Roadshow online – Zwiększamy wydajność produkcji producentów wyrobów budowlanych.

Informacje:

BPC GROUP POLAND zaprasza Państwa na Roadshow online:

 

Zwiększamy wydajność produkcji producentów wyrobów budowlanych.

 

Wprowadzenie budynków zeroemisyjnych od 2028 roku wiąże się również z koniecznością zwiększenia wydajności produkcji, lepszego planowania i harmonogramowania produkcji w branży materiałów budowlanych. Aby sprostać nowym wymogom dotyczącym charakterystyki energetycznej budynków, producenci będą musieli skoncentrować się na doskonaleniu swoich procesów produkcyjnych.
 

Zwiększenie wydajności produkcji pozwoli branży materiałów budowlanych na efektywniejsze wykorzystanie zasobów i ograniczenie emisji CO2 związanej z produkcją. Poprawa planowania i harmonogramowania produkcji umożliwi lepsze dopasowanie podaży do popytu, zapobiegając nadmiarowemu składowaniu materiałów i minimalizując marnotrawstwo.
 

Ponadto, rozwój nowych technologii, takich jak zaawansowane systemy monitorowania i automatyka przemysłowa, może wspomóc branżę w osiągnięciu wyższej efektywności produkcji oraz lepszego zarządzania zasobami i energią. Inwestycje w innowacje technologiczne będą kluczowe dla zrównoważonego rozwoju branży materiałów budowlanych w kontekście budynków zeroemisyjnych.

W rezultacie, branża materiałów budowlanych będzie musiała nie tylko dostosować się do nowych wymogów dotyczących emisji CO2, ale także skoncentrować się na zwiększeniu wydajności produkcji oraz ulepszeniu procesów planowania i harmonogramowania, aby sprostać rosnącemu popytowi na bardziej ekologiczne materiały budowlane.

Na spotkaniu przedstawimy nowoczesne rozwiązania, które odpowiadają na bolączki przedsiębiorstw i wspierają je w rozwoju w myśl koncepcji Przemysłu 4.0. Przedstawimy trendy i nowe funkcjonalności w systemach IT dla branży procentów materiałów budowlanych. Porozmawiamy także o tym jak przygotować przedsiębiorstwo do cyfrowej transformacji, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

Na spotkaniu przedstawimy wybrane rozwiązania klasy ERP, APS, MES, które wspierają procesy zarządzania. Odpowiemy na szereg pytań związanych z doborem systemów i ich możliwościami funkcjonalnymi.
 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru i analiz rozwiązań informatycznych.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

 • Jak zwiększyć potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa?
 • Optymalizacja procesów zakupowych i magazynowych (od oferty po wydanie towaru do klienta);
 • Wykorzystanie narzędzi algorytmów sztucznej inteligencji w zarządzaniu produkcją (rozwiązania Przemysłu 4.0);
 • APS - Planowanie produkcji z wykorzystaniem różnych zasobów (maszyny, pracownicy, surowce). Możliwość szybkiej reakcji na zmiany planu produkcji;
 • MES – Monitorowanie pracy i przestojów maszyn w czasie rzeczywistym, obliczanie współczynników OEE;
 • Informatyka przemysłowa w zakresie efektywności i wydajności produkcji – MES, SCADA, Andon, monitorowanie zużycia mediów;
 • Przykładowe realizacje oraz sposoby wymiany informacji z systemami ERP oraz z automatyką linii i maszyn produkcyjnych;
 • Cyfrowa Transformacja – jak zwiększyć wydajność produkcji?

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
HAL APS - Planowanie i harmonogramowanie produkcji - jak zarządzać dużą zmiennością w produkcji?
Artur Młodziński, Senior Consultant HAL APS, HOST Sp. z o.o.
Artur Młodziński, Senior Consultant HAL APS, HOST Sp. z o.o.HOST Sp. z o.o., Senior Consultant HAL APS
Dyskusja.
Automatyka przemysłowa i dedykowane aplikacje produkcyjne.
 • Informatyka przemysłowa w zakresie efektywności i wydajności produkcji – MES, SCADA, Andon, monitorowanie zużycia mediów.

 • Przykładowe realizacje oraz sposoby wymiany informacji z systemami ERP oraz z automatyką linii i maszyn produkcyjnych.

Norbert Śledź, Inżynier Wsparcia Sprzedaży Działu MES, Abis Sp. z o.o. Sp.k.
Norbert Śledź, Inżynier Wsparcia Sprzedaży Działu MES, Abis Sp. z o.o. Sp.k.Abis Sp. z o.o. Sp.k.

