Spotkanie w Katowicach – Cyfryzacja działu Utrzymania Ruchu to wyzwanie - praktyczne warsztaty z dostępnych narzędzi i sposobu ich wprowadzania.

Informacje:

Najważniejszą zaletą systemów klasy CMMS jest minimalizacja nieplanowanych przestojów maszyn ​ oraz zmniejszenie ilości awarii. Rozwiązania te wspierają efektywne zarządzanie naprawami i remontami. W przedsiębiorstwach z rozbudowanym parkiem maszynowym są one nieodzownym narzędziem, które ułatwiają komunikację pomiędzy służbami UR i działem produkcji.


Systemy zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS) stanowią integralny element efektywnego funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Warsztaty praktyczne skupiają się na różnych aspektach wykorzystania CMMS w firmach, obejmując zarówno organizację prac, jak i techniczne aspekty zarządzania infrastrukturą.
 

Podczas spotkania będą do Państwa dyspozycji następujące urządzenia:

 • TV do wizualizacji;
 • Terminal do zgłaszania – kiosk;
 • Terminal mobilny – skaner ZEBRA;
 • Drukarka mobilna do znakowania;
 • Tagi NFC do znakowania.
   

Warsztaty obejmują zarówno część praktyczną, jak i teoretyczną. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z demonstracją systemu SimplyMobile CMMS. Prosimy o zabranie swoich laptopów, aby móc zainstalować środowisko zgodnie z instrukcjami. Dla osób, które nie posiadają własnego sprzętu, będzie dostępny sprzęt na miejscu. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie nas o potrzebie takiego sprzętu.


Spotkanie jest adresowane do kadry managerskiej przedsiębiorstw, która dąży do usprawnienia zarządzania utrzymaniem ruchu poprzez wdrożenie zaawansowanych systemów informatycznych oraz nadzorowania postępu produkcji.
 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy zarząd, management przedsiębiorstw oraz osoby współuczestniczące w procesie wyboru i analiz rozwiązań informatycznych.

Zagadnienia poruszane na spotkaniu:

 • Warsztaty praktyczne będą dotyczyć stosowania systemu CMMS w spotkaniu różnych aspektach, takich jak:
  • Inwentaryzowanie i znakowanie infrastruktury (linie, gniazda, maszyny);
  • Elektroniczna komunikacja działu Produkcji z działem UR;
  • Sprawne raportowanie prac przez pracowników UR;
  • Standaryzacja czynności serwisowych;
  • Samoobsługowy magazyn części zamiennych;
  • Samoobsługowa narzędziownia;
  • Zarządzenie kompetencjami pracowników;
  • Wizualizacja wskaźników jako narzędzie do motywacji pracowników;
  • Nadzór nad firmami serwisowymi przebywającymi na terenie zakładu;
  • Wsparcie procesu wdrożenia TPM;
  • Raportowane wskaźników takich jak: MTBF, MTTR, MTTA, czy dostępność maszyn.
 • Jak podejść do wdrożenia systemu CMMS – rozwiniemy takie zagadnienia jak:
  • Wdrożenie system to również zmiany w organizacji;
  • Dlaczego warto projekt wdrożenia podzielić na etapy?
  • Poprawna identyfikacja celu projektu to gwarancja sukcesu;
  • Jak wymusić zmiany w podejściu pracowników?
  • Dlaczego mobilność systemu jest kluczowa?
  • Jak podejść do integracji systemu CMMS z ERP?
  • Jak rozmawiać z działem IT na temat narzędzia dla działu UR?

Agenda:

Rejestracja uczestników. Kawa powitalna.
Wprowadzenie do spotkania.
Przedstawienie uczestników spotkania.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Warsztaty praktyczne będą dotyczyć stosowania systemu CMMS w różnych aspektach, takich jak:
 • Inwentaryzowanie i znakowanie infrastruktury (linie, gniazda, maszyny);

 • Elektroniczna komunikacja działu Produkcji z działem UR;

 • Sprawne raportowanie prac przez pracowników UR;

 • Standaryzacja czynności serwisowych;

 • Samoobsługowy magazyn części zamiennych;

 • Samoobsługowa narzędziownia;

 • Zarządzenie kompetencjami pracowników;

 • Wizualizacja wskaźników jako narzędzie do motywacji pracowników;

 • Nadzór nad firmami serwisowymi przebywającymi na terenie zakładu;

 • Wsparcie procesu wdrożenia TPM;

 • Raportowane wskaźników takich jak: MTBF, MTTR, MTTA, czy dostępność maszyn.

