Doradztwo

BPC GROUP POLAND świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorstw rozważających inwestycje w technologie informatyczne. Do tej pory BPC przedstawiła ponad 2000 rekomendacji dla polskich przedsiębiorstw z sektora MSP, które były w trakcie selekcji rozwiązań IT. Metodologia tworzenia rekomendacji wykorzystuje autorskie techniki penetracji rynku, oparte na wieloletnim doświadczeniu w zakresie wdrażania rozwiązań IT na polskim rynku.

Monitoring zaawansowanych rozwiązań IT 100+ projektów rocznie
Monitoring kompetencji dostawców 200+ projektów rocznie
Ilość realizowanych projektów doradczych 250+ projektów rocznie
Monitoring procesów informatyzacji 400+ projektów rocznie

Analiza procesów biznesowych

Professional business team working together at office desk discussing during a meeting, efficiency and teamwork concept

Doradztwo w zakresie poprawy sprawności operacyjno-organizacyjnej przedsiębiorstwa. Opis kluczowych procesów biznesowych ze wskazaniem wąskich gardeł przepływu informacji oraz identyfikacją nieefektywnych obszarów funkcjonowania firmy.

Tworzenie zapytania ofertowego

2536128

Precyzyjne sformułowanie wymagań funkcjonalnych, operacyjnych oraz technologicznych projektu z uwzględnieniem ramowego harmonogramu prac. Opracowanie kryteriów wyboru rozwiązania oraz oceny ofert.

Analiza ofert

Co-working Business Team Consulting meeting Planning with digital tablet Strategy Analysis investment and saving concept. meeting discussing new plan financial graph data.

Weryfikacja formalna ofert pod kątem zdefiniowanych kryteriów, wskazanie oferentów – faworytów; zorganizowanie prezentacji dedykowanych według opracowanego, jednolitego scenariusza.

Umowa prawna

Justice and law concept.Male lawyer in the office with brass scale.

Opiniowanie i sugerowanie zmian zapisów umowy pod kątem prawno-merytorycznym, które są najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa wraz z ich wyjaśnieniem i uzasadnieniem.

Nadzór nad wdrożeniem

Image of two young businessmen using touchpad at meeting

Uczestniczenie w opracowywaniu harmonogramu wdrożenia i nadzór nad realizacją prac i podziałem obowiązków pomiędzy Zespołem Wdrożeniowym przedsiębiorstwa, a dostawcą systemu IT.

Outsourcing kadr

Image of eyeglasses, pen, two touchpads and financial documents at workplace with businessmen handshaking on background

Realizowany jest na potrzeby zaawansowanych projektów wdrożeniowych w przypadku konieczności czasowego zatrudnienia niezależnego konsultanta w wąskiej specjalizacji informatycznej lub nadzoru nad wdrożeniem systemu IT.

Achieving best results after annual refresher course. Indian young business mentor conducting a business training while standing in front of people sitting in row at meeting room.

Cel

Zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed niewłaściwym przeprowadzeniem procesu wyboru systemu IT, a także zagwarantowanie poprowadzenia projektu wyboru i wdrożenia zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem.

Adresaci

Przedsiębiorstwa sektora MSP i korporacyjnego poszukujące sposobów na usprawnienie złożonych procesów biznesowych całej organizacji, jak również wybranych obszarów merytorycznych. Przedsiębiorstwa planujące wprowadzenie wybranego rozwiązania IT.

Metodologia

Zakres świadczonych usług każdorazowo jest dostosowany do indywidualnych potrzeb, oczekiwań przedsiębiorstwa oraz etapu projektu informatyzacji, na którym nawiązana zostaje współpraca pomiędzy przedsiębiorstwem a BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Wykres przedstawia podział 400 monitorowanych przedsiębiorstw ze względu na zatrudnienie

  • > 1000 osób
  • 500-999 osób
  • 250-499 osób
  • 150-249 osób

Wykres przedstawia podział 400 monitorowanych przedsiębiorstw ze względu na zatrudnienie i profil działalności

  • Produkcja
  • Handel

Opinie naszych klientów

ZAPYTAJ O DORADZTWO INDYWIDUALNE