Kto najbardziej może skorzystać na wdrożeniu digitalizacji procesów QHSE?

Oczywiście pierwszymi do wskazania wydają się osoby kierujące oraz pracujące w działach zajmujących się zintegrowanym systemem jakości tj. BHP, Środowisko oraz Jakość. Jest to jednak tylko fragment większej całości, przecież te działy nie istnieją “same dla siebie”, są elementem organizacji i ich zadaniem jest wspieranie wspólnego celu. Dlatego usprawnienie ich pracy ma wymierne przełożenie na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. 

Przekształć, oczywiście, ale jakie rezultaty?

Celem transformacji cyfrowej powinno być zdigitalizowanie całego przedsiębiorstwa, czyli wszystkich procesów wewnętrznych (produkcja i działalność wspomagająca produkcję) ale również procesów zewnętrznych tj. zarządzanie relacjami z klientami, dostawcami i podwykonawcami. Duża część procesów wspomagających znajduje się w gestii QHSE dlatego ich usprawnienie ma pozytywny wpływ na wszystkie poziomy przedsiębiorstwa.

  • Pracownicy pracujący w terenie za pomocą tabletów i smartfonów mogą uzupełniać formularze w czasie rzeczywistym bezpośrednio w miejscu pracy. Wykonanie codziennych czynności tj. listy kontrolne, audyty, zgłoszenie niezgodności itp. staje się prostsze. Raporty są generowane automatycznie i wysyłane do wszystkich zainteresowanych działów (w tym do działu QHSE). Dzięki takiemu podejściu nie tylko ułatwiamy wykonanie zadań pracownikom, ale również dostarczamy narzędzie do analizy osobom odpowiedzialnym za poszczególne procesy. Analiza ryzyka, podjęcie decyzji o modyfikacji procesu itp. stają się o wiele łatwiejsze i mniej czasochłonne gdy nie musimy przeszukiwać “stert” papierowych list kontrolnych i rozproszonych w sieci plików Excel.
  • Narzędzia statystyczne zapewniają optymalne wykorzystanie danych. Rezultatem są automatyczne raporty do przeglądów zarządzania (KPI). Ułatwia to menedżerom podejmowanie strategicznych decyzji. Dział QHSE może zdefiniować pulpity nawigacyjne (Dashboards) dla średniego szczebla zarządzania działające w czasie rzeczywistym. Kierownicy działów oraz ich pracownicy mogą zaoszczędzić godziny pracy, do tej pory poświęcone na przygotowanie cyklicznych raportów, rozliczeń itp.
  • Zarządzanie dokumentacją przedsiębiorstwa w systemie cyfrowym zabezpiecza przed błędem człowieka. System zapewnia dostęp do ostatniej zwalidowanej wersji dokumentu. Może to również wprowadzić oszczędności w związku ze zmniejszoną ilością wydruków papierowych.

Cztery podstawowe powody, dla których warto zdigitalizować swoją firmę

1- Aby przerwać “błędne koło”.

Im mniej zdigitalizujesz, tym więcej masz dokumentów i plików Excel i tym mniej czasu będziesz miał na digitalizację i poprawę stanu…

Cyfrowe narzędzie współdzieli dane między pracownikami. Monitoruj zadania oraz ich postęp w czasie rzeczywistym, pracując na aktualnych danych.

2- Wyzwanie proaktywności.

Wydajność w zarządzaniu QHSE jest kluczowa. Proaktywność jest niezbędna, aby szybko i skutecznie reagować na klientów, podwykonawców, dostawców i procesy produkcyjne. Aby tak się stało, konieczne jest zintegrowanie wszystkich tych procesów w narzędziu cyfrowym. scentralizować informacje, aby działać zwinnie i proaktywnie.

3- Rewolucja, która jest koniecznością dla firm sprzed cyfryzacji.

Przedsiębiorstwa które starają się tego uniknąć i chcą się ograniczyć do minimum poprzez digitalizację tylko niektórych procesów zewnętrznych, takich jak marketing, komunikacja i sprzedaż (nowa strona internetowa, marketing internetowy, witryna e-commerce) wkrótce mogą stracić przewagi konkurencyjne.

4- Kluczowa przewaga konkurencyjna.

