Webinarium – Od zamówienia, do realizacji. TimeLine ERP – kompleksowe rozwiązanie dla firm produkcyjnych.

Informacje:

Większość managerów pionów produkcyjnych, z którymi rozmawiają konsultanci BPC Group zgłasza na bieżąco problemy w obszarze planowania i rozliczania produkcji oraz ewidencji zdarzeń. Istotną sprawą jest dla nich racjonalne wykorzystanie zasobów, aby redukować zapasy i szukać oszczędności na każdym etapie zarządzania.

 

Na spotkaniu prelegenci poruszą temat efektywnego planowania i harmonogramowania zleceń produkcyjnych przy dużej zmienności planu produkcyjnego. Na spotkaniu zaprezentujemy system klasy ERP, który usprawnia zarządzanie obszarem produkcyjnym w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie, które pozwala na efektywne planowanie, sprawną realizację i skuteczne rozliczenie produkcji. Przedstawimy także szereg funkcjonalności, które odpowiadają na wyzwania Przemysłu 4.0.

 

Do udziału w Webinarium zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru rozwiązań informatycznych.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

 • Zarządzanie produkcją z wykorzystaniem systemu ERP;
 • APS - Automatyczne planowanie zleceń produkcyjnych. Ułożenie zleceń w linii czasowej, w oparciu o konfigurację dostępnych zasobów i terminy wynikające z zamówienia:
  • Symulacja procesu produkcji;

  • Obsługa produkcji kooperacyjnych;

 • Moduł MES - rejestracja stanu zaawansowania realizacji produkcji w obszarze czasu trwania poszczególnych operacji, w tym zajętości zasobów i zużycia materiałowego;
 • Data Management System - repozytorium informacji;
 • Machine Data Control;
 • RCP – ewidencja czasu pracy;
 • Rapid Customizing (RAD).

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Od zamówienia, do realizacji.

TimeLine ERP – kompleksowe rozwiązanie dla firm produkcyjnych.

Dariusz Kras, Konsultant ds. systemów ERP, OPTeam S.A.
Dariusz Kras, Konsultant ds. systemów ERP, OPTeam S.A.OPTeam S.A., Konsultant ds. systemów ERP

Presales ERP w zakresie rozwiązań produkcyjnych w firmie OPTeam S.A. Od ponad 15 lat zajmuje się wdrożeniami, głównie systemów do zarządzania produkcją. Wiele lat, pracował nad rozbudową oraz wdrożeniami systemu wspomagającego zarządzanie produkcją, który został zakupiony przez dużą firmę informatyczną i obecnie jest to moduł włączony do oprogramowania tej firmy .

Po sprzedaży systemu do zarządzania produkcją brał czynny udział w jego rozwoju, promocji, szkoleniach oraz wdrożeniach (głównie jako kierownik projektu, team leader).

Zbigniew Ziewiec, Konsultant handlowy ds. systemów ERP, OPTeam S.A.
Zbigniew Ziewiec, Konsultant handlowy ds. systemów ERP, OPTeam S.A. OPTeam S.A.

Konsultant ds. systemów informatycznych o ponaddwudziestoletnim doświadczeniu w sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą rozwiązań IT – systemów klasy ERP, WMS, BI, CRM, BRM oraz usług z nimi związanych. W przeszłości odpowiedzialny za budowę i zarządzanie biurami regionalnymi, rozwojem biznesu i zarządzaniem zespołami handlowymi w giełdowych spółkach z branży IT. Aktualnie odpowiedzialny za doradztwo w zakresie informatyzacji w spółkach z sektora przedsiębiorstw - Klientów OPTeam SA.   

Dyskusja. Podsumowanie spotkania.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

OPTeam S.A.

OPTeam tworzy polski rynek IT już od 1988 roku. Specjalizuje się we wdrażaniu i integracji nowoczesnych technologii informatycznych. Dostarcza uniwersalne rozwiązania IT do obsługi standardowych działań z zakresu zarządzania, ponadto zapewnia innowacyjną technologię do szybkiej digitalizacji procesów unikalnych, wynikających z profilu organizacji i powstających pod wpływem zmieniającego się otoczenia rynkowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wypracowanym kompetencjom w dziedzinie technologii IT OPTeam pomaga firmom i instytucjom rozwijać się i umacniać pozycję na rynku. Skutecznie i kompleksowo realizuje duże i złożone projekty dla przedsiębiorstw, szkół wyższych i jednostek administracji publicznej.

logo

Rozwiązania:

TimeLine ERP

Timeline ERP obsługuje cały proces produkcji od zapytania, poprzez kalkulację, planowanie zasobów i harmonogramowanie zleceń, koordynowanie produkcją, po dostarczenie wyrobu gotowego. Zawiera m. in. funkcjonalności systemów APS, MES i MRP. Posiada zintegrowaną kontrolę jakości QC, narzędzie BI Power Pivot do analizy i raportowania w czasie rzeczywistym, repozytorium informacji do zarządzania dokumentami (DMS), narzędzie odczytu i akwizycji danych maszynowych (MDC), ewidencję czasu pracy (RCP). Dzięki integracji z CAD i opcji symulacji na planie pozwala szybko określić koszt zamówienia na etapie przedprodukcyjnym. Jego unikalną cechą jest wbudowane narzędzie developerskie (RAD) umożliwiające zmiany w obrębie interfejsu, raportów i bazy danych.

Regulamin

 1. Organizatorem Webinarium jest BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6.
 2. Webinarium zostanie przeprowadzona w dniu 19 Sierpnia 2021 r.
 3. Webinarium skierowana jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT nadzorowanie i postępu produkcji.
 4. Każdy przedsiębiorca będący uczestnikiem Webinarium (Uczestnik Webinarium) musi spełnić wymagania techniczne umieszczone na stronie internetowej Organizatora Webinarium.
 5. W ramach Webinarium Partner Technologiczny przeprowadzi część prezentacyjną (75 minut) oraz część przeznaczoną dla Uczestników Webinarium na kierowanie pytań do Partnera Technologicznego (30 minut).
 6. Podczas trwania Webinarium zarówno Partner Technologiczny, jak i Uczestnik Webinarium zobowiązani są do uruchomienia kamery internetowej, chyba, że istnieje szczególnie uzasadniona przyczyna jej nie uruchomienia.
 7. Webinarium rozpocznie się przedstawieniem Partnera Technologicznego, Uczestników Webinarium przez moderatora reprezentującego Organizatora Webinarium.
 8. Uczestnicy Webinarium zobowiązani są do nie utrwalania przebiegu Webinarium poprzez jej nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej zgody Organizatora Webinarium.
 9. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo odwołania Webinarium w każdym czasie, bez uzasadnienia. Z tytułu zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Webinarium Uczestnikom Webinarium nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Webinarium.

 

Wymagania techniczne

 

Do udziału w konferencji online / webinaru / szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

 

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams

 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową

 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

 

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 608 289 148

Rejestracja:

Dane dotyczące spotkania:
Dane Delegata na Spotkanie:
Dane Przedsiębiorstwa:
Tematyka Spotkania:

Bezpłatne Uczestniczy: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą oraz dokonująca rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.

Regulamin:
*
*
*

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników. Potwierdzenie rejestracji zostanie dokonane przez Organizatora w najbliższym możliwym terminie.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Webinarium – Od zamówienia, do realizacji. TimeLine ERP – kompleksowe rozwiązanie dla firm produkcyjnych."

Łukasz Kubas Dyrektor Domeny Produkcja BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 795-534-616 E-Mail: lukasz.kubas@bpc-group.pl