Solutions-IFS-Apps-Mobile-Tab-1.jpg

IFS APPLICATIONS™ – produkcja dopasowana do potrzeb

System IFS Applications™ wychodzi naprzeciw wszystkim potrzebom produkcyjnym, od momentu opracowania produktu, przez marketing i produkcję, po dystrybucję. Niezależnie od tego, czy działalność firmy opiera się na jednym modelu produkcyjnym, czy na produkcji mieszanej, IFS Applications uwzględnia różnorodne potrzeby. Jako kompletny pakiet oprogramowania dla przedsiębiorstw, system kompleksowo obsługuje procesy administracyjne i inne działania biznesowe.

PRODUKCJA MIESZANA
Kluczowym czynnikiem do osiągnięcia sukcesu w branży produkcyjnej jest elastyczność – umiejętność precyzyjnego przewidywania i szybkiego reagowania na zmienne wymagania rynkowe. Wiele firm osiąga to, opracowując strategie wykorzystujące wiele modeli i środowisk produkcyjnych. Niezależnie od tego, w jakim środowisku produkcyjnym działa firma, system IFS Applications pomoże usprawnić jej działania w celu osiągnięcia maksymalnej rentowności. Dzięki funkcjom obsługi wielu zakładów, różnych systemów walutowych i wielu języków IFS Applications ułatwia podejmowanie trafnych decyzji, równocześnie zapewniając elastyczność wyboru lokalizacji zasobów produkcyjnych – bez obniżania zdolności dostawczych.

OSZCZĘDNE I PRZEJRZYSTE PROCESY

Możliwości IFS Applications w zakresie obsługi produkcji odchudzonej umożliwiają tworzenie wyłącznie niezbędnych zapotrzebowań zaopatrzeniowych i materiałowych. Dzięki wszechstronnemu, generowanemu w czasie rzeczywistym widokowi działań, system wspomaga podejmowanie trafnych decyzji w odpowiednim momencie, pozwalając na redukcję produkcji w toku, skrócenie czasów jednostkowych, obniżenie kosztów, zwiększenie zwrotów z inwestycji, skrócenie czasów realizacji zamówień i osiąganie innych celów o znaczeniu strategicznym.

Obsługa planowania potrzeb materiałowych sterowanych popytem (DDMRP) umożliwia połączenie strategicznego zarządzania zapasami, dynamicznego korygowania harmonogramu dostaw oraz planowania sterowanego rzeczywistym popytem i przejrzystą realizację procesów opartą na współpracy. Przekłada się to na wyższy poziom obsługi klienta, optymalizację zapasów, krótsze czasy realizacji i niższe koszty łańcucha dostaw.

IFS Applications zapewnia też generowany w czasie rzeczywistym przegląd sytuacji biznesowej, wspomagając decyzyjność. Komponent IFS Wizualizator Produkcji wspiera działania planistów i kadry zarządzającej. To konfigurowalne rozwiązanie dostarcza bieżących informacji o statusie produkcji z perspektywy zasobów (maszyn i załogi) i materiałów. Będąc czymś więcej niż typowym narzędziem prezentacji danych, rozwiązanie to generuje alerty dotyczące podejmowania działań wspierających procesy produkcyjne oraz umożliwia reakcję. Funkcja automatycznego odświeżania umożliwia monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym.

KONFIGURATOR SPRZEDAŻY – OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I ZASOBÓW
Dzięki zintegrowanemu konfiguratorowi sprzedaży handlowcy otrzymują precyzyjne i aktualne dane z zakresu zdolności produkcyjnych i dostaw. Dzięki temu są w stanie błyskawicznie tworzyć kosztorysy, co sprawia, że klienci od razu mogą zobaczyć zamówione konfiguracje, dowiedzieć się, jak długo potrwa realizacja składanych zamówień i ile będą one kosztować. Rozwiązanie usprawnia planowanie i budżetowanie, co w efekcie zwiększa satysfakcję klienta i przekłada się na obustronne korzyści. W razie zmian przepisów, trendów i innych czynników biznesowych konfigurator sprzedaży można natychmiast zaktualizować tak, by sprzedawcy zawsze wiedzieli, co mogą oferować klientom – niezależnie od tego, jak daleko od biura będą się znajdować. Z tego efektywnego narzędzia B2B mogą również korzystać przedstawiciele, pośrednicy sprzedażowi i dystrybutorzy.

