Webinarium – Bliżej Przemysłu 4.0 Jak zrobić kolejny krok?

Informacje:

Rozmawiając z polskimi managerami firm produkcyjnych, często słyszymy o problemach z jakimi się borykają w swojej pracy. Najczęściej dotyczą one konieczności szybkiej modyfikacji planu produkcji w sytuacji częstych zmian zamówień, awarii maszyny, problemów z dostępnością surowców. Ważnym problemem jest także konieczność wyeliminowania przestojów, mikroprzestojów oraz awarii, aby podnieść efektywność maszyn, współczynnik OEE. Dodatkowo istotny jest przepływ informacji pomiędzy produkcją a utrzymaniem ruchu.

Na spotkaniu przedstawimy nowoczesne rozwiązania, które odpowiadają na bolączki przedsiębiorstw i wspierają je w rozwoju w myśl koncepcji Przemysłu 4.0. Przedstawimy trendy i nowe funkcjonalności w systemach IT dla branży produkcyjnej. Porozmawiamy ​ także o tym jak przygotować przedsiębiorstwo do cyfrowej transformacji, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru i analiz rozwiązań informatycznych.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

 • Planowanie produkcji a terminy realizacji zamówień klientów;
 • Realizacja (MES/IOT) i monitoring produkcji (OEE, SPC);
 • Inteligentny nadzór nad zasobami;
 • W jaki sposób system IFS Cloud może wesprzeć przedsiębiorstwa w zakresie produkcji o bardziej złożonym charakterze typu ETO, MTO i typu „low volume and high mix”?
 • W jaki sposób system IFS Cloud wspiera przedsiębiorstwa o charakterze produkcji projektowej?
 • Jakie możliwości w zakresie analizy danych daje IFS Cloud?

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Wsparcie zarządzania obszarem produkcji przy wykorzystaniu najnowszej platformy IFS Cloud.

Zarządzanie produkcją stawia wszystkim przedsiębiorstwom wyzwania w trzech podstawowych obszarach:

 • Planowanie produkcji a terminy realizacji zamówień klientów;
 • Realizacja (MES/IOT) i monitoring produkcji (OEE, SPC);
 • Inteligentny nadzór nad zasobami.
Marek Merchel, Solution Architect, IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o.
Marek Merchel, Solution Architect, IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o.tel. 508 009 698
email: marek.merchel@ifs.com, Solution Architect

Marek Merchel pracuje w IFS Poland od 2000 roku. W tym czasie brał udział - jako Konsultant Wiodący oraz Solution Manager - w wielu projektach wdrożeniowych w obszarach produkcji i zarządzania łańcuchem dostaw. Obecnie pracuje jak Senior Solution Architect w dziale Presales, gdzie jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i prezentacje rozwiązań dla nowych klientów IFS.

Przemysław Boniecki, Business Architect, IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o.
Przemysław Boniecki, Business Architect, IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. Business Architect

Przemek jest absolwentem wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. Z systemami ERP pracuje już ponad 25 lat. W trakcie swojej kariery zawodowej pracował w rolach konsultanta, kierownika projektów, konsultanta Presales.
Z funkcjonalnego punktu widzenia Przemek jest specjalistą w planowaniu i produkcji, zakupach, sprzedaży, obsługi magazynowej, MES, BI oraz APS.

Szymon Kot, Business Architect, IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o.
Szymon Kot, Business Architect, IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o.

Architekt biznesowy specjalizujący się w rozwiązaniach EAM dla przedsiębiorstw. W swojej pracy wdrożył systemy do zarządzania majątkiem w różnych branżach, takich jak infrastruktura kolejowa, energia jądrowa, biopaliwa, przemysł chemiczny, transport publiczny, wynajem samochodów, przemysł spożywczy i przemysł portowy. Jego bogate doświadczenie w pracy z różnymi klientami z różnych branż pozwala mu na elastyczne dostosowanie rozwiązań do ich potrzeb oraz przekazywanie wiedzy w zrozumiały i przystępny sposób.

Panel dyskusyjny.

