Webinarium – System SAP z SNP – wzrost bez barier na każdym etapie rozwoju

Informacje:

Czy Państwa firma się rozwija, a obecne rozwiązania IT ten wzrost hamują, zamiast go wspomagać? Czy Państwa system ERP jest oparty na przestarzałej technologii i wymaga wymiany? A może rozważają Państwo wdrożenie SAP, ale obawiają się wysokich kosztów?

 

Zapraszamy Państwa na Webinarium, podczas którego eksperci, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem efektywnych rozwiązań IT dla przedsiębiorstw, przedstawią jak w oparciu o system SAP i rozwiązania SNP Poland można znieść bariery wzrostu firmy, niezależnie od skali działania przedsiębiorstwa. SNP Poland jest największym partnerem SAP w Polsce. Firma oferuje pełen zakres usług wdrożeniowych i rozwojowych systemu SAP.

 

Zaprezentowane zostaną scenariusze biznesowe dla firm na różnym etapie rozwoju i o różnej skali działania (MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz grupy kapitałowe), a także case studies klientów SNP Poland. Nie zabraknie też pokazu działania aplikacji SAP.

 

Do udziału w Webinarium zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru rozwiązań informatycznych.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

 • SAP S/4HANA - system, który wspomaga wzrost;
 • SNP SPRINT - wdrożenie S/4HANA szybciej i taniej;
 • Wdrożenie S/4HANA oczami klienta;
 • Zintegrowane planowanie ERP w SAP S/4HANA;
 • Obsługa skupu surowców w SAP S/4HANA;
 • Wsparcie dla wzrostu sprzedaży niezależnie od skali organizacji;  
 • Analiza rentowności w podziale na jednostki, linie biznesowe i grupy produktów;
 • SAP Embedded Analytics: analityka w czasie rzeczywistym;

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Przygotuj się do wzrostu i nowych wyzwań .
 • SAP S/4HANA – najnowszy system ERP od SAP
 • SNP SPRINT – wdrożenie S/4HANA szybciej i taniej
 • Nowe wymagania prawne – wyzwania i rozwiązania
Krzysztof Baj, Sales Manager, SNP
Krzysztof Baj, Sales Manager, SNPSNP, Sales Manager
Wdrożenie S/4HANA oczami klienta.
 • Cele projektu ERP
 • Wybór systemu i dostawcy
 • Przebieg wdrożenia i lessons learned
Sławomir Malarczyk, Dyrektor Operacyjny, Sokpol Koncentraty Sp. z o.o.
Sławomir Malarczyk, Dyrektor Operacyjny, Sokpol Koncentraty Sp. z o.o.Sokpol Koncentraty Sp. z o.o., Dyrektor Operacyjny
Prognoza sprzedaży a plan produkcyjny – zintegrowane planowanie ERP w SAP S/4HANA
Aleksander Patan, Lider Zespołu Planowania Produkcji, SNP
Aleksander Patan, Lider Zespołu Planowania Produkcji, SNPSNP, Lider Zespołu Planowania Produkcji
Obsługa skupu surowców w SAP S/4HANA.

Prezentacja scenariusza automatyzacji obsługi skupu  surowców na przykładzie warzyw i owoców, w tym:

 • Integracja wagi towarowej z SAP
 • Aplikacja Fiori dla portierów do tworzenia i identyfikacji przepustek dla dostawców
 • Automatyczne księgowanie przyjęcia i wyceny towaru, możliwość automatycznego wystawienia FV w imieniu rolnika (samofakturowanie), w połączeniu z tzw. kwitem wagowym
 • Automatyczne naliczanie składki na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Paweł Napadłek, Konsultant SAP, SNP
Paweł Napadłek, Konsultant SAP, SNPSNP, Konsultant SAP
Wsparcie dla wzrostu sprzedaży niezależnie od skali organizacji.
 • elastyczne zarządzanie cenami i cennikami (pricing)
 • współpraca ze stałymi odbiorcami, m.in. sieciami handlowymi (scenariusze EDI, e-fakturowanie)
 • integracja sprzedaży online z systemem ERP
Ireneusz Golon, Lider Zespołu Sprzedaż i Dystrybucja, SNP
Ireneusz Golon, Lider Zespołu Sprzedaż i Dystrybucja, SNPSNP, Lider Zespołu Sprzedaż i Dystrybucja
Tomasz Wojciechowski, Lider Zespołu Rozwoju Oprogramowania SAP, SNP
Tomasz Wojciechowski, Lider Zespołu Rozwoju Oprogramowania SAP, SNP SNP

