Ile kosztuje Cię brak systemu MES w twojej firmie?

Pomimo tego, że z terminem czwartej rewolucji przemysłowej spotkało się już większość managerów, kierowników i kadry zarządzającej polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, to jak podaje firma Astor w swojej publikacji „Przemysł 4.0. Rewolucja już tu jest. Co o niej wiesz? „ tylko 6% z nich wprowadza Przemysł 4.0. Tendencja jest jednak wzrostowa i coraz więcej polskich przedsiębiorstw decyduje się na krok w kierunku Industry 4.0.

Głównym powodem, dla którego firmy produkcyjne decydują się na zakup i uruchomienie w swoim zakładzie systemu realizacji produkcji jest tak naprawdę chęć zmniejszenia kosztów produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu jej efektywności. Jak każda inna inwestycja, ma ona się zwrócić w możliwe jak najkrótszym terminie. W tym podrozdziale opisane zostały obszary przedsiębiorstwa, na które implementacja systemu MES ma wpływ.

Wyniki badań przeprowadzonych przez organizację MESA pokazują, że po wdrożeniu systemu realizacji produkcji można oczekiwać zmian takich jak:

Jak podają badania, zwrot z inwestycji następuje średnio po 14 miesiącach od pełnego uruchomienia systemu.[2]

Biorąc pod uwagę powyżej wymienione usprawnienia, poprawie mogą ulec również:

W dalszej części artykułu chciałbym wyjaśnić, z czego wynikają wyżej wymienione usprawnienia.

Redukcja wadliwych produktów

System realizacji produkcji umożliwia rejestrację parametrów całego procesu i kontrolę jakości na każdym jego etapie, co przy dzisiejszych wymaganiach klientów jest niezwykle istotne. W badaniu przeprowadzonym przez organizację MESA ankietowani przyznali, że po wprowadzeniu systemu MES ilość wadliwych produktów została zredukowana średnio o 15%.[1]

Wprowadzanie danych do systemu ERP

Największej poprawie ulega najczęściej czas wprowadzania danych. Wiele firm produkcyjnych, z którymi rozmawiamy na co dzień wykonuje raporty produkcyjne w formie papierowej. Pomijając fakt konieczności zużywania papieru oraz archiwizacji owych raportów sposób ten konsumuje też czas, który często jest najcenniejszym zasobem. Utraconego czasu nie sposób odzyskać. Dane o zrealizowanej produkcji z owych raportów muszą zostać wprowadzone do systemu ERP. Istnieje ryzyko, że osoba wprowadzająca dane pomyli się, a niezgodność danych w systemie ERP prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji. W firmach, które wykorzystują system MES zintegrowany z systemem ERP dane o zrealizowanej produkcji są przesyłane bezpośrednio do systemu ERP w czasie rzeczywistym, co minimalizuje ryzyko błędu, oszczędza czas oraz papier.

Zredukowanie papierowego obiegu dokumentów

Pozostając przy kwestii związanej ze zużyciem papieru, w zależności od wielkości firmy koszty związane z wydrukami dokumentów wykorzystywanych na produkcji mogą być liczone nawet w dziesiątkach tysięcy rocznie. Firmy wykorzystujące system MES obsługują w nim dokumenty takie jak instrukcje stanowiskowe, reklamacje, rysunki techniczne, karty technologiczne i inne. Dodatkowo w systemie SCADA-MES możliwe jest również zamieszczenie plików w formacie MP4. Badanie przeprowadzone przez organizację MESA wykazało, że ponad 60% ankietowanych potwierdziło możliwość redukcji papierowego obiegu dokumentów w firmie o ponad połowę po wdrożeniu systemu MES. [1]

Szybszy czas realizacji zleceń produkcyjnych

Poprawie ulega również produktywność pracowników produkcyjnych. Mają oni świadomość, że są kontrolowani nie bezpośrednio przez drugiego człowieka, lecz przez system. Operatorzy maszyn dzięki zintegrowanemu systemowi MES otrzymują drogą elektroniczną na swoje stanowiska pracy wszystkie niezbędne do zrealizowania zlecenia produkcyjnego informacje. Odbywa się to w czasie rzeczywistym, co prowadzi do uporządkowanej produkcji i minimalizacji ilości błędów. Pracownik ma również dostęp do wszystkich potrzebnych dokumentów, takich jak dokumentacja techniczna w formie elektronicznej. Parametrem, który po implementacji systemu MES ulega znaczącej poprawie jest redukcja wykorzystywanego czasu w wielu obszarach. Pierwszym z obszarów jest administracyjne przetwarzanie zamówień. Drastyczna redukcja czasu jest możliwa dzięki dwustronnej komunikacji systemu MES z systemem ERP. Wszystkie dane są w tym przypadku przesyłane automatycznie bez ingerencji człowieka. Respondenci przywoływanego już w tym podrozdziale badania przeprowadzonego przez MESA wykazali, że istnieje możliwość skrócenia czasu cyklu po wdrożeniu systemu MES. Redukcji może ulec również czas transportu, magazynowania, czy oczekiwania na materiały.[1]

System MES, mimo że jest systemem usprawniającym produkcję wpływa też na ulepszenie jakości obsługi klienta. Nie jest to efekt bezpośredni i łatwo mierzalny. Mowa tu o wiarygodnych terminach dostaw i informacji, o postępie realizacji zamówień, które mogą być dla klientów kluczowymi informacjami.[1]

Obszarów, które ulegną poprawie może być znacznie więcej. System MES jest bowiem niezastąpionym narzędziem w ciągłym doskonaleniu oraz realizacji strategii Lean Manufacturing.

Najlepszym przykładem na to, że inwestycja w system SCADA-MES się zwraca są wypowiedzi naszych klientów. Jednym z nich jest firma Major mieszcząca się w Tychach. Klient ten jasno komunikuje – „W chwili obecnej, gdzie park maszynowy jest już wielkości 137 maszyn, nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie obsługi produkcji bez systemu Aplixcom SCADA-MES”.

Drugi przykładem jest wypowiedź COO firmy Borg-Automotive – „Możemy potwierdzić, że inwestycja w Aplixcom SCADA-MES była zdecydowanie dobrą decyzją. Uzyskaliśmy szeroką wiedzę na temat obszaru produkcyjnego, a dzięki czemu w konkretnych sektorach jesteśmy pewni uzyskania zwrotu z inwestycji”.

Case Study z wdrożeń w wyżej wymienionych przedsiębiorstwach są dostępne na naszej stronie pod adresem: https://scada-mes.com/case-study/

Często z potencjalnymi klientami przeprowadzamy kalkulację ROI w specjalnym kalkulatorze. Dzięki temu kadra zarządzająca może w łatwy sposób oszacować zwrot z inwestycji w system Aplixcom SCADA-MES.

Zastanawiasz się jak kalkulacja ROI wypadłaby w przypadku twojej firmy?

Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą.

Michał Stadler, Key Account Manager w Aplixcom Solutions

789 204 519, michal.stadler@aplixcom.com

Bibliografia

[1] Heiko Meyer Manufacturing Execution Systems (MES): Optimal Design, Planning, and Deployment, McGraw-Hill Education, United States 2009

[2] Joanna Oleskow-Szlapka: Informatyczne systemy planowania i sterowania produkcją, Politechnika Poznańska 2012

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*