Innowacyjna gra produkcyjna 4FACTORY Manager

Limity emisji CO2 coraz niższe, a produkcja leży. Klienci zaraz obłożą nas karami za niezrealizowane zamówienia, a dostawy surowców się opóźniają…

 • Platformy: PC, Android, iOS
 • Typ gry: strategia ekonomiczna
 • Jak zagrać: rejestracja przez stronę www.4fm.dsr.com.pl

Czy to kolejny Tycoon…? Ano nie. W nowej grze 4FACTORY MANAGER (4FM) nie będziemy budować całego przedsiębiorstwa od zera i nie rozwój firmy, a umiejętne zarządzanie produkcją będzie naszym głównym zadaniem. Za przeniesienie do gry 4FM realnych zasad panujących przy takich procesach odpowiedzialni są eksperci od ekonomii i zarządzania w fabrykach. W grze 4FM skupiamy się co prawda na sterowaniu procesami produkcyjnymi, ale nie są to wyłącznie zautomatyzowane linie produkcyjne. Mało tego: wcielamy się w zarządcę, który powinien mieć na uwadze dbałość o środowisko.

 

 

ZASOBY LUDZKIE – MUST HAVE!

Będziemy zarządzać magazynierami transportującymi surowce z magazynu do maszyn, a kadra Działu Utrzymania Ruchu będzie dbać o sprawność maszyn. W przypadku wystąpienia awarii – niezwłocznie przystąpi do jej usunięcia. Nie można również zapomnieć o samych operatorach maszyn. A ci pracownicy to tak jak w „Settlersach” – wszystko sami zrobią? No cóż, i tak i nie. Każdy pracownik ma zaszyty standardowy dla swojej grupy zawodowej schemat zachowań. Będzie można po przydzieleniu im zakresu obowiązków – pozostawić ich samych sobie lub też wydawać im komendy na podstawie zaistniałych na produkcji sytuacji. Można też w 100% poprowadzić takiego delikwenta „za rączkę” sterując nim ręcznie. Strategia zarządzania pracownikami musi się też różnić w zależności od wielkości zakładu produkcyjnego i ilości posiadanych maszyn produkcyjnych oraz różnorodności oferowanych produktów. Czy magazynier skupi się na noszeniu samych materiałów, czy raczej na detalach już przetworzonych? A może damy mu pod opiekę cały zakład, a ręcznie poradzimy sobie z każdą nieprzewidzianą sytuacją – tylko po to, by przyspieszyć jego reakcję? Tyle możliwych strategii działania… a wybór leży w Twoich rękach.

 

BEZ HARMONOGRAMU ANI RUSZ

Oprócz zarządzania zespołem, ustalenie swoistej strategii, harmonogramu produkcji jest kluczowe. W 4FM mamy okazję zaplanować pracę każdej maszyny z osobna, zlecić przeniesienie składników potrzebnych do produkcji w wybranym przez nas momencie i tak planować pracę na poszczególnych maszynach, by eliminować wąskie gardła i efektywnie zarządzać zasobami.

Co tak właściwie produkuje się w 4FM? Właściwie, to da się produkować wszystko. Silnik gry został zbudowany tak, by importować dowolną strukturę produktu i technologię jego wytwarzania. Modeli maszyn jest wiele, a kolejne wciąż powstają. Dlatego w grze możemy zarówno produkować mrożone frytki czy butelkowaną wodę mineralną, ale również skomplikowane kotły CO, czy dowolny sprzęt AGD. Oczywiście proces produkcji wysoce skomplikowanych rzeczy został mocno uproszczony – by gra była grywalna. Jest jeszcze Dział Handlowy, który przesyła nam listę zamówień od naszych klientów. Trzeba jednak pamiętać, by trafnie ocenić swoje możliwości produkcyjne przed akceptacją takiego zamówienia. Priorytetem zawsze powinna być realizacja planu produkcyjnego pod zamówienia obowiązkowe, natomiast nawet w przypadku opcjonalnych zamówień, które przyjmiemy do realizacji – czeka nas kara finansowa, jeżeli nie uda nam się ich zrealizować na czas. W grze 4FM na barkach gracza spoczywa obowiązek zamówienia wszystkich wymaganych surowców i materiałów potrzebnych do produkcji.

Oferty różnią się między sobą czasem realizacji i ceną, a magazyn nie jest z gumy, więc nie pomieści wszystkiego. Cała gra została podzielona na etapy zebrane w scenariuszach. Scenariusze zaś przenoszą między firmami produkcyjnymi reprezentującymi różne branże, takie jak FMCG czy przemysł lekki. Model ekonomiczny jest rozbudowany, ale wciąż przystępny i prosty w obsłudze.