CYFROWE BLIŹNIAKI
Cyfrowa kopia produktu pozwala nadzorować jego użytkowanie i proaktywnie podejmować działania prewencyjne. IFS Business Cockpit™ i IFS IoT Business Connector™ to narzędzia, które umożliwiają śledzenie i monitorowanie procesów i wyników oraz zarządzanie nimi. Jednoczesny dostęp do danych z różnych źródeł pozwala na podejmowanie właściwych działań biznesowych. Rozwiązanie umożliwia prowadzenie analityki biznesowej od etapu predykcyjnego po zapobiegawczy, obejmując szeroki zakres funkcji – od wglądu strategicznego po wspomaganie podejmowania decyzji operacyjnych. Pozwala to usprawnić i przyspieszyć procesy decyzyjne przedsiębiorstwa.

OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA I OBSŁUGA KLIENTA
IFS Applications umożliwia firmie zwiększenie zysków poprzez oferowanie większego zakresu usług posprzedażnych bez konieczności instalowania aplikacji firm trzecich. System automatycznie kategoryzuje każdy wysyłany produkt jako element usługi, a autoryzowany personel sprzedażowy i serwisowy ma pełny dostęp do danych na temat wybranego sprzętu, jego historii, wykorzystania,
harmonogramów obsługi technicznej i rejestrów klienta. Może również aktualizować te dane.

OBSŁUGA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU I ZASOBÓW
IFS Applications wychodzi poza zarządzanie cyklem życia produktów (PLM), zapewniając lepszą integrację i bardziej efektywne zarządzanie trzema kluczowymi obszarami biznesowymi – produktem, zasobami i współpracą z klientem. Dzięki IFS Applications można łatwiej i szybciej podejmować decyzje biznesowe na każdym etapie łańcucha wartości produktu. Dla przykładu funkcja szacowania ofertowego umożliwia ustalenie najlepszej ceny ofertowej, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak sposób produkcji, rentowność i pełny cykl eksploatacji.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
Aplikacja IFS Eco-footprint Management™ umożliwia wykorzystanie komponentów IFS Applications rejestrujących koszty finansowe do generowania informacji na temat wpływu na środowisko naturalne. Bezproblemowy dostęp do danych gromadzonych przez aplikacje biznesowe pozwala na łatwy pomiar i dokładne dokumentowanie stopnia ekologiczności prowadzonych działań.
Przejrzysta dokumentacja pozwala również wykazać, że działania firmy są zgodne z normami, takimi jak REACH, WEEE i RoHS i metodologiami postępowania, takimi jak HACCP.

#MomentOfService
ifs.com

1187-1200x800.jpg

Szansa na rozwój dla przedsiębiorstw

Rozwiązania e-commerce stanowią ogromną szansę rozwoju dla przedsiębiorstw, które opierają swoją działalność na grupie dystrybucyjnej lub zakupowej. Rozwiązanie e-commerce pozwala nie tylko uruchomić dodatkowy kanał sprzedaży, lecz także umożliwia stworzenie zaawansowanego narzędzia pomagającego w pełni korzystać ze swojego potencjału konsolidacyjnego oraz skutecznie dostosować organizację do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

E-commerce w rozumieniu grup dystrybucyjnych, to systemy takie jak MERD, czyli cyfrowy ekosystem automatyzujący wymianę danych z kilku obszarów, np.:

  • wirtualny magazyn do zarządzania ofertą towarów od producentów i dystrybutorów (stan magazynowe, cenniki i dostępność),
  • raporty i statystyki na temat globalnej i jednostkowej sprzedaży dystrybutora,
  • wewnętrzna sprzedaż produktów pomiędzy dystrybutorami,
  • optymalizacja łańcucha dostaw oraz kosztów utrzymania powierzchni magazynowej.

Przed uruchomieniem kanału e-commerce kluczowe jest ustalenie jakie wyzwania biznesowe spotyka na co dzień grupa, które utrudniają jej wykorzystanie swojego potencjału oraz spowalniają proces podejmowania strategicznych decyzji. Warto zainwestować swój czas na konsultacje z partnerem IT, wspólny udział w warsztatach oraz spisanie procesów, wymagań biznesowych i funkcjonalnych w formie analizy przedwdrożeniowej projektu.

