer
1DNN‑NO‑XSOslo
1DNN‑NO‑XRVestfold and Telemark1.4
1DNN‑NO‑XTTelemark1.4
1DNN‑NO‑XTAKragerø1.4
1DNN‑NO‑XTBNotodden1.4
1DNN‑NO‑XTCBrevik1.4
1DNN‑NO‑XTDPorsgrunn1.4
1DNN‑NO‑XTERjukan1.4
1DNN‑NO‑XTFLangesund1.4
1DNN‑NO‑XTGStathelle1.4
1DNN‑NO‑XTKSkien
1DNN‑NO‑XVVestfold1.4
1DNN‑NO‑XVAHolmestrand1.4
1DNN‑NO‑XVBHorten1.4
1DNN‑NO‑XVCStavern1.4
1DNN‑NO‑XVDSvelvik1.4
1DNN‑NO‑XVFÅsgårdstrand1.4
1DNN‑NO‑XVLLarvik
1DNN‑NO‑XVNSandefjord
1DNN‑NO‑XVRTønsberg201704
1DNN‑NO‑XZØstfold1.4
1DNN‑NO‑XZAAskim1.4
1DNN‑NO‑XZBMysen1.4
1DNN‑NO‑XZFFredrikstad
1DNN‑NO‑XZHHalden
1DNN‑NO‑XZMMoss
1DNN‑NO‑XZSSarpsborg
1DNSSzwecja
1DNS‑SE‑ASzwecja Właściwa
1DNS‑SE‑AASztokholm
1DNS‑SE‑AAAArchipelag Sztokholmski1.2
1DNS‑SE‑ABUppland
1DNS‑SE‑ABAUppsala1.2
1DNS‑SE‑ACSödermanland
1DNS‑SE‑ACANyköping1.2
1DNS‑SE‑ADNärke
1DNS‑SE‑ADAÖrebro1.2
1DNS‑SE‑AEVästmanland
1DNS‑SE‑AEAVästerås1.2
1DNS‑SE‑AFDalarna
1DNS‑SE‑AFAFalun1.2
1DNS‑SE‑AGVärmland
1DNS‑SE‑AGAKarlstad1.2
1DNS‑SE‑AHBergslagen1.2
1DNS‑SE‑BGötaland
1DNS‑SE‑BASkania
1DNS‑SE‑BAAMalmö
1DNS‑SE‑BABÖsterlen1.2
1DNS‑SE‑BBHalland
1DNS‑SE‑BBAHalmstad1.2
1DNS‑SE‑BCBlekinge
1DNS‑SE‑BCAKarlskrona1.2
1DNS‑SE‑BDSmalandia
1DNS‑SE‑BDAVäxjö1.2
1DNS‑SE‑BDBKalmar1.2
1DNS‑SE‑BEOlandia
1DNS‑SE‑BFGotlandia
1DNS‑SE‑BFAVisby1.2
1DNS‑SE‑BGÖstergötland
1DNS‑SE‑BGALinköping1.2
1DNS‑SE‑BHVästergötland
1DNS‑SE‑BJGöteborg
1DNS‑SE‑BJAArchipelag Göteborg1.2
1DNS‑SE‑BKBohuslän
1DNS‑SE‑BLDalsland
1DNS‑SE‑CNorrland
1DNS‑SE‑CAGästrikland
1DNS‑SE‑CAAGävle1.2
1DNS‑SE‑CBHälsingland
1DNS‑SE‑CCJämtland
1DNS‑SE‑CCAÖstersund1.2
1DNS‑SE‑CDHärjedalen
1DNS‑SE‑CEMedelpad
1DNS‑SE‑CFÅngermanland
1DNS‑SE‑CFAHärnösand1.2
1DNS‑SE‑CGVästerbotten
1DNS‑SE‑CGAUmeå1.2
1DNS‑SE‑CHNorrbotten
1DNS‑SE‑CHALuleå1.2
1DNS‑SE‑CJLaponia
1DNS‑SE‑CKTornedalen
Class here: Meänmaa
1.2
1DSEuropa Południowa
1DSEHiszpania
1DSE‑ES‑AAndaluzja
1DSE‑ES‑AAAlmeria (Prowincja)201701
1DSE‑ES‑AAAAlmeria (Miasto)201701
1DSE‑ES‑ABKadyks (Prowincja)201701
1DSE‑ES‑ABAKadyks (miasto)201701
1DSE‑ES‑ACKordoba (prowincja)201701
1DSE‑ES‑ACAKordoba (miasto)201701
1DSE‑ES‑ADGranada (prowincja)201701
1DSE‑ES‑ADAGranada (miasto)201701
1DSE‑ES‑ADXGranada – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201707201710
1DSE‑ES‑ADXASierra Nevada201707
1DSE‑ES‑AEHuelva (prowincja)201701
1DSE‑ES‑AEAHuelva (miasto)201701
1DSE‑ES‑AFJaen (prowincja)201701
1DSE‑ES‑AFAJaen (miasto)201701
1DSE‑ES‑AGMalaga (prowincja)201701
1DSE‑ES‑AGAMalaga (miasto)201701
1DSE‑ES‑AGXMalaga: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201707201710
1DSE‑ES‑AGXACosta del Sol201707
1DSE‑ES‑AHSewilla (prowincja)201701
1DSE‑ES‑AHASewilla (miasto)201701
1DSE‑ES‑BBaleary
1DSE‑ES‑BABaleary (prowincja)201701
1DSE‑ES‑BAAMajorka201701
1DSE‑ES‑BAABPalma de Mallorca201701
1DSE‑ES‑BABMinorka201701
1DSE‑ES‑BABAMahon201701
1DSE‑ES‑BACIbiza (wyspa)201701
1DSE‑ES‑BACAIbiza (miasto)201701
1DSE‑ES‑BADFormentera201701
1DSE‑ES‑CAragonia
1DSE‑ES‑CAHuesca (prowincja)201701
1DSE‑ES‑CAAHuesca (miasto)201701
1DSE‑ES‑CBTeruel (prowincja)201701
1DSE‑ES‑CBATeruel (miasto)201701
1DSE‑ES‑CCSaragossa (prowincja)201701
1DSE‑ES‑CCASaragossa (miasto)201701
1DSE‑ES‑DAsturia
1DSE‑ES‑DAAsturia (prowincja)201701
1DSE‑ES‑DAAOviedo201701
1DSE‑ES‑DABGijon201701
1DSE‑ES‑EWyspy Kanaryjskie (wspólnota autonomiczna)
Use for: political and social aspects. Prefer: 1MTANC for geophysical, natural history and travel aspects
Zobacz też: 1MTANC Wyspy Kanaryjskie (archipelag)
1DSE‑ES‑EALas Palmas (Province)201701
1DSE‑ES‑EAAGran Canaria201701
1DSE‑ES‑EAAALas Palmas de Gran Canaria201701
1DSE‑ES‑EABFuerteventura201701
1DSE‑ES‑EACLanzarote201701
1DSE‑ES‑EBSanta Cruz de Tenerife (prowincja)201701
1DSE‑ES‑EBATeneryfa201701
1DSE‑ES‑EBAASanta Cruz de Tenerife (miasto)201701
1DSE‑ES‑EBBEl Hierro201701
1DSE‑ES‑EBCLa Gomera201701
1DSE‑ES‑EBDLa Palma201701
1DSE‑ES‑FKantabria
1DSE‑ES‑FAKantabria (prowincja)201701
1DSE‑ES‑FAASantander201701
1DSE‑ES‑GKastylia-La Mancha
1DSE‑ES‑GAAlbacete (prowincja)201701
1DSE‑ES‑GAAAlbacete (miasto)201701
1DSE‑ES‑GBCiudad Real (prowincja)201701
1DSE‑ES‑GBACiudad Real (miasto)201701
1DSE‑ES‑GCCuenca (prowincja)201701
1DSE‑ES‑GCACuenca (miasto)201701