 

EKOLOGICZNA FABRYKA?

Ludzkość przyczynia się do coraz większej degradacji planety w wielu aspektach – globalne ocieplenie, zanieczyszczenie środowiska, masowa hodowla zwierząt na ubój, przetworzona żywność, choroby cywilizacyjne… W grze 4FM gracz może kupować nowoczesne maszyny, które nie dość, że są mniej energochłonne to ich wykorzystanie zmniejsza ślad węglowy pozostawiany przez zarządzane przez niego przedsiębiorstwo. Może również wybierać do produkcji te receptury, które wymagają ekologicznych surowców. Wszystkie trzy współczynniki – ekonomiczny, produkcyjny i ekologiczny – będą wpływać na ogólny wynik gracza. Przed twórcami wciąż wiele wyzwań i cała masa pracy – ale jeżeli nie boicie się wersji przedpremierowych i chcecie spróbować wcielić się w menadżera w zakładzie produkcyjnym to twórcy gry – firma DSR z Wrocławia – szuka teraz testerów wersji Alfa. Gra wyjdzie na platformy mobilne (IOS, Android) oraz na komputery z systemem WINDOWS.

 

Informacja o projekcie:

(4FM) 4FACTORY Manager – innowacyjna gra symulująca zarządzanie rzeczywistymi procesami produkcyjnymi wykorzystująca nowatorski model rozgrywki oparty na interakcji świata wirtualnego ze światem rzeczywistym z zastosowaniem koncepcji przemysłu 4.0

Cel projektu: opracowanie i przetestowanie w warunkach rzeczywistych gry symulującej zarządzanie rzeczywistymi procesami produkcyjnymi wykorzystującej nowatorski model rozgrywki oparty na interakcji świata wirtualnego ze światem rzeczywistym z zastosowaniem koncepcji Przemysłu 4.0. Proponowana koncepcja gry jest innowacją w skali międzynarodowej i ma szansę na wyróżnienie się na rynku gier strategiczno-ekonomicznych.

W ramach realizacji projektu opracowane zostaną modele i algorytmy możliwie dokładnej symulacji środowiska produkcyjnego oraz zachowań jego elementów, w tym skonstruowane zostaną algorytmy sztucznej inteligencji, które w oparciu o drzewa behawioralne realizować będą logikę działania autonomicznych elementów środowiska produkcyjnego.

Dodatkowym walorem proponowanej gry jest jej edukacyjny charakter – w przystępny sposób przedstawia ona wiedzę z zakresu organizacji produkcji i ukazuje problemy efektywnego wykorzystania zasobów w gospodarce.

Informacji udziela:
Jan Skowroński
jan.skowronski@dsr.com.pl
Kierownik Działu Badań i Rozwoju
+48 505 018 351

DSR tworzy innowacyjne w skali międzynarodowej narzędzie inteligentnej rekomendacji optymalnych zmian w procesach produkcyjnych.

Główną potrzebą firm produkcyjnych jest ciągłe podnoszenie efektywności produkcji, co bezpośrednio przekłada się na wynik finansowy przedsiębiorstwa. DSR, rozumiejąc potrzeby rynku, nieustannie rozwija  narzędzia informatyczne, których zastosowanie przekłada się na realne korzyści dla firm produkcyjnych.

Dlatego więc efektem realizacji projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich “Inteligentny Rozwój”: (PMSA) PRODUCTION MANAGEMENT SMART ADVISOR będzie, innowacyjne w skali międzynarodowej, narzędzie inteligentnej rekomendacji zmian w procesach produkcyjnych w celu ich optymalizacji, wykorzystujące techniki kognitywne.

Nowa metoda rekomendacji pozwoli na szeroki udział pracowników w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu działania, pozwalającego na ciągłą optymalizację procesu produkcyjnego. Opracowane narzędzie z jednej strony umożliwi pracownikom produkcyjnym (w tym operatorom maszyn) podejmowanie decyzji związanych z ich obszarem działania, a z drugiej strony pozwoli kadrze kierowniczej na weryfikację adekwatności i skuteczności decyzji optymalizacyjnych. Istotnym elementem narzędzia będzie możliwość prognozowania zatrzymań maszyn wraz ze wskazaniem czasu i prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Pozwoli  to na prowadzenie działań prewencyjnych zapobiegających niepożądanym postojom maszyn. Rozwiązanie to, w pełni współpracując z człowiekiem, wpisuje się w koncepcję Przemysłu 5.0, w którym to człowiek i maszyna pracują w pełnej synergii. Rozwiązanie nastawione będzie na zwiększenie efektywności w obszarach: jakość produktu, wykorzystanie parku maszynowego i tempo produkcji. Ocena efektywności realizowana będzie przy zastosowaniu kluczowych wskaźników wydajności KPI (Key Performance Indicator) zgodnych z ISO 22400. Nowa technologia umożliwi akwizycję i agregację danych z obszaru realizacji produkcji, w tym zgromadzonych w systemach klasy MES (Manufacturing Execution System) oraz CMMS (Computerised Maintenance Management Systems). Pozwoli to na analizę danych historycznych w celu automatycznej rekomendacji takich parametrów procesu produkcyjnego, które maksymalizują zyski przy jednoczesnej minimalizacji kosztu.

