Szansa na rozwój dla przedsiębiorstw

Rozwiązania e-commerce stanowią ogromną szansę rozwoju dla przedsiębiorstw, które opierają swoją działalność na grupie dystrybucyjnej lub zakupowej. Rozwiązanie e-commerce pozwala nie tylko uruchomić dodatkowy kanał sprzedaży, lecz także umożliwia stworzenie zaawansowanego narzędzia pomagającego w pełni korzystać ze swojego potencjału konsolidacyjnego oraz skutecznie dostosować organizację do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

E-commerce w rozumieniu grup dystrybucyjnych, to systemy takie jak MERD, czyli cyfrowy ekosystem automatyzujący wymianę danych z kilku obszarów, np.:

  • wirtualny magazyn do zarządzania ofertą towarów od producentów i dystrybutorów (stan magazynowe, cenniki i dostępność),
  • raporty i statystyki na temat globalnej i jednostkowej sprzedaży dystrybutora,
  • wewnętrzna sprzedaż produktów pomiędzy dystrybutorami,
  • optymalizacja łańcucha dostaw oraz kosztów utrzymania powierzchni magazynowej.

Przed uruchomieniem kanału e-commerce kluczowe jest ustalenie jakie wyzwania biznesowe spotyka na co dzień grupa, które utrudniają jej wykorzystanie swojego potencjału oraz spowalniają proces podejmowania strategicznych decyzji. Warto zainwestować swój czas na konsultacje z partnerem IT, wspólny udział w warsztatach oraz spisanie procesów, wymagań biznesowych i funkcjonalnych w formie analizy przedwdrożeniowej projektu.

Organizacja powinna również określić zakres wdrożenia projektu, jego kluczowe funkcjonalności oraz efekty, które planuje osiągnąć w perspektywie krótko i długofalowej. Wybór technologii również ma znaczenie dla osiągnięcia tych celów. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań IT, które pozwalają uruchomić prosty lub zaawansowany system e-commerce. Dlatego bardzo ważna jest wiedza, o tym na jakim etapie rozwoju znajduje się organizacja, aby z pełną świadomością wybrać rozwiązanie dopasowane do jej potrzeb z możliwością rozwijania funkcjonalności bez konieczności migracji na inne oprogramowanie. Jeżeli organizacja nie posiada wewnętrznych struktur IT oraz gdy przygotowuje się do pierwszego systemu IT, to na pewno dobrze sprawdzą się rozwiązania open source lub pół-pudełkowe takie jak MERD, które łączą w sobie elastyczność dopasowania do organizacji z wydajnością utrzymania systemu.

Grupa powinna również liczyć na doświadczenie Partnera IT, który zarekomenduje odpowiednią technologię oraz wskaże obszary, które będą bardziej złożone w oprogramowaniu i należy się do nich przygotować. Na pewno trzeba mieć na uwadze integracje polegające na dwustronnej wymianie danych z zewnętrznymi systemami klasy ERP lub WMS.

Firmy coraz bardziej są świadome korzyści wynikających z tworzenia i rozwoju systemu IT opartego na zwinnych metodach developmentu projektu, czyli AGILE. To podejście pozwala na szybsze i efektywne przygotowanie e-commerce do użytku dla pierwszych użytkowników w wersji MVP i jego dalszy rozwój. Korzyścią tego modelu współpracy jest możliwość zmiany założeń projektu na każdym etapie powstawania systemu.

Michał Kozik,
Head of Design and Strategy
Grupa KMK Sp. z o.o.

 

 

Jak przygotować infrastrukturę IT do obecnych wyzwań i nowych modelów rynkowych?

2020 rok w sposób szczególny zaakcentował rolę rozwiązań informatycznych w dzisiejszym biznesie. O ile obszary IT warunkują osiąganie sukcesów przez firmy coraz liczniejszej grupy branż, o tyle era #covid dowiodła, że digitalizacja i informatyzacja przedsiębiorstw może stanowić przewagę konkurencyjną i sposób na poradzenie sobie nawet w ekstremalnych okolicznościach.

Ostatnie lata to również czas, w którym postęp technologiczny na dobre rewolucjonizuje polskie firmy. Menedżerowie wreszcie zrozumieli, że inwestowanie
w modernizację infrastruktury IT zwiększa możliwości produkcyjne, skraca czas procesów, przetwarzania danych, ale przede wszystkim otwiera perspektywy redukowania kosztów na wielu poziomach funkcjonowania przedsiębiorstw. Pod warunkiem oczywiście, że wprowadzane zmiany są przemyślane i bazują na wnioskach z wcześniejszej, wnikliwej analizy zalet i wad obecnego stanu i dotychczas wdrożonych rozwiązań IT.

