AGH wspólnie z SAP uruchamia projekt transformacji cyfrowej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie rozpoczęła kolejny etap transformacji cyfrowej związany z usprawnieniem swoich kluczowych systemów zarządzania uczelnią. Ten strategiczny krok jest częścią planu rozwoju AGH i ma na celu usprawnienie obsługi studentów oraz pracowników. W ramach tego projektu uczelnia wdraża rozwiązania SAP, w tym m.in. te dostarczane w modelu subskrypcyjnym w chmurze. AGH jako pierwsza uczelnia w Polsce zdecydowała się na takie działanie.

Transformacja cyfrowa uczelni oznacza w praktyce konieczność usprawnienia procesów związanych m.in. z zarządzaniem finansami i majątkiem, obsługą projektów, zamówień i płatności studentów czy działaniami z obszaru HR. Projekt realizowany na krakowskiej AGH wdrożenia rozwiązań usprawniających obsługę społeczności jest odpowiedzią na rosnące wyzwania związane z działalnością
w erze cyfrowej. Wychodzi naprzeciw dynamiczne zmieniającemu się oraz modernizującemu się środowisku akademickiemu, które podobnie jak inne firmy, organizacje czy przedsiębiorstwa funkcjonuje na co dzień w otoczeniu napędzanym rozwiązaniami technologicznymi. Oprogramowanie i technologie SAP mają docelowo usprawnić obsługę społeczności AGH, na którą składa się łącznie blisko 20 tys. studentów oraz ponad 4 tys. pracowników. Narzędzia SAP znajdą zastosowanie m.in. w obszarze zarządzania finansami oraz zasobami ludzkimi.

Prof. Marek Kisiel-Dorohinicki,   Koordynator ds. Informatyzacji w AGH, odpowiedziany m.in. za cyfryzację wyjaśnia: – Procesy związane z transformacją cyfrową w AGH rozpoczęły się już wiele lat temu od wdrożenia narzędzi usprawniających działalność naukową, administracyjną czy badawczą. Współpraca z SAP wynosi naszą działalność na kolejny poziom i przynosi społeczności akademickiej niezbędne do funkcjonowania w nowej rzeczywistości rozwiązania. Pozwala także rozwijać społeczeństwo informacyjne. Cieszy nas także fakt, że jako pierwsza uczelnia w Polsce zdecydowaliśmy się na skorzystanie z rozwiązań chmurowych, które wkrótce staną się standardem
w zarządzaniu dużymi podmiotami.

 Innowacyjny charakter działań AGH w obszarze cyfrowym wyraża się nie tylko we wdrożeniach usprawniających organizację pracy i działalność administracyjną, ale także na zastosowaniu rozwiązań automatyzujących pewne procesy. W ich wdrożeniu będą brali udział uczestnicy prowadzonych od kilku lat w AGH studiów podyplomowych – Systemy ERP, które z każdym kolejnym rokiem zyskują na popularności. Studia te są elementem szerokiej oferty kształcenia zbudowanej we współpracy z ekspertami z przemysłu skierowanej przede wszystkim dla słuchaczy, którzy poszukują wiedzy z obszaru kompleksowych rozwiązań IT wykorzystywanych do zarządzania zasobami i procesami biznesowymi współczesnych organizacji.

Marcin Demkiw, dyrektor ds. wsparcia sprzedaży SAP Polska podkreśla: – Chociaż poznanie teorii jest niezbędne w procesie edukacji, kluczowe jest jednak umożliwienie studentom konfrontacji teoretycznej wiedzy z praktycznym zastosowaniem w świecie technologii SAP. Studenci oczekują, że nabyte umiejętności podniosą ich kompetencje i atrakcyjność na rynku pracy. AGH wyróżnia się tym, że wykorzystuje zaawansowane aplikacje SAP na dwa sposoby: jako narzędzia dydaktyczne w procesie kształcenia oraz w zarządzaniu uczelnią. Nasza współpraca jest dowodem, że nowoczesne technologie są wpisane w DNA uczelni, a AGH oferuje studentom doskonałe warunki do nauki.

Wdrożenie rozwiązań cyfrowych z jednej strony pozwoli na lepsze zarządzanie zasobami, czasem i kosztami, a jednocześnie eliminację rutynowych zadań dzięki automatyzacji procesów, prowadzić będzie do zwiększenia efektywności i redukcji błędów. Niezwykle istotne będzie usprawnienie komunikacji wewnętrznej i współpracy między różnymi działami i zespołami za pomocą obiegów elektronicznych. Cyfrowa infrastruktura umożliwi także szybsze dostosowywanie się do zmian w otoczeniu biznesowym i ułatwi wdrażanie nowych rozwiązań i strategii. Planowany czas na realizację tego przedsięwzięcia to czas  do 2026 roku. Partnerem w całym procesie transformacji cyfrowej AGH opartego o rozwiązania SAP jest firma Axians IT Services Poland.

Informacja prasowa pochodzi ze strony: https://www.sap.com/poland/index.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*