Webinarium – Digitalizacja procesów QHSE: jakości, BHP oraz środowiska.

Informacje:

Podczas webinarium przedstawione zostaną możliwości funkcjonalne rozwiązania BlueKanGo ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowego rozwiązania do zarządzania procesami EHSQ (BHP, Środowisko, Jakość) oraz wieloma innymi.

 

Digitalizuj swoje procesy związane z:

 • Zarządzanie jakością i audyty;
 • Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi;
 • Środowisko;
 • Regulacje prawne;
 • Certyfikacja, referencje;
 • Zarządzanie HR inne niż płace.

 

Do udziału w Webinarium zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru rozwiązań informatycznych.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

 • Bluwall: interfejs użytkownika;
 • CMMS Tabela sprzętu;
 • BI - przykładowe zastosowania;
 • Warsztaty rysunkowe - Schemat organizacyjny, pozycjonowanie strategiczne jako przykłady zastosowania;
 • BlueApps - aktywne formularze. Globalny Plan Akcji oraz wypadki w pracy- przykład zastosowania;
 • Wykorzystanie funkcji "offline" oraz aplikacji natywnej Android - Przykład na procesie audytu;
 • EDM - Elektroniczny system zarządzania dokumentacją.

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Warsztaty BlueApp (aplikacji) do modelowania i zarządzania wszystkimi zadaniami wykonywanymi przez różnych użytkowników w procesie  w pełnej autonomii i bez bycia specjalistą IT.

 

EDM (Elektroniczne zarządzanie dokumentami) i wyszukiwarka
Serce systemu do dystrybucji procesów cyfrowych do wszystkich interesariuszy.

 

Warsztaty na tablicach roboczych (Dashboards) do tworzenia widoków 360°: statystyki, raporty, kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i ryzyka (KRI), macierze SWOT (siła, słabość, szansa, zagrożenie).

 

Warsztaty rysunkowe do rysowania map procesów, schematów organizacyjnych HR, osie kultury HSE, wytyczne CSR, itp. Każdy element rysunku może być linkiem do dashboardu, statystyk, BlueApp do wypełnienia.

Dariusz Kowalski, Country manager, BlueKanGo
Dariusz Kowalski, Country manager, BlueKanGoBlueKanGo, Country manager
Dyskusja.
Podsumowanie spotkania.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

BlueKanGo

Wydajność i bezpieczeństwo organizacji opiera się na zautomatyzowanych procesach. BlueKanGo to cyfrowe rozwiązanie do zarządzania procesami EHSQ (BHP, Środowisko, Jakość), oraz wieloma innymi.

Niezależnie od tego, czy chcesz zająć się kwestiami społecznymi i środowiskowymi, zminimalizować ryzyko, poprawić swoją wydajność operacyjną, możesz polegać na rozwiązaniu zatwierdzonym przez ponad 3500 klientów od ponad 18 lat.

https://www.bluekango.com/pl/

Rozwiązania:

BlueKanGo

Pakiet oprogramowania używany na komputerze, ale także na smartfonie i tablecie działający w uprzemysłowionym trybie programowania komputerów, który buduje architekturę tzw. „wielu dzierżawców” w centrach danych (Software-as-a-Service lub SaaS)

 

Z niezwykle konfigurowalnym rozwiązaniem no-code (bez kodowania): Bez kodowania pozwala użytkownikom nie potrafiącym programować na tworzenie aplikacji za pomocą graficznych interfejsów użytkownika i konfiguracji zamiast tradycyjnego programowania komputerowego.

Regulamin

 1. Organizatorem Webinarium jest BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6.
 2. Webinarium zostanie przeprowadzona w dniu 10 Marca 2021 r.
 3. Webinarium skierowana jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT nadzorowanie i postępu produkcji.
 4. Każdy przedsiębiorca będący uczestnikiem Webinarium (Uczestnik Webinarium) musi spełnić wymagania techniczne umieszczone na stronie internetowej Organizatora Webinarium.
 5. W ramach Webinarium Partner Technologiczny przeprowadzi część prezentacyjną (60 minut) oraz część przeznaczoną dla Uczestników Webinarium na kierowanie pytań do Partnera Technologicznego (15 minut).
 6. Podczas trwania Webinarium zarówno Partner Technologiczny, jak i Uczestnik Webinarium zobowiązani są do uruchomienia kamery internetowej, chyba, że istnieje szczególnie uzasadniona przyczyna jej nie uruchomienia.
 7. Webinarium rozpocznie się przedstawieniem Partnera Technologicznego, Uczestników Webinarium przez moderatora reprezentującego Organizatora Webinarium.
 8. Uczestnicy Webinarium zobowiązani są do nie utrwalania przebiegu Webinarium poprzez jej nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej zgody Organizatora Webinarium.
 9. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo odwołania Webinarium w każdym czasie, bez uzasadnienia. Z tytułu zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Webinarium Uczestnikom Webinarium nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Webinarium.

 

Wymagania techniczne

 

Do udziału w konferencji online / webinaru / szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

 

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams

 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową

 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

 

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 608 289 148

Rejestracja:

Rejestracja jest obecnie zamknięta.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Webinarium – Digitalizacja procesów QHSE: jakości, BHP oraz środowiska."

Łukasz Kubas Dyrektor Domeny Produkcja BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 795-534-616 E-Mail: lukasz.kubas@bpc-group.pl