Grupa American Heart of Poland stawia na rozwój z SAP

Cyfryzacja w ochronie zdrowia dotyczy wielu obszarów. To budowa przyjaznych, dostępnych systemów i usług dla pacjentów, rozwój telemedycyny i narzędzi cyfrowych, wspierających procedury medyczne czy zaawansowana analityka diagnostyczna. To także wdrażanie rozwiązań, które wspierają działalność operacyjną – redukując obciążenia administracyjne, usprawniając procesy wewnętrzne i automatyzując obieg dokumentów. Grupa American Heart of Poland wybrała w tym celu rozwiązania SAP.

Z analiz Deloitte („The future of health”) wynika, że do 2040 roku system ochrony zdrowia zmieni się, a nowy model będzie przede wszystkim zorientowany na pacjentów i napędzany danymi. Rozwiązania cyfrowe będą w jego ramach nie tylko służyć rozwojowi usług medycznych, ale również wspierać pracowników sektora zdrowia, m.in. w obszarach związanych ze szkoleniem, nabywaniem doświadczenia, redukcją obciążeń administracyjnych czy podnoszeniem wydajności.

W nowoczesnych podmiotach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, działających na dużą skalę, zmiana już trwa, a świadomość tego, że narzędzia cyfrowe wspierające organizację w efekcie umożliwiają sprawne udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom, rośnie. Przykładem takiej transformacji jest Grupa American Heart of Poland, która sięgnęła po rozwiązania SAP, aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne narzędzia, pozwalające sprawnie zarządzać kluczowymi elementami dynamicznie rozwijającej się działalności medycznej.

Grupa American Heart of Poland (Grupa AHP) to jeden z kluczowych uczestników polskiego rynku ochrony zdrowia; funkcjonuje w ścisłej współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz władzami i społecznościami lokalnymi, w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Jest częścią Gruppo San Donato (GSD), która jest jedną z największych włoskich grup medycznych. American Heart of Poland zapewnia pacjentom w ponad 20 lokalizacjach w całym kraju kompleksową, ciągłą, wielospecjalistyczną i nowoczesną opiekę medyczną w zakresie chorób cywilizacyjnych. Prowadzi obecnie sieć liczącą 77 oddziałów, m. in. szpitale wieloprofilowe,  Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, ośrodki rehabilitacyjne (w tym Uzdrowisko Ustroń), Centrum Badawczo-Rozwojowe, przychodnie, punkty diagnostyczne i laboratoryjne. Zatrudnia 3,8 tys. osób, w tym 1,2 tys. lekarzy, a należące do niej podmioty realizują ponad 73 tys. hospitalizacji rocznie.

Spółka ma jasną wizję rozwoju, w której ważne miejsce zajmują nowe inwestycje,  mocno sprzężone także z celami zrównoważonego rozwoju:

„Grupa AHP jest podmiotem aktywnie konsolidującym rynek opieki medycznej w Polsce. W ramach opcji strategicznych rozważa możliwości rozwoju organicznego, jak również fuzje i przejęcia. Strategia Grupy AHP w Polsce zakłada podwojenie rozmiarów działalności w najbliższych latach, dzięki planowanym inwestycjom. Z początkiem 2024 roku grupa banków podpisała z AHP umowę finansowania o wartości około 1,6 mld zł, które umożliwić realizację celów inwestycyjnych i akwizycyjnych. Jest to największe finansowanie w polskim sektorze opieki zdrowotnej z elementem kredytu związanego ze zrównoważonym rozwojem (SLL – Sustainability-Linked Loan)” – mówi Adam Szlachta, prezes zarządu i dyrektor finansowy American Heart of Poland S.A.

Tak klarownie sprofilowana strategia wymaga także nowoczesnych, skalowalnych rozwiązań informatycznych. Dlatego Grupa AHP, w ramach transformacji cyfrowej, podjęła decyzję o wdrożeniu systemu klasy ERP, przy współpracy z SAP.  Wybór padł na SAP S/4HANA, przede wszystkim ze względu na skalowalność systemu, umożliwiającą elastyczne dostosowywanie się do dynamicznie zmieniających się potrzeb. Rozwiązania usprawniające i optymalizujące procesy, w postaci pięciu modułów oferowanych przez SAP, zostaną wdrożone w pierwszym etapie projektu w obszarze zarządzania finansami, środkami trwałymi, controllingu, gospodarki materiałowej wraz z zaopatrzeniem oraz sprzedaży i dystrybucji.

Wśród celów, jakie zostały postawione w ramach wdrożenia, kluczowe miejsce zajmuje przede wszystkim usprawnienie wymiany informacji między działami w rosnącej organizacji. Ważne jest także zapewnienie lepszej stabilności i dostępności systemu oraz możliwość jego personalizacji i konfiguracji, co pozwoli na dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb. Grupie zależy także na możliwości modyfikowania systemu po wdrożeniu. Takich modyfikacji będzie mógł dokonywać wewnętrzny zespół deweloperski.

Wdrożenie będzie wykorzystywało także SAP Business Technology Platform (SAP BTP), a więc platformę technologiczną, łączącą dane i analizy, sztuczną inteligencję, projektowanie aplikacji, automatyzację i integrację w jednym, ujednoliconym środowisku wspierającym transformację cyfrową organizacji. To kompleksowe rozwiązanie chmurowe, które umożliwia budowanie, rozszerzanie i zarządzanie aplikacjami, a także – tak kluczowe w przypadku Grupy AHP – skalowanie rozwiązań.  Zostanie ono wykorzystane m.in. do automatyzacji przepływów danych w organizacji.

„Klienci zorientowani na rozwój swojej działalności wybierają elastyczne rozwiązania, które można odpowiednio skalować w pożądanym momencie. Dzięki temu, że mogą one być dostosowywane do potrzeb organizacji na różnych etapach jej rozwoju, można  inwestować w technologie w tempie odpowiadającym bieżącym możliwościom i planom rozwojowym. W rezultacie, organizacje nie tylko zyskują narzędzia do efektywniejszego zarządzania i optymalizacji procesów, ale również zwiększają swoje szanse na trwały i zrównoważony rozwój w przyszłości.

Wspieranie nowoczesnych usług na wymagającym rynku ochrony zdrowia, na dodatek sprzężonych z ambitnymi celami zrównoważonego rozwoju, to idealne zadanie dla rozwiązań SAP.  Efektywne gromadzenie danych, usprawnianie ich przepływu w organizacji, automatyzacja procesów i uwalnianie potencjału organizacji za pomocą odpowiednich narzędzi chmurowych – to droga, która pozwala dynamicznie się rozwijać, dbając jednocześnie o efektywność kosztową, i sprawnie budować nowe modele działalności, odpowiadając na potrzeby pacjentów i systemu opieki zdrowotnej” – mówi Dorota Zaremba, wiceprezeska zarządu SAP Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*