Webinarium – Jak skutecznie planować i harmonogramować produkcję w niepewnych czasach?

Informacje:

Nowe czasy niosą ze sobą wyzwania dla przedsiębiorstw produkcyjnych, gdzie konkurencja jest globalna, a priorytetem staje się minimalizacja kosztów, zwiększenie produktywności, osiąganie doskonałych terminów realizacji i dokładnego określania terminów dostaw.


Planowanie produkcji jest jednym z istotniejszych obszarów działalności firm produkcyjnych, a zważywszy na zmieniającą się charakterystykę biznesową rynku zyskuje on na wadze. W wielu przypadkach standardowe podejście do planowania produkcji jakie oferuje zazwyczaj system ERP jest niewystarczające. Niestety, niejednokrotnie managerowie wykorzystują w swojej pracy jedynie arkusze Excel, który nie jest już wystarczającym wsparciem.


Zapraszamy na webinarium dla firm produkcyjnych, podczas których przedstawimy praktyczne aspekty planowania i harmonogramowania produkcji z wykorzystaniem narzędzi Przemysłu 4.0.


Najważniejszym punktem webinarium będzie demonstracja działania systemu Opcenter APS, oparta na scenariuszach wybranych przez uczestników. Będzie to doskonała okazja, aby zapoznać się z praktycznymi aspektami planowania i harmonogramowania produkcji oraz zobaczyć, jak system Opcenter APS może być skutecznym narzędziem w procesach produkcyjnych.


Do udziału w Webinarium zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru rozwiązań informatycznych.

 

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

 • Omówienie problemów związanych z przygotowaniem się firm produkcyjnych do wdrożenia systemu klasy APS:
  • Zarządzanie danymi podstawowymi;
  • Zasoby, ograniczenia i technologie;
  • Struktury materiałowe, magazyny, zakupy;
  • Integracja z ERP i innymi systemami;
 • Prowadzenie projektu wdrożenia APS:
  • Cele biznesowe a cele pracowników, uczestników i sponsorów projektu;

  • Idealna harmonia – kolejność wdrażania wielu systemów informatycznych;

  • Najczęstsze ryzyka występujące w projektach wdrożeniowych;

  • Znane i skuteczne recepty na ograniczanie ryzyka;

 • Demonstracja działania systemu APS 4FACTORY bazująca na scenariuszach wybranych przez uczestników webinarium.

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Omówienie problemów związanych z przygotowaniem się firm produkcyjnych do wdrożenia systemu klasy APS, a w szczególności:
 • zarządzanie danymi podstawowymi;
 • zasoby, ograniczenia i technologie;
 • struktury materiałowe, magazyny, zakupy;
 • integracja z ERP i innymi systemami.
Tomasz Warchała, Cloud Practice Manager, DSR S.A.
Tomasz Warchała, Cloud Practice Manager, DSR S.A.DSR S.A., Cloud Practice Manager
Roland Pisanecki, Starszy Konsultant APS, DSR S.A.
Roland Pisanecki, Starszy Konsultant APS, DSR S.A. DSR S.A.

Prowadzenie projektu wdrożenia APS:
 • cele biznesowe a cele pracowników, uczestników i sponsorów projektu;

 • idealna harmonia – kolejność wdrażania wielu systemów informatycznych;

 • najczęstsze ryzyka występujące w projektach wdrożeniowych;

 • znane i skuteczne recepty na ograniczanie ryzyka.

Tomasz Warchała, Cloud Practice Manager, DSR S.A.
Tomasz Warchała, Cloud Practice Manager, DSR S.A.DSR S.A., Cloud Practice Manager
Roland Pisanecki, Starszy Konsultant APS, DSR S.A.
Roland Pisanecki, Starszy Konsultant APS, DSR S.A. DSR S.A.

Demonstracja działania systemu APS 4FACTORY bazująca na scenariuszach wybranych przez uczestników webinarium.
Tomasz Warchała, Cloud Practice Manager, DSR S.A.
Tomasz Warchała, Cloud Practice Manager, DSR S.A.DSR S.A., Cloud Practice Manager
Roland Pisanecki, Starszy Konsultant APS, DSR S.A.
Roland Pisanecki, Starszy Konsultant APS, DSR S.A. DSR S.A.

Dyskusja.
Podsumowanie spotkania.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

DSR

DSR od ponad 15 lat jest dostawcą rozwiązań informatycznych i usług doradczych zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma łączy głęboką znajomość potrzeb polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw z ekspercką wiedzą na temat wykorzystania narzędzi IT, wspierających procesy wytwórcze i dystrybucyjne. Zespół DSR zrealizował kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych m.in. w branżach: spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej, motoryzacyjnej, wyrobów metalowych, elektronicznej i elektrotechnicznej oraz wyrobów konsumenckich. Firma DSR tworzy jedno z największych centrów kompetencyjnych oferujących rozwiązania IT dla przemysłu w Polsce.

