Webinarium – Wdrożenie CMMS polem walki produkcja vs. utrzymanie ruchu?

Informacje:

Najważniejszą zaletą systemów klasy CMMS jest minimalizacja nieplanowanych przestojów maszyn oraz zmniejszenie ilości awarii. Rozwiązania wspierają efektywne zarządzanie naprawami i remontami. W przedsiębiorstwach z rozbudowanym parkiem maszynowym są nieodzownym narzędziem, które udrażnia komunikację pomiędzy służbami UR i działem produkcji.

Spotkanie adresowane jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie utrzymaniem ruchu poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT i nadzorować postęp produkcji.

Do udziału w Webinarium zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru rozwiązań informatycznych.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

 • Poprawna identyfikacja celu wdrożenia systemu CMMS oraz opracowanie planu wymaganych działań i zmian w organizacji to gwarancja osiągnięcia wymiernych korzyści biznesowych,
 • Kluczowe elementy wchodzące w skład systemu CMMS – rekomendowana kolejność wdrażania,
 • Integracja systemu CMMS z systemem ERP, kiedy warto o tym rozmawiać,
 • Paszportyzacja infrastruktury, oznakowanie, obsługa rotacji to często klucz do gromadzenia rzeczywistych danych i prowadzenie niezbędnych analiz,
 • Sprawna komunikacja pomiędzy produkcją a utrzymaniem ruchu oraz wizualizacja to szybki sposób na zwiększenie dostępności maszyn i urządzeń,
 • Inwentaryzacja magazynów podręcznych w systemie CMMS to źródło informacji dla każdego technika czym dysponuje on jak i inni pracownicy,
 • Elektroniczna obsługa obchodów jako skuteczny sposób na redukcje awarii instalacji,
 • Analiza wskaźników MTTR, MTBF, MTTF w systemie klasy CMMS,

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Transformacja cyfrowa zakładu produkcyjnego na „polu walki” logistyka vs produkcja vs UR.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Nowoczesny system CMMS/EAM SimplyMobile

CMMS jako narzędzie pracy zarówno pracowników utrzymania ruchu jak również pracowników produkcji.

Mobilność i prostota systemu CMMS to gwarancja posiadania rzeczywistych danych niezbędnych do podejmowanie trafnych decyzji zarządczych.

Łukasz Konisiewicz, Konsultant ds. wdrożeń systemów CMMS/EAM, SimplyMobile Sp. z o.o.
Łukasz Konisiewicz, Konsultant ds. wdrożeń systemów CMMS/EAM, SimplyMobile Sp. z o.o.SimplyMobile Sp. z o.o., Konsultant ds. wdrożeń systemów CMMS/EAM

Specjalista z 20-letnim doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów kasy CMMS. Doświadczenie zdobywał podczas realizacji ponad 100 projektów w zakładach produkcyjnych w całej Polsce i za granicą. Pierwsze projekty dotyczyły międzynarodowych koncernów z branży spożywczej i motoryzacyjnej. Kolejne lata to projekty w firmach różnej wielkości od dużych zakładów z sektora chemicznego po niewielkie firmy usługowe.  Aktualnie zdobyte doświadczenie wykorzystuje do budowania optymalnych narzędzi informatycznych wspomagających Utrzymanie Ruchu. Jako konsultant oprócz realizacji standardowych usług wdrożeniowych daje pełne wsparcie również w zakresie optymalizacji procesów biznesowych.

Mateusz Świstak, Konsultant ds. wdrożeń systemów CMMS/EAM, SimplyMobile Sp. z o.o.
Mateusz Świstak, Konsultant ds. wdrożeń systemów CMMS/EAM, SimplyMobile Sp. z o.o. SimplyMobile Sp. z o.o.

Dyskusja.
Podsumowanie spotkania.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

SimplyMobile Sp. z o.o.

 

SimplyMobile jest firmą, której fundamentem są ludzie specjalizujący się wdrażaniem systemów klasy CMMS/EAM, dlatego gwarantuje udział konsultantów którzy z pasją od wielu lat realizują projekty, których podstawowym celem jest optymalizacja procesów zarządzania majątkiem, informatyczne wspieranie procesów utrzymania ruchu, elektroniczna ewidencja zleceń serwisowych.

