Webinarium - Jak zinformatyzować produkcję - najważniejsze wskazówki

Informacje:

Managerowie przedsiębiorstw produkcyjnych chcą optymalizować koszty produkcji. W systemach IT poszukują funkcjonalności, które pozwolą im skuteczniej zarządzać procesami biznesowymi. W szczególności efektywniej planować w sytuacji częstych zmian zamówień, konieczności bieżącego monitorowania maszyn i rejestrowania genealogii produktu.

 

Do udziału w Webinarium zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru rozwiązań informatycznych.

Agenda:

Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

1. Informatyzacja sektora produkcyjnego w Polsce.

 • Przykłady nowoczesnych rozwiązań automatyzujących procesy produkcyjne i logistyczne.
 • Aktualne trendy rynku IT i potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych.
   

2. Rynek rozwiązań IT i klas systemowych dedykowanych przedsiębiorstwom produkcyjnym w zakresie:

 • zarządzania całym przedsiębiorstwem
 • planowania i harmonogramowania produkcji,
 • kontroli realizacji produkcji (MES, MOM),
 • wsparcia DUR (ANDON, CMMS, EAM).
   

3. Jak przygotować się do wyboru systemu IT?

 • określenie zakresu funkcjonalnego projektu i jego celów biznesowych
 • cel i znaczenie analizy procesów biznesowych w procesie wyboru systemów,
 • analiza przykładowych audytów procesów i potrzeb biznesowych zakładów produkcyjnych w obszarze monitorowania pracy parku maszynowego oraz zarządzania produkcją w tym jej planowania i harmonogramowania.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Dyskusja.

Podsumowanie spotkania.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie dwunastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Rejestracja:

Dane dotyczące spotkania:
Dane Delegata na Spotkanie:
Dane Przedsiębiorstwa:
Tematyka Spotkania:

Bezpłatne Uczestniczy: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą oraz dokonująca rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.

Regulamin:
*
*
*

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników. Potwierdzenie rejestracji zostanie dokonane przez Organizatora w najbliższym możliwym terminie.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A,
Telefon Kontaktowy: +48 (32) 777-15-01
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Webinarium - Jak zinformatyzować produkcję - najważniejsze wskazówki"

Łukasz Kubas Dyrektor Domeny Produkcja BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 795-534-616 E-Mail: lukasz.kubas@bpc-group.pl