 

DSR 4 FACTORY jest unikalnym oprogramowaniem wspierającym zarządzanie produkcją stanowiącym efektywne wsparcie w obniżeniu kosztów produkcyjnych oraz zwiększeniu produktywności. Nasze rozwiązania umożliwiają szybką analizę dostępności zasobów i lepszą organizację pracy oraz sprawne harmonogramowanie i planowanie produkcji. Pomagają także w efektywny sposób wykorzystać zasoby firmy, między innymi dzięki ocenie rzeczywistego wykorzystania maszyn oraz czasu pracy specjalistów. Ponadto umożliwiają usprawnienie procesów produkcyjnych, dając faktyczny obraz kluczowych wskaźników efektywności produkcji.

 

Rozwiązania DSR 4 FACTORY są niezbędnym elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw produkcyjnych na drodze do Przemysłu 4.0.

logo

Rozwiązania:

DSR

APS 4FACTORY to rozwiązanie składające się z oprogramowania Siemens Opcenter APS (dawniej Preactor APS) oraz autorskich narzędzi integracyjnych i usług firmy DSR.
 

Umożliwia łatwe wdrożenie i integrację produktów Siemens Opcenter APS z dowolnymi istniejącymi systemami informatycznymi (np. ERP, MES, SFC) w każdej firmie produkcyjnej.
 

Obecnie największym wyzwaniem dla branży produkcyjnej jest szybkie reagowanie na zmieniający się popyt na rynku. Krótsze czasy dostaw przy utrzymywaniu niskich stanów magazynowych w celu ograniczenia kosztów wymagają efektywnego planowania. Optymalizację planowania i harmonogramowania produkcji umożliwiają aplikacje z rodziny Opcenter APS: Opcenter Planning i Opcenter Scheduling. Używając nowoczesnych algorytmów pozwalają na analizę i kalkulację szczegółowych harmonogramów produkcyjnych oraz ich szybkie dopasowywanie do zmieniającej się sytuacji, biorąc pod uwagę rzeczywiste możliwości i ograniczenia produkcyjne.
 

Kluczowe korzyści z zastosowania Siemens Opcenter APS umożliwiające osiągnięcie zwrotu z inwestycji we wdrożenie nawet w ciągu kilku tygodni:
 

 • 15-20 % wzrost produktywności
 • 40-50 % redukcja stanu surowców
 • 40-50% redukcja produkcji w toku
 • 50-90% poprawa terminowości dostaw

Regulamin

 1. Organizatorem Webinarium jest BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6.
 2. Webinarium zostanie przeprowadzona w dniu 3 Sierpnia 2023 r.
 3. Webinarium skierowana jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT nadzorowanie i postępu produkcji.
 4. Każdy przedsiębiorca będący uczestnikiem Webinarium (Uczestnik Webinarium) musi spełnić wymagania techniczne umieszczone na stronie internetowej Organizatora Webinarium.
 5. W ramach Webinarium Partner Technologiczny przeprowadzi część prezentacyjną (90 minut) oraz część przeznaczoną dla Uczestników Webinarium na kierowanie pytań do Partnera Technologicznego (15 minut).
 6. Podczas trwania Webinarium Partner Technologiczny zobowiązany jest do uruchomienia kamery internetowej, chyba, że istnieje szczególnie uzasadniona przyczyna jej nie uruchomienia.
 7. Webinarium rozpocznie się przedstawieniem Partnera Technologicznego, Uczestników Webinarium przez moderatora reprezentującego Organizatora Webinarium.
 8. Uczestnicy Webinarium zobowiązani są do nie utrwalania przebiegu Webinarium poprzez jej nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej zgody Organizatora Webinarium.
 9. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo odwołania Webinarium w każdym czasie, bez uzasadnienia. Z tytułu zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Webinarium Uczestnikom Webinarium nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Webinarium.

 

Wymagania techniczne

 

Do udziału w konferencji online / webinaru / szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

 

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams

 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową

 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

 

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 608 289 148

Rejestracja:

Dane dotyczące spotkania:
Dane Delegata na Spotkanie:
Dane Przedsiębiorstwa:
Aby spotkanie było jak najbardziej efektywne dla Państwa, prosimy o zaznaczenie zagadnień, które Pani/Pana interesują:
Co najmniej 1 przypadek musi być zaznaczony.
Tematyka Spotkania:

Bezpłatne Uczestniczy: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą oraz dokonująca rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.

Regulamin:
*
*
*

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników. Potwierdzenie rejestracji zostanie dokonane przez Organizatora w najbliższym możliwym terminie.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Webinarium – Jak skutecznie planować i harmonogramować produkcję w niepewnych czasach?"

Łukasz Kubas Dyrektor Domeny Produkcja BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 795-534-616 E-Mail: lukasz.kubas@bpc-group.pl