Należy wziąć pod uwagę istniejącą konkurencję i nowych, innowacyjnych graczy na rynku, którzy mogą ją przejąć. W przeciwnym razie ryzyko dla niektórych „prehistorycznych dinozaurów” (przed-cyfrowych firm…) jest wyraźnie takie samo, jak dla dinozaurów… znikają z czasem. Przewagi konkurencyjne to nie tylko cena produktu lub usługi, zawsze znajdzie się ktoś kto może zrobić to samo trochę taniej. Przewagi konkurencyjne zawierają się w działaniu przedsiębiorstwa, responsywności, zarządzaniu relacjami z klientem lub dostawcą, innowacyjnością itp.

Kto więc skorzysta na digitalizacji QHSE?

Tak naprawdę prawdziwymi beneficjentami tej zmiany są wszyscy pracownicy oraz interesariusze przedsiębiorstwa. Digitalizacja procesów QHSE to lepsza analiza procesów, ryzyka oraz umożliwienie pracownikom QHSE większej proaktywności. W efekcie uzyskujemy bezpieczniejsze stanowiska pracy, poprawę jakości procesów, większe zadowolenie pracowników, umocnienie przewag konkurencyjnych.

Procesy QHSE są jak część góry lodowej ukrytej pod powierzchnią, często przysłonięte przez widoczną część: marketing produktu/usługi, promocję innowacji technologicznych lub zmodernizowanych linii produkcyjnych. Scalają i usprawniają pozostałe procesy przedsiębiorstwa budując prawdziwą przewagę konkurencyjną.

Traceability w Comarch ERP XL gwarancją jakości w Twojej firmie

Traceability w Comarch ERP XL gwarancją jakości w Twojej firmie

Czy Twoja firma zajmuje się produkcją dóbr, dla których zapewnienie odpowiedniej jakości jest kluczowe z perspektywy ich odbiorców? Czy ze względu na wymogi obowiązujących przepisów zobligowany jesteś do zapewnienia precyzyjnej identyfikowalności pochodzenia wyrobów i wykorzystania surowców (tzw. traceability lub kontrola partii)? W tym artykule firma Graphcom przybliża w jaki sposób zrealizujesz wymóg odnośnie traceability w Comarch ERP XL.

Czym jest traceability?

Traceability, inaczej kontrola partii lub „identyfikowalność” to zdolność śledzenia przepływu dóbr w łańcuchach i sieciach dostaw, wraz z rejestracją parametrów identyfikujących te dobra oraz wszystkie lokalizacje objęte przepływem (https://www.gs1pl.org/standardy-i-rozwiazania/traceability-recall). Ujmując krócej, traceability to zdolność do kompleksowego śledzenia pochodzenia lub wykorzystania dóbr (surowców, półproduktów, produktów itd.). Dzięki wykorzystaniu systemu Comarch ERP XL możesz zapewnić odpowiedni nadzór nad produkcją, prowadzony na każdym etapie jej realizacji, również w zakresie traceability.