Musimy zatem pamiętać, że jakakolwiek inwestycja w obszary IT powinna być poprzedzona audytem. Na rynku funkcjonuje dziś mnóstwo świetnych rozwiązań i produktów, ale ich rzeczywista przydatność jest uzależniona od tego, czy rzeczywiście rozwiążą problemy lub wyzwania danego systemu IT.
W mojej ocenie proces tworzenia idealnej struktury IT powinien przebiegać według modelu – analiza sytuacji, testowanie urządzeń i dopasowanie rozwiązań do indywidualnych wymagań danej firmy. Tylko takie podejście pozwoli na minimalizację ryzyka błędnej alokacji środków finansowych, przy jednoczesnym, precyzyjnym zdefiniowaniu tych obszarów IT, które faktycznie wymagają modernizacji. Zważmy ponadto, że infrastruktura informatyczna musi uwzględniać również przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa. Powinniśmy zatem starać się antycypować rozwój firmowego systemu IT, a także korzystać z narzędzi i rozwiązań, które cechuje wysoka skalowalność.

Nie zapominajmy również o tym, że w procesie budowania i późniejszej modernizacji infrastruktury IT warto korzystać ze sprawdzonych partnerów. Weryfikacja kompetencji, certyfikatów i dotychczasowych realizacji umożliwi dobór właściwej firmy wdrożeniowej, która określi kierunek rozwoju infrastruktury i wskaże, jak za pomocą IT budować nowe modele i osiągać określone cele biznesowe.

 

Backup się opłaca

Nasz coroczny raport z badania „Cyberbezpieczeństwo w polskich firmach” ponownie przynosi mało optymistyczne wnioski. Choć odsetek przedsiębiorstw korzystających z rozwiązań backup’owych w ciągu roku wzrósł niemal dwukrotnie, to z tego typu rozwiązań korzysta zaledwie 14 proc. ankietowanych. Tymczasem technologia backupu umożliwia dziś wdrażanie skutecznych i elastycznych pod względem kosztów narzędzi, które uchronią nasze dane przed całym spektrum zagrożeń – od ataków hakerskich, po awarie sprzętów i błędy ludzkie.

Technologia backupu niewiele ma dziś wspólnego z powszechnym przekonaniem, że to metoda ręcznego archiwizowania danych. Myśląc o backupie wciąż wielu użytkowników komputerów i urządzeń mobilnych ma przed oczami obraz podłączania dysku do komputera i zgrywania najważniejszych plików i danych. Tymczasem to właśnie tego typu praktyki są generatorem zagrożeń dla integralności danych. W żaden sposób nie wpływają również na zapewnienie ciągłości procesów i stabilne funkcjonowanie systemów IT.

W naszej pracy codziennie spotykamy się z Klientami, którzy doświadczyli bolesnych skutków różnego rodzaju cyberincydentów. Zazwyczaj ich eliminacja i przywrócenie danych utraconych wskutek ataku lub błędu człowieka jest niezwykle trudne do wykonania. Świadomość prewencji jednak powoli rośnie. Firmy chętnie testują dostępne rozwiązania w realnych warunkach. W ramach takich usług można dokładnie przeanalizować indywidualne potrzeby, uwzględnić specyfikę pracy, kulturę organizacji. Zgromadzona wiedza ułatwia tworzenie rozwiązań, które są optymalne pod każdym względem. Klienci powinni wiedzieć, za co dokładnie płacą i jakie korzyści przyniesie planowana inwestycja.

Jednym z najczęściej wdrażanych rozwiązań, które można również bezpłatnie przetestować w VECTO, jest innowacyjny DELL EMC – DP4400. To zaawansowany technologicznie, w pełni prekonfigurowany, zintegrowany system wykorzystujący technologię globalnej deduplikacji, która nawet kilkunastokrotnie zmniejsza dotychczasowe wymagania dotyczące okna backupowego. Połączenie medium, serwera backupu, zintegrowanej konsoli i zaawansowanych możliwości raportowania w jeden zintegrowany system, sytuuje produkt DELL EMC na szczycie listy dostępnych dziś rozwiązań w obszarze ochrony danych, pamięci masowych i całej wirtualnej infrastruktury.