Łukasz Konisiewicz, Konsultant ds. wdrożeń systemów CMMS/EAM, SimplyMobile Sp. z o.o.
Łukasz Konisiewicz, Konsultant ds. wdrożeń systemów CMMS/EAM, SimplyMobile Sp. z o.o.SimplyMobile Sp. z o.o., Konsultant ds. wdrożeń systemów CMMS/EAM

Specjalista z 20-letnim doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów kasy CMMS. Doświadczenie zdobywał podczas realizacji ponad 100 projektów w zakładach produkcyjnych w całej Polsce i za granicą. Pierwsze projekty dotyczyły międzynarodowych koncernów z branży spożywczej i motoryzacyjnej. Kolejne lata to projekty w firmach różnej wielkości od dużych zakładów z sektora chemicznego po niewielkie firmy usługowe.  Aktualnie zdobyte doświadczenie wykorzystuje do budowania optymalnych narzędzi informatycznych wspomagających Utrzymanie Ruchu. Jako konsultant oprócz realizacji standardowych usług wdrożeniowych daje pełne wsparcie również w zakresie optymalizacji procesów biznesowych.

Przerwa kawowa. Dyskusja.
Jak podejść do wdrożenia systemu CMMS – rozwiniemy takie zagadnienia jak:
 • Wdrożenie system to również zmiany w organizacji;

 • Dlaczego warto projekt wdrożenia podzielić na etapy?

 • Poprawna identyfikacja celu projektu to gwarancja sukcesu;

 • Jak wymusić zmiany w podejściu pracowników?

 • Dlaczego mobilność systemu jest kluczowa?

 • Jak podejść do integracji systemu CMMS z ERP?

 • Jak rozmawiać z działem IT na temat narzędzia dla działu UR?

Łukasz Konisiewicz, Konsultant ds. wdrożeń systemów CMMS/EAM, SimplyMobile Sp. z o.o.
Łukasz Konisiewicz, Konsultant ds. wdrożeń systemów CMMS/EAM, SimplyMobile Sp. z o.o.SimplyMobile Sp. z o.o., Konsultant ds. wdrożeń systemów CMMS/EAM

Specjalista z 20-letnim doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów kasy CMMS. Doświadczenie zdobywał podczas realizacji ponad 100 projektów w zakładach produkcyjnych w całej Polsce i za granicą. Pierwsze projekty dotyczyły międzynarodowych koncernów z branży spożywczej i motoryzacyjnej. Kolejne lata to projekty w firmach różnej wielkości od dużych zakładów z sektora chemicznego po niewielkie firmy usługowe.  Aktualnie zdobyte doświadczenie wykorzystuje do budowania optymalnych narzędzi informatycznych wspomagających Utrzymanie Ruchu. Jako konsultant oprócz realizacji standardowych usług wdrożeniowych daje pełne wsparcie również w zakresie optymalizacji procesów biznesowych.

Przerwa kawowa. Dyskusja.
Zakończenie.

Organizatorzy generalni:

BPC GROUP POLAND

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. wspiera duże i średnie przedsiębiorstwa w procesach informatyzacji. Świadczy usługi doradcze, które pomagają decydentom wybrać właściwą opcję informatyzacji przedsiębiorstwa, jak również odpowiedni system informatyczny i firmę wdrożeniową. Projekty obejmują m.in. przeprowadzenie analizy procesów biznesowych, opracowanie zapytania ofertowego, organizację prezentacji dedykowanych i negocjacje warunków umowy z dostawcami systemów IT.

 

Obok doradztwa świadczonego w sposób zindywidualizowany firma prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne dla przedsiębiorstw. W ramach BPC Training Centre organizowane są konferencje i warsztaty dla kadry decyzyjnej, która wybiera systemy IT.

