Jak podejmować trafne decyzje biznesowe?

Jednym z najważniejszych elementów czynników sukcesu jest dostęp do właściwych informacji. W obecnych czasach zbieramy coraz więcej danych, co wcale nie oznacza, że mamy łatwiejszy dostęp do informacji. Przykładem jest poczta elektroniczna. Dostajemy coraz więcej maili i coraz trudniej znaleźć w nich właściwe informacje. Żeby przetworzyć dane w przydatną informację, musimy nadać im odpowiednią strukturę i mieć właściwe narzędzia do ich analizy.

Cykl podejmowania decyzji składa się ze zbierania danych i ich analizy. Dopiero na tej podstawie jesteśmy w stanie podejmować decyzje lub zadawać kolejne pytania, co może się wiązać z koniecznością zbierania innych danych.

 

Lepsze Decyzje 1

 

 

Wiele danych potrzebnych do analiz biznesowych znajduje się w systemach już wykorzystywanych w firmie, np. ERP, CRM itp. Natomiast wiele danych znajduje się w nieustrukturyzowanych danych, np. w e-mail. W wielu wypadkach chcemy zbierać dodatkowe dane, a modyfikacje niektórych systemów (np. ERP) mogą być trudne lub kosztowne. Dodatkowe systemy ERP nie są w stanie obsłużyć wszystkich procesów biznesowych. W tym celu zwykle bardziej opłacalne jest wdrożenie systemu workflow, czyli systemu obiegu dokumentów. Przy czym nazwa workflow jest bardziej adekwatna, gdyż zbierane dane nie muszą mieć postaci dokumentów.

 

Lepsze Decyzje 2

 

 

W momencie, gdy już zbieramy odpowiednie dane, potrzebujemy narzędzi do ich analizy, czyli narzędzi typu Business Intelligence. Możemy w tym celu wykorzystać funkcjonalności wbudowane w workflow czy też skorzystać z dedykowanych narzędzi do wizualizacji.

 

Wyzwania zbierania i analizy danych

Brak odpowiednich narzędzi do zbierania danych wiąże się z następującymi problemami:

 • Długi czas uzyskania dostępu do właściwej informacji, np. trudność znalezienia właściwego dokumentu,
 • Brak możliwości robienia automatycznych zestawień. Stworzenie raportu może się wiązać z ręcznych zbieraniem danych, np. wyszukiwanie plików Excel z kilku źródeł i ich łączenie,
 • Łączenie danych z wielu systemów wiąże się z dużą pracochłonnością,
 • Brak możliwości wykrywania nietypowych sytuacji i anomalii w danych,
 • Zebrane informacje mogą być błędne lub niepełne,
 • Danych jest dużo i nie można ich przeanalizować „ręcznie” i wyciągnąć właściwych wniosków.

O skutkach błędnych decyzji nie trzeba nikogo przekonywać, gdyż mogą mieć one bardzo negatywne skutki finansowe, a w skrajnych przypadkach zagrozić istnieniu firmy. Może to wynikać, np. z naliczenia kar za opóźnienia, błędnego naliczenia podatków, zatrudnienia lub zwolnienia niewłaściwych ludzi czy też nietrafionych inwestycji.

 

Jak zbierać dane?

Aby zbierać dane takie, jakie w określonej chwili są nam potrzebne, należy mieć odpowiednie narzędzia informatyczne. Najlepszym narzędziem do tego celu może być system workflow, który pozwala zautomatyzować obsługę procesów biznesowych i zbierać informacje na każdym etapie takiego procesu od ludzi bezpośrednio w proces zaangażowanych. Przy czym bardzo ważne jest przekazanie kontroli nad procesami osobom z biznesu. Chodzi o możliwość uruchamiania nowych procesów i modyfikacji istniejących bez konieczności angażowania działu IT. W przeciwnym razie nowe procesy nie będą objęte takim systemem, gdyż czas wdrożenia nowego procesu będzie zbyt długi a koszt zbyt wysoki.

Lepsze Decyzje 3

Dobre narzędzie do zbierania danych i automatyzacji procesów powinno dawać następujące możliwości:

 • Szybkie wdrożenie,
 • Definiowanie nowych procesów przez użytkowników biznesowych,
 • Łatwe definiowanie metadanych zbieranych w procesie,
 • Modyfikacja ścieżek obiegu informacji,
 • wprowadzanie wyjątków w obiegu informacji w ramach określonych uprawnień,
 • Śledzenie czasu obiegu informacji i wykrywania „wąskich gardeł”,
 • Wykrywanie sytuacji nietypowych i ostrzeganiu użytkownika,
 • Definiowanie reguł walidacji danych,
 • Integracja z innymi systemami (przy wsparciu IT),
 • Szybki podgląd rzeczywistych przebiegów procesów na podstawie zebranych danych.

 

Jak analizować dane?

Gdy już zbieramy dane, możemy przejść do ich analizy. Kluczowa jest tutaj możliwość szybkiego definiowania różnego rodzaju zestawień i raportów. System workflow powinien mieć narzędzia, które to umożliwią. Raporty powinny zarówno umożliwiać analizę przebiegu samych procesów, jak również analizę zebranych danych.

 

Lepsze Decyzje 4

 

 

Bardzo pożądana jest możliwość definiowania dashboardów, które prezentują jednocześnie wiele rodzajów danych, w tym pochodzących z danych zewnętrznych. Dzięki temu osoba analizująca dane może jednych spojrzeniem zorientować się w danych.

 

Lepsze Decyzje 5

 

 

Dedykowane systemy Business Intelligence

W niektórych wypadkach może się okazać, że chcemy jednak skorzystać ze specjalizowanych narzędzi, np. Tableau. Może to wynikać np. z potrzeby bardziej zaawansowanego drążenia danych, wykrywania trendów, tworzenia modeli matematycznych czy prowadzenia analiz predykcyjnych. Możemy też chcieć po prostu tworzyć bardziej zaawansowane dashboardy. W takim przypadku bardzo ważny jest łatwy dostęp do danych zebranych w systemie workflow, np. z poziomu zapytań SQL.

 

Lepsze Decyzje 6

 

Lepsze Decyzje 7

 

 

Wnioski

W ramach podsumowania warto zauważyć, że zbieranie i analiza danych jest kluczowa w kontekście nie tylko bieżącego funkcjonowania, ale również rozwoju i zdobywania przewagi konkurencyjnej. Skutki błędnych decyzji mogą być bardzo dotkliwe. Zastosowanie właściwych narzędzi zarówno do zbierania i analizy danych jest bardzo ważne, a wstrzymywanie się z wdrożeniem takich narzędzi lub wybór niewłaściwego narzędzia zwiększa ryzyko biznesowe oraz ogranicza możliwości rozwoju firmy.

Dowiedz się więcej: https://www.amodit.pl

Sprawdź wszystkie możliwości, jakie daje system i uruchom demo: https://register.amodit.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*