Poruszane zagadnienia:

 1. W jaki sposób system IFS Cloud może wesprzeć przedsiębiorstwa w zakresie produkcji o bardziej złożonym charakterze typu ETO, MTO i typu „low volume and high mix”?
 2. W jaki sposób system IFS Cloud wspiera przedsiębiorstwa o charakterze produkcji projektowej?
 3. Jakie możliwości w zakresie analizy danych daje IFS Cloud?
Podsumowanie spotkania.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

IFS

Grupa IFS opracowuje i dostarcza oprogramowanie dla przedsiębiorstw z całego świata, które zajmują się produkcją oraz dystrybucją towarów, tworzeniem i utrzymywaniem składników majątku a także zarządzaniem działalnością ukierunkowaną na usługi. W ramach wspólnej platformy nasze poszczególne produkty branżowe są natywnie połączone w jednym modelu danych. Wykorzystują wbudowane innowacje cyfrowe, dzięki czemu firmy korzystające z narzędzi IFS mogą zapewnić swoim klientom najlepszą obsługę w czasie rzeczywistym – Moment of Service. Doświadczenie zarówno naszych pracowników, jak i stale rozwijającego się ekosystemu, wraz z misją dostarczania klientowi wartości biznesowej na każdym kroku transformacji biznesowej, uczyniło firmę IFS uznanym liderem w naszym sektorze. Więcej informacji o firmie IFS można znaleźć na stronie IFS.com/pl lub obserwując nas na Linkedin.

logo

Rozwiązania:

IFS Cloud

IFS Cloud to jedna platforma zapewniająca najlepsze w swojej klasie rozwiązania dla zarządzania obsługą, planowania zasobów i zarządzania aktywami przedsiębiorstwa. Konsekwentne doświadczenia użytkowników oraz rozwiązania działające harmonijnie zaraz po uruchomieniu sprawiają, że produkt IFS jest prosty w obsłudze i konfiguracji.

 

IFS Cloud jest kluczową część ekosystemu firmy, umożliwiającą szybszą drogę do sukcesu dzięki elastyczności skoncentrowanej na twojej branży. Bez względu na to, czy chcesz udoskonalić pojedyncze procesy czy też potrzebujesz wsparcia dla podejmowania decyzji na poziomie strategicznym, IFS Cloud zaprojektowano tak, byś mógł wystartować od razu i zająć się swoimi potrzebami biznesowymi natychmiast po instalacji.

 

To rozwiązanie, które najlepiej spełnia potrzeby twojej firmy. W momencie kiedy wymagania ulegną zmianie, możesz dodać nową funkcjonalność bez potrzeby kupowania lub integrowania innych produktów.

 

Nasz produkt stworzyliśmy w chmurze, aby na bieżąco dostarczać najnowszą funkcjonalność i innowacje. Natomiast niezależnie czy zdecydujecie się na chmurę czy własne centrum danych zawsze możesz cieszyć się najlepszymi rozwiązaniami i możliwościami produktów IFS. IFS Cloud jest zaprojektowane tak, by w razie potrzeby można było zmienić jeden model na drugi. Oznacza to, że nikt nie jest skazany na swój pierwotny wybór oraz wszyscy są zabezpieczeni na wypadek przenoszenia danych i zmian prawnych dotyczących prywatności.

Regulamin

 1. Organizatorem Webinarium jest BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6.
 2. Webinarium zostanie przeprowadzona w dniu 21 Czerwca 2023 r.
 3. Webinarium skierowana jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT nadzorowanie i postępu produkcji.
 4. Każdy przedsiębiorca będący uczestnikiem Webinarium (Uczestnik Webinarium) musi spełnić wymagania techniczne umieszczone na stronie internetowej Organizatora Webinarium.
 5. W ramach Webinarium Partnerzy Technologiczni przeprowadzą część prezentacyjną (60 minut) oraz część przeznaczoną dla Uczestników Webinarium na kierowanie pytań do Partnerów Technologicznych (30 minut).
 6. Podczas trwania Webinarium zarówno Partner Technologiczny, jak i Uczestnik Webinarium zobowiązani są do uruchomienia kamery internetowej, chyba, że istnieje szczególnie uzasadniona przyczyna jej nie uruchomienia.
 7. Webinarium rozpocznie się przedstawieniem Partnera Technologicznego, Uczestników Webinarium przez moderatora reprezentującego Organizatora Webinarium.
 8. Uczestnicy Webinarium zobowiązani są do nie utrwalania przebiegu Webinarium poprzez jej nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej zgody Organizatora Webinarium.
 9. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo odwołania Webinarium w każdym czasie, bez uzasadnienia. Z tytułu zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Webinarium Uczestnikom Webinarium nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Webinarium.

 

Wymagania techniczne

 

Do udziału w konferencji online / webinaru / szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

 

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams

 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową

 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

 

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 608 289 148

Rejestracja:

Rejestracja jest obecnie zamknięta.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Webinarium – Bliżej Przemysłu 4.0 Jak zrobić kolejny krok?"

Łukasz Kubas Dyrektor Domeny Produkcja BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 795-534-616 E-Mail: lukasz.kubas@bpc-group.pl