1DSE‑ES‑GDGuadalajara (prowincja)201701
1DSE‑ES‑GDAGuadalajara (miasto)201701
1DSE‑ES‑GEToledo (prowincja)201701
1DSE‑ES‑GEAToledo (miasto)201701
1DSE‑ES‑HKastylia i León
1DSE‑ES‑HAAvila (prowincja)201701
1DSE‑ES‑HAAAvila (miasto)201701
1DSE‑ES‑HBBurgos (prowincja)201701
1DSE‑ES‑HBABurgos (miasto)201701
1DSE‑ES‑HCLeon (prowincja)201701
1DSE‑ES‑HCALeon (miasto)201701
1DSE‑ES‑HDPalencia (prowincja)201701
1DSE‑ES‑HDAPalencia (miasto)201701
1DSE‑ES‑HESalamanka (prowincja)201701
1DSE‑ES‑HEASalamanka (miasto)201701
1DSE‑ES‑HFSegovia (prowincja)201701
1DSE‑ES‑HFASegovia (miasto)201701
1DSE‑ES‑HGSoria (prowincja)201701
1DSE‑ES‑HGASoria (miasto)201701
1DSE‑ES‑HHValladolid (prowincja)201701
1DSE‑ES‑HHAValladolid (miasto)201701
1DSE‑ES‑HJZamora (prowincja)201701
1DSE‑ES‑HJAZamora (miasto)201701
1DSE‑ES‑JKatalonia
1DSE‑ES‑JABarcelona (prowincja)201701
1DSE‑ES‑JAABarcelona (miasto)201701
1DSE‑ES‑JBGirona (prowincja)201701
1DSE‑ES‑JBAGirona (miasto)201701
1DSE‑ES‑JBXGirona – ciekawe miasta
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201707201710
1DSE‑ES‑JBXACosta Brava201707
1DSE‑ES‑JCLerida / Lleida (prowincja)201701
1DSE‑ES‑JCALerida / Lleida (miasto)201701
1DSE‑ES‑JDTarragona (prowincja)201701
1DSE‑ES‑JDATarragona (miasto)201701
1DSE‑ES‑KEstremadura
1DSE‑ES‑KACaceres (prowincja)201701
1DSE‑ES‑KAACaceres (miasto)201701
1DSE‑ES‑KBBadajoz (prowincja)201701
1DSE‑ES‑KBABadajoz (miasto)201701
1DSE‑ES‑LGalicia
1DSE‑ES‑LACorunna (prowincja)201701
1DSE‑ES‑LAACorunna (miasto)201701
1DSE‑ES‑LABSantiago de Compostela201707
1DSE‑ES‑LBLugo (prowincja)201701
1DSE‑ES‑LBALugo (City)201701
1DSE‑ES‑LCOrense (prowincja)201701
1DSE‑ES‑LCAOrense (miasto)201701
1DSE‑ES‑LDPontevedra (prowincja)201701
1DSE‑ES‑LDAPontevedra (miasto)201701
1DSE‑ES‑MMadryt
1DSE‑ES‑MAMadryt (prowincja)201701
1DSE‑ES‑MAAMadryt (miasto)201701
1DSE‑ES‑NMurcia
1DSE‑ES‑NAMurcia (prowincja)201701
1DSE‑ES‑NAAMurcia (miasto)201701
1DSE‑ES‑QNavarra
1DSE‑ES‑QANavarra (miasto)201701
1DSE‑ES‑QABPampeluna201701
1DSE‑ES‑RKraj Basków
1DSE‑ES‑RAAlava201701
1DSE‑ES‑RAAVitoria201701
1DSE‑ES‑RBGuipuzcoa201701
1DSE‑ES‑RBASan Sebastian201701
1DSE‑ES‑RCBiscay201701
1DSE‑ES‑RCABilbao201701
1DSE‑ES‑SLa Rioja
1DSE‑ES‑SALogroño (prowincja)201701
1DSE‑ES‑SAALogroño (miasto)201701
1DSE‑ES‑TWalencja (wspólnota autonomiczna)
1DSE‑ES‑TAAlicante (prowincja)201701
1DSE‑ES‑TAAAlicante (miasto)201701
1DSE‑ES‑TAXAlicante: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201707201710
1DSE‑ES‑TAXACosta Blanca201707
1DSE‑ES‑TBCastellon (prowincja)201701
1DSE‑ES‑TBACastellon (miasto)201701
1DSE‑ES‑TCWalencja (prowincja)201701
1DSE‑ES‑TCAWalencja (miasto)201701
1DSE‑ES‑UCeuta
1DSE‑ES‑VMelilla
1DSE‑ES‑XHiszpania: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201707201710
1DSE‑ES‑XADroga Św. Jakuba
Stosuj dla szlaku pielgrzymów, El Camino de Santiago
201707
1DSE‑ES‑XBLa Mancha201707
1DSE‑ES‑XCGóry Kantabryjskie201707
1DSGGibraltar
1DSMMalta
1DSM‑MT‑GGozo201710
1DSNAndora
1DSPPortugalia
1DSP‑PT‑BPółnocna Portugalia201710
1DSP‑PT‑BPPorto201710
1DSP‑PT‑CPortugalia Centralna201710
1DSP‑PT‑LLizbona (region)201710
1DSP‑PT‑LLLizbona201710
1DSP‑PT‑LSSintra201710
1DSP‑PT‑NAlentejo201710
1DSP‑PT‑PAlgarve201710
1DSP‑PT‑PFFaro201710
1DSP‑PT‑RMadera (region autonomiczny)
Stosuj dla aspektów politycznych i społecznych; zamiast tego kodu (lub razem z nim) stosuj kod 1MTANM dla geografii fizycznej, historii naturalnej i turystyki
201710
1DSP‑PT‑RFFunchal201710
1DSP‑PT‑TAzory
Stosuj dla aspektów politycznych i społecznych; zamiast tego kodu (lub razem z nim) stosuj kod 1MTANZ dla geografii fizycznej, historii naturalnej i turystyki
201710
1DSTWłochy
1DST‑IT‑NWłochy północne
1DST‑IT‑NADolina Aosty201710
1DST‑IT‑NFFriuli-Wenecja Julijska
1DST‑IT‑NFGGorycja
1DST‑IT‑NFPPordenone
1DST‑IT‑NFTTriest
1DST‑IT‑NFUUdine
1DST‑IT‑NGLiguria
1DST‑IT‑NGAGenua
1DST‑IT‑NGMImperia
1DST‑IT‑NGSSavona
1DST‑IT‑NGZLa Spezia
1DST‑IT‑NLLombardia201710
1DST‑IT‑NLAVarese
1DST‑IT‑NLBBergamo
1DST‑IT‑NLCComo
1DST‑IT‑NLDLodi
1DST‑IT‑NLELecco
1DST‑IT‑NLMMediolan
1DST‑IT‑NLNSondrio
1DST‑IT‑NLRCremona
1DST‑IT‑NLSBrescia
