Webinarium – CMMS narzędziem dla służb utrzymania ruchu i działów produkcji.

Informacje:

Najważniejszą zaletą systemów klasy CMMS jest minimalizacja nieplanowanych przestojów maszyn oraz zmniejszenie ilości awarii. Rozwiązania wspierają efektywne zarządzanie naprawami i remontami. W przedsiębiorstwach z rozbudowanym parkiem maszynowym są nieodzownym narzędziem, które udrażnia komunikację pomiędzy służbami UR i działem produkcji.

Spotkanie adresowane jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie utrzymaniem ruchu poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT i nadzorować postęp produkcji.

Do udziału w Webinarium zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru rozwiązań informatycznych.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

 • Poprawna identyfikacja celu wdrożenia systemu CMMS oraz opracowanie planu wymaganych działań i zmian w organizacji to gwarancja osiągnięcia wymiernych korzyści biznesowych,
 • Kluczowych elementów wchodzące w skład systemu CMMS – rekomendowana kolejność wdrażania,
 • Integracja systemu CMMS z systemem ERP, kiedy warto o tym rozmawiać,
 • Paszportyzacja infrastruktury, oznakowanie, obsługa rotacji to często klucz do gromadzenia rzeczywistych danych i prowadzenie niezbędnych analiz,
 • Sprawna komunikacja pomiędzy produkcją a utrzymaniem ruchu oraz wizualizacja to szybki sposób na zwiększenie dostępności maszyn i urządzeń,
 • Inwentaryzacja magazynów podręcznych w systemie CMMS to źródło informacji dla każdego technika czym dysponuje on jak i inni pracownicy,
 • Elektroniczna obsługa obchodów jako skuteczny sposób na redukcje awarii instalacji,

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Nowoczesny system CMMS/EAM SimplyMobile

CMMS jako narzędzie pracy zarówno pracowników utrzymania ruchu jak również pracowników produkcji.

Mobilność i prostota systemu CMMS to gwarancja posiadania rzeczywistych danych niezbędnych do podejmowanie trafnych decyzji zarządczych.

Łukasz Konisiewicz, Konsultant ds. wdrożeń systemów CMMS/EAM, SimplyMobile Sp. z o.o.
Łukasz Konisiewicz, Konsultant ds. wdrożeń systemów CMMS/EAM, SimplyMobile Sp. z o.o.SimplyMobile Sp. z o.o., Konsultant ds. wdrożeń systemów CMMS/EAM

Specjalista z 20-letnim doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów kasy CMMS. Doświadczenie zdobywał podczas realizacji ponad 100 projektów w zakładach produkcyjnych w całej Polsce i za granicą. Pierwsze projekty dotyczyły międzynarodowych koncernów z branży spożywczej i motoryzacyjnej. Kolejne lata to projekty w firmach różnej wielkości od dużych zakładów z sektora chemicznego po niewielkie firmy usługowe.  Aktualnie zdobyte doświadczenie wykorzystuje do budowania optymalnych narzędzi informatycznych wspomagających Utrzymanie Ruchu. Jako konsultant oprócz realizacji standardowych usług wdrożeniowych daje pełne wsparcie również w zakresie optymalizacji procesów biznesowych.

Mateusz Świstak, Konsultant ds. wdrożeń systemów CMMS/EAM, SimplyMobile Sp. z o.o.
Mateusz Świstak, Konsultant ds. wdrożeń systemów CMMS/EAM, SimplyMobile Sp. z o.o. SimplyMobile Sp. z o.o.

Dyskusja.
Podsumowanie spotkania.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

SimplyMobile Sp. z o.o.

 

SimplyMobile jest firmą, której fundamentem są ludzie specjalizujący się wdrażaniem systemów klasy CMMS/EAM, dlatego gwarantuje udział konsultantów którzy z pasją od wielu lat realizują projekty, których podstawowym celem jest optymalizacja procesów zarządzania majątkiem, informatyczne wspieranie procesów utrzymania ruchu, elektroniczna ewidencja zleceń serwisowych.

 

W ramach współpracy SimplyMobile gwarantuje skuteczne uruchomienie takich obszarów jak:

 • Ewidencja infrastruktury,

 • Prace bieżące,

 • Prace planowane,

 • Część zamienne,

 • Zakup części i usług,

 • Personel techniczny,

 • Postoje remontowe,

 • Pozwolenia na prace,

 • Obchody zmianowe,

 • Narzędziownia,

 • Integracja z systemem ERP,

 • Integracja z systemem SCADA,

Doświadzcenie Simply Mobile:

 • Optymalizacja procesów zarządzania majątkiem i utrzymania ruchu,

 • Wdrożenia rozwiązań klasy CMMS/EAM (Infor EAM, MP2),

 • Wdrażania aplikacji mobilnych zintegrowanych z dużymi rozwiązaniami ERP,

 • Wdrażania aplikacji wspomagających zarzadzanie zleceniami produkcyjnymi,

 • Wdrażania modułu ANDON odpowiedzialnego za wizualizację procesu produkcji,

 • Uruchamianie urządzeń przenośnych z wykorzystaniem technologii RFID/NFC,

Podstawowy zakres realizowanych usług

 • Realizacja projektów mających na celu dostarczanie mobilny aplikacji będących uzupełnieniem dla rozwiązań klasy ERP, ponieważ projekty realizowane są z wykorzystaniem metodyk zwinnych (Agile) nasze projekty kończą się sukcesem i spełnieniem potrzeb biznesowych klientów,