 

DSR oferuje wybranym do projektu firmom produkcyjnym bezpłatne korzystanie z innowacyjnego narzędzia monitorującego produkcję, które rekomenduje zmiany parametrów procesów produkcyjnych celem ich usprawnienia. Uczestnicy projektu nie płacą za sprzęt, oprogramowanie i usługi, a zyskują system pozwalający na ciągłą optymalizację procesu produkcyjnego w trakcie trwania projektu.

 

Proste warunki przystąpienia firm produkcyjnych do projektu PMSA:

 1. Wskazanie min. 5 procesów produkcyjnych, na których prowadzone będą testy.
 2. Wskazanie min. 5 elementów ulegających awarii i zatrzymujących proces produkcyjny, dla których uruchomiony zostanie Predictive Maintenance w celu przewidywania wystąpienia awarii.

Autorska metoda predykcyjna i prognostyczna (przewidywanie zdarzeń i prognozowanie skutków zmian i zamierzonych działań).

W ramach opracowanej metody wprowadzona zostanie innowacja polegająca na dostarczeniu dodatkowych informacji dotyczących:

 • przewidywanego efektu dokonania, sugerowanej przez narzędzie rekomendacji, zmiany w procesie produkcyjnym,
 • przewidywanego czasu wystąpienia zatrzymania procesu produkcyjnego z powodu awarii wraz z określeniem prawdopodobieństwa tego zdarzenia.

Prognozowanie skutków zastosowania rekomendacji będzie zdecydowaną nowością w skali międzynarodowej w obszarze znanych i stosowanych metod rekomendacji. W trakcie badań przemysłowych wykorzystane zostaną metody z dziedziny sztucznej inteligencji w celu prognozy wartości wskaźników KPI po wprowadzeniu rekomendacji oraz predykcji czasu i prawdopodobieństwa wystąpienia awarii. Proponowana autorska metoda predykcyjna i prognostyczna, poprzez analizę danych historycznych, posiada istotne przewagi nad obecnie stosowanymi narzędziami z grupy Predictive Maintenance (PdM), takie jak:

 • prognoza okresu czasowego w jakim nastąpi awaria,
 • wskazanie prawdopodobieństwa z jakim wystąpi awaria,

Wskazane funkcje umożliwią nadanie określonych priorytetów poszczególnym rekomendacjom z grupy prac konserwacyjnych, co umożliwi znacznie efektywniejsze planowanie zadań prewencyjnych w dziale utrzymania ruchu.

Inteligentny asystent użytkownika

Nowością rezultatów projektu będzie możliwość interakcji z narzędziem, przy wykorzystaniu języka naturalnego, w celu uzyskania informacji o aktualnym stanie procesu produkcyjnego oraz sugerowanych zmianach. W wyniku realizacji projektu powstanie innowacyjne narzędzie wspierające zarządzanie w obszarze produkcji, ukierunkowane na podejmowanie decyzji wpływających bezpośrednio na prognozowany wzrost efektywności produkcji w trzech obszarach: jakości produktu, wykorzystania maszyn oraz tempa produkcji.

Główne korzyści z udziału firmy produkcyjnej w projekcie PMSA

 • Znaczny wzrost efektywności produkcji

Zastosowanie nowatorskiego narzędzia doprowadzi do znacznego wzrostu efektywności produkcji. Procesy produkcyjne objęte testami uzyskają wydajność o klasę wyższą niż ich wydajność bazowa przed rozpoczęciem testu. Zgodnie z Lean Management zakłada się, że procesy produkcyjne uzyskujące OEE mniejsze niż 40% są w grupie słabej wydajności. Procesy produkcyjne uzyskujące OEE do 60% są w grupie typowej wydajności, a procesy uzyskujące OEE na poziomie 80-85% są na najwyższym na świecie poziomie wydajności produkcji.

