Webinarium – Planowanie produkcji w branży farmaceutycznej.

Informacje:

Jesteś ciekawy jak przekształcić prognozy i zamówienia sprzedaży w optymalny plan produkcji, który:

 • uwzględni sezonowość popytu/sprzedaży,
 • nie będzie miał zbyt wcześnie zaplanowanych produkcji, ani w zbyt dużej wielkości, tak aby produkt nie zestarzał się ponad przyjęte normy,
 • zapewni oczekiwane okresy pokrycia (minimalne, docelowe),
 • nie dopuści do zbyt rozdrobnionej produkcji,
 • uwzględni konieczność produkcji w stałych wielkościach partii,
 • uwzględni oczekiwane poziomy zapasów bezpieczeństwa.


Oczekujesz od procesu harmonogramowania produkcji:

 • możliwości szybkiego dostosowywania planu do zmieniającego się otoczenia (np. zmiany prognoz sprzedaży, pilne dodatkowe zamówienia, awarie, absencje, opóźnione dostawy surowców i opakowań),
 • uwzględnienia różnorodnych ograniczeń procesu produkcji (dostępności maszyn, urządzeń, oprzyrządowania, pojemników pomocniczych, kluczowych kompetencji operatorów),
 • uwzględnienia alternatywnych urządzeń z różną wydajnością,
 • układania optymalnych kampanii produkcyjnych (wg różnych kryteriów),
 • minimalizacji czasów przezbrojeń,
 • wykorzystanie priorytetów produktów, Klientów, prognoz/zamówień sprzedaży, zleceń produkcyjnych,
 • uwzględnienia wymaganych przerw (min. i max.) pomiędzy dwiema kolejnymi operacjami produkcyjnymi (np. wymagany czas na schnięcie, dojrzewanie, sezonowanie),
 • harmonogramowanie badań kontroli jakości (analizy materiałów na wejściu, analizy międzyoperacyjne, badania produktów końcowych na wyjściu),
 • możliwości sparametryzowania specyficznych wymogów „Jakości” (np. kontroli po każdej 10 serii tego samego produktu wytwarzanych bezpośrednio jedna po drugiej, sytuacji, gdzie produkcja jednego produktu uniemożliwia jednoczesną produkcję innych produktów na pewnej grupie urządzeń),
 • możliwości zaplanowania zużycia surowca do danego produktu tylko od wskazanego producenta,
 • uwzględnienia terminów przydatności surowców wejściowych,
 • wielowymiarowych analiz kilku scenariuszy Harmonogramów.


Chcesz dowiedzieć się jak Planowanie produkcji może wychodzić naprzeciw potrzebom Kontroli jakości, Działu Zakupów, czy Działu Sprzedaży?
 

Jeśli tak, to zapraszamy do udziału w prezentacji. Opowiemy jak za pomocą rozwiązań DSR 4FACTORY korzystających z zaawansowanego oprogramowania do planowania i harmonogramowania produkcji (system klasy APS) można sprostać różnorodnym wyzwaniom procesu planowania produkcji w przedsiębiorstwie produkcji farmaceutycznej.
 

Zaprezentujemy też kilka przykładów konfiguracji realizujących wybrane zagadnienia.
 

Do udziału w Webinarium zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru rozwiązań informatycznych.

 

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Planowanie produkcji w branży farmaceutycznej.

Opowiemy jak za pomocą rozwiązań DSR 4FACTORY korzystających z zaawansowanego oprogramowania do planowania i harmonogramowania produkcji (system klasy APS) można sprostać różnorodnym wyzwaniom procesu planowania produkcji w przedsiębiorstwie produkcji farmaceutycznej.

Michał Prętczyński, Konsultant / Solution Architect Opcenter APS, DSR S.A.
Michał Prętczyński, Konsultant / Solution Architect Opcenter APS, DSR S.A.DSR S.A., Konsultant / Solution Architect Opcenter APS
Dyskusja.
Podsumowanie spotkania.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

DSR

DSR od ponad 15 lat jest dostawcą rozwiązań informatycznych i usług doradczych zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma łączy głęboką znajomość potrzeb polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw z ekspercką wiedzą na temat wykorzystania narzędzi IT, wspierających procesy wytwórcze i dystrybucyjne. Zespół DSR zrealizował kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych m.in. w branżach: spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej, motoryzacyjnej, wyrobów metalowych, elektronicznej i elektrotechnicznej oraz wyrobów konsumenckich. Firma DSR tworzy jedno z największych centrów kompetencyjnych oferujących rozwiązania IT dla przemysłu w Polsce.