Standard traceability w Comarch ERP XL

Od połowy roku 2020 w systemie Comarch ERP XL dostępne są dwa dedykowane raporty, dla obszaru traceability, „pochodzenie wyrobu” oraz „wykorzystanie materiału”. Raport: „pochodzenie wyrobu” pokazuje historię pochodzenia wybranego wyrobu lub półproduktu ze zlecenia produkcyjnego, lub historię pochodzenia wskazanej dostawy. Raport: „wykorzystanie materiału” pokazuje historię wykorzystania wytworzonego wyrobu lub półproduktu, który został użyty w kolejnych zleceniach produkcyjnych, lub analogicznie, wykorzystania surowca ze wskazanej dostawy. Dane w obu raportach prezentowane są w formie drzewka, lub w formie płaskiej listy. Obie formy prezentacji danych dostępne są na jednym raporcie kontroli partii, jako osobne zakładki. Każdy z dokumentów w raporcie (np. dokument PW, RW, FS, FZ) można zaznaczyć i podejrzeć jego szczegóły, sprawdzić listę powiązanych z nim dokumentów, lub przejść do następnego raportu traceability w Comarch ERP XL. Dodatkowo na raporcie prezentowane są dane m.in. takie jak ilość, jednostka, magazyn, data wystawienia, czy kontrahent. Dane prezentowane w raporcie w formie listy można filtrować (np. wyświetlić dane dla konkretnego okresu, lub magazynu), natomiast dane w formie drzewka można zawężać lub rozszerzać (funkcja zwiń, rozwiń), jak również zdefiniować własny format listy dokumentów. Raport „pochodzenie wyrobu” w systemie Comarch ERP XL (przykład): Raport „pochodzenie wyrobu” dostępny jest z poziomu głównego menu (tzw. „ribbon” – „wstążka”) w module Produkcja oraz module Sprzedaż, systemu Comarch ERP XL. Dodatkowo raport dostępny jest z poziomu innego raportu traceability oraz dokumentów ZP (zlecenie produkcyjne) oraz HPR (harmonogram projektu). W celu wygenerowania raportu konieczne jest podanie danych, jednoznacznie wskazujących na konkretny „ProdZasób” (produkt, produkt uboczny lub półprodukt) lub dostawę. Raport „wykorzystanie materiału” w systemie Comarch ERP XL (przykład): Raport „wykorzystanie materiału” dostępny jest z poziomu głównego menu (tzw. „ribbon” – „wstążka”) w module Produkcja oraz module Sprzedaż, systemu Comarch ERP XL. Dodatkowo raport dostępny jest z poziomu innego raportu traceability oraz dokumentów ZP (zlecenie produkcyjne) oraz HPR (harmonogram projektu). W celu wygenerowania raportu konieczne jest podanie danych, jednoznacznie wskazujących na konkretny „ProdZasób” (produkt, produkt uboczny lub półprodukt) lub dostawę. Dedykowane raporty traceability w systemie Comarch ERP XL Czasem zdarza się, ze względu na specyfikę danej branży, iż wymagane jest szybkie udostępnienie informacji odnośnie traceability w określonym układzie i zakresie informacji. W przypadku kontroli, audytor może zażądać konkretnych danych, dotyczących danej partii produktu lub surowca. W celu sprawnego przeprowadzenia kontroli, można wykorzystać specjalnie przygotowane raporty. Takie rozwiązanie firma Graphcom uruchomiła m.in. w firmie Foodmakers, zajmującej się produkcją żywności. Schemat kontroli ma dwa warianty. W pierwszym, audytor pobiera z magazynu surowiec i sprawdza jego datę ważności oraz numer partii. Następnie prosi o podanie historii danej partii surowca, obejmującej dokumenty na podstawie których został zakupiony oraz listę produktów do wytworzenia których został wykorzystany i do jakich klientów produkty te zostały następnie dostarczone. W drugim wariancie audytor wyszukuje wyrób gotowy (identyfikacja następuje w oparciu o nazwę wyrobu oraz datę ważności) a następnie prosi o podanie informacji z jakich surowców został on wytworzony. Raport w obu przypadkach ma formę listy, na której wyszczególnione są pozycje (odpowiednio dla surowców lub produktów) wraz z informacjami obejmującymi m.in. datę ważności, datę wystawienia, ilość, dane kontrahenta, numer zlecenia produkcyjnego, czy numer dokumentu związanego. Dedykowany raport kontroli partii (z lewej dla surowca, z prawej dla wyrobu gotowego) przygotowany przez firmę Graphcom: Zalety z wdrożenia traceability w Comarch ERP XL dla branży spożywczej Jeśli jesteś producentem w branży spożywczej to wiesz, że jest ona szczególnie wrażliwa na kwestie kontroli w zakresie traceability. Zapewnienie najwyższej jakości produktów jest kluczowe ze względu na wymagania zarówno kontrahentów jak i odbiorców docelowych, czyli konsumentów. Możliwość zautomatyzowania procesu tworzenia dokumentacji dla potrzeb audytów traceability, pozwala na znaczne zredukowanie czasu niezbędnego do przeprowadzenia ewentualnej kontroli. Przekłada się to na umocnienie wizerunku Twojego przedsiębiorstwa jako wiarygodnego dostawcy. Uruchomienie kompleksowego traceability w przedsiębiorstwie przekłada się ponadto na zdolność do reakcji na spadki jakości konkretnych produktów, dzięki łatwej identyfikacji procesów oraz surowców, które do tych spadków się przyczyniły. To także gotowość do szybkiego wycofania wadliwych partii produktów, w przypadku wykrycia ewentualnych nieprawidłowości. Dzięki specjalnie przygotowanym przez firmę Graphcom, dedykowanym raportom możesz znacznie przyspieszyć przeprowadzenie kontroli partii w Twojej firmie. Poprzez dostosowanie formatu raportów do wymogów audytorów, lub tych wynikających z charakterystyki Twojej branży, jesteś w każdej chwili gotowy na tzw. „stress-test”, czyli ewentualne, niezapowiedziane kontrole. Skontaktuj się z nami i zapytaj jak możemy usprawnić kluczowe procesy w Twoim przedsiębiorstwie!