 

W ramach współpracy SimplyMobile gwarantuje skuteczne uruchomienie takich obszarów jak:

 • Ewidencja infrastruktury,

 • Prace bieżące,

 • Prace planowane,

 • Część zamienne,

 • Zakup części i usług,

 • Personel techniczny,

 • Postoje remontowe,

 • Pozwolenia na prace,

 • Obchody zmianowe,

 • Narzędziownia,

 • Integracja z systemem ERP,

 • Integracja z systemem SCADA,

Doświadzcenie Simply Mobile:

 • Optymalizacja procesów zarządzania majątkiem i utrzymania ruchu,

 • Wdrożenia rozwiązań klasy CMMS/EAM (Infor EAM, MP2),

 • Wdrażania aplikacji mobilnych zintegrowanych z dużymi rozwiązaniami ERP,

 • Wdrażania aplikacji wspomagających zarzadzanie zleceniami produkcyjnymi,

 • Wdrażania modułu ANDON odpowiedzialnego za wizualizację procesu produkcji,

 • Uruchamianie urządzeń przenośnych z wykorzystaniem technologii RFID/NFC,

Podstawowy zakres realizowanych usług

 • Realizacja projektów mających na celu dostarczanie mobilny aplikacji będących uzupełnieniem dla rozwiązań klasy ERP, ponieważ projekty realizowane są z wykorzystaniem metodyk zwinnych (Agile) nasze projekty kończą się sukcesem i spełnieniem potrzeb biznesowych klientów,

 • Realizacja projektów mających na celu dostawę aplikacji do obsługi wieloetapowego procesu produkcji z uwzględnieniem uproszczonej formy rejestrowania danych i ich wizualizacji,

 • Realizacja projektów mających na celu wdrażanie strategii WCM – World Class Manufacturing w takich obszarach jak ANDON, KAIZEN, Analiza AAA, Obchody, RCA, RCM,

 • Realizacja projektów mających na celu uruchomienie aplikacji mobilnych pracujących na urządzaniach typu Smartfon czy Tablet z jednoczesnym wykorzystujemy technologię RFID, NFC, poleceń głosowych, rozpoznawania twarzy,

 • Realizacja usług konsultingowych mających na celu wsparcie procesu wdrożenia systemów klasy CMMS/EAM wraz z integracją z systemami ERP,

 • Usługa uruchomienia modułu ANDON wraz z dostawą infrastruktury i integracją z systemem klasy CMMS. Uruchomiony moduł pozwala na prostą rejestrację problemów występujących na produkcji oraz prezentację w formie ekranów multimedialnych,

 • Usługa uruchomienia modułu OBCHODY obejmującego definicję zakresu czynności obchodowych, oznakowania trasy obchodowej za wykorzystaniem RFID oraz urządzeń mobilnych typu Tablet gwarantujących kontrolę realizacji wymaganych czynności.

Rozwiązania:

SimplyMobile CMMS / EAM

System zdalnego nadzoru prowadzonych prac

Zakres podstawowej funkcjonalności obejmuje:

 • Ewidencja nadzorowanej infrastruktury,

 • Klasyfikacja typów realizowanych prac,

 • Moduł zlecenia prac,

 • Moduł obsługi i rozliczania prac,

 • Moduł nadzoru i raportowania,

Kluczowe założenia technologiczne:

 • System dostępny w modelu SAAS,

 • Obsługi za pomocą przeglądarki internetowej, tableta i smartfona,

 • Zastosowanie technologii RFID/NFC,

 • Gotowe wskaźniki i raporty,

 • Graficzne zarządzanie procesem akceptacji,

Kluczowe korzyści:

 • Niski koszt uruchomienia systemu,

 • Usprawnienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami firmy,

 • Zwiększenie efektywności pracy pracowników,

 • Skrócenie czasu realizacji prac,

 • Zwiększenie dostępności urządzeń,

Infor EAM

 • Światowej klasy system do zarządzania majątkiem trwałym i utrzymaniem ruchu,

 • Lider Magicznego Kwadratu Gartnera 2019 w zakresie oprogramowania klasy CMMS/EAM,

 • Kompleksowa obsługa procesów utrzymania ruchu w modelu SaaS,

 • Standardowe, sprawdzone mechanizmy integracji z systemami ERP,

 • Wbudowane mechanizmy do konfiguracji systemu dostępne również dla administratora,