1DST‑IT‑NLTMantua201710
1DST‑IT‑NLVPawia
1DST‑IT‑NLZMonza i Brianza201710
1DST‑IT‑NPPiemont201710
1DST‑IT‑NPAAlessandria
1DST‑IT‑NPLBiella
1DST‑IT‑NPNNovara
1DST‑IT‑NPRVercelli
1DST‑IT‑NPSAsti
1DST‑IT‑NPTTuryn
1DST‑IT‑NPUCuneo
1DST‑IT‑NPVProwincja Cusio Ossola201710
1DST‑IT‑NTTrydent-Górna Adyga
Class here: South Tyrol
201710
1DST‑IT‑NTRTrydent
1DST‑IT‑NTZBolzano
1DST‑IT‑NVVento
1DST‑IT‑NVDPadwa
1DST‑IT‑NVEWenecja
1DST‑IT‑NVNWerona
1DST‑IT‑NVRRovigo
1DST‑IT‑NVSTreviso
1DST‑IT‑NVUBelluno
1DST‑IT‑NVZVicenza
1DST‑IT‑NZPółnocne Włochy: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201710
1DST‑IT‑NZBPółnocne Apeniny
Preferowany kod stosuj zamiast: 1DZT-IT-A
2017101.3
1DST‑IT‑NZDDolomity201710
1DST‑IT‑NZLRegion włoskich jezior
stosuj dla jezior: Orta, Lugano, Idro
201710
1DST‑IT‑NZLCjezioro Como201710
1DST‑IT‑NZLGjezioro Garda201710
1DST‑IT‑NZLMjezioro Maggiore201710
1DST‑IT‑NZLQjezioro Iseo201710
1DST‑IT‑NZPRzeka Po i jej dopływy
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty. Preferowany kod, stosuj zamiast DZA-IT-A
2017101.3
1DST‑IT‑TWłochy Środkowe
1DST‑IT‑TGEmilia Romagna
1DST‑IT‑TGBBolonia
1DST‑IT‑TGCForli-Cesena
1DST‑IT‑TGFFerrara
1DST‑IT‑TGMModena
1DST‑IT‑TGNRimini
1DST‑IT‑TGPParma
1DST‑IT‑TGRReggio nell’Emilia201710
1DST‑IT‑TGVRawenna
1DST‑IT‑TGZPiacenza
1DST‑IT‑TMMarchia Ankonitaństa
1DST‑IT‑TMAAnkona
1DST‑IT‑TMFFermo
1DST‑IT‑TMPPesaro i Urbino201710
1DST‑IT‑TMSAscoli Piceno
1DST‑IT‑TMTMacerata
1DST‑IT‑TRUmbria
1DST‑IT‑TRPPerugia
Stosuj dla Asyżu
201710
1DST‑IT‑TRPTjezioro Trasimeno201710
1DST‑IT‑TRTTerni
1DST‑IT‑TSToskania
1DST‑IT‑TSAArezzo
1DST‑IT‑TSESiena
1DST‑IT‑TSEBVal d’Orcia
Preferowany kod stosuj zamiast: 1DZT-IT-N
2017101.3
1DST‑IT‑TSFFlorencja
1DST‑IT‑TSGGrosseto
1DST‑IT‑TSLLivorno
1DST‑IT‑TSLBElba201710
1DST‑IT‑TSMMassa-Carrara
1DST‑IT‑TSPPiza
1DST‑IT‑TSRPrato
1DST‑IT‑TSTPistoia
1DST‑IT‑TSULukka
1DST‑IT‑TZLacjum
1DST‑IT‑TZFFrosinone
1DST‑IT‑TZLLatina
1DST‑IT‑TZRRzym
1DST‑IT‑TZTRieti
1DST‑IT‑TZVViterbo
1DST‑IT‑TXCentralne Włochy: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201710
1DST‑IT‑TXARzeka Arno i jej dopływy
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
2017101.3
1DST‑IT‑TXCRzeka Tyber i jej dopływy
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
2017101.3
1DST‑IT‑TXFCentralne Apeniny
Preferowany kod stosuj zamiast: 1DZT-IT-B
2017101.3
1DST‑IT‑TXMMaremma
Preferowany kod stosuj zamiast: 1DZT-IT-L
2017101.3
1DST‑IT‑UWłochy Południowe i Wyspy
1DST‑IT‑UAAbruzja
1DST‑IT‑UAHChieti
1DST‑IT‑UAPPescara
1DST‑IT‑UAQL’Aquila
1DST‑IT‑UATTeramo
1DST‑IT‑UCKalabria
1DST‑IT‑UCKCrotone
1DST‑IT‑UCRReggio Calabria
1DST‑IT‑UCSCosenza
1DST‑IT‑UCVVibo Valentia
1DST‑IT‑UCZCatanzaro
1DST‑IT‑UDSardynia
1DST‑IT‑UDCCagliari
1DST‑IT‑UDGProwincja Ogliastra201710
1DST‑IT‑UDMProwincja Medio Campidano201710
1DST‑IT‑UDNCarbonia-Iglesias
1DST‑IT‑UDROristano
1DST‑IT‑UDSSassari
1DST‑IT‑UDSDCosta Smeralda
Preferowany kod stosuj zamiast: 1DZT-IT-T
2017101.3
1DST‑IT‑UDTOlbia Tempio
1DST‑IT‑UDUNuoro
1DST‑IT‑UEMolise
1DST‑IT‑UECCampobasso
1DST‑IT‑UESIsernia
1DST‑IT‑ULSycylia
1DST‑IT‑ULAAgrygent
1DST‑IT‑ULCCaltanissetta
1DST‑IT‑ULEEnna
1DST‑IT‑ULMMesyna
1DST‑IT‑ULMEWyspy Eolskie
Stosuj dla: Stromboli, Lipari, Vulcano, Panarea, Alicudi, Filicudi
201710
1DST‑IT‑ULNTrapani
1DST‑IT‑ULPPalermo
1DST‑IT‑ULRRagusa
1DST‑IT‑ULSSyrakuzy
1DST‑IT‑ULTKatania
1DST‑IT‑ULTEEtna201710
1DST‑IT‑UMKampania
1DST‑IT‑UMLAvellino
1DST‑IT‑UMNNeapol
1DST‑IT‑UMNCCapri / Ischia201710
1DST‑IT‑UMNPPompeje / Herkulanum201710
1DST‑IT‑UMNVWezuwiusz201710
1DST‑IT‑UMSSalerno
1DST‑IT‑UMSCWybrzeże Amalfitańskie
Preferowany kod, stosuj zamiast 1DZT-IT-R
2017101.3
1DST‑IT‑UMTCaserta
1DST‑IT‑UMVBenewent
1DST‑IT‑UPApulia
Class here: Puglia
201710
1DST‑IT‑UPABari
1DST‑IT‑UPGFoggia
1DST‑IT‑UPGBTavoliere delle Puglie (Nizina Tavoliere)
Preferred code: use instead of 1DZT-IT-P
1.3
1DST‑IT‑UPLLecce
1DST‑IT‑UPRProwincja Barletta-Andria-Trani
1DST‑IT‑UPSBrindisi
1DST‑IT‑UPTTarent
1DST‑IT‑USBazylikata
1DST‑IT‑USMMatera
1DST‑IT‑USPPotenza
1DST‑IT‑UZPołudniowe Włochy: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201710
1DST‑IT‑UZCPołudniowe Apeniny