Warto podkreślić, że rozwiązanie to redukuje również ryzyko i minimalizuje skutki ataków typu ransomware. Aktywność międzynarodowych grup cyberprzestępców stale rośnie, podobnie, jak straty z tytułu utraty danych. W ostatnich miesiącach okup za dostęp do swoich baz lub ich nieupublicznienie musiał zapłacić Garmin. Mówi się o kwocie ok. 20 mln dolarów. Podobne incydenty zgłaszał Canon, Honda, czy znany amerykański Uniwersytet w Utah. Problem dotyczy również polskich firm, co zresztą znalazło odzwierciedlenie w raporcie Check Point Software Technologies, który ujął Polskę w gronie 20 państw najbardziej narażonych na cyberataki. Odpowiedzialne firmy powinny stawić czoła tym wyzwaniom szczególnie, że koszty inwestycji w backup są niewspółmierne do ceny, jaką przedsiębiorstwo musi zapłacić, gdy traci kontrolę nad swoimi danymi, procesami, infrastrukturą IT, o kosztach wizerunkowych nie wspominając. Backup po prostu się opłaca! 

Jakub Wychowański,
członek zarządu VECTO

Odpowiedzi na nowe wyzwania

Digitalizacja i automatyzacja, do których w ostatnich latach zachęcali specjaliści Banku Światowego i Komisji Europejskiej, w okresie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 stały się kluczowymi obszarami inwestycji przedsiębiorstw. Firma Unit4 Polska, dostawca systemów TETA ERP i TETA HR dla dużych i średnich firm od ponad trzech dekad oferuje nowatorskie rozwiązania i wyznacza trendy w dziedzinie cyfryzacji procesów kadrowo-płacowych.

Naczelną wartością dla firmy Unit4 Polska jest People Experience – tworzenie systemów, które na pierwszym miejscu stawiają ludzi i są odpowiedzią na ich potrzeby. W trakcie COVID-19, gdy wiele firm zdecydowało się na przejście w tryb pracy zdalnej, Unit4 Polska zaoferowała rozwiązania, ułatwiające procedury administracyjne i zarządzanie zespołami  w rzeczywistości pracy online. Wśród nich warte podkreślenia są Unit4 Talent Management, oraz pakiet Teta 100% digitalizacja.

Zarządzanie efektywnością

Unit4 Talent Management pozwala na prowadzenie przejrzystej komunikacji managera z pracownikiem z poziomu urządzenia mobilnego. Gwarantuje szybkie przekazywanie informacji zwrotnej co jest niezwykle istotne w przypadku braku interakcji i relacji, które do niedawna odbywała się w przestrzeni biurowej. Rozwiązanie zapewnia też sprawdzony schemat indywidualnych rozmów kontrolnych oraz narzędzia wspierające rozwój talentów. Wszystkie działania oparte są o kluczowe cele zespołu, a także indywidualne dążenia. Jedną z najważniejszych cech platformy jest pełna transparentność wiedzy i informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami – pracownikiem, managerem, a działem HR, co ułatwia funkcjonowanie całej organizacji.

W pełni cyfrowo

Do maja 2020 roku istniały dwie poważne przeszkody, które zniechęcały firmy do zwiększenia inwestycji w cyfryzację HR: wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów o digitalizacji archiwum akt osobowych oraz brak sprawnych rozwiązań do szerokiego użycia podpisów kwalifikowanych przez wszystkich pracowników. Pierwszy  problem rozwiązało Ministerstwo MRPiPS, drugi – firma Unit4, która we współpracy z Asseco, jako pierwsza w Polsce wprowadziła w swoim portalu pracowniczym podpis kwalifikowany w pakiecie digitalizującym procesy kadrowe. Wdrożenie rozwiązania pozwala na składanie wniosków i podpisywanie dokumentów umów za pośrednictwem urządzeń mobilnych i całkowitą rezygnację z obiegu dokumentów papierowych.

Nowa normalność, czyli permanentna zmiana

Obecna sytuacja gospodarcza, stan epidemiczny i kryzys ekologiczny powodują, że efektywność i elastyczność narzędzi wspomagających codzienną pracą stają się kluczowymi hasłami dla biznesu. Szukając optymalnych systemów warto więc zwrócić uwagę na doświadczenie dostawcy, jakość implementacji jego rozwiązań i umiejętność wychodzenia naprzeciw potrzebom biznesowym.

Katarzyna Jaśniewicz
Product Manager Teta HR
Unit4 Polska

Przez ponad 20 lat kariery zawodowej związana z systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie kapitałem ludzkim. Doświadczenie w obszarze HR zdobywała jako konsultant wdrażający systemy HR-owe oraz jako analityk aplikacji TETA, projektujący rozwiązania na potrzeby zmian przepisowych oraz specjalizowane moduły branżowe. Obecnie odpowiada za przygotowanie i realizację planów rozwoju produktu Teta HR mobilnej platformy dla pracowników Teta ME.

1 2 3 7