Absolwent Automatyki i Robotyki oraz Zarządzania Systemami Produkcyjnymi na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Począwszy od prac dyplomowych – dotyczących zagadnień zarządzania produkcją, związany z branżą nieprzerwanie od 2010 roku. W trakcie 12-letniej pracy zawodowej w ABIS miał okazję poznać specyfikę pracy zakładów produkcyjnych wielu branż.

Odpowiada m.in. za projekty koncepcyjne systemów informatyki przemysłowej i za ich kosztorysowanie. Uczestnik licznych konferencji tematycznych.

Piotr Bistroń, Prezes Zarządu, Abis Sp. z o.o. Sp.k.
Piotr Bistroń, Prezes Zarządu, Abis Sp. z o.o. Sp.k. Abis Sp. z o.o. Sp.k.

Dyskusja.
Produkcja i dystrybucja materiałów budowlanych z rozwiązaniem PROMAN SQL Extensive – automatyzacja i kontrola procesów biznesowych.
 • Optymalizacja procesów zakupowych i magazynowych (od oferty po wydanie towaru do klienta).

 • Wykorzystanie narzędzi algorytmów sztucznej inteligencji w zarządzaniu produkcją (rozwiązania Przemysłu 4.0).

Piotr Manowski, Prezes Zarządu, PROMAN Sp. z o.o.
Piotr Manowski, Prezes Zarządu, PROMAN Sp. z o.o.PROMAN Sp. z o.o., Prezes Zarządu
Dyskusja.
Zakończenie.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

ABIS

Działa na rynku automatyki od 1994 roku. Ścisła współpraca z renomowanymi producentami i przedstawicielami rozwiązań automatyki i obsługi procesów produkcji: AVEVA/Wonderware, Siemens, Rockwell, Emerson, ABB, Kawasaki, Fanuc, KUKA, Cognex czy Keyence pozwoliła na przeprowadzenie ponad 1300 projektów. Firma zatrudnia wysokiej klasy inżynierów i specjalistów, kilkudziesięcioosobowy zespół zapewnia wysoką jakość świadczonych usług we wszystkich obszarach zarządzania produkcją. Obszar kompetencyjny obejmuje zakres produkcji od elementów sterowania, robotyki, zapewnienie łączności, po panele operatorskie, systemy SCADA i HMI aż do rozwiązań sterowania i nadzorowania procesów produkcji MES.
 

www.abis.krakow.pl

https://pl.linkedin.com/company/abis-krakow

logo

HOST

Firma HOST od 25 lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań dla firm produkcyjnych. Pracownicy firmy są praktykami i ekspertami w zakresie planowania, rejestrowania i rozliczania produkcji. Zgodnie z zasadą lepiej mieć jeden bardzo dobry niż kilka średnich systemów, firma skupiła się wyłącznie na rozwiązaniu do planowania produkcji.  System chwalony jest głównie za efekty, które udało się  osiągnąć wspólnie z klientami po wdrożeniu.

 

Korzyści biznesowe jakie udało się osiągnąć w firmach po wdrożeniu:

 • Poprawa terminowości realizacji zamówień o 50%
 • Obniżenie poziomu zapasu magazynowego o 10%
 • Skrócenie Lead Time produkcji do 30%
 • Wyeliminowanie braków w obsadzie pracowników pod zlecenia o 92%
 • Zwiększenie współczynnika wykorzystania zasobów OEE o 15%

PROMAN Sp. z o.o.

Firma PROMAN Sp. z o.o. od 30 lat specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP PROMAN SQL Extensive. W systemie zaimplementowany jest szereg modułów wspierających wszystkie kluczowe obszary merytoryczne średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Rozwiązania jakie oferuje firma PROMAN Sp. z o.o. sprawdzają się zarówno w przedsiębiorstwach handlowo-dystrybucyjnych, jak i w firmach o charakterze produkcyjnym. System umożliwia szybką adaptację do modelu biznesowego praktycznie każdej firmy. Z systemu obecnie korzysta prawie 200 firm co przekłada się na ponad 1600 zadowolonych użytkowników. Najważniejsze moduły systemu to:

 • EKONOM – system handlowo-magazynowy 
 • KWESTOR – system finansowo-księgowy
 • PRETOR – system kadrowo-płacowy
 • PROMES – system planowania i harmonogramowania produkcji (APS)

Rozwiązania oferowane przez firmę PROMAN Sp. z o.o. są stale rozwijane, dopasowywane do bieżących potrzeb klientów, a ich zakres funkcjonalny jest stale poszerzany, aby odpowiedzieć na każde, nawet najbardziej indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa.