Graphcom Sp. z o.o. specjalizuje się we wdrażaniu systemów informatycznych wyprodukowanych przez Comarch S.A. Firma Graphcom współpracuje zarówno z małymi, średnimi, jak i dużymi przedsiębiorstwami. Od 2000 roku realizuje największe w kraju projekty wdrożeniowe Comarch ERP, koncentrując się na klientach z sektora produkcyjnego oraz e-commerce. Graphcom wierzy, że kluczową wartością każdej firmy jest jej zdolność do korzystania z gromadzonych przez siebie danych (Data-Driven Company).
Opinie o wdrożeniu systemu Comarch ERP Altum przez firmę Graphcom w spółce Puccini:

 

6 przesłanek, które mogą wskazywać, że powinieneś wdrożyć kompleksowe oprogramowanie

Firmy korzystające z oprogramowania biznesowego mają do wyboru wdrożenie kilku odrębnych rozwiązań dedykowanych poszczególnym obszarom np. fakturowaniu, procesom kadrowym, obiegowi dokumentów lub wybór jednego kompleksowego systemu, który obejmuje je wszystkie. Choć wyspecjalizowane pod konkretny obszar systemy oferują szerokie możliwości i najłatwiej je dopasować do potrzeb organizacji, może okazać się, że wraz z rozwojem firmy przestaną być efektywne.

Jedną z przyczyn, dla których przedsiębiorstwa decydują się na wdrożenie nowego oprogramowania, jest ich dynamiczny rozwój. Koordynacja coraz większej liczby procesów biznesowych staje się wyzwaniem. „Niewielkie przedsiębiorstwa zazwyczaj decydują się na mniejsze systemy, obejmujące wyłącznie kluczowe obszary. Z oczywistych względów często nie mogą sobie pozwolić na wdrożenie kompleksowego rozwiązania, które rosłoby razem z nim. Wraz z coraz większymi potrzebami, kolejne systemy obejmujące nowe obszary biznesowe są „doklejane” do poprzednich. W tym przypadku największym wyzwaniem jest odpowiednia integracja danych, a często nie jest to łatwe zadanie. Szczególnie problematyczne może być to w sytuacjach, kiedy poszczególne systemy wymagają kolejnych nakładek, aby odpowiadać na coraz większe potrzeby firmy. Długoterminowo, takie podejście może okazać się nie tylko kosztowne, ale także mało efektywne – mówi Filip Fludra, Sales Manager w Exact Software Poland.

Jakie są przesłanki świadczące o tym, że warto rozważyć zastąpienie wykorzystywanych rozwiązań jednym kompleksowym?

1. Nieefektywna integracja danych

Stosowanie kilku rozwiązań informatycznych wiąże się z koniecznością zapewnienia skutecznej wymiany danych pomiędzy nimi. Zazwyczaj nie jest ona tak efektywna jak w przypadku jednego systemu z różnymi modułami. Informacje widoczne są wówczas z opóźnieniem, co sprawia, że firma nie wykorzystuje w pełni możliwości skutecznej kontroli i podejmowania decyzji w oparciu o aktualne dane. Przepływające informacje często mają różne formy, niezgodne rozszerzenia lub są przekazywane w uproszczonej formie, co sprawia, że ich analiza i uporządkowanie zajmują więcej czasu. Szybka i sprawna wymiana danych ma szczególne znaczenie w przypadku finansów. Dostęp do wszystkich dokumentów i danych w jednym centralnym systemie pozwala księgowości na dokładną analizę w czasie zbliżonym do rzeczywistego, a to umożliwia lepsze zarządzanie finansami całej organizacji.

2. Błędy i opóźnienia

W przypadku konieczności ręcznego wprowadzania danych do kilku systemów, przedsiębiorstwo naraża się na opóźnienia, a także błędy. Konieczność wprowadzenia tych samych dokumentów do kilku różnych aplikacji, sprawia, że często ich procesowanie czy delegowanie zadań zajmuje więcej czasu. Może to negatywnie wpływać na ciągłość procesów operacyjnych. Utrudniona jest również kontrola nad projektami i tym samym sprawne zarządzanie zespołem.

