E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla mieszkańców województwa opolskiego

Mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz organy administracji publicznej województwa opolskiego mogą od teraz skorzystać z systemu informatycznego Comarch ERGO, wdrożonego w ramach projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”. Dzięki temu rozwiązaniu, obywatele oraz pracownicy urzędów mogą składać wnioski o udostępnienie zasobów z wszystkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej województwa opolskiego, a także zgłaszać planowane prace geodezyjne i kartograficzne, bez wychodzenia z domu. Dodatkowo platforma umożliwia sporządzanie i wydawanie dokumentów planistycznych oraz decyzji lokalizacyjnych.

Projekt został zrealizowany w oparciu o umowę zawartą w lipcu 2019 roku między firmą Comarch, a liderem projektu – Starostwem Powiatowym w Opolu. Głównym celem niniejszego projektu było udostępnienie mieszkańcom województwa opolskiego, przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym oraz administracji publicznej, informacji przestrzennych z urzędowych rejestrów, zapewniając jednocześnie ich jakość, aktualność i wiarygodność. W ramach przedsięwzięcia, wdrożone zostały dwa kluczowe rozwiązania:

  • Portal e-usług województwa opolskiego, stanowiący Centrum Usług Wspólnych (mapy.opolskie.pl), który umożliwia dostęp do e-usług realizowanych przez poszczególnych partnerów poziomu powiatowego oraz Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu, przy wykorzystaniu Systemu Wojewódzkiego Zasobu Geodezji i Kartografii,
  • System WZGiK, czyli System Zarządzania Wojewódzkim Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który jest kompleksowym systemem teleinformatycznym świadczącym e-usługi dla klientów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  Umożliwia ponadto zarządzanie zasobami Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na poziomie wojewódzkim, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami.

Comarch dostarczył województwu opolskiemu kompleksową platformę, która zapewnia dostęp do wszystkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Funkcjonalność portalu umożliwia podmiotom skorzystanie z łącznie 18 e-usług do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego                                                                     i Kartograficznego, a w tym obsługę geodetów, rzeczoznawców, komorników oraz projektantów. E-usługi  umożliwiają podmiotom komunikację z ośrodkami, poprzez m.in.: składanie wniosków, zgłoszeń, możliwość śledzenia obsługi sprawy, pobrania materiałów, czy uiszczenia opłaty. Wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu, aby z dowolnego miejsca mieć wgląd w informacje dotyczące np. położenia nieruchomości, wielkości działek, usytuowania dróg i cieków wodnych, gruntów rolnych, czy obszarów leśnych.

Elektroniczna wymiana informacji i danych eliminuje konieczność osobistej wizyty mieszkańca  w urzędzie, co znacznie zwiększa efektywność działań administracyjnych oraz satysfakcję interesariuszy, którzy szybko i sprawnie mogą załatwiać sprawy, bez wychodzenia z domu.

 

 

Podczas realizacji projektu w Opolu spotkaliśmy się z wieloma wyzwaniami. Postępująca pandemia                              i konieczność przeniesienia działań do świata online oraz szeroki zakres merytoryczny wdrożenia przyczyniły się do komplikacji organizacyjnych. Dodatkowo, Ustawodawca wprowadził  znaczące zmiany w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne, która stanowi fundament  niniejszego projektu. Mimo przeszkód, duża determinacja ze strony lidera projektu oraz ogrom pracy z naszej strony jako wykonawcy,  doprowadził do sukcesu i  wdrożenia wszystkich założeń projektu. Mogę śmiało przyznać, że właśnie takie ambitne projekty przynoszą najwięcej satysfakcji z realizacji – komentuje Ireneusz Marchewka, Solution Manager w Comarch.

Jako lider projektu wzięliśmy na siebie wielką odpowiedzialność i ogrom pracy związanej wdrożeniem e-usług u wszystkich partnerów projektu. W tym celu zostało zawarte porozumienie o wspólnym przedsięwzięciu pomiędzy wszystkimi powiatami Opolszczyzny i samorządem Województwa Opolskiego. Dzięki sprawnej koordynacji i zaangażowaniu ze strony partnerów udało nam się osiągnąć cel, mimo przeszkód związanych z pandemią czy zmianami w przepisach. Cieszę się, że powiat opolski był tym samorządem, który kierował unowocześnieniem e-usług, co odczują mieszkańcy i instytucje całego województwa – mówi starosta opolski Henryk Lakwa. Prawdziwym testem skuteczności i przydatności e-usług była pandemia, która ograniczyła dostęp do urzędów i przeniosła załatwianie spraw na poziom cyfrowy. Dzięki projektowi byliśmy na to wyzwanie przygotowani.

Techniczne wdrożenie systemu mamy za sobą, przed nami praca związana z dołączeniem kolejnych grup użytkowników. Niektórzy pojawią się z „urzędu” jak m.in.: projektanci, rzeczoznawcy majątkowi, gestorzy sieci uzbrojenia terenu, geodeci czy wszelkie instytucje, które korzystają z danych przestrzennych. Pozostali użytkownicy to oczywiście Mieszkańcy naszego województwa, którzy codziennie dołączają do systemu celem pozyskania danych do obrotu nieruchomościami oraz w celach inwestycyjnych. W ramach działań promocyjnych będziemy do nich docierać z informacjami o wdrożonych w ramach projektu e-usługach – mówi Edyta Wenzel-Borkowska, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu i kierownik projektu.

O Comarch

Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie, a od 1999 roku jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest jedną z największych firm informatycznych w Europie i prowadzi projekty dla czołowych marek z Polski i świata
w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy światowych marek w ponad 100 krajach na 6 kontynentach m.in.: Allianz, Auchan, BNP Paribas Fortis, BP, Carrefour, Heathrow Airport, Heineken, ING czy LG U+, Orange, Telefónica, T-Mobile, Vodafone. Firma zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk, EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje środki o wartości ok. 15 proc. Przychodów
w projekty innowacyjne. W 2020 roku nakłady na prace R&D wyniosły ponad 260 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 6 500 ekspertów, w ponad 90 biurach w ponad 30 krajach od Australii i Japonii przez Bliski Wschód oraz Europę aż po obie Ameryki.

Marek Wiśniewski
+48 691 464 715
Marek.Wisniewski@comarch.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*