Organizacja powinna również określić zakres wdrożenia projektu, jego kluczowe funkcjonalności oraz efekty, które planuje osiągnąć w perspektywie krótko i długofalowej. Wybór technologii również ma znaczenie dla osiągnięcia tych celów. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań IT, które pozwalają uruchomić prosty lub zaawansowany system e-commerce. Dlatego bardzo ważna jest wiedza, o tym na jakim etapie rozwoju znajduje się organizacja, aby z pełną świadomością wybrać rozwiązanie dopasowane do jej potrzeb z możliwością rozwijania funkcjonalności bez konieczności migracji na inne oprogramowanie. Jeżeli organizacja nie posiada wewnętrznych struktur IT oraz gdy przygotowuje się do pierwszego systemu IT, to na pewno dobrze sprawdzą się rozwiązania open source lub pół-pudełkowe takie jak MERD, które łączą w sobie elastyczność dopasowania do organizacji z wydajnością utrzymania systemu.

Grupa powinna również liczyć na doświadczenie Partnera IT, który zarekomenduje odpowiednią technologię oraz wskaże obszary, które będą bardziej złożone w oprogramowaniu i należy się do nich przygotować. Na pewno trzeba mieć na uwadze integracje polegające na dwustronnej wymianie danych z zewnętrznymi systemami klasy ERP lub WMS.

Firmy coraz bardziej są świadome korzyści wynikających z tworzenia i rozwoju systemu IT opartego na zwinnych metodach developmentu projektu, czyli AGILE. To podejście pozwala na szybsze i efektywne przygotowanie e-commerce do użytku dla pierwszych użytkowników w wersji MVP i jego dalszy rozwój. Korzyścią tego modelu współpracy jest możliwość zmiany założeń projektu na każdym etapie powstawania systemu.

Michał Kozik,
Head of Design and Strategy
Grupa KMK Sp. z o.o.

Zrzut-ekranu-2021-02-01-100800-1024x150.png

 

 

3683-1200x800.jpg

Jak przygotować infrastrukturę IT do obecnych wyzwań i nowych modelów rynkowych?

2020 rok w sposób szczególny zaakcentował rolę rozwiązań informatycznych w dzisiejszym biznesie. O ile obszary IT warunkują osiąganie sukcesów przez firmy coraz liczniejszej grupy branż, o tyle era #covid dowiodła, że digitalizacja i informatyzacja przedsiębiorstw może stanowić przewagę konkurencyjną i sposób na poradzenie sobie nawet w ekstremalnych okolicznościach.

Ostatnie lata to również czas, w którym postęp technologiczny na dobre rewolucjonizuje polskie firmy. Menedżerowie wreszcie zrozumieli, że inwestowanie
w modernizację infrastruktury IT zwiększa możliwości produkcyjne, skraca czas procesów, przetwarzania danych, ale przede wszystkim otwiera perspektywy redukowania kosztów na wielu poziomach funkcjonowania przedsiębiorstw. Pod warunkiem oczywiście, że wprowadzane zmiany są przemyślane i bazują na wnioskach z wcześniejszej, wnikliwej analizy zalet i wad obecnego stanu i dotychczas wdrożonych rozwiązań IT.

Musimy zatem pamiętać, że jakakolwiek inwestycja w obszary IT powinna być poprzedzona audytem. Na rynku funkcjonuje dziś mnóstwo świetnych rozwiązań i produktów, ale ich rzeczywista przydatność jest uzależniona od tego, czy rzeczywiście rozwiążą problemy lub wyzwania danego systemu IT.
W mojej ocenie proces tworzenia idealnej struktury IT powinien przebiegać według modelu – analiza sytuacji, testowanie urządzeń i dopasowanie rozwiązań do indywidualnych wymagań danej firmy. Tylko takie podejście pozwoli na minimalizację ryzyka błędnej alokacji środków finansowych, przy jednoczesnym, precyzyjnym zdefiniowaniu tych obszarów IT, które faktycznie wymagają modernizacji. Zważmy ponadto, że infrastruktura informatyczna musi uwzględniać również przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa. Powinniśmy zatem starać się antycypować rozwój firmowego systemu IT, a także korzystać z narzędzi i rozwiązań, które cechuje wysoka skalowalność.

