Aktualizacja systemu od Sente.

W Sente od 2000 roku zajmujemy się projektowaniem i wdrażaniem zaawansowanych rozwiązań informatycznych wspierających rozwój i wzrost efektywności w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Naszym celem jest zapewnienie Klientom rozwiązań informatycznych w pełni zaspokajających ich potrzeby i pozwalających budować przewagę konkurencyjną. Ważne dla nas jest, by realizować to zadanie w sposób kompleksowy i zintegrowany, z pełną świadomością, że rozwiązania jakie dostarczamy to inwestycja, która w określonym czasie ma przynieść firmie wymierne korzyści. Biznesowe cele realizowanych projektów są dla nas największą motywacją i motorem napędowym naszego działania.

 

System Teneum to platforma do budowania rozwiązań wspomagania zarządzania dla biznesu. Stanowi połączenie gotowych modułów systemu z otwartym środowiskiem do tworzenia i rozwijania funkcji dedykowanych dla potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Gotowe moduły powstały na bazie doświadczenia zdobytego w ponad 100 projektach wdrożeniowych. Bogactwo funkcji to solidna podstawa do zarządzania kluczowymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Oprócz budowania rozwiązań na bazie gotowych modułów, platforma Teneum umożliwia tworzenie dedykowanych rozwiązań odpowiadających na specyficzne potrzeby firm działających w unikalnych modelach biznesowych. Dzięki temu znika dylemat: „czy system obsługuje tę funkcję?” – platforma Teneum pozwala na dowolne dopasowanie rozwiązań do potrzeb nawet najbardziej wymagających firm.

Autorska technologia tworzenia aplikacji biznesowych Neos pozwala nam w jednolity sposób tworzyć aplikacje desktopowe, WWW oraz mobilne. Wspólny kod i logika biznesowa zapewnia spójne działanie aplikacji w różnych środowiskach oraz zmniejsza koszt tworzenia rozwiązania. Każda z wersji systemu ma jednak zupełnie inny wygląd i sposób interakcji z użytkownikiem, dostosowany do tego, jak pracują na niej użytkownicy. Dostęp do systemu może być realizowany z komputera stacjonarnego, terminala, a także za pośrednictwem przeglądarek internetowych.

 

Poniżej zostały zaprezentowane funkcje wraz z podziałem na poszczególne moduły, w której znajdują się nowości wprowadzone w przeciągu 12 miesięcy:

 

 1. Kadry i płace
 • aktualizacje wskaźników/parametrów płacowych odbywają się na bieżąco, ale nie automatycznie,
 • aktualizacje raportów, wydruków, dokumentów: ZUS, PIT. Posiadamy również sprawozdania możliwość generowania danych do raportów GUS,
 • e-teczki na ten moment nie zostały zaktualizowane. Posiadamy jednak możliwość podpięcia do osoby załączników elektronicznych z grupowaniem po segreatorach A/B/C,
 • PPK będzie obsłużone w 4 kwartele biezącego roku,
 • zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia – dostępne od końca lipca 2019,
 • obsługa ekportu do Płatnika – ZUS RPA, aktualizacja ZUS ZWUA, DRA od stycznia 2019 roku,
 • obsługa e-ZLA od kwietnia 2018,
 • aktualizacja na bieżąco wydruków kadrowych: świadectwo pracy, wydruk skierowania na badania,
 • aktualizacja e-deklracji PIT-11, 4R, 8AR, 8C  – na bieżąco,
 • wprowadzenie możliwości analizy kontrolnej weryfikującej poprawność naliczenia list płac,
 • aktualizacja słownika urzędów skarbowych i słownika gmin i powiatów.
 1. Finanse i księgowość
 • esprawozdania finansowe,              
 • aktualizacje struktury JPK,
 • mechanizm podzielonej płatności,
 • mechanizm obowiązkowej podzielonej płatności,
 • eksport danych do Rewizora.
 1. Handel i magazyn
 • moduł do obsługi reklamacji i zwrotów automatycznie wystawiający dokumenty, w zależności od wybranej kwalifikacji na pozycji. Jedno zgłoszenie może dotyczyć nieskończonej ilości faktur/paragonów – w obrębie jednego klienta,
 • obsługa kompletów alternatywnych. Towar pod jednym indeksem może mieć dowolną ilość receptur,
 • obsługa magazynów celnych u Klientów,
 • automatyczna, bezobsługowa wysyłka faktur w formacie PDF,
 • osobny proces zbiórki i pakowania towarów kupowanych „pojedynczo” na WMS (dla dokumentów WZ jednopozycyjnych),
 • multipicking na WMS – zbiórka dowolnej liczby zamówień na raz, przez jednego magazyniera. Jedynym ograniczeniem jest ilość kuwet i waga,
 • autorskie, personalizowane mechanizmy zatowarowania antresoli na WMS,
 • automatyczne powiadamianie operatora wystawiającego dokument o braku towaru na WMS-ie wraz z podaniem ilości dostępnej i możliwością szybkiej korekty,
 • monitor WMS dla kierowników magazynów.
 1. Sprzedaż i CRM
 • integracja z platformą sprzedażową Amazon,
 • przygotowanie platformy sprzedażowej B2B, w pełni zintegrowanej z systemem ERP, w wersji natywnej oraz mobilnej,
 • obowiązkowy Split Payment.
 1. BI
 • integracja z platformą Qlick Data analyticks,
 • integracja z systemem Sigma,
 • stworzenie mechanizmu budowania tras, spedycyji/handlowców.
 1. Workflow
 • zupełnie nowy moduł workflow integracja z pocztą elektroniczną: możliwość zintegrowania modułu workflow za pomocą protokołu IMAP z każdym systemem poczty elektronicznej,
 • integracja z kalendarzami: z kalendarzami Google i Microsoft,
 • archiwum dokumentów elektronicznych: w tym module znajduje się repozytorium dokumentów elektronicznych,
 • wygodna i sprawna obsługa faktur kosztowych, poprzez zautomatyzowany import dokumentów wysyłanych drogą mailową na odpowiednie skrzynki, np faktury@mojadomena.firmy.pl z możliwością ich opisania, akceptacji oraz automatycznego zaksięgowania w systemie w ramach procesu workflow,
 • schematy workflow: możliwość definiowania nieograniczonych ilości stanów oraz operacji przejścia procesu pomiędzy poszczególnymi stanami, podczas których wykonywane są przez operatora lub system zdefiniowane operacje. Dzięki wyzwalaczą automatycznym, proces może zmieniać swój stan w wyniku pojawiających się zdarzeń w systemie lub jego otoczeniu (np. otrzymano drogą mailową odpowiedź na wysłane pismo). Istotną funkcją jest to, że schemat może być edytowany oraz korygowany choćby w momencie, kiedy gdy instancje danego schematu już są zainicjowane.
 1. Inne
 • utworzenie dwukierunkowego systemu wymiany danych pomiędzy systemem ERP a platformami klasy B2C/B2B

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*