Webinarium – Rozwiązania e-commerce dla B2B i B2C według merce.com

Informacje:

Rynek e-commerce zmienia się tak szybko, jak nigdy wcześniej, a współczesne organizacje stają przed wyzwaniem, jakim jest dostosowanie się do jego dynamiki. 'merce stanowi ciekawą alternatywę dla cyfrowych platform handlowych, umożliwiając firmom harmonijny rozwój i realizowanie ich unikalnych strategii biznesowych. ‘merce to hybrydowa platforma e-commerce w chmurze, która pomaga średnim i dużym firmom rozwijać się szybciej, optymalizując ich operacje i wspierając innowacyjność. Od ponad 10 lat firma wspiera średnich i dużych detalistów oraz dystrybutorów w transformacji i automatyzacji ich procesów sprzedaży.

 

Do udziału w Webinarium zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru rozwiązań informatycznych.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

 • Jak rozwiązanie e-commerce redukuje koszty: eliminując proces ręcznej aktualizacji, optymalizując koszty infrastruktury i automatyzując sprzedaż?
 • Jak nowoczesne narzędzie ułatwia zarządzanie biznesem: dając dostęp do wszystkich kanałów sprzedaży (B2C, B2B, omnichannel) i rozbudowanego narzędzia business intelligence, z poziomu jednego intuicyjnego panelu administracyjnego w technologii PWA?
 • Jak technologia przyśpiesza rozwój: dając dostęp do zawsze aktualnej platformy i umożliwiając szybkie otwieranie nowych punktów styku z klientem, dzięki dedykowanej aplikacji PWA w standardzie?
 • Jak bezpieczna chmura ogranicza ryzyko biznesowe: obsługując dynamiczne skoki sprzedaży, dzięki skalowalnej infrastukturze wykorzystującej technologię kubernetes i zapewniając całodobowe, bezpośrednie wsparcie zespołu ekspertów?
 • Jak przemyślana architektura daje niezależność: dzięki architekturze headless, sprzedawcy mogą samodzielnie rozwijać warstwę wizualną sklepu i definiować własną wizję komunikacji z klientem?
 • Jak wyglądają systemy e-commerce B2B i B2C od środka - prezentacja obu modeli sprzedaży na poszczególnych przypadkach wraz z omówieniem najciekawszych funkcji dla nich?

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Rozwiązania e-commerce dla B2B i B2C według merce.com
 • Jak rozwiązanie e-commerce redukuje koszty: eliminując proces ręcznej aktualizacji, optymalizując koszty infrastruktury i automatyzując sprzedaż?
 • Jak nowoczesne narzędzie ułatwia zarządzanie biznesem: dając dostęp do wszystkich kanałów sprzedaży (B2C, B2B, omnichannel) i rozbudowanego narzędzia business intelligence, z poziomu jednego intuicyjnego panelu administracyjnego w technologii PWA?
 • Jak technologia przyśpiesza rozwój: dając dostęp do zawsze aktualnej platformy i umożliwiając szybkie otwieranie nowych punktów styku z klientem, dzięki dedykowanej aplikacji PWA w standardzie?
 • Jak bezpieczna chmura ogranicza ryzyko biznesowe: obsługując dynamiczne skoki sprzedaży, dzięki skalowalnej infrastukturze wykorzystującej technologię kubernetes i zapewniając całodobowe, bezpośrednie wsparcie zespołu ekspertów?
 • Jak przemyślana architektura daje niezależność: dzięki architekturze headless, sprzedawcy mogą samodzielnie rozwijać warstwę wizualną sklepu i definiować własną wizję komunikacji z klientem?
 • Jak wyglądają systemy e-commerce B2B i B2C od środka - prezentacja obu modeli sprzedaży na poszczególnych przypadkach wraz z omówieniem najciekawszych funkcji dla nich?
Adam Kubala, New Business Manager, merce.com
Adam Kubala, New Business Manager, merce.commerce.com, New Business Manager
Krystian Huptys, Chief Customer Officer, merce.com
Krystian Huptys, Chief Customer Officer, merce.com merce.com

