Bez mobilności w SCM już się nie da

Aplikacje mobilne w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw na dobre weszły do użycia lata temu. Dziś prawie nikt nie wyobraża sobie powrotu do realizacji procesów wyłącznie poprzez dokumentację papierową. Takie działania z dzisiejszego punktu widzenia wydają się nieefektywne, podatne na błędy
i nieoptymalne. W końcu i tak przecież należy ponieść koszt rejestracji zdarzeń w jakieś centralnej bazie danych a to jak wiadomo generuje dodatkowe koszty oraz opóźnienia.

Zasadnym jest zatem trend, by pracownik ewidencjonował swoje czynności na bieżąco. Aby był częścią procesu dziejącego się w czasie rzeczywistym. Żyjemy w epoce ciągłego dostępu do danych i w taki też sposób chcemy pracować. Dostawcy sprzętu wzbogacają rynek o kolejne urządzenia mobilne mniej lub bardziej dedykowane dla pracy w konkretnych procesach. Ale nawet zwykły tablet czy smartfon bywa dziś wystarczającym narzędziem pracy. Aplikacje mobilne mogą wspierać działania handlowe, magazynowe, logistyczne czy serwisowe.

Ergonomia kluczem do sukcesu?

Podstawowe narzędzia mobilne przedstawiciela handlowego to aplikacje klasy CRM. Ich cechą jest szybki dostęp do danych związanych z kontrahentem, możliwość prowadzenia kalendarza, możliwość wymiany informacji a w szczególności rejestracji umów czy ofert. Mówimy tu o dostępie do danych centralnych, nad którymi często pracują również inne osoby lub działy np. dział marketingu. Użyteczny mobilny CRM łączy funkcjonalność z dobrą ergonomią. Powinno
go cechować wykorzystanie ulubionych narzędzi użytkownika takich jak: dialer, klient poczty email czy mapa samochodowa. Dane powinny być zawsze aktualne
a operowanie na nich łatwe i przyjemne.

Na magazyn tylko z WMS!

Kolejna grupa narzędzi mobilnych, to te wspierające prace magazynu. Są to zwykle systemy klasy WMS. Takie aplikacje pozwalają organizować pracę dużych zespołów w procesach liczenia i rozkładania dostaw, przeprowadzania kontroli jakościowej, kompletacji wysyłek czy załadunków. Pracownik logując się do aplikacji otrzymuje zadania i dysponuje całą gamą funkcji mobilnych, które pozwalają mu to zadanie zrealizować. Przykładowo w procesie kompletacji użytkownik po podjęciu zadania otrzymuje specyfikację zbiórki, a więc listę prezentującą co, skąd, w jakiej kolejności i w jakiej ilości pobrać. Operator ma następujące możliwości: skanowanie, wydruk etykiet logistycznych, przepakowanie, dekompletację oraz wyszukiwanie informacji. Jego działania są na bieżąco koordynowane z pracą innych magazynierów jak również z pracą obecnych w magazynie zautomatyzowanych środków transportu wewnętrznego. Tutaj bogactwo funkcji jest ogromne i zależne od wielu aspektów technicznych. Systemy mobilne są często zintegrowane z liniami transportowymi, wózkami samojezdnymi czy też z urządzeniami naważania. Coraz częściej użytkownicy systemów WMS zwracają uwagę na możliwość konfiguracji
i dostrajania standardu aplikacji mobilnej do sytuacji występującej w jego przedsiębiorstwie. Możliwość tworzenia własnych formatek, tak by zrealizować nietypowy proces magazynowy lub produkcyjny, jest nie tylko mile widzianym rozwiązaniem dostarczanym przez producenta oprogramowania, co wręcz nieodzownym minimum.

Moda na mobilność

Gdy magazyn wykorzystując swoje „mobilki” zrealizuje załadunek, wówczas przychodzi czas na jego dostarczenie. Aplikacje mobilne dla kierowców mają dwa podstawowe zadania, zapewnienie dowozu na czas wg ustalonej marszruty oraz przeprowadzenie kontroli kompletności podczas rozładunku. Są oczywiście dodatkowe funkcje takich aplikacji. Wśród nich można wyróżnić możliwość przeprowadzenia ankiety z odbiorcą, wykonywanie dokumentacji fotograficznej, określanie powodów niedoręczenia przesyłki czy tez zarządzania opakowaniami zwrotnymi. Aplikacja mobilna tej klasy powinna być odporna na utratę połączenia
z bazą danych, a więc na pracę w miejscu bez zasięgu sieci GSM.

Czy tylko działania handlowo-logistyczne są w obszarze zainteresowania szeroko rozumianej mobilności? Otóż nie. Moda na mobilność dosięgnęła również zakres działania służb utrzymania ruchu. Systemy CMMS, bo o nich mowa, mają również część mobilną. Pozwala ona na zdalne prowadzenie czynności takich jak zgłaszanie awarii, zarządzanie przydziałem zadań, śledzenie postępu prac serwisowych czy też ewidencję związaną z planowanym przestojem wybranych maszyn. Aplikacja mobilna jest tutaj zintegrowana z kalendarzem działu produkcyjnego tak by działania serwisowe miały swoje konsekwencje w planowaniu produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*