MOM - nowe podejście do systemów IT w produkcji czy tylko zabieg marketingowy?

Informacje:

Dla przedsiębiorstw produkcyjnych w dzisiejszym otoczeniu biznesowym kluczowe staje się optymalizowanie kosztów produkcji oraz efektywniejsze zarządzanie procesami produkcyjnymi. W systemach IT poszukuje się rozwiązań dla pojawiających się wyzwań i problemów w obszarze produkcyjnym.  Najczęściej dotyczą one planowania produkcji w sytuacji częstych zmian zamówień, konieczności bieżącego monitorowania maszyn, rejestrowania genealogii produktu.

 

Do udziału w Webinarium zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru rozwiązań informatycznych.

Agenda:

Techniczne przygotowanie Partnerów Technologicznych.
Techniczne przygotowanie uczestników.
Wprowadzenie do spotkania.

Przedstawienie uczestników spotkania.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Jak przeprowadzić proces informatyzacji produkcji? Prezentacja wybranych przykładów projektów doradczych realizowanych przez BPC GROUP POLAND z omówieniem m.in.:
 • Określenie własnych potrzeb i zakresu projektu

 • Selekcja rozwiązań i dostawców względem potrzeb

 • Analiza otrzymanych ofert wraz z przedstawieniem przykładów symulacji projektu wdrożeniowego MES/MOM.

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Prezentacja rozwiązania Momentum, które jest platformą oprogramowania MOM firmy Brighteye. Zapewnia możliwości systemu zarządzania produkcją na poziomie przedsiębiorstwa (MES), zarządzanie magazynem (WMS) i wiele innych. Wysoce skalowalna platforma Momentum została zaprojektowana, aby zaspokoić potrzeby wszelakich producentów oraz różnorodnych branży wszystkich rozmiarów, i została stworzona w celu umożliwienia firmom kontrolowania i ciągłego ulepszania swoich operacji produkcyjnych.

 

Platforma Momentum składa się z 11 modułów:

 • Dashboards (pulpity)
  Przeglądaj i wyświetlaj graficznie dane w czasie rzeczywistym i dane historyczne.

 • Personel
  Twórz matryce kompetencji pracowników i łącz je z planowaniem produkcji oraz poszczególnymi maszynami.

 • Zaawansowane planowanie produkcji (Advanced Planning and Scheduling)
  Optymalne, zręczne i automatyczne planowanie produkcji zamówień klientów.

 • Kontrola Jakości
  Zdefiniuj, zapisz i śledź kontrolę jakości poszczególnych produktów oraz ich specyfikacje.

 • Etykietowanie
  Zarządzaj i drukuj etykiety produktów, kody EAN oraz SSCC.

 • Track & Trace
  Śledź cykl produkcji produktu od surowca do wyrobu gotowego dla każdej sztuki.

 • Baza wiedzy
  Zbierz całą wiedzę na temat produktów oraz procesów ich wytwarzania w jednym ogólnodostępnym miejscu.

 • Podział na partię / dozowanie
  Kontrola w czasie rzeczywistym wraz z pełnymi informacjami na temat całej partii oraz etapów przetwarzania i parametrów.

 • System Zarządzania Magazynem (Warehouse Management System)
  Usprawnij magazyn, zarządzanie i koordynowanie wszystkimi materiałami oraz ich ruchem.

 • Raportowanie
  Twórz, wyświetlaj, drukuj, eksportuj wszystkie możliwe raporty i ich kombinacje.

 • Dane Historyczne
  Łącz i gromadź dane historyczne aby stworzyć na ich podstawie w czasie rzeczywistym dokładny i przewidujący plan produkcji.

Dyskusja.
Podsumowanie spotkania.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

BrightEye

BrightEye powstał w 2003 roku i stał się solidnym zespołem 30 ekspertów IT, działających w krajach takich jak: Belgia, Rosja, Ukraina, Hiszpania, Francja oraz Polska.
Wyznawane wartości to:

- Dbałość o potrzeby klienta oraz pomoc przy dalszej informatyzacji;
- Ciągłe poszukiwanie innowacji w zakresie jakości i produktu oraz kontakt z użytkownikiem celem wprowadzenia usprawnień poszukiwanych przez przedsiębiorstwa;
- Indywidualne podejście do klienta wraz z kompletną pomocą doświadczonego zespołu, który sprawi że wdrożenie oraz dopasowanie systemu Momentum przebiegnie sprawnie i bez żadnych problemów.

BrightEye stosuje całościowe i przemyślane podejście do każdego projektu doskonalenia MOM. Nazywamy to podejściem The Bright Way i opiera się ono na trzech podstawowych komponentach: platformie oprogramowania Momentum, metodologii współpracy BrightEye, partnerstwie produkcyjnym z klientami i partnerami integracyjnymi

logo

Rozwiązania:

Momentum

Momentum to przemysłowa platforma MOM. Umożliwia firmom monitorowanie ich procesów produkcyjnych i logistycznych w czasie rzeczywistym oraz optymalizację ich za pomocą innowacyjnych funkcji MES / WMS / APS a co za tym idzie, znaczne ulepszenie tych obszarów.
Momentum jest platformą danych podstawowych, na podstawie której można aktywować moduły funkcjonalne w celu spełnienia wymagań klienta końcowego. Przeznaczona jest do zarządzania przepływem procesów biznesowych oraz produkcyjnych. Korzenie BrightEye leżą w przemyśle spożywczym.
Wyróżnikiem oprogramowania BrightEye jest:

- Opracowanie systemu na podstawie doświadczeń użytkowników;
- Zaawansowana technologia produkcji;
- Architektura modułowa;
- Wysoka skalowalność;
- Możliwość pracy w chmurze.