 • Gotowe szablony konfiguracyjne dostosowane do branżowej specyfiki przedsiębiorstw,

Zarządzanie procesem produkcji

 • Rejestr realizowanych zleceń produkcyjnych,

 • Elektroniczna obsługa procesu realizacji zlecenia,

 • Graficzna wizualizacja realizowanych zleceń produkcyjnych na ekranach telewizorów,

 • Panel dotykowy dla operatora z produkcji,

 • Rejestr klientów,

 • Elektroniczna komunikacja międzywydziałowa,

ANDON

 • Ewidencja linii i gniazd produkcyjnych,

 • Klasyfikacja typów zgłoszeń występujących na produkcji,

 • Ewidencja produktów lub zamówień produkcyjnych,

 • Terminal do rejestracji zgłoszenia przez pracownika produkcji,

 • Ekrany do wizualizacji stanu linii lub gniazd produkcyjnych,

 • Standardowe raporty obejmujące takie wskaźniki jak MTBF, MTTR, OEE.

OBCHODY

 • Ewidencja infrastruktury podlegającej obchodom wraz z mechanizmem oznakowania wykorzystującym technologię kodów QR lub RFID,

 • Rejestr czynności oraz tras obchodowych wraz z definicja częstotliwości ich realizacji,

 • Mechanizm automatycznego przekazywania czynności obchodowych do realizacji zgodnie z ustaloną częstotliwością,

 • Ewidencja służb wykonujących obchody wraz z przypisaniem kart NFC usprawniających proces autoryzacji pracownika na urządzeniu,

 • Urządzenie mobilne typu smartfon z aplikacją mobilną odpowiedzialną za prezentację zakresu czynności do wykonania oraz potwierdzenia wykonania poprzez zeskanowanie kodu QR lub RFID,

 • Raportowania zakresu wykonanych obchodów oraz zidentyfikowanych problemów,

 • Integracja z systemem klasy CMMS/EAM.

Regulamin

 1. Organizatorem Webinarium jest BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6.
 2. Webinarium zostanie przeprowadzona w dniu 21 Października 2021 r.
 3. Webinarium skierowana jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT nadzorowanie i postępu produkcji.
 4. Każdy przedsiębiorca będący uczestnikiem Webinarium (Uczestnik Webinarium) musi spełnić wymagania techniczne umieszczone na stronie internetowej Organizatora Webinarium.
 5. W ramach Webinarium Partner Technologiczny przeprowadzi część prezentacyjną (60 minut) oraz część przeznaczoną dla Uczestników Webinarium na kierowanie pytań do Partnera Technologicznego (15 minut).
 6. Podczas trwania Webinarium zarówno Partner Technologiczny, jak i Uczestnik Webinarium zobowiązani są do uruchomienia kamery internetowej, chyba, że istnieje szczególnie uzasadniona przyczyna jej nie uruchomienia.
 7. Webinarium rozpocznie się przedstawieniem Partnera Technologicznego, Uczestników Webinarium przez moderatora reprezentującego Organizatora Webinarium.
 8. Uczestnicy Webinarium zobowiązani są do nie utrwalania przebiegu Webinarium poprzez jej nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej zgody Organizatora Webinarium.
 9. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo odwołania Webinarium w każdym czasie, bez uzasadnienia. Z tytułu zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Webinarium Uczestnikom Webinarium nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Webinarium.

 

Wymagania techniczne

 

Do udziału w konferencji online / webinaru / szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

 

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams

 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową

 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

 

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 608 289 148

Rejestracja:

Dane dotyczące spotkania:
Dane Delegata na Spotkanie:
Dane Przedsiębiorstwa:
Tematyka Spotkania:

Bezpłatne Uczestniczy: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą oraz dokonująca rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.

Regulamin:
*
*
*

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników. Potwierdzenie rejestracji zostanie dokonane przez Organizatora w najbliższym możliwym terminie.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Webinarium – Wdrożenie CMMS polem walki produkcja vs. utrzymanie ruchu?"

Łukasz Kubas Dyrektor Domeny Produkcja BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 795-534-616 E-Mail: lukasz.kubas@bpc-group.pl