 

W trakcie piętnastu lat działalności zostało przeprowadzonych ponad 200 spotkań edukacyjnych i wyszkolonych blisko 8 tysięcy osób. BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. jest także właścicielem i redaktorem serwisu doradczego www.bpc-guide.pl oraz największej w Polsce internetowej bazy systemów IT. Firma systematycznie publikuje Raporty Analityczne o stanie informatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Partnerzy technologiczni:

SimplyMobile Sp. z o.o.

 

SimplyMobile jest firmą, której fundamentem są ludzie specjalizujący się wdrażaniem systemów klasy CMMS/EAM, dlatego gwarantuje udział konsultantów którzy z pasją od wielu lat realizują projekty, których podstawowym celem jest optymalizacja procesów zarządzania majątkiem, informatyczne wspieranie procesów utrzymania ruchu, elektroniczna ewidencja zleceń serwisowych.

 

W ramach współpracy SimplyMobile gwarantuje skuteczne uruchomienie takich obszarów jak:

 • Ewidencja infrastruktury,

 • Prace bieżące,

 • Prace planowane,

 • Część zamienne,

 • Zakup części i usług,

 • Personel techniczny,

 • Postoje remontowe,

 • Pozwolenia na prace,

 • Obchody zmianowe,

 • Narzędziownia,

 • Integracja z systemem ERP,

 • Integracja z systemem SCADA,

Doświadzcenie Simply Mobile:

 • Optymalizacja procesów zarządzania majątkiem i utrzymania ruchu,

 • Wdrożenia rozwiązań klasy CMMS/EAM (Infor EAM, MP2),

 • Wdrażania aplikacji mobilnych zintegrowanych z dużymi rozwiązaniami ERP,

 • Wdrażania aplikacji wspomagających zarzadzanie zleceniami produkcyjnymi,

 • Wdrażania modułu ANDON odpowiedzialnego za wizualizację procesu produkcji,

 • Uruchamianie urządzeń przenośnych z wykorzystaniem technologii RFID/NFC,

Podstawowy zakres realizowanych usług

 • Realizacja projektów mających na celu dostarczanie mobilny aplikacji będących uzupełnieniem dla rozwiązań klasy ERP, ponieważ projekty realizowane są z wykorzystaniem metodyk zwinnych (Agile) nasze projekty kończą się sukcesem i spełnieniem potrzeb biznesowych klientów,

 • Realizacja projektów mających na celu dostawę aplikacji do obsługi wieloetapowego procesu produkcji z uwzględnieniem uproszczonej formy rejestrowania danych i ich wizualizacji,

 • Realizacja projektów mających na celu wdrażanie strategii WCM – World Class Manufacturing w takich obszarach jak ANDON, KAIZEN, Analiza AAA, Obchody, RCA, RCM,

 • Realizacja projektów mających na celu uruchomienie aplikacji mobilnych pracujących na urządzaniach typu Smartfon czy Tablet z jednoczesnym wykorzystujemy technologię RFID, NFC, poleceń głosowych, rozpoznawania twarzy,

 • Realizacja usług konsultingowych mających na celu wsparcie procesu wdrożenia systemów klasy CMMS/EAM wraz z integracją z systemami ERP,

 • Usługa uruchomienia modułu ANDON wraz z dostawą infrastruktury i integracją z systemem klasy CMMS. Uruchomiony moduł pozwala na prostą rejestrację problemów występujących na produkcji oraz prezentację w formie ekranów multimedialnych,

 • Usługa uruchomienia modułu OBCHODY obejmującego definicję zakresu czynności obchodowych, oznakowania trasy obchodowej za wykorzystaniem RFID oraz urządzeń mobilnych typu Tablet gwarantujących kontrolę realizacji wymaganych czynności.

