Jak zapanować nad jakością w produkcji i skoordynować procesy w przedsiębiorstwie?

Jakiś czas temu podczas wdrażania systemu Microsoft Dynamics AX klient zadał mi pytanie: – Czy ten system może zrobić mi kawę? – Wtedy nie byliśmy na to przygotowani, ale teraz bez wahania odpowiedziałbym: – Jaką kawę chce Pan, żeby system dla Pana przygotował? Obecnie zintegrowany system Microsoft Dynamics 365 może nie tylko zarządzać ekspresem do kawy, ale także kontrolować zatowarowanie sklepu, sterować parkiem maszynowym czy wykorzystywać roboty wspomagane systemem wizyjnym w procesie kontroli jakości.

W ANEGIS rozumiemy, że wdrożenie systemu ERP nie jest już wystarczające. Stworzyliśmy dział serwisu i rozwiązań innowacyjnych, który projektuje rozwiązania, zwiększające konkurencyjność przedsiębiorstw poprzez obniżenie kosztów produkcji. Jest to możliwe dzięki poprawie jakości detali w procesie produkcyjnym.

Dodatkowym atutem rozwiązań ANEGIS jest skrócenie procesu technologicznego, dzięki zintegrowaniu z robotami list pobrania czy kart wyrobów gotowych z obszaru produkcyjnego Dynamics 365. Nad sprawnością parku maszynowego czuwa z kolei moduł utrzymania ruchu.

System ERP automatycznie wysyła informacje do maszyn w celu przygotowania i zaopatrzenia linii produkcyjnej w odpowiednie materiały, w określonej ilości i jakości, zgodnie z wytycznymi marszrut i BOM.

Systemy wizyjne w kontroli jakości produktów

Każdy element procesu produkcyjnego przed trafieniem na linię produkcyjną podlega weryfikacji wizualnej. W zależności od wytycznych klienta wykorzystujemy systemy wizyjne z usług Azure Cognitive Services – Custom Vision lub autorski system do przetwarzania i analizowania obrazu.

Jeśli dany produkt nie spełnia wymogów określonych w zaprojektowanym modelu systemu wizyjnego, wówczas zostaje zabrany z linii i nie bierze udziału w dalszym procesie produkcji. Po każdym wyprodukowaniu jednostki produkcyjnej systemy wizyjne ponownie weryfikują jakość.

Przydatność systemów wizyjnych jest w produkcji nieograniczona. Stworzyliśmy wiele modeli wzorców, np. przy produkcji butelek, a następnie w procesie napełniania płynem tych produktów. Systemy wizyjne weryfikują produkty w procesach spożywczych, sortując je zarówno według rodzajów, jak i ich „świeżości”, a jest to parametr kluczowy w produkcji spożywczej.

Roboty w procesach produkcji

Jeśli roboty otrzymują informację o odstępstwie produktu od normy, odkładają go w odpowiednie pola odkładcze w magazynie. Gdy zaś produkt spełnia wymogi, wówczas zostaje automatycznie przeniesiony do kolejnego etapu technologicznego. System ERP nie tylko wysyła polecenia, ale również pobiera od maszyn informację o każdej wyprodukowanej jednostce produkcyjnej z uwzględnieniem jej jakości.

Moduł produkcyjny może rejestrować zarówno informację o wyrobach gotowych, jak również o czasie wykonania poszczególnych zadań w obrębie danej operacji. Możemy rejestrować czas każdego ruchu ramienia robota. Ta przetworzona informacja ma swoje odzwierciedlenie w karcie marszruty, dzięki czemu dział produkcyjny otrzymuje precyzyjne dane do analizy, co ma wpływ na optymalizację procesu produkcji w kolejnych iteracjach.

Automatyzacja zamówień i zleceń

Integracja dwukierunkowa pomiędzy ERP, parkiem maszynowym, a systemami wizyjnymi sprawia, że część czynności dzieje się natychmiastowo, dzięki czemu działy kontrolingu i finansów otrzymują na bieżąco informacje o produkcji w toku.

Dział logistyki, wykorzystując funkcjonalności ERP, może automatycznie zamawiać materiały oraz, w oparciu o bieżący plan produkcji, korygować bezpośrednio u dostawców transporty materiałów i surowców potrzebnych do produkcji.

System ERP na podstawie bieżącej produkcji i planów sprzedaży automatycznie koordynuje proces zamawiania odpowiedniego transportu u określonego spedytora i wyznacza mu optymalną trasę rozładunkową.

Kontrola jednostek transportowych

Integracja systemu ERP z systemami dostawców i spedytorów pozwala na wyznaczanie odpowiednich doków rozładunkowych i załadunkowych oraz kontrolę tego, kto i jakim samochodem stawi się w dokach.

Systemy wizyjne umożliwiają automatyczne przepuszczanie w bramce wejściowej/wyjściowej samochodów zamówionych w procesie logistycznym. Każdy ruch – załadunek, rozładunek, opuszczenie lokalizacji magazynowej przez towar – może być rejestrowany w systemie ERP oraz wykorzystany w alokacji kosztów na daną jednostkę produktu.

Predykcja w optymalizacji pracy maszyn

Bardzo ważną rzeczą, o której wspomniałem na wstępie, jest optymalizacja pracy parku maszynowego poprzez „przewidywanie awarii”. Każda maszyna może zostać bezpośrednio połączona z modułem utrzymania ruchu w ERP lub pośrednio z usługą Azure Machine Learning.

W systemie ERP, na podstawie historii pracy maszyn, można wychwycić symptomy awarii. Jeśli system Dynamics 365 otrzyma informację o możliwym uszkodzeniu maszyny, wówczas dokona automatycznego przeplanowania produkcji, które uwzględnia tę maszynę, a odpowiednie służby utrzymania ruchu otrzymają automatycznie zlecenie kontroli i wymiany odpowiednich podzespołów. Weryfikacja i ewentualna naprawa poszczególnych jednostek w sieci IoT automatycznie włączy maszynę w proces planowania produkcji.

Automatyczne planowanie przeglądów technicznych

Warto również zwrócić uwagę na optymalizację w obszarze konserwacji maszyn. Oprócz standardowej konserwacji czasowej, możemy korzystać z automatycznego wyznaczania przeglądu technicznego na bazie pracy poszczególnych podzespołów danej maszyny. Na taki sposób planowania daty przeglądu technicznego składają się czas przepracowany maszyny oraz czas zaplanowany. Jeśli określimy pracę w ilości 100 godzin, wówczas planowanie produkcji uwzględni w pierwszej kolejności przegląd techniczny.

Integracja systemu ERP Microsoft Dynamics 365 z technologiami kognitywnymi, robotami czy siecią IoT daje przedsiębiorstwom produkcyjnym szereg sposobów na obniżanie kosztów produkcji przy jednoczesnej poprawie jakości towarów. Z pomocą rozwiązań przemysłu 4.0 optymalizacja procesów produkcyjnych jest łatwa, dynamiczna i efektywna.

Dariusz Trela, konsultant biznesowy ANEGIS

Zachęcam do obejrzenia filmów prezentujących procesy opisane w artykule:

https://www.youtube.com/watch?v=BjQBc_ppvOg
www.anegis.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*