 • Dwukrotny spadek awaryjności maszyn

Zastosowanie autorskiej metody predykcji wystąpienia awarii, zużycia narzędzi oraz zużycia materiałów eksploatacyjnych, pozwoli w znacznym stopniu wyeliminować sytuacje prowadzące do nieplanowanego i bardzo kosztownego zatrzymania procesu produkcyjnego. Metody analityczne wskazywać będą przewidywany czas i prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, co pozwoli na zaplanowanie odpowiednich działań prewencyjnych Działu Utrzymania Ruchu.

 

Zgłoszenia firm do projektu na stronie: http://bit.ly/PMSADSR

Liczba firm uczestników projektu jest ograniczona o wyborze może więc decydować kolejność zgłoszeń.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Jan Skowroński
Kierownik R&D, Kierownik projektu PMSA
DSR S.A.
GSM: +48 505 018 351
email: jan.skowronski@dsr.com.pl

 

Współpraca VENDO.ERP i Veracomp

Poprawa organizacji pracy i optymalizacja procesu produkcji to wyzwania, przed którymi stoi wiele przedsiębiorstw przemysłowych. Ich realizacja jest możliwa między innymi dzięki odpowiedniemu wyposażeniu magazynów oraz fabryk w nowoczesne rozwiązania IT, które podnoszą wydajność i pozwalają uniknąć nieoczekiwanych przestojów czy awarii.

 

Dostrzegając potrzebę wparcia wdrożeń w sektorze przemysłowym firmy Veracomp – dystrybutor rozwiązań IT i CFI Systemy Informatyczne – twórcy specjalistycznego i dedykowanego przedsiębiorstwom przemysłowym oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem VENDO.ERP, nawiązały współpracę w wyjątkowym i innowacyjnym projekcie badawczo-rozwojowym. Jednym z celów projektu jest między innymi integracja urządzeń przemysłowych, takich jak komputery przemysłowe, urządzenia IoT i sensory z profesjonalnym systemem VENDO.ERP, dzięki któremu przedsiębiorstwa produkcyjne zyskają dodatkowe możliwości monitorowania działań i wprowadzania dedykowanych ulepszeń.

Realizacja projektu wymaga zastosowania urządzeń przemysłowych najwyższej klasy. W tym przypadku zostanie wykorzystane portfolio narzędzi Advantech – producenta, który od ponad 35 lat dostarcza wysokiej klasy urządzenia dla przedsiębiorstw produkcyjnych (Industry 4.0).

—————————————————————————–

#wspolpraca #VENDOERP #systemERP #ERP #IoT #projektinnowacyjny #przemysł #AI

Funkcje sztucznej inteligencji i automatyzacji w najnowszej wersji oprogramowania IFS Customer Engagement pozwalają usprawnić obsługę kontaktów z klientami

Zintegrowane wielokanałowe centrum obsługi o dużych możliwościach konfiguracji, w pełni powiązane z marką przedsiębiorstwa, pozwala klientom zamawiać usługi i uzyskiwać szczegółowe informacje przez internet, w serwisach społecznościowych i drogą telefoniczną

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, poinformował o udostępnieniu nowych i rozbudowanych funkcji w oferowanym oprogramowaniu do obsługi kontaktów z klientami. Pozwalają one rozwiązać problemy występujące w tradycyjnych centrach obsługi klienta, a w efekcie przebudować mechanizmy obsługi. Rozwiązania IFS umożliwiają firmom serwisowym oparcie swoich działań na wiedzy i skoncentrowanie się na wynikach w trakcie całego procesu świadczenia usług.

Firmy, które poważnie myślą o przyszłości, zwracają ogromną uwagę na potrzeby odbiorców, ponieważ przekłada się to na zdolność do pozyskania nowych i utrzymania istniejących klientów. Aplikacje IFS do obsługi kontaktów z klientami zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu widoczności i kontekstu działania klientom, pracownikom centrum obsługi klienta i jednostkom odpowiedzialnym za serwisowanie w ramach całego cyklu świadczenia usług. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii łatwych do wdrożenia, skonfigurowania i używania. Oznacza to m.in. wzbogacenie procesów roboczych o funkcje automatyzacji i sztucznej inteligencji, dzięki którym przedsiębiorstwa są w stanie przygotować się do nowych warunków działania. Przewiduje się, że w roku 2022 operacje samoobsługowe będą rozpoczynać 85% interakcji z klientami, podczas gdy w roku 2019 wskaźnik ten kształtował się na poziomie 48%.*

Możliwość nawiązania dialogu z klientami za pomocą wspólnego, jednolitego środowiska obsługi we wszystkich kanałach komunikacji — kontaktu głosowego, poczty elektronicznej, czatu i serwisów społecznościowych — staje się szczególnie istotnym aspektem funkcjonowania firmy. Zdaniem IFS przedsiębiorstwa często zaniedbują ten obszar, co wiąże się z negatywnymi konsekwencjami. Analitycy z firmy Gartner przewidują*, że „w roku 2022 aż 50% dużych przedsiębiorstw w dalszym ciągu nie będzie dysponować jednolitą obsługą kanałów kontaktu, w związku z czym nadal będą występować niepowiązane ze sobą, odizolowane obszary obsługi pozbawione odpowiedniego kontekstu”.

