BPC GROUP POLAND wspiera kadrę menadżerską przedsiębiorstw sektora MSP i korporacyjnego w wyborze zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Usługi doradcze obejmują usprawnienie złożonych procesów biznesowych całej organizacji, jak również informatyzację wybranych obszarów merytorycznych przedsiębiorstwa. 

identyfikację potrzeb i zakresu prac związanych z uszczegółowieniem zasobów informacji co do wymagań wobec systemu informatycznego.

doradztwo w zakresie poprawy sprawności operacyjnoorganizacyjnej przedsiębiorstwa. Opis kluczowych procesów biznesowych ze wskazaniem wąskich gardeł przepływu informacji oraz identyfikację nieefektywnych obszarów funkcjonowania firmy. 

precyzyjnie sformułowanie wymagań funkcjonalnych, operacyjnych oraz technologicznych przedsięwzięcia z uwzględnieniem ramowego harmonogramu prac. Opracowanie kryteriów wyboru rozwiązania oraz oceny ofert.

weryfikację formalną ofert pod kątem zdefiniowanych kryteriów, wskazanie oferentów – faworytów; zorganizowanie prezentacji dedykowanych według opracowanego, jednolitego scenariusza.

opiniowanie i sugerowanie zmian zapisów umowy pod kątem prawno-merytorycznym, które są najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa wraz z ich wyjaśnieniem i uzasadnieniem.

uczestniczenie w opracowywaniu harmonogramu wdrożenia i nadzór nad realizacją prac i podziałem obowiązków pomiędzy Zespołem Wdrożeniowym przedsiębiorstwa, a dostawcą systemów IT.

realizowany jest na potrzeby zaawansowanych projektów wdrożeniowych w przypadku konieczności czasowego zatrudnienia niezależnego konsultanta w wąskiej specjalizacji.

Wybrane referencje: