System OCR – Automatyczne rozpoznawania tekstu

Poznajmy czym jest tytułowy OCR? Rozwinięcie skrótu – „optical character recognition” (optyczne rozpoznawanie znaków) sugeruje nam wykonywaną przez ten system czynność, ale nie objaśnia zasady jego działania, a przede wszystkim nie pokazuje korzyści z jego stosowania. W tym artykule autor wyjaśnia oba zagadnienia. Na początek staw...
Czytaj więcej

Nowoczesne rozwiązania klasy MES

Systemy MES odgrywają kluczową rolę w produkcji, umożliwiając monitorowanie i kontrolowanie procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Służą do optymalizacji produkcji, zarządzania jakością, planowania produkcji, oraz integrują się z innymi systemami w firmie. Przyczyniają się do redukcji kosztów, poprawy efektywności i zwięks...
Czytaj więcej

Dzięki MES o 15% poprawa terminowych dostaw

Aby sprostać wyzwaniom globalnej transformacji energetycznej i wzrostowi konkurencji na arenie międzynarodowej, Saarschmiede podjęła szeroką transformację. Jej wyraźnym celem było zwiększenie efektywności produkcji i konkurencyjności na głównych rynkach, a także rozwijanie nowych dziedzin działalności. W ramach dalszego rozwijania r...
Czytaj więcej