Webinarium – Monitoring urządzeń i zarządzanie serwisem w terenie.

Informacje:

XEMI SERWIS to system do zarządzania serwisem. Profesjonalne rozwiązanie informatyczne, usprawniające obsługę zgłoszeń serwisowych. Składa się z aplikacji mobilnej, przeznaczonej dla pracowników terenowych oraz internetowej aplikacji zarządczej, dedykowanej dla kadry menedżerskiej.Do udziału w Webinarium zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru rozwiązań informatycznych.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

 • Dostępność i wiedza na czas
 • Konserwacja prewencyjna
 • Ciągła sprawność
 • Odpowiedzialność i bezpieczeństwo
 • Wszechstronne narzędzia
  • kalendarz, dostępność serwisantów
  • brygady
  • protokoły serwisowe
  • checklisty
  • komunikator
  • baza wiedzy
  • magazyn, narzędziownia

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
 1. Dostępność i wiedza na czas
 2. Konserwacja prewencyjna
 3. Ciągła sprawność
 4. Odpowiedzialność i bezpieczeństwo
 5. Wszechstronne narzędzia :
  - kalendarz, dostępność serwisantów
  - brygady
  - protokoły serwisowe
  - checklisty
  - komunikator
  - baza wiedzy
  - magazyn, narzędziownia
Bartłomiej Romański, Konsultant ds. handlowych, MERINOSOFT Sp. z o.o.
Bartłomiej Romański, Konsultant ds. handlowych, MERINOSOFT Sp. z o.o.MERINOSOFT Sp. z o.o., Konsultant ds. handlowych
Mirosław Wójtowicz, Konsultant ds. wdrożeń, MERINOSOFT Sp. z o.o.
Mirosław Wójtowicz, Konsultant ds. wdrożeń, MERINOSOFT Sp. z o.o. Konsultant ds. wdrożeń

Dyskusja.
Podsumowanie spotkania.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

MERINOSOFT

Producent profesjonalnych, precyzyjnie dopasowanych rozwiązań informatycznych XEMI, obsługujących szereg procesów biznesowych. Od 30 lat z powodzeniem realizuje kontrakty w różnych przedsiębiorstwach na terenie całej Polski. Za każdym razem oferuje indywidualne rozwiązania w obszarach produkcji, dystrybucji i szeroko rozumianej rachunkowości zarządczej. Twórca biznesowych aplikacji mobilnych takich jak: XEMI SERWIS, XEMI SALES FORCE.


Misją MERINOSOFT jest dbałość o bardzo wysoką jakość merytoryczną oferowanych rozwiązań.
Oprócz kreowania rozwiązań informatycznych oraz ich wdrażania, dostarcza szeroko pojęte usługi IT, w tym: projekty infrastrukturalne, oprogramowanie systemowe, usługi związane z bezpieczeństwem i utrzymaniem informatyki w ruchu. W ramach tych usług udostępnia również infrastrukturę informatyczną w modelu ASP oraz SaaS.

logo

Rozwiązania:

XEMI SERWIS

XEMI SERWIS to system do zarządzania serwisem (Field Service Management Software, FSMS). Rozwiązanie informatyczne, usprawniające obsługę zgłoszeń serwisowych. Składa się z aplikacji mobilnej, przeznaczonej dla pracowników terenowych oraz internetowej aplikacji zarządczej, dedykowanej dla kadry menedżerskiej. Wspiera organizację pracy służb serwisowych zarówno w kwestii planowania jak i realizacji zadań. Pozwala oszczędzić czas i koszty. Kadrze menedżerskiej ułatwia podejmowanie decyzji, a rejestracja pracy na urządzeniu mobilnym eliminuje większość pomyłek, co wpływa na podejmowanie dobrych decyzji.


XEMI SERWIS CMMS (Computerised Maintenance Management Systems) dedykowany służbom utrzymania ruchu. Rozwiązanie usprawniające realizację prac wewnątrz firm jak i usług serwisowych świadczonych podmiotom zewnętrznym. Składa się z szeregu modułów, z których najważniejsze to: aplikacja dyspozytorska oraz aplikacja mobilna dla pracowników brygad serwisowych. Wspiera zarządzanie działami technicznymi. Ułatwia planowanie i kontrolę prac serwisowych, wpływa na efektywność służb serwisowych oraz zmniejszenie kosztów. Automatyczne powiadomienia o awariach skracają czas reakcji na zaistniałe zdarzenia, a rejestrowane w systemie dane stanowią bazę do oszacowania najważniejszych wskaźników takich jak.: MTBF, MTTR, MTTF. Kadrze menedżerskiej ułatwia delegowanie zadań, analizowanie i raportowanie pracy całego działu.

 

XEMI SERWIS

Regulamin

 1. Organizatorem Webinarium jest BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6.
 2. Webinarium zostanie przeprowadzona w dniu 15 Października 2020 r.
 3. Webinarium skierowana jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT nadzorowanie i postępu produkcji.
 4. Każdy przedsiębiorca będący uczestnikiem Webinarium (Uczestnik Webinarium) musi spełnić wymagania techniczne umieszczone na stronie internetowej Organizatora Webinarium.
 5. W ramach Webinarium Partner Technologiczny przeprowadzi część prezentacyjną (75 minut) oraz część przeznaczoną dla Uczestników Webinarium na kierowanie pytań do Partnera Technologicznego (15 minut).
 6. Podczas trwania Webinarium zarówno Partner Technologiczny, jak i Uczestnik Webinarium zobowiązani są do uruchomienia kamery internetowej, chyba, że istnieje szczególnie uzasadniona przyczyna jej nie uruchomienia.
 7. Webinarium rozpocznie się przedstawieniem Partnera Technologicznego, Uczestników Webinarium przez moderatora reprezentującego Organizatora Webinarium.
 8. Uczestnicy Webinarium zobowiązani są do nie utrwalania przebiegu Webinarium poprzez jej nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej zgody Organizatora Webinarium.
 9. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo odwołania Webinarium w każdym czasie, bez uzasadnienia. Z tytułu zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Webinarium Uczestnikom Webinarium nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Webinarium.

 

Wymagania techniczne

 

Do udziału w konferencji online / webinaru / szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

 

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams

 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową

 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

 

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 608 289 148

Rejestracja:

Dane dotyczące spotkania:
Dane Delegata na Spotkanie:
Dane Przedsiębiorstwa:
Tematyka Spotkania:

Bezpłatne Uczestniczy: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą oraz dokonująca rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.

Regulamin:
*
*
*

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników. Potwierdzenie rejestracji zostanie dokonane przez Organizatora w najbliższym możliwym terminie.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Webinarium – Monitoring urządzeń i zarządzanie serwisem w terenie."

Łukasz Kubas Dyrektor Domeny Produkcja BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 795-534-616 E-Mail: lukasz.kubas@bpc-group.pl