Wprowadzanie zmian w oprogramowaniu jako sposób na dostosowanie systemu do potrzeb biznesowych?

ERP 4FACTORY to dedykowany system informatyczny dla przedsiębiorstw produkcyjnych, oferujący zintegrowane narzędzia do zarządzania procesami biznesowymi związanymi z produkcją, dystrybucją, sprzedażą oraz obsługą klientów. System ten umożliwia korzystanie z różnych modułów, w tym m.in.: planowania produkcji (APS 4FACTORY), zarządzania zapasami (WMS 4FACTORY), zarządzania relacjami z klientami (CRM 4FACTORY), systemów utrzymania ruchu (EAM 4FACTORY), jakością (QMS 4FACTORY) oraz wiele innych.

Następujące są głównymi cechami systemu informatycznego dla przedsiębiorstw produkcyjnych:

  • Integracja różnych procesów biznesowych w jedną platformę.
  • Automatyzacja procesów biznesowych, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne ich przetwarzanie.
  • Dostarczanie informacji biznesowych w czasie rzeczywistym, co umożliwia lepszą kontrolę nad procesami i podejmowanie szybszych decyzji.
  • Optymalizacja zarządzania zasobami, co prowadzi do efektywnego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.
  • Ułatwienie monitorowania wyników finansowych przedsiębiorstwa, umożliwiając lepsze zarządzanie kosztami i zwiększenie rentowności.

Dobrze zaprojektowany i wdrożony system informatyczny dla przedsiębiorstw produkcyjnych pomaga w osiągnięciu lepszej efektywnościzwiększeniu konkurencyjności oraz poprawie wyników finansowych firmy.

Dzisiaj wszyscy wiemy, że w aspekcie wypierania małych kastomizowanych programów pisanych przez lokalnych informatyków przez duże zintegrowane systemy informatyczne – przepowiednia się spełniła. Jednak tam, gdzie duży system informatyczny ma „braki” w funkcjonalności i personalizacji – pojawia się konieczność wytwarzania modyfikacji – a jeżeli takowa nie powstanie to luka funkcjonalna będzie przez użytkowników kompensowana za pomocą arkuszy kalkulacyjnych lub innych zewnętrznych narzędzi.  Trzeba mieć świadomość, że żaden system informatyczny nie jest w stanie obsłużyć wszystkich procesów przedsiębiorstwa. Pozostaje więc pytanie: modyfikować czy nie?

Czynniki decydujące i wyzwania związane z modyfikacją funkcjonalności systemu informatycznego dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Przed podjęciem decyzji o modyfikacji systemu informatycznego dla przedsiębiorstwa produkcyjnego należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Przede wszystkim, należy dokładnie przeanalizować potrzeby przedsiębiorstwa i ocenić, czy standardowe rozwiązanie w pełni je zaspokaja. Jeśli okazuje się, że modyfikacja jest konieczna, należy dokładnie przeanalizować koszty z nią związane, w tym koszty wdrożenia, szkolenia pracowników oraz utrzymania systemu i modyfikacji.

Kolejnym czynnikiem jest integracja z innymi systemami. W przypadku, gdy system informatyczny jest już zintegrowany lub w trakcie wdrożenia będzie integrowany z innymi systemami, modyfikacja może okazać się skomplikowana i kosztowna. Konieczne jest dokładne przeanalizowanie skutków działania modyfikacji dla innych systemów.

Warto również wziąć pod uwagę wpływ modyfikacji na wydajność całego systemu. Jeżeli rozważana do implementacji modyfikacja systemu informatycznego przedsiębiorstwa dotyczy zmiany sposobu obsługi procesu lub wpływa na wiele danych z wielu obszarów systemu, konieczna jest analiza wpływu tej modyfikacji na wydajność całego systemu.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest bezpieczeństwo systemu. Przed przystąpieniem do modyfikacji systemu należy pamiętać, że standardowy system informatyczny zazwyczaj zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. W związku z tym, przygotowując modyfikację, należy zadbać o to, aby nie zagrażała ona bezpieczeństwu danych lub stabilności całego systemu.

Ostateczna decyzja o modyfikacji systemu informatycznego dla przedsiębiorstwa produkcyjnego powinna być dokładnie przemyślana i oparta na analizie konkretnych potrzeb, kosztów oraz skutków modyfikacji dla modyfikowanego systemu i innych systemów działających dla tego przedsiębiorstwa.

Dostosowanie oprogramowania do potrzeb użytkownika: modyfikacje i kastomizacje systemów informatycznych

Modyfikacje często nazywane są również kastomizacjami (z ang. Customization) – chociaż w moim prywatnym słowniku te dwa pojęcia lekko się różnią od siebie.

  • Kastomizacja to poprawa ergonomii programu, układu pól, dodanie pola lub zmiana kolorystyki raportu, dodanie przycisku lub filtra w raporcie innymi słowy jest to stosunkowo niewielka zmiana nie wpływająca procesy obsługiwane przez system.
  • Modyfikacja to coś co zmienia proces, dodaje lub modyfikuje istniejącą funkcjonalność. Z założenia jest to więc o wiele większa ingerencja w działanie systemu mająca na celu uzupełnić, rozszerzyć lub zmienić standardową funkcjonalność systemie informatycznego.

Współcześnie coraz bardziej popularne stają się modyfikacje oraz kastomizacje systemów informatycznych, które pozwalają na dostosowanie oprogramowania do indywidualnych potrzeb użytkowników. Tego typu działania niosą ze sobą szereg korzyści, takich jak zwiększenie wydajności, ułatwienie pracy oraz poprawę ergonomii interfejsu. Jednakże, zanim podejmie się decyzję o wprowadzeniu modyfikacji, warto rozważyć ich zalety oraz wady.

Modyfikacje i kastomizacje systemów informatycznych polegają na wprowadzaniu zmian w oprogramowaniu, które pozwalają użytkownikom na dostosowanie interfejsu, funkcjonalności lub sposobu działania do swoich potrzeb. Przykładowo, może to obejmować zmiany w układzie menu, dodatkowe pola, nową kartotekę do wprowadzania danych lub funkcjonalność automatyzującą kilka procesów wykonywanych kolejno.

Jedną z zalet modyfikacji jest zwiększenie efektywności pracy poprzez dostosowanie oprogramowania do specyficznych potrzeb użytkownika lub branży, co przekłada się na lepszą jakość i szybszą realizację pracy. Dzięki temu można zwiększyć produktywność oraz zminimalizować ryzyko popełnienia błędów. Ponadto, modyfikacje mogą poprawić ergonomię interfejsu, co ułatwia korzystanie z systemu.

Jednakże, modyfikacje systemu informatycznego niosą również pewne wady, takie jak ryzyko naruszenia bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także utrudnienia w aktualizacji i utrzymaniu systemu. Wprowadzenie modyfikacji może wymagać dodatkowych kosztów, takich jak szkolenie pracowników czy wykupienie licencji na oprogramowanie.

Podsumowując, modyfikacje i kastomizacje systemów informatycznych pozwalają na dostosowanie oprogramowania do specyficznych potrzeb użytkowników, co przekłada się na większą efektywność pracy. Jednakże, należy dokładnie rozważyć zalety i wady modyfikacji przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu zmian w systemie informatycznym.

Przeczytaj o zaletach i wadach kastomizacji oraz o przykłądach dobrych praktyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*