AI na zmienność w branży produkcyjnej. Jak sztuczna inteligencja robi użytek z danych i wspiera łańcuch dostaw i procesy produkcji?

Przedsiębiorstwa produkcyjne muszą doskonalić swoje procesy, aby zachować konkurencyjność, gdy branżą targają dynamiczne zmiany. Pandemia COVID-19 czy wojny handlowe doprowadziły do zakłóceń w łańcuchach dostaw, a także zamknięcia wielu fabryk. Niedobór surowców i ich rosnące ceny zwiększyły koszty produkcji. Również presja ...
Czytaj więcej

Zarządzanie procesem produkcyjnym

Firmy, które osiągnęły sukces, rozumieją, że usprawnienie wydajności swojej infrastruktury przekłada się na obniżenie kosztów, zwiększenie konkurencyjności oraz zdolność do rozwoju. SimplyMobile, jako kompleksowe narzędzie, umożliwia stałe monitorowanie stanu infrastruktury i efektywności zasobów, analizę zgromadzonych danych w...
Czytaj więcej

10 trendów technologicznych Gartnera na 2024 rok

Instytut Badawczy Gartnera co roku ujawnia dziesięć kluczowych trendów technologicznych. Te przewidywania stanowią nie tylko fascynującą wizję przyszłości, ale także potężne narzędzie mogące przyspieszyć realizację celów biznesowych. W czasach, kiedy sztuczna inteligencja nabiera rozpędu, rekomendacje Gartnera stają się bezcenny...
Czytaj więcej
1 2 3 7