Comarch odnotowuje wzrost przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 roku

Grupa Kapitałowa Comarch zaprezentowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 roku. W ciągu trzech miesięcy przychody ze sprzedaży produktów oraz usług Comarch wzrosły o 6,16 mln złotych w porównaniu do analogicznego okresu rozliczeniowego w 2020 roku i osiągnęły wartość 384 mln złotych. Zysk operacyjny wyniósł 46,2 mln złotych, rosnąc rok do roku o 1,4 mln złotych, a wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 26,078 mln złotych, czyli o 11,9 mln złotych więcej niż przed rokiem.

Grupa wypracowała zysk EBITDA o wartości 67,4 mln złotych, tj. o wartości podobnej do ubiegłorocznej. Rentowność operacyjna w opisywanym okresie wyniosła +12,0 proc., natomiast rentowność netto +6,8 proc.

Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy Comarch to efekt wzrostu przychodów ze sprzedaży krajowej, który został osiągnięty głównie dzięki zwiększonej sprzedaży do klientów z sektora MSP w Polsce, firm handlowych i usługowych oraz instytucji służby zdrowia. Sprzedaż krajowa stanowiła w pierwszym kwartale 2021 roku 41,5 proc. całkowitych przychodów Grupy Comarch. Wartość sprzedaży zagranicznej była niższa o 14,8 mln złotych, głównie w wyniku mniejszego niż rok temu wpływu różnic kursowych z wyceny bilansowej należności handlowych na wartość przychodów ze sprzedaży..

Wyraźny wzrost, 66,2 proc. tj. 4,9 mln złotych, odnotowały przychody ze sprzedaży do sektora medycyny. Placówki służby zdrowia nabyły produkty i usługi o wartości 12,2 mln złotych. Dwucyfrową dynamikę utrzymała sprzedaż systemów w segmencie MSP w Polsce. Wartość sprzedaży rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce wyniosła 54,2 mln złotych, poprawiając wynik o 8,7 mln złotych. Grupa poprawiła również wynik w segmencie handlu i usług, gdzie sprzedaż rozwiązań informatycznych wyniosła 63,4 mln złotych, rosnąc rok do roku o ponad 11,2 proc. oraz w przypadku sprzedaży do sektora finanse, bankowość i ubezpieczenia. Tutaj przychody wzrosły o 0,5 mln złotych i osiągnęły wynik 57,7 mln złotych.

Niewielki spadek, tj. 5,4 mln złotych nastąpił w segmencie przychodów ze sprzedaży do odbiorców z sektora TMT, jednak dalej stanowi on największą część biznesu Grupy Comarch. Spadek ten ma charakter przejściowy i był spowodowany znacznie wyższymi przychodami z tytułu różnic kursowych z wyceny należności w pierwszym kwartale 2020 w stosunku do pierwszego kwartału 2021. Sprzedaż systemów informatycznych dla telekomów wyniosła 91,6 mln złotych. Spadek odnotowały również przychody ze sprzedaży do odbiorców z sektora przemysł i utilities. Przedsiębiorcy z tych branż zakupili produkty Comarch o wartości 43,1 mln złotych, tj. o 12 proc. mniej niż przed rokiem. W pierwszym kwartale 2021 roku spadły również przychody ze sprzedaży do podmiotów publicznych: o 1,3 mln złotych oraz do klientów z sektora MSP w regionie DACH, o 1,0 mln złotych.

Comarch rozpoczął rok z bardzo dobrymi wynikami finansowymi za pierwszy kwartał 2021 roku.  Zwiększyliśmy sprzedaż oraz poprawiliśmy zyskowność zarówno na poziomie operacyjnym, jak i netto. Te dobre wyniki to efekt wieloletnich inwestycji w nowe oraz już istniejące produkty, a także aktywnemu rozwojowi biznesu na nowych rynkach, m.in. w Europie Zachodniej oraz w Azji. Ta skrupulatnie realizowana długoterminowa strategia przynosi zyski, a sytuacja Grupy Comarch jest stabilna i gwarantuje bezpieczeństwo działalności w przypadku zmiennej sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie – mówi Konrad Tarański, wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch

– Miniony rok był dużym wyzwaniem dla firmy pod względem biznesowym i organizacyjnym. Pandemia koronawirusa wymusiła wdrożenie zmian na wielu płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa i przygotowanie niezbędnych procedur zarówno w obszarze zachowania ciągłości obsługi klientów, jak i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Bardzo dobre wyniki finansowe pokazują, że Comarch sprostał temu wyzwaniu. Stabilna sytuacja finansowa firmy, dywersyfikacja biznesu pod względem geograficznym i produktowych sprawia, że Comarch jest odporny na zmiany mikro i makroekonomiczne – dodaje Konrad Tarański.

Więcej informacji o Comarch:

Comarch został założony w 1993 roku w Krakowie, a od 1999 roku jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest jedną z największych firm informatycznych w Europie i prowadzi projekty dla czołowych marek z Polski i świata w najważniejszych sektorach gospodarki m.in.: telekomunikacji, finansach, bankowości i ubezpieczeniach, handlu i usług, infrastruktury IT, administracji publicznej, przemyśle, ochronie zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z  usług Comarch skorzystało kilkadziesiąt tysięcy światowych marek w ponad 100 krajach na 6 kontynentach m.in.: Heathrow Airport, BP, Carrefour, Heineken, Vodafone, T-Mobile, Telefónica, Orange, LG U+ czy BNP Paribas Fortis, Allianz, Aviva, AXA, Banque Populaire des Alpes, Alior Bank, Credit Suisse, Delta Lloyd Life, DNB, ING.

Zajmuje wysokie pozycje w rankingach analityków IT m.in.: Gartnera, Truffle 100, TOP 200 „Computerworld”, IDC, Polskiej Akademii Nauk, EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Corocznie Comarch inwestuje środki o wartości ok. 17 proc. przychodów  w projekty innowacyjne. W 2020 roku nakłady na prace R&D wyniosły 264 mln zł. Obecnie zatrudnia ponad 6 300 ekspertów, w ponad 90 biurach w ponad 30 krajach od Australii i Japonii przez Bliski Wschód oraz Europę aż po obie Ameryki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*