Utrzymanie ruchu

CMMS – Computerised Maintenance Management Systems

System przeznaczony jest do wsparcia szeroko rozumianego utrzymania ruchu przedsiębiorstw produkcyjnych, do zarządzania wyposażeniem sprzętowym, dokumentacją serwisową oraz planowania remontów maszyn i urządzeń. Rozwiązania umożliwiają modelowanie struktury zaplecza hali produkcyjnej oraz sprawowanie ciągłego nadzoru nad jej działaniem. Dokumentacja dotycząca wykorzystywanych maszyn oraz urządzeń jest łatwo dostępna i przechowywana w formie elektronicznej. Najważniejszą zaletą systemów klasy CMMS jest minimalizacja nieplanowanych przestojów oraz zmniejszenie ilości awarii.

 • Udrożnienie komunikacji pomiędzy działem produkcji i utrzymania ruchu;
 • Szybki wgląd do informacji o awariach;
 • Poprawa efektywności napraw i remontów;
 • Możliwość generowania różnego rodzaju analiz i raportów na podstawie przeprowadzonych prac;
 • Optymalne wykorzystanie maszyn;
 • Redukcja kosztów utrzymania parku maszynowego;
 • Efektywne zarządzanie służbami działu utrzymania ruchu i lepsza organizacja pracy.
 • Gdy przedsiębiorstwo zarządza rozbudowanym parkiem maszynowym;
 • Gdy wykorzystywane maszyny różnią się od siebie stanem i przeznaczeniem;
 • Gdy zachodzi potrzeba precyzyjnego określenia daty wykonywanych przeglądów;
 • Gdy przedsiębiorstwo wymaga dokładnych danych o kosztach eksploatacji maszyn.

Rozwiązania dedykowane służbom utrzymania ruchu mogą stanowić fragment systemu klasy ERP. Dostawcy w szczególności rozbudowanych, zaawansowanych systemów klasy ERP dostarczają narzędzia wspierające wszelkie działania prewencyjne w zakresie maszyn. Przykładem może być moduł PM wchodzący w skład rozwiązania SAP, czy też rozwiązanie IFS Applications.

Inną grupę stanowią rozwiązania dedykowane, które mogą być integrowane z systemami klasy ERP, które wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa.

Posiadają one funkcjonalności dotyczące planowania przeglądów, zarządzania częściami zamiennymi, tworzeniem raportów MTBF/MTTR/MTTF według założonych kryteriów i wiele innych. Dostępnych jest wiele rozwiązań „mniejszych”, które są odpowiedzią na mniej rozbudowane działy UR, ale także duży zbiór systemów polskich i zagranicznych. Jako przykłady polskich produktów można wskazać SUR-FBD, Queris CMMS czy ZMT, zaś wśród rozwiązań międzynarodowych Aility czy Siemens COMOS.

Rozwiązania wspierające służby UR to także aplikacje typu ANDON, które mogą być osobną aplikacją względem systemów CMMS, ale można je znaleźć także jako swoiste uzupełnienie CMMS czy MES.

Dla firm o najbardziej rozbudowanych potrzebach w obszarach zarządzania majątkiem, remontami, służbami UR swoje rozwiązania oferują producenci systemów EAM (z ang. Enterprise Asset Management). Dzięki nim można uzyskać poprawę niezawodności urządzeń. Wśród tych rozwiązań wskazać można m.in. na IBM Maximo, czy rozwiązanie Infor EAM.

Dla przedstawicieli działów Utrzymania Ruchu na polskim rynku IT możemy znaleźć szereg rozwiązań mniejszych i większych specjalistycznych klasy CMMS czy EAM.

Są to rozwiązania różnych półek funkcjonalno-cenowych od tanich programów, których koszt wprowadzenia oscyluje na poziomie kilku tysięcy złotych, nie wspominając o tych jeszcze tańszych, aż po zaawansowane rozwiązania dla segmentu korporacyjnego i najbardziej rozbudowanych DUR.

Często obszar UR podczas informatyzacji traktowany jest jako niezależny i nie bardzo powiązany z produkcją, niemniej jednak w rzeczywistości dotyka on także planowania i harmonogramowania produkcji (np. planowane przeglądy i remonty) czy obszaru nadzoru produkcji (np. cały proces zgłaszania i obsługi awarii).

Agenda:

1. Omówienie potencjału rynku:
 • dostępne na rynku polskim rozwiązania klasy CMMS/EAM – poziomy cen i porównanie funkcjonalności;
 • kompetencji i specjalizacji dostawców.
2. Określenie zakresu funkcjonalnego projektu:
 • analiza przykładowego audytu procesów i potrzeb biznesowych zakładu w obszarze utrzymania ruchu;
 • przygotowanie dokumentacji na potrzeby stworzenia zapytania ofertowego (rodzaje/schematy dokumentów).
3. Analiza otrzymanych ofert:
 • porównanie realizacji funkcjonalności i założeń projektu oraz kosztów jego realizacji przez kilku analizowanych dostawców.
4. Kluczowe zapisy umowy prawnej z dostawcą:
 • krytyczne zapisy z punktu widzenia bezpieczeństwa realizacji i utrzymania projektu.
5. Dyskusja na podstawie wskazanych przez uczestników zagadnień problemowych specyficznych dla danego przedsiębiorstwa.