Webinarium – Świat cyfrowej konfiguracji wyrobów – zwiększ sprzedaż i sprawnie zrealizuj zamówienia dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT.

Informacje:

Koncepcję konfigurowalnych wyrobów można odnaleźć w wielu, zdawałoby się odległych, branżach. Dla przykładu wystarczy wymienić dostawców producentów okien i drzwi, architektonicznych systemów konstrukcyjnych, producentów pojazdów i naczep czy różnorodnych urządzeń przemysłowych i centr obróbczych.
 

Powyższe przykłady łączy możliwość zdefiniowania typoszeregów wyrobów posiadających wachlarz predefiniowanych opcji wykończeniowych - wyposażenia, kolorów i rozmiarów, sposobów montażu oraz innych cech, które muszą być sprecyzowane na etapie składania zamówienia, czy inaczej mówiąc, jego konfiguracji.
 

Jednakże szybkie i poprawne określenie kilkunastu, lub nawet kilkudziesięciu współzależnych cech i opcji wyrobu oraz szybkie stworzenie wyceny ofertowej potrafią być nie lada wyzwaniem.
 

Przedstawiciel handlowy firmy, czy też niezależny dealer muszą zapanować nad spójnością konfiguracji, zaprezentować w atrakcyjny sposób ofertę klientowi (lub nawet wiele alternatywnych ofert), a następnie bezbłędnie i szybko przekazać zamówienie do produkcji. Oczywiście to kluczowy, ale jednak tylko początek procesu. Następnie firmy czeka sprawne zaplanowanie produkcji i zaopatrzenia oraz realizacja zamówień. Każdy unikalny wyrób musi trafić bezbłędnie do klienta, który go zamówił - pomyłki w dostawach są wykluczone. Często dostarczony wyrób musi być równie sprawnie zamontowany przez ekipy własne lub podwykonawców. Na końcu czeka zadowolony klient, który poleci Państwa produkty i usługi kolejnym odbiorcom. Aby tak złożony proces mógł sprawnie funkcjonować, niezbędne jest wsparcie informatyczne z najwyższej półki. Firma InfoConsulting dostarcza takie właśnie rozwiązania, do zapoznania się z którymi serdecznie Państwa zachęcamy.


Do udziału w Webinarium zapraszamy przedstawicieli działu sprzedaży, zarząd oraz management przedsiębiorstw, jak i osoby współuczestniczące w procesie wyboru rozwiązań informatycznych.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

 • Jak bezbłędnie skonfigurować złożoną i wariantową ofertę na konfigurowalne wyroby?
 • Jak atrakcyjnie zaprezentować ofertę potencjalnemu Klientowi?
 • Planowanie i realizacja zamówień wsparta pełnym rozwiązaniem ERP;
 • Montaż i serwis – ostatni, ważny element układanki;
 • Jak skutecznie wdrożyć zintegrowany system zarządzania?

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
O InfoConsulting.
Łukasz Pychyński, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, InfoConsulting Poland Sp. z o.o.
Łukasz Pychyński, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, InfoConsulting Poland Sp. z o.o.InfoConsulting Poland Sp. z o.o., Dyrektor ds. Kluczowych Klientów
Świat cyfrowej konfiguracji wyrobów – zwiększ sprzedaż i sprawnie zrealizuj zamówienia dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT.
 • Jak bezbłędnie skonfigurować złożoną i wariantową ofertę na konfigurowalne wyroby?
 • Jak atrakcyjnie zaprezentować ofertę potencjalnemu Klientowi?
 • Planowanie i realizacja zamówień wsparta pełnym rozwiązaniem ERP;
 • Montaż i serwis – ostatni, ważny element układanki;
 • Jak skutecznie wdrożyć zintegrowany system zarządzania?
Bartłomiej Denkowski, Head of Presales, InfoConsulting Poland Sp. z o.o.
Bartłomiej Denkowski, Head of Presales, InfoConsulting Poland Sp. z o.o.InfoConsulting Poland Sp. z o.o., Head of Presales

Absolwent Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, tytuł magistra z wyróżnieniem uzyskał w roku 1992. Z branżą ERP związał się ponad 25 lat temu, uczestnicząc w niezliczonych projektach informatyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych, infrastrukturalnych i projektowych. Żaden aspekt wdrożeń ERP nie jest mu obcy, gdyż w toku swojej kariery realizował zarówno zadania techniczne i programistycznie, jak też prowadził projekty wdrożeniowe jako konsultant i architekt rozwiązań, a także kierownik projektów. Obecnie skupia się przede wszystkim na etapie rozpoznania potrzeb klienta, projektując i dobierając optymalne rozwiązania informatyczne zwiększające wartość firmy.