Rozwiązania:

SimplyMobile CMMS / EAM

System zdalnego nadzoru prowadzonych prac

Zakres podstawowej funkcjonalności obejmuje:

 • Ewidencja nadzorowanej infrastruktury,

 • Klasyfikacja typów realizowanych prac,

 • Moduł zlecenia prac,

 • Moduł obsługi i rozliczania prac,

 • Moduł nadzoru i raportowania,

Kluczowe założenia technologiczne:

 • System dostępny w modelu SAAS,

 • Obsługi za pomocą przeglądarki internetowej, tableta i smartfona,

 • Zastosowanie technologii RFID/NFC,

 • Gotowe wskaźniki i raporty,

 • Graficzne zarządzanie procesem akceptacji,

Kluczowe korzyści:

 • Niski koszt uruchomienia systemu,

 • Usprawnienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami firmy,

 • Zwiększenie efektywności pracy pracowników,

 • Skrócenie czasu realizacji prac,

 • Zwiększenie dostępności urządzeń,

Infor EAM

 • Światowej klasy system do zarządzania majątkiem trwałym i utrzymaniem ruchu,

 • Lider Magicznego Kwadratu Gartnera 2019 w zakresie oprogramowania klasy CMMS/EAM,

 • Kompleksowa obsługa procesów utrzymania ruchu w modelu SaaS,

 • Standardowe, sprawdzone mechanizmy integracji z systemami ERP,

 • Wbudowane mechanizmy do konfiguracji systemu dostępne również dla administratora,

 • Gotowe szablony konfiguracyjne dostosowane do branżowej specyfiki przedsiębiorstw,

Zarządzanie procesem produkcji

 • Rejestr realizowanych zleceń produkcyjnych,

 • Elektroniczna obsługa procesu realizacji zlecenia,

 • Graficzna wizualizacja realizowanych zleceń produkcyjnych na ekranach telewizorów,

 • Panel dotykowy dla operatora z produkcji,

 • Rejestr klientów,

 • Elektroniczna komunikacja międzywydziałowa,

ANDON

 • Ewidencja linii i gniazd produkcyjnych,

 • Klasyfikacja typów zgłoszeń występujących na produkcji,

 • Ewidencja produktów lub zamówień produkcyjnych,

 • Terminal do rejestracji zgłoszenia przez pracownika produkcji,

 • Ekrany do wizualizacji stanu linii lub gniazd produkcyjnych,

 • Standardowe raporty obejmujące takie wskaźniki jak MTBF, MTTR, OEE.

OBCHODY

 • Ewidencja infrastruktury podlegającej obchodom wraz z mechanizmem oznakowania wykorzystującym technologię kodów QR lub RFID,

 • Rejestr czynności oraz tras obchodowych wraz z definicja częstotliwości ich realizacji,

 • Mechanizm automatycznego przekazywania czynności obchodowych do realizacji zgodnie z ustaloną częstotliwością,

 • Ewidencja służb wykonujących obchody wraz z przypisaniem kart NFC usprawniających proces autoryzacji pracownika na urządzeniu,

 • Urządzenie mobilne typu smartfon z aplikacją mobilną odpowiedzialną za prezentację zakresu czynności do wykonania oraz potwierdzenia wykonania poprzez zeskanowanie kodu QR lub RFID,

 • Raportowania zakresu wykonanych obchodów oraz zidentyfikowanych problemów,

 • Integracja z systemem klasy CMMS/EAM.

Rejestracja:

Dane dotyczące spotkania:
Dane Delegata na Spotkanie:
Dane Przedsiębiorstwa:
Tematyka Spotkania:

Bezpłatne Uczestniczy: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą oraz dokonująca rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.

Regulamin:
*
*
*

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo doboru uczestników. Potwierdzenie rejestracji zostanie dokonane przez Organizatora w najbliższym możliwym terminie.

Kontakt:

BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Sekcja Organizacji Spotkań Edukacyjnych
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6,
Telefon Kontaktowy: +48 532 918 919
E-Mail: kontakt@bpc-group.pl
Regon: 240738263, NIP: 9542610254, Kapitał Zakładowy: 67 200,00 zł KRS: 0000292152, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zapraszamy do kontaktu – przygotujemy dla Państwa dedykowaną ofertę szkoleniową!

Koordynatorzy Projektu:
"Spotkanie w Katowicach – Cyfryzacja działu Utrzymania Ruchu to wyzwanie - praktyczne warsztaty z dostępnych narzędzi i sposobu ich wprowadzania."

Jacek Mękarski Key Account Manager BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. Tel.kom.: 668 228 313 E-Mail: jacek.mekarski@bpc-group.pl