Rozwiązania:

Abis inTouch

Firma przedstawi rozwiązania informatyczne obszaru zarządzania procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym na przykładzie wdrożeń systemu MES.

 

Część I: Zarządzanie procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym śledzenie produkcji w toku, rozliczanie materiałów, czasu pracy maszyn i pracowników. – Zarządzanie wydajnością – rejestracja stanów pracy, wizualizacji i obliczanie wskaźników OEE. – Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi – transfer zleceń z systemu ERP na linie produkcyjne. – Traceability – śledzenie operacji produkcyjnych i raportowanie genealogii produkcji.

 

Część II: Obszary zastosowania systemów MES. Przykładowe realizacje Systemów MES oraz sposoby wymiany informacji z systemami ERP oraz z automatyką linii i maszyn produkcyjnych.

 

Komputerowe wspomaganie produkcji - MES:

 

W swojej działalności Abis opiera się głównie na produktach amerykańskiej korporacji Wonderware. Wonderware System Platform jest najlepiej zintegrowanym zestawem oprogramowaniem dla przemysłu, który pozwala na wszechstronną obsługę klienta.Współcześnie pojęcie klasycznej wizualizacji jest coraz powszechniej rozumiane jako dostarczenie nie tylko bieżącej informacji o stanie obiektu, ale również jako skomplikowany system zbierania danych i wielowymiarowego raportowania produkcji. To elastyczne raporty stanowią dziś o atrakcyjności produktu i stopy zwrotu na inwestycji. Celem systemów komputerowych jest znalezienie przyczyn przestojów (downtime), wad, strat, stworzenie genealogii produktu oraz pełnych danych pomiarowych. Przez to możliwe jest podniesienie efektywności i wydajności produkcji. Firma Abis systematycznie podąża za rozwojem tych technologii oferując klientom najwyższą jakość usług.

 

Śledzenie i zarządzanie procesami przemysłowymi: 

 

We współczesnych zakładach produkcyjnych ważnym aspektem związanym z nadzorowaniem procesów produkcyjnych jest monitoring stanu pracy parku maszynowego. Maszyny, urządzenia, agregaty oraz całe linie produkcyjne są środkami wytwarzania, bez których realizacja procesu produkcyjnego nie byłaby możliwa, dlatego ich praca musi być ciągle monitorowana. Informacje o stanie pracy maszyn i urządzeń powinny być przede wszystkim wiarygodne. Zapewniają to systemy kasy MES.O skuteczności tych systemów świadczą opinie użytkowników. Wskazują oni na redukcję odpadów o 20%, skrócenie czasu cyklu produkcji o 50%, poprawienie czasu terminowych dostaw o 60%, zwiększenie wydajności fabryki o 33% oraz redukcję zapasów o 60%.

HAL APS

HAL APS został zaprojektowany, aby skutecznie rozwiązywać problemy produkcyjne w otoczeniu silnej zmienności wszystkiego co pojawia się po stronie łańcucha dostaw i procesów wewnętrznych fabryki. APS musi odzwierciedlać to, co naprawdę dzieje się na hali produkcyjnej, dlatego ważny jest jedynie cel, nawet jeżeli zmienia się on kilka razy dziennie.

PROMAN Sp. z o.o.

Ekonom:
Główna składowa systemu PROMAN SQL Extensive. Jest to narzędzie zapewniające kompletną i zautomatyzowaną obsługę handlowo-magazynową firmy. Rozwiązanie może był wedle potrzeb uzupełnione o:

 • moduł WMS, zapewniający obsługę wszystkich operacji magazynowych z wykorzystaniem kodów kreskowych oraz kolektorów danych
 • moduł CRM (dostępny także w wersji web) do łatwego zarządzania relacjami z klientem
 • moduły B2C i B2B
 • moduł DMS w powiązaniu z systemem Sekretariat służący do zarządzania korespondencją oraz zadaniami
 • moduł EDI do elektronicznej wymiany danych
 • moduł Profit umożliwiający prowadzenie programów lojalnościowych
   

Kwestor:
System finansowo-księgowy oparty na elastycznej architekturze pozwalającej obsłużyć firmy o każdym profil działalności. Możliwości systemu to  m.in.:

