Program:

Dział Szkoleń:

Organizacja procesu wyboru zaawansowanych rozwiązań IT wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Opis:

Logistyka wewnętrzna i magazynowa to istotny obszar biznesowy nie tylko w przedsiębiorstwie handlowo-dystrybucyjnym, ale także w zakładzie produkcyjnym. Każde z tych przedsiębiorstw będzie miało nieco inne wyzwania i potrzeby w zakresie optymalizacji tychże procesów, niemniej jednak jeden jest zbieżny - minimalizacja kosztów logistyki.

 

Rynek systemów WMS w Polsce jest już dosyć dojrzały, dysponując tym samym rozwiązaniami niższej półki funkcjonalno-cenowej, jak i szeregiem międzynarodowych rozwiązań. Gro tych rozwiązań posiada moduły funkcjonalne w zakresie obsługi transportu i spedycji, inne zaś współpracują z wybranymi aplikacjami typu TMS w tym zakresie, a jeszcze inni dostawcy proponują bezpośrednią integrację ze spedytorem z poziomu WMS.

 

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z przykładami
kilkunastu projektów wyboru systemów WMS zrealizowanych przez BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. w latach 2018-2019. Konsultanci BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. zwrócą uwagę na najczęściej popełniane przez przedsiębiorców błędy oraz udzielą wskazówki niezbędne na etapie organizacji procesu wyboru rozwiązania.

 

Agenda:

 1. Systemy WMS dostępne na rynku polskim.
  • Dostosowanie cenowe: półki cenowe systemów i ich grupy docelowe użytkowników.

  • Dostosowanie branżowe: wybrane funkcjonalności systemów WMS dla branż reprezentowanych przez uczestników szkolenia; przykłady systemów funkcjonujących w danym segmencie rynku.

  • Sposoby licencjonowania: najbardziej popularne sposoby licencjonowania systemów dostępnych na rynku polskim wraz z symulacją cenową.

  • Omówienie kluczowych rozwiązań klasy WMS oraz sieci sprzedaży tychże systemów w Polsce.

 2. Jak przeprowadzić proces wyboru systemu WMS? Na co zwrócić uwagę?
  • Przygotowanie dokumentacji na potrzeby stworzenia zapytania ofertowego - rodzaje/schematy dokumentów.
  • Treść zapytania ofertowego. Jakie informacje umieszczać, a czego unikać.
  • Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia zapytania ofertowego - porady jak ich unikać.
 3. Analiza otrzymanych ofert na zakup i wdrożenie systemu WMS.
  • Na co zwrócić uwagę.
  • Jak porównać oferentów.
  • Jak nie przepłacić?

Agenda:

Techniczne przygotowanie uczestników.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie dwunastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Rejestracja:

Rejestracja na termin szkolenia jest obecnie zamknięta.

Szkolenie zamknięte:

Szkolenie ON-LINE: Jak wybrać system IT klasy WMS? może na Państwa życzenie zostać zrealizowane w formie zamkniętej.

W takim wypadku oprócz kwestii programowej, dostosowany do Państwa potrzeb zostanie również sposób prowadzenia zajęć teoretycznych oraz warsztatowych. Ponadto szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnym, zaproponowanym przez Państwa, miejscu oraz terminie.

Szkolenie zamknięte to:

 • Dopasowany do ram czasowych oraz potrzeb program szkolenia;
 • Optymalizacja budżetu szkoleniowego;
 • Dowolność w doborze terminu i miejsca szkolenia;
 • Analiza wybranych przypadków z bieżącej działalności firmy;
 • Konsultacja z trenerem podczas szkolenia oraz 30 dni po szkoleniu.

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu: "ON-LINE: Jak wybrać system IT klasy WMS?"

Wojciech Ziaja Consulting Services Director BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: 662105884 E-Mail: wojciech.ziaja@bpc-group.pl

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A,
Telefon Kontaktowy: +48 (32) 777-15-01
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu: "ON-LINE: Jak wybrać system IT klasy WMS?"

Wojciech Ziaja Consulting Services Director BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: 662105884 E-Mail: wojciech.ziaja@bpc-group.pl

Warunki Rejestracji i Uczestnictwa

I. ORGANIZATOR SZKOLENIA

 1. Organizatorem Szkolenia, zwanego dalej "Szkoleniem", jest BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-159), przy ul. Jesionowej 9A, piętro VIII, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292152, kapitał zakładowy: 67.200,00 PLN, NIP: 9542610254, Regon: 240738263. Osobą odpowiedzialną za organizację Szkolenia jest Wojciech Ziaja, Consulting Services Director, M: +48 662 105 884, E: wojciech.ziaja@bpc-group.pl

II. SZKOLENIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie uprzedniej rejestracji przy pomocy formularza rejestracyjnego, złożenie oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia Oferty Szkolenia oraz dokonanie opłaty za udział w Szkoleniu w terminie określonym w pkt. III. 4.
 2. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia. Liczba miejsc na Szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy zarejestrowani na Szkolenie, w przypadku gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową, najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem Szkolenia. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. w szczególności zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia. W takim przypadku zarejestrowani Uczestniczy wezmą udział w najbliższym Szkoleniu. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z powyższego tytułu.
 3. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wymagania techniczne

Do udziału w konferencji online/ webinaru/ szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams
 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.
Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową
 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 606 320 672