Nie zapominajmy również o tym, że w procesie budowania i późniejszej modernizacji infrastruktury IT warto korzystać ze sprawdzonych partnerów. Weryfikacja kompetencji, certyfikatów i dotychczasowych realizacji umożliwi dobór właściwej firmy wdrożeniowej, która określi kierunek rozwoju infrastruktury i wskaże, jak za pomocą IT budować nowe modele i osiągać określone cele biznesowe.

 

681808-vecto.png

177-1200x800.jpg

Backup się opłaca

Nasz coroczny raport z badania „Cyberbezpieczeństwo w polskich firmach” ponownie przynosi mało optymistyczne wnioski. Choć odsetek przedsiębiorstw korzystających z rozwiązań backup’owych w ciągu roku wzrósł niemal dwukrotnie, to z tego typu rozwiązań korzysta zaledwie 14 proc. ankietowanych. Tymczasem technologia backupu umożliwia dziś wdrażanie skutecznych i elastycznych pod względem kosztów narzędzi, które uchronią nasze dane przed całym spektrum zagrożeń – od ataków hakerskich, po awarie sprzętów i błędy ludzkie.

Technologia backupu niewiele ma dziś wspólnego z powszechnym przekonaniem, że to metoda ręcznego archiwizowania danych. Myśląc o backupie wciąż wielu użytkowników komputerów i urządzeń mobilnych ma przed oczami obraz podłączania dysku do komputera i zgrywania najważniejszych plików i danych. Tymczasem to właśnie tego typu praktyki są generatorem zagrożeń dla integralności danych. W żaden sposób nie wpływają również na zapewnienie ciągłości procesów i stabilne funkcjonowanie systemów IT.

W naszej pracy codziennie spotykamy się z Klientami, którzy doświadczyli bolesnych skutków różnego rodzaju cyberincydentów. Zazwyczaj ich eliminacja i przywrócenie danych utraconych wskutek ataku lub błędu człowieka jest niezwykle trudne do wykonania. Świadomość prewencji jednak powoli rośnie. Firmy chętnie testują dostępne rozwiązania w realnych warunkach. W ramach takich usług można dokładnie przeanalizować indywidualne potrzeby, uwzględnić specyfikę pracy, kulturę organizacji. Zgromadzona wiedza ułatwia tworzenie rozwiązań, które są optymalne pod każdym względem. Klienci powinni wiedzieć, za co dokładnie płacą i jakie korzyści przyniesie planowana inwestycja.

Jednym z najczęściej wdrażanych rozwiązań, które można również bezpłatnie przetestować w VECTO, jest innowacyjny DELL EMC – DP4400. To zaawansowany technologicznie, w pełni prekonfigurowany, zintegrowany system wykorzystujący technologię globalnej deduplikacji, która nawet kilkunastokrotnie zmniejsza dotychczasowe wymagania dotyczące okna backupowego. Połączenie medium, serwera backupu, zintegrowanej konsoli i zaawansowanych możliwości raportowania w jeden zintegrowany system, sytuuje produkt DELL EMC na szczycie listy dostępnych dziś rozwiązań w obszarze ochrony danych, pamięci masowych i całej wirtualnej infrastruktury.

Warto podkreślić, że rozwiązanie to redukuje również ryzyko i minimalizuje skutki ataków typu ransomware. Aktywność międzynarodowych grup cyberprzestępców stale rośnie, podobnie, jak straty z tytułu utraty danych. W ostatnich miesiącach okup za dostęp do swoich baz lub ich nieupublicznienie musiał zapłacić Garmin. Mówi się o kwocie ok. 20 mln dolarów. Podobne incydenty zgłaszał Canon, Honda, czy znany amerykański Uniwersytet w Utah. Problem dotyczy również polskich firm, co zresztą znalazło odzwierciedlenie w raporcie Check Point Software Technologies, który ujął Polskę w gronie 20 państw najbardziej narażonych na cyberataki. Odpowiedzialne firmy powinny stawić czoła tym wyzwaniom szczególnie, że koszty inwestycji w backup są niewspółmierne do ceny, jaką przedsiębiorstwo musi zapłacić, gdy traci kontrolę nad swoimi danymi, procesami, infrastrukturą IT, o kosztach wizerunkowych nie wspominając. Backup po prostu się opłaca! 

Jakub Wychowański,
członek zarządu VECTO

Zrzut-ekranu-2020-11-23-111110.png

Zrzut-ekranu-2020-11-23-111301-1024x142.png

1 2 3 8