Planowanie i harmonogramowanie produkcji

APS – Advanced Planning and Scheduling

System pozwala wykonywać złożone operacje planistyczne i symulacyjne w celu optymalizacji przebiegu produkcji. Różnica między systemami Advanced Planning, a systemami planowania produkcji i sterowania (PPS) lub systemem Enterprise Resource Planning (ERP), leży w matematycznych modelach optymalizacji (liniowa optymalizacja), które tworzą podstawę systemów APS. Systemy APS uzupełniają koncepcję MRP i jego słabe strony poprzez wspierane modelowo planowanie. Umożliwiają redukcję tzw. produkcji w toku oraz synchronizację poziomu zakupów z osiągalnym i realnym planem produkcji.

 • Redukcja zapasów surowcowych (zaopatrzenie);
 • Poprawa jakości obsługi klienta (możliwość wskazania dokładnego terminu dostawy towaru);
 • Redukcja opóźnień realizacji zleceń, dostaw;
 • Możliwość śledzenia etapu realizacji zamówień;
 • Wzrost wydajności produkcji poprzez redukcję czasu przestojów.
 • Gdy przedsiębiorstwo realizuje produkcję na zamówienie;
 • Gdy realizowany typ produkcji wymaga częstych zmian w planie produkcji;
 • Gdy wytwarzane produkty wymagają wielu komponentów;
 • Gdy procesy którym poddawany jest produkt są bardzo skomplikowane;
 • Gdy przedsiębiorstwo produkuje wiele różnych produktów w jednej fabryce.

Polski rynek rozwiązań wspierających planowanie i harmonogramowanie produkcją w ostatnim czasie nadgonił inne segmenty IT ilością dostępnych aplikacji dla przedsiębiorców. Do niedawna mimo usilnych starań dostawców to przedsiębiorcy poszukujący tego typu narzędzi mogli rozważać ofertę zaledwie kilku firm informatycznych.

Najbardziej popularnymi rozwiązaniami, których nie dało się ominąć poszukując w mediach czy prasie branżowej systemu APS było rozwiązanie Asprova i Preactor. Systemy te nadal są w czołówce rozwiązań APS pod względem popularności i zakresu funkcjonalnego. Natomiast co do rozwiązania Preactor, a w zasadzie dziś należałoby posługiwać się nową nazwą systemu Siemens Opcenter APS to warto nadmienić, iż po przejęciu rozwiązania przez globalnego gracza rynku IT i automatyki przemysłowej – Siemens, pojawiło się w Polsce kilku nowych dostawców rozwiązania z różnymi kompetencjami i specjalizacjami. Jednocześnie lista partnerów nie jest na ten moment zamknięta co z kolei jest obiecujące dla przedsiębiorców poszukujących globalnych rozwiązań APS.

Jednocześnie na rynku coraz częściej możemy spotkać się z platformami, które łączą obszary planowania produkcji z jej zarządzaniem, a niejednokrotnie także logistyką. Systemy te wpisują się w ideę stosunkowo świeżej klasy rozwiązań IT – MOM (Manufacturing Operations Management) jak np. Momentum belgijskiej firmy Brighteye wdrażane w Polsce poprzez sieć partnerską, platforma PSIasm czy polskie rozwiązanie Qguar.

Ponadto dostawcy systemów stricte do zarządzania produkcją czy jej monitorowania także starają się znaleźć odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców w obszarze planowania i harmonogramowania dostarczając szereg funkcjonalności, które mogą być odpowiedzią na potrzeby wielu z przedsiębiorców. Nie są być może one tak rozbudowane i wysublimowane jak w przypadku systemów funkcjonując od wielu lat w tym zakresie niemniej mogą okazać się wystarczające. Tego typu rozwiązań najwięcej znajdziemy na rynku sfokusowanym na średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Szacuje się iż w tym zakresie na rynku polskim funkcjonuje kilkadziesiąt dostawców, którzy oferują rozwiązanie wspierające planowanie i harmonogramowanie produkcji i produkt ten może zostać zintegrowany z funkcjonującym w organizacji ERP.

Co się tyczy zaś dostawców ERP to gro z nich kierujących swoje rozwiązanie do firm produkcyjnych już od pewnego czasu rozwija oferowane funkcjonalności zaawansowanego planowania i harmonogramowania jak np. Infor, SAP, Oracle, IFS czy proALPHA. Inni zdecydowali się na świadome odpuszczenie tego obszaru pozostawiając go specjalizowanym rozwiązaniom i podejmując z nimi ścisła współpracę. Tym samym klient może otrzymać spójną ofertę na wdrożenie ERP wraz z systemem specjalizowanym APS z gwarancją odpowiedniego poziomu komunikacji między tymi rozwiązaniami, a niejednokrotnie także zapewniając sobie odpowiedzialność za całość wdrożenia w jednych rękach – dostawcy ERP.

Planowanie produkcji to zagadnienie, które pojawia się na wokandzie niemal w każdym projekcie,z którym mamy do czynienia w branży produkcyjnej.

Bez wątpienia ten obszar działalności firm produkcyjnych jest jednym z istotniejszych, a zważywszy na zmieniającą się charakterystykę biznesową rynku zyskuje on na wadze.

W wielu przypadkach standardowe podejście do planowania produkcji jakie oferuje zazwyczaj system ERP ze wszytym algorytmem MRP jest niewystarczające.

Systemy APS z kolei są rozwinięciem algorytmów MRP przy czym zostały pozbawione ich wad. Na rynku polskim dostępnych jest wiele systemów, które wspierają planowanie i harmonogramowanie produkcji oraz znajdują zastosowanie w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Agenda:

1. Omówienie potencjału rynku:
 • dostępne na rynku polskim rozwiązania klasy APS oraz wspierające planowanie i harmonogramowanie produkcji poziomu cen i porównanie funkcjonalności;
 • kompetencje i specjalizacje dostawców.
2. Określenie zakresu funkcjonalnego projektu:
 • analiza przykładowego audytu procesów i potrzeb biznesowych zakładu w obszarze planowania i harmonogramowania produkcji;
 • przygotowanie dokumentacji na potrzeby stworzenia zapytania ofertowego (rodzaje/schematy dokumentów).
3. Analiza otrzymanych ofert:
 • porównanie realizacji funkcjonalności i założeń projektu oraz kosztów jego realizacji przez kilku analizowanych dostawców.
4. Kluczowe zapisy umowy prawnej z dostawcą:
 • krytyczne zapisy z punktu widzenia bezpieczeństwa realizacji i utrzymania projektu.
5. Dyskusja na podstawie wskazanych przez uczestników zagadnień problemowych specyficznych dla danego przedsiębiorstwa.