Wielowymiarowa analiza rentowności w podziale na jednostki, linie biznesowe i grupy produktów
 • Raportowanie kosztów produktów
 • Rentowność grup asortymentowych
 • Analiza poszczególnych obszarów biznesowych
Karol Ginter, Lider Zespołu Finansów i Kontrolingu, SNP
Karol Ginter, Lider Zespołu Finansów i Kontrolingu, SNPSNP, Lider Zespołu Finansów i Kontrolingu
SAP Embedded Analytics: analityka w czasie rzeczywistym
 • Raportowanie w przyjaznym środowisku SAP Fiori
 • SAP Analytics Cloud – analiza danych w chmurze
 • Analysis for Office: interaktywne narzędzie codziennego raportowania operacyjnego i analitycznego
Mirosława Żurek, Konsultant SAP Business Intelligence, SNP
Mirosława Żurek, Konsultant SAP Business Intelligence, SNPSNP, Konsultant SAP Business Intelligence
Dyskusja.
Podsumowanie spotkania.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

SNP

SNP (do 2017 - BCC) to największa firma wdrażająca systemy SAP w Polsce. SNP to 25 lat doświadczeń we wdrożeniach systemów IT dla firm produkcyjnych i produkcyjno-handlowych. To także rozwiązania redukujące czas i koszty wdrożenia SAP, oraz liczne rozwiązania rozbudowujące funkcje SAP w finansach, łańcuchu dostaw, sprzedaży i HR. Więcej: www.snp-poland.com.

Rozwiązania:

SNP

SAP S/4HANA, najnowszy system ERP od firmy SAP, to pakiet do zarządzania zasobami firmy w czasie rzeczywistym. Jest oparty na zaawansowanej platformie SAP HANA - przetwarzaniu danych w pamięci (in-memory database). Przekłada się to na najwyższe parametry w zakresie wydajności systemu i szybkości raportowania. Rozwiązanie posiada przyjazny interfejs użytkownika SAP Fiori z gotowymi aplikacjami transakcyjnymi i analitycznymi,

 

SNP SPRINT to kompleksowe i zintegrowane rozwiązanie SAP, oparte na SAP S/4HANA, przeznaczone dla firm średniej wielkości, które poszukują zaawansowanego systemu ERP w akceptowalnej cenie i niewymagającego skomplikowanego projektu wdrożeniowego. SNP SPRINT obejmuje pakiet kluczowych funkcjonalności SAP, metodykę wdrożeniową, sprawdzoną w firmach średniej wielkości, jak również narzędzia organizacyjne i informatyczne wspomagające proces wdrożeniowy. SNP SPRINT ma nieograniczone możliwości rozwoju o nowe funkcje i integrację z innymi systemami. Rozwiązanie SNP SPRINT jest certyfikowane przez SAP.

Regulamin

 1. Organizatorem Webinarium jest BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6.
 2. Webinarium zostanie przeprowadzona w dniu 25 Lutego 2021 r.
 3. Webinarium skierowana jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT nadzorowanie i postępu produkcji.
 4. Każdy przedsiębiorca będący uczestnikiem Webinarium (Uczestnik Webinarium) musi spełnić wymagania techniczne umieszczone na stronie internetowej Organizatora Webinarium.
 5. W ramach Webinarium Partner Technologiczny przeprowadzi część prezentacyjną (100 minut) oraz część przeznaczoną dla Uczestników Webinarium na kierowanie pytań do Partnera Technologicznego (15 minut).
 6. Podczas trwania Webinarium zarówno Partner Technologiczny, jak i Uczestnik Webinarium zobowiązani są do uruchomienia kamery internetowej, chyba, że istnieje szczególnie uzasadniona przyczyna jej nie uruchomienia.
 7. Webinarium rozpocznie się przedstawieniem Partnera Technologicznego, Uczestników Webinarium przez moderatora reprezentującego Organizatora Webinarium.
 8. Uczestnicy Webinarium zobowiązani są do nie utrwalania przebiegu Webinarium poprzez jej nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej zgody Organizatora Webinarium.
 9. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo odwołania Webinarium w każdym czasie, bez uzasadnienia. Z tytułu zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Webinarium Uczestnikom Webinarium nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Webinarium.

 

Wymagania techniczne

 

Do udziału w konferencji online / webinaru / szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

 

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams

 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową

 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

 

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 608 289 148

Rejestracja:

Rejestracja jest obecnie zamknięta.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Webinarium – System SAP z SNP – wzrost bez barier na każdym etapie rozwoju"

Łukasz Kubas Dyrektor Domeny Produkcja BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 795-534-616 E-Mail: lukasz.kubas@bpc-group.pl