Webinarium – SCADA-MES - polskie środowisko Industry 4.0.

Informacje:

Aplixcom SCADA-MES to oprogramowanie nowej generacji stworzone od podstaw dla firm produkcyjnych, które oferuje jeszcze wyższy poziom zarządzania produkcją.

 

Rozwiązanie łączy ze sobą świat systemów planowania, ERP z maszynami i ręcznymi stanowiskami pracy umożliwiając komunikację dwukierunkową oraz pełen wachlarz narzędzi do planowania, optymalizacji i rozliczania produkcji na podstawie rzeczywistych danych zgodnie z najnowszym standardem Smart Industry 4.0.

 

System Aplixcom SCADA-MES to kompleksowy system, który zawiera  moduły takie jak: 

 • SCADA (otwarty interface do pobierania danych z maszyn), 
 • Planer (narzędzie usprawniające proces planowania produkcji), 
 • Matryca Pracowników (pozwala na określanie kompetencji pracowników), 
 • Utrzymanie Ruchu (narzędzie wspomagające komunikację pomiędzy produkcją a działem UR), 
 • Kontrola Jakości (umożliwia rejestrację wyników kontroli jakości), 
 • Dashboardy (pokazują aktualny stan maszyn oraz przebieg zleceń produkcyjnych), 
 • Raporty i Analizy (umożliwia generowanie raportów w formie wykresów i tabel), 
 • Alerty i Wezwania (automatyczne wysyłanie wiadomości i wezwań). 

 

Do udziału w Webinarium zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru rozwiązań informatycznych.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

 • Planowanie i harmonogramowanie produkcji;
 • Kontrola przebiegu procesu produkcyjnego;
 • Monitorowanie parku maszynowego – Dashboardy efektywności;
 • Obsługa produkcji ręcznej;
 • Rejestracja wyników kontroli jakości;
 • Obsługa działu UR;
 • Wykresy i raporty.

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Rozwiązanie dla Planistów, Produkcji, Utrzymania Ruchu, Kontroli Jakości,
Controllingu i Zarządu.
 • Planowanie i harmonogramowanie  produkcji;
 • Kontrola przebiegu procesu produkcyjnego;
 • Monitorowanie parku maszynowego –  Dashboardy efektywności;
 • Obsługa produkcji ręcznej;
 • Rejestracja wyników kontroli jakości;
 • Obsługa działu UR;
 • Wykresy i raporty.
Michał Stadler, Key Account Manager, Aplixcom Solutions Sp. z o.o
Michał Stadler, Key Account Manager, Aplixcom Solutions Sp. z o.oAplixcom Solutions Sp. z o.o, Key Account Manager
Grzegorz Dzierżak, Project Manager, Aplixcom Solutions Sp. z o.o
Grzegorz Dzierżak, Project Manager, Aplixcom Solutions Sp. z o.o Aplixcom Solutions Sp. z o.o, Project Manager

Dyskusja. Podsumowanie spotkania.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

Aplixcom Solutions Sp. z o.o. Sp.k.

APLIXCOM Solutions dzięki wieloletniemu doświadczeniu swoich specjalistów w zakresie wdrażania systemów ERP na produkcji dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania IT do zarządzania i automatyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych.

Spółka APLIXCOM Solutions powstała poprzez wydzielenie działu usług firmy Infor Global Solutions Polska i zaczęła funkcjonować jako samodzielny partner. Naszymi Klientami są zarówno znane międzynarodowe korporacje, jak i lokalne firmy. Jesteśmy producentem oprogramowania SCADA-MES - systemu do planowania, kontroli oraz rozliczania produkcji.

System jest rozwijany przede wszystkim w oparciu o analizy potrzeb Klientów, którzy nieustannie dzielą się z nami pomysłami odnośnie rozwoju systemu. Bieżące dodawania nowych funkcjonalności wynika ze strategii rozwoju opartej o sprawdzone koncepcje Industry 4.0 .

​​​​​​​Największe doświadczenie posiadamy w szeroko pojętej branży produkcji dyskretnych m.in. takich jak Automotive, Metalowej, Tworzyw Sztucznych, Elektronicznej, AGD.

