Comarch zamyka pierwsze półrocze 2020 ze wzrostem przychodów

Grupa Comarch przedstawiła skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 708,8 mln złotych i były o ponad 6 procent wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W ciągu sześciu miesięcy Grupa wypracowała  71,8 mln złotych zysku operacyjnego, czyli o ponad 25 mln złotych więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy Comarch SA wyniósł ponad 34,5 mln złotych, co oznacza wzrost o ponad 7 mln złotych w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Wynik EBITDA w pierwszym półroczu 2020 był wyższy o blisko 32 mln złotych  i osiągnął wartość 118,2 mln złotych.

Ponad 60 procent przychodów ze sprzedaży spółki Grupy Comarch wygenerowały na rynkach zagranicznych. Comarch rozwijał sprzedaży rozwiązań z zakresu bankowości i finansów, lojalnościowych, a także ERP na rynkach europejskich i azjatyckich. Wartość przychodów ze sprzedaży zagranicznej wyniosła 434,1 mln złotych i była o 51 mln złotych wyższa niż przed rokiem.

Duży wzrost zanotowała sprzedaż do klientów z sektora finansów i bankowości, którzy zakupili produkty o wartości 121,2 mln złotych, czyli o 37,5 procent więcej niż przed rokiem oraz do przedsiębiorstw z branży handlu i usług, gdzie wartość przychodów wyniosła 125,7 mln złotych, tj. 12,3% więcej niż w pierwszej połowie 2019 roku. Dwucyfrową dynamikę zanotowała również sprzedaż systemów dla sektora służby zdrowia. Placówki medyczne zakupiły produkty o wartości 19,7 mln złotych, czyli o ponad 44 procent więcej niż w pierwszej połowie 2019 roku. Grupa poprawiła też wynik w segmencie przemysł i utilities, generując sprzedaż o wartości 86 mln złotych, czyli wyższą o blisko 8 procent w porównaniu do zeszłego roku. Dynamicznie rośnie również sprzedaż systemów w segmencie MSP. Wartość sprzedaży rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP w Polsce i za granicą wyniosła 144,3 mln złotych, rosnąc o ponad 13 procent. Spadek natomiast zanotowała sprzedaż do klientów z sektora publicznego. W pierwszej połowie tego roku Comarch dostarczył produkty i usługi dla administracji publicznej o wartości 56,9 mln złotych, czyli o 12,4 mln złotych mniej niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży systemów i usług IT do firm z branży telekomunikacyjnej osiągnęły wartość 142 mln złotych i były niższe o 11,6 procent w porównaniu do pierwszej połowy 2019. Niższa wartość przychodów była związana z zakończeniem w drugim kwartale 2020 roku realizacji kilku dużych kontraktów i związanym z tym odpowiednim przeliczeniem kontraktów długoterminowych zgodnie z MSSF 15.

– Sytuacja biznesowa w pierwszym półroczu 2020 roku potwierdziła, że utrzymywanie dywersyfikacji źródeł przychodów i różnorodności oferty jest korzystne dla stabilnego rozwoju działalności Grupy Comarch, szczególnie w trudnych warunkach ogólnoświatowej pandemii. Ta skomplikowana sytuacja makroekonomiczna wymaga zwiększonych działań i stałego nacisku na dalszy rozwój, aby firma wyszła z ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego obronną ręką. Dlatego aktywnie poszukujemy nowych rynków zbytu, obserwujemy bieżące warunki biznesowe na poszczególnych rynkach, dopasowując do nich model oraz skalę działalności oraz kontynuujemy inwestycje w nowe produkty i usługi informatyczne, ponosząc nakłady na działania badawczo-rozwojowe – mówi Konrad Tarański, wiceprezes Zarządu i dyrektor finansowy Comarch S.A. Dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym osiągniętym w pierwszym półroczu 2020 roku sytuacja finansowa Grupy Comarch jest stabilna i gwarantuje bezpieczeństwo działalności w przypadku zmiennej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i na świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*