Zarządzanie całym przedsiębiorstwem

ERP – Enterprise Resource Planning

ERP (z ang. Enterprise Resource Planning) to system zarządzania posiadanymi zasobami przedsiębiorstwa, który pozwala na gromadzenie i przetwarzanie danych z procesów w nim występujących. System taki z zasady ma obejmować co najmniej kilka kluczowych procesów występujących w przedsiębiorstwie (np. produkcję, kadry i płace, księgowość), ale może być także wykorzystywany do zarządzania ich całością. System ERP może przyjąć formę modułową, czyli zbioru współdziałających ze sobą aplikacji (około 85% rozwiązań dostępnych na rynku) lub mieć zintegrowaną formę platformy z jedną bazą danych i wszystkimi operacjami wykonywanymi na niej w czasie rzeczywistym.

 • Przyspieszenie i ustandaryzowanie przebiegu procesów;
 • Umiejętne wykorzystanie posiadanych zasobów;
 • Polepszenie komunikacji pomiędzy działami w firmie,
 • Zaoszczędzenie funduszy i sił przedsiębiorstwa włożonych w prowadzenie działalności.
 • Gdy występuje problem w komunikacji między działami, a dane wymieniane między komórkami są często błędne, spóźnione;
 • Gdy występuje problem z zarządzaniem zamówieniami kontrahentów i ich terminową realizacją;
 • Gdy występuje problem z sterowaniem zapasami, ich kontrolą i uzupełnianiem względem potrzeb produkcyjnych wynikających z zamówień kontrahentów;
 • Gdy planowanie zleceń produkcyjnych i ich rozliczanie odbywa się ręcznie w oparciu o papier lub arkusze kalkulacyjne Microsoft Office Excel;
 • Gdy przedsiębiorstwo dąży do poprawy współczynnika rotacji zapasów i materiałów na magazynie.

Systemów ERP na polskim rynku jest kilkadziesiąt, tych ogólnopolskich i międzynarodowych zakwalifikowanych zgodnie ze standardami Gartnera. Należy pamiętać także o kolejnej nie mniejszej puli rozwiązań autorskich, lokalnych, często nie wypromowanych, które na co dzień konkurują z ww. systemami. Liczba firm informatycznych, które wdrażają systemy klasy ERP w polskich przedsiębiorstwach liczona jest w setkach.

Najbardziej popularne modele kanałów dystrybucyjnych to:

I. Sprzedaż rozwiązania przez producenta oraz partnerów sieci dealerskich.

Zwykle producenci posiadają wyspecjalizowaną kadrę wdrożeniową i realizują część projektów, dealerzy natomiast przejmują obsługę innych. Podział projektów oraz zakres współpracy pomiędzy producentem a partnerami sieci dealerskich ustala producent, nie ma jednolitych standardów na rynku.

II. Producent samodzielnie sprzedaje i wdraża system.

Niektórzy producenci posiadają złożoną strukturę organizacyjną i obsługą przedsiębiorstw zajmują się poszczególne oddziały zlokalizowane na terenie Polski.

W ostatnich latach rozwinął się na rynku polskim nowy model sprzedaży systemów klasy ERP tzw. SaaS. Dostawca rozwiązania za odpowiednią opłatą udostępnia klientowi miejsce na swoim serwerze oraz daje dostęp do systemu znajdującego się na nim. Dzięki temu klient nie musi kupować i utrzymywać infrastruktury informatycznej, spada także koszt samego wdrożenia systemu. Tym samym po stronie klienta zostaje jedynie wybór systemu oraz przeszkolenie pracowników do korzystania z platformy.

Choć model SaaS umożliwia upowszechnienie systemów klasy ERP i stanowi dobre rozwiązanie dla właścicieli niewielkich firm, to jednak nie do końca odpowiada oczekiwaniom i potrzebom średnich i dużych przedsiębiorstw. Z tego powodu większe przedsiębiorstwa decydują się na korzystanie z klasycznej formy dystrybucji, która choć zdecydowanie droższa w zakupie i wdrożeniu, to zapewnia jednak kontrolę nad dostosowaniem systemu do swoich wymagań. Ponadto eliminuje wady rozwiązań modelu SaaS, dotyczące bezpieczeństwa informacji.

Pierwszym krokiem w wyborze systemu ERP jest prawidłowo wykonana analiza potrzeb biznesowych.

Na polskim rynku dostępnych jest kilkadziesiąt systemów ERP – tych ogólnopolskich i międzynarodowych zakwalifikowanych zgodnie ze standardami Gartnera. Oprócz nich oferowane są rozwiązania autorskie, lokalne.

Liczba firm informatycznych, które wdrażają systemy klasy ERP w polskich przedsiębiorstwach liczona jest w setkach.

Agenda:

Część I – Teoretyczna:
1. Jakie funkcje realizowane są przez obecnie dostępne na rynku systemy ERP w obszarze:
 • Planowania i harmonogramowania produkcji;
 • Kontroli postępu realizacji produkcji;
 • Wsparcia służb utrzymania ruchu;
 • Logistyki wewnętrznej i magazynu wysokiego składowania?
2. Jak dzielimy systemy ERP dostępne na rynku:
 • Dostosowanie cenowe: półki cenowe systemów i ich grupy docelowe użytkowników;
 • Dostosowanie branżowe: wybrane funkcjonalności systemów ERP dla branż reprezentowanych przez uczestników szkolenia; przykłady systemów funkcjonujących w danym segmencie rynku;
 • Sposoby licencjonowania: najbardziej popularne sposoby licencjonowania systemów dostępnych na rynku polskim wraz z symulacją cenową.
3. Dostawcy i ich specjalizacje:
 • Omówienie kluczowych rozwiązań klasy ERP oraz sieci sprzedaży tychże systemów w Polsce.
Kiedy rozbudować obecny system ERP o dodatkowe funkcjonalności i z kim w tym zakresie współpracować?
 • Omówienie głównych rozwiązań i dostawców systemów klasy APS, MES, MOM, CMMS, WMS;
 • Analiza kosztów wybranych projektów wdrożeniowych.
Część II – Warsztatowa:

Druga część szkolenia będzie poparta przykładami udanych i nieudanych wdrożeń systemów IT wraz z omówieniem przyczyny tychże niepowodzeń.

1. Jak przygotować się do wyboru i wdrożenia systemu ERP i wspierającego produkcję:
 • Jak doprowadzić projekt by zakończył się sukcesem?
 • Po jakim czasie można spodziewać się zwrotu z inwestycji w system ERP, APS, MES, CMMS?
2. Analizy procesów produkcyjnych.
 • Metodologia tworzenia, harmonogram prac;
 • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji;
 • Najczęściej popełniane błędy podczas przeprowadzania analizy biznesowej – porady jak ich unikać.
3. Konstrukcja zapytania ofertowego:
 • Przygotowanie dokumentacji na potrzeby stworzenia zapytania ofertowego – rodzaje/schematy dokumentów;
 • Treść zapytania ofertowego. Jakie informacje umieszczać a czego unikać?
 • Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia zapytania ofertowego – porady jak ich unikać.
4. Analiza otrzymanych ofert na zakup i wdrożenie systemu wspierającego produkcję:
 • Na co zwrócić uwagę?
 • Jak porównać oferentów?
 • Jak nie przepłacić?
5. Jak skutecznie zweryfikować dostawcę i system:
 • Oferta;
 • Prezentacja;
 • Referencje.
6. „Przedsiębiorstwo dyktuje dostawcy warunki do momentu podpisania umowy, potem role się zmieniają”:
 • Krytyczne zapisy;
 • Przykłady umów.