 • Realizacja projektów mających na celu dostawę aplikacji do obsługi wieloetapowego procesu produkcji z uwzględnieniem uproszczonej formy rejestrowania danych i ich wizualizacji,

 • Realizacja projektów mających na celu wdrażanie strategii WCM – World Class Manufacturing w takich obszarach jak ANDON, KAIZEN, Analiza AAA, Obchody, RCA, RCM,

 • Realizacja projektów mających na celu uruchomienie aplikacji mobilnych pracujących na urządzaniach typu Smartfon czy Tablet z jednoczesnym wykorzystujemy technologię RFID, NFC, poleceń głosowych, rozpoznawania twarzy,

 • Realizacja usług konsultingowych mających na celu wsparcie procesu wdrożenia systemów klasy CMMS/EAM wraz z integracją z systemami ERP,

 • Usługa uruchomienia modułu ANDON wraz z dostawą infrastruktury i integracją z systemem klasy CMMS. Uruchomiony moduł pozwala na prostą rejestrację problemów występujących na produkcji oraz prezentację w formie ekranów multimedialnych,

 • Usługa uruchomienia modułu OBCHODY obejmującego definicję zakresu czynności obchodowych, oznakowania trasy obchodowej za wykorzystaniem RFID oraz urządzeń mobilnych typu Tablet gwarantujących kontrolę realizacji wymaganych czynności.

Rozwiązania:

SimplyMobile CMMS / EAM

System zdalnego nadzoru prowadzonych prac

Zakres podstawowej funkcjonalności obejmuje:

 • Ewidencja nadzorowanej infrastruktury,

 • Klasyfikacja typów realizowanych prac,

 • Moduł zlecenia prac,

 • Moduł obsługi i rozliczania prac,

 • Moduł nadzoru i raportowania,

Kluczowe założenia technologiczne:

 • System dostępny w modelu SAAS,

 • Obsługi za pomocą przeglądarki internetowej, tableta i smartfona,

 • Zastosowanie technologii RFID/NFC,

 • Gotowe wskaźniki i raporty,

 • Graficzne zarządzanie procesem akceptacji,

Kluczowe korzyści:

 • Niski koszt uruchomienia systemu,

 • Usprawnienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami firmy,

 • Zwiększenie efektywności pracy pracowników,

 • Skrócenie czasu realizacji prac,

 • Zwiększenie dostępności urządzeń,

Infor EAM

 • Światowej klasy system do zarządzania majątkiem trwałym i utrzymaniem ruchu,

 • Lider Magicznego Kwadratu Gartnera 2019 w zakresie oprogramowania klasy CMMS/EAM,

 • Kompleksowa obsługa procesów utrzymania ruchu w modelu SaaS,

 • Standardowe, sprawdzone mechanizmy integracji z systemami ERP,

 • Wbudowane mechanizmy do konfiguracji systemu dostępne również dla administratora,

 • Gotowe szablony konfiguracyjne dostosowane do branżowej specyfiki przedsiębiorstw,

Zarządzanie procesem produkcji

 • Rejestr realizowanych zleceń produkcyjnych,

 • Elektroniczna obsługa procesu realizacji zlecenia,

 • Graficzna wizualizacja realizowanych zleceń produkcyjnych na ekranach telewizorów,

 • Panel dotykowy dla operatora z produkcji,

 • Rejestr klientów,

 • Elektroniczna komunikacja międzywydziałowa,

ANDON

 • Ewidencja linii i gniazd produkcyjnych,

 • Klasyfikacja typów zgłoszeń występujących na produkcji,

 • Ewidencja produktów lub zamówień produkcyjnych,

 • Terminal do rejestracji zgłoszenia przez pracownika produkcji,

 • Ekrany do wizualizacji stanu linii lub gniazd produkcyjnych,

 • Standardowe raporty obejmujące takie wskaźniki jak MTBF, MTTR, OEE.

OBCHODY

 • Ewidencja infrastruktury podlegającej obchodom wraz z mechanizmem oznakowania wykorzystującym technologię kodów QR lub RFID,

 • Rejestr czynności oraz tras obchodowych wraz z definicja częstotliwości ich realizacji,

 • Mechanizm automatycznego przekazywania czynności obchodowych do realizacji zgodnie z ustaloną częstotliwością,

 • Ewidencja służb wykonujących obchody wraz z przypisaniem kart NFC usprawniających proces autoryzacji pracownika na urządzeniu,

 • Urządzenie mobilne typu smartfon z aplikacją mobilną odpowiedzialną za prezentację zakresu czynności do wykonania oraz potwierdzenia wykonania poprzez zeskanowanie kodu QR lub RFID,

 • Raportowania zakresu wykonanych obchodów oraz zidentyfikowanych problemów,

 • Integracja z systemem klasy CMMS/EAM.

Rejestracja:

Dane dotyczące spotkania:
Dane Delegata na Spotkanie:
Dane Przedsiębiorstwa:
Tematyka Spotkania:

Bezpłatne Uczestniczy: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą oraz dokonująca rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.

Regulamin:
*
*
*

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników. Potwierdzenie rejestracji zostanie dokonane przez Organizatora w najbliższym możliwym terminie.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Webinarium – CMMS narzędziem dla służb utrzymania ruchu i działów produkcji."

Łukasz Kubas Dyrektor Domeny Produkcja BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 795-534-616 E-Mail: lukasz.kubas@bpc-group.pl