Preferowany kod: stosuj zamiast 1DZT-IT-C
2017101.3
1DST‑IT‑UZCEGóra Gran Sasso201710
1DST‑IT‑UZCPGóra Poliino201710
1DST‑IT‑UZDSila201710
1DST‑IT‑XHistoryczne i kulturalne regiony Włoch1.1
1DST‑IT‑XNHistoryczne i kulturalne regiony północnych Włoch1.1
1DST‑IT‑XNALanghe1.1
1DST‑IT‑XNCMontferrato1.1201710
1DST‑IT‑XNECanavese1.1
1DST‑IT‑XNFCinque Terre1.1
1DST‑IT‑XNHTigullio1.1
1DST‑IT‑XNLFranciacorta1.1
1DST‑IT‑XNNLomellina1.1
1DST‑IT‑XNPPolesine1.1
1DST‑IT‑XNRCarnia1.1
1DST‑IT‑XTHistoryczne i kulturalne regiony Środkowych Włoch1.1
1DST‑IT‑XTALunigiana1.1
1DST‑IT‑XTCGarfagenana1.1
1DST‑IT‑XTEChianti1.1
1DST‑IT‑XTGMugello1.1
1DST‑IT‑XTLVersilia1.1
1DST‑IT‑XTNCiociara1.1
1DST‑IT‑XUHistoryczne i kulturalne regiony południowych Włoch i wysp włoskich1.1
1DST‑IT‑XUACilento1.1
1DST‑IT‑XUCIrpinia1.1
1DST‑IT‑XUESannio1.1
1DST‑IT‑XUGSalento1.1
1DST‑IT‑XULGallura1.1
1DSUSan Marino
1DSVWatykan
1DTEuropa Wschodnia
1DTARosja
1DTA‑RU‑BRosja – częsć centralna201710
1DTA‑RU‑BKKursk201710
1DTA‑RU‑BMMoskwa201710
1DTA‑RU‑BSSmoleńsk201710
1DTA‑RU‑DRosja – część południowa201710
1DTA‑RU‑DBWołgograd
Stosuj dla Stalingradu
201710
1DTA‑RU‑DDRostów nad Donem201710
1DTA‑RU‑FRosja – częsć północna201710
1DTA‑RU‑FAArchangielsk201710
1DTA‑RU‑FCKalinigrad201710
1DTA‑RU‑FDNowogród201710
1DTA‑RU‑FPPetersburg
Stosuj dla Leningradu
201710
1DTA‑RU‑HRosja – część wschodnia201710
1DTA‑RU‑JRosja – Syberia201710
1DTA‑RU‑JZSyberia – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201710
1DTA‑RU‑JZBSyberia – jezioro Bajkał201710
1DTA‑RU‑LRosja – Ural201710
1DTA‑RU‑NRosja – rejon Wołgi201710
1DTA‑RU‑NNNiżny Nowogród201710
1DTA‑RU‑PRosja – tereny północnego Kaukazu201710
1DTA‑RU‑PCCzeczenia201710
1DTBBiałoruś
1DTB‑BY‑MMińsk201710
1DTDŁotwa
1DTD‑LV‑RRyga201710
1DTEEstonia
1DTE‑EE‑TTalin201710
1DTFLitwa
1DTF‑LT‑VWilno201710
1DTGGruzja
1DTG‑GE‑TTbilisi201710
1DTHWęgry
1DTH‑HU‑BCentralne Węgry201710
1DTH‑HU‑BBBudapeszt201710
1DTH‑HU‑DKraj Zadunajski201710
1DTH‑HU‑DBJezioro Balaton201710
1DTH‑HU‑DDJezioro Neusiedl / Ferto
Use with: 1DFA* if work applies specifically to Austria
2017101.4
1DTH‑HU‑DFGóry Mescek201710
1DTH‑HU‑DGŚredniogórze Zadunajskie
Stosuj dla gór Bakońskich
201710
1DTH‑HU‑DHMała Nizina Węgierska201710
1DTH‑HU‑DPEsztergom201710
1DTH‑HU‑DQGyőr201710
1DTH‑HU‑DRPécs201710
1DTH‑HU‑DSSopron201710
1DTH‑HU‑DTSzékesfehérvár201710
1DTH‑HU‑DVVeszprém201710
1DTH‑HU‑FWielka Nizina Węgierska i Północ Węgier201710
1DTH‑HU‑FDŚredniogórze Północnowęgierskie
Stosuj dla Mátra, Bükk
201710
1DTH‑HU‑FDEEger201710
1DTH‑HU‑FPWielka Nizina Węgierska
Class here: Great Alfold
201710
1DTH‑HU‑FPDPark Narodowy Hortobágy201710
1DTH‑HU‑FPJDebreczyn201710
1DTH‑HU‑FPKSzeged201710
1DTH‑HU‑FPWjezioro Tisza201710
1DTH‑HU‑ZWęgry – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201710
1DTH‑HU‑ZDMiędzyrzecze Dunaju i Cisy201710
1DTH‑HU‑ZTKraj Zacisański201710
1DTJRepublika Czeska
Class here: Czech Republic
201710
1DTJ‑CZ‑APraga201710
1DTJ‑CZ‑BPołudniowe Morawy201710
1DTJ‑CZ‑CKraj południowoczeski201710
1DTJ‑CZ‑EKraj pardubicki201710
1DTJ‑CZ‑HKraj hradecki201710
1DTJ‑CZ‑JKraj Wysoczyzna201710
1DTJ‑CZ‑KKraj karlowarski201710
1DTJ‑CZ‑LKraj liberecki201710
1DTJ‑CZ‑MKraj ołomuniecki201710
1DTJ‑CZ‑PKraj pilzneński201710
1DTJ‑CZ‑SKraj środkowoczeski201710
1DTJ‑CZ‑TKraj morawsko-śląski201710
1DTJ‑CZ‑UUście nad Łabą201710
1DTJ‑CZ‑ZKraj zliński201710
1DTJ‑CZ‑XCzechy – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201710
1DTJ‑CZ‑XBCzechy201710
1DTJ‑CZ‑XBFSzumawa201710
1DTJ‑CZ‑XBGKarkonosze201710
1DTJ‑CZ‑XBVRzeka Wełtawa i jej dopływy
Stosuj dla rzek: Berounka, Luznice, Otava, Sazava
201710
1DTJ‑CZ‑XMMorawy201710
1DTJ‑CZ‑XSŚląsk Czeski201710
1DTKSłowacja
1DTK‑SK‑BBratysława (region)2017101.3
1DTK‑SK‑BBBratysława1.3
1DTK‑SK‑KKraj koszycki1.3
1DTK‑SK‑NKraj nitrzański1.3
1DTK‑SK‑PKraj preszowski1.3
1DTK‑SK‑SKraj bańskobystrzycki1.3
1DTK‑SK‑TKraj trenczyński1.3
1DTK‑SK‑VKraj trnawski1.3
1DTK‑SK‑YKraj żyliński1.3
1DTK‑SK‑ZSłowacja – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
1.3
1DTK‑SK‑ZVWag i jej dopływy
Stosuj do rzek: Orawa i Nitra
1.3
1DTMMołdawia
1DTNUkraina