3. Systemy od różnych dostawców

Choć w codziennej pracy może nie stanowić to dużego utrudnienia, w przypadku jakiejkolwiek awarii systemów, fakt, że pochodzą od różnych dostawców, może być kłopotliwy. Wiąże się bowiem z koniecznością skontaktowania z kilkoma osobami, żeby móc rozwiązać problem. Szczególne trudności mogą sprawić sytuacje, w których problem tkwi w integracji danych. Pojawia się wówczas wątpliwość, który z dostawców powinien się tym zająć? Również w przypadku aktualizacji, najczęściej konieczna jest modernizacja wszystkich posiadanych systemów, aby zapewnić ciągłość płynnej wymiany danych.

4. Utrudnienie dla pracowników

Korzystanie z kilku systemów może stanowić dodatkowe wyzwanie dla pracowników, którzy muszą nauczyć się pracy na zróżnicowanym oprogramowaniu, często z innymi funkcjonalnościami, interfejsem i sposobem działania. Może wiązać się to również z wydłużonym czasem onboardingu nowych członków zespołu, a wdrożenia kolejnych systemów często muszą być poprzedzone czasochłonnymi szkoleniami.

5. Nadmierne obciążenie działów IT

Korzystając z wielu rozwiązań informatycznych, konieczne jest stworzenie zespołu IT, który będzie miał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w każdym z nich. Wyzwaniem może być nie tylko pozyskanie pracowników o takich kompetencjach, ale również potencjalne rotacje w zespole. Zarządzanie rozproszoną infrastrukturą informatyczną jest znacznie trudniejsze, przekazanie kontroli nowej osobie również więc może być problemem.

6. Utrudniona organizacja pracy z domu

Wciąż wiele firm pracuje w trybie home office, co wymaga od przedsiębiorstw zapewnienia dostępu do wszystkich koniecznych do pracy systemów, informacji czy dokumentów. Nie wszystkie aplikacje są dostosowane do pracy poza biurem. Ponieważ jednak praca poszczególnych systemów wpływa na siebie nawzajem, konieczne jest zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania. W przypadku pracy z domu warto również stawiać na takie rozwiązania, które ułatwiają komunikację w firmie, również pomiędzy różnymi działami czy projektami.

 

Obserwujemy, że niektóre firmy obawiają się zmian, nawet gdy rozwiązania, z których korzystają, nie w pełni spełniają ich potrzeby lub są już nieco przestarzałe. Często myślą o wysokich kosztach kompleksowych systemów. I choć rzeczywiście, konieczna jest inwestycja finansowa i czasowa, to utrzymanie jednego rozwiązania zamiast kilku mniejszych jest w dłuższej perspektywie kosztowo bardziej opłacalne. Zwłaszcza, jeśli pod uwagę weźmiemy mniejszą liczbę błędów i optymalizację pracy, którą umożliwia” – Filip Fludra z Exact Software Poland. Jeden kompleksowy system nie w każdym przypadku będzie w stanie zastąpić bardzo skomplikowane, specjalistyczne oprogramowanie dedykowane konkretnej branży. Nawet jednak w takiej sytuacji, warto zastanowić się, czy firma nie ma możliwości skonsolidowania przynajmniej części procesów w jednym rozwiązaniu.

 

____________________________________________________

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Zlot
Monday – agencja komunikacji
E-mail: magdalena.zlot@mondaypr.pl
Tel.: +48 884 208 223

Exact Software Poland sp. z o.o. działa na polskim rynku od 1992 roku. Spółka rozpoczęła działalność w 1984 roku w Holandii i stała się liderem rynku oprogramowania biznesowego w krajach Beneluksu. Wspomaga już ponad 500 000 firm na świecie. Bazując na światowych standardach, Exact w Polsce uwzględnia wymogi lokalnego rynku.

Firma oferuje narzędzia związane z automatyzacją procesów księgowych i finansowych, tradycyjne systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP), jak również aplikacje do zarządzania relacjami z klientem (CRM) czy systemy elektronicznego obiegu dokumentów (Workflow). Exact udostępnia swoje rozwiązania na urządzeniach mobilnych. System Exact Synergy dostępny jest w App Store i Android Market, skąd klienci firmy mogą pobierać darmowe aplikacje na platformy iPhone, iPad i Android. Z produktów Exact można korzystać za pomocą przeglądarek internetowych różnych producentów.

Jak wybrać właściwą platformę do obsługi sprzedaży e-commerce B2B?

