DSR Partnerem programu „Made in Poland”

Firma DSR S.A. została oficjalnym partnerem programu “Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce”. Program  przygotowany jest w społeczności Business Dialog, a szczególnie Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” i jego celem jest podniesienie jakości zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym i jego konkurencyjności.

“Od kilkunastu lat wspieramy efektywną produkcję rozwiązaniami IT. Udział w programie Made in Poland pozwala DSR S.A. zaprezentować wpływ projektów w których bierzemy udział na wzrost konkurencyjności polskich producentów skutecznie działających na rynkach zagranicznych.” – mówi Piotr Rojek, Prezes DSR S.A.

Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” to liczna społeczność opiniotwórczych profesjonalistów (ok. 1500 właścicieli, inwestorów, członków zarządów i dyrektorów finansowych) odpowiedzialnych za finanse i rozwój firm oraz organizacji. Eksperci KDF Dialog udzielają praktycznego wsparcia firmom i dyrektorom w projektach modernizacyjnych i edukacyjnych. Realizuje programy edukacyjno-doradcze, np. Digital Finance Excellence, Cyfrowy Fiskus, Plan B dla Dyrektora.

“Jeśli przemysł w Polsce ma wykorzystać szanse, jakie przyniosły mu zmiany w globalnych łańcuchach dostaw, to musi lepiej zarządzać procesem produkcyjnym, m.in. lepiej używać systemów IT. A najpierw je wdrożyć, najczęściej zdalnie.” – mówi Iwona Bartczak Partner Business Dialog, szefowa Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, menedżer Digital Finance Excellence

W ramach programu „Made in Poland” prowadzone są rekomendacje w następujących obszarach:

  • usprawniania i automatyzacji procesów biznesowych oraz procesów na hali fabrycznej i w logistyce
  • zarządzania strategicznego, operacyjnego i finansowego
  • planowania i realizacji produkcji
  • robotyzacji, infrastruktury IT i bezpieczeństwa
  • inwestycji przemysłowych i logistycznych
  • ofertowania i negocjacji z globalnymi korporacjami

Więcej informacji: https://www.dsr.com.pl/made-in-poland-dsr-partnerem-business-dialog/

 

Dodatkowych informacji udziela:
Grzegorz Pawłowski
Marketing Manager DSR S.A.
GSM:  + 48 734 478 889
email: grzegorz.pawlowski@dsr.com.pl

******************************************

 

DSR S.A.. od ponad 15 lat jest dostawcą rozwiązań informatycznych i usług doradczych zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma łączy głęboką znajomość potrzeb polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw z ekspercką wiedzą na temat wykorzystania narzędzi IT, wspierających procesy wytwórcze i dystrybucyjne. Zespół DSR zrealizował kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych m.in. w branżach: spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej, motoryzacyjnej, wyrobów metalowych, elektronicznej i elektrotechnicznej oraz wyrobów konsumenckich. Firma DSR tworzy jedno z największych centrów kompetencyjnych oferujących rozwiązania IT dla przemysłu w Polsce.

DSR 4FACTORY jest unikalnym pakietem oprogramowania wspierającego zarządzanie produkcją stanowiącym efektywne wsparcie w obniżeniu kosztów produkcyjnych oraz zwiększeniu produktywności. Rozwiązania DSR 4FACTORY umożliwiają szybką analizę dostępności zasobów i lepszą organizację pracy oraz sprawne harmonogramowanie i planowanie produkcji. Pomagają także w efektywny sposób wykorzystać zasoby firmy, między innymi dzięki ocenie rzeczywistego wykorzystania maszyn oraz czasu pracy specjalistów. Ponadto umożliwiają usprawnienie procesów produkcyjnych, dając faktyczny obraz kluczowych wskaźników efektywności produkcji.

Rozwiązania DSR 4FACTORY są niezbędnym elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw produkcyjnych na drodze do Przemysłu 4.0.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*