Nowa wersja oprogramowania IFS oferuje wiele korzyści:

 • możliwość łatwego przejścia od telefonicznego centrum wsparcia do pełnego wielokanałowego centrum obsługi kontaktów w ciągu kilku dni, z uwzględnieniem pulpitów operatorów;
 • nowe środowisko budowy mechanizmów obsługi, umożliwiające firmom konfigurowanie stanowisk operatorów działu obsługi bez konieczności wprowadzania kosztownych doraźnych modyfikacji;
 • proste mechanizmy integracji z aplikacjami do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzania serwisem w terenie (FSM); pracownicy mogą szybciej reagować na problemy, co pozwala zwiększyć produktywność działów obsługi klienta średnio o 40%.

„Przedsiębiorstwa starają się budować swoją pozycję w warunkach nowej normalności w oparciu o oferowane usługi, dlatego obsługa kontaktów z klientami staje się obecnie szczególnie ważnym obszarem” — powiedziała Marne Martin, prezes IFS Service Management. „Oczywiście firmom zależy na stworzeniu jednolitego widoku klienta, jednak niezbędne staje się również kompletne rozwiązanie do zarządzania usługami, którego działanie jest zorientowane na uzyskanie oczekiwanych przez klienta wyników. Dzięki jego zastosowaniu można poprawić wskaźniki NPS, zapewnić stały poziom funkcjonowania i przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa. Rozwiązania IFS pozwalają uzyskiwać trwałe rezultaty biznesowe i oferować klientom usługi oparte na wiedzy. Tak w przyszłości będzie wyglądać model działania coraz większej liczby przedsiębiorstw serwisowych”.

Wśród najnowszych inwestycji IFS w technologie obsługi kontaktów z klientami znajdują się rozwiązania do zdalnego wsparcia oraz rozwiązania „On My Way”. Pozwalają one zbudować kompletny system do zarządzania kontaktami z klientami w przedsiębiorstwach, które zamierzają zwiększyć możliwości świadczenia usług i przeprowadzić transformację obszaru obsługi klientów.

W ciągu ostatnich dwóch lat firma IFS odnotowała istotny wzrost rozwiązań do zarządzania serwisem, przy czym ponad 50% przychodów w pierwszej połowie 2020 roku pochodziło od klientów korzystających z rozwiązań do zarządzania usługami serwisowymi w terenie.

Sprzedaż nowych licencji dla aplikacji do zarządzania serwisem, w tym cenionego na rynku oprogramowania FSM, wzrosła w pierwszej połowie 2020 roku o ponad 150% w porównaniu z pierwszą połową roku 2019.

Więcej informacji o oprogramowaniu IFS Customer Engagement można znaleźć na stronie www.ifs.com/corp/solutions/service-management/customer-engagement/.

*Gartner, „Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement Center”, Brian Manusama, Nadine LeBlanc, 4 czerwca 2020 r.

Anna Machol, PR for IFS in Poland. Phone: +48 512 134 493, anna.machol@ifs.com

Informacje o firmie IFS 

IFS opracowuje i dostarcza oprogramowanie dla przedsiębiorstw z całego świata, które zajmują się produkcją i dystrybucją wyrobów, budową i utrzymaniem majątku oraz zarządzaniem działalnością ukierunkowaną na usługi. Specjalizacja branżowa naszych pracowników i rozwiązań oraz zaangażowanie w zapewnianie korzyści każdemu z naszych klientów pozwoliły firmie IFS zdobyć pozycję cenionego lidera i najczęściej polecanego dostawcy w naszym sektorze. Nasz zespół składa się z 4000 pracowników i coraz większej sieci partnerów. Wspierają oni ponad 10 000 klientów na całym świecie w kwestionowaniu status quo i zdobywaniu przewagi nad konkurencją. Nasze oprogramowanie dla przedsiębiorstw może pomóc Twojej firmie już dziś — więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem ifs.com.

Dołącz do nas na Twitterze: @IFSPoland

Zapraszamy na blog firmy IFS pod adresem https://blog.ifs.com/, gdzie omawiane są technologie, nowe rozwiązania i ciekawe pomysły.