Sprzedaż internetowa w firmach produkcyjnych

Do będącej na fali wznoszącej sprzedaży e-commerce nie trzeba już praktycznie nikogo przekonywać. Dla wielu firm, które wdrożyły sprzedaż internetową jeszcze przed pandemią, lub uruchomiły takie rozwiązania w tym roku, wyniki sprzedaży z kanałów e-commerce są istotną pozycją w przychodach przedsiębiorstwa. Dla tych, które jeszcze stoją przed wyborem właściwych narzędzi, Partner Comarch Graphcom przygotował krótkie porównanie dwóch popularnych rozwiązań od firmy Comarch, dedykowanych dla sprzedaży w modelu business to business: platformy Comarch B2B oraz Comarch e-Sklep w wersji B2B. Firma Graphcom od ponad dwudziestu lat wdraża systemy ERP dla firm produkcyjnych i handlowych, jak również pomaga tym przedsiębiorstwom uruchomić sprzedaż w Internecie.

Platforma otwarta czy zamknięta?

Jednym z podstawowych zagadnień, istotnych z perspektywy działania platformy e-commerce, jest odpowiedź na pytanie: Czy chcę, aby informacja o moich produktach była ogólnodostępna w sieci? Jeśli udostępniamy naszą ofertę lub jej część, do wglądu dla osób niezalogowanych do platformy, zyskujemy tym samym otwarty katalog reklamowy działający w sieci 24h na dobę. Tego typu rozwiązanie charakterystyczne jest dla aplikacji Comarch e-Sklep B2B. Dzięki temu, że na naszą platformę może trafić każdy, mamy dostęp do wielu narzędzi marketingowych oraz SEO. Możemy min. pozycjonować naszą stronę w popularnych wyszukiwarkach i porównywarkach cen, sprawdzać skąd trafiają do nas użytkownicy, analizować ruch na stronie a także wykorzystywać rozbudowane narzędzia z zakresu marketing automation, aby zwiększać naszą sprzedaż. Z kolei platforma Comarch B2B to rozwiązanie zamknięte dla zwykłych użytkowników. Dostęp do tej aplikacji mają wyłącznie zweryfikowani kontrahenci, na podstawie wcześniej podpisanej umowy, w związku z czym nie analizujemy ruchu na stronie ani nie przekazujemy danych do innych portali. To swoiste ograniczenie powoduje, że sprzedaż w aplikacji Comarch B2B może być realizowana wyłącznie w modelu business-to-business. Z kolei Comarch e-Sklep B2B może obsługiwać sprzedaż zarówno hurtową jak i detaliczną, zarówno dla zarejestrowanych kontrahentów jak i niezalogowanych użytkowników.

Interfejs sklepu szyty na miarę

Innym ważnym aspektem naszej platformy e-commerce, jest jej wygląd. Nie chodzi wyłącznie o kwestie estetyczne, ale również o ergonomię i doświadczenie klienta podczas procesu zakupowego. Zarówno Comarch B2B jaki i Comarch e-Sklep B2B umożliwiają dostosowanie interfejsu do indywidualnych preferencji przedsiębiorstwa, ale osiągają ten efekt na różne sposoby. Comarch B2B w standardzie oferuje jeden spójny layout platformy, w ramach którego możemy zmieniać kolorystykę, wyświetlane grafiki, udostępniane zakładki itd. Wszelkie dodatkowe zmiany mogą zostać przeprowadzone dzięki modyfikacji kodu źródłowego aplikacji przez Partnera Comarch Graphcom. Takie rozwiązanie umożliwia daleko posuniętą personalizację wyglądu platformy, jak również rozbudowanie jej o dodatkowe funkcjonalności, min. zaawansowany konfigurator produktu. Z kolei Comarch e-Sklep dla wersji B2B udostępnia dedykowany szablon a jego modyfikacje mogą być wykonane zarówno przez mniej jak i bardziej doświadczonych użytkowników. Wygląd Comarch e-Sklep można modyfikować min. w edytorze CSS, z kolei zaawansowani użytkownicy znający technologie takie jak HTML, CSS, JS, DotLiquid mogą dokonywać zmian na poziomie kodu szablonu, co daje bardzo duże  możliwości edycji i personalizacji wyglądu sklepu. Istnieje również możliwość zlecenia wykonania dedykowanego szablonu Comarch e-Sklep na indywidualne zamówienie. Dodatkowo warto podkreślić, iż domyślnie obie platformy wspierają technologię RWD (Responsie Web Design), mogą więc być wyświetlane na ekranach o różnej rozdzielczości, przez użytkowników korzystających z różnych urządzeń (np. laptopa, tabletu, czy smartfonu). Oba rozwiązania wspierają rozbudowane systemy ERP dla firm dostarczane przez Comarch: Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum, natomiast Comarch ERP e-Sklep współpracuje dodatkowo z Comarch ERP Enterprise, Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XT