1DTN‑UA‑KKijów201710
1DTPPolska
1DTP‑PL‑APomorze Zachodnie201904
1DTP‑PL‑ABSzczecin201904
1DTP‑PL‑APPojezierze Pomorskie201904
1DTP‑PL‑BPomorze Gdańskie201904
1DTP‑PL‑BAKaszuby201904
1DTP‑PL‑BAATrójmiasto – Gdańsk, Gdynia, Sopot201904
1DTP‑PL‑BDPółwysep Helski201904
1DTP‑PL‑BFŻuławy Wiślane201904
1DTP‑PL‑BFAMalbork201904
1DTP‑PL‑CKujawsko-pomorskie201904
1DTP‑PL‑CBBydgoszcz201904
1DTP‑PL‑CCToruń201904
1DTP‑PL‑DŁódź201904
1DTP‑PL‑EWarmia i Mazury201904
1DTP‑PL‑EAOlsztyn201904
1DTP‑PL‑EBBiskupiec201904
1DTP‑PL‑HPodlasie201904
1DTP‑PL‑HBBiałystok201904
1DTP‑PL‑HDSuwalszczyzna201904
1DTP‑PL‑HRBiałowieski Park Narodowy201904
1DTP‑PL‑HSBiebrzański Park Narodowy201904
1DTP‑PL‑JWojewództwo lubuskie (Ziemia Lubuska)
Class here: Lubusz Land
201904
1DTP‑PL‑JAZielona Góra201904
1DTP‑PL‑KWyżyna Kielecka / Świętokrzyskie201904
1DTP‑PL‑KAKielce201904
1DTP‑PL‑KSSandomierz (Kotlina Sandomierska)201904
1DTP‑PL‑LWyżyna Lubelska201904
1DTP‑PL‑LALublin201904
1DTP‑PL‑LKKazimierz Dolny201904
1DTP‑PL‑LRRoztoczański Park Narodowy201904
1DTP‑PL‑MWojewództwo Mazowieckie201710
1DTP‑PL‑MAWarszawa201710
1DTP‑PL‑MPPłock201904
1DTP‑PL‑MRKampinoski Park Narodowy201904
1DTP‑PL‑NWielkopolska201904
1DTP‑PL‑NBPoznań201904
1DTP‑PL‑PWojewództwo Małopolskie201710
1DTP‑PL‑PKKraków201710
1DTP‑PL‑PRWyżyna Krakowsko- Częstochowska
Class here: Polish Jurassic Highland, Polish Jura
201904
1DTP‑PL‑PTPodhale201904
1DTP‑PL‑PTZZakopane201904
1DTP‑PL‑RŚląsk (województwo śląskie)201904
1DTP‑PL‑RAKatowice201904
1DTP‑PL‑RCCzęstochowa201904
1DTP‑PL‑SDolny Śląsk (województwo dolnośląskie)201904
1DTP‑PL‑SAWrocław201904
1DTTTurcja
1DTT‑TR‑AIstambuł1.3
1DTVArmenia
1DTV‑AM‑YErewań201710
1DTXAzerbejdżan
1DTX‑AZ‑BBaku201710
1DTZKazachstan
1DXEuropa Południowo-Wschodnia
1DXAAlbania
1DXA‑AL‑TTirana201710
1DXBBułgaria
1DXB‑BG‑SSofia201710
1DXCChorwacja
1DXC‑HR‑AZagrzeb201710
1DXC‑HR‑CChorwacja Centralna201710
1DXC‑HR‑DDalmacja201710
1DXC‑HR‑DDDubrownik201710
1DXC‑HR‑DKSzybenik201710
1DXC‑HR‑DSSplit201710
1DXC‑HR‑DYZadar201710
1DXC‑HR‑JIstria201710
1DXC‑HR‑KKvarner201710
1DXC‑HR‑LLika – Karlovac
Stosuj dla Północnej Chorwacji
201710
1DXC‑HR‑SSlavonia201710
1DXDMacedonia1.4
1DXD‑MK‑SSkopje201710
1DXGGrecja
1DXG‑GR‑EGrecja Centralna201710
1DXG‑GR‑EAAttyka
Stosuj dla gór Parnita i Maratonu
201710
1DXG‑GR‑EAAAteny201710
1DXG‑GR‑EAEEleusis201710
1DXG‑GR‑EAPPireus201710
1DXG‑GR‑EEEuboea201710
1DXG‑GR‑EECChalkida201710
1DXG‑GR‑EFFokida
Class here: Mount Parnassus
201710
1DXG‑GR‑EFDDelfy201710
1DXG‑GR‑EKEtolia i Akarnania201710
1DXG‑GR‑EKMMissolungi201710
1DXG‑GR‑ETFtiotyda
Stosuj dla Termopil i Pytii
201710
1DXG‑GR‑ETAAtalanti201710
1DXG‑GR‑EVBeocja201710
1DXG‑GR‑EVTTeby201710
1DXG‑GR‑HEpirus201710
1DXG‑GR‑LTessalia201710
1DXG‑GR‑MMacedonia201710
1DXG‑GR‑MCChalkidiki
Class here: Mount Athos
201710
1DXG‑GR‑MEPella201710
1DXG‑GR‑MPPieria
Class here: Mount Olympus
201710
1DXG‑GR‑MTSaloniki (region)201710
1DXG‑GR‑MTHSaloniki201710
1DXG‑GR‑PPeloponez201710
1DXG‑GR‑PAAchaja201710
1DXG‑GR‑PAPPatras201710
1DXG‑GR‑PDArkadia201710
1DXG‑GR‑PHElida201710
1DXG‑GR‑PHOStarożytna Olimpia201710
1DXG‑GR‑PKKoryntia201710
1DXG‑GR‑PKKKoryntia (miasto)201710
1DXG‑GR‑PLLaconia201710
1DXG‑GR‑PLSSparta201710
1DXG‑GR‑PLYMistra201710
1DXG‑GR‑PMMessenia201710
1DXG‑GR‑PRArgolis201710
1DXG‑GR‑PRAArgos201710
1DXG‑GR‑PRMMykeny201710
1DXG‑GR‑SWyspy Greckie201710
1DXG‑GR‑SAWyspy Egejskie201710
1DXG‑GR‑SACChios201710
1DXG‑GR‑SAHLemnos201710
1DXG‑GR‑SALLesbos201710
1DXG‑GR‑SASSamos201710
1DXG‑GR‑SCKreta201710
1DXG‑GR‑SCHHeraklion
Stosuj dla Knossos
201710
1DXG‑GR‑SDDodekanez201710
1DXG‑GR‑SDHKarpathos201710
1DXG‑GR‑SDKKos201710
1DXG‑GR‑SDLLeros201710
1DXG‑GR‑SDPPatmos201710
1DXG‑GR‑SDRRodos201710
1DXG‑GR‑SFWyspy Jońskie201710
1DXG‑GR‑SFCKorfu201710
1DXG‑GR‑SFFPaxos201710
1DXG‑GR‑SFKKefalonia201710
1DXG‑GR‑SFLLefkada201710
1DXG‑GR‑SFPItaka201710
1DXG‑GR‑SFRZakintos201710
1DXG‑GR‑SKCyklady (wyspy)201710
1DXG‑GR‑SKKMykonos201710
1DXG‑GR‑SKMMilos
Stosuj dla Kimolos
201710
1DXG‑GR‑SKNNaxos201710
1DXG‑GR‑SKPParos201710
1DXG‑GR‑SKSSantorini
Stosuj dla Thera
201710
1DXG‑GR‑SKYSyros201710
1DXG‑GR‑SRWyspy Sarońskie