Jerzy Bieniak, Business and Presales Consultant, InfoConsulting Poland Sp. z o.o.
Jerzy Bieniak, Business and Presales Consultant, InfoConsulting Poland Sp. z o.o. InfoConsulting Poland Sp. z o.o.

Łukasz Pychyński, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, InfoConsulting Poland Sp. z o.o.
Łukasz Pychyński, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, InfoConsulting Poland Sp. z o.o. InfoConsulting Poland Sp. z o.o.

Dyskusja. Podsumowanie spotkania.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

InfoConsulting

InfoConsulting tworzy zespół blisko 200 wysokiej klasy ekspertów konsultantów, analityków, architektów i programistów. Firma posiada biura w Polsce, Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, a obecnie uruchamia także biuro w Finlandii, które będzie obsługiwało kraje nordyckie.

 

Pomaga w usprawnieniu organizacji. Firma uczestniczyła w ponad 300 projektach firm z różnych branż i sektorów. Doradza w wyborze systemu informatycznego, na bazie wnikliwej,wieloaspektowej analizy procesów biznesowych.

 

Oferuje kompleksową usługę: od doradztwa, poprzez wdrożenie systemów IT po opiekę serwisową.

 

Podejmując współpracę z InfoConsulting otrzymujecie Państwo usługi najwyższej klasy ekspertów w zakresie konsultingu i wdrażania nowatorskich rozwiązań informatycznych. Oferowane przez nas systemy gwarantują wysoką jakość i bezpieczeństwo. Stale poszukujemy nowych rozwiązań, staramy się poszerzać naszą ofertę zgodnie z rosnącymi wymaganiami Klientów. Dzięki naszemu doświadczeniu, dobrej znajomości technologii informatycznych oraz wiedzy o potrzebach współczesnych przedsiębiorstw wszelkie powierzone nam analizy, projekty i wdrożenia realizujemy terminowo oraz zgodnie z podjętymi przez nas zobowiązaniami.

Rozwiązania:

InfoConsulting

InfoConsulting jest certyfikowanym platynowym partnerem firmy IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. i prowadzi zarówno własne wdrożenia systemu IFS Applications™ oraz jako podwykonawca Partnera. Ścisła współpraca partnerska zaowocowała stworzeniem przez specjalistów InfoConsulting narzędzi zintegrowanych z systemem IFS Applications™, które umożliwiają klientom korzystanie z innowacyjnego, kompletnego i zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Oferta InfoConsulting to rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem takie jak: IFS ApplicationsTM, enova365 i Infor oraz systemy dodatkowe takie jak: Info Billing, Info Reports, Info Leasing i IC ADP (Advanced Demand Palnner) for IFS.

Regulamin

 1. Organizatorem Webinarium jest BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6.
 2. Webinarium zostanie przeprowadzona w dniu 15 Kwietnia 2021 r.
 3. Webinarium skierowana jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT nadzorowanie i postępu produkcji.
 4. Każdy przedsiębiorca będący uczestnikiem Webinarium (Uczestnik Webinarium) musi spełnić wymagania techniczne umieszczone na stronie internetowej Organizatora Webinarium.
 5. W ramach Webinarium Partner Technologiczny przeprowadzi część prezentacyjną (90 minut) oraz część przeznaczoną dla Uczestników Webinarium na kierowanie pytań do Partnera Technologicznego (15 minut).
 6. Podczas trwania Webinarium zarówno Partner Technologiczny, jak i Uczestnik Webinarium zobowiązani są do uruchomienia kamery internetowej, chyba, że istnieje szczególnie uzasadniona przyczyna jej nie uruchomienia.
 7. Webinarium rozpocznie się przedstawieniem Partnera Technologicznego, Uczestników Webinarium przez moderatora reprezentującego Organizatora Webinarium.
 8. Uczestnicy Webinarium zobowiązani są do nie utrwalania przebiegu Webinarium poprzez jej nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej zgody Organizatora Webinarium.
 9. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo odwołania Webinarium w każdym czasie, bez uzasadnienia. Z tytułu zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Webinarium Uczestnikom Webinarium nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Webinarium.

 

Wymagania techniczne

 

Do udziału w konferencji online / webinaru / szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

 

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams

 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową

 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

 

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 608 289 148

Rejestracja:

Rejestracja jest obecnie zamknięta.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Webinarium – Świat cyfrowej konfiguracji wyrobów – zwiększ sprzedaż i sprawnie zrealizuj zamówienia dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT."

Łukasz Kubas Dyrektor Domeny Produkcja BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 795-534-616 E-Mail: lukasz.kubas@bpc-group.pl