Dyskusja.
Podsumowanie spotkania.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

'merce

Merce.com to hybrydowa platforma e-commerce dla detalu i dystrubucji. Z jednej strony, dzięki uproduktowieniu potrzeb dostarcza bogaty zestaw gotowych rozwiązań, z drugiej strony dzięki elastycznemu podejściu oferuje możliwość tworzenia innowacyjnych funkcji. Takie połączenie daje firmom pole do transformacji biznesu, optymalizacji procesów i szybkiego wzrostu przy zachowaniu przewidywanych kosztów i niezależności w realizowaniu swojej strategii biznesowej.

Rozwiązania:

'merce

Jakie wyzwania biznesowe firm rozwiązuje merce.com?

 

Redukuje koszty eliminując proces ręcznej aktualizacji, optymalizując koszty infrastruktury i automatyzując sprzedaż.

 

Ułatwia zarządzanie biznesem dając dostęp do wszystkich kanałów sprzedaży (B2C, B2B, omnichannel) i rozbudowanego narzędzia business intelligence, z poziomu jednego intuicyjnego panelu administracyjnego w technologii PWA.

 

Przyśpiesza rozwój dając dostęp do zawsze aktualnej platformy i umożliwiając szybkie otwieranie nowych punktów styku z klientem, dzięki dedykowanej aplikacji PWA w standardzie.

 

Ogranicza ryzyko biznesowe obsługując dynamiczne skoki sprzedaży, dzięki skalowalnej infrastukturze wykorzystującej technologię kubernetes i zapewniając całodobowe, bezpośrednie wsparcie zespołu ekspertów.

 

Daje niezależność dzięki architekturze headless, sprzedawcy mogą samodzielnie rozwijać warstwę wizualną sklepu i definiować własną wizję komunikacji z klientem.

Regulamin

 1. Organizatorem Webinarium jest BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6.
 2. Webinarium zostanie przeprowadzona w dniu 21 października 2020 r.
 3. Webinarium skierowana jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT nadzorowanie i postępu produkcji.
 4. Każdy przedsiębiorca będący uczestnikiem Webinarium (Uczestnik Webinarium) musi spełnić wymagania techniczne umieszczone na stronie internetowej Organizatora Webinarium.
 5. W ramach Webinarium Partner Technologiczny przeprowadzi część prezentacyjną (60 minut) oraz część przeznaczoną dla Uczestników Webinarium na kierowanie pytań do Partnera Technologicznego (15 minut).
 6. Podczas trwania Webinarium zarówno Partner Technologiczny, jak i Uczestnik Webinarium zobowiązani są do uruchomienia kamery internetowej, chyba, że istnieje szczególnie uzasadniona przyczyna jej nie uruchomienia.
 7. Webinarium rozpocznie się przedstawieniem Partnera Technologicznego, Uczestników Webinarium przez moderatora reprezentującego Organizatora Webinarium.
 8. Uczestnicy Webinarium zobowiązani są do nie utrwalania przebiegu Webinarium poprzez jej nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej zgody Organizatora Webinarium.
 9. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo odwołania Webinarium w każdym czasie, bez uzasadnienia. Z tytułu zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Webinarium Uczestnikom Webinarium nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Webinarium.

 

Wymagania techniczne

 

Do udziału w konferencji online / webinaru / szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

 

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams

 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową

 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

 

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 608 289 148

Rejestracja:

Dane dotyczące spotkania:
Dane Delegata na Spotkanie:
Dane Przedsiębiorstwa:
Tematyka Spotkania:

Bezpłatne Uczestniczy: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą oraz dokonująca rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.

Regulamin:
*
*
*

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników. Potwierdzenie rejestracji zostanie dokonane przez Organizatora w najbliższym możliwym terminie.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Webinarium – Rozwiązania e-commerce dla B2B i B2C według merce.com"

Łukasz Kubas Dyrektor Domeny Produkcja BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 795-534-616 E-Mail: lukasz.kubas@bpc-group.pl