Webinarium – Monitorowanie infrastruktury IT – jak to robią profesjonaliści ZABBIX?

Informacje:

Zapraszamy na webinarium poświęcone Zabbixowi - kompleksowemu narzędziu do​ monitorowania infrastruktury IT, idealnemu dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z monitorowaniem. W trakcie tego spotkania przeprowadzimy   Cię przez podstawy Zabbixa, pokażemy jego kluczowe funkcje i przedstawimy, dlaczego jest to niezbędne narzędzie dla         efektywnego zarządzania infrastrukturą IT.

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu zarządy, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w   procesie wyboru i analiz rozwiązań informatycznych.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

 • Co to jest Zabbix? Wprowadzenie.
 • Monitorowanie podstawowych zasobów: Serwery, sieci i aplikacje.
 • Powiadomienia i alarmy: Jak otrzymywać powiadomienia o awariach?
 • Przegląd interfejsu użytkownika: Jak korzystać z panelu Zabbixa?
 • Tworzenie prostych monitorów i metryk.
 • Analiza danych: Wykresy, raporty i logi.
 • Skalowanie Zabbix: Jak rozwijać monitorowanie w miarę rozwoju infrastruktury IT?
 • Wsparcie społeczności i szkolenia dla nowych użytkowników.

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Monitorowanie infrastruktury IT – jak to robią profesjonaliści ZABBIX?
 • Co to jest Zabbix? Wprowadzenie.
 • Monitorowanie podstawowych zasobów: Serwery, sieci, i aplikacje.
 • Powiadomienia i alarmy: Jak otrzymywać powiadomienia o awariach?
 • Przegląd interfejsu użytkownika: Jak korzystać z panelu Zabbixa?
 • Tworzenie prostych monitorów i metryk.
 • Analiza danych: Wykresy, raporty i logi.
 • Skalowanie Zabbix: Jak rozwijać monitorowanie w miarę rozwoju infrastruktury IT?

Wsparcie społeczności i szkolenia dla nowych użytkowników.

Maciej Zajączkowski, Dyrektor Sprzedaży, Vecto Sp. z o.o.
Maciej Zajączkowski, Dyrektor Sprzedaży, Vecto Sp. z o.o.Vecto Sp. z o.o., Dyrektor Sprzedaży

Dyrektor Sprzedaży w warszawskiej spółce wdrożeniowej VECTO, z którą związany jest od przeszło 3 lat. Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa IT, specjalizuje się w rozwiązaniach kompleksowego zarządzania i zabezpieczenia danych. Wcześniej, przez 16 lat pracował dla renomowanej instytucji naukowo-badawczej. Z ramienia VECTO prowadzi szkolenia dla klientów biznesowych i instytucjonalnych, jest również prelegentem i uczestnikiem wydarzeń branżowych, podczas których dzieli się swoją wiedzą i kompetencjami.

Mateusz Głębocki, IT Support Specialist, Vecto Sp. z o.o.
Mateusz Głębocki, IT Support Specialist, Vecto Sp. z o.o. Vecto Sp. z o.o.

Mateusz Głębocki - Absolwent Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Warszawie, z branżą IT związany od 2018 roku, certyfikowany inżynier Zabbix Certified Professional i Zabbix Certified Trainer.

Dyskusja. Podsumowanie spotkania.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

VECTO

VECTO specjalizuje się przede wszystkim w dostawie oraz wdrażaniu systemów pamięci masowych, czyli profesjonalnych rozwiązań z zakresu gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania i archiwizowania danych w postaci cyfrowej.

 

Firma współpracuje z renomowanymi dostawcami sprzętu i oprogramowania będącymi liderami w swojej dziedzinie. Jest w stanie zapewnić swoim klientom kompleksową obsługę na wszystkich etapach realizacji. Poczynając od pomocy przy rozpoznaniu potrzeb klienta poprzez przygotowanie projektu rozwiązania na wdrożeniu oraz obsłudze powdrożeniowej kończąc.

Rozwiązania:

Zabbix

Zabbix to otwarte oprogramowanie monitorujące, które służy do monitorowania infrastruktury IT, systemów informatycznych, sieci oraz aplikacji. Jest to narzędzie służące do zbierania danych z różnych źródeł, analizy tych danych oraz prezentacji ich w formie wykresów, tabel i powiadomień.

Główne funkcje Zabbixa to:

 • Monitorowanie zdalnych zasobów, w tym serwerów, routerów,  przełączników sieciowych, urządzeń peryferyjnych i aplikacji.
 • Zbieranie danych o wydajności i dostępności systemów.
 • Konfigurowanie alertów i powiadomień w przypadku wykrycia  awarii lub przekroczenia ustalonych parametrów.
 • Tworzenie interaktywnych raportów i wykresów na podstawie  zebranych danych.
 • Możliwość integracji z innymi systemami monitorowania i  zarządzania.

Zabbix jest często wykorzystywany przez administratorów systemów do monitorowania stabilności i wydajności infrastruktury IT, co pozwala na szybką reakcję na problemy i minimalizowanie przestojów w działaniu systemów.

Regulamin

 1. Organizatorem Webinarium jest BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6.
 2. Webinarium zostanie przeprowadzona w dniu 26 Kwietnia 2024 r.
 3. Webinarium skierowane jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT.
 4. Każdy przedsiębiorca będący uczestnikiem Webinarium (Uczestnik Webinarium) musi spełnić wymagania techniczne umieszczone na stronie internetowej Organizatora Webinarium.
 5. W ramach Webinarium Partner Technologiczny przeprowadzi część prezentacyjną (60 minut) oraz część przeznaczoną dla Uczestników Webinarium na kierowanie pytań do Partnera Technologicznego (15 minut).
 6. Podczas trwania Webinarium zarówno Partner Technologiczny, jak i Uczestnik Webinarium zobowiązani są do uruchomienia kamery internetowej, chyba, że istnieje szczególnie uzasadniona przyczyna jej nie uruchomienia.
 7. Webinarium rozpocznie się przedstawieniem Partnera Technologicznego, Uczestników Webinarium przez moderatora reprezentującego Organizatora Webinarium.
 8. Uczestnicy Webinarium zobowiązani są do nie utrwalania przebiegu Webinarium poprzez jej nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej zgody Organizatora Webinarium.
 9. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo odwołania Webinarium w każdym czasie, bez uzasadnienia. Z tytułu zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Webinarium Uczestnikom Webinarium nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Webinarium.

 

Wymagania techniczne

 

Do udziału w konferencji online / webinaru / szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

 

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams

 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową

 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

 

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 608 289 148

Rejestracja:

Rejestracja jest obecnie zamknięta.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Webinarium – Monitorowanie infrastruktury IT – jak to robią profesjonaliści ZABBIX?"

Michał Jagieła IT Business Consultant BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 692 450 743 E-Mail: michal.jagiela@bpc-group.pl