Webinarium – Automatyzacja i optymalizacja procesu kompletacji wspierane systemem WMS.

Informacje:

Dobrze zorganizowana i efektywna kompletacja generuje liczne korzyści dla firm - bezpośrednie (np. finansowe) i pośrednie (np. wizerunkowe). Spośród wszystkich procesów magazynowych kompletacja daje też największe możliwości optymalizacyjne. Można optymalizować jakość, wydajność, efektowność. Z kompletacją powiązanych jest poza tym szereg innych procesów magazynowych - przed, w trakcie i po niej, dlatego kompletacja jest kluczowa z punktu widzenia optymalizacji procesów.

 

Podczas spotkania przedstawimy jakie kroki należy przejść w zakresie planowania zanim rozpocznie się właściwy proces zbiórki towaru w magazynie. Przedstawimy obszary, które w zakresie planowania można zautomatyzować, aby działały bezobsługowo oraz jak można dostosować algorytmy planowania do indywidualnych potrzeb każdego magazynu.

 

Strategie kompletacyjne są zawsze dobierane do indywidualnych wymagań klientów wynikających głównie z prowadzonego biznesu. Inne strategie dominują w ecommerce, a inne w kompletacji na potrzeby zaopatrzenia produkcji. Przedstawimy kilka najciekawszych, najczęściej stosowanych strategii kompletacji. Przedstawimy również jakie narzędzia wspierające (np. sprzętowe) mogą być wykorzystywane w wybranych strategiach kompletacyjnych.

 

W trakcie spotkania zaprezentujemy przykłady zastosowania oprogramowania Astro WMS i sprzętu Auto ID w obszarze optymalizacji kompletacji, możliwości skracania ścieżek kompletacyjnych poprzez zastosowanie algorytmów AI oraz jakie realne korzyści finansowe przynosi stosowanie takich rozwiązań. Pokażemy też zastosowanie urządzeń Auto ID zwiększających efektowność operacji w trakcie kompletacji.

 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru i analiz rozwiązań informatycznych.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

 • Znaczenie kompletacji w magazynie, dlaczego jest tak ważna?
 • Automatyzacja planowania kompletacji;
 • Wybrane strategie kompletacyjne na przykładzie Astro WMS®
 • Praktyczne rozwiązania softwarowe i sprzętowe wspierające optymalizację procesu kompletacji.

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Jakie są dostępne rozwiązania zwiększające efektywność i ułatwiające zarządzanie procesem kompletacji na przykładzie wybranych funkcjonalności systemu WMS.
 • Znaczenie kompletacji w magazynie, dlaczego jest tak ważna?

 • Automatyzacja planowania kompletacji;

 • Wybrane strategie kompletacyjne na przykładzie Astro WMS®

 • Praktyczne rozwiązania softwarowe i sprzętowe wspierające optymalizację procesu kompletacji.

Krzysztof Kalisz, Dyrektor Sprzedaży, Consafe Logistics Sp. z o.o.
Krzysztof Kalisz, Dyrektor Sprzedaży, Consafe Logistics Sp. z o.o. Consafe Logistics Sp. z o.o., Dyrektor Sprzedaży

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Od 20 lat związany z branżą systemów IT dla logistyki i przemysłu, zajmując się głównie doradztwem biznesowym i usprawnianiem procesów poprzez wdrażanie rozwiązań informatycznych. W Consafe Logistics od 6 lat odpowiada za identyfikację procesów magazynowych, analizę wymagań funkcjonalnych klientów, a także dobór i sprzedaż rozwiązań wspierających zarządzanie magazynem.

Dyskusja.
Podsumowanie spotkania.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

Consafe Logistics Sp. z o.o.

Consafe Logistics jest wiodącym w Europie dostawcą rozwiązań informatycznych do zarządzania magazynem. Nasz wysokiej klasy system WMS tworzy przewagę konkurencyjną i pomaga firmom na całym świecie w osiąganiu sukcesów rynkowych. Bogate doświadczenie i doskonałą znajomość rynku łączymy z praktyczną wiedzą z zakresu magazynowania. Rozpoznajemy potrzeby klientów, dla których opracowujemy i wdrażamy dopasowane rozwiązania IT. Zmniejszamy koszty, zwiększając wydajność oraz poprawiając jakość obsługi klienta w magazynach o różnym stopniu zautomatyzowania. Robimy to od 1978 roku. Więcej niż 450 naszych pracowników – w biurach w Szwecji, Norwegii, Danii, Holandii i Polsce – pomaga klientom w 35 krajach lepiej zarządzać magazynami i centrami dystrybucyjnymi.

logo

Rozwiązania:

Astro WMS®

ASTRO WMS® to system do zarządzania magazynem, który działa w czasie rzeczywistym. Daje pełną kontrolę nad wydajnością, steruje procesami uzupełnień i kompletacji, ograniczając błędy do minimum. Pozwala zmniejszyć koszty operacyjne, zoptymalizować zasoby i przestrzeń oraz kontrolować przepływy. Astro WMS® to skalowalny i modułowy system dedykowany do magazynów i centrów dystrybucyjnych o różnych rozmiarach i wymaganiach. Podstawowe moduły wspierają wydajne prowadzenie procesów magazynowych. Dostępne dwa razy w roku aktualizację systemu Astro WMS® wprowadzają nowe, innowacyjne i przydatne funkcje. Architektura systemu umożliwia jego aktualizację bez obaw o zaimplementowane indywidualne modyfikacje. Niski całkowity koszt posiadania WMS wspiera osiąganie sukcesów na rynku.

logo

Regulamin

 1. Organizatorem Webinarium jest BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6.
 2. Webinarium zostanie przeprowadzone w dniu 8 Sierpinia 2024 r.
 3. Webinarium skierowane jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT.
 4. Każdy przedsiębiorca będący uczestnikiem Webinarium (Uczestnik Webinarium) musi spełnić wymagania techniczne umieszczone na stronie internetowej Organizatora Webinarium.
 5. W ramach Webinarium Partner Technologiczny przeprowadzi część prezentacyjną (60 minut) oraz część przeznaczoną dla Uczestników Webinarium na kierowanie pytań do Partnera Technologicznego (15 minut).
 6. Podczas trwania Webinarium zarówno Partner Technologiczny, jak i Uczestnik Webinarium zobowiązani są do uruchomienia kamery internetowej, chyba, że istnieje szczególnie uzasadniona przyczyna jej nie uruchomienia.
 7. Webinarium rozpocznie się przedstawieniem Partnera Technologicznego, Uczestników Webinarium przez moderatora reprezentującego Organizatora Webinarium.
 8. Uczestnicy Webinarium zobowiązani są do nie utrwalania przebiegu Webinarium poprzez jej nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej zgody Organizatora Webinarium.
 9. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo odwołania Webinarium w każdym czasie, bez uzasadnienia. Z tytułu zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Webinarium Uczestnikom Webinarium nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Webinarium.

 

Wymagania techniczne

 

Do udziału w konferencji online / webinaru / szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

 

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams

 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową

 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

 

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 608 289 148

Rejestracja:

Dane dotyczące spotkania:
Dane Delegata na Spotkanie:
Dane Przedsiębiorstwa:
Tematyka Spotkania:

Bezpłatne Uczestniczy: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą oraz dokonująca rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.

Regulamin:
*
*
*

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników. Potwierdzenie rejestracji zostanie dokonane przez Organizatora w najbliższym możliwym terminie.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Webinarium – Automatyzacja i optymalizacja procesu kompletacji wspierane systemem WMS."

Sebastian Świerkot Project Manager BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 882 469 454 E-Mail: sebastian.swierkot@bpc-group.pl