Class here: Agistri
201710
1DXG‑GR‑SRAEgina201710
1DXG‑GR‑SRSSalamina201710
1DXG‑GR‑SSSporady201710
1DXG‑GR‑SSAAlonnisos201710
1DXG‑GR‑SSKSkiathos201710
1DXG‑GR‑STInne wyspy greckie201710
1DXG‑GR‑STKKythira201710
1DXG‑GR‑STMSamotraka201710
1DXG‑GR‑STSSkyros201710
1DXG‑GR‑TTracja201710
1DXHBośnia i Hercegowina
1DXH‑BA‑SSarajewo201710
1DXKKosowo
1DXNCzarnogóra
1DXN‑ME‑PPodgorica201710
1DXRRumunia
1DXR‑RO‑BBukareszt201710
1DXR‑RO‑ZRumunia – ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
201710
1DXR‑RO‑ZTTransylwania201710
1DXSSerbia
1DXS‑RS‑BBelgrad201710
1DXVSłowenia
1DXV‑SI‑CKraina201710
1DXV‑SI‑CLLjubljana201710
1DXYCypr
1DXY‑CY‑CNikozja201710
1DZEuropa – geografia fizyczna
1DZAEuropa – rzeki, jeziora itd.
1DZADDunaj i jego dorzecze
Class here: the river, its tributaries, its valley and estuary, mouth or delta
201710
1DZADTRzeka Cisa i jej dopływy
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
1.3
1DZARRen i jego dorzecze
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
201710
1DZARCJezioro Bodeńskie1.1
1DZAVWołga i jej dorzecze
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
201710
1DZA‑CH‑LLake Lugano
Class here: the lake and its surrounding area
1.4
1DZA‑DE‑EŁaba i jej dorzecze
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
1.1201710
1DZA‑DE‑NOdra i Nysa i ich dorzecza
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
1.1201710
1DZA‑DE‑WWezera i jej dorzecze
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
1.1201710
1DZA‑IT‑APad i jego dorzecze
Prefer code in Northern Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-NZP Rzeka Po i jej dopływy
1.1201710
1DZA‑IT‑CArno i jego dorzecze
Prefer code in Central Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-TXA Rzeka Arno i jej dopływy
1.1201710
1DZA‑IT‑ETyber i jego dorzecze
Prefer code in Central Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-TXC Rzeka Tyber i jej dopływy
1.1201710
1DZA‑PL‑VWisła
Class here: the rivers, their tributaries, their valleys, the basin and delta
201904
1DZA‑PL‑VBBug
Class here: the rivers, their tributaries, their valleys, the basin and delta
201904
1DZTEuropa – góry, wzgórza, równiny, wybrzeża1.1
1DZTAAlpy
Use with: other 1* PLACE qualifiers to indicate if a work is specifically about a particular sub-division of the Alps, such as the Austrian, French or Lepontine Alps, when there is no dedicated code
1.4
1DZTAPAlpy Pennińskie
Class here: Valais Alps
1.3
1DZTAPMMatterhorn
Class here: Mount Cervin
1.3
1DZTAPRMasyw Mont Rosa
Stosuj dla: Dufourspitze
1.3
1DZTA‑CH‑ASwiss Alps
Class here: Glarus Alps
1.4
1DZTA‑CH‑ADBernese Alps1.4
1DZTA‑CH‑ADAAletsch
Class here: Finsteraarhorn, Aarmassif, Aletsch Glacier, Bietschhorn
1.4
1DZTA‑CH‑ADEEiger1.4
1DZTA‑CH‑ADJJungfrau1.4
1DZTA‑CH‑AGSaint-Gotthard Massif
Class here: Gotthard Pass
1.4
1DZTA‑CH‑BVal Bregaglia
Class here: Bregaglia Range
1.4
1DZTA‑FR‑BMasyw Mont Blanc
Class here: Grandes Jorasses, Aiguille du Midi, Miage Glacier, Mer de Glace, Mont Dolent, Picco Luigi Amedeo
2017041.4
1DZTA‑FR‑BMMont Blanc201704
1DZTA‑SI‑CAlpy Julijskie1.3
1DZTBKaukaz
Use for: the mountains and region
1.3
1DZTCKarpaty
1DZTCBBeskid Mountains1.4
1DZTCBBBieszczady Mountains1.4
1DZTCBPPeniny (Pienin Mountains)1.4
1DZTCTTatry1.3
1DZTHBałkany
Use for: the mountains and region
1.3
1DZTJBohemian Massif1.4
1DZTJSSudetes1.4
1DZTJSHStołowe Mountains1.4
1DZTPPireneje
1DZTSGóry Skandynawskie1.2
1DZTUUral
1DZT‑BE‑AThe Ardennes
Class here: Ardennes Forest
1.4
1DZT‑DE‑AHarz
Class here: The Brocken
1.11.4
1DZT‑DE‑BRhön1.1
1DZT‑DE‑CEifel1.1
1DZT‑DE‑DSchwarzwald1.1
1DZT‑DE‑EDolina Renu1.1
1DZT‑FR‑JGóry Jura201704
1DZT‑GB‑CCotswolds
Prefer: code in South west England: Places of interest
Zobacz też: 1DDU-GB-EWZC The Cotswolds
201510201704
1DZT‑GB‑PPennines
Prefer: code in North and northeast England: Places of interest
Zobacz też: 1DDU-GB-EYZB Góry Penninskie
201510201704
1DZT‑IT‑AApeniny Północne
Prefer: code in Northern Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-NZB Północne Apeniny
1.1201710
1DZT‑IT‑BApeniny Centralne
Prefer: code in Central Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-TXF Centralne Apeniny
