Webinarium – Niezastąpiony Software House. Kiedy wybierać i jak? - Rozmowy z dostawcą i firmą konsultingową.

Informacje:

Kiedy przedsiębiorstwo powinno skorzystać z usług Software House? Czy tworzenie rozwiązania informatycznego, które w 100 procentach dostosowane jest do potrzeb organizacji ma sens biznesowy?

 

Na rynku dostępnych jest wiele, gotowych i rozbudowanych funkcjonalnie systemów IT. Począwszy od tych, które wspierają zarządzanie całym przedsiębiorstwem (ERP), aż po specjalistyczne dedykowane poszczególnym obszarom np. produkcji, logistyki i magazynu, sprzedaży, analityki zarządczej. Dynamicznie rozwija się również oferta dostawców platform low-code’owych, które umożliwiają szybkie i elastyczne budowanie aplikacji i procesów, bez konieczności angażowania programistów IT. A jednak okazuje się, że Software Housy są niezastąpione. Jak żadne inne systemy informatyczne dają możliwość wdrożenia innowacyjnych pomysłów i wspierają firmy w budowaniu przewag konkurencyjnych.
 

Kiedy korzystać z usług Software House i jak je wybierać? – o tym będziemy mówić na webinarium.
 

Do udziału w Webinarium zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru rozwiązań informatycznych.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

 • Czym jest oprogramowanie dedykowane?
 • Zalety i ograniczenia oprogramowania dedykowanego;
 • O czym należy pamiętać już na początku projektu, aby zapewnić jego wysoką jakość?
 • Kiedy warto skorzystać z usług Software House?
 • Tworzenie dedykowanego oprogramowania we współpracy z Software Housem;
 • Skalowalność aplikacji na zamówienie;
 • Bezpieczeństwo;
 • Przykłady realizacji codelabs.rocks.

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Niezastąpiony Software House. Kiedy wybierać i jak?
 • Czym jest oprogramowanie dedykowane?

 • Zalety i ograniczenia oprogramowania dedykowanego;

 • O czym należy pamiętać już na początku projektu, aby zapewnić jego wysoką jakość?

 • Kiedy warto skorzystać z usług Software House?

 • Tworzenie dedykowanego oprogramowania we współpracy z Software Housem;

 • Skalowalność aplikacji na zamówienie;

 • Bezpieczeństwo;

 • Przykłady realizacji codelabs.rocks.

Adam Jastrzębski, Full Stack Marketing Specialist, codelabs.rocks Sp. z o.o.
Adam Jastrzębski, Full Stack Marketing Specialist, codelabs.rocks Sp. z o.o.codelabs.rocks Sp. z o.o., Full Stack Marketing Specialist
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.  
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.   BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Dyskusja, pytania - odpowiedzi.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

codelabs.rocks

W codelabs.rocks tworzymy aplikacje webowe używane przez największych i najbardziej wymagających.

Nasze aplikacje są podstawa pracy specjalistów w korporacjach z pierwszych stron gazet i serwisów internetowych. Nowe projekty to dla nas zawsze ekscytujące wyzwanie. Dostarczamy kod Najwyższej jakości, pisany kreatywnie i zarazem uważnie.

Wciąż podwyższamy swoje kwalifikacje. Wdrażamy najnowsze technologii w pełni zgrane z planowanym zastosowaniem. Aktywne uczestnictwo w procesie planowania aplikacji, pozwala nam rozwijać rozwiązanie jakie tworzymy, w kierunku zapewniającym mu sukces i wzrost.

Masz pomysł na produkt który zrewolucjonizuje rynek? Zaczynajmy!

Rozwiązania:

codelabs.rocks

W codelabs.rocks tworzymy aplikacje webowe używane przez największych i najbardziej wymagających.

Nasze aplikacje są podstawa pracy specjalistów w korporacjach z pierwszych stron gazet i serwisów internetowych. Nowe projekty to dla nas zawsze ekscytujące wyzwanie. Dostarczamy kod Najwyższej jakości, pisany kreatywnie i zarazem uważnie.

Wciąż podwyższamy swoje kwalifikacje. Wdrażamy najnowsze technologii w pełni zgrane z planowanym zastosowaniem. Aktywne uczestnictwo w procesie planowania aplikacji, pozwala nam rozwijać rozwiązanie jakie tworzymy, w kierunku zapewniającym mu sukces i wzrost.

Masz pomysł na produkt który zrewolucjonizuje rynek? Zaczynajmy!

Regulamin

 1. Organizatorem Webinarium jest BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6.
 2. Webinarium zostanie przeprowadzona w dniu 13 Lipca 2021 r.
 3. Webinarium skierowana jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT nadzorowanie i postępu produkcji.
 4. Każdy przedsiębiorca będący uczestnikiem Webinarium (Uczestnik Webinarium) musi spełnić wymagania techniczne umieszczone na stronie internetowej Organizatora Webinarium.
 5. W ramach Webinarium Partner Technologiczny przeprowadzi część prezentacyjną (60 minut) oraz część przeznaczoną dla Uczestników Webinarium na kierowanie pytań do Partnera Technologicznego (30 minut).
 6. Podczas trwania Webinarium zarówno Partner Technologiczny, jak i Uczestnik Webinarium zobowiązani są do uruchomienia kamery internetowej, chyba, że istnieje szczególnie uzasadniona przyczyna jej nie uruchomienia.
 7. Webinarium rozpocznie się przedstawieniem Partnera Technologicznego, Uczestników Webinarium przez moderatora reprezentującego Organizatora Webinarium.
 8. Uczestnicy Webinarium zobowiązani są do nie utrwalania przebiegu Webinarium poprzez jej nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej zgody Organizatora Webinarium.
 9. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo odwołania Webinarium w każdym czasie, bez uzasadnienia. Z tytułu zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Webinarium Uczestnikom Webinarium nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Webinarium.

 

Wymagania techniczne

 

Do udziału w konferencji online / webinaru / szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

 

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams

 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową

 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

 

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 608 289 148

Rejestracja:

Rejestracja jest obecnie zamknięta.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Webinarium – Niezastąpiony Software House. Kiedy wybierać i jak? - Rozmowy z dostawcą i firmą konsultingową."

Łukasz Kubas Dyrektor Domeny Produkcja BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 795-534-616 E-Mail: lukasz.kubas@bpc-group.pl