 • możliwość zarządzania wielopoziomowym planem kont dostosowanym do indywidualnych potrzeb klienta
 • automatyczna moderacja danych takich jak symulacja wyników finansowych oraz tworzenie raportów w oparciu o jeszcze niezaksięgowane informacje
 • automatyzacja księgowania - system oparty o „inteligentne” wzorce księgowań, które rozpoznają cechy dokumentów i ich elementów
 • pełna współpraca z systemami homebankingowymi w zakresie importu wyciągów bankowych
 • uzupełnieniem rozwiązania jest moduł Inwentor (zarządzanie i ewidencja środków trwałych)


Pretor, ePretor:
Rozwiązania kadrowo-płacowe dopasowane do potrzeb oraz polityki kadrowej firmy, które pozwalają na kompleksową obsługę pracownika w prosty i intuicyjny sposób począwszy od momentu zatrudnienia, przez monitorowanie obecności, delegacje, wyliczenia wynagrodzeń, aż po rozwiązanie umowy. Program usprawnia zarządzanie firmą na poziomie płac oraz minimalizuje ryzyko błędów podczas obliczeń. Moduł ePretor z kolei umożliwia pracownikowi bezpośredni dostęp do systemu, gdzie może w prosty sposób zarządzać m.in. wnioskami urlopowymi oraz spojrzeć na swoje informacje płacowe.

Promes:
System planowania i harmonogramowania produkcji, korzystający z narzędzi sztucznej inteligencji. Rozwiązanie umożliwia inteligentne planowanie produkcji na podstawie zamówień i posiadanych zasobów. Pozwala na efektywną eksplorację danych pobieranych z linii produkcyjnej, w celu dokładniejszego oszacowania zużycia zasobów i czasu trwania poszczególnych operacji produkcyjnych z uwzględnieniem najważniejszych czynników. Poprawa dokładności całego procesu technologicznego zachodzącego w przedsiębiorstwie, umożliwi znacznie efektywniejsze planowanie i harmonogramowanie produkcji – redukcję kosztów surowców, energii i pracy oraz co najważniejsze zwiększenie produktywności linii.

Business Intelligence:
Moduł Business Intelligence to narzędzie służące gromadzeniu i analizie danych w celu wspomagania procesu podejmowani decyzji biznesowych na każdym szczeblu organizacji. Podstawowe obszary analiz to analiza sprzedaży, stanu zapasów, obrotu materiałami, realizacji planu sprzedaży, wyniku finansowego, kosztów oraz Cash Flow.
 

Regulamin

 1. Organizatorem Roadshow online jest BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa H. Bednorza 2a-6.
 2. Roadshow online zostanie przeprowadzona w dniu 20 Września 2023 r.
 3. Roadshow online skierowana jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT nadzorowanie i postępu produkcji.
 4. Każdy przedsiębiorca będący uczestnikiem Roadshow online (Uczestnik Roadshow online) musi spełnić wymagania techniczne umieszczone na stronie internetowej Organizatora Roadshow online.
 5. W ramach Roadshow online Partnerzy Technologiczni przeprowadzą część prezentacyjną (3 x 45 minut) oraz część przeznaczoną dla Uczestników Roadshow online na kierowanie pytań do Partnerów Technologicznych (3 x 15 minut).
 6. Podczas trwania Roadshow online zarówno Partner Technologiczny, jak i Uczestnik Roadshow online zobowiązani są do uruchomienia kamery internetowej, chyba, że istnieje szczególnie uzasadniona przyczyna jej nie uruchomienia.
 7. Roadshow online rozpocznie się przedstawieniem Partnera Technologicznego, Uczestników Roadshow online przez moderatora reprezentującego Organizatora Roadshow online.
 8. Uczestnicy Roadshow online zobowiązani są do nie utrwalania przebiegu Roadshow online poprzez jej nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej zgody Organizatora Roadshow online.
 9. Organizator Roadshow online zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator Roadshow online zastrzega sobie prawo odwołania Roadshow online w każdym czasie, bez uzasadnienia. Z tytułu zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Roadshow online Uczestnikom Roadshow online nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Roadshow online.

 

Wymagania techniczne

 

Do udziału w Roadshow online / webinaru / szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

 

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams

 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową

 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

 

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 608 289 148

Rejestracja:

Dane dotyczące spotkania:
Dane Delegata na Spotkanie:
Dane Przedsiębiorstwa:
Tematyka Spotkania:

Bezpłatne Uczestniczy: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą oraz dokonująca rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.

Regulamin:
*
*
*

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników. Potwierdzenie rejestracji zostanie dokonane przez Organizatora w najbliższym możliwym terminie.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Roadshow online – Zwiększamy wydajność produkcji producentów wyrobów budowlanych."

Michał Jagieła IT Business Consultant BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 692 450 743 E-Mail: michal.jagiela@bpc-group.pl