Webinarium – Monitor ERP - System zoptymalizowany pod kątem obsługi produkcji i planowania produkcji.

Informacje:

MONITOR ERP to kompletny system zarządzania i wsparcia podejmowania decyzji biznesowych. Składa się w wielu modułów, które obsługują kluczowe procesy przedsiębiorstwie. System jest zoptymalizowany pod kątem obsługi produkcji i planowania produkcji.

 

„Tutaj konfigurujesz struktury, dokonujesz istotnych obliczeń i umieszczasz zlecenia produkcyjne, które finalnie będą generować rzeczywiste przychody. Jesteś w pełni świadomy swojego obłożenia. Raportujesz i wybierasz zestawienia, planujesz i uruchamiasz jednoczesną produkcję - otrzymasz wszystkie narzędzia potrzebne do odniesienia sukcesu w produkcji.”- wskazuje producent oprogramowania.Do udziału w Webinarium zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru rozwiązań informatycznych.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

 • Przedstawienie firmy i systemu – czym jest? Dla kogo? Co daje? UNIFAUN/ API/ aktualny Excel, itp.;
 • Wprowadzenie do systemu – funkcje podstawowe – pulpit/workflow/czat/integracja z Outlookiem/idea przedstawiania danych w Monitorze/ DMS;
 • Ofertowanie;
 • Planowanie produkcji APS;
 • Optymalizacja produkcji / priorytetyzacja;
 • Raport z produkcji – odchylenie itp.;
 • Terminal / RCP/ MES;
 • BI.
 • Co wyróżnia Monitor.ERP dla produkcji:
  • MES;

  • White board;

  • Zrządzanie projektami;

  • Współpraca z CAD;

  • Planowanie w ujęciu wielozasobowym, itp.

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Wykorzystanie planowania MRP oraz wariantowania produktów do optymalnego wykorzystania zasobów na produkcji.
 1. Przedstawienie firmy i systemu – czym jest? Dla kogo? Co daje? UNIFAUN/ API/ aktualny Excel, itp.;

 2. Wprowadzenie do systemu – funkcje podstawowe – pulpit/workflow/czat/integracja z Outlookiem/idea przedstawiania danych w Monitorze/ DMS;

 3. Ofertowanie;

 4. Planowanie produkcji APS;

 5. Optymalizacja produkcji / priorytetyzacja;

 6. Raport z produkcji – odchylenie itp.;

 7. Terminal / RCP/ MES;

 8. BI.

Maciej Swienton, Dyrektor Zarządzający, Monitor ERP System Polska Sp. z o.o.
Maciej Swienton, Dyrektor Zarządzający, Monitor ERP System Polska Sp. z o.o.Monitor ERP System Polska Sp. z o.o., Dyrektor Zarządzający
Radosław Gubała, Manager ds. sprzedaży, Monitor ERP System Polska Sp. z o.o.
Radosław Gubała, Manager ds. sprzedaży, Monitor ERP System Polska Sp. z o.o. Monitor ERP System Polska Sp. z o.o.

Gerard Błaszczak, Manager ds. sprzedaży, Monitor ERP System Polska Sp. z o.o.
Gerard Błaszczak, Manager ds. sprzedaży, Monitor ERP System Polska Sp. z o.o. Monitor ERP System Polska Sp. z o.o.

Gerard Błaszczak mgr inż. absolwent kierunku Podstawowe Problemy Techniki / zarządzanie produkcją Uniwersytet Zielonogórski.

Od 13 lat jako menager na polskim rynku produkcji z systemami ERP. Zdobyte doświadczenie w branży telekomunikacyjnej, informatycznej, motoryzacyjnej, meblowej pozwala czynnie wesprzeć proces wdrożenia i wyboru systemu dla produkcji. Poszukuje klientów z wyzwaniami i chęcią rozwoju firmy.

Dyskusja.
Podsumowanie spotkania.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

Monitor ERP System

Dostarczamy innowacyjny system zarządzania firmą - MONITOR ERP, stworzony w Szwecji i rozwijany z myślą o przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce. Strategią naszej firmy jest nieustanny rozwój i doskonalenie produktu zgodnie z aktualnymi trendami. Celem jest dostarczanie elastycznego rozwiązania, które niezależnie od wielkości i branży przedsiębiorstwa zapewnia pełną kontrolę procesów biznesowych, a także rozwój firmy. Ścisła, ponad 40-letnia współpraca z naszymi klientami gwarantuje, że system spełnia wymagania nowoczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych. Firma oferuje także szkolenia, doradztwo i wsparcie dla użytkowników systemu. MONITOR jest obecnie zainstalowany w ponad 4400 firmach produkcyjnych na całym świecie i tłumaczony na 14 języków.

logo

Rozwiązania:

Monitor ERP System

System Monitor ERP obejmuje kluczowe procesy każdej firmy wytwórczej, zapewniając sprawne i efektywne zarządzanie obszarem produkcji, sprzedaży, zakupów, magazynów, księgowości oraz zasobów ludzkich. Oprogramowanie umożliwia wykorzystanie zintegrowanych z systemem aplikacji dodatkowych obejmujących m.in. zarządzanie dokumentami, EDI, elektroniczne zarządzanie fakturamii, zarządzanie narzędziami, księgowość zarządczą, konfigurator produktów, PDA czy sklep online. Dzięki szwedzkim korzeniom, system został zaprojektowany pod kątem wygody obsługi, efektywności finansowej i sprawności procesów. Rozwiązanie zapewnia wysoce pozytywne doświadczenia użytkowników, dzięki prostocie interfejsu i przejrzystemu monitorowaniu procesów biznesowych firmy produkcyjnej.

 

Mobile Climate Control

Rejestracja:

Dane dotyczące spotkania:
Dane Delegata na Spotkanie:
Dane Przedsiębiorstwa:
Tematyka Spotkania:

Bezpłatne Uczestniczy: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą oraz dokonująca rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.

Regulamin:
*
*
*

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników. Potwierdzenie rejestracji zostanie dokonane przez Organizatora w najbliższym możliwym terminie.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Webinarium – Monitor ERP - System zoptymalizowany pod kątem obsługi produkcji i planowania produkcji. "

Łukasz Kubas Dyrektor Domeny Produkcja BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 795-534-616 E-Mail: lukasz.kubas@bpc-group.pl