Rozwiązania:

Aplixcom Solutions Sp. z o.o. Sp.k.

Aplixcom SCADA-MES to niezależny system umożliwiający w prosty sposób optymalne rozplanowanie bieżących i nowych zleceń z uwzględnieniem aktualnego stanu produkcji, dostępnych zasobów oraz nadzorowanie ich efektywnego i terminowego wykonywania dzięki wizualizacji Planera i automatycznych powiadomieniach o odchyłkach od planu.
Funkcje scenariuszy, co by było, matrycy przezbrojeń, matrycy pracowników, podglądu dostępności zasobów, dashboard-ów informacyjnych i motywacyjnych zdecydowanie polepszają warunki pracy i jej efektywność.
Jako zintegrowane środowisko konfigurowalne dowolnie z potrzebnych w danym zakładzie modułów umożliwia koordynację i wsparcie w planowaniu i realizowaniu zadań działów UR, KJ, HR, Logistyki i Sprzedaży.

Wszystkie informacje są dostępne w module raportów i analiz i służą dając podstawy m.in. do kalkulacji rzeczywistych kosztów wytworzenia oraz dokładnych rozliczeń z pracownikami. Zarząd otrzymuje zaś szeroki wachlarz wskaźników kontrolnych i wynikowych do zarządzania spółką.

Dzięki integracji mechanizmów SCADA już w głównym module rozwiązania Aplixcom są zaszyte pełne możliwości pobierania oraz analizowania danych z maszyn, co umożliwia automatyczne i obiektywne rozliczanie zleceń produkcji z uwzględnieniem różnego rodzaju mikroprzestojów i przestojów.
Zarówno mała firma z 5 maszynami jak i koncern z aplikacją zainstalowaną na serwerze w chmurze oraz kilkoma zakładami i ponad 400 stanowiskami - wszędzie tam sprawdza się rozwiązanie Aplixcom a jego główni użytkownicy nie widzą już możliwości pracy bez tego rozwiązania.

logo

Regulamin

 1. Organizatorem Webinarium jest BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6.
 2. Webinarium zostanie przeprowadzone w dniu 25 Sierpnia 2022 r.
 3. Webinarium skierowane jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT nadzorowanie i postępu produkcji.
 4. Każdy przedsiębiorca będący uczestnikiem Webinarium (Uczestnik Webinarium) musi spełnić wymagania techniczne umieszczone na stronie internetowej Organizatora Webinarium.
 5. W ramach Webinarium Partner Technologiczny przeprowadzi część prezentacyjną (45 minut) oraz część przeznaczoną dla Uczestników Webinarium na kierowanie pytań do Partnera Technologicznego (15 minut).
 6. Podczas trwania Webinarium zarówno Partner Technologiczny, jak i Uczestnik Webinarium zobowiązani są do uruchomienia kamery internetowej, chyba, że istnieje szczególnie uzasadniona przyczyna jej nie uruchomienia.
 7. Webinarium rozpocznie się przedstawieniem Partnera Technologicznego, Uczestników Webinarium przez moderatora reprezentującego Organizatora Webinarium.
 8. Uczestnicy Webinarium zobowiązani są do nie utrwalania przebiegu Webinarium poprzez jej nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej zgody Organizatora Webinarium.
 9. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo odwołania Webinarium w każdym czasie, bez uzasadnienia. Z tytułu zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Webinarium Uczestnikom Webinarium nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Webinarium.

 

Wymagania techniczne

 

Do udziału w konferencji online / webinaru / szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

 

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams

 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową

 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

 

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 608 289 148

Rejestracja:

Dane dotyczące spotkania:
Dane Delegata na Spotkanie:
Dane Przedsiębiorstwa:
Tematyka Spotkania:

Bezpłatne Uczestniczy: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą oraz dokonująca rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.

Regulamin:
*
*
*

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników. Potwierdzenie rejestracji zostanie dokonane przez Organizatora w najbliższym możliwym terminie.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Webinarium – SCADA-MES - polskie środowisko Industry 4.0."

Igor Badura Project Manager BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: 606 805 136 E-Mail: igor.badura@bpc-group.pl