Webinarium – Kluczowe strategie sprzedaży eCommerce B2B i B2C w projektach enterprise.

Informacje:

Rynek eCommerce zmienia się tak szybko, jak nigdy wcześniej, a współczesne organizacje stają przed wyzwaniem, jakim jest dostosowanie się do jego dynamiki. Z jednej strony widać chęć sprawnej cyfrowej transformacji, a z drugiej firmy handlowe wiedzą, że część ich przewag konkurencyjnych wymaga indywidualnego podejścia. Czy istnieje sprawne rozwiązanie na prowadzenie projektów enterprise w bezpiecznych warunkach?


Odpowiedzi na te pytania udzieli Merce.com S.A. - polska spółka IT specjalizująca się w cyfrowej transformacji sprzedaży. Firma tworzy własny produkt, platformę 'merce. To oprogramowanie klasy Enterprise Commerce Platform, która pomaga średnim i dużym detalistom oraz dystrybutorom w transformacji, oraz automatyzacji ich procesów. Od ponad 10 lat firma wspiera ich w transformacji i automatyzacji ich procesów sprzedaży.


Do udziału w spotkaniu zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru i analiz rozwiązań informatycznych.
 

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

 • Jak przygotować się do wdrożenia lub zmiany platformy B2B i B2C?
 • Na co zwrócić uwagę na poszczególnych etapach wdrożenia?
 • Jak uwzględnić potrzeby przedsiębiorstwa?
 • Jak obsługiwać unikalne strategie sprzedaży?
 • Jak rozpocząć sprzedaż B2C będąc producentem lub dystrybutorem?
 • Jak wygląda platforma eCommerce od środka wraz z prezentacją najciekawszych funkcji?
 • Jak wyglądają rozwiązania B2B dla polskiego producenta urządzeń techniki grzewczej i wentylacyjnej oraz rozwiązanie dla polskiego producenta śrub, wkrętów, kołków oraz innych elementów złącznych?
 • Jakie są benefity dla poszczególnych grup użytkowników platformy?

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Kluczowe strategie sprzedaży eCommerce B2B i B2C w projektach enterprise.

Wdrożenie platformy sprzedaży jest jednym z kluczowych elementów cyfrowej transformacji współczesnych przedsiębiorstw. Dzięki dobrej platformie producenci, dystrybutorzy i resellerzy są w stanie w lepszy sposób odpowiadać na zmieniające się zachowania konsumenckie, szybciej wdrażać innowacje i optymalizować koszty swojej działalności.

 

Odpowiednie wdrożenie eCommerce jest kluczowe, aby móc czerpać z niej długoterminowe korzyści. Już na tym etapie warto zdiagnozować swoje przewagi konkurencyjne i określić kluczowe strategie sprzedaży, aby móc z jeszcze większą skutecznością realizować je w nowym ekosystemie. Na spotkaniu zaprezentujemy najciekawsze z nich.

Adam Kubala, New Business Manager, merce.com
Adam Kubala, New Business Manager, merce.commerce.com, New Business Manager
Krystian Huptys, Chief Customer Officer, merce.com
Krystian Huptys, Chief Customer Officer, merce.com merce.com

Dyskusja.
Podsumowanie spotkania.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

Merce.com S.A.

Merce.com S.A. to polska spółka IT specjalizująca się w cyfrowej transformacji sprzedaży. Firma tworzy własny produkt, platformę 'merce. To oprogramowanie klasy Enterprise Commerce Platform, która pomaga średnim i dużym detalistom oraz dystrybutorom w transformacji oraz automatyzacji ich procesów. Spółka zrealizowała takie projekty dla New Balance Polska, 5.10.15. Darco, Ochnik, Klimas Wkręt-met, ROMET czy W.KRUK.

Rozwiązania:

'merce

 • Jakie są biznesowe korzyści firm Merce.com S.A.?
 • Obsługa projektów enterprise w ramach modelu SaaS
 • Gwarancja, aktualizacje i obsługa ruchu w subskrypcji
 • Przewidywalność kosztów aktualizacji, hostingu i gwarancji
 • Bezpośrednie zaangażowanie producenta oprogramowania we wdrożenia
 • Wiedza i procesy do obsługi złożonych projektów transformacji cyfrowej
 • Audyt wskazujący realne potrzeby przedsiębiorstwa w transformacji cyfrowej

Regulamin

 1. Organizatorem Webinarium jest BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6.
 2. Webinarium zostanie przeprowadzone w dniu 28 Marca 2023 r.
 3. Webinarium skierowane jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT.
 4. Każdy przedsiębiorca będący uczestnikiem Webinarium (Uczestnik Webinarium) musi spełnić wymagania techniczne umieszczone na stronie internetowej Organizatora Webinarium.
 5. W ramach Webinarium Partner Technologiczny przeprowadzi część prezentacyjną (40 minut) oraz część przeznaczoną dla Uczestników Webinarium na kierowanie pytań do Partnera Technologicznego (15 minut).
 6. Podczas trwania Webinarium Partner Technologiczny zobowiązany jest do uruchomienia kamery internetowej, chyba, że istnieje szczególnie uzasadniona przyczyna jej nie uruchomienia.
 7. Webinarium rozpocznie się przedstawieniem Partnera Technologicznego, Uczestników Webinarium przez moderatora reprezentującego Organizatora Webinarium.
 8. Uczestnicy Webinarium zobowiązani są do nie utrwalania przebiegu Webinarium poprzez jej nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej zgody Organizatora Webinarium.
 9. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo odwołania Webinarium w każdym czasie, bez uzasadnienia. Z tytułu zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Webinarium Uczestnikom Webinarium nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Webinarium.

 

Wymagania techniczne

 

Do udziału w konferencji online / webinaru / szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

 

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams

 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową

 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

 

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 608 289 148

Rejestracja:

Rejestracja jest obecnie zamknięta.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Webinarium – Kluczowe strategie sprzedaży eCommerce B2B i B2C w projektach enterprise."

Michał Jagieła IT Business Consultant BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 692 450 743 E-Mail: michal.jagiela@bpc-group.pl