Konfigurator produktu

Zarówno w ramach platformy Comarch B2B jak i Comarch e-Sklep B2B możliwa jest obsługa funkcjonalności konfiguratora produktu. Rozwiązanie jest istotne zwłaszcza dla firm produkcyjnych, które posiadają w swojej ofercie towary realizowane na indywidualne zamówienie. W przypadku wyboru rozwiązania Comarch B2B, prace muszą być wykonane przez firmę wdrażającą, gdyż funkcjonalność konfiguratora nie jest domyślnie obsługiwania. Dzięki dużej elastyczności platformy Comarch B2B oraz doświadczeniu firmy Graphcom możliwe jest stworzenie konfiguratora dopasowanego do indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa. Z kolei w Comarch e-Sklep B2B dostępny jest konfigurator produktu, który wymaga odpowiedniej implementacji na etapie wdrożenia. Jest to nowa funkcjonalność, dostępna w platformie Comarch e-Sklep B2B od roku 2020. Niewątpliwą korzyścią z uruchomienia konfiguratora jest optymalizacja procesu sprzedaży. Klient samodzielnie personalizuje towar według ustalonych parametrów i nie wymaga obsługi działu sprzedaży. Dzięki temu do systemu Comarch ERP trafia gotowe zamówienie na produkt parametryzowany.  

Techniczne aspekty platformy

Kluczowa z perspektywy sprzedaży e-commerce B2B jest aktualność danych asortymentowych. Jeśli nasz partner biznesowy składa zamówienie w ramach platformy B2B, może zakładać, że podane informacje obejmujące cenę, dostępność oraz czas realizacji są aktualne w momencie składania zamówienia. Rozwiązanie Comarch B2B pracuje bezpośrednio na bazie danych systemu Comarch ERP. Oznacza to, że prezentowane dane są zawsze aktualne, zarówno po stronie platformy Comarch B2B jak i systemu Comarch ERP. Z kolei rozwiązanie Comarch e-Sklep B2B działa w oparciu o cykliczną synchronizację. Oznacza to, że dane prezentowane w platformie odnoszą się do stanu z ostatniej synchronizacji. O ile w sprzedaży B2C jest to powszechnie stosowane rozwiązanie i wystarczająca dokładność, to w przypadku sprzedaży B2B może stanowić to problem. Jeśli chcemy zapewnić pracę na rzeczywistych danych, wprost z systemu Comarch ERP, dobrym rozwiązaniem będzie platforma Comarch B2B. Dodatkowo rozwiązanie Comarch B2B obsługuje znacznie więcej wariantów promocji i specjalnych warunków handlowych, zdefiniowanych w systemie Comarch ERP. Jeśli więc chcemy zapewnić klientowi, że wszystkie ustalone warunki handlowe będą obowiązywać w ramach oferty prezentowanej na platformie e-commerce, jest to dodatkowy argument za wyborem rozwiązania Comarch B2B. Kiedy porównujemy różne systemy ERP dla firm dostępne na rynku, warto wziąć pod uwagę oferowane przez ich dostawców rozwiązania dla sprzedaży e-commerce. Jeśli myślisz o uruchomieniu sprzedaży internetowej w Twoje firmie, skontaktuj się z nami a pomożemy w wyborze właściwego rozwiązania!

 

Graphcom Sp. z o.o. specjalizuje się we wdrażaniu systemów informatycznych wyprodukowanych przez Comarch S.A. Firma Graphcom współpracuje zarówno z małymi, średnimi, jak i dużymi przedsiębiorstwami. Od 2000 roku realizuje największe w kraju projekty wdrożeniowe Comarch ERP, koncentrując się na klientach z sektora produkcyjnego oraz e-commerce. Graphcom wierzy, że kluczową wartością każdej firmy jest jej zdolność do korzystania z gromadzonych przez siebie danych (Data-Driven Company).
Opinie o wdrożeniu systemu Comarch ERP Altum przez firmę Graphcom w spółce Puccini: