Webinarium – Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji w produkcji dyskretnej

Informacje:

Rozwiązanie APS LOGIS Production Planner umożliwia płynne, wydajne i niezawodne zarządzanie produkcją przedsiębiorstw produkcyjnych. Utrzymywanie niezawodności i terminowości dostaw do klientów na czas, przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania kluczowych zasobów lub materiałów w magazynie i tym podobnych, pozwala osiągnąć prawdziwy wzrost konkurencyjności firmy.

LOGIS Production Planner jest w stanie holistycznie zarządzać procesem realizacji zamówień, w tym takimi zadaniami, jak planowanie materiałów, planowanie wydajności aż do szczegółowego planowania. Dzięki ich spójności, wpływ pracy planistów na plan produkcji i monitorowane kluczowe wskaźniki wydajności są wyraźnie widoczne w czasie rzeczywistym.

 

Do udziału w Webinarium zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru rozwiązań informatycznych.

 

Na Webinarium uczestnicy dowiedzą się:

W jaki sposób APS może pomóc poprawić wydajność operacyjną firmy i zadowolenie klientów - dowiedz się, jak wykorzystać te rozwiązania, aby poprawić terminowość dostaw, zmniejszyć ilość zapasów w magazynie lub zapewnić dostępność wszystkich materiałów wymaganych do produkcji.

 

W jaki sposób system planowania może pomóc Ci osiągnąć te cele, jakie wyniki osiągnęły inne firmy w ten sposób i jakie wyzwania napotkasz podczas wdrażania oraz jak skutecznie sobie z nimi poradzić.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

 • Odkryj, w jaki sposób APS może pomóc poprawić wydajność operacyjną firmy i zadowolenie klientów - dowiedz się, jak wykorzystać te rozwiązania, aby poprawić terminowość dostaw, zmniejszyć ilość zapasów w magazynie lub zapewnić dostępność wszystkich materiałów wymaganych do produkcji.
 • Dowiesz się, w jaki sposób system planowania może pomóc Ci osiągnąć te cele, jakie wyniki osiągnęły inne firmy w ten sposób i jakie wyzwania napotkasz podczas wdrażania oraz jak skutecznie sobie z nimi poradzić.
 • Przedstawimy Wam LOGIS Production Planner, rozwiązanie APS nowo wprowadzone na rynek polski, któremu zaufały firmy z całego świata.

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji w produkcji dyskretnej.

Wprowadzenie

Wprowadzenie firmy LOGIS i tego co robią, w tym typowych wyzwań związanych z projektami APS oraz roli dostawcy i klienta w realizowanych przez nich projektach.

 

LOGIS Production Planner - wprowadzenie rozwiązania

Kluczowe koncepcje rozwiązania, jego mocne strony i przewagi konkurencyjne.

 

Demo

Prezentacja na żywo rozwiązania LOGIS Production Planner.

 

Studium przypadku

Historia sukcesu typowego klienta produkującego dyskretnie, przedstawiająca stan początkowy, oczekiwania związane z projektem APS, jego przebieg i oczywiście podsumowanie osiągniętych rezultatów.

Prokop Havlik, Sales Director Discrete Manufacturing, LOGIS a.s.
Prokop Havlik, Sales Director Discrete Manufacturing, LOGIS a.s.LOGIS a.s., Sales Director Discrete Manufacturing
Ondrej Konvicka, Marketing Manager, LOGIS a.s.
Ondrej Konvicka, Marketing Manager, LOGIS a.s. LOGIS a.s.

Dyskusja.
Podsumowanie spotkania.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

LOGIS a.s.

LOGIS jest dostawcą rozwiązań Advanced Planning & Scheduling (APS) oraz Sales and Operation Planning (SOP) dla przemysłu metalowego i produkcji dyskretnej, mających na celu zwiększenie poziomu wydajności operacyjnej i obsługi klienta, co skutkuje wzrostem konkurencyjności firmy.


Jakość planowania produkcji od LOGIS jest dobrze udowodniona przez wykorzystanie przez niektóre z wiodących firm przemysłowych i aktualizowana przez ciągły rozwój przez nasz zespół badawczo-rozwojowy najwyższej jakości.

 

LOGIS zrealizował prawie 100 projektów APS w UE, USA, Japonii, Rosji i innych krajach. Firmy klientów to od stosunkowo niewielkich lokalnych firm produkcyjnych po wielkoskalowe, niezwykle złożone przedsiębiorstwa wielooddziałowe. Wyniki projektów realizowanych przez LOGIS są znacznie powyżej średniej, nie tylko pod względem pomyślnego zakończenia i wdrożenia do eksploatacji, ale także biorąc pod uwagę korzyści osiągnięte przez naszych klientów dzięki obsłudze wdrożonych systemów.

logo

Rozwiązania:

LOGIS Production Planner

Rozwiązanie APS LOGIS Production Planner umożliwia płynne, wydajne i niezawodne zarządzanie produkcją przedsiębiorstw produkcyjnych. Utrzymywanie niezawodności i terminowości dostaw do klientów na czas, przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania kluczowych zasobów lub materiałów w magazynie i tym podobnych, pozwala osiągnąć prawdziwy wzrost konkurencyjności firmy.


LOGIS Production Planner jest w stanie holistycznie zarządzać procesem realizacji zamówień, w tym takimi zadaniami, jak planowanie materiałów, planowanie wydajności aż do szczegółowego planowania. Dzięki ich spójności, wpływ pracy planistów na plan produkcji i monitorowane kluczowe wskaźniki wydajności są wyraźnie widoczne w czasie rzeczywistym.

 

W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów APS, które zazwyczaj są w stanie brać pod uwagę dostępność materiału i wydajności bez możliwości dostosowania algorytmu do specyficznych potrzeb danej firmy lub wdrożenia niczego, co nie zostało wcześniej wdrożone przez producenta oprogramowania do produktu, LOGIS Production Planner może być wyposażony w LOGIS Development Studio, opcjonalny moduł umożliwiający wdrażanie dostosowań funkcjonalnych, co oznacza opracowywanie nowych lub modyfikowanie istniejących algorytmów, definiowanie przepływów pracy planowania, opracowywanie niestandardowych formularzy i tak dalej. System planowania można zatem dostosować nawet do ściśle określonych warunków firmy. Dzięki temu możliwe jest budowanie wyjątkowo wydajnych systemów planowania w oparciu o LOGIS Production Planner, dostosowany do konkretnej firmy. W rzeczywistości LOGIS Production Planner został pierwotnie opracowany i z powodzeniem wdrożony w tak zwanych wymagających środowiskach planowania - środowiskach, które są bardzo specyficzne, złożone, o szerokim zakresie i wysokiej wrażliwości na zmiany: środowiskach, w których konwencjonalne APS nie spełniały oczekiwań.

 

LOGIS Production Planner pomaga planistom efektywnie i niezawodnie zarządzać produkcją dzięki:

 • Identyfikacja wąskich gardeł
 • Zapewnienie planu produkcji ze zrównoważoną dostępnością materiałów i wydajności
 • Ustalanie wiarygodnych terminów realizacji zamówień
 • Recommendations Zalecenia dotyczące produkcji i zakupów
 • Functionality Funkcja „co, jeśli”, umożliwiająca planistom szybką ocenę skutków rozważanych zmian w planie
 • Wsparcie skutecznego planowania zespołu
 • Poprawiona widoczność
 • Integracja z ekosystemem informatycznym firmy
 • Duża elastyczność w rozwijaniu systemu w celu dostosowania do zmieniających się warunków w przedsiębiorstwie

Precyzyjnie utworzone plany pozwalają na:

 • Zwiększona niezawodność na czas
 • Skrócony czas dostawy
 • Zwiększona elastyczność w stosunku do wniosków klientów
 • Zwiększona wydajność produkcji
 • Poprawiony obrót zapasami
 • Lepsza widoczność w procesie realizacji zamówienia

Rejestracja:

Dane dotyczące spotkania:
Dane Delegata na Spotkanie:
Dane Przedsiębiorstwa:
Tematyka Spotkania:

Bezpłatne Uczestniczy: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą oraz dokonująca rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.

Regulamin:
*
*
*

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników. Potwierdzenie rejestracji zostanie dokonane przez Organizatora w najbliższym możliwym terminie.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Webinarium – Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji w produkcji dyskretnej"

Łukasz Kubas Dyrektor Domeny Produkcja BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 795-534-616 E-Mail: lukasz.kubas@bpc-group.pl