Platforma występuje w trzech wariantach:

Momentum Data
Uzyskaj krytyczne informacje na temat wydajności sprzętu produkcyjnego oraz natychmiastowy wskaźnik ROI - dzięki temu niedrogiemu rozwiązaniu bez ryzyka.

Momentum Operations
Zoptymalizuj efektywność i wydajność codziennych operacji produkcyjnych, wyeliminuj ograniczenia wydajności i uwolnij nowe możliwości.

Momentum Enterprise
Zdobądź wiedzę, której potrzebujesz, aby przygotować swój biznes na przyszłość, aby podejmować lepsze decyzje strategiczne i budować długoterminową przewagę konkurencyjną.

Regulamin

 1. Organizatorem Webinarium jest BPC GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6.
 2. Webinarium zostanie przeprowadzona w dniu 24 września 2020 r.
 3. Webinarium skierowana jest do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która chce usprawnić zarządzanie poprzez wprowadzenie zaawansowanych systemów IT nadzorowanie i postępu produkcji.
 4. Każdy przedsiębiorca będący uczestnikiem Webinarium (Uczestnik Webinarium) musi spełnić wymagania techniczne umieszczone na stronie internetowej Organizatora Webinarium.
 5. W ramach Webinarium Partner Technologiczny przeprowadzi część prezentacyjną (60 minut) oraz część przeznaczoną dla Uczestników Webinarium na kierowanie pytań do Partnera Technologicznego (30 minut).
 6. Podczas trwania Webinarium zarówno Partner Technologiczny, jak i Uczestnik Webinarium zobowiązani są do uruchomienia kamery internetowej, chyba, że istnieje szczególnie uzasadniona przyczyna jej nie uruchomienia.
 7. Webinarium rozpocznie się przedstawieniem Partnera Technologicznego, Uczestników Webinarium przez moderatora reprezentującego Organizatora Webinarium.
 8. Uczestnicy Webinarium zobowiązani są do nie utrwalania przebiegu Webinarium poprzez jej nagrywanie oraz rozpowszechnianie materiałów bez uprzedniej zgody Organizatora Webinarium.
 9. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie. Organizator Webinarium zastrzega sobie prawo odwołania Webinarium w każdym czasie, bez uzasadnienia. Z tytułu zmiany niniejszego regulaminu lub odwołania Webinarium Uczestnikom Webinarium nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Webinarium.

 

Wymagania techniczne

 

Do udziału w konferencji online / webinaru / szkolenia BPC GROUP POLAND wymagane jest połączenia audio-video poprzez aplikację Microsoft Teams lub też przeglądarkę.

 

Opcja I: Instalacja aplikacji Microsoft Teams

 1. Pobierz aplikację i zainstaluj na swoim komputerze (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion) lub uruchom ją jeśli posiadasz ją już zainstalowaną w ramach pakietu Office.
 2. Zaloguj się do aplikacji wykorzystując istniejący login i hasło lub też utworzyć nowe konto.
 3. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 4. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Opcja II: Dołączenie do spotkania poprzez przeglądarkę internetową

 1. Sprawdź czy posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję wykorzystywanej przeglądarki(jeśli nie – zaktualizuj ją).
 2. Dołącz do spotkania klikając na link, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną w przeddzień spotkania.
 3. Zaakceptuj opcjonalną instalację pluginu Microsoft Teams dla przeglądarki.
 4. W przypadku braku kompatybilnej przeglądarki Microsoft Teams podpowie i wskaże link do uruchomienia spotkania poprzez Microsoft Edge.
 5. Zezwól na dostęp aplikacji Microsoft Teams do kamery oraz mikrofonu.

 

Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Najnowsza wersja przeglądarki Chrome, Najnowsza wersja przeglądarki Firefox

 

Prosimy o próbę dołączenia około 30 minut przed rozpoczęciem spotkania celem uniknięcia opóźnienia. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt telefoniczny z naszym administratorem spotkania pod numerem telefonu: 608 289 148

Rejestracja:

Dane dotyczące spotkania:
Dane Delegata na Spotkanie:
Dane Przedsiębiorstwa:
Tematyka Spotkania:

Bezpłatne Uczestniczy: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą oraz dokonująca rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.

Regulamin:
*
*
*

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników. Potwierdzenie rejestracji zostanie dokonane przez Organizatora w najbliższym możliwym terminie.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
" MOM - nowe podejście do systemów IT w produkcji czy tylko zabieg marketingowy?"

Łukasz Kubas Dyrektor Domeny Produkcja BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: +48 795-534-616 E-Mail: lukasz.kubas@bpc-group.pl