1.1201710
1DZT‑IT‑CApeniny Południowe
Prefer: code in Southern Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-UZC Południowe Apeniny
1.1201710
1DZT‑IT‑GKras1.1
1DZT‑IT‑LMearemmy
Prefer: code in Central Italy: Places of interest
Zobacz też: 1DST-IT-TXM Maremma
1.1201710
1DZT‑IT‑NValdorcia
Prefer: code in Italy – Tuscany – Siena
Zobacz też: 1DST-IT-TSEB Val d’Orcia
1.1201710
1DZT‑IT‑PNizina Tavoliere
Prefer: code in Italy – Apulia – Foggia
Zobacz też: 1DST-IT-UPGB Tavoliere delle Puglie (Nizina Tavoliere)
1.1201710
1DZT‑IT‑RWybrzeże Amalfitańskie
Prefer: code in Italy – Campania – Salerna
Zobacz też: 1DST-IT-UMSC Wybrzeże Amalfitańskie
1.1201710
1DZT‑IT‑TSzmaragdowe Wybrzeże
Prefer: code in Italy – Sardinia – Sassari
Zobacz też: 1DST-IT-UDSD Costa Smeralda
1.1201710
1FAzja
1FBŚrodkowy Wschód
1FBGJerozolima1.3
1FBHIzrael
1FBH‑IL‑ATel-Awiw
Class here: Jaffa
201710
1FBH‑IL‑HHajfa
Class here: Mount Carmel
201710
1FBJJordan
1FBJ‑JO‑PPetra201710
1FBLLiban
1FBL‑LB‑BBeirut201710
1FBNIran
1FBN‑IR‑ATehran201710
1FBN‑IR‑SSyria
Stosuj dla Persji
201710
1FBPPalestyna
1FBP‑PS‑GGaza201710
1FBQIrak
1FBQ‑IQ‑BBagdad201710
1FBSSyria
1FBS‑SY‑AAleppo201710
1FBS‑SY‑DDamaszek201710
1FBS‑SY‑PPalmir201710
1FBXPółwysep Arabski
1FBXBBahrajn
1FBXKKuwejt
1FBXMOman
1FBXQKatar
1FBXSArabia Saudyjska
1FBXS‑SA‑HHidżaz201710
1FBXS‑SA‑HJDżudda201710
1FBXS‑SA‑HMMekka201710
1FBXS‑SA‑HNMedina201710
1FBXS‑SA‑RRijad201710
1FBXUZjednoczone Emiraty Arabskie
1FBXU‑AE‑AAbu Zabi201710
1FBXU‑AE‑DDubaj201710
1FBXYJemen
1FBZBliski Wschód: ciekawe miejsca
Stosuj dla obszarów historycznych i kulturowych lub miejsc o znaczeniu regionalnym bądź też ważnych z innego powodu
1.3
1FBZBTygrys i Eufrat
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
1.3
1FBZJRzeka Jordan
Stosuj dla rzeki, jej źródeł, dopływów, dolin, delty
1.3
1FBZJDMorze Martwe1.3
1FCAzja Centralna
1FCAAfganistan
1FCA‑AF‑KKabul201710
1FCDTadżykistan
1FCKKirgistan
1FCK‑KG‑BBiszkek201710
1FCSSyberia
1FCTTurkmenistan
1FCUUzbekistan
1FKSubkontynent indyjski201710
1FKAIndie
1FKA‑IN‑AIndie Północne201710
1FKA‑IN‑ABCzandigarh201710
1FKA‑IN‑ADDelhi201710
1FKA‑IN‑ADNNew Delhi201710
1FKA‑IN‑AGHariana201710
1FKA‑IN‑AHHimachal Pradesh201710
1FKA‑IN‑AHSShimla201710
1FKA‑IN‑AJDżammu i Kaszmir
Stosuj dla: Ladakh
201710
1FKA‑IN‑APPendżab201710
1FKA‑IN‑APBAmritsar201710
1FKA‑IN‑ARRadżastan201710
1FKA‑IN‑ARBJaipur201710
1FKA‑IN‑ARDJodhpur201710
1FKA‑IN‑ARFUdaipur201710
1FKA‑IN‑CIndie Centralne201710
1FKA‑IN‑CBChhattisgarh201710
1FKA‑IN‑CDMadhya Pradesh201710
1FKA‑IN‑CFUttar Pradesh201710
1FKA‑IN‑CFAAgra
Stosuj dla: Tadź Mahal
201710
1FKA‑IN‑CFCWaranasi / Benares201710
1FKA‑IN‑CHUttarakhand201710
1FKA‑IN‑EWschodnie Indie201710
1FKA‑IN‑EBBihar201710
1FKA‑IN‑EDJharkhand201710
1FKA‑IN‑EFOdisha201710
1FKA‑IN‑EHZachodni Bengal201710
1FKA‑IN‑EHCKolkata / Kalkuta
Class here: Calcutta
201710
1FKA‑IN‑EHDDarjeeling (Dardżyling)201710
1FKA‑IN‑GPółnocno- wschodnie Indie201710
1FKA‑IN‑GAAssam201710
1FKA‑IN‑GCArunachal Pradesh201710
1FKA‑IN‑GEManipur201710
1FKA‑IN‑GHMeghalaya201710
1FKA‑IN‑GJMizoram201710
1FKA‑IN‑GLNagaland201710
1FKA‑IN‑GNTripura201710
1FKA‑IN‑GSSikkim201904
1FKA‑IN‑JZachodnie Indie201710
1FKA‑IN‑JBDadra i Nagar Haveli201710
1FKA‑IN‑JDDaman i Diu201710
1FKA‑IN‑JFGoa201710
1FKA‑IN‑JGGujarat201710
1FKA‑IN‑JMMaharashtra201710
1FKA‑IN‑JMMMumbaj / Bombaj
Class here: Bombay
201710
1FKA‑IN‑LPołudniowe Indie201710
1FKA‑IN‑LAAndhra Pradesh201710
1FKA‑IN‑LCKarnataka201710
1FKA‑IN‑LCBBengaluru
Class here: Bangalore
201710
1FKA‑IN‑LEKerala201710
1FKA‑IN‑LECKochi
Class here: Cochin
201710
1FKA‑IN‑LGPuducherry201710
1FKA‑IN‑LGBPondicherry
Class here: Puducherry (city of)
2017101.4
1FKA‑IN‑LJTamil Nadu201710
1FKA‑IN‑LJCChennai / Madras
class here: Madras
201710
1FKA‑IN‑LKTelangana201710
1FKA‑IN‑LKHHyderabad201710
1FKA‑IN‑LNWyspy Andamany i Nikobary201710
1FKA‑IN‑LPLakshadweep201710
1FKBBangladesz
1FKB‑BD‑DDhaka201710
1FKHBhutan
1FKNNepal
1FKN‑NP‑KKathmandu201710
1FKPPakistan
1FKP‑PK‑BBalochistan201710
1FKP‑PK‑DChajber Pasztunchwa
Class here: North-West Frontier Province, Khyber Pass