 

DSR 4 FACTORY jest unikalnym oprogramowaniem wspierającym zarządzanie produkcją stanowiącym efektywne wsparcie w obniżeniu kosztów produkcyjnych oraz zwiększeniu produktywności. Nasze rozwiązania umożliwiają szybką analizę dostępności zasobów i lepszą organizację pracy oraz sprawne harmonogramowanie i planowanie produkcji. Pomagają także w efektywny sposób wykorzystać zasoby firmy, między innymi dzięki ocenie rzeczywistego wykorzystania maszyn oraz czasu pracy specjalistów. Ponadto umożliwiają usprawnienie procesów produkcyjnych, dając faktyczny obraz kluczowych wskaźników efektywności produkcji.

 

Rozwiązania DSR 4 FACTORY są niezbędnym elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw produkcyjnych na drodze do Przemysłu 4.0.

logo

Rozwiązania:

DSR

APS 4FACTORY to rozwiązanie składające się z oprogramowania Siemens Opcenter APS (dawniej Preactor APS) oraz autorskich narzędzi integracyjnych i usług firmy DSR.
 

Umożliwia łatwe wdrożenie i integrację produktów Siemens Opcenter APS z dowolnymi istniejącymi systemami informatycznymi (np. ERP, MES, SFC) w każdej firmie produkcyjnej.
 

Obecnie największym wyzwaniem dla branży produkcyjnej jest szybkie reagowanie na zmieniający się popyt na rynku. Krótsze czasy dostaw przy utrzymywaniu niskich stanów magazynowych w celu ograniczenia kosztów wymagają efektywnego planowania. Optymalizację planowania i harmonogramowania produkcji umożliwiają aplikacje z rodziny Opcenter APS: Opcenter Planning i Opcenter Scheduling. Używając nowoczesnych algorytmów pozwalają na analizę i kalkulację szczegółowych harmonogramów produkcyjnych oraz ich szybkie dopasowywanie do zmieniającej się sytuacji, biorąc pod uwagę rzeczywiste możliwości i ograniczenia produkcyjne.
 

Kluczowe korzyści z zastosowania Siemens Opcenter APS umożliwiające osiągnięcie zwrotu z inwestycji we wdrożenie nawet w ciągu kilku tygodni:
 

 • 15-20 % wzrost produktywności
 • 40-50 % redukcja stanu surowców
 • 40-50% redukcja produkcji w toku
 • 50-90% poprawa terminowości dostaw

Regulamin

 1. Organizatorem Webinarium jest BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6.
 2. Webinarium zostanie przeprowadzona w dniu 22 Czerwca 2022 r.
 3. Webinarium skierowana jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT nadzorowanie i postępu produkcji.
 4. Każdy przedsiębiorca będący uczestnikiem Webinarium (Uczestnik Webinarium) musi spełnić wymagania techniczne umieszczone na stronie internetowej Organizatora Webinarium.
 5. W ramach Webinarium Partner Technologiczny przeprowadzi część prezentacyjną (90 minut) oraz część przeznaczoną dla Uczestników Webinarium na kierowanie pytań do Partnera Technologicznego (15 minut).
 6. Podczas trwania Webinarium Partner Technologiczny zobowiązany jest do uruchomienia kamery internetowej, chyba, że istnieje szczególnie uzasadniona przyczyna jej nie uruchomienia.
 7. Webinarium rozpocznie się przedstawieniem Partnera Technologicznego, Uczestników Webinarium przez moderatora reprezentującego Organizatora Webinarium.
 8. Uczestnicy Webinarium zobowiązani są do nie utrwalania przebiegu Webinarium poprzez jej nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej zgody Organizatora Webinarium.
 9. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo odwołania Webinarium w każdym czasie, bez uzasadnienia. Z tytułu zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Webinarium Uczestnikom Webinarium nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Webinarium.

 

Wymagania techniczne

 

Do udziału w konferencji online / webinaru / szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

 

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams

 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową

 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

 

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 608 289 148

Rejestracja:

Rejestracja jest obecnie zamknięta.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Webinarium – Planowanie produkcji w branży farmaceutycznej."

Sebastian Świerkot Project Manager BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 882 469 454 E-Mail: sebastian.swierkot@bpc-group.pl