201710
1FKP‑PK‑FPunjab (PK)201710
1FKP‑PK‑FBLahore201710
1FKP‑PK‑HSindh201710
1FKP‑PK‑HBKaraczi201710
1FKP‑PK‑LIslamabad201710
1FKSSri Lanka (Cejlon)
Class here: Ceylon
201710
1FKS‑LK‑CColombo201710
1FMAzja Południowo-Wschodnia
1FMBMyanmar (Birma)
Class here: Burma
201710
1FMCKambodża
1FMC‑KH‑APhnom Penh201710
1FMC‑KH‑BSiem Reap201710
1FMC‑KH‑BAAngkor
Class here: Angkor Wat
201710
1FMLLaos
1FMMMalezja
1FMM‑MY‑BKuala Lumpur201710
1FMM‑MY‑MMelaka / Malacca201710
1FMM‑MY‑PPenang201710
1FMM‑MY‑SSarawak201710
1FMM‑MY‑TSabah201710
1FMNIndonezja
1FMNBBali
1FMN‑ID‑BSumatra201710
1FMN‑ID‑DJava201710
1FMN‑ID‑DJJakarta201710
1FMN‑ID‑FKalimantan
Stosuj dla indonezyjskiej części Borneo
201710
1FMN‑ID‑KSulawesi201710
1FMN‑ID‑MMaluku201710
1FMN‑ID‑PPapua
Zobacz też: 1MKLP Nowa Gwinea
201710
1FMN‑ID‑SMałe Wyspy Sundajskie
Class here: East Nusa Tenggara, West Timor
201710
1FMN‑ID‑SLLombok201710
1FMNTTimor Wschodni201710
1FMNXBorneo
Use for: whole island
201710
1FMPFilipiny
1FMP‑PH‑AManila201710
1FMRBrunei
1FMSSingapur
1FMTTajlandia
1FMT‑TH‑BBangkok201710
1FMT‑TH‑CChiang Mai201710
1FMT‑TH‑KKrabi201710
1FMT‑TH‑KLKo Lanta201710
1FMT‑TH‑PPhuket201710
1FMT‑TH‑QSurat Thani201710
1FMT‑TH‑QBKo Samui / Koh Samui201710
1FMT‑TH‑YAyutthaya201710
1FMVWietnam
1FMV‑VN‑BHo Chi Minh (dawniej Sajgon)
Class here: Saigon
201710
1FMV‑VN‑DHanoi201710
1FPAzja Wschodnia, Daleki Wschód
1FPCChiny
1FPC‑CN‑DPółnocne Chiny201608
1FPC‑CN‑DBMiasto wydzielone: Pekin201608
1FPC‑CN‑DDMiasto wydzielone: Tiencin201608
1FPC‑CN‑DFProwincja Hebei201608
1FPC‑CN‑DHProwincja Shanxi201608
1FPC‑CN‑DJRegion Autonomiczny Mongolii Wewnętrznej
Class here: Nei Mongol
201608
1FPC‑CN‑FChiny północno-wschodnie201608
1FPC‑CN‑FBProwincja Liaoning201608
1FPC‑CN‑FDProwincja Jilin201608
1FPC‑CN‑FFProwincja Heilongjiang201608
1FPC‑CN‑HWschodnie Chiny201608
1FPC‑CN‑HBMiasto wydzielone: Szanghaj201608
1FPC‑CN‑HDProwincja Jiangsu201608
1FPC‑CN‑HFProwincja Zhejiang201608
1FPC‑CN‑HHProwincja Anhui201608
1FPC‑CN‑HJProwincja Fujian201608
1FPC‑CN‑HLProwincja Jiangxi201608
1FPC‑CN‑HNProwincja Szantung201608
1FPC‑CN‑JŚrodkowe Chiny201608
1FPC‑CN‑JBProwincja Henan201608
1FPC‑CN‑JDProwincja Huber201608
1FPC‑CN‑JFProwincja Hunan201608
1FPC‑CN‑LPołudniowe Chiny201608
1FPC‑CN‑LBProwincja Guandong201608
1FPC‑CN‑LDRegion Autonomiczny Kuangsi-Czuang201608
1FPC‑CN‑LFProwincja Hainan201608
1FPC‑CN‑NChiny południowo-zachodnie201608
1FPC‑CN‑NBMiasto wydzielone: Chongqing201608
1FPC‑CN‑NDProwincja Syczuan201608
1FPC‑CN‑NFProwincja Kuejczou201608
1FPC‑CN‑NHProwincja Junnan201608
1FPCTTybet
Class here: Xizang
1FPC‑CN‑PChiny północno-zachodnie201608
1FPC‑CN‑PBProwincja Shaanxi201608
1FPC‑CN‑PDProwincja Gansu201608
1FPC‑CN‑PFProwincja Qinghai201608
1FPC‑CN‑PHRegion Autonomiczny Ningxia Hui201608
1FPC‑CN‑PJRegion Autonomiczny Sinciang-Ujgur201608
1FPCWTajwan
1FPCHHongkong
1FPCMMakau
1FPJJaponia
1FPJ‑JP‑AHokkaido (region)1.3
1FPJ‑JP‑AAHokkaido1.3
1FPJ‑JP‑BTohoku1.3
1FPJ‑JP‑BAAomori1.3
1FPJ‑JP‑BBIwate1.3
1FPJ‑JP‑BCMiyagi1.3
1FPJ‑JP‑BDAkita1.3
1FPJ‑JP‑BEYamagata1.3
1FPJ‑JP‑BFFukushima1.3
1FPJ‑JP‑CKanto1.3
1FPJ‑JP‑CAIbaraki1.3
1FPJ‑JP‑CBTochigi1.3
1FPJ‑JP‑CCGunma1.3
1FPJ‑JP‑CDSaitama1.3
1FPJ‑JP‑CEChiba1.3
1FPJ‑JP‑CFTokio1.3
1FPJ‑JP‑CGKanagawa1.3
1FPJ‑JP‑DChubu1.3
1FPJ‑JP‑DANiigata1.3
1FPJ‑JP‑DBToyama1.3
1FPJ‑JP‑DCIshikawa1.3
1FPJ‑JP‑DDFukui1.3
1FPJ‑JP‑DEYamanashi1.3
1FPJ‑JP‑DFNagano1.3
1FPJ‑JP‑DGGifu1.3
1FPJ‑JP‑DHShizuoka1.3
1FPJ‑JP‑DJAichi1.3
1FPJ‑JP‑EKinki / Kansai1.3
1FPJ‑JP‑EAMie1.3
1FPJ‑JP‑EBShiga1.3
1FPJ‑JP‑ECKyoto1.3
1FPJ‑JP‑EDOsaka1.3
1FPJ‑JP‑EEHyogo1.3
1FPJ‑JP‑EFNara1.3
1FPJ‑JP‑EGWakayama1.3
1FPJ‑JP‑FChugoku1.3
1FPJ‑JP‑FATottori1.3
1FPJ‑JP‑FBShimane1.3
1FPJ‑JP‑FCOkayama1.3
1FPJ‑JP‑FDHiroshima1.3
1FPJ‑JP‑FEYamaguchi1.3
1FPJ‑JP‑GShikoku1.3
1FPJ‑JP‑GATokushima1.3
1FPJ‑JP‑GBKagawa1.3
1FPJ‑JP‑GCEhime1.3
1FPJ‑JP‑GDKochi (JP)1.3
1FPJ‑JP‑HKyushu1.3
1FPJ‑JP‑HAFukuoka1.3
1FPJ‑JP‑HBSaga1.3
1FPJ‑JP‑HCNagasaki1.3
1FPJ‑JP‑HDKumamoto1.3
1FPJ‑JP‑HEOita1.3
1FPJ‑JP‑HFMiyazaki1.3
1FPJ‑JP‑HGKagoshima1.3
1FPJ‑JP‑HHOkinawa1.3
1FPKKorea
1FPKNKorea Północna
1FPKSKorea Południowa
1FPKS‑KR‑BSeul201710
1FPMMongolia